BELGIA - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-06
Arbeidsledighet 6 2018-06
Inflasjon 2.17 2018-07
Rentesats 0 2018-07
Handelsbalanse 2004 2018-06
Regjeringens gjeld mot BNP 103 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.14 2018-08
Aksjemarkedet 3772 Poeng 2018-08
10-årig statsobligasjon 0.7 % 2018-08
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 % 2018-06
BNP 493 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 106816 Eur Million 2018-03
Brutto Nasjonal Produkt 110889 Eur Million 2018-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 25199 Eur Million 2018-03
Bnp Per Innbygger 46079 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42659 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 540 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Construction 4821 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Manufacturing 15481 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 14012 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Tjenester 18051 Eur Million 2018-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 % 2018-06
Sysselsatte 4031 Tusen 2018-03
Arbeidsledige 308098 2018-06
Yrkesdeltakelse 68.1 % 2018-03
Langtids arbeidsledighet 3.1 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 16.4 % 2018-06
Lønnskostnader 110 Indekspoeng 2018-03
Ledige Stillinger 140685 2018-03
Minstelønn 1563 Eur / Måned 2018-06
Lønnsveksten 3.7 % 2018-03
Befolkning 11.41 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 % 2018-03
Sysselsetting 63.9 % 2018-03
Full Jobb 3519 Tusen 2018-03
Levelønn Family 1490 Eur / Måned 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1030 Eur / Måned 2017-12
Deltid Sysselsettingen 1140 Tusen 2018-03
Produktivitet 100 Indekspoeng 2017-06
Lønn 3445 Eur / Måned 2015-12
Lønn Høy Dyktige 3120 Eur / Måned 2017-12
Lønninger innen produksjon 100 Indekspoeng 2018-03
Lønn Lav Dyktige 1890 Eur / Måned 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.17 % 2018-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.38 % 2018-07
Konsumprisindeksen Kpi 107 Indekspoeng 2018-07
Kjerne Konsumprisindeks 105 Indekspoeng 2018-06
KjerneInflasjon 1.3 % 2018-06
Bnp-Deflatoren 104 Indekspoeng 2018-03
Produsentpriser 116 Indekspoeng 2018-06
Eksportpriser 117 Indekspoeng 2018-04
Importprisene 121 Indekspoeng 2018-04
MatInflasjon 2.4 % 2018-07
KPI Housing Utilities 108 Indekspoeng 2018-07
Kpi Transport 107 Indekspoeng 2018-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 Indekspoeng 2018-06
produsentprisene endring 7.14 % 2018-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-07
Internbankrente -0.32 % 2018-07
Pengemengde 39705 Eur Million 2018-06
Pengemengden M1 212200 Eur Million 2018-06
Pengemengden M2 532800 Eur Million 2018-06
Pengemengden M3 553100 Eur Million 2018-06
Bankenes balanse 1068339 Eur Million 2018-05
Valutareserver 22541 Eur Million 2018-06
Sentralbankers balanse 182296 Eur Million 2018-07
Privat gjeld til BNP 260 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2004 Eur Million 2018-06
Eksport 33767 Eur Million 2018-06
Import 31763 Eur Million 2018-06
Nåværende situasjon 891 Eur Million 2018-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.2 % 2017-12
Kjøpsbetingelser 97.16 Indekspoeng 2018-04
Kapitalstrømmer 271 Eur Million 2018-03
Pengeoverføringer 1657 Eur Million 2018-03
Gullreserver 227 Tonn 2018-06
Utenlandsgjeld 1111447 Eur Million 2018-03
Utenlandske Direkte Investeringer 3119 Eur Million 2018-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.66 2016-12
Våpen Salg 12 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 103 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -1 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -4468 Eur Million 2017-12
Offentlige Utgifter 25093 Eur Million 2018-03
Statens Utgifter Til Bnp 52.2 % 2017-12
Statens Inntekter 224454 Eur Million 2017-12
Statsgjeld 539714 Eur Million 2018-03
Fiscal Utgifter 228976 Eur Million 2017-12
Asylsøknader 1345 Personer 2018-03
Kreditt-Rating 88.19
Militære Utgifter 4290 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1.3 Indekspoeng 2018-07
Industriell Produksjon -0.1 % 2018-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.2 % 2018-05
Industriproduksjonen 0.6 % 2018-05
Kapasitetsutnyttelsen 80 % 2018-09
Konkurser 852 Selskaper 2018-06
Bilregistreringer 42771 2018-07
Internett-hastighet 16276 KBps 2017-03
IP-adresser 4372220 IP 2017-03
Lagerendringer 909 Eur Million 2018-03
Konkurranseevne Index 5.23 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 20 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 24520 Eur Million 2015-12
Korrupsjon Index 75 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 16 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 52 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5289 Gigawatt-Time 2018-05
Gruvedrift Produksjon 4.5 % 2018-05
Stål~~pos=trunc 670 Tusen Tonn 2018-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 0 Percentage Points 2018-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 % 2018-06
Butikkhandel (Årlig) -0.3 % 2018-06
Forbruk 54485 Eur Million 2018-03
Disponibel personlig inntekt 87874 Eur Million 2018-03
Privat sparing 10.9 % 2018-03
Bankenes Utlånsrente 1.62 % 2018-06
Konsumerkreditt 8165204 Eur-Tusen 2018-06
Bensinpriser 1.75 Usd / Liter 2018-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.4 % of GDP 2017-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 103 % 2016-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1918 2017-12
Konstruksjonsflyt ut 1.9 % 2018-05
Boligpriser 108 Indekspoeng 2018-03
Hjem Eierskap Rate 72.7 % 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 53.7 % 2018-12
Salgsskatt 21 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 52.32 mm 2015-12
Temperatur 8.59 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.