Markeder Siste Referanse
Valuta 2.04 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-03
Arbeidsledighet 0.3 2019-09
Inflasjon 5.7 2019-08
Rentesats 9.5 2019-08
Handelsbalanse -192 2019-07
Nåværende situasjon 297 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 29 2018-09
Offentlige Budsjetter 2.9 2017-12
Bedriftens Skattesats 18 2018-12
Personalinntekt skattesats 13 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-03
BNP 59.66 2018-12
Bnp Faste Priser 18640 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4374 2019-03
Bnp Per Innbygger 6744 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 17742 2018-12
Bnp Fra Landbruk 825 2019-03
Bnp Fra Construction 1466 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 6382 2019-03
Bnp Fra Mining 228 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1090 2019-03
Bnp Fra Tjenester 14580 2019-03
Bnp Fra Transport 1851 2019-03
Bnp Fra Verktøy 1081 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 0.3 2019-09
Sysselsatte 4329 2019-07
Arbeidsledige 12.2 2019-07
Lønn 1128 2019-07
Minstelønn 330 2019-01
Lønnsveksten 13.5 2019-05
Befolkning 9.49 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 56 2018-12
Pensjonsalder Menn 61 2018-12
Levelønn Family 515 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 265 2018-12
Lønn Høy Dyktige 589 2018-12
Lønn Lav Dyktige 395 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.7 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-08
Produsentpriser 100 2019-08
MatInflasjon 6.2 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-08
produsentprisene endring 101 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 9.5 2019-08
Pengemengde 3268 2019-07
Pengemengden M1 8546 2019-07
Pengemengden M2 17877 2019-07
Pengemengden M3 43548 2019-07
Valutareserver 8891 2019-08
Innskudd Rente 8.25 2019-08
Bankenes balanse 71443954 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 4 2019-06
Utlånsrente 11.5 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -192 2019-07
Nåværende situasjon 297 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2018-12
Eksport 2798 2019-07
Import 2991 2019-07
Utenlandsgjeld 40071 2019-06
Kapitalstrømmer 252 2019-06
Gullreserver 48.56 2019-09
Råoljeproduksjon 31 2019-05
Utenlandske Direkte Investeringer 144 2018-09
Pengeoverføringer 103 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turistankomster 282694 2017-12
Våpen Salg 56 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 29 2018-09
Offentlige Budsjetter 2.9 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 1097340 2019-07
Offentlige Utgifter 2713 2019-03
Statens Inntekter 4240672 2019-07
Statsgjeld 42728212 2019-07
Fiscal Utgifter 3143332 2019-07
Kreditt-Rating 25
Militære Utgifter 713 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2018-12
Personalinntekt skattesats 13 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 35 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 0.7 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.5 2019-07
Industriproduksjonen 0.8 2019-07
Lagerendringer -149 2019-03
Internett-hastighet 9757 2017-03
IP-adresser 1236913 2017-03
Korrupsjon Index 44 2018-12
Korrupsjon Rank 70 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 37 2018-12
Ledende økonomisk indeks 1.1 2019-08
Gruvedrift Produksjon 1.5 2019-07
Stål~~pos=trunc 230 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 11245 2019-03
Konsumerkreditt 4998 2019-07
Bensinpriser 0.81 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 3.4 2019-05
Butikkhandel (Årlig) 4.6 2019-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hviterussland - Økonomiske indikatorer.