Markeder Siste Referanse
Valuta 10.95 2021-02
Aksjemarkedet 6670 2021-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 24.1 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -6 2020-09
Arbeidsledighet 18.2 2019-12
Inflasjon 2.3 2021-01
Rentesats 3.75 2021-02
Handelsbalanse -1932 2020-11
Nåværende situasjon -3848 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 1 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 23 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.9 2019-12
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 24.1 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -6 2020-09
BNP 18.34 2019-12
Bnp Faste Priser 23404 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 33231 2019-12
Bnp Per Innbygger 8093 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 17766 2019-12
Bnp Fra Landbruk 396 2020-09
Bnp Fra Construction 1740 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 1431 2020-09
Bnp Fra Mining 2022 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 3314 2020-09
Bnp Fra Tjenester 4547 2020-09
Bnp Fra Transport 1471 2020-09
Bnp Fra Verktøy 369 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 18.2 2019-12
Befolkning 2.3 2019-12
Sysselsatte 492914 2020-03
Lønn 5392 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.3 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 105 2021-01
Kjerne Konsumprisindeks 107 2021-01
KjerneInflasjon 3.3 2020-12
MatInflasjon 3.4 2021-01
KPI Housing Utilities 109 2021-01
Kpi Transport 99.6 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 3.75 2021-02
Bankenes balanse 103536 2020-10
Innskudd Rente 1.36 2020-12
Sentralbankers balanse 59651 2020-11
Valutareserver 5283 2020-11
Utlånsrente 5.25 2020-11
Lån Til Privat Sektor 22739 2020-11
Pengemengden M1 24172 2020-11
Pengemengden M2 91712 2020-11
Pengemengden M3 91712 2020-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1932 2020-11
Nåværende situasjon -3848 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 1 2019-12
Eksport 4788 2021-10
Import 6881 2020-11
Utenlandsgjeld 14687 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 594 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 23 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.9 2019-12
Offentlige Utgifter 20425 2019-12
Statsgjeld 26025 2019-12
Kreditt-Rating 70 2021-02
Fiscal Utgifter 17636 2020-06
Regjeringens budsjetter verdi -7362 2020-06
Statens Inntekter 10273 2020-06
Militære Utgifter 502 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12
Salgsskatt 12 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 2054 2019-12
Internett-hastighet 2553 2017-03
IP-adresser 10680 2017-03
Konkurranseevne Index 55.49 2019-12
Konkurranseevne Rank 91 2019-12
Korrupsjon Index 60 2020-12
Korrupsjon Rank 35 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 87 2019-12
Industriell Produksjon -46.3 2020-06
Gruvedrift Produksjon -15.5 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 11792 2020-09
Bankenes Utlånsrente 5.25 2020-11
Konsumerkreditt 42722 2020-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Botswana - Økonomiske indikatorer.