Markeder Siste Referanse
Valuta 84.25 2019-08
Aksjemarkedet 5217 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.9 2018-12
Arbeidsledighet 4.2 2017-12
Inflasjon 5.52 2019-06
Rentesats 6 2019-07
Handelsbalanse -152 2019-05
Nåværende situasjon -936 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.9 2018-12
BNP 274 2018-12
Bnp Faste Priser 11055 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 11550 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8005 2019-12
Bnp Per Innbygger 1203 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3879 2018-12
Bnp Fra Landbruk 10739 2019-06
Bnp Fra Construction 8068 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 25730 2019-06
Bnp Fra Mining 1877 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 3881 2019-06
Bnp Fra Tjenester 147462 2019-06
Bnp Fra Transport 11672 2019-06
Bnp Fra Verktøy 166844 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.2 2017-12
Sysselsatte 60.8 2016-12
Lønn 13258 2017-12
Befolkning 164 2018-12
Levelønn Family 15100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 8080 2018-12
Minstelønn 8000 2019-12
Pensjonsalder Menn 59 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 59 2018-12
Lønn Høy Dyktige 9690 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5210 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.52 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 260 2019-06
Bnp-Deflatoren 229 2019-12
Eksportpriser 226 2019-12
Importprisene 259 2019-12
Kpi Transport 243 2019-06
MatInflasjon 5.4 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.31 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 6 2019-07
Internbankrente 3.46 2019-07
Pengemengde 1798 2019-05
Pengemengden M1 2734241 2019-05
Pengemengden M2 12052 2019-05
Pengemengden M3 1517156 2019-05
Valutareserver 31345 2019-07
Lån Til Privat Sektor 9490 2019-05
Innskudd Rente 6.66 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -152 2019-05
Nåværende situasjon -936 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 269 2019-05
Import 421 2019-05
Kjøpsbetingelser 87.1 2018-12
Kapitalstrømmer 2.02 2019-04
Pengeoverføringer 1368 2019-06
Gullreserver 14 2019-06
Råoljeproduksjon 3 2019-04
Utenlandsgjeld 33.11 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1583 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.7 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -107584 2018-12
Offentlige Utgifter 1598 2019-12
Statens Inntekter 263911 2018-12
Fiscal Utgifter 371495 2018-12
Kreditt-Rating 40
Militære Utgifter 3822 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriproduksjonen 13 2019-02
Internett-hastighet 4176 2017-03
IP-adresser 188139 2017-03
Konkurranseevne Index 52.08 2018-12
Konkurranseevne Rank 103 2018-12
Korrupsjon Index 26 2018-12
Korrupsjon Rank 149 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 176 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4174 2019-02
Gruvedrift Produksjon 2.7 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 19294 2019-12
Disponibel personlig inntekt 65340 2018-12
Privat sparing 5139 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 9766 2019-05
Konsumerkreditt 11384 2019-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bangladesh - Økonomiske indikatorer.