Markeder Siste Referanse
Valuta 6.85 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.14 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.27 2018-12
Arbeidsledighet 3.4 2017-12
Inflasjon 1.92 2019-07
Rentesats 3.04 2019-07
Handelsbalanse -138 2019-04
Nåværende situasjon -542 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -4.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 33.3 2018-12
Offentlige Budsjetter -8.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.14 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.27 2018-12
BNP 40.29 2018-12
Bnp Faste Priser 12808532 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3921684 2018-12
Bnp Per Innbygger 2560 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6986 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1367906 2018-12
Bnp Fra Construction 721087 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 2138278 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1311707 2018-12
Bnp Fra Tjenester 903183 2018-12
Bnp Fra Transport 1442840 2018-12
Bnp Fra Verktøy 304153 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2017-12
Minstelønn 2122 2019-12
Befolkning 11.3 2018-12
Sysselsatte 5396338 2017-12
Yrkesdeltakelse 62.4 2017-12
Arbeidsledige 191469 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.92 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-07
KPI Housing Utilities 106 2019-07
Kpi Transport 103 2019-07
MatInflasjon 3.8 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.23 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.04 2019-07
Pengemengden M1 63324816 2019-04
Pengemengden M2 108936463 2019-04
Pengemengden M3 192481868 2019-04
Valutareserver 5654 2019-08
Lån Til Privat Sektor 155365 2019-04
Innskudd Rente 3.03 2018-12
Sentralbankers balanse 131049 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -138 2019-04
Nåværende situasjon -542 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -4.9 2018-12
Eksport 617 2019-04
Import 755 2019-04
Kapitalstrømmer -705 2019-03
Pengeoverføringer 291 2016-06
Gullreserver 42.51 2019-09
Råoljeproduksjon 59 2019-05
Utenlandsgjeld 10166 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 19.4 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 33.3 2018-12
Offentlige Budsjetter -8.3 2018-12
Kreditt-Rating 37.5
Fiscal Utgifter 21136 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -11020 2018-12
Statens Inntekter 10116 2018-12
Offentlige Utgifter 1607705 2018-12
Militære Utgifter 598 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 13 2019-12
Personalinntekt skattesats 13 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 38.92 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.71 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.21 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 2689 2017-03
IP-adresser 220795 2017-03
Lagerendringer -1718612 2018-12
Konkurranseevne Index 51.4 2018-12
Konkurranseevne Rank 105 2018-12
Korrupsjon Index 29 2018-12
Korrupsjon Rank 132 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 156 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 5.79 2019-07
Forbruk 9912937 2018-12
Bensinpriser 0.54 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Bolivia - Økonomiske indikatorer.