Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 84.42 84.84 85.2 85.56 85.92 86.64
Aksjemarkedet 5130.69 5376 5330 5284 5239 5151
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.90 7.1 7.1 7 6.9 7.1
Arbeidsledighet 4.20 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
Inflasjon 5.52 5.6 5.7 6 5.9 6
Rentesats 6.00 6 6 6 6 6
Handelsbalanse -178.40 -154 -135 -135 -135 -160
Nåværende situasjon -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
Offentlige Budsjetter -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.90 7.1 7.1 7 6.9 7.1
BNP 274.03 286 286 305 305 305
Bnp Faste Priser 11055.14 10152 10950 10940 10940 11717
Brutto Nasjonal Produkt 11550.46 10574 11450 11439 11439 12251
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8005.33 6456 7544 7537 7537 8072
Bnp Per Innbygger 1203.20 1253 1253 1336 1336 1336
Bnp Per Innbygger Ppp 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
Bnp Fra Landbruk 10468.80 11212 11212 11202 11202 11997
Bnp Fra Construction 7359.50 7882 7882 7875 7875 8434
Bnp Fra Manufacturing 22427.00 24019 24019 23997 23997 25701
Bnp Fra Mining 1747.40 1871 1871 1870 1870 2002
Bnp Fra Forvaltningsloven 3646.30 3905 3905 3902 3902 4179
Bnp Fra Tjenester 136914.00 146635 146635 146498 146498 156899
Bnp Fra Transport 10920.80 11696 11696 11685 11685 12515
Bnp Fra Verktøy 150890.00 161603 161603 161452 161452 172915
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 4.20 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
Lønn 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
Befolkning 161.80 165 164 166 166 166
Levelønn Family 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
Lønn Å Leve Av Individuell 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
Minstelønn 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
Pensjonsalder Menn 59.00 59 59 59 59 59
Pensjonsalder Kvinner 59.00 59 59 59 59 59
Lønn Høy Dyktige 9690.00 10400 10400 10400 10400 10900
Lønn Lav Dyktige 5210.00 4920 4920 4920 4920 5000
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 5.52 5.6 5.7 6 5.9 6
Konsumprisindeksen Kpi 260.44 272 273 278 275 289
Inflasjonen (Månedlig) 0.31 0.62 0.6 0.6 0.6 0.3
MatInflasjon 5.40 5.9 6 6 6 4.8
Kpi Transport 242.76 245 249 251 255 263
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 6.00 6 6 6 6 6
Internbankrente 4.54 4.36 4.36 4.36 4.54 4.36
Pengemengden M2 11709.44 11760 12700 12700 12700 13500
Valutareserver 31344.80 30778 32400 32400 32400 33500
Lån Til Privat Sektor 9374.96 10000 11500 9755 9949 12800
Innskudd Rente 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -178.40 -154 -135 -135 -135 -160
Nåværende situasjon -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
Eksport 252.00 229 235 235 235 240
Import 430.39 383 370 370 370 400
Pengeoverføringer 1434.05 1285 1330 1330 1330 1500
Utenlandske Direkte Investeringer 1583.00 1850 1850 1900 1900 1900
Utenlandsgjeld 33.11 34 34 37 37 37
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
Offentlige Budsjetter -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
Offentlige Utgifter 1597.68 1269 1549 1547 1547 1657
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduksjonen 13.00 9.8 8.3 8.3 8.3 5.5
Gruvedrift Produksjon 2.70 0.7 -2 -2 -2 0.9
Elektrisitets~~pos=trunc 4174.00 4970 5100 5100 5100 5500
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbruk 19293.84 15801 18313 18296 18296 19595
Disponibel personlig inntekt 65339.96 64640 69979 69914 69914 74878
Privat-Sektor-Kreditt 9546.80 9860 9950 9950 9950 10550
Konsumerkreditt 11048.97 11075 11571 11560 11560 12380


Bangladesh - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.