Markeder Siste Referanse
Valuta 10.81 2019-09
Aksjemarkedet 7435 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 4.3 2019-03
Arbeidsledighet 18.1 2017-12
Inflasjon 2.9 2019-08
Rentesats 4.75 2019-08
Handelsbalanse 1004 2019-06
Nåværende situasjon -815 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 12 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 13.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 4.3 2019-03
BNP 18.62 2018-12
Bnp Faste Priser 24485 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30833 2018-12
Bnp Per Innbygger 8031 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16518 2018-12
Bnp Fra Landbruk 378 2019-03
Bnp Fra Construction 1825 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 1400 2019-03
Bnp Fra Mining 2559 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 3095 2019-03
Bnp Fra Tjenester 5263 2019-03
Bnp Fra Transport 1533 2019-03
Bnp Fra Verktøy 266 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 18.1 2017-12
Befolkning 2.29 2017-12
Sysselsatte 420762 2018-12
Levelønn Family 4640 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 2700 2018-12
Lønn 6533 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-08
KjerneInflasjon 2.2 2019-08
MatInflasjon 2 2019-08
KPI Housing Utilities 101 2019-08
Kpi Transport 101 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.75 2019-08
Bankenes balanse 94234 2019-05
Innskudd Rente 1.59 2019-07
Sentralbankers balanse 72613 2019-06
Valutareserver 6965 2019-05
Utlånsrente 6.5 2019-06
Lån Til Privat Sektor 23142 2019-06
Pengemengden M1 18248 2019-06
Pengemengden M2 81591 2019-06
Pengemengden M3 81591 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1004 2019-06
Nåværende situasjon -815 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 12 2017-12
Eksport 5637 2019-06
Import 4633 2019-06
Utenlandsgjeld 16028 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 746 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 13.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Offentlige Utgifter 19729 2018-12
Statsgjeld 24465 2018-12
Kreditt-Rating 72
Fiscal Utgifter 13708 2018-09
Regjeringens budsjetter verdi -287 2018-09
Statens Inntekter 13422 2018-09
Militære Utgifter 502 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -2941 2018-12
Internett-hastighet 2553 2017-03
IP-adresser 10680 2017-03
Forretningstillit 58 2018-06
Konkurranseevne Index 54.54 2018-12
Konkurranseevne Rank 90 2018-12
Korrupsjon Index 61 2018-12
Korrupsjon Rank 34 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 86 2018-12
Industriell Produksjon 3.6 2019-03
Gruvedrift Produksjon 3.1 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 11439 2019-03
Bankenes Utlånsrente 6.5 2019-06
Konsumerkreditt 36861 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Botswana - Økonomiske indikatorer.