Markeder Siste Referanse
Valuta 84.46 2020-11
Aksjemarkedet 4862 2020-11

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 8.2 2019-12
Arbeidsledighet 4.2 2019-12
Inflasjon 6.44 2020-10
Rentesats 4.75 2020-09
Handelsbalanse -89 2020-08
Nåværende situasjon -2439 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.7 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 29.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -5.5 2019-12
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 30 2019-12
Coronavirus tilfeller 449760 2020-11
Coronavirus dødsfall 6448 2020-11
Coronavirus gjenopprettet 366837 2020-11

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 8.2 2019-12
BNP 303 2019-12
Bnp Faste Priser 11637 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 12195 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8880 2020-12
Bnp Per Innbygger 1288 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4754 2019-12
Bnp Fra Landbruk 11023 2020-06
Bnp Fra Construction 8849 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 27107 2020-06
Bnp Fra Mining 1931 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 4113 2020-06
Bnp Fra Tjenester 155496 2020-06
Bnp Fra Transport 12430 2020-06
Bnp Fra Verktøy 175530 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.2 2019-12
Lønn 13258 2017-12
Befolkning 165 2019-12
Minstelønn 8000 2019-12
Pensjonsalder Menn 59 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 59 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 6.44 2020-10
Konsumprisindeksen Kpi 291 2020-10
Bnp-Deflatoren 240 2020-12
Eksportpriser 237 2020-12
Importprisene 277 2020-12
Kpi Transport 263 2020-10
MatInflasjon 7.3 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.97 2020-10

Penger Siste Referanse
Rentesats 4.75 2020-09
Internbankrente 2.61 2020-10
Pengemengde 2119 2020-08
Pengemengden M1 3290276 2020-08
Pengemengden M2 14154 2020-08
Pengemengden M3 1738812 2020-07
Valutareserver 40816 2020-10
Lån Til Privat Sektor 10557 2020-08
Innskudd Rente 6.78 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -89 2020-08
Nåværende situasjon -2439 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.7 2019-12
Eksport 218 2020-08
Import 307 2020-08
Kjøpsbetingelser 85.7 2020-12
Kapitalstrømmer 1.4 2020-07
Pengeoverføringer 1964 2020-08
Gullreserver 14 2020-06
Råoljeproduksjon 3 2020-07
Utenlandsgjeld 37.8 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 2650 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.21 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 29.3 2019-12
Offentlige Budsjetter -5.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -157270 2019-12
Offentlige Utgifter 1745 2020-12
Statens Inntekter 350795 2019-12
Fiscal Utgifter 442540 2019-12
Kreditt-Rating 40 2020-11
Militære Utgifter 3822 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 30 2019-12
Salgsskatt 15 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriproduksjonen 5.1 2020-06
Internett-hastighet 4176 2017-03
IP-adresser 188139 2017-03
Konkurranseevne Index 52.12 2019-12
Konkurranseevne Rank 105 2019-12
Korrupsjon Index 26 2019-12
Korrupsjon Rank 146 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 168 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6613 2020-06
Gruvedrift Produksjon 1.6 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 20887 2020-12
Disponibel personlig inntekt 65340 2019-12
Privat sparing 6068 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 10732 2020-07
Konsumerkreditt 13264 2020-08

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 449760 2020-11
Coronavirus dødsfall 6448 2020-11
Coronavirus gjenopprettet 366837 2020-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bangladesh - Økonomiske indikatorer.