Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 84.62 85.03 85.26 85.5 85.74 86.21
Aksjemarkedet 5416.39 5297 5180 5065 4953 4729

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate 8.20 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5
Arbeidsledighet 4.20 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4
Inflasjon 5.02 6.12 6.5 3.5 5.5 5.5
Rentesats 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Handelsbalanse -106.10 -80 -90 -40 -160 -110
Nåværende situasjon 3534.00 -600 -750 -350 -550 -550
Nåværende situasjon mot BNP -1.70 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 29.30 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Offentlige Budsjetter -5.50 -7 -7 -7 -7 -7.5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate 8.20 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5
BNP 302.57 310 310 310 310 340
Bnp Faste Priser 11637.40 11221 11553 11553 12537 12161
Brutto Nasjonal Produkt 12195.25 11724 12070 12070 13109 12744
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8879.88 8125 8366 8366 8637 9279
Bnp Per Innbygger 1287.80 1280 1280 1280 1280 1310
Bnp Per Innbygger Ppp 4753.70 4680 4680 4680 4680 4700
Bnp Fra Landbruk 11023.20 10961 11285 11519 12837 11454
Bnp Fra Construction 8849.20 8236 8479 9247 9024 8606
Bnp Fra Manufacturing 27106.70 25996 26764 28327 27500 27166
Bnp Fra Mining 1931.10 1878 1933 2018 2143 1962
Bnp Fra Forvaltningsloven 4113.10 3938 4054 4298 4471 4115
Bnp Fra Tjenester 155496.00 150279 154721 162493 167882 157041
Bnp Fra Transport 12430.00 11881 12232 12989 13391 12416
Bnp Fra Verktøy 175530.00 167830 172791 183429 185019 175383

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 4.20 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4
Lønn 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Befolkning 165.20 169 169 169 169 171
Minstelønn 8000.00 8000 8000 8000 10000 10000
Pensjonsalder Menn 59.00 59 59 59 59 59
Pensjonsalder Kvinner 59.00 59 59 59 59 59

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 5.02 6.12 6.5 3.5 5.5 5.5
Konsumprisindeksen Kpi 290.03 294 294 298 303 320
Bnp-Deflatoren 240.29 243 244 237 254 267
Eksportpriser 237.28 251 251 251 251 269
Importprisene 277.03 299 299 299 299 308
Inflasjonen (Månedlig) 0.91 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3
MatInflasjon 5.20 5.1 4.4 4.1 4.5 4
Kpi Transport 269.58 265 270 272 281 296

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Internbankrente 1.78 4.36 4.23 4.23 4.36 4.36
Pengemengden M2 14539.60 14664 15017 15370 15723 17135
Valutareserver 42669.80 39905 41232 42559 43886 49194
Lån Til Privat Sektor 10749.98 10174 10652 10983 11146 10632
Innskudd Rente 6.78 5.61 6.78 6.78 5.61 5.61

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -106.10 -80 -90 -40 -160 -110
Nåværende situasjon 3534.00 -600 -750 -350 -550 -550
Nåværende situasjon mot BNP -1.70 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 351.73 350 310 320 390 390
Eksport 245.62 260 270 250 280 280
Pengeoverføringer 2050.65 1776 1776 1776 1912 2094
Utenlandske Direkte Investeringer 2650.00 2500 2500 2500 2500 2865
Utenlandsgjeld 37.80 45 45 45 45 45

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 29.30 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Offentlige Budsjetter -5.50 -7 -7 -7 -7 -7.5
Regjeringens budsjetter verdi -157270.00 -210000 -210000 -210000 -210000 -210000
Offentlige Utgifter 1745.09 1622 1670 1670 1773 1824
Statens Inntekter 350795.00 352000 352000 352000 352000 390000
Fiscal Utgifter 442540.00 586781 586781 586781 586781 602547
Militære Utgifter 3822.00 3700 3700 3700 3700 3700

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriproduksjonen 6.50 1.5 8.5 4.5 4.5 5.5
Gruvedrift Produksjon 15.70 1.5 3.5 2.2 1.5 2
Elektrisitets~~pos=trunc 7248.00 5000 5500 5900 6000 7000

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbruk 20886.72 19583 20162 20162 20967 21827
Disponibel personlig inntekt 65339.96 66320 68280 68280 80119 69304
Privat sparing 6067.90 5800 5800 5800 5800 6500
Privat-Sektor-Kreditt 10919.40 11530 11790 12100 12324 13382
Konsumerkreditt 13446.89 12592 12859 13613 13247 13159


Bangladesh - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.