Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 87.63 87.42 87.7 87.98 88.26 88.83
Aksjemarkedet 6237.97 6131 6005 5883 5763 5530

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 5.47 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Arbeidsledighet 5.30 5.4 5.4 5.4 5.4 4.7
Inflasjon 6.29 6.8 6.5 5.3 5 5.4
Rentesats 4.75 5 5.5 5.5 6 6
Handelsbalanse -333.00 -110 -75 -30 -30 -50
Nåværende situasjon -5644.00 -4800 -5000 -5500 -5500 -7000
Nåværende situasjon mot BNP -1.50 -1.3 -1.4 -1.5 -1.5 -1.8
Regjeringens gjeld mot BNP 31.70 35.1 35.1 36.5 36.5 36.5
Offentlige Budsjetter -5.35 -7.6 -7.6 -7.4 -7.4 -7.4
Bedriftens Skattesats 32.50 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 25.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 5.47 6.5 6.5 6.5 6.5 7
BNP 324.24 375 385 400 400 430
Bnp Faste Priser 12072.46 12277 12394 12394 12394 12857
Brutto Nasjonal Produkt 12821.19 12666 12786 12786 12786 13655
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9010.03 8805 8889 8889 8889 9596
Bnp Per Innbygger 1625.67 1715 1730 1750 1750 1850
Bnp Per Innbygger Ppp 4818.10 5100 5200 5300 5300 5600
Bnp Fra Landbruk 11540.50 11973 12291 12291 12291 13151
Bnp Fra Construction 9582.40 9390 10205 10205 10205 10920
Bnp Fra Manufacturing 27576.40 27768 29369 29369 29369 31425
Bnp Fra Mining 1873.50 1990 1995 1995 1995 2135
Bnp Fra Forvaltningsloven 4342.40 4356 4625 4625 4625 4948
Bnp Fra Tjenester 164109.00 164041 174776 174776 174776 187010
Bnp Fra Transport 12871.80 12924 13708 13708 13708 14668
Bnp Fra Verktøy 1761.10 1791 1876 1876 1876 2007

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 5.30 5.4 5.4 5.4 5.4 4.7
Lønn 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Befolkning 165.00 167 168 168 168 170
Minstelønn 8100.00 10000 10000 10000 10000 10000
Pensjonsalder Menn 59.00 59 59 59 59 59
Pensjonsalder Kvinner 59.00 59 59 59 59 59

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 6.29 6.8 6.5 5.3 5 5.4
Konsumprisindeksen Kpi 312.38 312 324 321 326 338
Bnp-Deflatoren 249.42 257 256 263 262 277
Eksportpriser 240.50 245 248 250 250 260
Importprisene 283.38 290 293 295 295 310
Inflasjonen (Månedlig) 0.73 1.5 1 1 1 1
MatInflasjon 6.20 7 6 5.3 5.3 5
Kpi Transport 319.82 325 328 331 334 338

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 4.75 5 5.5 5.5 6 6
Internbankrente 4.58 4.83 5.33 5.33 5.83 5.83
Pengemengden M2 16299.06 17000 17400 17700 17700 18500
Valutareserver 44089.00 43886 43886 49194 49194 49194
Lån Til Privat Sektor 12271.15 12136 12314 12809 13069 13705
Innskudd Rente 5.05 5.3 5.8 5.8 6.3 6.3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -333.00 -110 -75 -30 -30 -50
Nåværende situasjon -5644.00 -4800 -5000 -5500 -5500 -7000
Nåværende situasjon mot BNP -1.50 -1.3 -1.4 -1.5 -1.5 -1.8
Eksport 323.59 370 390 420 420 450
Import 656.59 480 465 450 450 500
Pengeoverføringer 1859.97 2000 2050 2200 2200 2300
Utenlandske Direkte Investeringer 1510.00 2000 2000 2000 2000 2500
Utenlandsgjeld 44.20 46 46 45 45 40

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 31.70 35.1 35.1 36.5 36.5 36.5
Offentlige Budsjetter -5.35 -7.6 -7.6 -7.4 -7.4 -7.4
Regjeringens budsjetter verdi -150054.00 -248000 -255500 -263000 -263000 -275000
Offentlige Utgifter 1861.25 1813 1830 1830 1830 1982
Statens Inntekter 351523.00 360000 365000 370000 370000 408000
Fiscal Utgifter 523190.00 608000 620500 633000 633000 683000
Militære Utgifter 4335.00 3700 3700 3700 3700 3700

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 32.50 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 25.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduksjonen 15.80 17 16 15 9 10
Gruvedrift Produksjon -8.60 3.5 4.8 3.8 2.1 3.5
Elektrisitets~~pos=trunc 5310.00 8300 6500 5200 6400 5500

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbruk 22832.88 22035 22244 22244 22244 24317
Disponibel personlig inntekt 65339.96 68934 69587 69587 69587 73414
Privat sparing 7077.06 10000 10000 10000 10000 10800
Privat-Sektor-Kreditt 12429.40 12800 13000 13382 13382 11500
Konsumerkreditt 15627.11 15326 15644 16318 16643 17460


Bangladesh - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.