Markeder Siste Referanse
Valuta 84.1 2019-02
Aksjemarkedet 5725 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.3 2017-12
Arbeidsledighet 4.2 2017-12
Inflasjon 5.35 2018-12
Rentesats 6 2019-01
Handelsbalanse -147 2018-11
Nåværende situasjon -1354 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.1 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2017-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.3 2017-12
BNP 250 2017-12
Bnp Faste Priser 9479 2017-12
Brutto Nasjonal Produkt 9873 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7044 2018-12
Bnp Per Innbygger 1093 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3524 2017-12
Bnp Fra Landbruk 10469 2018-06
Bnp Fra Construction 7360 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 22427 2018-06
Bnp Fra Mining 1747 2018-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 3646 2018-06
Bnp Fra Tjenester 136914 2018-06
Bnp Fra Transport 10921 2018-06
Bnp Fra Verktøy 150890 2018-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.2 2017-12
Sysselsatte 60.8 2016-12
Lønn 13258 2017-12
Befolkning 162 2017-12
Levelønn Family 15100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 8080 2018-12
Minstelønn 8000 2019-12
Pensjonsalder Menn 59 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 59 2018-12
Arbeidsledige 2.7 2016-12
Lønn Høy Dyktige 9690 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5210 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.35 2018-12
Konsumprisindeksen Kpi 258 2018-12
Bnp-Deflatoren 219 2018-12
Eksportpriser 182 2015-12
Importprisene 212 2015-12
Kpi Transport 235 2018-12
MatInflasjon 5.28 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 6 2019-01
Internbankrente 4.12 2019-01
Pengemengde 1523 2018-11
Pengemengden M1 2441739 2018-11
Pengemengden M2 11315 2018-11
Pengemengden M3 1396923 2018-08
Valutareserver 31280 2019-01
Lån Til Privat Sektor 8951 2018-11
Innskudd Rente 5.61 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -147 2018-11
Nåværende situasjon -1354 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.6 2018-12
Eksport 227 2018-11
Import 374 2018-11
Kjøpsbetingelser 86.05 2015-12
Kapitalstrømmer 0.17 2018-10
Pengeoverføringer 1203 2018-12
Gullreserver 14 2019-03
Råoljeproduksjon 3 2018-08
Utenlandsgjeld 28.57 2017-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1706 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.7 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.1 2017-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -106845 2017-12
Offentlige Utgifter 1446 2018-12
Statens Inntekter 223195 2017-12
Fiscal Utgifter 317174 2017-12
Kreditt-Rating 40
Militære Utgifter 3473 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriproduksjonen 29.1 2018-08
Internett-hastighet 4176 2017-03
IP-adresser 188139 2017-03
Konkurranseevne Index 52.08 2018-12
Konkurranseevne Rank 103 2018-12
Korrupsjon Index 26 2018-12
Korrupsjon Rank 149 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 176 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5808 2018-10
Gruvedrift Produksjon -2.7 2018-08
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 17099 2018-12
Disponibel personlig inntekt 60355 2017-12
Privat sparing 5005 2017-12
Privat-Sektor-Kreditt 9056 2018-10
Konsumerkreditt 10622 2018-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bangladesh - Økonomiske indikatorer.