Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Aksjemarkedet 6883.39 6846 6808 6770 6733 6659
Valuta 11.04 11.11 11.17 11.24 11.31 11.44

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 24.10 1.8 2 1.3 2.2 1
Bnp Årlig Vekstrate -6.00 4.3 6.5 7.3 7.8 4.5
Arbeidsledighet 18.20 18.6 18.6 18.6 18.6 18.3
Inflasjon 2.20 2.2 2.8 2 2.8 3.4
Rentesats 3.75 3.25 3.25 2.75 2.75 2.5
Handelsbalanse -3349.60 163 1200 1200 255 255
Nåværende situasjon -6984.63 -2500 -2500 -2500 -2000 -2000
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 -3 -3 -3 -3 4
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 25 25 25 25 17
Offentlige Budsjetter -3.90 -4 -4 -4 -4 -2.7
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 24.10 1.8 2 1.3 2.2 1
Bnp Årlig Vekstrate -6.00 4.3 6.5 7.3 7.8 4.5
BNP 18.34 18.5 18.5 18.5 18.5 21
Bnp Faste Priser 23403.80 24297 26169 20082 28035 26192
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 33230.90 31902 34660 35391 32382 34390
Bnp Per Innbygger 8093.00 7200 7200 7200 7200 7500
Bnp Per Innbygger Ppp 17766.50 17250 17250 17250 17250 17500
Bnp Fra Landbruk 396.30 365 394 418 435 393
Bnp Fra Construction 1739.50 1812 1964 1279 2066 1953
Bnp Fra Manufacturing 1430.90 1458 1497 1071 1686 1571
Bnp Fra Mining 2022.30 2387 2504 1019 3054 2573
Bnp Fra Forvaltningsloven 3314.40 3098 3378 3462 3500 3340
Bnp Fra Tjenester 4547.30 5315 5756 3541 6128 5730
Bnp Fra Transport 1471.40 1562 1635 1380 1754 1683
Bnp Fra Verktøy 368.70 314 252 281 300 338

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 18.20 18.6 18.6 18.6 18.6 18.3
Befolkning 2.30 2.4 2.4 2.4 2.37 2.41
Sysselsatte 492914.00 446500 446500 446500 446000 446000
Lønn 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 2.20 2.2 2.8 2 2.8 3.4
Konsumprisindeksen Kpi 104.40 105 105 106 107 111
Kjerne Konsumprisindeks 105.90 106 106 107 105 108
KjerneInflasjon 3.30 2.7 2.5 2.3 2.3 2.4
MatInflasjon 3.60 3.5 3.3 3.5 3.4 3.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6
Kpi Transport 98.70 104 96.53 98.94 101 105

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 3.75 3.25 3.25 2.75 2.75 2.5
Bankenes balanse 102451.10 104000 104200 104200 104000 106000
Innskudd Rente 1.64 1.64 1.14 1.14 1.81 0.64
Utlånsrente 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Sentralbankers balanse 58429.37 79300 79250 79250 79500 79700

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -3349.60 163 1200 1200 255 255
Nåværende situasjon -6984.63 -2500 -2500 -2500 -2000 -2000
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 -3 -3 -3 -3 4
Import 8138.00 5600 5600 5600 5800 5800
Eksport 4788.50 6800 6800 6800 6900 6900
Utenlandske Direkte Investeringer 622.12 850 850 850 1000 1000

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 25 25 25 25 17
Offentlige Budsjetter -3.90 -4 -4 -4 -4 -2.7
Offentlige Utgifter 20425.40 19608 21304 21753 21828 21138
Statsgjeld 26025.20 26700 26700 26700 27300 27300
Regjeringens budsjetter verdi -1515.30 -2987 -2987 -2987 -3597 -3597

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Gruvedrift Produksjon -65.10 7 7 7 5.6 5.6
Industriell Produksjon -46.30 2.3 2.3 2.3 1.7 1.7

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbruk 11792.00 11785 12487 10989 12693 12704
Konsumerkreditt 41802.86 38365 42497 43223 39442 41358
Bankenes Utlånsrente 5.25 5.75 5.25 5.25 6.75 4.75


Botswana - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.