Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 84.79 85.08 85.42 85.76 86.1 86.79
Aksjemarkedet 4729.43 4639 4595 4552 4509 4425
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.90 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3
Arbeidsledighet 4.30 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4
Inflasjon 5.47 5.7 6 5.9 6 6
Rentesats 6.00 6 6 6 6 6
Handelsbalanse -105.40 -135 -135 -110 -60 -160
Nåværende situasjon -1008.00 -150 -150 -150 -200 -1800
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 27.90 25.9 25.5 25.5 25.5 25.5
Offentlige Budsjetter -4.80 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.90 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3
BNP 274.03 286 305 305 305 305
Bnp Faste Priser 11055.14 10950 10940 11073 11073 11717
Brutto Nasjonal Produkt 11550.46 11450 11439 11578 11578 12251
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8005.33 7544 7537 7629 7629 8072
Bnp Per Innbygger 1203.20 1253 1336 1336 1336 1336
Bnp Per Innbygger Ppp 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
Bnp Fra Landbruk 10739.10 11212 11202 11338 11630 11997
Bnp Fra Construction 8068.14 7882 7875 7970 8738 8434
Bnp Fra Manufacturing 25730.30 24019 23997 24288 27866 25701
Bnp Fra Mining 1876.60 1871 1870 1892 2032 2002
Bnp Fra Forvaltningsloven 3881.40 3905 3902 3949 4204 4179
Bnp Fra Tjenester 147461.80 146635 146498 148278 159701 156899
Bnp Fra Transport 11671.90 11696 11685 11827 12641 12515
Bnp Fra Verktøy 166844.00 161603 161452 163414 180692 172915
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 4.30 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4
Lønn 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
Befolkning 163.70 165 165 165 165 165
Levelønn Family 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
Lønn Å Leve Av Individuell 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
Minstelønn 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
Pensjonsalder Menn 59.00 59 59 59 59 59
Pensjonsalder Kvinner 59.00 59 59 59 59 59
Lønn Høy Dyktige 9690.00 10400 10400 10400 10400 10900
Lønn Lav Dyktige 5210.00 4920 4920 4920 4920 5000
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 5.47 5.7 6 5.9 6 6
Konsumprisindeksen Kpi 273.30 273 278 276 288 289
Inflasjonen (Månedlig) 0.51 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3
MatInflasjon 5.50 6 6 6 4.2 4.8
Kpi Transport 247.48 249 251 257 262 263
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 6.00 6 6 6 6 6
Internbankrente 4.64 4.36 4.36 3.46 3.46 4.36
Pengemengden M2 12463.05 12700 12700 12700 12700 13500
Valutareserver 32437.70 32400 32400 32400 33000 33500
Lån Til Privat Sektor 9568.77 11500 9846 10070 10389 12800
Innskudd Rente 6.66 5.61 5.61 6.66 6.66 5.61
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -105.40 -135 -135 -110 -60 -160
Nåværende situasjon -1008.00 -150 -150 -150 -200 -1800
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Import 328.31 385 400 310 395 400
Eksport 222.92 245 290 250 380 255
Pengeoverføringer 1482.84 1330 1430 1430 1320 1500
Utenlandske Direkte Investeringer 1583.00 1850 1900 1900 1900 1900
Utenlandsgjeld 33.11 35 37 37 37 37
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 27.90 25.9 25.5 25.5 25.5 25.5
Offentlige Budsjetter -4.80 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Offentlige Utgifter 1597.68 1549 1547 1566 1566 1657
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduksjonen 10.10 8.3 8.3 8.3 8 5.5
Gruvedrift Produksjon -2.10 -2 -2 -2 2.5 0.9
Elektrisitets~~pos=trunc 6662.00 4600 5700 6500 6800 5000
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbruk 19293.84 18313 18296 18519 18519 19595
Disponibel personlig inntekt 65339.96 69979 69914 70763 70763 74878
Privat-Sektor-Kreditt 9782.80 9950 9950 9950 9950 10550
Konsumerkreditt 11701.78 11571 11560 11872 12421 12380


Bangladesh - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.