Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 3472.34 3702 3660 3619 3579 3499
10-årig statsobligasjon 0.38 0.48 0.5 0.52 0.55 0.61
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 1.3 1.2 1.4 1.5 1
Arbeidsledighet 5.70 6 6.2 6 6 6.5
Inflasjon 2.08 2.2 3.1 2.5 2.3 2.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.06 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse 1604.50 2820 1495 980 980 1090
Nåværende situasjon -3783.00 -670 -298 -320 -320 -280
Nåværende situasjon mot BNP -1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
Regjeringens gjeld mot BNP 102.00 101 101 101 100 100
Offentlige Budsjetter -0.70 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3
Forretningstillit -3.60 -2.3 -3.2 -3.5 -3.5 -6.5
Forbrukertillit -5.00 -2 -1 -2 -2 -3
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 0.09 0.09 0.8 0.8 0.9
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 1.3 1.2 1.4 1.5 1
BNP 492.68 498 498 498 500 500
Bnp Faste Priser 110027.00 109828 110092 111567 111677 112683
Brutto Nasjonal Produkt 115494.90 113155 114473 117112 117227 118283
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 26223.00 25688 25662 26590 26616 26856
Bnp Per Innbygger 46078.93 46900 46900 46900 47000 47000
Bnp Per Innbygger Ppp 42658.58 43300 43300 43300 43500 43500
Bnp Fra Landbruk 593.00 822 814 601 602 607
Bnp Fra Construction 5321.00 5257 4639 5395 5401 5449
Bnp Fra Manufacturing 16274.00 16092 15689 16502 16518 16667
Bnp Fra Forvaltningsloven 14913.00 14560 13381 15122 15137 15273
Bnp Fra Tjenester 19195.00 19137 18380 19464 19483 19658
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 5.70 6 6.2 6 6 6.5
Minstelønn 1593.81 1594 1594 1594 1595 1595
Befolkning 11.41 11.51 11.51 11.47 11.53 11.53
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Levelønn Family 1580.00 1645 1647 1627 1627 1676
Lønn 3489.00 3542 3546 3548 3548 3654
Lønn Høy Dyktige 3050.00 3177 3180 3141 3141 3235
Lønninger innen produksjon 124.50 113 96.74 96.81 96.81 99.7
Lønn Lav Dyktige 1890.00 1923 1925 1947 1947 2005
Arbeidsledighetsrate 0.40 0.36 0.34 0.6 0.6 0.4
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 2.08 2.2 3.1 2.5 2.3 2.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.06 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 108.91 109 111 111 111 114
Kjerne Konsumprisindeks 106.39 106 106 107 107 108
Produsentpriser 118.40 118 120 122 124 128
MatInflasjon 0.25 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4
produsentprisene endring 4.90 2 2.2 3.1 4.5 5
Kpi Transport 107.69 108 110 109 109 112
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 1604.50 2820 1495 980 980 1090
Nåværende situasjon -3783.00 -670 -298 -320 -320 -280
Nåværende situasjon mot BNP -1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
Import 31185.50 31780 31150 32620 32620 33310
Eksport 32790.00 34600 32645 33600 33600 34400
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 102.00 101 101 101 100 100
Offentlige Budsjetter -0.70 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3
Offentlige Utgifter 25197.00 25321 25340 25550 25575 25805
Statens Utgifter Til Bnp 52.40 52.3 52.3 52.3 52.5 52.5
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit -3.60 -2.3 -3.2 -3.5 -3.5 -6.5
Industriell Produksjon -0.80 2.9 -0.35 2.7 2.7 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.50 -0.3 0.23 0.6 0.6 0.4
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit -5.00 -2 -1 -2 -2 -3
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 0.09 0.09 0.8 0.8 0.9
Butikkhandel (Årlig) -0.90 2.2 1.5 1.9 0.5 1.4
Forbruk 55142.00 55672 55528 55914 55969 56473
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 104.61 105 105 105 105 105
Bankenes Utlånsrente 1.59 1.59 1.59 1.59 1.84 1.84
Bensinpriser 1.73 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45


Belgia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.