Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 84.39 84.63 84.86 85.1 85.34 85.81
Aksjemarkedet 4974.83 4803 4697 4593 4492 4288

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate 8.20 1.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Arbeidsledighet 4.20 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6
Inflasjon 6.44 4.2 4.3 5.5 5.9 6
Rentesats 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Handelsbalanse -78.30 -80 -90 -40 -70 -110
Nåværende situasjon -2439.00 -850 -600 -750 -350 -550
Nåværende situasjon mot BNP -1.70 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 29.30 30.3 34.1 34.1 34.1 34.1
Offentlige Budsjetter -5.50 -7.5 -7 -7 -7 -7
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate 8.20 1.5 8.5 8.5 8.5 8.5
BNP 302.57 275 310 310 310 310
Bnp Faste Priser 11637.40 11717 11221 11995 11995 12537
Brutto Nasjonal Produkt 12195.25 12251 11724 12532 12532 13109
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8879.88 8072 8125 8686 8686 8637
Bnp Per Innbygger 1287.80 1250 1280 1280 1280 1280
Bnp Per Innbygger Ppp 4753.70 4550 4680 4680 4680 4680
Bnp Fra Landbruk 11023.20 11997 10900 11652 11652 12837
Bnp Fra Construction 8849.20 8434 8189 8754 8754 9024
Bnp Fra Manufacturing 27106.70 25701 26116 27917 27917 27500
Bnp Fra Mining 1931.10 2002 1905 2036 2036 2143
Bnp Fra Forvaltningsloven 4113.10 4179 3940 4211 4211 4471
Bnp Fra Tjenester 155496.00 156899 149674 159996 159996 167882
Bnp Fra Transport 12430.00 12515 11847 12664 12664 13391
Bnp Fra Verktøy 175530.00 172915 169347 181026 181026 185019

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 4.20 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6
Lønn 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Befolkning 165.20 168 169 169 169 169
Minstelønn 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
Pensjonsalder Menn 59.00 59 59 59 59 59
Pensjonsalder Kvinner 59.00 59 59 59 59 59

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 6.44 4.2 4.3 5.5 5.9 6
Konsumprisindeksen Kpi 290.91 284 289 291 299 302
Bnp-Deflatoren 240.29 239 239 242 243 255
Eksportpriser 237.28 237 251 251 251 251
Importprisene 277.03 282 299 299 299 299
Inflasjonen (Månedlig) 0.97 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3
MatInflasjon 7.30 5.1 5.1 4.4 4.1 4.5
Kpi Transport 263.41 259 261 267 273 274

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Internbankrente 2.61 4.36 4.23 4.23 4.23 4.36
Pengemengden M2 14262.05 14310 14664 15017 15370 15723
Valutareserver 40816.30 38579 39905 41232 42559 43886
Lån Til Privat Sektor 10666.36 12800 10174 11060 11403 11039
Innskudd Rente 6.78 5.61 6.78 6.78 6.78 5.61

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -78.30 -80 -90 -40 -70 -110
Nåværende situasjon -2439.00 -850 -600 -750 -350 -550
Nåværende situasjon mot BNP -1.70 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 338.56 330 350 310 320 390
Eksport 260.23 250 260 270 250 280
Pengeoverføringer 1963.94 1731 1776 1776 1776 1912
Utenlandske Direkte Investeringer 2650.00 1700 2500 2500 2500 2500
Utenlandsgjeld 37.80 40 45 45 45 45

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 29.30 30.3 34.1 34.1 34.1 34.1
Offentlige Budsjetter -5.50 -7.5 -7 -7 -7 -7
Regjeringens budsjetter verdi -157270.00 -198000 -210000 -210000 -210000 -210000
Offentlige Utgifter 1745.09 1657 1622 1733 1733 1773
Statens Inntekter 350795.00 295000 352000 352000 352000 352000
Fiscal Utgifter 442540.00 523190 586781 586781 586781 586781
Militære Utgifter 3822.00 3500 3700 3700 3700 3700

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduksjonen 5.10 1.5 1.5 8.5 4.5 5.5
Gruvedrift Produksjon 1.60 0.9 1.5 3.5 2.2 1.5
Elektrisitets~~pos=trunc 6613.00 4700 5000 5500 5900 6000

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbruk 20886.72 19595 19583 20934 20934 20967
Disponibel personlig inntekt 65339.96 74878 66320 70894 70894 80119
Privat sparing 6067.90 6100 5800 5800 5800 5800
Privat-Sektor-Kreditt 10732.02 11266 11530 11790 12100 12324
Konsumerkreditt 13329.59 12380 12592 13351 14134 13247


Bangladesh - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.