Markeder Siste Referanse
Valuta 1.08 2020-04
Aksjemarkedet 2964 2020-04
10-årig statsobligasjon 0.15 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-12
Arbeidsledighet 5.2 2020-02
Inflasjon 0.62 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.16 2020-03
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse 711 2020-01
Nåværende situasjon -2003 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -10.9 2020-03
Forbrukertillit -9 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 2.8 2020-02
Bygningstillatelser 2322 2019-12
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
Coronavirus tilfeller 20814 2020-04
Coronavirus dødsfall 1632 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 3986 2020-04
Sykehussenger 5.64 2018-12
sykehus 15.27 2018-12
sykepleiere 12.66 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-12
BNP 532 2019-12
Bnp Faste Priser 111572 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 118049 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 27083 2019-12
Bnp Per Innbygger 46683 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 43218 2018-12
Bnp Fra Landbruk 272 2019-12
Bnp Fra Construction 5805 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 15879 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 14851 2019-12
Bnp Fra Tjenester 19261 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2020-02
Sysselsatte 4178 2019-12
Arbeidsledige 305031 2020-02
Yrkesdeltakelse 69.6 2019-09
Langtids arbeidsledighet 2.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 15.1 2019-12
Lønnskostnader 106 2019-12
Ledige Stillinger 139420 2019-12
Minstelønn 1594 2020-03
Lønnsveksten 3.6 2019-09
Befolkning 11.46 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.34 2019-12
Sysselsetting 65.8 2019-09
Full Jobb 3604 2019-09
Levelønn Family 1580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1090 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1202 2019-09
Lønn Høy Dyktige 3050 2018-12
Lønninger innen produksjon 97.6 2019-09
Lønn Lav Dyktige 1890 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.62 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.16 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 110 2020-03
Kjerne Konsumprisindeks 108 2020-03
KjerneInflasjon 1.5 2020-03
Bnp-Deflatoren 108 2019-12
Produsentpriser 117 2020-02
Eksportpriser 127 2019-12
Importprisene 131 2019-12
MatInflasjon 2.34 2020-03
KPI Housing Utilities 108 2020-03
Kpi Transport 107 2020-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2020-02
produsentprisene endring -1.1 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente -0.33 2020-03
Pengemengde 44331 2020-02
Pengemengden M1 231300 2020-02
Pengemengden M2 570900 2020-02
Pengemengden M3 596100 2020-02
Bankenes balanse 1080076 2019-11
Valutareserver 27072 2020-02
Sentralbankers balanse 184254 2020-02
Privat gjeld til BNP 259 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 711 2020-01
Nåværende situasjon -2003 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Eksport 33042 2020-01
Import 32331 2020-01
Kjøpsbetingelser 97.35 2019-12
Kapitalstrømmer 853 2019-12
Pengeoverføringer 2908 2019-12
Gullreserver 227 2019-12
Utenlandsgjeld 1174047 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 15883 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.64 2018-12
Turistankomster 1602082 2019-10
Våpen Salg 16 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -3402 2018-12
Offentlige Utgifter 25718 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 52.4 2018-12
Statens Inntekter 232880 2018-12
Statsgjeld 603674 2019-09
Fiscal Utgifter 235976 2018-12
Asylsøknader 2070 2019-11
Kreditt-Rating 86 2020-04
Militære Utgifter 4614 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -10.9 2020-03
Industriell Produksjon -0.4 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.3 2020-01
Industriproduksjonen -0.4 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 77.3 2020-03
Konkurser 865 2020-02
Bilregistreringer 28801 2020-03
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 1872 2019-12
Konkurranseevne Index 76.38 2019-12
Konkurranseevne Rank 22 2019-12
Korrupsjon Index 75 2019-12
Korrupsjon Rank 17 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 46 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8406 2019-12
Gruvedrift Produksjon 6.2 2020-01
Stål~~pos=trunc 475 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 2.8 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 3.7 2020-02
Forbruk 57414 2019-12
Disponibel personlig inntekt 92998 2019-09
Privat sparing 12.3 2019-09
Bankenes Utlånsrente 1.55 2020-02
Konsumerkreditt 7618591 2020-02
Bensinpriser 1.3 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.1 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 103 2018-12

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 2322 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 12.9 2020-01
Boligpriser 115 2019-09
Hjem Eierskap Rate 72.7 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 20814 2020-04
Coronavirus dødsfall 1632 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 3986 2020-04
Sykehussenger 5.64 2018-12
sykehus 15.27 2018-12
sykepleiere 12.66 2016-12
ICU Beds 565 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.