Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 2.53 2.54 2.56 2.57 2.58 2.6

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Vekstrate -0.20 3.9 2.3 2.1 2.1 1.6
Arbeidsledighet 0.20 1 1 1 0.7 0.7
Inflasjon 8.50 9 8.4 7 6.5 5.8
Rentesats 8.50 7.75 7.75 8 8.25 8.5
Handelsbalanse -14.80 -1320 -1220 -440 -440 -1090
Nåværende situasjon mot BNP -2.00 -0.5 -0.5 -0.5 -1.8 -1.8
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 30 30 30 30 32
Offentlige Budsjetter 2.30 -2.1 -2.1 -2.1 -1.3 -1.3
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Vekstrate -0.20 3.9 2.3 2.1 2.1 1.6
BNP 63.08 60.71 60.71 60.71 62.5 62.5
Bnp Faste Priser 32474.30 20255 18827 22168 22168 20681
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9349.70 7250 4646 7435 7435 7403
Bnp Per Innbygger 6678.50 6700 6700 6700 6700 6900
Bnp Per Innbygger Ppp 19149.60 18200 18200 18200 18200 19500
Bnp Fra Landbruk 5313.50 2466 990 4836 4836 2517
Bnp Fra Construction 2355.20 2019 1779 1904 1904 2061
Bnp Fra Manufacturing 8089.20 6845 6787 4799 4799 6989
Bnp Fra Mining 210.40 223 204 140 140 228
Bnp Fra Forvaltningsloven 1528.50 1174 1278 1255 1255 1198
Bnp Fra Tjenester 18060.10 15500 16306 15579 15579 15826
Bnp Fra Transport 1970.80 2060 1877 1923 1923 2103
Bnp Fra Verktøy 958.60 1003 1177 683 683 1024

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 0.20 1 1 1 0.7 0.7
Lønn 1384.70 1436 1408 1628 1628 1628
Minstelønn 400.00 400 400 400 400 415
Befolkning 9.35 9.43 9.43 9.43 9.43 9.41
Pensjonsalder Kvinner 57.50 57.5 57.5 57.5 58 58
Pensjonsalder Menn 62.50 62.5 62.5 62.5 63 63

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 8.50 9 8.4 7 6.5 5.8
Produsentpriser 17729.40 16973 17167 112 112 17685
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
MatInflasjon 7.80 6 6 4 5 4
produsentprisene endring 9.50 6 4.5 4.2 4.2 4.2

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 8.50 7.75 7.75 8 8.25 8.5
Innskudd Rente 7.50 6.75 6.75 9.5 7 7.25
Utlånsrente 9.50 8.75 8.75 12.5 9 9.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -14.80 -1320 -1220 -440 -440 -1090
Nåværende situasjon mot BNP -2.00 -0.5 -0.5 -0.5 -1.8 -1.8
Import 2664.50 3820 3820 3890 3890 3890
Eksport 2649.70 2500 2700 2800 2800 3200

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 30.90 30 30 30 30 32
Offentlige Budsjetter 2.30 -2.1 -2.1 -2.1 -1.3 -1.3
Regjeringens budsjetter verdi -472048.50 506004 506004 617962 617962 617962
Offentlige Utgifter 4880.80 2626 2770 2886 2886 2681

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 35.00 35 35 35 35 35
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34.00 34 34 34 34 34
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.00 1 1 1 1 1

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriell Produksjon 9.20 8.3 6.5 5.1 2.8 4
Ledende økonomisk indeks 0.90 1.5 1.5 2 2 2
Gruvedrift Produksjon -1.60 1 1.5 2.1 2.1 2.1

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbruk 16753.20 11378 11668 12231 12231 11617
Konsumerkreditt 5326.70 5273 5909 4704 4704 5383
Bensinpriser 0.75 0.67 0.63 0.62 0.57 0.54


Hviterussland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.