Markeder Siste Referanse
Valuta 10.71 2020-01
Aksjemarkedet 7526 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2019-09
Arbeidsledighet 17.9 2018-12
Inflasjon 2.2 2019-12
Rentesats 4.75 2020-01
Handelsbalanse -3425 2019-10
Nåværende situasjon 846 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 9.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 13.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2019-09
BNP 18.62 2018-12
Bnp Faste Priser 24892 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30833 2018-12
Bnp Per Innbygger 8031 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16518 2018-12
Bnp Fra Landbruk 384 2019-09
Bnp Fra Construction 1882 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 1515 2019-09
Bnp Fra Mining 2391 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 3232 2019-09
Bnp Fra Tjenester 5385 2019-09
Bnp Fra Transport 1621 2019-09
Bnp Fra Verktøy 241 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 17.9 2018-12
Befolkning 2.25 2018-12
Sysselsatte 420762 2018-12
Levelønn Family 4640 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 2700 2018-12
Lønn 6533 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.2 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-12
KjerneInflasjon 2.5 2019-12
MatInflasjon 3 2019-12
KPI Housing Utilities 102 2019-12
Kpi Transport 101 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.75 2020-01
Bankenes balanse 97732 2019-09
Innskudd Rente 1.64 2019-11
Sentralbankers balanse 72797 2019-09
Valutareserver 6723 2019-10
Utlånsrente 6.25 2019-10
Lån Til Privat Sektor 22617 2019-10
Pengemengden M1 19197 2019-09
Pengemengden M2 85653 2019-09
Pengemengden M3 85653 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3425 2019-10
Nåværende situasjon 846 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 9.7 2018-12
Eksport 2162 2019-10
Import 5587 2019-10
Utenlandsgjeld 15661 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 584 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 13.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Offentlige Utgifter 19729 2018-12
Statsgjeld 24465 2018-12
Kreditt-Rating 72 2020-01
Fiscal Utgifter 14903 2019-03
Regjeringens budsjetter verdi 2118 2019-03
Statens Inntekter 17022 2019-03
Militære Utgifter 502 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -2941 2018-12
Internett-hastighet 2553 2017-03
IP-adresser 10680 2017-03
Forretningstillit 58 2018-06
Konkurranseevne Index 55.49 2019-12
Konkurranseevne Rank 91 2019-12
Korrupsjon Index 61 2019-12
Korrupsjon Rank 34 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 87 2019-12
Industriell Produksjon -3.5 2019-06
Gruvedrift Produksjon -8.7 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 11570 2019-09
Bankenes Utlånsrente 6.25 2019-10
Konsumerkreditt 38871 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Botswana - Økonomiske indikatorer.