Markeder Siste Referanse
Valuta 2.23 2020-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-09
Arbeidsledighet 0.3 2019-11
Inflasjon 4.7 2020-01
Rentesats 8.75 2020-02
Handelsbalanse -1063 2019-12
Nåværende situasjon 482 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 26.9 2019-09
Offentlige Budsjetter 4 2018-12
Bedriftens Skattesats 18 2018-12
Personalinntekt skattesats 13 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 2019-09
BNP 59.66 2018-12
Bnp Faste Priser 21327 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5477 2019-09
Bnp Per Innbygger 6744 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 17742 2018-12
Bnp Fra Landbruk 4772 2019-09
Bnp Fra Construction 2021 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 7229 2019-09
Bnp Fra Mining 226 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1191 2019-09
Bnp Fra Tjenester 16112 2019-09
Bnp Fra Transport 1950 2019-09
Bnp Fra Verktøy 904 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 0.3 2019-11
Sysselsatte 4335 2019-11
Arbeidsledige 10.2 2019-11
Lønn 1239 2019-12
Minstelønn 330 2019-01
Lønnsveksten -1.2 2019-11
Befolkning 9.49 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 56 2018-12
Pensjonsalder Menn 61 2018-12
Levelønn Family 515 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 265 2018-12
Lønn Høy Dyktige 589 2018-12
Lønn Lav Dyktige 395 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.7 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 101 2020-01
Produsentpriser 101 2020-01
MatInflasjon 4.1 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2020-01
produsentprisene endring 104 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 8.75 2020-02
Pengemengde 3575 2020-01
Pengemengden M1 9250 2020-01
Pengemengden M2 20386 2020-01
Pengemengden M3 47318 2020-01
Valutareserver 9243 2020-01
Innskudd Rente 7.75 2020-02
Bankenes balanse 73198546 2019-09
Kontanter - Reserve - Ratio 4 2020-01
Utlånsrente 9.75 2020-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1063 2019-12
Nåværende situasjon 482 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.3 2018-12
Eksport 2779 2019-12
Import 3842 2019-12
Utenlandsgjeld 39673 2019-09
Kapitalstrømmer 850 2019-09
Gullreserver 48.78 2019-12
Råoljeproduksjon 34 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 8.2 2019-09
Pengeoverføringer 119 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 365534 2018-12
Våpen Salg 56 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 26.9 2019-09
Offentlige Budsjetter 4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -318247 2019-12
Offentlige Utgifter 2744 2019-09
Statens Inntekter 3533248 2019-12
Statsgjeld 44790614 2019-12
Fiscal Utgifter 3851495 2019-12
Kreditt-Rating 26 2020-02
Militære Utgifter 713 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2018-12
Personalinntekt skattesats 13 2018-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 35 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 34 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -5.8 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.9 2019-12
Industriproduksjonen -5 2020-01
Lagerendringer 1374 2019-09
Internett-hastighet 9757 2017-03
IP-adresser 1236913 2017-03
Korrupsjon Index 45 2019-12
Korrupsjon Rank 66 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 49 2019-12
Ledende økonomisk indeks -1.9 2020-01
Gruvedrift Produksjon -3.6 2020-01
Stål~~pos=trunc 230 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 12245 2019-09
Konsumerkreditt 5481 2019-12
Bensinpriser 0.84 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) -2.2 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.7 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hviterussland - Økonomiske indikatorer.