Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 85.25 84.83 85.17 85.5 85.85 86.54
Aksjemarkedet 7242.37 7077 6911 6748 6590 6284

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 5.47 4.5 4.5 5 5 5
Arbeidsledighet 5.30 6 6 5.4 5.4 5.4
Inflasjon 5.36 5.9 5.5 5.1 5.1 5
Rentesats 4.75 4.75 4.75 5 5 5.5
Handelsbalanse -218.40 -70 -160 -110 -110 -110
Nåværende situasjon -3977.00 -350 -550 -550 -550 -550
Nåværende situasjon mot BNP -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Offentlige Budsjetter -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Bedriftens Skattesats 32.50 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 25.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 5.47 4.5 4.5 5 5 5
BNP 324.24 310 310 310 310 340
Bnp Faste Priser 12072.46 11553 12161 12219 12219 12676
Brutto Nasjonal Produkt 12821.19 12072 13109 12606 12606 13462
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9010.03 8388 8637 8764 8764 9461
Bnp Per Innbygger 1305.26 1280 1280 1280 1280 1310
Bnp Per Innbygger Ppp 4818.10 4680 4680 4680 4680 4700
Bnp Fra Landbruk 11023.20 11519 12837 11519 11574 12095
Bnp Fra Construction 8849.20 9247 9024 9247 9292 9710
Bnp Fra Manufacturing 27106.70 28327 27500 28327 28462 29743
Bnp Fra Mining 1931.10 2018 2143 2018 2028 2119
Bnp Fra Forvaltningsloven 4113.10 4298 4471 4298 4319 4513
Bnp Fra Tjenester 155496.00 162493 167882 162493 163271 170618
Bnp Fra Transport 12430.00 12989 13391 12989 13052 13639
Bnp Fra Verktøy 175530.00 183429 185019 183429 184307 192600

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 5.30 6 6 5.4 5.4 5.4
Lønn 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Befolkning 165.00 169 169 169 169 171
Minstelønn 8100.00 8000 10000 10000 10000 10000
Pensjonsalder Menn 59.00 59 59 59 59 59
Pensjonsalder Kvinner 59.00 59 59 59 59 59

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 5.36 5.9 5.5 5.1 5.1 5
Konsumprisindeksen Kpi 293.19 305 303 307 307 318
Bnp-Deflatoren 249.42 243 254 253 253 262
Eksportpriser 240.50 251 251 251 251 269
Importprisene 283.38 299 299 299 299 308
Inflasjonen (Månedlig) 0.51 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
MatInflasjon 5.10 4.1 4.5 4.3 4.3 4
Kpi Transport 300.58 279 281 289 312 295

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 4.75 4.75 4.75 5 5 5.5
Internbankrente 1.79 1.79 1.79 2.04 2.04 2.04
Pengemengden M2 15605.18 15370 15723 15723 15723 17135
Valutareserver 45842.20 42559 43886 43886 43886 49194
Lån Til Privat Sektor 11395.74 11146 11450 11676 11966 12022
Innskudd Rente 6.07 6.07 5.61 6.32 6.32 6.32

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -218.40 -70 -160 -110 -110 -110
Nåværende situasjon -3977.00 -350 -550 -550 -550 -550
Nåværende situasjon mot BNP -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 516.57 320 390 390 390 390
Eksport 298.15 250 280 280 280 280
Pengeoverføringer 1940.81 1776 1912 1912 1912 2094
Utenlandske Direkte Investeringer 1510.00 2500 2500 2500 2500 2865
Utenlandsgjeld 44.20 45 45 45 45 45

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Offentlige Budsjetter -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Regjeringens budsjetter verdi -150054.00 -210000 -210000 -210000 -210000 -210000
Offentlige Utgifter 1861.25 1666 1773 1804 1804 1954
Statens Inntekter 351523.00 352000 352000 352000 352000 390000
Fiscal Utgifter 523190.00 586781 586781 586781 586781 602547
Militære Utgifter 4335.00 3700 3700 3700 3700 3700

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 32.50 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 25.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduksjonen 87.70 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Gruvedrift Produksjon -20.80 2.2 1.5 1.5 1.5 2
Elektrisitets~~pos=trunc 7583.00 5900 6000 6000 6000 7000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbruk 22832.88 20162 20967 21931 21931 23975
Disponibel personlig inntekt 65339.96 68280 80119 68607 68607 71694
Privat sparing 7077.06 5800 5800 5800 5800 6500
Privat-Sektor-Kreditt 11484.82 12100 12324 12324 12324 13382
Konsumerkreditt 14390.93 13929 13247 14393 15110 14962


Bangladesh - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.