Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
Aksjemarkedet 3614.14 3506 3428 3352 3278 3128
10-årig statsobligasjon -0.39 0.04 0.08 0.13 0.18 0.28

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 10.70 -2.7 1.2 2 0.9 0.8
Bnp Årlig Vekstrate -5.20 -3.7 2.2 13.5 5 3.2
Arbeidsledighet 5.20 7.2 7.5 7 7 6.5
Inflasjon 0.74 0.6 0.5 1.6 1.7 1.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.2 0 0 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 390.70 1500 100 2500 2500 1500
Nåværende situasjon 38.00 -1100 -1100 -1900 -1900 -1500
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Regjeringens gjeld mot BNP 98.60 114 111 111 111 111
Offentlige Budsjetter -1.90 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Forretningstillit -8.50 -9 -6 -5 -4 -3
Forbrukertillit -15.00 -23 -13 -8 -9 -10
Butikkhandel (Månedlig) -7.40 -1.5 1.9 0.7 -0.5 0.4
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 34
Personalinntekt skattesats 50.00 53.7 50 50 50 53.7

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 10.70 -2.7 1.2 2 0.9 0.8
Bnp Årlig Vekstrate -5.20 -3.7 2.2 13.5 5 3.2
BNP 529.61 495 512 512 512 512
Bnp Faste Priser 94660.00 107444 109927 107439 99393 110882
Brutto Nasjonal Produkt 106045.80 112779 112793 125264 115883 116388
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 21331.00 26140 26716 24211 22398 26976
Bnp Per Innbygger 47540.90 46000 47400 47400 47400 47400
Bnp Per Innbygger Ppp 51707.80 50600 51500 51500 51500 51500
Bnp Fra Landbruk 463.00 260 340 526 486 268
Bnp Fra Construction 4667.00 5591 5004 5297 4900 5770
Bnp Fra Manufacturing 13428.00 15363 15712 15241 14099 15854
Bnp Fra Forvaltningsloven 14404.00 14330 14207 16349 15124 14789
Bnp Fra Tjenester 13837.00 18401 17466 15705 14529 18990

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 5.20 7.2 7.5 7 7 6.5
Lønnskostnader 111.70 120 107 109 109 123
Minstelønn 1625.72 1595 1595 1595 1595 1615
Lønnsveksten 0.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Befolkning 11.46 11.53 11.59 11.59 11.59 11.59
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Lønninger innen produksjon 102.90 99.7 131 131 131 103

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 0.74 0.6 0.5 1.6 1.7 1.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.2 0 0 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 109.64 110 110 111 111 112
Kjerne Konsumprisindeks 108.03 108 109 109 110 110
KjerneInflasjon 1.20 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8
Produsentpriser 111.90 128 119 114 112 135
MatInflasjon 3.51 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.47 109 109 110 110 111
produsentprisene endring -3.60 0.5 0.5 0.5 2.5 2.2
Kpi Transport 107.35 109 107 108 109 111

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 390.70 1500 100 2500 2500 1500
Nåværende situasjon 38.00 -1100 -1100 -1900 -1900 -1500
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Import 30405.60 29000 32000 31000 31000 29500
Eksport 30796.30 30500 32100 33500 33500 31000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 98.60 114 111 111 111 111
Offentlige Budsjetter -1.90 -7.8 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Regjeringens budsjetter verdi -3402.00 2400 2400 2400 2400 3584
Offentlige Utgifter 22682.00 24686 25378 25744 23816 25475
Statens Utgifter Til Bnp 52.20 59.3 54.5 54.5 54.5 54.5

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 34
Personalinntekt skattesats 50.00 53.7 50 50 50 53.7
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 27.50 32.5 27.5 27.5 27.5 32.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit -8.50 -9 -6 -5 -4 -3
Industriell Produksjon -4.60 -3.9 3.5 9.5 6.1 5.2
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit -15.00 -23 -13 -8 -9 -10
Butikkhandel (Månedlig) -7.40 -1.5 1.9 0.7 -0.5 0.4
Butikkhandel (Årlig) 4.50 -3.3 1.2 8.5 3.7 4.5
Forbruk 46950.00 55298 54858 53288 49298 57068
Disponibel personlig inntekt 80616.20 89682 87539 97218 89937 92552
Bankenes Utlånsrente 1.59 1.84 1.58 1.58 1.58 2.34
Bensinpriser 1.61 1.45 1.43 1.35 1.29 1.38
Konsumerkreditt 7464628.00 7308586 7756676 8517113 7854677 7542461

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konstruksjonsflyt ut -2.80 -1 18 7 7 0.5


Belgia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.