Markeder Siste Referanse
Valuta 1.22 2021-01
Aksjemarkedet 3743 2021-01
10-årig statsobligasjon -0.33 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 11.4 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -4.5 2020-09
Arbeidsledighet 6.1 2020-11
Inflasjon 0.41 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.03 2020-12
Rentesats 0 2021-01
Handelsbalanse 1975 2020-11
Nåværende situasjon -2586 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2019-12
Forretningstillit -8.4 2020-12
Forbrukertillit -10 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) -15.9 2020-11
Bygningstillatelser 2330 2020-09
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2020-12
Coronavirus tilfeller 686827 2021-01
Coronavirus dødsfall 20620 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 47723 2021-01
Sykehussenger 5.64 2018-12
sykehus 15.27 2018-12
sykepleiere 12.66 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 11.4 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -4.5 2020-09
BNP 530 2019-12
Bnp Faste Priser 106220 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 115133 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 23685 2020-09
Bnp Per Innbygger 47541 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 51708 2019-12
Bnp Fra Landbruk 805 2020-09
Bnp Fra Construction 4925 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 14840 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 13313 2020-09
Bnp Fra Tjenester 16265 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.1 2020-11
Sysselsatte 4138 2020-09
Arbeidsledige 313149 2020-11
Yrkesdeltakelse 69.6 2020-09
Langtids arbeidsledighet 2.3 2020-09
Arbeidsledighet for unge 18.3 2020-09
Lønnskostnader 111 2020-09
Ledige Stillinger 131378 2020-09
Minstelønn 1626 2020-09
Lønnsveksten 0.4 2020-03
Befolkning 11.46 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.23 2020-09
Sysselsetting 65.1 2020-09
Full Jobb 3612 2020-09
Deltid Sysselsettingen 1150 2020-09
Lønninger innen produksjon 103 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.41 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.03 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 109 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 108 2020-12
KjerneInflasjon 1.3 2020-12
Bnp-Deflatoren 108 2020-09
Produsentpriser 115 2020-11
Eksportpriser 121 2020-10
Importprisene 125 2020-10
MatInflasjon 1.61 2020-12
KPI Housing Utilities 107 2020-12
Kpi Transport 108 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2020-12
produsentprisene endring -2.6 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-01
Internbankrente -0.33 2020-12
Pengemengde 48526 2020-11
Pengemengden M1 261000 2020-11
Pengemengden M2 610400 2020-11
Pengemengden M3 638900 2020-11
Bankenes balanse 1139251 2020-09
Valutareserver 27180 2020-12
Sentralbankers balanse 298308 2020-12
Privat gjeld til BNP 259 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1975 2020-11
Nåværende situasjon -2586 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.2 2019-12
Eksport 31748 2020-11
Import 29773 2020-11
Kjøpsbetingelser 96.49 2020-10
Kapitalstrømmer -1147 2020-06
Pengeoverføringer 2746 2020-06
Gullreserver 227 2020-09
Utenlandsgjeld 1182406 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 5728 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.04 2019-12
Turistankomster 1168307 2020-08
Våpen Salg 42 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -3402 2018-12
Offentlige Utgifter 25676 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 52.2 2019-12
Statens Inntekter 232880 2018-12
Statsgjeld 641163 2020-09
Fiscal Utgifter 235976 2018-12
Asylsøknader 1070 2020-08
Kreditt-Rating 86 2021-01
Militære Utgifter 4614 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 40.57 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 27.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -8.4 2020-12
Industriell Produksjon -0.4 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.5 2020-11
Industriproduksjonen 7.5 2020-10
Kapasitetsutnyttelsen 78 2020-12
Konkurser 489 2020-12
Bilregistreringer 30078 2020-12
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 220 2020-09
Konkurranseevne Index 76.38 2019-12
Konkurranseevne Rank 22 2019-12
Korrupsjon Index 75 2019-12
Korrupsjon Rank 17 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 46 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 6785 2020-10
Gruvedrift Produksjon 1.7 2020-10
Stål~~pos=trunc 530 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) -15.9 2020-11
Butikkhandel (Årlig) -11.7 2020-11
Forbruk 55531 2020-09
Disponibel personlig inntekt 90240 2020-09
Privat sparing 19.1 2020-03
Bankenes Utlånsrente 1.57 2020-11
Konsumerkreditt 7436151 2020-11
Bensinpriser 1.72 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 65.3 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 104 2019-12

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 2330 2020-09
Konstruksjonsflyt ut -9.2 2020-11
Boligpriser 120 2020-09
Hjem Eierskap Rate 72.7 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 686827 2021-01
Coronavirus dødsfall 20620 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 47723 2021-01
Sykehussenger 5.64 2018-12
sykehus 15.27 2018-12
sykepleiere 12.66 2016-12
ICU-senger 565 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.