Markeder Siste Referanse
Valuta 10.85 2019-11
Aksjemarkedet 7526 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2019-06
Arbeidsledighet 17.9 2018-12
Inflasjon 2.4 2019-10
Rentesats 4.75 2019-10
Handelsbalanse -1371 2019-08
Nåværende situasjon 846 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 9.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 13.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2019-06
BNP 18.62 2018-12
Bnp Faste Priser 24814 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30833 2018-12
Bnp Per Innbygger 8031 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16518 2018-12
Bnp Fra Landbruk 383 2019-06
Bnp Fra Construction 1876 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 1465 2019-06
Bnp Fra Mining 2422 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 3169 2019-06
Bnp Fra Tjenester 5556 2019-06
Bnp Fra Transport 1565 2019-06
Bnp Fra Verktøy 273 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 17.9 2018-12
Befolkning 2.25 2018-12
Sysselsatte 420762 2018-12
Levelønn Family 4640 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 2700 2018-12
Lønn 6533 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-10
KjerneInflasjon 2.3 2019-10
MatInflasjon 2.5 2019-10
KPI Housing Utilities 101 2019-10
Kpi Transport 101 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.75 2019-10
Bankenes balanse 96311 2019-07
Innskudd Rente 1.51 2019-08
Sentralbankers balanse 75388 2019-07
Valutareserver 6981 2019-07
Utlånsrente 6.25 2019-08
Lån Til Privat Sektor 22750 2019-08
Pengemengden M1 18211 2019-07
Pengemengden M2 84684 2019-07
Pengemengden M3 84684 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1371 2019-08
Nåværende situasjon 846 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 9.7 2018-12
Eksport 3700 2019-08
Import 5071 2019-08
Utenlandsgjeld 15661 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 584 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 13.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Offentlige Utgifter 19729 2018-12
Statsgjeld 24465 2018-12
Kreditt-Rating 72
Fiscal Utgifter 14903 2019-03
Regjeringens budsjetter verdi 2118 2019-03
Statens Inntekter 17022 2019-03
Militære Utgifter 502 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -2941 2018-12
Internett-hastighet 2553 2017-03
IP-adresser 10680 2017-03
Forretningstillit 58 2018-06
Konkurranseevne Index 55.49 2019-12
Konkurranseevne Rank 91 2019-12
Korrupsjon Index 61 2018-12
Korrupsjon Rank 34 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 87 2019-12
Industriell Produksjon -3.5 2019-06
Gruvedrift Produksjon -8.7 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 11470 2019-06
Bankenes Utlånsrente 6.25 2019-08
Konsumerkreditt 37946 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Botswana - Økonomiske indikatorer.