Markeder Siste Referanse
Valuta 84.63 2020-07
Aksjemarkedet 4087 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 8.2 2019-12
Arbeidsledighet 4.2 2019-12
Inflasjon 5.35 2020-05
Rentesats 5.25 2020-06
Handelsbalanse -127 2020-03
Nåværende situasjon -582 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 30 2019-12
Coronavirus tilfeller 183795 2020-07
Coronavirus dødsfall 2391 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 98317 2020-07

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 8.2 2019-12
BNP 303 2019-12
Bnp Faste Priser 11055 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 11550 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8005 2019-12
Bnp Per Innbygger 1288 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4754 2019-12
Bnp Fra Landbruk 10739 2019-06
Bnp Fra Construction 8068 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 25730 2019-06
Bnp Fra Mining 1877 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 3881 2019-06
Bnp Fra Tjenester 147462 2019-06
Bnp Fra Transport 11672 2019-06
Bnp Fra Verktøy 166844 2019-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.2 2019-12
Lønn 13258 2017-12
Befolkning 165 2019-12
Minstelønn 8000 2019-12
Pensjonsalder Menn 59 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 59 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.35 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 276 2020-06
Bnp-Deflatoren 229 2019-12
Eksportpriser 226 2019-12
Importprisene 259 2019-12
Kpi Transport 253 2020-06
MatInflasjon 5.1 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -1.75 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 5.25 2020-06
Internbankrente 4.97 2020-05
Pengemengde 1919 2020-03
Pengemengden M1 2909550 2020-03
Pengemengden M2 13107 2020-03
Pengemengden M3 1621808 2020-01
Valutareserver 33226 2020-05
Lån Til Privat Sektor 10194 2020-03
Innskudd Rente 6.78 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -127 2020-03
Nåværende situasjon -582 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2019-12
Eksport 223 2020-03
Import 350 2020-03
Kjøpsbetingelser 87.1 2018-12
Kapitalstrømmer 0.02 2020-02
Pengeoverføringer 1452 2020-02
Gullreserver 14 2020-03
Råoljeproduksjon 3 2020-03
Utenlandsgjeld 37.8 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 2650 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.21 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -157270 2019-12
Offentlige Utgifter 1598 2019-12
Statens Inntekter 350795 2019-12
Fiscal Utgifter 442540 2019-12
Kreditt-Rating 40 2020-07
Militære Utgifter 3822 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 30 2019-12
Salgsskatt 15 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriproduksjonen 14.3 2019-12
Internett-hastighet 4176 2017-03
IP-adresser 188139 2017-03
Konkurranseevne Index 52.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 105 2019-12
Korrupsjon Index 26 2019-12
Korrupsjon Rank 146 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 168 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5705 2020-03
Gruvedrift Produksjon 6.1 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 19294 2019-12
Disponibel personlig inntekt 65340 2018-12
Privat sparing 5139 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 10291 2020-01
Konsumerkreditt 12305 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 183795 2020-07
Coronavirus dødsfall 2391 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 98317 2020-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bangladesh - Økonomiske indikatorer.