Markeder Siste Referanse
Valuta 84.64 2019-12
Aksjemarkedet 4498 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.9 2018-12
Arbeidsledighet 4.3 2018-12
Inflasjon 5.47 2019-10
Rentesats 6 2019-10
Handelsbalanse -96.6 2019-09
Nåværende situasjon -1008 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.9 2018-12
BNP 274 2018-12
Bnp Faste Priser 11055 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 11550 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8005 2019-12
Bnp Per Innbygger 1203 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3879 2018-12
Bnp Fra Landbruk 10739 2019-06
Bnp Fra Construction 8068 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 25730 2019-06
Bnp Fra Mining 1877 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 3881 2019-06
Bnp Fra Tjenester 147462 2019-06
Bnp Fra Transport 11672 2019-06
Bnp Fra Verktøy 166844 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.3 2018-12
Lønn 13258 2017-12
Befolkning 164 2018-12
Levelønn Family 15100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 8080 2018-12
Minstelønn 8000 2019-12
Pensjonsalder Menn 59 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 59 2018-12
Lønn Høy Dyktige 9690 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5210 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.47 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 274 2019-11
Bnp-Deflatoren 229 2019-12
Eksportpriser 226 2019-12
Importprisene 259 2019-12
Kpi Transport 248 2019-11
MatInflasjon 5.5 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.51 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 6 2019-10
Internbankrente 4.12 2019-11
Pengemengde 1739 2019-09
Pengemengden M1 2708198 2019-09
Pengemengden M2 12519 2019-09
Pengemengden M3 1571616 2019-09
Valutareserver 31729 2019-11
Lån Til Privat Sektor 9663 2019-09
Innskudd Rente 6.66 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -96.6 2019-09
Nåværende situasjon -1008 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 260 2019-09
Import 357 2019-09
Kjøpsbetingelser 87.1 2018-12
Kapitalstrømmer 0.11 2019-08
Pengeoverføringer 1640 2019-10
Gullreserver 13.97 2019-12
Råoljeproduksjon 3 2019-08
Utenlandsgjeld 33.11 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1583 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.21 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -107584 2018-12
Offentlige Utgifter 1598 2019-12
Statens Inntekter 263911 2018-12
Fiscal Utgifter 371495 2018-12
Kreditt-Rating 40 2019-12
Militære Utgifter 3822 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriproduksjonen 6.6 2019-07
Internett-hastighet 4176 2017-03
IP-adresser 188139 2017-03
Konkurranseevne Index 52.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 105 2019-12
Korrupsjon Index 26 2018-12
Korrupsjon Rank 149 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 168 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 7063 2019-07
Gruvedrift Produksjon 2.6 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 19294 2019-12
Disponibel personlig inntekt 65340 2018-12
Privat sparing 5139 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 9930 2019-09
Konsumerkreditt 11832 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bangladesh - Økonomiske indikatorer.