Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Aksjemarkedet 1490.39 1210 1150 1150 1150 1080
Valuta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.73 2.1 2.4 2.2 2.9 3.1
Arbeidsledighet 3.90 3.9 3.9 4 4 4
Inflasjon -0.40 1.1 2 2.5 2.7 3.1
Rentesats 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Handelsbalanse -320.30 -200 -200 500 500 500
Nåværende situasjon -834.70 -490 -490 -450 -450 -450
Nåværende situasjon mot BNP -5.90 -3.3 -3.3 -2.6 -2.6 -2.6
Regjeringens gjeld mot BNP 93.40 99 99 102 102 102
Offentlige Budsjetter -11.70 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6
Bedriftens Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Personalinntekt skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.73 2.1 2.4 2.2 2.9 3.1
BNP 37.75 39.3 39.3 40.5 40.5 40.5
Bnp Faste Priser 3154.91 3265 3313 3224 3246 3416
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3371.00 3442 3452 3445 3469 3559
Bnp Per Innbygger 21438.60 22352 22352 22790 22790 22790
Bnp Per Innbygger Ppp 41973.30 43652 43652 44002 44002 44002
Bnp Fra Landbruk 8.93 9.63 9.37 9.13 9.19 9.66
Bnp Fra Construction 234.74 236 238 240 242 246
Bnp Fra Manufacturing 444.22 469 471 454 457 485
Bnp Fra Mining 553.03 635 617 565 569 636
Bnp Fra Forvaltningsloven 399.81 396 447 409 411 461
Bnp Fra Tjenester 1857.22 1853 1917 1898 1911 1977
Bnp Fra Transport 240.79 243 244 246 248 252
Bnp Fra Verktøy 56.80 63 60.42 58.05 58.45 62.29
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 3.90 3.9 3.9 4 4 4
Befolkning 1.50 1.62 1.58 1.66 1.66 1.66
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon -0.40 1.1 2 2.5 2.7 3.1
Konsumprisindeksen Kpi 132.50 133 134 137 137 138
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.4 0.1 0.4 0.5 0.3
KPI Housing Utilities 99.20 120 121 127 103 125
Kpi Transport 99.10 138 139 142 103 143
MatInflasjon 2.40 3.2 3.5 3.1 3.3 2.9
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Internbankrente 2.97 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
Pengemengden M2 11615.30 11590 11610 11800 11925 12025
Lånevekst 6.20 7.5 8.3 10 10.4 11.2
Lån Til Privat Sektor 5172.50 5047 5219 5205 5327 5380
Valutareserver 1010.80 613 654 654 654 850
Sentralbankers balanse 2939.50 2720 2790 2790 2790 2910
Bankenes balanse 200752.70 190760 191000 191000 191000 192500
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -320.30 -200 -200 500 500 500
Nåværende situasjon -834.70 -490 -490 -450 -450 -450
Nåværende situasjon mot BNP -5.90 -3.3 -3.3 -2.6 -2.6 -2.6
Import 7185.40 7200 7200 6500 6500 6500
Eksport 6865.10 7000 7000 7200 7200 7200
Utenlandske Direkte Investeringer 10902.70 275 275 310 310 310
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 93.40 99 99 102 102 102
Offentlige Budsjetter -11.70 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6
Offentlige Utgifter 1890.00 1930 1935 1932 1945 1995
Statsgjeld 11293.40 12000 12300 12300 12300 13500
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Personalinntekt skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Lagerendringer 647.00 223 223 253 253 253
Bilregistreringer 429.00 478 478 508 508 508
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbruk 4729.70 4829 4843 4834 4867 4993
Konsumerkreditt 4328.40 4143 4262 4316 4416 4394
Bensinpriser 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.33
Bankenes Utlånsrente 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07


Bahrain - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.