Markeder Siste Referanse
Valuta 6.84 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -9.84 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.84 2019-06
Arbeidsledighet 3.4 2017-12
Inflasjon 1.47 2019-12
Rentesats 3.55 2019-12
Handelsbalanse 75.76 2019-07
Nåværende situasjon -172 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 33.3 2018-12
Offentlige Budsjetter -8.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -9.84 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.84 2019-06
BNP 40.29 2018-12
Bnp Faste Priser 12531060 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2277733 2019-06
Bnp Per Innbygger 2560 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6986 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1999498 2019-06
Bnp Fra Construction 403172 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 2067394 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1227971 2019-06
Bnp Fra Tjenester 1083334 2019-06
Bnp Fra Transport 1358000 2019-06
Bnp Fra Verktøy 269515 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2017-12
Minstelønn 2122 2019-12
Befolkning 11.3 2018-12
Sysselsatte 5396338 2017-12
Yrkesdeltakelse 62.4 2017-12
Arbeidsledige 191469 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.47 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-12
KPI Housing Utilities 105 2019-12
Kpi Transport 104 2019-12
MatInflasjon 2 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -1.54 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.55 2019-12
Pengemengden M1 65366955 2019-09
Pengemengden M2 111234068 2019-09
Pengemengden M3 196973144 2019-09
Valutareserver 4181 2019-11
Lån Til Privat Sektor 159275 2019-07
Innskudd Rente 3.03 2018-12
Sentralbankers balanse 128744 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 75.76 2019-07
Nåværende situasjon -172 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.9 2018-12
Eksport 840 2019-07
Import 820 2019-08
Kapitalstrømmer -468 2019-06
Pengeoverføringer 330 2019-06
Gullreserver 42.51 2019-12
Råoljeproduksjon 62 2019-08
Utenlandsgjeld 10846 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 56 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.39 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 33.3 2018-12
Offentlige Budsjetter -8.3 2018-12
Kreditt-Rating 38 2020-01
Fiscal Utgifter 7996 2019-05
Regjeringens budsjetter verdi -2429 2019-05
Statens Inntekter 8518 2019-05
Offentlige Utgifter 1464345 2019-06
Militære Utgifter 598 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 13 2019-12
Personalinntekt skattesats 13 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 38.92 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.71 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.21 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 2689 2017-03
IP-adresser 220795 2017-03
Lagerendringer 883363 2019-06
Konkurranseevne Index 51.8 2019-12
Konkurranseevne Rank 107 2019-12
Korrupsjon Index 31 2019-12
Korrupsjon Rank 123 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 150 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 5.94 2019-10
Forbruk 8374746 2019-06
Bensinpriser 0.54 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bolivia - Økonomiske indikatorer.