Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-01
Aksjemarkedet 4007 2020-01
10-årig statsobligasjon 0.03 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-09
Arbeidsledighet 5.2 2019-11
Inflasjon 0.76 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.13 2019-12
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse 1619 2019-11
Nåværende situasjon -1287 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -3.4 2019-12
Forbrukertillit -8 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 2.7 2019-11
Bygningstillatelser 2487 2019-09
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-09
BNP 532 2018-12
Bnp Faste Priser 111099 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 118700 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 27258 2019-09
Bnp Per Innbygger 46683 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 43218 2018-12
Bnp Fra Landbruk 446 2019-09
Bnp Fra Construction 4998 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 15169 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 13317 2019-09
Bnp Fra Tjenester 18246 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2019-11
Sysselsatte 4153 2019-09
Arbeidsledige 294809 2019-11
Yrkesdeltakelse 69.3 2019-06
Langtids arbeidsledighet 2.4 2019-06
Arbeidsledighet for unge 12.9 2019-09
Lønnskostnader 106 2019-09
Ledige Stillinger 140948 2019-09
Minstelønn 1594 2019-09
Lønnsveksten 3.1 2019-06
Befolkning 11.41 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-09
Sysselsetting 65.6 2019-06
Full Jobb 3606 2019-06
Levelønn Family 1580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1090 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1182 2019-06
Lønn Høy Dyktige 3050 2018-12
Lønninger innen produksjon 103 2019-03
Lønn Lav Dyktige 1890 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.76 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.13 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 107 2019-12
KjerneInflasjon 1.4 2019-12
Bnp-Deflatoren 107 2019-09
Produsentpriser 118 2019-11
Eksportpriser 126 2019-09
Importprisene 128 2019-09
MatInflasjon 0.44 2019-12
KPI Housing Utilities 109 2019-12
Kpi Transport 108 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-12
produsentprisene endring -2.3 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Internbankrente -0.38 2019-12
Pengemengde 43739 2019-11
Pengemengden M1 232500 2019-11
Pengemengden M2 570100 2019-11
Pengemengden M3 591500 2019-11
Bankenes balanse 1066806 2019-10
Valutareserver 25875 2019-11
Sentralbankers balanse 181402 2019-12
Privat gjeld til BNP 259 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1619 2019-11
Nåværende situasjon -1287 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Eksport 31235 2019-11
Import 29615 2019-11
Kjøpsbetingelser 97.75 2019-09
Kapitalstrømmer -3567 2019-06
Pengeoverføringer 2151 2019-06
Gullreserver 227 2019-12
Utenlandsgjeld 1179179 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer -13226 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.64 2018-12
Turistankomster 1898854 2019-08
Våpen Salg 16 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -4468 2017-12
Offentlige Utgifter 25582 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 52.4 2018-12
Statens Inntekter 232880 2018-12
Statsgjeld 603674 2019-09
Fiscal Utgifter 235976 2018-12
Asylsøknader 2070 2019-11
Kreditt-Rating 88 2020-01
Militære Utgifter 4614 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3.4 2019-12
Industriell Produksjon 4.8 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.8 2019-10
Industriproduksjonen 2.1 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 80 2019-12
Konkurser 745 2019-11
Bilregistreringer 33467 2019-12
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 2003 2019-09
Konkurranseevne Index 76.38 2019-12
Konkurranseevne Rank 22 2019-12
Korrupsjon Index 75 2018-12
Korrupsjon Rank 17 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 46 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8404 2019-10
Gruvedrift Produksjon -2.7 2019-10
Stål~~pos=trunc 682 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 2.7 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2019-11
Forbruk 57162 2019-09
Disponibel personlig inntekt 94549 2019-06
Privat sparing 13.4 2019-06
Bankenes Utlånsrente 1.56 2019-11
Konsumerkreditt 7605872 2019-11
Bensinpriser 1.64 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.9 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 103 2018-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 2487 2019-09
Konstruksjonsflyt ut 2.8 2019-09
Boligpriser 112 2019-06
Hjem Eierskap Rate 72.7 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.