Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 3936 2019-12
10-årig statsobligasjon -0.02 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-09
Arbeidsledighet 5.6 2019-10
Inflasjon 0.39 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.06 2019-11
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse 1293 2019-09
Nåværende situasjon -1923 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -3.9 2019-11
Forbrukertillit -6 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-10
Bygningstillatelser 2180 2019-08
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-09
BNP 532 2018-12
Bnp Faste Priser 111099 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 118700 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 27258 2019-09
Bnp Per Innbygger 46683 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 43218 2018-12
Bnp Fra Landbruk 446 2019-09
Bnp Fra Construction 4998 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 15169 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 13317 2019-09
Bnp Fra Tjenester 18246 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.6 2019-10
Sysselsatte 4153 2019-09
Arbeidsledige 287277 2019-10
Yrkesdeltakelse 69.3 2019-06
Langtids arbeidsledighet 2.4 2019-06
Arbeidsledighet for unge 15.5 2019-09
Lønnskostnader 106 2019-09
Ledige Stillinger 138968 2019-06
Minstelønn 1594 2019-09
Lønnsveksten 3.1 2019-06
Befolkning 11.41 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-09
Sysselsetting 65.6 2019-06
Full Jobb 3606 2019-06
Levelønn Family 1580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1090 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1182 2019-06
Lønn Høy Dyktige 3050 2018-12
Lønninger innen produksjon 103 2019-03
Lønn Lav Dyktige 1890 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.39 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.06 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 107 2019-11
KjerneInflasjon 1.5 2019-11
Bnp-Deflatoren 107 2019-09
Produsentpriser 118 2019-10
Eksportpriser 126 2019-08
Importprisene 128 2019-08
MatInflasjon 0.21 2019-11
KPI Housing Utilities 109 2019-11
Kpi Transport 108 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2019-10
produsentprisene endring -2.1 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Internbankrente -0.4 2019-10
Pengemengde 43522 2019-10
Pengemengden M1 230200 2019-10
Pengemengden M2 567500 2019-10
Pengemengden M3 590400 2019-10
Bankenes balanse 1081029 2019-09
Valutareserver 25971 2019-10
Sentralbankers balanse 180420 2019-11
Privat gjeld til BNP 259 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1293 2019-09
Nåværende situasjon -1923 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.3 2018-12
Eksport 31176 2019-09
Import 29883 2019-09
Kjøpsbetingelser 98.31 2019-08
Kapitalstrømmer -3567 2019-06
Pengeoverføringer 2151 2019-06
Gullreserver 227 2019-12
Utenlandsgjeld 1137456 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -13226 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.64 2018-12
Turistankomster 1898854 2019-08
Våpen Salg 16 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 102 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -4468 2017-12
Offentlige Utgifter 25582 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 52.4 2018-12
Statens Inntekter 232880 2018-12
Statsgjeld 583414 2019-06
Fiscal Utgifter 235976 2018-12
Asylsøknader 2480 2019-10
Kreditt-Rating 88 2019-12
Militære Utgifter 4614 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3.9 2019-11
Industriell Produksjon 6 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.8 2019-09
Industriproduksjonen 2.1 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 80 2019-12
Konkurser 930 2019-10
Bilregistreringer 34574 2019-11
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 2003 2019-09
Konkurranseevne Index 76.38 2019-12
Konkurranseevne Rank 22 2019-12
Korrupsjon Index 75 2018-12
Korrupsjon Rank 17 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 46 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8641 2019-09
Gruvedrift Produksjon -3.5 2019-09
Stål~~pos=trunc 620 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 0.4 2019-10
Forbruk 57162 2019-09
Disponibel personlig inntekt 94549 2019-06
Privat sparing 13.4 2019-06
Bankenes Utlånsrente 1.57 2019-10
Konsumerkreditt 7605872 2019-11
Bensinpriser 1.61 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.9 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 103 2018-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 2180 2019-08
Konstruksjonsflyt ut 2.8 2019-09
Boligpriser 112 2019-06
Hjem Eierskap Rate 72.7 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.