Markeder Siste Referanse
Valuta 11.67 2020-07
Aksjemarkedet 7160 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-12
Arbeidsledighet 18.2 2019-12
Inflasjon 2.4 2020-05
Rentesats 4.25 2020-06
Handelsbalanse -1212 2020-04
Nåværende situasjon -6581 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 9.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 23 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.9 2019-12
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-12
BNP 17.7 2019-12
Bnp Faste Priser 25288 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 33231 2019-12
Bnp Per Innbygger 8031 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16518 2018-12
Bnp Fra Landbruk 380 2019-12
Bnp Fra Construction 1887 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 1518 2019-12
Bnp Fra Mining 2492 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 3227 2019-12
Bnp Fra Tjenester 5513 2019-12
Bnp Fra Transport 1630 2019-12
Bnp Fra Verktøy 320 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 18.2 2019-12
Befolkning 2.3 2019-12
Sysselsatte 483814 2019-09
Lønn 6533 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-05
KjerneInflasjon 2.8 2020-04
MatInflasjon 3.1 2020-04
KPI Housing Utilities 107 2020-05
Kpi Transport 101 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2020-06
Bankenes balanse 99110 2020-01
Innskudd Rente 1.64 2020-02
Sentralbankers balanse 65990 2019-12
Valutareserver 6514 2019-11
Utlånsrente 6.25 2020-02
Lån Til Privat Sektor 22914 2020-02
Pengemengden M1 20030 2019-12
Pengemengden M2 84771 2019-12
Pengemengden M3 84771 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1212 2020-04
Nåværende situasjon -6581 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 9.7 2018-12
Eksport 143 2020-04
Import 1355 2020-04
Utenlandsgjeld 14488 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 678 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 23 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.9 2019-12
Offentlige Utgifter 20425 2019-12
Statsgjeld 26025 2019-12
Kreditt-Rating 70 2020-06
Fiscal Utgifter 15953 2019-09
Regjeringens budsjetter verdi -4128 2019-09
Statens Inntekter 11825 2019-09
Militære Utgifter 502 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12
Salgsskatt 12 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 2054 2019-12
Internett-hastighet 2553 2017-03
IP-adresser 10680 2017-03
Konkurranseevne Index 55.49 2019-12
Konkurranseevne Rank 91 2019-12
Korrupsjon Index 61 2019-12
Korrupsjon Rank 34 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 87 2019-12
Industriell Produksjon -3 2019-12
Gruvedrift Produksjon -7.9 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 11640 2019-12
Bankenes Utlånsrente 6.25 2020-02
Konsumerkreditt 40591 2020-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Botswana - Økonomiske indikatorer.