Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 84.49 84.84 85.18 85.54 85.88 86.59
Aksjemarkedet 4921.33 4915 4870 4825 4782 4695
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.90 8.1 8.1 8.3 8.3 8.3
Arbeidsledighet 4.30 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
Inflasjon 5.49 5.6 5.7 6 5.9 6
Rentesats 6.00 6 6 6 6 6
Handelsbalanse -98.20 -154 -135 -135 -135 -160
Nåværende situasjon -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
Offentlige Budsjetter -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.90 8.1 8.1 8.3 8.3 8.3
BNP 274.03 286 286 305 305 305
Bnp Faste Priser 11055.14 10247 11053 11073 11073 11973
Brutto Nasjonal Produkt 11550.46 10672 11557 11578 11578 12509
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8005.33 6517 7615 7629 7629 8670
Bnp Per Innbygger 1203.20 1253 1253 1336 1336 1336
Bnp Per Innbygger Ppp 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
Bnp Fra Landbruk 10739.10 11317 11317 11338 11630 12256
Bnp Fra Construction 8068.14 7956 7956 7970 8738 8616
Bnp Fra Manufacturing 25730.30 24244 24244 24288 27866 26256
Bnp Fra Mining 1876.60 1889 1889 1892 2032 2046
Bnp Fra Forvaltningsloven 3881.40 3942 3942 3949 4204 4269
Bnp Fra Tjenester 147461.80 148004 148004 148278 159701 160288
Bnp Fra Transport 11671.90 11805 11805 11827 12641 12785
Bnp Fra Verktøy 166844.00 163112 163112 163414 180692 176650
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 4.30 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
Lønn 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
Befolkning 163.70 165 164 166 166 166
Levelønn Family 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
Lønn Å Leve Av Individuell 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
Minstelønn 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
Pensjonsalder Menn 59.00 59 59 59 59 59
Pensjonsalder Kvinner 59.00 59 59 59 59 59
Lønn Høy Dyktige 9690.00 10400 10400 10400 10400 10900
Lønn Lav Dyktige 5210.00 4920 4920 4920 4920 5000
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 5.49 5.6 5.7 6 5.9 6
Konsumprisindeksen Kpi 266.96 272 273 278 276 289
Inflasjonen (Månedlig) 1.24 0.62 0.6 0.6 0.6 0.3
MatInflasjon 5.27 5.9 6 6 6 4.8
Kpi Transport 244.13 245 249 251 257 263
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 6.00 6 6 6 6 6
Internbankrente 4.69 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
Pengemengden M2 12196.12 11760 12700 12700 12700 13500
Valutareserver 32775.80 30778 32400 32400 32400 33500
Lån Til Privat Sektor 9592.98 9430 9846 10070 10389 10664
Innskudd Rente 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -98.20 -154 -135 -135 -135 -160
Nåværende situasjon -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
Eksport 234.01 229 235 235 235 240
Import 332.23 383 370 370 370 400
Pengeoverføringer 1368.20 1285 1330 1330 1330 1500
Utenlandske Direkte Investeringer 1583.00 1850 1850 1900 1900 1900
Utenlandsgjeld 33.11 30.64 35.79 35.86 35.86 38.76
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
Offentlige Budsjetter -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
Offentlige Utgifter 1597.68 1281 1563 1566 1566 1730
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduksjonen 13.70 9.8 8.3 8.3 8.3 5.5
Gruvedrift Produksjon 3.10 0.7 -2 -2 -2 0.9
Elektrisitets~~pos=trunc 6949.00 6670 4600 5700 6500 5000
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbruk 19293.84 15949 18484 18519 18519 20895
Disponibel personlig inntekt 65339.96 65244 70632 70763 70763 76495
Privat-Sektor-Kreditt 9854.40 9860 9950 9950 9950 10550
Konsumerkreditt 11468.85 11178 11679 11872 12421 12648


Bangladesh - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.