Markeder Siste Referanse
Valuta 12.05 2020-04
Aksjemarkedet 7488 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-12
Arbeidsledighet 18.2 2019-12
Inflasjon 2.2 2020-02
Rentesats 4.75 2020-02
Handelsbalanse -460 2019-12
Nåværende situasjon -5522 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 9.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 13.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.9 2019-12
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-12
BNP 17.7 2019-12
Bnp Faste Priser 25288 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30833 2018-12
Bnp Per Innbygger 8031 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16518 2018-12
Bnp Fra Landbruk 384 2019-09
Bnp Fra Construction 1882 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 1515 2019-09
Bnp Fra Mining 2391 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 3232 2019-09
Bnp Fra Tjenester 5385 2019-09
Bnp Fra Transport 1621 2019-09
Bnp Fra Verktøy 241 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 18.2 2019-12
Befolkning 2.3 2019-12
Sysselsatte 483814 2019-09
Levelønn Family 4640 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 2700 2018-12
Lønn 6533 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.2 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 103 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-02
KjerneInflasjon 2.8 2020-02
MatInflasjon 3.5 2020-02
KPI Housing Utilities 102 2020-02
Kpi Transport 101 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 4.75 2020-02
Bankenes balanse 98060 2019-11
Innskudd Rente 1.64 2020-01
Sentralbankers balanse 71392 2019-11
Valutareserver 6514 2019-11
Utlånsrente 6.25 2019-11
Lån Til Privat Sektor 22686 2019-11
Pengemengden M1 19689 2019-11
Pengemengden M2 85605 2019-11
Pengemengden M3 85605 2019-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -460 2019-12
Nåværende situasjon -5522 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 9.7 2018-12
Eksport 5773 2019-12
Import 6233 2019-12
Utenlandsgjeld 15661 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 430 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 13.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.9 2019-12
Offentlige Utgifter 19729 2018-12
Statsgjeld 24465 2018-12
Kreditt-Rating 72 2020-03
Fiscal Utgifter 14903 2019-03
Regjeringens budsjetter verdi 2118 2019-03
Statens Inntekter 17022 2019-03
Militære Utgifter 502 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12
Salgsskatt 12 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -2941 2018-12
Internett-hastighet 2553 2017-03
IP-adresser 10680 2017-03
Konkurranseevne Index 55.49 2019-12
Konkurranseevne Rank 91 2019-12
Korrupsjon Index 61 2019-12
Korrupsjon Rank 34 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 87 2019-12
Industriell Produksjon -3.5 2019-06
Gruvedrift Produksjon -1.8 2019-09

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 11570 2019-09
Bankenes Utlånsrente 6.25 2019-11
Konsumerkreditt 39420 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Botswana - Økonomiske indikatorer.