Markeder Siste Referanse
Valuta 1.14 2019-06
Aksjemarkedet 3503 2019-06
10-årig statsobligasjon 0.11 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-03
Arbeidsledighet 5.7 2019-04
Inflasjon 1.89 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.02 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -506 2019-04
Nåværende situasjon -3783 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -3.6 2019-05
Forbrukertillit -7 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-04
Bygningstillatelser 2036 2019-02
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-03
BNP 493 2017-12
Bnp Faste Priser 110396 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 115495 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 26780 2019-03
Bnp Per Innbygger 46079 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42659 2017-12
Bnp Fra Landbruk 629 2019-03
Bnp Fra Construction 4972 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 16163 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 13994 2019-03
Bnp Fra Tjenester 18547 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2019-04
Sysselsatte 4100 2019-03
Arbeidsledige 298450 2019-04
Yrkesdeltakelse 69.2 2018-12
Langtids arbeidsledighet 2.7 2018-12
Arbeidsledighet for unge 12.9 2019-03
Lønnskostnader 113 2019-03
Ledige Stillinger 147698 2019-03
Minstelønn 1594 2019-06
Lønnsveksten 3.2 2018-12
Befolkning 11.41 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.38 2019-03
Sysselsetting 65.2 2018-12
Full Jobb 3600 2018-12
Levelønn Family 1580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1090 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1158 2018-12
Lønn 3489 2016-12
Lønn Høy Dyktige 3050 2018-12
Lønninger innen produksjon 124 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1890 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.89 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.02 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-05
KjerneInflasjon 1.5 2019-05
Bnp-Deflatoren 104 2019-03
Produsentpriser 118 2019-04
Eksportpriser 126 2019-03
Importprisene 128 2019-03
MatInflasjon 0.71 2019-05
KPI Housing Utilities 109 2019-05
Kpi Transport 108 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-05
produsentprisene endring 4 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.33 2019-04
Pengemengde 42523 2019-04
Pengemengden M1 226600 2019-04
Pengemengden M2 559100 2019-04
Pengemengden M3 583600 2019-04
Bankenes balanse 1050629 2019-02
Valutareserver 24480 2019-05
Sentralbankers balanse 184791 2019-05
Privat gjeld til BNP 259 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -506 2019-04
Nåværende situasjon -3783 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Eksport 32045 2019-04
Import 32551 2019-04
Kjøpsbetingelser 98.49 2019-03
Kapitalstrømmer -4231 2018-12
Pengeoverføringer 2462 2018-12
Gullreserver 227 2019-06
Utenlandsgjeld 1087237 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 15323 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.06 2017-12
Våpen Salg 16 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -4468 2017-12
Offentlige Utgifter 25204 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 52.4 2018-12
Statens Inntekter 224454 2017-12
Statsgjeld 542572 2018-12
Fiscal Utgifter 228976 2017-12
Asylsøknader 1755 2019-03
Kreditt-Rating 88.19
Militære Utgifter 4614 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3.6 2019-05
Industriell Produksjon -0.8 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.5 2019-03
Industriproduksjonen 0 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 80.4 2019-06
Konkurser 964 2019-05
Bilregistreringer 51081 2019-05
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 1264 2019-03
Konkurranseevne Index 76.61 2018-12
Konkurranseevne Rank 21 2018-12
Korrupsjon Index 75 2018-12
Korrupsjon Rank 17 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 45 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 7365 2019-04
Gruvedrift Produksjon -10.2 2019-03
Stål~~pos=trunc 720 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 0.9 2019-04
Forbruk 55660 2019-03
Disponibel personlig inntekt 92059 2018-12
Privat sparing 12.2 2018-12
Bankenes Utlånsrente 1.56 2019-04
Konsumerkreditt 7696297 2019-05
Bensinpriser 1.76 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.8 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 105 2017-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 2036 2019-02
Konstruksjonsflyt ut -3.6 2019-03
Boligpriser 110 2018-12
Hjem Eierskap Rate 72.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.