Markeder Siste Referanse
Valuta 0.38 2020-01
Aksjemarkedet 1653 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.39 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.58 2019-09
Arbeidsledighet 3.9 2018-12
Inflasjon 1.2 2019-12
Rentesats 2.25 2019-12
Handelsbalanse -320 2018-12
Nåværende situasjon -835 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 93.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -11.7 2018-12
Bedriftens Skattesats 0 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.39 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.58 2019-09
BNP 37.75 2018-12
Bnp Faste Priser 3210 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3371 2017-12
Bnp Per Innbygger 21439 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41973 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8.89 2019-09
Bnp Fra Construction 234 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 478 2019-09
Bnp Fra Mining 596 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 430 2019-06
Bnp Fra Tjenester 1806 2019-09
Bnp Fra Transport 253 2019-09
Bnp Fra Verktøy 62 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2018-12
Sysselsatte 625119 2019-06
Befolkning 1.57 2018-12
Lønn 538 2018-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 99.4 2019-12
Bnp-Deflatoren 107 2017-12
KPI Housing Utilities 96.2 2019-12
Kpi Transport 103 2019-12
MatInflasjon 2.7 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.9 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-12
Internbankrente 2.67 2020-01
Pengemengde 550 2019-11
Pengemengden M2 11980 2019-11
Bankenes balanse 205538 2019-11
Sentralbankers balanse 3128 2019-11
Valutareserver 1313 2019-11
Lånevekst 2.6 2019-11
Lån Til Privat Sektor 5167 2019-11
Pengemengden M1 3524 2019-11
Pengemengden M3 13634 2019-11
Reverse Reporenten 2.25 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -320 2018-12
Nåværende situasjon -835 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.9 2018-12
Eksport 6865 2018-12
Import 7185 2018-12
Gullreserver 4.67 2019-12
Kapitalstrømmer 1481 2018-12
Råoljeproduksjon 40 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 10903 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.2 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 93.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -11.7 2018-12
Offentlige Utgifter 1890 2017-12
Statsgjeld 12045 2019-09
Kreditt-Rating 35 2020-01
Fiscal Utgifter 3687 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1316 2018-12
Statens Inntekter 2372 2018-12
Militære Utgifter 1357 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 0 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 19 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2018-12
Salgsskatt 5 2019-01
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 647 2017-12
Bilregistreringer 429 2018-12
Internett-hastighet 7923 2017-03
IP-adresser 87840 2017-03
Konkurranseevne Index 65.38 2019-12
Konkurranseevne Rank 45 2019-12
Korrupsjon Index 42 2019-12
Korrupsjon Rank 77 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 43 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 4730 2017-12
Konsumerkreditt 4349 2019-11
Bankenes Utlånsrente 4.98 2019-09
Bensinpriser 0.37 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bahrain - Økonomiske indikatorer.