Bolivia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 8.91 1 5.4 -7 5.5 2.3
Arbeidsledighet 3.10 3 3 3 3 2.8
Inflasjon 0.92 3.5 3.7 3.7 3.8 3.8
Rentesats 2.88 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalanse 2.71 -40 -40 -20 17.51 0
Regjeringens gjeld mot BNP 45.70 47 50 50 50 55
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 6.86
6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 8.91
1 5.4 -7 5.5 2.3
Bnp Årlig Vekstrate 4.43
4.3 3.9 3.9 3.8 3.8
BNP 37.51
38.82 39 39 39 41
Bnp Faste Priser 12136448.00
12935946 11352274 12609769 12597633 13951185
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2337328.00
3916119 2303207 2428484 2426146 4223464
Bnp Per Innbygger 2522.79
2500 2680 2680 2680 2710
Bnp Per Innbygger Ppp 6885.83
7005 7200 7200 7200 7400
Bnp Fra Landbruk 1856829.00
1351435 1474423 1929245 1927389 1457498
Bnp Fra Construction 389170.00
721812 276023 404348 403958 778462
Bnp Fra Manufacturing 2004960.00
2075949 1749783 2083153 2081148 2238873
Bnp Fra Forvaltningsloven 1144996.00
1278514 1171785 1189651 1188506 1378854
Bnp Fra Tjenester 1032488.00
893306 860352 1072755 1071723 963414
Bnp Fra Transport 1304102.00
1437166 1245040 1354962 1353658 1549958
Bnp Fra Verktøy 258718.00
305285 221329 268808 268549 329244
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 3.10
3 3 3 3 2.8
Minstelønn 2060.00
2000 2200 2122 2121 2300
Befolkning 11.15
11.27 11.4 11.4 11.4 11.8
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 0.92
3.5 3.7 3.7 3.8 3.8
Konsumprisindeksen Kpi 101.76
102 102 102 102 105
Inflasjonen (Månedlig) -0.09
0.2 0.3 0.3 0.33 0.5
KPI Housing Utilities 104.87
166 109 109 109 178
Kpi Transport 101.31
143 105 105 105 154
MatInflasjon -1.20
1.3 1.5 1.7 1.3 1.4
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 2.88
3.25 3.5 3.5 3.5 3.5
Pengemengden M1 64018222.00
64170716 64209188 64220947 64224651 64225667
Pengemengden M2 107005184.00
107529449 107521336 107522275 107522669 107522759
Pengemengden M3 188575235.00
195435064 199292863 203124931 206930399 240011558
Valutareserver 6826.44
7472 6012 5699 5430 4173
Lån Til Privat Sektor 144472.95
151335 155433 159511 163570 199253
Innskudd Rente 2.47
2.84 3.09 3.09 3.09 3.09
Sentralbankers balanse 128505.48
129114 129375 129617 129840 131196
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse 2.71
-40 -40 -20 17.51 0
Eksport 803.87
700 720 760 815 800
Import 801.16
740 760 780 797 800
Nåværende situasjon -255.30
-500 -480 -250 -300 -550
Nåværende situasjon mot BNP -6.30
-6.1 -5.9 -5.9 -5.9 -6
Kapitalstrømmer -597.70
-800 -660 -590 -665 -635
Pengeoverføringer 290.98
1300 1450 1450 1450 1480
Gullreserver 42.50
42.49 42.49 42.49 42.49 42.49
Terrorisme - Hovedsiden 0.02
0 0 0 0 0.1
Råoljeproduksjon 57.00
57.35 57.38 57.39 57.39 57.39
Utenlandske Direkte Investeringer -179.40
-221 -100 -157 -171 -177
Utenlandsgjeld 9557.30
2600 2800 2800 2700 2750
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 45.70
47 50 50 50 55
Offentlige Budsjetter -5.88
-5.7 -4 -4 -4 -3.5
Militære Utgifter 638.47
635 650 650 650 630
Regjeringens budsjetter verdi 1672.29
-1279 -1409 -1446 -1464 -1462
Statens Inntekter 12045.55
9894 9658 9564 9595 9613
Offentlige Utgifter 1385024.00
1594505 1240896 1439040 1437655 1719645
Fiscal Utgifter 10373.26
10480 10463 10469 10467 10467
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriproduksjonen 6.86
5.19 5.01 4.83 4.65 3.56
Internett-hastighet 2689.30
2934 2887 3019 3045 3137
IP-adresser 220795.00
222321 222052 222307 222135 222204
Enkle Å Gjøre Forretninger 156.00
154 156 156 156 155
Korrupsjon Index 33.00
33 33 33 33 33
Korrupsjon Rank 112.00
112 112 112 112 112
Lagerendringer 502280.00
-1524000 -1096 24532 15805 -1461000
Konkurranseevne Index 51.40
51.9 51.9 51.9 51.9 54.4
Konkurranseevne Rank 105.00
105 105 105 105 105
Kapasitetsutnyttelsen 71.00
69.68 69.44 69.2 68.96 68.93
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bensinpriser 0.54
0.49 0.47 0.44 0.41 0.35
Bankenes Utlånsrente 5.57
5.94 6.19 6.19 6.19 6.19
Forbruk 7963046.00
9899714 8136777 8273605 8265642 10676663
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Salgsskatt 13.00
13 13 13 13 13
Personalinntekt skattesats 13.00
13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 38.92
38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.71
16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.21
22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 18.50
22.52 22.24 21.4 21.39 21.38BOLIVIA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER