Markeder Siste Referanse
Valuta 11.69 2020-09
Aksjemarkedet 7005 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.9 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.6 2020-03
Arbeidsledighet 18.2 2019-12
Inflasjon 1 2020-08
Rentesats 4.25 2020-08
Handelsbalanse -6308 2020-06
Nåværende situasjon -4258 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 1 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 23 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.9 2019-12
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.9 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.6 2020-03
BNP 18.34 2019-12
Bnp Faste Priser 25071 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 33231 2019-12
Bnp Per Innbygger 8093 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 17766 2019-12
Bnp Fra Landbruk 374 2020-03
Bnp Fra Construction 1883 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 1436 2020-03
Bnp Fra Mining 2407 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 3239 2020-03
Bnp Fra Tjenester 5499 2020-03
Bnp Fra Transport 1571 2020-03
Bnp Fra Verktøy 236 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 18.2 2019-12
Befolkning 2.3 2019-12
Sysselsatte 483814 2019-09
Lønn 6533 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 103 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 105 2020-08
KjerneInflasjon 2.8 2020-07
MatInflasjon 4.2 2020-08
KPI Housing Utilities 107 2020-08
Kpi Transport 94 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2020-08
Bankenes balanse 102166 2020-03
Innskudd Rente 1.64 2020-02
Sentralbankers balanse 64578 2020-06
Valutareserver 5703 2020-04
Utlånsrente 5.75 2020-05
Lån Til Privat Sektor 23264 2020-06
Pengemengden M1 25157 2020-06
Pengemengden M2 87858 2020-06
Pengemengden M3 87858 2020-06

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -6308 2020-06
Nåværende situasjon -4258 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 1 2019-12
Eksport 944 2020-06
Import 7252 2020-06
Utenlandsgjeld 14488 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 566 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 23 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.9 2019-12
Offentlige Utgifter 20425 2019-12
Statsgjeld 26025 2019-12
Kreditt-Rating 70 2020-09
Fiscal Utgifter 15953 2019-09
Regjeringens budsjetter verdi -4128 2019-09
Statens Inntekter 11825 2019-09
Militære Utgifter 502 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12
Salgsskatt 12 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 2054 2019-12
Internett-hastighet 2553 2017-03
IP-adresser 10680 2017-03
Konkurranseevne Index 55.49 2019-12
Konkurranseevne Rank 91 2019-12
Korrupsjon Index 61 2019-12
Korrupsjon Rank 34 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 87 2019-12
Industriell Produksjon -1.9 2020-03
Gruvedrift Produksjon -5.6 2020-03

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 11854 2020-03
Bankenes Utlånsrente 5.75 2020-05
Konsumerkreditt 40585 2020-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Botswana - Økonomiske indikatorer.