Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
Aksjemarkedet 4044.07 3928 3841 3756 3672 3505
10-årig statsobligasjon 0.08 0.09 0.1 0.1 0.12 0.14

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 0.60 0.8 1.4 0.8 0.8 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -1.00 10.5 4.3 5.1 7.3 3
Arbeidsledighet 5.80 7 7.4 7.7 7.2 7
Inflasjon 1.23 1.7 2.5 2.7 2.3 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.33 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 1089.40 1090 100 1090 1090 1090
Nåværende situasjon -306.00 -1900 -1900 -1500 -1500 -700
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 -1 -1 -1 -1.5 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 114.10 116 116 116 118 118
Offentlige Budsjetter -9.40 -6.8 -6.8 -6.8 -5.7 -5.7
Forretningstillit 4.40 2 1.5 1 0.8 2.5
Forbrukertillit -6.00 -8 -3.5 -3.9 -1 -1
Butikkhandel (Månedlig) 0.10 0.5 -0.5 0.4 1 0.3
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 34 34 34
Personalinntekt skattesats 50.00 53.7 50 53.7 53.7 53.7

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 0.60 0.8 1.4 0.8 0.8 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -1.00 10.5 4.3 5.1 7.3 3
BNP 529.61 512 512 512 512 530
Bnp Faste Priser 106254.00 104599 110787 111673 114011 115023
Brutto Nasjonal Produkt 118400.80 117181 120084 124439 127044 128172
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 26607.00 23571 24703 27964 28549 28803
Bnp Per Innbygger 47540.90 47400 47400 47400 47400 47800
Bnp Per Innbygger Ppp 51707.80 51500 51500 51500 51500 52000
Bnp Fra Landbruk 398.00 512 840 418 427 431
Bnp Fra Construction 5883.00 5157 5137 6183 6312 6369
Bnp Fra Manufacturing 16101.00 14838 15478 16922 17276 17430
Bnp Fra Forvaltningsloven 14568.00 15916 13885 15311 15631 15770
Bnp Fra Tjenester 16864.00 15290 16964 17724 18095 18256

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 5.80 7 7.4 7.7 7.2 7
Lønnskostnader 111.60 120 107 123 123 123
Minstelønn 1625.72 1695 1695 1695 1695 1740
Lønnsveksten -1.50 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2
Befolkning 11.52 11.59 11.59 11.59 11.59 11.65
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Lønninger innen produksjon 127.10 99.7 131 103 103 103

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 1.23 1.7 2.5 2.7 2.3 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.33 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 110.88 110 111 117 112 114
Kjerne Konsumprisindeks 108.70 108 109 110 110 110
KjerneInflasjon 0.80 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8
Produsentpriser 122.50 111 113 118 123 120
MatInflasjon -1.19 -0.5 0.1 0.8 1 1.7
Harmoniserte Konsumprisindeks 110.07 109 110 116 112 113
produsentprisene endring 8.00 1 1 2.2 2.2 1.8
Kpi Transport 110.71 107 108 115 111 112

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 1089.40 1090 100 1090 1090 1090
Nåværende situasjon -306.00 -1900 -1900 -1500 -1500 -700
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 -1 -1 -1 -1.5 -1.5
Import 28588.40 31000 31000 29500 29500 30000
Eksport 29677.80 33500 33500 31000 31000 31150

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 114.10 116 116 116 118 118
Offentlige Budsjetter -9.40 -6.8 -6.8 -6.8 -5.7 -5.7
Regjeringens budsjetter verdi -9279.00 2400 2400 3584 3584 3584
Offentlige Utgifter 25117.00 25064 26780 26398 26951 27190
Statens Utgifter Til Bnp 52.20 54.5 54.5 54.5 54.5 54.2

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 34 34 34
Personalinntekt skattesats 50.00 53.7 50 53.7 53.7 53.7
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 27.50 32.5 27.5 32.5 32.5 32.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 4.40 2 1.5 1 0.8 2.5
Industriell Produksjon 0.10 9.5 5.2 3.5 3.3 2.9
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.70 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit -6.00 -8 -3.5 -3.9 -1 -1
Butikkhandel (Månedlig) 0.10 0.5 -0.5 0.4 1 0.3
Butikkhandel (Årlig) 13.80 1.5 3.5 2.8 3.1 1.9
Forbruk 52137.00 51880 57919 54796 55943 56440
Disponibel personlig inntekt 92777.80 89081 94121 97509 99551 100435
Bankenes Utlånsrente 1.59 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
Bensinpriser 1.87 1.64 1.56 1.38 1.41 1.34
Konsumerkreditt 7387560.00 8291991 7802313 7801141 7926852 8035175

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konstruksjonsflyt ut -10.90 2.5 0.9 2.1 0.7 1.5


Belgia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.