Markeder Siste Referanse
Valuta 1.16 2020-10
Aksjemarkedet 3048 2020-10
10-årig statsobligasjon -0.4 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 10.7 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -5.2 2020-09
Arbeidsledighet 5.1 2020-08
Inflasjon 0.74 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-10
Rentesats 0 2020-10
Handelsbalanse 3046 2020-08
Nåværende situasjon 38 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2019-12
Forretningstillit -8.5 2020-10
Forbrukertillit -17 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 9.6 2020-08
Bygningstillatelser 2276 2020-06
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2020-12
Coronavirus tilfeller 368243 2020-10
Coronavirus dødsfall 11170 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 24425 2020-10
Sykehussenger 5.64 2018-12
sykehus 15.27 2018-12
sykepleiere 12.66 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 10.7 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -5.2 2020-09
BNP 530 2019-12
Bnp Faste Priser 94660 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 110365 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 21331 2020-06
Bnp Per Innbygger 47541 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 51708 2019-12
Bnp Fra Landbruk 463 2020-06
Bnp Fra Construction 4667 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 13428 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 14404 2020-06
Bnp Fra Tjenester 13837 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.1 2020-08
Sysselsatte 4122 2020-06
Arbeidsledige 308807 2020-09
Yrkesdeltakelse 68.6 2020-03
Langtids arbeidsledighet 2 2020-06
Arbeidsledighet for unge 15.7 2020-06
Lønnskostnader 112 2020-06
Ledige Stillinger 124404 2020-06
Minstelønn 1626 2020-09
Lønnsveksten 0.4 2020-03
Befolkning 11.46 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Arbeidsledighetsrate -0.93 2020-06
Sysselsetting 64.2 2020-06
Full Jobb 3576 2020-06
Deltid Sysselsettingen 1127 2020-06
Lønninger innen produksjon 103 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.74 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-10
Konsumprisindeksen Kpi 110 2020-10
Kjerne Konsumprisindeks 108 2020-09
KjerneInflasjon 1.4 2020-09
Bnp-Deflatoren 107 2020-06
Produsentpriser 112 2020-08
Eksportpriser 129 2020-07
Importprisene 126 2020-07
MatInflasjon 3.51 2020-09
KPI Housing Utilities 108 2020-10
Kpi Transport 107 2020-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-09
produsentprisene endring -3.6 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-10
Internbankrente -0.33 2020-09
Pengemengde 47932 2020-09
Pengemengden M1 250500 2020-08
Pengemengden M2 599300 2020-08
Pengemengden M3 628500 2020-08
Bankenes balanse 1130225 2020-05
Valutareserver 27931 2020-09
Sentralbankers balanse 286232 2020-09
Privat gjeld til BNP 259 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3046 2020-08
Nåværende situasjon 38 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.2 2019-12
Eksport 28318 2020-08
Import 25272 2020-08
Kjøpsbetingelser 102 2020-07
Kapitalstrømmer -1147 2020-06
Pengeoverføringer 2746 2020-06
Gullreserver 227 2020-06
Utenlandsgjeld 1230210 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 5728 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.64 2018-12
Turistankomster 25901 2020-05
Våpen Salg 42 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -3402 2018-12
Offentlige Utgifter 22682 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 52.2 2019-12
Statens Inntekter 232880 2018-12
Statsgjeld 649798 2020-06
Fiscal Utgifter 235976 2018-12
Asylsøknader 1070 2020-08
Kreditt-Rating 86 2020-10
Militære Utgifter 4614 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 40.57 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 27.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -8.5 2020-10
Industriell Produksjon -6.4 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2020-08
Industriproduksjonen -5.4 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 78 2020-12
Konkurser 729 2020-09
Bilregistreringer 36083 2020-09
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 1067 2020-06
Konkurranseevne Index 76.38 2019-12
Konkurranseevne Rank 22 2019-12
Korrupsjon Index 75 2019-12
Korrupsjon Rank 17 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 46 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8406 2019-12
Gruvedrift Produksjon 0.9 2020-08
Stål~~pos=trunc 530 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -17 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 9.6 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 12.9 2020-08
Forbruk 46950 2020-06
Disponibel personlig inntekt 85655 2020-03
Privat sparing 19.1 2020-03
Bankenes Utlånsrente 1.57 2020-08
Konsumerkreditt 7480645 2020-09
Bensinpriser 1.61 2020-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 62.5 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 104 2019-12

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 2276 2020-06
Konstruksjonsflyt ut -0.1 2020-08
Boligpriser 117 2020-06
Hjem Eierskap Rate 72.7 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 368243 2020-10
Coronavirus dødsfall 11170 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 24425 2020-10
Sykehussenger 5.64 2018-12
sykehus 15.27 2018-12
sykepleiere 12.66 2016-12
ICU-senger 565 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.