Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.1
Aksjemarkedet 4149.58 4036 3950 3865 3782 3622
10-årig statsobligasjon -0.04 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 2.00 0.1 0.4 0.7 0.7 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 4.90 4.5 4.3 2.5 2 1.9
Arbeidsledighet 6.30 5.6 5.2 5 5 4.9
Inflasjon 5.64 2.7 2.2 1.8 1.7 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 1.25 0.2 0.2 0.2 -0.3 0.2
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.1
Handelsbalanse 1398.70 1090 2000 1500 2200 1500
Nåværende situasjon 4197.00 -250 1900 -150 -200 -380
Nåværende situasjon mot BNP -0.20 -0.4 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Regjeringens gjeld mot BNP 114.10 116 115 115 115 115
Offentlige Budsjetter -9.40 -6.8 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Forretningstillit 4.20 5.5 6.2 8 5.5 4.8
Forbrukertillit 1.00 2 2 2 -1 -2
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 0.4 0.3 -0.2 1 0.3
Bedriftens Skattesats 25.00 34 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 50.00 53.7 50 50 50 50

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 2.00 0.1 0.4 0.7 0.7 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 4.90 4.5 4.3 2.5 2 1.9
BNP 515.33 575 610 610 610 610
Bnp Faste Priser 113110.00 111209 112232 113622 115372 113322
Brutto Nasjonal Produkt 124341.40 119342 123763 127450 126828 125708
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 28106.00 27844 28549 28495 28668 28373
Bnp Per Innbygger 39959.53 47400 47400 47400 47400 47800
Bnp Per Innbygger Ppp 48210.03 50500 52500 52500 52500 52500
Bnp Fra Landbruk 702.00 416 649 942 716 424
Bnp Fra Construction 4918.00 6128 5433 5918 5016 6244
Bnp Fra Manufacturing 16658.00 16839 17130 17143 16991 17159
Bnp Fra Forvaltningsloven 13409.00 15340 14430 14839 13677 15631
Bnp Fra Tjenester 17432.00 17602 17105 17693 17781 17936

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 6.30 5.6 5.2 5 5 4.9
Lønnskostnader 109.00 112 110 113 110 113
Minstelønn 1625.72 1695 1695 1695 1695 1740
Lønnsveksten 11.33 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Befolkning 11.52 11.59 11.59 11.59 11.59 11.65
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Lønninger innen produksjon 116.40 103 104 118 118 130

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 5.64 2.7 2.2 1.8 1.7 1.6
Inflasjonen (Månedlig) 1.25 0.2 0.2 0.2 -0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 115.63 112 113 113 114 114
Kjerne Konsumprisindeks 110.13 110 111 112 112 113
KjerneInflasjon 2.10 1.8 2.4 2.4 2.6 2.5
Produsentpriser 146.40 135 138 140 142 142
MatInflasjon -0.32 1.2 2 2.3 1 0.9
Harmoniserte Konsumprisindeks 112.35 116 112 113 114 113
produsentprisene endring 28.10 19.5 12.3 8.9 4.5 2.5
Kpi Transport 116.71 117 117 117 117 117

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.1
Internbankrente -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.47

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 1398.70 1090 2000 1500 2200 1500
Nåværende situasjon 4197.00 -250 1900 -150 -200 -380
Nåværende situasjon mot BNP -0.20 -0.4 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Import 38402.30 32500 37500 35500 35800 33500
Eksport 39801.00 34500 39500 37000 38000 35000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 114.10 116 115 115 115 115
Offentlige Budsjetter -9.40 -6.8 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Regjeringens budsjetter verdi -42318.10 3584 3584 3584 3584 3584
Offentlige Utgifter 27134.00 27289 27433 27905 27677 27808
Statens Utgifter Til Bnp 60.00 54.5 54.5 54.5 54.5 54.2

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 34 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 50.00 53.7 50 50 50 50
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 38.07 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.00 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 4.20 5.5 6.2 8 5.5 4.8
Industriell Produksjon 23.10 3.5 3.3 1.9 1.9 2.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 1.00 2 2 2 -1 -2
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 0.4 0.3 -0.2 1 0.3
Butikkhandel (Årlig) 0.40 2.8 3.1 2.3 2.3 1.9
Forbruk 58155.00 54183 54687 55633 59318 55213
Disponibel personlig inntekt 98316.40 94871 97258 100774 100283 98800
Bankenes Utlånsrente 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.68
Bensinpriser 2.01 1.38 1.81 1.72 1.64 1.56
Konsumerkreditt 7217687.00 8368306 7705225 7504147 7375406 7903981

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konstruksjonsflyt ut -0.70 2.1 0.7 0.5 0.5 1.5


Belgia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.