Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 6.80 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate -6.20 1.3 0.5 0.7 1.1 1.1
Bnp Årlig Vekstrate -21.68 2 7 5 2.5 2.3
Arbeidsledighet 3.60 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Inflasjon 0.70 0.4 0.8 1.4 1.5 3
Rentesats 3.82 3.3 3 3 3.2 3.4
Handelsbalanse 7.62 -270 -270 -190 -220 -180
Nåværende situasjon -311.40 -470 -470 -470 -600 -640
Nåværende situasjon mot BNP -3.40 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.1
Regjeringens gjeld mot BNP 57.70 70 70 70 70 69
Offentlige Budsjetter -7.20 -9 -9 -9 -9 -8
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate -6.20 1.3 0.5 0.7 1.1 1.1
Bnp Årlig Vekstrate -21.68 2 7 5 2.5 2.3
BNP 40.90 40.1 40.1 40.1 40.1 41
Bnp Faste Priser 9795505.00 11607169 10481190 10285280 13586402 10271322
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1791307.30 1891950 1916699 1880873 2648382 1878320
Bnp Per Innbygger 2579.89 2500 2500 2500 2500 2550
Bnp Per Innbygger Ppp 8724.50 8280 8280 8280 8280 8500
Bnp Fra Landbruk 1970563.00 1583287 2108502 2069091 1495778 2066283
Bnp Fra Construction 111873.00 225199 119704 117467 640165 117307
Bnp Fra Manufacturing 1552848.00 1818621 1661547 1630490 2359233 1628278
Bnp Fra Forvaltningsloven 1205670.00 1297315 1290067 1265954 1405683 1264235
Bnp Fra Tjenester 839700.00 918991 898479 881685 1073087 880488
Bnp Fra Transport 1018817.00 1278641 1090134 1069758 1632992 1068306
Bnp Fra Verktøy 231549.00 234959 247757 243126 261176 242796

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 3.60 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Minstelønn 2122.00 2400 2400 2400 2500 2500
Befolkning 11.47 11.6 11.6 11.6 11.75 11.9
Yrkesdeltakelse 73.70 74.8 74.6 74.6 73.9 73
Sysselsatte 5744465.00 5650000 5700000 5700000 5680000 5720000
Sysselsetting 70.60 68.7 68.9 68.9 69.9 70.1
Arbeidsledige 255576.00 245000 240000 240000 237000 240000

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 0.70 0.4 0.8 1.4 1.5 3
Konsumprisindeksen Kpi 104.58 105 105 105 105 105
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.3 0.2 0.1 0.4 0.4
MatInflasjon -0.78 0.4 0.7 1 1.3 1.9
KPI Housing Utilities 105.28 104 105 106 119 106
Kpi Transport 105.96 103 104 107 116 105

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 3.82 3.3 3 3 3.2 3.4
Valutareserver 2386.12 7350 7350 7350 7350 7350
Innskudd Rente 3.18 2.96 2.66 2.36 2.83 2.56

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 7.62 -270 -270 -190 -220 -180
Nåværende situasjon -311.40 -470 -470 -470 -600 -640
Nåværende situasjon mot BNP -3.40 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.1
Import 591.78 920 920 920 920 920
Eksport 683.22 650 730 730 740 780
Kapitalstrømmer -210.80 -590 -590 -590 -740 -740
Pengeoverføringer 285.00 330 360 360 350 360
Utenlandske Direkte Investeringer 123.20 -157 -171 -177 -177 -176
Utenlandsgjeld 11321.40 14000 14100 14100 14500 14100

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 57.70 70 70 70 70 69
Offentlige Budsjetter -7.20 -9 -9 -9 -9 -8
Militære Utgifter 598.00 630 630 630 610 610
Offentlige Utgifter 1366738.90 1317013 1462411 1435076 1671472 1433128

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 13.00 13 13 13 13 13
Personalinntekt skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ledende økonomisk indeks -6.75 0.5 1.5 1.8 3.5 3.1

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bensinpriser 0.55 0.48 0.49 0.46 0.46 0.46
Forbruk 7206841.70 8587297 7711321 7567184 8944564 7556914
Bankenes Utlånsrente 5.83 5.61 5.31 5.01 5.95 5.21


Bolivia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.