Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Aksjemarkedet 7323.82 7284 7243 7204 7164 7085
Valuta 11.82 11.89 11.96 12.03 12.11 12.25

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 1.70 -4 0.6 1.3 -1.8 1.8
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 -6.3 -5.8 -6 5 6.5
Arbeidsledighet 18.20 18.8 18.8 18.8 19.5 19.5
Inflasjon 2.50 2.7 3.2 3.4 3 3.2
Rentesats 4.25 4.25 4.25 4 4 4
Handelsbalanse -1671.20 450 -1670 163 1200 255
Nåværende situasjon -5521.72 5000 -800 -2500 -2500 -2000
Nåværende situasjon mot BNP 9.70 8 8 8 9.4 9.4
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 25 25 25 20 20
Offentlige Budsjetter -3.90 -5.8 -5.8 -5.8 -3 -3
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 1.70 -4 0.6 1.3 -1.8 1.8
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 -6.3 -5.8 -6 5 6.5
BNP 17.70 18.45 18.45 18.45 18.6 18.6
Bnp Faste Priser 25288.10 24025 24149 23771 26553 25316
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 33230.90 30236 30314 31237 34892 33267
Bnp Per Innbygger 8031.00 8100 8100 8100 8240 8240
Bnp Per Innbygger Ppp 16518.24 15225 15225 16500 15225 16060
Bnp Fra Landbruk 379.70 369 373 357 399 380
Bnp Fra Construction 1887.00 1817 1827 1774 1981 1889
Bnp Fra Manufacturing 1518.40 1370 1423 1427 1594 1520
Bnp Fra Mining 2491.70 2349 2322 2342 2616 2494
Bnp Fra Forvaltningsloven 3227.40 3085 3138 3034 3389 3231
Bnp Fra Tjenester 5513.10 5373 5198 5182 5789 5519
Bnp Fra Transport 1629.80 1513 1574 1532 1711 1632
Bnp Fra Verktøy 319.90 249 240 301 336 320

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 18.20 18.8 18.8 18.8 19.5 19.5
Befolkning 2.30 2.35 2.35 2.33 2.4 2.37
Sysselsatte 483814.00 442000 444000 446500 446500 446000
Lønn 6533.00 6400 6400 6500 6500 6500

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 2.50 2.7 3.2 3.4 3 3.2
Konsumprisindeksen Kpi 103.70 104 105 106 106 109
Kjerne Konsumprisindeks 103.80 104 105 105 106 108
KjerneInflasjon 2.80 2.8 2.6 2.6 2.7 2.5
MatInflasjon 3.10 3.8 3.6 4 3.5 3.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4
Kpi Transport 101.30 103 104 105 104 108

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 4.25 4.25 4.25 4 4 4
Bankenes balanse 99110.40 105700 103000 104000 104000 112000
Innskudd Rente 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
Utlånsrente 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Sentralbankers balanse 71392.45 77882 79000 79000 79000 77931

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse -1671.20 450 -1670 163 1200 255
Nåværende situasjon -5521.72 5000 -800 -2500 -2500 -2000
Nåværende situasjon mot BNP 9.70 8 8 8 9.4 9.4
Import 6311.40 5400 5370 5600 5600 5800
Eksport 4640.20 5850 3700 6800 6800 6900
Utenlandske Direkte Investeringer 430.04 680 935 850 850 1000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 25 25 25 20 20
Offentlige Budsjetter -3.90 -5.8 -5.8 -5.8 -3 -3
Offentlige Utgifter 20425.40 19161 19210 19200 21447 20448
Statsgjeld 26025.20 26700 26700 26700 26700 27300
Regjeringens budsjetter verdi -4127.80 -2182 -2182 -2987 -2987 -3597

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Gruvedrift Produksjon -7.90 -3.2 1.5 7 7 5.6
Industriell Produksjon -3.00 -1 3 2.3 2.3 1.7

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbruk 11640.20 11105 11220 10942 12222 11653
Konsumerkreditt 40310.97 35699 37369 37566 42327 40008
Bankenes Utlånsrente 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25


Botswana - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.