Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Aksjemarkedet 1533.97 1210 1150 1150 1150 1080
Valuta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.73 1.6 1.8 2 3.7 3.1
Arbeidsledighet 3.70 3.9 3.9 4 4 4
Inflasjon 0.50 1.7 2.2 2.5 2.7 3.1
Rentesats 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Handelsbalanse -320.30 -200 -200 500 500 500
Nåværende situasjon -834.70 -490 -490 -450 -450 -450
Nåværende situasjon mot BNP -5.90 -3.8 -3.8 -3.5 -3.5 -3.5
Regjeringens gjeld mot BNP 93.40 99 99 102 102 102
Offentlige Budsjetter -11.70 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6
Bedriftens Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Personalinntekt skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.73 1.6 1.8 2 3.7 3.1
BNP 37.75 39.3 39.3 40.5 40.5 40.5
Bnp Faste Priser 3154.91 3231 3238 3244 3244 3329
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3371.00 3092 3098 3104 3104 3185
Bnp Per Innbygger 21438.60 22352 22352 22790 22790 22790
Bnp Per Innbygger Ppp 41973.30 43652 43652 44002 44002 44002
Bnp Fra Landbruk 8.93 9.01 9.03 9.05 9.05 9.28
Bnp Fra Construction 234.74 234 235 235 235 241
Bnp Fra Manufacturing 444.22 474 475 476 476 489
Bnp Fra Mining 553.03 632 633 635 635 651
Bnp Fra Forvaltningsloven 399.81 393 394 395 395 405
Bnp Fra Tjenester 1857.22 1834 1837 1841 1841 1889
Bnp Fra Transport 240.79 233 233 234 234 240
Bnp Fra Verktøy 56.80 48.06 48.15 48.25 48.25 49.5
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 3.70 3.9 3.9 4 4 4
Befolkning 1.50 1.62 1.58 1.66 1.66 1.66
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.50 1.7 2.2 2.5 2.7 3.1
Konsumprisindeksen Kpi 99.60 136 135 136 137 140
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.4 0.1 0.4 0.5 0.3
KPI Housing Utilities 100.11 123 123 122 127 127
Kpi Transport 100.00 141 141 143 142 146
MatInflasjon 1.00 3.2 3.5 3.1 3.3 2.9
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Internbankrente 3.10 3.77 3.77 3.77 2.68 3.77
Pengemengden M2 11521.00 10780 10800 10800 10800 10900
Lånevekst 6.80 10.3 10.4 10.4 10.4 11.2
Lån Til Privat Sektor 5176.70 5900 6100 5188 5195 6750
Valutareserver 1448.60 613 654 654 654 850
Sentralbankers balanse 3112.70 2720 2790 2790 2790 2910
Bankenes balanse 202333.60 190760 191000 191000 191000 192500
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -320.30 -200 -200 500 500 500
Nåværende situasjon -834.70 -490 -490 -450 -450 -450
Nåværende situasjon mot BNP -5.90 -3.8 -3.8 -3.5 -3.5 -3.5
Import 7185.40 7200 7200 6500 6500 6500
Eksport 6865.10 7000 7000 7200 7200 7200
Utenlandske Direkte Investeringer 10902.70 275 275 310 310 310
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 93.40 99 99 102 102 102
Offentlige Budsjetter -11.70 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6
Offentlige Utgifter 1890.00 1862 1866 1870 1870 1918
Statsgjeld 11457.00 12000 12300 12300 12300 13500
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Personalinntekt skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.00 7 7 7 7 7
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Lagerendringer 647.00 223 223 253 253 253
Bilregistreringer 428.00 478 478 508 508 508
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbruk 4729.70 4876 4885 4895 4895 5022
Konsumerkreditt 4291.80 4123 4237 4278 4278 4356
Bensinpriser 0.37 0.35 0.34 0.33 0.33 0.33
Bankenes Utlånsrente 5.22 5.35 5.35 5.35 4.72 5.35


Bahrain - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.