Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 84.84 85.08 85.32 85.55 85.79 86.27
Aksjemarkedet 3986.73 3899 3813 3728 3646 3481

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 8.20 1.5 1.5 8.5 8.5 8.5
Arbeidsledighet 4.20 4.4 4.4 4.6 4.5 4.6
Inflasjon 5.35 1.55 2 2 5.5 6
Rentesats 6.00 6 6 6 6 6
Handelsbalanse -113.40 -90 -80 -90 -40 -110
Nåværende situasjon -582.00 -1050 -850 -320 -150 -550
Nåværende situasjon mot BNP -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 27.90 30.3 30.3 34.1 34.1 34.1
Offentlige Budsjetter -4.80 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 8.20 1.5 1.5 8.5 8.5 8.5
BNP 302.57 275 275 310 310 310
Bnp Faste Priser 11055.14 10378 11221 11995 11995 12175
Brutto Nasjonal Produkt 11550.46 10851 11724 12532 12532 12720
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8005.33 7150 8125 8686 8686 8816
Bnp Per Innbygger 1203.20 1353 1353 1428 1428 1428
Bnp Per Innbygger Ppp 3879.20 3715 3715 3969 3969 4075
Bnp Fra Landbruk 10739.10 10900 10900 11652 11652 11827
Bnp Fra Construction 8068.14 8189 8189 8754 8754 8885
Bnp Fra Manufacturing 25730.30 26116 26116 27917 27917 28336
Bnp Fra Mining 1876.60 1905 1905 2036 2036 2067
Bnp Fra Forvaltningsloven 3881.40 3940 3940 4211 4211 4274
Bnp Fra Tjenester 147461.80 149674 149674 159996 159996 162396
Bnp Fra Transport 11671.90 11847 11847 12664 12664 12854
Bnp Fra Verktøy 166844.00 169347 169347 181026 181026 183741

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 4.20 4.4 4.4 4.6 4.5 4.6
Lønn 13258.00 14200 15100 15100 15100 15100
Befolkning 165.20 168 168 169 169 169
Minstelønn 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
Pensjonsalder Menn 59.00 59 59 59 59 59
Pensjonsalder Kvinner 59.00 59 59 59 59 59

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 5.35 1.55 2 2 5.5 6
Konsumprisindeksen Kpi 273.53 276 278 282 289 295
Bnp-Deflatoren 229.41 223 234 234 242 248
Eksportpriser 225.99 237 237 237 237 237
Importprisene 259.43 246 246 246 246 246
Inflasjonen (Månedlig) -1.75 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
MatInflasjon 5.10 4.2 4.8 4.8 4.8 4.8
Kpi Transport 252.04 251 253 255 266 268

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 6.00 6 6 6 6 6
Internbankrente 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97
Pengemengden M2 13064.97 12700 13500 13500 13500 13500
Valutareserver 33225.90 33000 33500 33500 33500 33500
Lån Til Privat Sektor 10086.90 9808 10174 10944 10944 11039
Innskudd Rente 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -113.40 -90 -80 -90 -40 -110
Nåværende situasjon -582.00 -1050 -850 -320 -150 -550
Nåværende situasjon mot BNP -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5
Import 375.37 290 330 350 310 390
Eksport 262.00 200 250 260 270 280
Pengeoverføringer 1452.20 1686 1731 1776 1776 1912
Utenlandske Direkte Investeringer 2650.00 2315 2315 2865 2865 2865
Utenlandsgjeld 37.80 40 40 45 45 45

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 27.90 30.3 30.3 34.1 34.1 34.1
Offentlige Budsjetter -4.80 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Regjeringens budsjetter verdi -157270.00 -198000 -198000 -210000 -210000 -210000
Offentlige Utgifter 1597.68 1468 1622 1733 1733 1759
Statens Inntekter 350795.00 390151 390151 410000 410000 410000
Fiscal Utgifter 442540.00 523190 523190 586781 586781 586781
Militære Utgifter 3822.00 4020 4020 4020 4020 4020

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriproduksjonen 14.30 8 5.5 5.5 5.5 5.5
Gruvedrift Produksjon 6.10 2.5 0.9 0.9 0.9 0.9
Elektrisitets~~pos=trunc 5705.00 7914 8144 8375 8375 9066

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbruk 19293.84 17356 19583 20934 20934 21248
Disponibel personlig inntekt 65339.96 66320 66320 70894 70894 71957
Privat sparing 5138.92 6900 6900 6900 6900 6900
Privat-Sektor-Kreditt 10290.90 11001 11266 11530 11530 12324
Konsumerkreditt 12511.75 12010 12592 13575 13575 13662


Bangladesh - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.