Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-04
Aksjemarkedet 3807 2019-04
10-årig statsobligasjon 0.49 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2018-12
Arbeidsledighet 5.7 2019-02
Inflasjon 2.33 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-03
Rentesats 0 2019-04
Handelsbalanse 1664 2019-02
Nåværende situasjon -3783 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -0.7 2019-03
Forbrukertillit -7 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 1.6 2019-02
Bygningstillatelser 1978 2018-12
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2018-12
BNP 493 2017-12
Bnp Faste Priser 110027 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 114017 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 26223 2018-12
Bnp Per Innbygger 46079 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42659 2017-12
Bnp Fra Landbruk 593 2018-12
Bnp Fra Construction 5321 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 16274 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 14913 2018-12
Bnp Fra Tjenester 19195 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2019-02
Sysselsatte 4077 2018-12
Arbeidsledige 314266 2019-02
Yrkesdeltakelse 69.2 2018-09
Langtids arbeidsledighet 2.7 2018-09
Arbeidsledighet for unge 12.9 2018-12
Lønnskostnader 113 2018-12
Ledige Stillinger 141730 2018-12
Minstelønn 1594 2019-06
Lønnsveksten 3.1 2018-09
Befolkning 11.41 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.28 2018-12
Sysselsetting 65 2018-09
Full Jobb 3600 2018-12
Levelønn Family 1580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1090 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1158 2018-12
Produktivitet 100 2017-06
Lønn 3489 2016-12
Lønn Høy Dyktige 3050 2018-12
Lønninger innen produksjon 94 2018-09
Lønn Lav Dyktige 1890 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.33 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-03
KjerneInflasjon 1.6 2019-03
Bnp-Deflatoren 104 2018-12
Produsentpriser 118 2019-02
Eksportpriser 126 2019-01
Importprisene 125 2019-01
MatInflasjon 1.47 2019-02
KPI Housing Utilities 111 2019-03
Kpi Transport 107 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2018-12
produsentprisene endring 4.22 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-04
Internbankrente -0.33 2019-03
Pengemengde 41904 2019-02
Pengemengden M1 216800 2019-02
Pengemengden M2 545200 2019-02
Pengemengden M3 573800 2019-02
Bankenes balanse 1055553 2018-11
Valutareserver 23870 2019-02
Sentralbankers balanse 184841 2019-03
Privat gjeld til BNP 261 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1664 2019-02
Nåværende situasjon -3783 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Eksport 30283 2019-02
Import 28619 2019-02
Kjøpsbetingelser 101 2019-01
Kapitalstrømmer 409 2018-09
Pengeoverføringer 1887 2018-09
Gullreserver 227 2019-03
Utenlandsgjeld 1087237 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 2901 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.06 2017-12
Våpen Salg 12 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -4468 2017-12
Offentlige Utgifter 25197 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 52.2 2017-12
Statens Inntekter 224454 2017-12
Statsgjeld 542572 2018-12
Fiscal Utgifter 228976 2017-12
Asylsøknader 1755 2019-03
Kreditt-Rating 88.19
Militære Utgifter 4290 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -0.7 2019-03
Industriell Produksjon 0.2 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.7 2018-12
Industriproduksjonen 1.9 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 79.5 2019-03
Konkurser 909 2019-02
Bilregistreringer 54873 2019-03
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 1970 2018-12
Konkurranseevne Index 76.61 2018-12
Konkurranseevne Rank 21 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 32107 2016-12
Korrupsjon Index 75 2018-12
Korrupsjon Rank 17 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 45 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6663 2019-02
Gruvedrift Produksjon 0.8 2018-12
Stål~~pos=trunc 515 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 1.6 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 1.1 2019-02
Forbruk 55142 2018-12
Disponibel personlig inntekt 90637 2018-09
Privat sparing 11.4 2018-09
Bankenes Utlånsrente 1.59 2019-02
Konsumerkreditt 7712548 2019-03
Bensinpriser 1.62 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.7 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 105 2017-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1978 2018-12
Konstruksjonsflyt ut 4.7 2018-12
Boligpriser 110 2018-12
Hjem Eierskap Rate 72.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.