Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 6.80 6.83 6.86 6.89 6.92 6.98

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 0.23 2.1 3.2 4 3.5 3
Arbeidsledighet 6.90 6 6 6 5 5
Inflasjon 1.41 1 2 4 3 3.5
Rentesats 3.90 4.5 4.7 5 5 5
Handelsbalanse 177.30 96 90 -14 123 -17
Nåværende situasjon -159.30 -150 -300 -750 -200 -850
Nåværende situasjon mot BNP -0.50 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
Regjeringens gjeld mot BNP 67.30 65 65 65 65 64
Offentlige Budsjetter -9.50 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 0.23 2.1 3.2 4 3.5 3
BNP 36.69 40.1 40.1 41 41 41
Bnp Faste Priser 13098574.00 11732855 12252617 13622517 13557024 14031192
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3202695.39 1781875 2048208 3330803 3314790 3430727
Bnp Per Innbygger 3015.95 2490 2490 2490 2490 2530
Bnp Per Innbygger Ppp 7931.75 8500 8500 8500 8500 8720
Bnp Fra Landbruk 1473557.00 2100047 1562788 1532499 1525131 1578474
Bnp Fra Construction 731395.00 357089 542660 760651 756994 783470
Bnp Fra Manufacturing 2242670.00 1819553 2114209 2332377 2321163 2402348
Bnp Fra Forvaltningsloven 1423815.00 1227181 1376248 1480768 1473649 1525191
Bnp Fra Tjenester 947703.00 1072000 980387 985611 980873 1015179
Bnp Fra Transport 1450685.00 1295246 1474513 1508712 1501459 1553974
Bnp Fra Verktøy 335761.00 277202 256974 349191 347513 359667

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 6.90 6 6 6 5 5
Minstelønn 2164.00 2500 2500 2500 2500 2500
Befolkning 11.83 12 12 12 12.2 12.2
Yrkesdeltakelse 78.20 73.9 73.9 73 73 73
Sysselsatte 6487235.00 6449222 6518396 6587570 6656745 6864267
Sysselsetting 75.20 69.9 69.9 70.1 70.1 70.1
Arbeidsledige 256920.00 289656 283198 271960 255797 233479

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 1.41 1 2 4 3 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 106.36 105 105 105 105 105
Importprisene 137.42 132 132 135 135 135
Inflasjonen (Månedlig) 0.03 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3
Eksportpriser 84.77 80 80 82 82 82
MatInflasjon 0.90 0.8 1.1 1 0.6 1
KPI Housing Utilities 106.06 106 107 110 109 114
Kpi Transport 107.15 108 108 109 109 109

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 3.90 4.5 4.7 5 5 5
Valutareserver 1439.04 7350 7350 7350 7350 7350
Innskudd Rente 3.54 3.76 3.96 4.26 4.26 4.26

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 177.30 96 90 -14 123 -17
Nåværende situasjon -159.30 -150 -300 -750 -200 -850
Nåværende situasjon mot BNP -0.50 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
Import 920.23 821 836 950 822 989
Eksport 1055.17 917 926 936 945 972
Kapitalstrømmer 13.00 -422 -429 -437 -445 -430
Pengeoverføringer 339.00 350 350 360 360 360
Gullreserver 42.51 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5
Utenlandske Direkte Investeringer -40.00 -62 -69 -76 -83 -105
Utenlandsgjeld 12566.30 14500 14500 14100 14100 14100

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 67.30 65 65 65 65 64
Offentlige Budsjetter -9.50 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
Militære Utgifter 598.00 610 610 610 610 635
Regjeringens budsjetter verdi -9438.66 -458 -1221 -7723 -2499 -7654
Statens Inntekter 10590.20 7236 7292 7347 7403 7626
Offentlige Utgifter 1855575.10 1453068 1577764 1929798 1920520 1987692
Fiscal Utgifter 14657.17 7642 7704 7767 7829 8077

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 13.00 13 13 13 13 13
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 29.42 29.42 29.42 29.42 29.42 29.42
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ledende økonomisk indeks 3.20 3.5 3.5 3.1 3.1 3.1

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bensinpriser 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.62
Forbruk 10171906.78 7796758 8186485 10578783 10527924 10896147
Bankenes Utlånsrente 5.97 6.19 6.39 6.69 6.69 6.69


Bolivia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.