Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-02
Aksjemarkedet 3586 2019-02
10-årig statsobligasjon 0.7 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2018-12
Arbeidsledighet 5.5 2018-12
Inflasjon 1.99 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.05 2019-01
Rentesats 0 2019-01
Handelsbalanse -1082 2018-12
Nåværende situasjon -588 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.7 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 103 2017-12
Offentlige Budsjetter -1 2017-12
Forretningstillit -1.5 2019-01
Forbrukertillit -7 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -1.4 2018-12
Bygningstillatelser 1831 2018-10
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2018-12
BNP 493 2017-12
Bnp Faste Priser 109678 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 114017 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 25526 2018-09
Bnp Per Innbygger 46079 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 42659 2017-12
Bnp Fra Landbruk 816 2018-09
Bnp Fra Construction 4593 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 15597 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 13329 2018-09
Bnp Fra Tjenester 18392 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.5 2018-12
Sysselsatte 4069 2018-09
Arbeidsledige 299729 2018-12
Yrkesdeltakelse 69.2 2018-09
Langtids arbeidsledighet 2.7 2018-09
Arbeidsledighet for unge 15.4 2018-12
Lønnskostnader 112 2018-09
Ledige Stillinger 149180 2018-09
Minstelønn 1563 2018-12
Lønnsveksten 3.1 2018-09
Befolkning 11.41 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.38 2018-09
Sysselsetting 65 2018-09
Full Jobb 3562 2018-09
Levelønn Family 1580 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1090 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1175 2018-09
Produktivitet 100 2017-06
Lønn 3445 2015-12
Lønn Høy Dyktige 3050 2018-12
Lønninger innen produksjon 94 2018-09
Lønn Lav Dyktige 1890 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.99 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.05 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 106 2018-12
KjerneInflasjon 1.4 2018-12
Bnp-Deflatoren 103 2018-09
Produsentpriser 118 2018-12
Eksportpriser 119 2018-11
Importprisene 125 2018-11
MatInflasjon 1.47 2018-12
KPI Housing Utilities 111 2019-01
Kpi Transport 105 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2018-12
produsentprisene endring 4.4 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-01
Internbankrente -0.31 2019-01
Pengemengde 41330 2018-12
Pengemengden M1 214800 2018-12
Pengemengden M2 539400 2018-12
Pengemengden M3 566700 2018-12
Bankenes balanse 1055553 2018-11
Valutareserver 23472 2018-12
Sentralbankers balanse 186692 2019-01
Privat gjeld til BNP 261 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1082 2018-12
Nåværende situasjon -588 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.7 2017-12
Eksport 27633 2018-12
Import 28716 2018-12
Kjøpsbetingelser 95.1 2018-11
Kapitalstrømmer 409 2018-09
Pengeoverføringer 1887 2018-09
Gullreserver 227 2019-03
Utenlandsgjeld 1119846 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 2901 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.06 2017-12
Våpen Salg 12 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 103 2017-12
Offentlige Budsjetter -1 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -4468 2017-12
Offentlige Utgifter 25275 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 52.2 2017-12
Statens Inntekter 224454 2017-12
Statsgjeld 541053 2018-09
Fiscal Utgifter 228976 2017-12
Asylsøknader 1810 2018-07
Kreditt-Rating 88.19
Militære Utgifter 4290 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 53.7 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 45.57 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 32.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1.5 2019-01
Industriell Produksjon 2.5 2018-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.7 2018-11
Industriproduksjonen 4.5 2018-11
Kapasitetsutnyttelsen 79.5 2019-03
Konkurser 854 2018-12
Bilregistreringer 51074 2019-01
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 1327 2018-09
Konkurranseevne Index 76.61 2018-12
Konkurranseevne Rank 21 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 32107 2016-12
Korrupsjon Index 75 2018-12
Korrupsjon Rank 17 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 45 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5691 2018-12
Gruvedrift Produksjon -3.9 2018-11
Stål~~pos=trunc 620 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -1.4 2018-12
Butikkhandel (Årlig) -1.2 2018-12
Forbruk 55361 2018-09
Disponibel personlig inntekt 90637 2018-09
Privat sparing 11.4 2018-09
Bankenes Utlånsrente 1.57 2018-12
Konsumerkreditt 7931529 2019-01
Bensinpriser 1.56 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.7 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 105 2017-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 1831 2018-10
Konstruksjonsflyt ut 4.7 2018-12
Boligpriser 111 2018-09
Hjem Eierskap Rate 72.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.