Markeder Siste Referanse
Valuta 1.08 2020-02
Aksjemarkedet 4152 2020-02
10-årig statsobligasjon -0.09 2020-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-12
Arbeidsledighet 5.3 2019-12
Inflasjon 1.41 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-01
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse -434 2019-12
Nåværende situasjon -1287 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -2 2020-01
Forbrukertillit -6 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) -2 2019-12
Bygningstillatelser 2405 2019-10
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-12
BNP 532 2018-12
Bnp Faste Priser 111099 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 118049 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 27258 2019-09
Bnp Per Innbygger 46683 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 43218 2018-12
Bnp Fra Landbruk 446 2019-09
Bnp Fra Construction 4998 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 15169 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 13317 2019-09
Bnp Fra Tjenester 18246 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.3 2019-12
Sysselsatte 4153 2019-09
Arbeidsledige 286176 2019-12
Yrkesdeltakelse 69.6 2019-09
Langtids arbeidsledighet 2.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 13.8 2019-12
Lønnskostnader 106 2019-09
Ledige Stillinger 140948 2019-09
Minstelønn 1594 2020-03
Lønnsveksten 3.6 2019-09
Befolkning 11.41 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-09
Sysselsetting 65.8 2019-09
Full Jobb 3604 2019-09
Levelønn Family 1580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1090 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1202 2019-09
Lønn Høy Dyktige 3050 2018-12
Lønninger innen produksjon 97.6 2019-09
Lønn Lav Dyktige 1890 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.41 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 110 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 105 2020-01
KjerneInflasjon 1.7 2020-01
Bnp-Deflatoren 107 2019-09
Produsentpriser 118 2019-12
Eksportpriser 128 2019-11
Importprisene 135 2019-11
MatInflasjon 1.09 2020-01
KPI Housing Utilities 109 2020-01
Kpi Transport 109 2020-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-12
produsentprisene endring -0.1 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.39 2020-01
Pengemengde 44663 2019-12
Pengemengden M1 229600 2019-12
Pengemengden M2 568200 2019-12
Pengemengden M3 589100 2019-12
Bankenes balanse 1080076 2019-11
Valutareserver 25791 2019-12
Sentralbankers balanse 182466 2020-01
Privat gjeld til BNP 259 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -434 2019-12
Nåværende situasjon -1287 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Eksport 28533 2019-12
Import 28967 2019-12
Kjøpsbetingelser 95 2019-11
Kapitalstrømmer -3626 2019-09
Pengeoverføringer 2415 2019-09
Gullreserver 227 2019-12
Utenlandsgjeld 1179179 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 15883 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.64 2018-12
Turistankomster 1561550 2019-09
Våpen Salg 16 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -3402 2018-12
Offentlige Utgifter 25582 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 52.4 2018-12
Statens Inntekter 232880 2018-12
Statsgjeld 603674 2019-09
Fiscal Utgifter 235976 2018-12
Asylsøknader 2070 2019-11
Kreditt-Rating 88 2020-02
Militære Utgifter 4614 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -2 2020-01
Industriell Produksjon 2.2 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.2 2019-11
Industriproduksjonen -1.2 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 77.3 2020-03
Konkurser 1025 2019-12
Bilregistreringer 51840 2020-01
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 2003 2019-09
Konkurranseevne Index 76.38 2019-12
Konkurranseevne Rank 22 2019-12
Korrupsjon Index 75 2019-12
Korrupsjon Rank 17 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 46 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8406 2019-12
Gruvedrift Produksjon -0.5 2019-11
Stål~~pos=trunc 650 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) -2 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 0.8 2019-12
Forbruk 57162 2019-09
Disponibel personlig inntekt 92998 2019-09
Privat sparing 12.3 2019-09
Bankenes Utlånsrente 1.55 2019-12
Konsumerkreditt 7604723 2020-01
Bensinpriser 1.65 2020-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.9 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 103 2018-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 2405 2019-10
Konstruksjonsflyt ut -6.5 2019-12
Boligpriser 115 2019-09
Hjem Eierskap Rate 72.7 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.