Markeder Siste Referanse
Valuta 84.67 2020-04
Aksjemarkedet 4008 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.9 2018-12
Arbeidsledighet 4.2 2019-12
Inflasjon 5.46 2020-02
Rentesats 6 2020-02
Handelsbalanse -136 2020-01
Nåværende situasjon -1008 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 30 2019-12
Coronavirus tilfeller 88 2020-04
Coronavirus dødsfall 9 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 30 2020-04

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.9 2018-12
BNP 286 2019-12
Bnp Faste Priser 11055 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 11550 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8005 2019-12
Bnp Per Innbygger 1203 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3879 2018-12
Bnp Fra Landbruk 10739 2019-06
Bnp Fra Construction 8068 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 25730 2019-06
Bnp Fra Mining 1877 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 3881 2019-06
Bnp Fra Tjenester 147462 2019-06
Bnp Fra Transport 11672 2019-06
Bnp Fra Verktøy 166844 2019-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.2 2019-12
Lønn 13258 2017-12
Befolkning 165 2019-12
Levelønn Family 15100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 8080 2018-12
Minstelønn 8000 2019-12
Pensjonsalder Menn 59 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 59 2018-12
Lønn Høy Dyktige 9690 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5210 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.46 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 276 2020-02
Bnp-Deflatoren 229 2019-12
Eksportpriser 226 2019-12
Importprisene 259 2019-12
Kpi Transport 249 2020-02
MatInflasjon 5 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.19 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 6 2020-02
Internbankrente 5.06 2020-02
Pengemengde 1734 2020-01
Pengemengden M1 2728960 2020-01
Pengemengden M2 12976 2020-01
Pengemengden M3 1597260 2019-11
Valutareserver 32987 2020-02
Lån Til Privat Sektor 10021 2020-01
Innskudd Rente 6.66 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -136 2020-01
Nåværende situasjon -1008 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 264 2020-01
Import 400 2020-01
Kjøpsbetingelser 87.1 2018-12
Kapitalstrømmer 2.93 2019-12
Pengeoverføringer 1639 2020-01
Gullreserver 13.97 2019-12
Råoljeproduksjon 3 2019-11
Utenlandsgjeld 33.11 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1583 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.21 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -107584 2018-12
Offentlige Utgifter 1598 2019-12
Statens Inntekter 263911 2018-12
Fiscal Utgifter 371495 2018-12
Kreditt-Rating 40 2020-04
Militære Utgifter 3822 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 30 2019-12
Salgsskatt 15 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriproduksjonen 12.8 2019-09
Internett-hastighet 4176 2017-03
IP-adresser 188139 2017-03
Konkurranseevne Index 52.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 105 2019-12
Korrupsjon Index 26 2019-12
Korrupsjon Rank 146 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 168 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6919 2019-09
Gruvedrift Produksjon 2.9 2019-09

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 19294 2019-12
Disponibel personlig inntekt 65340 2018-12
Privat sparing 5139 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 10116 2019-11
Konsumerkreditt 12455 2020-01

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 88 2020-04
Coronavirus dødsfall 9 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 30 2020-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bangladesh - Økonomiske indikatorer.