Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.06 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01
Aksjemarkedet 3892.73 3838 3735 3635 3537 3349
10-årig statsobligasjon 1.52 1.67 1.84 2.02 2.23 2.69

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 0.30 -0.2 -0.1 0.3 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 4.60 2.5 0.5 0.4 0.5 3
Arbeidsledighet 5.60 5.6 5.6 5.7 5.8 6.3
Inflasjon 8.31 8.2 8 5.2 2.5 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.33 0.5 -0.3 0.2 0.3 0.2
Rentesats 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Handelsbalanse 690.20 1500 2200 1500 950 1600
Nåværende situasjon -6249.00 550 -200 -380 -440 -350
Nåværende situasjon mot BNP -0.20 -0.9 -0.9 -0.9 -1 -0.1
Regjeringens gjeld mot BNP 108.20 115 115 115 115 115
Offentlige Budsjetter -5.50 -4.2 -4.2 -4.2 -3.5 -3.5
Forretningstillit 2.40 2 5.5 4.8 4.4 3.4
Forbrukertillit -14.00 -8 2 1 2 2
Butikkhandel (Månedlig) 0.90 -0.2 1 0.3 0.4 0.3
Bedriftens Skattesats 25.00 34 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 50.00 53.7 50 50 50 50

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 0.30 -0.2 -0.1 0.3 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 4.60 2.5 0.5 0.4 0.5 3
BNP 515.33 610 610 610 610 630
Bnp Faste Priser 113693.00 113622 113676 114148 114261 117572
Brutto Nasjonal Produkt 133378.70 127450 130966 133912 134046 137930
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 27361.00 28495 28247 27470 27498 28295
Bnp Per Innbygger 39959.53 47400 47400 47800 47800 47800
Bnp Per Innbygger Ppp 48210.03 52500 52500 52500 52500 53900
Bnp Fra Landbruk 363.00 942 706 364 365 375
Bnp Fra Construction 5668.00 5918 4943 5691 5696 5861
Bnp Fra Manufacturing 17682.00 17143 16741 17753 17770 18285
Bnp Fra Forvaltningsloven 14672.00 14839 13476 14731 14745 15173
Bnp Fra Tjenester 18337.00 17693 17519 18410 18429 18963

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 5.60 5.6 5.6 5.7 5.8 6.3
Lønnskostnader 111.80 110 113 110 113 114
Minstelønn 1658.23 1695 1695 1740 1740 1790
Lønnsveksten 3.70 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Befolkning 11.52 11.59 11.59 11.65 11.65 11.65
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Lønninger innen produksjon 131.40 118 98.87 133 133 135

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 8.31 8.2 8 5.2 2.5 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.33 0.5 -0.3 0.2 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 120.09 120 122 122 123 124
Kjerne Konsumprisindeks 112.36 112 112 114 115 115
KjerneInflasjon 3.30 2.4 2.6 2.5 2.5 1
Produsentpriser 170.70 140 142 155 175 158
MatInflasjon 5.31 2.3 1 0.9 0.8 1
Harmoniserte Konsumprisindeks 120.61 120 121 122 123 124
produsentprisene endring 39.40 8.9 4.5 2.5 2.5 1.5
Kpi Transport 122.44 123 123 123 123 124

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Internbankrente -0.45 -0.45 -0.2 0.05 0.05 0.3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 690.20 1500 2200 1500 950 1600
Nåværende situasjon -6249.00 550 -200 -380 -440 -350
Nåværende situasjon mot BNP -0.20 -0.9 -0.9 -0.9 -1 -0.1
Import 52063.90 35500 35800 33500 34550 34400
Eksport 52754.10 37000 38000 35000 35500 36000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 108.20 115 115 115 115 115
Offentlige Budsjetter -5.50 -4.2 -4.2 -4.2 -3.5 -3.5
Regjeringens budsjetter verdi -42318.10 3584 3584 3584 3584 3584
Offentlige Utgifter 27110.00 27905 27270 27218 27246 28035
Statens Utgifter Til Bnp 60.00 54.5 54.5 54.2 54.2 54.2

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 25.00 34 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 50.00 53.7 50 50 50 50
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 38.07 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.00 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 2.40 2 5.5 4.8 4.4 3.4
Industriell Produksjon -3.70 3.9 3.9 2.9 2.5 2.9
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.60 -0.3 0.3 0.5 0.2 0.3

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit -14.00 -8 2 1 2 2
Butikkhandel (Månedlig) 0.90 -0.2 1 0.3 0.4 0.3
Butikkhandel (Årlig) -3.90 2.3 2.3 1.9 1.9 1.9
Forbruk 57654.00 55633 58446 57885 57942 59621
Disponibel personlig inntekt 107679.50 100774 104715 108110 108218 111354
Bensinpriser 2.08 2.15 2.23 2.31 2.39 2.39
Konsumerkreditt 7141664.00 7504147 7266944 7199906 7176471 7415903
Bankenes Utlånsrente 1.57 1.57 1.82 2.07 2.07 2.32

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konstruksjonsflyt ut -2.30 0.5 0.5 1.5 0.6 1.2


Belgia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.