BOLIVIA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Bolivia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 8.91 4 1.2 3.4 -6.7 2.3
Arbeidsledighet 3.10 3 3 3 3 2.8
Inflasjon 2.44 3.4 3.5 3.7 3.7 3.8
Rentesats 3.19 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
Handelsbalanse -59.84 -100 -40 -140 -140 -140
Regjeringens gjeld mot BNP 45.70 47 47 50 50 55
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 6.86
6.86 6.87 6.88 6.9 6.94
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 8.91
4 1.2 3.4 -6.7 2.3
Bnp Årlig Vekstrate 4.44
4 4.3 3.9 3.9 3.8
BNP 37.51
38.4 38.82 39 39 41
Bnp Faste Priser 10926154.00
12220311 12935946 11352274 11352274 13951185
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2216754.00
2540027 3916119 2303207 2303207 4223464
Bnp Per Innbygger 2522.79
2500 2500 2680 2680 2710
Bnp Per Innbygger Ppp 6885.83
7005 7005 7200 7200 7400
Bnp Fra Landbruk 1419079.00
1316309 1351435 1474423 1474423 1457498
Bnp Fra Construction 265662.00
590699 721812 276023 276023 778462
Bnp Fra Manufacturing 1684103.00
2103811 2075949 1749783 1749783 2238873
Bnp Fra Forvaltningsloven 1127801.00
1247854 1278514 1171785 1171785 1378854
Bnp Fra Tjenester 828058.00
955854 893306 860352 860352 963414
Bnp Fra Transport 1198306.00
1462285 1437166 1245040 1245040 1549958
Bnp Fra Verktøy 213021.00
235759 305285 221329 221329 329244
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 3.10
3 3 3 3 2.8
Minstelønn 2060.00
2000 2000 2200 2122 2300
Befolkning 11.15
11.27 11.27 11.4 11.4 11.8
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 2.44
3.4 3.5 3.7 3.7 3.8
Konsumprisindeksen Kpi 101.67
102 102 102 102 105
Inflasjonen (Månedlig) 0.04
0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
KPI Housing Utilities 104.88
163 166 109 109 178
Kpi Transport 101.38
139 143 105 105 154
MatInflasjon 3.30
5 4.7 4.7 4.8 5
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 3.19
3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
Pengemengden M1 65667552.00
65983288 65652010 65665269 65680923 65680893
Pengemengden M2 108945049.00
109310733 109302029 109299603 109299840 109300006
Pengemengden M3 189500504.00
193353648 197451193 201529914 205582743 244713736
Valutareserver 7154.66
7149 7472 6706 6536 5735
Lån Til Privat Sektor 143150.63
147246 151373 155478 159564 199380
Innskudd Rente 2.47
2.53 2.53 2.78 2.78 2.78
Sentralbankers balanse 128505.48
128849 129114 129375 129617 131196
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse -59.84
-100 -40 -140 -140 -140
Eksport 737.30
650 700 620 640 660
Import 797.13
750 740 760 780 800
Nåværende situasjon -255.30
-800 -750 -600 -500 -600
Nåværende situasjon mot BNP -6.30
-6.1 -6.1 -5.9 -5.9 -6
Kapitalstrømmer -657.80
-593 -593 -593 -593 -593
Pengeoverføringer 290.98
1300 1300 1450 1450 1480
Gullreserver 42.50
42.5 42.49 42.49 42.49 42.49
Terrorisme - Hovedsiden 0.02
0 0 0 0 0.1
Råoljeproduksjon 58.00
58.24 58.27 58.27 58.27 58.28
Utenlandske Direkte Investeringer -199.10
-199 -221 -221 -217 -240
Utenlandsgjeld 9557.30
2500 2600 2800 2800 2750
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 45.70
47 47 50 50 55
Offentlige Budsjetter -5.88
-5.7 -5.7 -4 -4 -3.5
Offentlige Utgifter 1194318.00
1483154 1594505 1240896 1240896 1719645
Militære Utgifter 638.47
635 635 650 650 630
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Industriproduksjonen 6.86
4.99 5.19 5.01 4.83 3.56
Internett-hastighet 2689.30
2979 2934 2887 3019 3137
IP-adresser 220795.00
222073 222321 222052 222307 222204
Enkle Å Gjøre Forretninger 152.00
154 154 156 156 155
Korrupsjon Index 33.00
33 33 33 33 33
Korrupsjon Rank 112.00
114 114 113 113 110
Lagerendringer 819890.00
691000 -1524000 29839 11430 -1461000
Konkurranseevne Index 3.54
3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
Konkurranseevne Rank 121.00
122 122 124 124 120
Kapasitetsutnyttelsen 71.00
70.34 69.68 69.44 69.2 68.93
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bensinpriser 0.54
0.55 0.52 0.49 0.46 0.36
Bankenes Utlånsrente 5.60
5.66 5.66 5.91 5.91 5.91
Forbruk 7831354.00
7990233 9899714 8136777 8136777 10676663
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Salgsskatt 13.00
13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate 38.92
38.92 38.92 38.92 38.92 39
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.71
16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.21
22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
Personalinntekt skattesats 13.00
13 13 13 13 13
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 18.50
19.6 22.52 22.24 21.4 21.38