Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.19 1.17 1.17 1.16 1.16 1.14
Aksjemarkedet 4155.08 4107 3986 3870 3756 3540
10-årig statsobligasjon -0.12 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.40 1.4 1.1 0.8 0.7 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 14.50 3.1 4 4.3 3.9 3
Arbeidsledighet 6.50 5 5 5 4.9 4.9
Inflasjon 2.27 2.5 2.7 1.9 1.5 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.85 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 1711.10 2500 1500 1500 1500 1150
Nåværende situasjon 2514.00 -1900 -1500 -1500 -1500 -700
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 -1 -1 -1.5 -1.5 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 114.10 116 116 118 118 118
Offentlige Budsjetter -9.40 -6.8 -6.8 -5.7 -5.7 -5.7
Forretningstillit 10.10 1.5 1 0.8 3.5 2.5
Forbrukertillit 8.00 -3.5 -3.9 -1 -1 -1
Butikkhandel (Månedlig) 1.40 -0.5 0.4 1 1 0.3
Bedriftens Skattesats 25.00 29 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 50.00 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.40 1.4 1.1 0.8 0.7 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 14.50 3.1 4 4.3 3.9 3
BNP 515.33 512 512 512 512 530
Bnp Faste Priser 107524.00 106493 115166 110504 110823 113819
Brutto Nasjonal Produkt 118660.20 119302 119342 123137 123492 126831
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 27319.00 23997 27448 27671 27751 28501
Bnp Per Innbygger 44404.53 47400 47400 47400 47400 47800
Bnp Per Innbygger Ppp 48210.03 51500 51500 51500 51500 52000
Bnp Fra Landbruk 627.00 521 621 414 415 426
Bnp Fra Construction 5193.00 5250 5570 6118 6136 6302
Bnp Fra Manufacturing 16380.00 15107 17034 16745 16793 17247
Bnp Fra Forvaltningsloven 13850.00 16205 15610 15151 15194 15605
Bnp Fra Tjenester 16471.00 15567 20092 17539 17589 18065

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 6.50 5 5 5 4.9 4.9
Lønnskostnader 109.70 120 123 123 123 123
Minstelønn 1625.72 1695 1695 1695 1695 1740
Lønnsveksten -1.50 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2
Befolkning 11.52 11.59 11.59 11.59 11.59 11.65
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Lønninger innen produksjon 127.10 99.7 103 103 103 103

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 2.27 2.5 2.7 1.9 1.5 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.85 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 112.25 112 112 113 113 114
Kjerne Konsumprisindeks 109.09 108 110 110 110 110
KjerneInflasjon 1.10 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8
Produsentpriser 128.10 129 118 125 131 120
MatInflasjon -0.87 0.1 0.8 1 1 1.7
Harmoniserte Konsumprisindeks 110.62 111 112 112 112 113
produsentprisene endring 17.00 15 2.2 2.2 2.2 1.8
Kpi Transport 112.76 110 111 112 113 112

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 1711.10 2500 1500 1500 1500 1150
Nåværende situasjon 2514.00 -1900 -1500 -1500 -1500 -700
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 -1 -1 -1.5 -1.5 -1.5
Import 34168.90 31000 29500 29500 29500 30000
Eksport 35880.00 33500 31000 31000 31000 31150

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 114.10 116 116 118 118 118
Offentlige Budsjetter -9.40 -6.8 -6.8 -5.7 -5.7 -5.7
Regjeringens budsjetter verdi -9279.00 2400 3584 3584 3584 3584
Offentlige Utgifter 26441.00 25517 26374 26122 26197 26905
Statens Utgifter Til Bnp 60.00 54.5 54.5 54.5 54.5 54.2

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 29 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 50.00 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 38.07 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.00 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 10.10 1.5 1 0.8 3.5 2.5
Industriell Produksjon 10.50 5.2 3.5 3.3 1.9 2.9
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.30 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 8.00 -3.5 -3.9 -1 -1 -1
Butikkhandel (Månedlig) 1.40 -0.5 0.4 1 1 0.3
Butikkhandel (Årlig) 7.20 3.5 2.8 3.1 2.3 1.9
Forbruk 52320.00 52819 57718 54222 54379 55849
Disponibel personlig inntekt 93248.20 90693 94871 96489 96767 99384
Bankenes Utlånsrente 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Bensinpriser 1.95 1.85 1.76 1.67 1.59 1.51
Konsumerkreditt 7321119.00 8442072 8368306 7719493 7705225 7951077

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konstruksjonsflyt ut 3.40 0.9 2.1 0.7 0.5 1.5


Belgia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.