BOLIVIA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Bolivia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate -1.44 4 1.2 3.4 -6.7 2.3
Arbeidsledighet 3.10 3 3 3 3 2.8
Inflasjon 3.17 3.4 3.5 3.7 3.7 3.8
Rentesats 3.40 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
Handelsbalanse -4.00 -100 -40 -140 -140 -140
Regjeringens gjeld mot BNP 45.70 47 47 50 50 55
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 6.86
6.89 6.93 6.97 7.01 7.17
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate -1.44
4 1.2 3.4 -6.7 2.3
Bnp Årlig Vekstrate 5.23
4.5 4.2 4.3 4.3 4.2
BNP 37.51
38.4 38.82 39 39 41
Bnp Faste Priser 12402633.00
12279062 12923544 12935946 12935946 14004986
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3754668.00
2552239 3912364 3916119 3916119 4239751
Bnp Per Innbygger 2522.79
2500 2500 2680 2680 2710
Bnp Per Innbygger Ppp 6885.83
7005 7005 7200 7200 7400
Bnp Fra Landbruk 1295719.00
1322638 1350139 1351435 1351435 1463119
Bnp Fra Construction 692054.00
593539 721120 721812 721812 781464
Bnp Fra Manufacturing 1990363.00
2113925 2073958 2075949 2075949 2247507
Bnp Fra Forvaltningsloven 1225804.00
1253854 1277288 1278514 1278514 1384171
Bnp Fra Tjenester 856477.00
960449 892449 893306 893306 967129
Bnp Fra Transport 1377916.00
1469315 1435788 1437166 1437166 1555935
Bnp Fra Verktøy 292699.00
236892 304992 305285 305285 330514
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 3.10
3 3 3 3 2.8
Minstelønn 2060.00
2000 2000 2200 2122 2300
Befolkning 11.15
11.27 11.27 11.4 11.4 11.8
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 3.17
3.4 3.5 3.7 3.7 3.8
Konsumprisindeksen Kpi 101.45
102 102 102 102 105
Inflasjonen (Månedlig) 0.12
0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
KPI Housing Utilities 104.88
163 166 109 109 178
Kpi Transport 100.96
139 143 105 105 154
MatInflasjon 4.80
5 4.7 4.7 4.8 5
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 3.40
3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
Pengemengden M1 62383697.00
62707051 62719299 62718891 62721706 62721933
Pengemengden M2 104254289.00
102379619 103035326 102163974 102978239 102941151
Pengemengden M3 183462052.00
181810321 182477869 181485847 182338844 182273787
Valutareserver 7529.60
7381 7472 7128 7028 6554
Lån Til Privat Sektor 136125.54
147062 151101 155120 159118 198008
Innskudd Rente 2.47
2.32 2.32 2.57 2.57 2.57
Sentralbankers balanse 131899.96
143290 144561 145363 145869 146728
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse -4.00
-100 -40 -140 -140 -140
Eksport 707.76
650 700 620 640 660
Import 711.73
750 740 760 780 800
Nåværende situasjon -715.50
-800 -750 -600 -500 -600
Nåværende situasjon mot BNP -6.30
-6.1 -6.1 -5.9 -5.9 -6
Kapitalstrømmer -657.80
-593 -593 -593 -593 -593
Pengeoverføringer 1178.00
1300 1300 1450 1450 1480
Gullreserver 42.50
42.5 42.49 42.49 42.49 42.49
Terrorisme - Hovedsiden 0.02
0 0 0 0 0.1
Råoljeproduksjon 58.00
58.48 58.5 58.5 58.5 58.5
Utenlandske Direkte Investeringer -234.00
-204 -226 -229 -226 -249
Utenlandsgjeld 2136.57
2500 2600 2800 2800 2750
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 45.70
47 47 50 50 55
Offentlige Budsjetter -5.88
-5.7 -5.7 -4 -4 -3.5
Offentlige Utgifter 1528768.00
1490285 1592976 1594505 1594505 1726277
Militære Utgifter 638.47
635 635 650 650 630
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Industriproduksjonen 6.86
4.99 5.19 5.01 4.83 3.56
Internett-hastighet 2689.30
2979 2934 2887 3019 3137
IP-adresser 220795.00
222073 222321 222052 222307 222204
Enkle Å Gjøre Forretninger 152.00
154 154 156 156 155
Korrupsjon Index 33.00
33 33 33 33 33
Korrupsjon Rank 112.00
114 114 113 113 110
Lagerendringer -1522757.00
691000 -1524000 32829 22377 -1461000
Konkurranseevne Index 3.54
3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
Konkurranseevne Rank 121.00
122 122 124 124 120
Kapasitetsutnyttelsen 71.00
70.34 69.68 69.44 69.2 68.93
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bensinpriser 0.54
0.54 0.51 0.48 0.45 0.24
Bankenes Utlånsrente 5.26
5.11 5.11 5.36 5.36 5.36
Forbruk 9491576.00
8028647 9890222 9899714 9899714 10717836
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Salgsskatt 13.00
13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 38.92
38.92 38.92 38.92 38.92 39
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.71
16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.21
22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
Personalinntekt skattesats 13.00
13 13 13 13 13
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 18.50
19.6 22.52 22.24 21.4 21.38