Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 12.08 12.16 12.23 12.31 12.38 12.53
Aksjemarkedet 7230.20 7203 7175 7148 7121 7067

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate -2.80 2 2.3 3 3 1.4
Bnp Årlig Vekstrate 5.60 3.8 4.7 5.9 5.3 4.4
Arbeidsledighet 23.30 22.7 22.7 22.7 22.7 21.8
Inflasjon 9.60 8 6 5.7 5.3 5
Rentesats 3.75 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
Handelsbalanse 713.00 -900 -3300 -700 -800 1600
Nåværende situasjon -3566.60 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
Nåværende situasjon mot BNP -11.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1
Regjeringens gjeld mot BNP 18.20 26.8 26.8 26.8 26.8 25
Offentlige Budsjetter -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.8
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate -2.80 2 2.3 3 3 1.4
Bnp Årlig Vekstrate 5.60 3.8 4.7 5.9 5.3 4.4
BNP 15.78 17 18.5 18.5 18.5 18.5
Bnp Faste Priser 46485.30 47982 50069 49228 48949 51394
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 10790.20 11073 10465 11427 11362 11930
Bnp Per Innbygger 6525.51 7150 7150 7150 7150 7300
Bnp Per Innbygger Ppp 16040.01 17250 17250 17500 17500 17500
Bnp Fra Landbruk 791.10 792 830 838 833 875
Bnp Fra Construction 4334.30 4270 4345 4590 4564 4792
Bnp Fra Manufacturing 2570.80 2523 2651 2722 2707 2842
Bnp Fra Mining 9421.40 10602 11878 9977 9921 10416
Bnp Fra Forvaltningsloven 7897.80 8187 8204 8364 8316 8732
Bnp Fra Tjenester 5090.40 5345 5284 5330 5391 5628
Bnp Fra Transport 818.90 805 827 867 862 905
Bnp Fra Verktøy 368.00 404 385 390 388 407

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 23.30 22.7 22.7 22.7 22.7 21.8
Befolkning 2.41 2.45 2.45 2.45 2.47 2.47
Sysselsatte 477716.00 446000 446000 446000 446000 446000
Lønn 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 9.60 8 6 5.7 5.3 5
Konsumprisindeksen Kpi 120.10 120 119 120 123 126
Kjerne Konsumprisindeks 116.50 120 120 121 121 127
KjerneInflasjon 6.80 7.2 6.8 6.5 5.7 5
MatInflasjon 6.10 7 6.5 5.6 4.5 4
Inflasjonen (Månedlig) 3.00 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2
Kpi Transport 134.50 135 135 136 136 136

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 3.75 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
Bankenes balanse 108954.00 110000 112500 110000 110000 118000
Innskudd Rente 1.48 1.98 1.98 2.23 2.23 2.23
Utlånsrente 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Valutareserver 4926.00 4700 4900 5000 4700 5100
Sentralbankers balanse 58816.17 60000 61200 59800 61000 62000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 713.00 -900 -3300 -700 -800 1600
Nåværende situasjon -3566.60 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
Nåværende situasjon mot BNP -11.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1
Import 6417.20 8100 7400 7100 6800 5800
Eksport 7128.00 4800 6700 6300 7100 7400
Utenlandske Direkte Investeringer 194.35 1000 1000 1000 1000 1000
Utenlandsgjeld 15768.90 15500 16701 16669 16733 17502

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 18.20 26.8 26.8 26.8 26.8 25
Offentlige Budsjetter -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.8
Offentlige Utgifter 54744.50 55060 55537 57974 57646 60525
Statsgjeld 29228.70 27300 27300 27300 27300 27300
Regjeringens budsjetter verdi -530.30 -3597 -3597 -3597 -3597 -3597

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 12.00 14 14 14 14 14

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Gruvedrift Produksjon 28.10 18 12 10 5.6 3
Industriell Produksjon 15.10 7 5.8 4.3 2.7 5

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbruk 20427.70 19515 19463 21633 21510 22585
Konsumerkreditt 45566.04 45866 46942 48308 47981 50433
Bankenes Utlånsrente 5.25 5.75 5.75 6 6 6


Botswana - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.