Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 84.60 84.86 85.12 85.39 85.66 86.19
Aksjemarkedet 4513.89 4416 4374 4332 4290 4208
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.90 7.5 7.5 7.5 7.5 7.2
Arbeidsledighet 4.30 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
Inflasjon 5.75 6 5.9 6 6 6
Rentesats 6.00 6 6 6 6 6
Handelsbalanse -169.90 -110 -60 -15 -145 -150
Nåværende situasjon -1008.00 -150 -150 -200 -1800 -1800
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2
Regjeringens gjeld mot BNP 27.90 25.5 25.5 25.5 25.5 24
Offentlige Budsjetter -4.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.90 7.5 7.5 7.5 7.5 7.2
BNP 274.03 315 315 315 315 340
Bnp Faste Priser 11055.14 10991 10991 10991 11884 12740
Brutto Nasjonal Produkt 11550.46 11492 11492 11492 12417 13311
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8005.33 7572 7572 7572 8606 9225
Bnp Per Innbygger 1203.20 1353 1353 1353 1353 1428
Bnp Per Innbygger Ppp 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
Bnp Fra Landbruk 10739.10 11254 11545 11545 11545 12376
Bnp Fra Construction 8068.14 7911 8673 8673 8673 9298
Bnp Fra Manufacturing 25730.30 24109 27660 27660 27660 29652
Bnp Fra Mining 1876.60 1878 2017 2017 2017 2163
Bnp Fra Forvaltningsloven 3881.40 3920 4173 4173 4173 4473
Bnp Fra Tjenester 147461.80 147183 158521 158521 158521 169935
Bnp Fra Transport 11671.90 11740 12547 12547 12547 13451
Bnp Fra Verktøy 166844.00 162207 179357 179357 179357 192271
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 4.30 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
Lønn 13258.00 14200 14200 14200 15100 15100
Befolkning 163.70 168 168 168 168 169
Levelønn Family 15100.00 12900 12900 12900 13300 15400
Lønn Å Leve Av Individuell 8080.00 9800 9800 9800 10000 10000
Minstelønn 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
Pensjonsalder Menn 59.00 59 59 59 59 59
Pensjonsalder Kvinner 59.00 59 59 59 59 59
Lønn Høy Dyktige 9690.00 10400 10400 10400 10900 11500
Lønn Lav Dyktige 5210.00 4920 4920 4920 5000 5100
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 5.75 6 5.9 6 6 6
Konsumprisindeksen Kpi 272.97 278 276 288 290 307
Bnp-Deflatoren 229.41 233 232 233 243 258
Eksportpriser 225.99 237 237 237 237 237
Importprisene 259.43 246 246 246 246 246
Inflasjonen (Månedlig) -0.23 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3
MatInflasjon 5.90 6 6 4.2 4.8 4.8
Kpi Transport 248.24 251 257 262 263 278
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 6.00 6 6 6 6 6
Internbankrente 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Pengemengden M2 12618.11 12700 12700 12700 13500 13500
Valutareserver 32689.20 32400 32400 33000 33500 33500
Lån Til Privat Sektor 9758.35 9996 10312 10387 10490 11246
Innskudd Rente 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -169.90 -110 -60 -15 -145 -150
Nåværende situasjon -1008.00 -150 -150 -200 -1800 -1800
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2
Import 425.90 400 310 395 400 420
Eksport 255.98 290 250 380 255 270
Pengeoverføringer 1639.62 1430 1430 1320 1500 1500
Utenlandske Direkte Investeringer 1583.00 1900 1900 1900 1900 1900
Utenlandsgjeld 33.11 37 37 37 37 40
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 27.90 25.5 25.5 25.5 25.5 24
Offentlige Budsjetter -4.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5
Regjeringens budsjetter verdi -107584.00 -58000 -58000 -58000 -58000 -58000
Offentlige Utgifter 1597.68 1555 1555 1555 1718 1841
Statens Inntekter 263911.00 299000 299000 299000 299000 299000
Fiscal Utgifter 371495.00 357000 357000 357000 357000 357000
Militære Utgifter 3822.00 4020 4020 4020 4020 4020
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduksjonen 390.59 8.3 8.3 8 5.5 5.5
Gruvedrift Produksjon 2.60 -2 -2 2.5 0.9 0.9
Elektrisitets~~pos=trunc 7063.00 5700 6500 6800 5000 5200
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbruk 19293.84 18382 18382 18382 20741 22234
Disponibel personlig inntekt 65339.96 70240 70240 70240 70240 75298
Privat sparing 5138.92 6900 6900 6900 6900 6900
Privat-Sektor-Kreditt 9929.70 9950 9950 9950 10550 10550
Konsumerkreditt 11994.63 11785 12329 12720 12894 13823


Bangladesh - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.