Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 84.63 84.87 85.1 85.34 85.58 86.05
Aksjemarkedet 4978.77 4869 4761 4656 4553 4347

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 8.20 1.5 1.5 8.5 8.5 8.5
Arbeidsledighet 4.20 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6
Inflasjon 5.68 4.8 4.2 4.3 5.5 6
Rentesats 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Handelsbalanse -56.70 -90 -80 -90 -40 -110
Nåværende situasjon -871.00 -1050 -850 -600 -750 -550
Nåværende situasjon mot BNP -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 27.90 30.3 30.3 34.1 34.1 34.1
Offentlige Budsjetter -5.50 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 8.20 1.5 1.5 8.5 8.5 8.5
BNP 302.57 275 275 310 310 310
Bnp Faste Priser 11637.40 10378 11221 11995 11995 12627
Brutto Nasjonal Produkt 12195.25 10851 11724 12532 12532 13232
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8879.88 7150 8125 8686 8686 9635
Bnp Per Innbygger 1287.80 1250 1250 1280 1280 1280
Bnp Per Innbygger Ppp 4753.70 4550 4550 4680 4680 4680
Bnp Fra Landbruk 10739.10 10900 10900 11652 11652 11827
Bnp Fra Construction 8068.14 8189 8189 8754 8754 8885
Bnp Fra Manufacturing 25730.30 26116 26116 27917 27917 28336
Bnp Fra Mining 1876.60 1905 1905 2036 2036 2067
Bnp Fra Forvaltningsloven 3881.40 3940 3940 4211 4211 4274
Bnp Fra Tjenester 147461.80 149674 149674 159996 159996 162396
Bnp Fra Transport 11671.90 11847 11847 12664 12664 12854
Bnp Fra Verktøy 166844.00 169347 169347 181026 181026 183741

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 4.20 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6
Lønn 13258.00 14200 15100 15100 15100 15100
Befolkning 165.20 168 168 169 169 169
Minstelønn 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
Pensjonsalder Menn 59.00 59 59 59 59 59
Pensjonsalder Kvinner 59.00 59 59 59 59 59

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 5.68 4.8 4.2 4.3 5.5 6
Konsumprisindeksen Kpi 282.11 285 284 289 291 302
Bnp-Deflatoren 240.29 230 239 239 242 255
Eksportpriser 237.28 237 237 251 251 251
Importprisene 277.03 282 282 299 299 299
Inflasjonen (Månedlig) 1.38 0.8 0.5 0.3 0.3 0.3
MatInflasjon 6.10 6.5 5.1 4.8 4.4 4.5
Kpi Transport 257.59 259 259 261 267 274

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Internbankrente 4.70 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
Pengemengden M2 14048.78 13957 14310 14664 15017 15723
Valutareserver 38849.90 37252 38579 39905 41232 43886
Lån Til Privat Sektor 10489.07 9808 10174 11060 11403 11039
Innskudd Rente 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -56.70 -90 -80 -90 -40 -110
Nåværende situasjon -871.00 -1050 -850 -600 -750 -550
Nåværende situasjon mot BNP -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5
Import 288.02 290 330 350 310 390
Eksport 231.31 200 250 260 270 280
Pengeoverføringer 1832.63 1686 1731 1776 1776 1912
Utenlandske Direkte Investeringer 2650.00 1700 1700 2500 2500 2500
Utenlandsgjeld 37.80 40 40 45 45 45

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 27.90 30.3 30.3 34.1 34.1 34.1
Offentlige Budsjetter -5.50 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Regjeringens budsjetter verdi -157270.00 -198000 -198000 -210000 -210000 -210000
Offentlige Utgifter 1745.09 1468 1622 1733 1733 1893
Statens Inntekter 350795.00 295000 295000 352000 352000 352000
Fiscal Utgifter 442540.00 523190 523190 586781 586781 586781
Militære Utgifter 3822.00 3500 3500 3700 3700 3700

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriproduksjonen -24.50 -6.5 1.5 5.5 8.5 5.5
Gruvedrift Produksjon -2.80 -5.5 0.9 1.5 3.5 1.5
Elektrisitets~~pos=trunc 5705.00 4500 4700 5000 5500 6000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbruk 20886.72 17356 19583 20934 20934 22662
Disponibel personlig inntekt 65339.96 66320 66320 70894 70894 71957
Privat sparing 6067.90 6100 6100 5800 5800 5800
Privat-Sektor-Kreditt 10527.50 11001 11266 11530 11790 12324
Konsumerkreditt 13026.35 12010 12592 13351 14134 13662


Bangladesh - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.