Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 3510 2019-08
10-årig statsobligasjon -0.29 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
Arbeidsledighet 5.6 2019-06
Inflasjon 1.42 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.08 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse -98.3 2019-06
Nåværende situasjon 869 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -5 2019-07
Forbrukertillit -9 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-06
Bygningstillatelser 2432 2019-04
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
BNP 532 2018-12
Bnp Faste Priser 110396 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 115575 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 26780 2019-03
Bnp Per Innbygger 46683 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 43218 2018-12
Bnp Fra Landbruk 629 2019-03
Bnp Fra Construction 4972 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 16163 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 13994 2019-03
Bnp Fra Tjenester 18547 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.6 2019-06
Sysselsatte 4100 2019-03
Arbeidsledige 303791 2019-06
Yrkesdeltakelse 69.2 2018-12
Langtids arbeidsledighet 2.4 2019-03
Arbeidsledighet for unge 14.8 2019-06
Lønnskostnader 113 2019-03
Ledige Stillinger 147698 2019-03
Minstelønn 1594 2019-09
Lønnsveksten 3.2 2018-12
Befolkning 11.41 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.38 2019-03
Sysselsetting 64.5 2019-03
Full Jobb 3551 2019-03
Levelønn Family 1580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1090 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1158 2019-03
Lønn 3489 2016-12
Lønn Høy Dyktige 3050 2018-12
Lønninger innen produksjon 124 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1890 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.42 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.08 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-07
KjerneInflasjon 1.8 2019-07
Bnp-Deflatoren 104 2019-03
Produsentpriser 117 2019-06
Eksportpriser 122 2019-04
Importprisene 130 2019-04
MatInflasjon 1.07 2019-07
KPI Housing Utilities 109 2019-07
Kpi Transport 108 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-07
produsentprisene endring 1.1 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.4 2019-06
Pengemengde 42872 2019-06
Pengemengden M1 229000 2019-06
Pengemengden M2 565500 2019-06
Pengemengden M3 592000 2019-06
Bankenes balanse 1050629 2019-02
Valutareserver 24794 2019-06
Sentralbankers balanse 183332 2019-07
Privat gjeld til BNP 259 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -98.3 2019-06
Nåværende situasjon 869 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Eksport 30367 2019-06
Import 30466 2019-06
Kjøpsbetingelser 94.01 2019-04
Kapitalstrømmer -1919 2019-03
Pengeoverføringer 2462 2018-12
Gullreserver 227 2019-06
Utenlandsgjeld 1128538 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 15323 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.06 2017-12
Turistankomster 1710189 2019-04
Våpen Salg 16 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -4468 2017-12
Offentlige Utgifter 25204 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 52.4 2018-12
Statens Inntekter 224454 2017-12
Statsgjeld 570548 2019-03
Fiscal Utgifter 228976 2017-12
Asylsøknader 1625 2019-06
Kreditt-Rating 88.19
Militære Utgifter 4614 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5 2019-07
Industriell Produksjon 5.4 2019-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2019-05
Industriproduksjonen 4.1 2019-05
Kapasitetsutnyttelsen 80.8 2019-09
Konkurser 1014 2019-06
Bilregistreringer 45110 2019-07
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 1264 2019-03
Konkurranseevne Index 76.61 2018-12
Konkurranseevne Rank 21 2018-12
Korrupsjon Index 75 2018-12
Korrupsjon Rank 17 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 45 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6780 2019-06
Gruvedrift Produksjon -3.9 2019-05
Stål~~pos=trunc 720 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 0 2019-06
Forbruk 55660 2019-03
Disponibel personlig inntekt 91742 2019-03
Privat sparing 12.2 2018-12
Bankenes Utlånsrente 1.58 2019-06
Konsumerkreditt 7681560 2019-07
Bensinpriser 1.65 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.8 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 105 2017-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 2432 2019-04
Konstruksjonsflyt ut -0.3 2019-06
Boligpriser 112 2019-03
Hjem Eierskap Rate 72.7 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.