Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-10
Aksjemarkedet 3761 2019-10
10-årig statsobligasjon -0.13 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
Arbeidsledighet 5.5 2019-08
Inflasjon 0.8 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.46 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse 1446 2019-08
Nåværende situasjon -1923 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -5.7 2019-09
Forbrukertillit -11 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.8 2019-08
Bygningstillatelser 2257 2019-06
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-06
BNP 532 2018-12
Bnp Faste Priser 110710 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 115575 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 26768 2019-06
Bnp Per Innbygger 46683 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 43218 2018-12
Bnp Fra Landbruk 736 2019-06
Bnp Fra Construction 5382 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 16118 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 14555 2019-06
Bnp Fra Tjenester 19116 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.5 2019-08
Sysselsatte 4116 2019-06
Arbeidsledige 302916 2019-08
Yrkesdeltakelse 68.4 2019-03
Langtids arbeidsledighet 2.4 2019-03
Arbeidsledighet for unge 14.1 2019-06
Lønnskostnader 114 2019-06
Ledige Stillinger 138968 2019-06
Minstelønn 1594 2019-09
Lønnsveksten 2.1 2019-03
Befolkning 11.41 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.37 2019-06
Sysselsetting 65.6 2019-06
Full Jobb 3551 2019-03
Levelønn Family 1580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1090 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1158 2019-03
Lønn 3489 2016-12
Lønn Høy Dyktige 3050 2018-12
Lønninger innen produksjon 103 2019-03
Lønn Lav Dyktige 1890 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.46 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-09
KjerneInflasjon 1.3 2019-09
Bnp-Deflatoren 104 2019-06
Produsentpriser 116 2019-08
Eksportpriser 126 2019-06
Importprisene 128 2019-06
MatInflasjon 0.14 2019-09
KPI Housing Utilities 109 2019-09
Kpi Transport 107 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-08
produsentprisene endring -1.2 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.42 2019-09
Pengemengde 43262 2019-08
Pengemengden M1 225100 2019-08
Pengemengden M2 563100 2019-08
Pengemengden M3 587600 2019-08
Bankenes balanse 1053327 2019-07
Valutareserver 26302 2019-08
Sentralbankers balanse 178689 2019-09
Privat gjeld til BNP 259 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1446 2019-08
Nåværende situasjon -1923 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Eksport 27922 2019-08
Import 26476 2019-08
Kjøpsbetingelser 98.74 2019-06
Kapitalstrømmer -3567 2019-06
Pengeoverføringer 2151 2019-06
Gullreserver 227 2019-09
Utenlandsgjeld 1137456 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 6159 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.06 2017-12
Turistankomster 1640145 2019-06
Våpen Salg 16 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -4468 2017-12
Offentlige Utgifter 25429 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 52.4 2018-12
Statens Inntekter 224454 2017-12
Statsgjeld 570548 2019-03
Fiscal Utgifter 228976 2017-12
Asylsøknader 1940 2019-08
Kreditt-Rating 88.19
Militære Utgifter 4614 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5.7 2019-09
Industriell Produksjon 2.4 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) -6.5 2019-07
Industriproduksjonen 0.4 2019-07
Kapasitetsutnyttelsen 80.8 2019-09
Konkurser 459 2019-08
Bilregistreringer 35720 2019-09
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 851 2019-06
Konkurranseevne Index 76.38 2019-12
Konkurranseevne Rank 22 2019-12
Korrupsjon Index 75 2018-12
Korrupsjon Rank 17 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 45 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 7706 2019-07
Gruvedrift Produksjon 2.7 2019-07
Stål~~pos=trunc 630 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -11 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.8 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 0.2 2019-08
Forbruk 55853 2019-06
Disponibel personlig inntekt 91742 2019-03
Privat sparing 12.9 2019-03
Bankenes Utlånsrente 1.58 2019-08
Konsumerkreditt 7667676 2019-09
Bensinpriser 1.61 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.3 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 105 2017-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 2257 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 1.9 2019-07
Boligpriser 112 2019-06
Hjem Eierskap Rate 72.7 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.