Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2020-07
Aksjemarkedet 3478 2020-07
10-årig statsobligasjon -0.11 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.5 2020-03
Arbeidsledighet 5.4 2020-05
Inflasjon 0.6 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.06 2020-06
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse 2071 2020-04
Nåværende situasjon 1545 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2019-12
Forretningstillit -22.9 2020-06
Forbrukertillit -19 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 20 2020-05
Bygningstillatelser 3263 2020-03
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
Coronavirus tilfeller 62707 2020-07
Coronavirus dødsfall 9782 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 17179 2020-07
Sykehussenger 5.64 2018-12
sykehus 15.27 2018-12
sykepleiere 12.66 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.5 2020-03
BNP 530 2019-12
Bnp Faste Priser 107561 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 117112 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 26141 2020-03
Bnp Per Innbygger 47541 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 51708 2019-12
Bnp Fra Landbruk 333 2020-03
Bnp Fra Construction 4896 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 15374 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 13901 2020-03
Bnp Fra Tjenester 17090 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 2020-05
Sysselsatte 4172 2020-03
Arbeidsledige 327467 2020-05
Yrkesdeltakelse 68.9 2019-12
Langtids arbeidsledighet 2.3 2020-03
Arbeidsledighet for unge 11.9 2020-03
Lønnskostnader 108 2020-03
Ledige Stillinger 129170 2020-03
Minstelønn 1594 2020-03
Lønnsveksten 3.4 2019-12
Befolkning 11.46 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.24 2020-03
Sysselsetting 65.1 2020-03
Full Jobb 3562 2020-03
Deltid Sysselsettingen 1203 2020-03
Lønninger innen produksjon 129 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.06 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 110 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 108 2020-06
KjerneInflasjon 1.3 2020-06
Bnp-Deflatoren 107 2020-03
Produsentpriser 107 2020-05
Eksportpriser 133 2020-03
Importprisene 133 2020-03
MatInflasjon 3.31 2020-06
KPI Housing Utilities 107 2020-06
Kpi Transport 106 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-04
produsentprisene endring -8.8 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Internbankrente -0.33 2020-04
Pengemengde 46825 2020-05
Pengemengden M1 252200 2020-05
Pengemengden M2 598000 2020-05
Pengemengden M3 629300 2020-05
Bankenes balanse 1116832 2020-02
Valutareserver 27966 2020-05
Sentralbankers balanse 272339 2020-06
Privat gjeld til BNP 259 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2071 2020-04
Nåværende situasjon 1545 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.2 2019-12
Eksport 25966 2020-04
Import 23895 2020-04
Kjøpsbetingelser 100 2020-03
Kapitalstrømmer 853 2019-12
Pengeoverføringer 2908 2019-12
Gullreserver 227 2020-03
Utenlandsgjeld 1207753 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 11956 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.64 2018-12
Turistankomster 986562 2020-01
Våpen Salg 42 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -3402 2018-12
Offentlige Utgifter 24832 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 52.2 2019-12
Statens Inntekter 232880 2018-12
Statsgjeld 611215 2020-03
Fiscal Utgifter 235976 2018-12
Asylsøknader 170 2020-04
Kreditt-Rating 86 2020-07
Militære Utgifter 4614 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2019-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -22.9 2020-06
Industriell Produksjon -23.9 2020-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -15.5 2020-04
Industriproduksjonen -27.1 2020-04
Kapasitetsutnyttelsen 73.2 2020-06
Konkurser 270 2020-05
Bilregistreringer 49141 2020-06
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 519 2020-03
Konkurranseevne Index 76.38 2019-12
Konkurranseevne Rank 22 2019-12
Korrupsjon Index 75 2019-12
Korrupsjon Rank 17 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 46 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8406 2019-12
Gruvedrift Produksjon -26.2 2020-04
Stål~~pos=trunc 600 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -19 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 20 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -0.4 2020-05
Forbruk 53677 2020-03
Disponibel personlig inntekt 93128 2019-12
Privat sparing 12.8 2019-12
Bankenes Utlånsrente 1.58 2020-05
Konsumerkreditt 7524651 2020-05
Bensinpriser 1.58 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.9 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 103 2018-12

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 3263 2020-03
Konstruksjonsflyt ut -39 2020-04
Boligpriser 116 2020-03
Hjem Eierskap Rate 72.7 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 62707 2020-07
Coronavirus dødsfall 9782 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 17179 2020-07
Sykehussenger 5.64 2018-12
sykehus 15.27 2018-12
sykepleiere 12.66 2016-12
ICU-senger 565 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.