Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 3928.42 3936 3892 3849 3806 3722
10-årig statsobligasjon -0.14 0 0 0 0 0
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 1.1 1.2 1 0.9 1.2
Arbeidsledighet 5.20 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3
Inflasjon 0.76 1 1.6 1.5 1.6 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.13 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 1619.30 980 1000 550 1090 1090
Nåværende situasjon -1287.00 0 0 0 -280 -460
Nåværende situasjon mot BNP -1.30 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1
Regjeringens gjeld mot BNP 102.00 101 101 101 101 101
Offentlige Budsjetter -0.70 -2 -2 -2 -2 -2.4
Forretningstillit -2.00 -3.5 -7.9 -8.2 -7.5 -5
Forbrukertillit -6.00 -5 -7 -6 -7 -5
Butikkhandel (Månedlig) 2.70 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 29
Personalinntekt skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 1.1 1.2 1 0.9 1.2
BNP 531.77 551 551 551 551 572
Bnp Faste Priser 111099.00 110666 111077 111469 112099 113444
Brutto Nasjonal Produkt 118048.80 116986 119175 119095 119768 121206
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 27258.00 26864 27276 27349 27503 27833
Bnp Per Innbygger 46683.20 47400 47400 47400 47400 47900
Bnp Per Innbygger Ppp 43217.95 43500 43500 43500 43500 43500
Bnp Fra Landbruk 446.00 375 466 447 450 455
Bnp Fra Construction 4998.00 5053 5583 5015 5043 5103
Bnp Fra Manufacturing 15169.00 15688 15669 15220 15306 15489
Bnp Fra Forvaltningsloven 13317.00 13857 14479 13361 13437 13598
Bnp Fra Tjenester 18246.00 18600 19082 18307 18410 18631
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 5.20 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3
Lønnskostnader 106.30 106 107 108 108 109
Minstelønn 1593.81 1595 1595 1595 1595 1615
Lønnsveksten 3.10 1.2 1 1.3 1.4 1.2
Befolkning 11.41 11.53 11.53 11.53 11.53 11.59
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Levelønn Family 1580.00 1599 1596 1601 1602 1621
Lønn Å Leve Av Individuell 1090.00 1103 1101 1104 1105 1119
Lønn Høy Dyktige 3050.00 3087 3081 3090 3093 3130
Lønninger innen produksjon 102.80 104 104 104 104 105
Lønn Lav Dyktige 1890.00 1913 1909 1915 1916 1939
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 0.76 1 1.6 1.5 1.6 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.13 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 109.04 110 111 110 111 112
Kjerne Konsumprisindeks 107.09 108 108 108 108 110
KjerneInflasjon 1.40 1.6 1.7 1.5 1.7 1.8
Produsentpriser 117.70 120 119 119 121 123
MatInflasjon 0.44 1.1 1.2 1.2 1.4 1.7
produsentprisene endring -2.30 1.6 2 2.2 2.5 2.2
Kpi Transport 108.16 108 109 109 110 112
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.38 109 110 109 110 112
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 1619.30 980 1000 550 1090 1090
Nåværende situasjon -1287.00 0 0 0 -280 -460
Nåværende situasjon mot BNP -1.30 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1
Import 29615.30 33620 32500 32250 32900 33100
Eksport 31234.60 34200 33500 32800 33100 33150
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 102.00 101 101 101 101 101
Offentlige Budsjetter -0.70 -2 -2 -2 -2 -2.4
Regjeringens budsjetter verdi -3402.00 2400 2400 2400 2400 3584
Offentlige Utgifter 25582.00 25377 25566 25667 25812 26122
Statens Utgifter Til Bnp 52.40 52.5 52.5 52.5 52.5 52.6
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 29
Personalinntekt skattesats 53.70 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57 45.57
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.50 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit -2.00 -3.5 -7.9 -8.2 -7.5 -5
Industriell Produksjon 4.80 5.5 5.8 4.7 4.2 4.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.80 0.2 0.1 -0.3 0.4 0.3
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit -6.00 -5 -7 -6 -7 -5
Butikkhandel (Månedlig) 2.70 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Butikkhandel (Årlig) 2.30 0.5 1 0.8 1.4 1.2
Forbruk 57162.00 56773 57033 57352 57676 58369
Disponibel personlig inntekt 92997.70 92810 94927 94864 95400 96545
Bankenes Utlånsrente 1.56 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Konsumerkreditt 7589394.00 7740853 7713171 7693286 7674325 7766417
Bensinpriser 1.64 1.8 1.84 1.89 1.94 1.94


Belgia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.