Markeder Siste Referanse
Valuta 1.2 2021-04
Aksjemarkedet 3956 2021-04
10-årig statsobligasjon 0.06 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -5.1 2020-12
Arbeidsledighet 5.7 2021-02
Inflasjon 0.89 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.27 2021-03
Rentesats 0 2021-03
Handelsbalanse 1089 2021-02
Nåværende situasjon -306 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -10.6 2020-12
Forretningstillit -1 2021-03
Forbrukertillit -4 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 2.9 2021-02
Bygningstillatelser 2383 2020-12
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2020-12
Coronavirus tilfeller 951626 2021-04
Coronavirus dødsfall 23782 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 63214 2021-04
Sykehussenger 5.64 2018-12
sykehus 15.27 2018-12
sykepleiere 12.66 2016-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -5.1 2020-12
BNP 530 2019-12
Bnp Faste Priser 106254 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 115133 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 26607 2020-12
Bnp Per Innbygger 47541 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 51708 2019-12
Bnp Fra Landbruk 398 2020-12
Bnp Fra Construction 5883 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 16101 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 14568 2020-12
Bnp Fra Tjenester 16864 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2021-02
Sysselsatte 4146 2020-12
Arbeidsledige 315044 2021-02
Yrkesdeltakelse 68.5 2020-12
Langtids arbeidsledighet 2.3 2020-09
Arbeidsledighet for unge 16.6 2020-12
Lønnskostnader 112 2020-12
Ledige Stillinger 115553 2020-12
Minstelønn 1626 2021-03
Lønnsveksten -1.5 2020-12
Befolkning 11.52 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.35 2020-12
Sysselsetting 65.1 2020-09
Full Jobb 3589 2020-12
Deltid Sysselsettingen 1142 2020-12
Lønninger innen produksjon 127 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.89 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.27 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 111 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 108 2021-03
KjerneInflasjon 0.9 2021-03
Bnp-Deflatoren 109 2020-12
Produsentpriser 121 2021-02
Eksportpriser 127 2021-01
Importprisene 141 2021-01
MatInflasjon 110 2021-03
KPI Housing Utilities 109 2021-03
Kpi Transport 110 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2021-03
produsentprisene endring 3.6 2021-02

Helse Siste Referanse
Coronavirus Vaccination Rate 26.4 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 3059484 2021-04
Coronavirus tilfeller 951626 2021-04
Coronavirus dødsfall 23782 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 63214 2021-04
Sykehussenger 5.64 2018-12
sykehus 15.27 2018-12
sykepleiere 12.66 2016-12
ICU-senger 565 2015-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-03
Internbankrente -0.33 2021-02
Pengemengde 49557 2021-02
Pengemengden M1 261300 2021-02
Pengemengden M2 612300 2021-02
Pengemengden M3 642000 2021-02
Bankenes balanse 1184412 2021-01
Valutareserver 26308 2021-02
Sentralbankers balanse 315237 2021-03
Privat gjeld til BNP 250 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1089 2021-02
Nåværende situasjon -306 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.2 2019-12
Eksport 29678 2021-02
Import 28588 2021-02
Kjøpsbetingelser 90.37 2021-01
Kapitalstrømmer -4098 2020-12
Pengeoverføringer 2615 2020-12
Gullreserver 227 2020-12
Utenlandsgjeld 1212068 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 6428 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.04 2019-12
Turistankomster 264675 2020-12
Våpen Salg 53 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.6 2019-12
Offentlige Budsjetter -10.6 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -9279 2019-12
Offentlige Utgifter 25117 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 52.2 2019-12
Statens Inntekter 238598 2019-12
Statsgjeld 641163 2020-09
Fiscal Utgifter 247877 2019-12
Asylsøknader 1070 2020-08
Kreditt-Rating 86 2021-04
Militære Utgifter 5003 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 40.57 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 27.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.07 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1 2021-03
Industriell Produksjon 0.1 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.7 2021-02
Industriproduksjonen -1.9 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 77.8 2021-03
Konkurser 599 2021-03
Bilregistreringer 44966 2021-03
Internett-hastighet 16276 2017-03
IP-adresser 4372220 2017-03
Lagerendringer 2944 2020-12
Konkurranseevne Index 76.38 2019-12
Konkurranseevne Rank 22 2019-12
Korrupsjon Index 76 2020-12
Korrupsjon Rank 15 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 46 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8408 2021-01
Gruvedrift Produksjon -15.6 2021-02
Stål~~pos=trunc 359 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 2.9 2021-02
Butikkhandel (Årlig) 11 2021-02
Forbruk 52137 2020-12
Disponibel personlig inntekt 90240 2020-09
Privat sparing 16.3 2020-09
Bankenes Utlånsrente 1.57 2021-02
Konsumerkreditt 7387560 2021-03
Bensinpriser 1.77 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.4 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 104 2019-12

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 2383 2020-12
Konstruksjonsflyt ut -10.9 2021-02
Boligpriser 122 2020-12
Hjem Eierskap Rate 71.3 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Belgia - Økonomiske indikatorer.