BELGIA - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-06
Arbeidsledighet 6.5 2018-08
Inflasjon 2.35 2018-09
Rentesats 0 2018-09
Handelsbalanse 416 2018-08
Regjeringens gjeld mot BNP 103 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.16 2018-10
Aksjemarkedet 3564 Poeng 2018-10
10-årig statsobligasjon 0.87 % 2018-10
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.4 % 2018-06
BNP 493 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 107213 Eur Million 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 110889 Eur Million 2018-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 25349 Eur Million 2018-06
Bnp Per Innbygger 46079 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42659 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 764 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Construction 5276 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 15563 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 14516 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Tjenester 18712 Eur Million 2018-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.5 % 2018-08
Sysselsatte 4056 Tusen 2018-06
Arbeidsledige 313293 2018-08
Yrkesdeltakelse 68.1 % 2018-03
Langtids arbeidsledighet 3.1 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 19.1 % 2018-06
Lønnskostnader 111 Indekspoeng 2018-06
Ledige Stillinger 145757 2018-06
Minstelønn 1563 Eur / Måned 2018-12
Lønnsveksten 3.7 % 2018-03
Befolkning 11.41 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 % 2018-06
Sysselsetting 63.7 % 2018-06
Full Jobb 3519 Tusen 2018-03
Levelønn Family 1490 Eur / Måned 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1030 Eur / Måned 2017-12
Deltid Sysselsettingen 1140 Tusen 2018-03
Produktivitet 100 Indekspoeng 2017-06
Lønn 3445 Eur / Måned 2015-12
Lønn Høy Dyktige 3120 Eur / Måned 2017-12
Lønninger innen produksjon 100 Indekspoeng 2018-03
Lønn Lav Dyktige 1890 Eur / Måned 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.35 % 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 % 2018-09
Konsumprisindeksen Kpi 108 Indekspoeng 2018-09
Kjerne Konsumprisindeks 106 Indekspoeng 2018-08
KjerneInflasjon 1.3 % 2018-08
Bnp-Deflatoren 105 Indekspoeng 2018-06
Produsentpriser 117 Indekspoeng 2018-08
Eksportpriser 118 Indekspoeng 2018-06
Importprisene 119 Indekspoeng 2018-06
MatInflasjon 2.39 % 2018-09
KPI Housing Utilities 109 Indekspoeng 2018-09
Kpi Transport 107 Indekspoeng 2018-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 Indekspoeng 2018-08
produsentprisene endring 7.4 % 2018-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-09
Internbankrente -0.32 % 2018-09
Pengemengde 40087 Eur Million 2018-08
Pengemengden M1 211100 Eur Million 2018-08
Pengemengden M2 533100 Eur Million 2018-08
Pengemengden M3 550800 Eur Million 2018-08
Bankenes balanse 1047834 Eur Million 2018-07
Valutareserver 22344 Eur Million 2018-08
Sentralbankers balanse 182225 Eur Million 2018-09
Privat gjeld til BNP 261 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 416 Eur Million 2018-08
Eksport 30524 Eur Million 2018-08
Import 30109 Eur Million 2018-08
Nåværende situasjon -2388 Eur Million 2018-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.2 % 2017-12
Kjøpsbetingelser 99.5 Indekspoeng 2018-06
Kapitalstrømmer -432 Eur Million 2018-06
Pengeoverføringer 1657 Eur Million 2018-03
Gullreserver 227 Tonn 2018-09
Utenlandsgjeld 1137378 Eur Million 2018-06
Utenlandske Direkte Investeringer 3119 Eur Million 2018-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.66 2016-12
Våpen Salg 12 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 103 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -1 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -4468 Eur Million 2017-12
Offentlige Utgifter 25108 Eur Million 2018-06
Statens Utgifter Til Bnp 52.2 % 2017-12
Statens Inntekter 224454 Eur Million 2017-12
Statsgjeld 539714 Eur Million 2018-03
Fiscal Utgifter 228976 Eur Million 2017-12
Asylsøknader 1810 Personer 2018-07
Kreditt-Rating 88.19
Militære Utgifter 4290 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1.2 Indekspoeng 2018-09
Industriell Produksjon 3.3 % 2018-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.4 % 2018-07
Industriproduksjonen 6.5 % 2018-07
Kapasitetsutnyttelsen 80 % 2018-09
Konkurser 477 Selskaper 2018-08
Bilregistreringer 27145 2018-09
Internett-hastighet 16276 KBps 2017-03
IP-adresser 4372220 IP 2017-03
Lagerendringer 1981 Eur Million 2018-06
Konkurranseevne Index 5.23 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 20 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 24520 Eur Million 2015-12
Korrupsjon Index 75 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 16 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 52 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5259 Gigawatt-Time 2018-08
Gruvedrift Produksjon 4.2 % 2018-07
Stål~~pos=trunc 740 Tusen Tonn 2018-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 0 Percentage Points 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 % 2018-08
Butikkhandel (Årlig) 0.2 % 2018-08
Forbruk 54405 Eur Million 2018-06
Disponibel personlig inntekt 87874 Eur Million 2018-03
Privat sparing 10.9 % 2018-03
Bankenes Utlånsrente 1.61 % 2018-08
Konsumerkreditt 8072900 Eur-Tusen 2018-09
Bensinpriser 1.79 Usd / Liter 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.6 % of GDP 2018-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 103 % 2016-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1918 2017-12
Konstruksjonsflyt ut 4.3 % 2018-07
Boligpriser 109 Indekspoeng 2018-06
Hjem Eierskap Rate 72.7 % 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 53.7 % 2018-12
Salgsskatt 21 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 52.32 mm 2015-12
Temperatur 8.59 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.