Markeder Siste Referanse
Valuta 0.38 2019-09
Aksjemarkedet 1523 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.49 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.73 2019-03
Arbeidsledighet 3.9 2018-12
Inflasjon -0.4 2019-07
Rentesats 2.25 2019-09
Handelsbalanse -320 2018-12
Nåværende situasjon -835 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 93.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -11.7 2018-12
Bedriftens Skattesats 0 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.49 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.73 2019-03
BNP 37.75 2018-12
Bnp Faste Priser 3155 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3371 2017-12
Bnp Per Innbygger 21439 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 41973 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8.93 2019-03
Bnp Fra Construction 235 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 444 2019-03
Bnp Fra Mining 553 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 400 2019-03
Bnp Fra Tjenester 1857 2019-03
Bnp Fra Transport 241 2019-03
Bnp Fra Verktøy 56.8 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2018-12
Sysselsatte 625119 2019-06
Befolkning 1.5 2018-12
Lønn 538 2018-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.4 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 132 2019-07
Bnp-Deflatoren 107 2017-12
KPI Housing Utilities 99.2 2019-07
Kpi Transport 99.1 2019-07
MatInflasjon 2.4 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-09
Internbankrente 2.99 2019-09
Pengemengde 546 2019-07
Pengemengden M2 11615 2019-07
Bankenes balanse 200753 2019-07
Sentralbankers balanse 2940 2019-07
Valutareserver 1011 2019-07
Lånevekst 6.2 2019-07
Lån Til Privat Sektor 5172 2019-07
Pengemengden M1 3488 2019-07
Pengemengden M3 13363 2019-07
Reverse Reporenten 2.5 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -320 2018-12
Nåværende situasjon -835 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.9 2018-12
Eksport 6865 2018-12
Import 7185 2018-12
Gullreserver 4.67 2019-09
Kapitalstrømmer 1481 2018-12
Råoljeproduksjon 40 2019-05
Utenlandske Direkte Investeringer 10903 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.88 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 93.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -11.7 2018-12
Offentlige Utgifter 1890 2017-12
Statsgjeld 11293 2019-06
Kreditt-Rating 60
Fiscal Utgifter 3687 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1316 2018-12
Statens Inntekter 2372 2018-12
Militære Utgifter 1357 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 0 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 19 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7 2018-12
Salgsskatt 5 2019-01
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 647 2017-12
Bilregistreringer 429 2018-12
Internett-hastighet 7923 2017-03
IP-adresser 87840 2017-03
Konkurranseevne Index 63.63 2018-12
Konkurranseevne Rank 50 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 62 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 4730 2017-12
Konsumerkreditt 4328 2019-07
Bankenes Utlånsrente 5.07 2019-06
Bensinpriser 0.37 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bahrain - Økonomiske indikatorer.