Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-09
Arbeidsledighet 6.2 2018-10
Inflasjon 2.78 2018-11
Rentesats 0 2018-11
Handelsbalanse 1721 2018-09
Regjeringens gjeld mot BNP 103 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2018-12
Aksjemarkedet 3335 Poeng 2018-12
10-årig statsobligasjon 0.73 % 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 % 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 % 2018-09
BNP 493 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 109678 Eur Million 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 112668 Eur Million 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 25526 Eur Million 2018-09
Bnp Per Innbygger 46079 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42659 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 816 Eur Million 2018-09
Bnp Fra Construction 4593 Eur Million 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 15597 Eur Million 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 13329 Eur Million 2018-09
Bnp Fra Tjenester 18392 Eur Million 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.2 % 2018-10
Sysselsatte 4069 Tusen 2018-09
Arbeidsledige 308831 2018-10
Yrkesdeltakelse 67.9 % 2018-06
Langtids arbeidsledighet 3.1 % 2018-06
Arbeidsledighet for unge 18.9 % 2018-09
Lønnskostnader 112 Indekspoeng 2018-09
Ledige Stillinger 145757 2018-06
Minstelønn 1563 Eur / Måned 2018-12
Lønnsveksten 3.7 % 2018-03
Befolkning 11.41 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.38 % 2018-09
Sysselsetting 63.7 % 2018-06
Full Jobb 3502 Tusen 2018-06
Levelønn Family 1580 Eur / Måned 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1090 Eur / Måned 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1141 Tusen 2018-06
Produktivitet 100 Indekspoeng 2017-06
Lønn 3445 Eur / Måned 2015-12
Lønn Høy Dyktige 3050 Eur / Måned 2018-12
Lønninger innen produksjon 100 Indekspoeng 2018-03
Lønn Lav Dyktige 1890 Eur / Måned 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.78 % 2018-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.16 % 2018-11
Konsumprisindeksen Kpi 108 Indekspoeng 2018-11
Kjerne Konsumprisindeks 105 Indekspoeng 2018-10
KjerneInflasjon 1.3 % 2018-10
Bnp-Deflatoren 103 Indekspoeng 2018-09
Produsentpriser 120 Indekspoeng 2018-10
Eksportpriser 123 Indekspoeng 2018-08
Importprisene 121 Indekspoeng 2018-08
MatInflasjon 1.88 % 2018-11
KPI Housing Utilities 112 Indekspoeng 2018-11
Kpi Transport 107 Indekspoeng 2018-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 Indekspoeng 2018-10
produsentprisene endring 7.53 % 2018-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-11
Internbankrente -0.32 % 2018-10
Pengemengde 40306 Eur Million 2018-10
Pengemengden M1 212200 Eur Million 2018-10
Pengemengden M2 535600 Eur Million 2018-10
Pengemengden M3 557300 Eur Million 2018-10
Bankenes balanse 1042845 Eur Million 2018-09
Valutareserver 22981 Eur Million 2018-10
Sentralbankers balanse 184467 Eur Million 2018-11
Privat gjeld til BNP 261 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1721 Eur Million 2018-09
Eksport 32141 Eur Million 2018-09
Import 30420 Eur Million 2018-09
Nåværende situasjon -2388 Eur Million 2018-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.2 % 2017-12
Kjøpsbetingelser 102 Indekspoeng 2018-08
Kapitalstrømmer -432 Eur Million 2018-06
Pengeoverføringer 1657 Eur Million 2018-03
Gullreserver 227 Tonn 2018-09
Utenlandsgjeld 1137378 Eur Million 2018-06
Utenlandske Direkte Investeringer 3119 Eur Million 2018-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.66 2016-12
Våpen Salg 12 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 103 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -1 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -4468 Eur Million 2017-12
Offentlige Utgifter 25275 Eur Million 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 52.2 % 2017-12
Statens Inntekter 224454 Eur Million 2017-12
Statsgjeld 542797 Eur Million 2018-06
Fiscal Utgifter 228976 Eur Million 2017-12
Asylsøknader 1810 Personer 2018-07
Kreditt-Rating 88.19
Militære Utgifter 4290 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0.4 Indekspoeng 2018-11
Industriell Produksjon -3.9 % 2018-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -4.5 % 2018-09
Industriproduksjonen -2.3 % 2018-09
Kapasitetsutnyttelsen 81.1 % 2018-12
Konkurser 1125 Selskaper 2018-10
Bilregistreringer 33819 2018-11
Internett-hastighet 16276 KBps 2017-03
IP-adresser 4372220 IP 2017-03
Lagerendringer 1327 Eur Million 2018-09
Konkurranseevne Index 76.61 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 21 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 24520 Eur Million 2015-12
Korrupsjon Index 75 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 16 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 45 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4526 Gigawatt-Time 2018-09
Gruvedrift Produksjon 1.4 % 2018-09
Stål~~pos=trunc 740 Tusen Tonn 2018-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -1 Percentage Points 2018-11
Butikkhandel (Månedlig) 1 % 2018-10
Butikkhandel (Årlig) 0.5 % 2018-10
Forbruk 55361 Eur Million 2018-09
Disponibel personlig inntekt 89715 Eur Million 2018-06
Privat sparing 10.9 % 2018-03
Bankenes Utlånsrente 1.6 % 2018-10
Konsumerkreditt 7994527 Eur-Tusen 2018-10
Bensinpriser 1.58 Usd / Liter 2018-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.6 % of GDP 2018-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 105 % 2017-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1918 2017-12
Konstruksjonsflyt ut 5 % 2018-09
Boligpriser 109 Indekspoeng 2018-06
Hjem Eierskap Rate 72.7 % 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 53.7 % 2018-12
Salgsskatt 21 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 52.32 mm 2015-12
Temperatur 8.59 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.