Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.39

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4
Arbeidsledighet 9.10 9.3 9.3 9.7 9.6 9.7
Inflasjon 2.60 5 5 6 4 3
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalanse 427.60 180 211 280 280 141
Nåværende situasjon mot BNP 4.30 -1.5 -1.5 2 2 2
Regjeringens gjeld mot BNP 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
Offentlige Budsjetter -10.50 -11.1 -11.1 -12 -12 -12
Personalinntekt skattesats 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4
BNP 13.47 12 12 14 14 14
Bnp Per Innbygger 32327.40 31900 31900 32100 32100 32100
Bnp Per Innbygger Ppp 62099.60 60100 60100 61200 61200 61200
Bnp Faste Priser 5122.80 4670 5189 5195 5195 5262
Bnp Fra Landbruk 37.60 39.2 35.66 35.69 35.69 36.16
Bnp Fra Construction 100.90 161 121 121 121 123
Bnp Fra Manufacturing 1076.10 659 917 917 917 929
Bnp Fra Mining 1961.10 2040 2202 2204 2204 2233
Bnp Fra Forvaltningsloven 504.50 528 654 655 655 664
Bnp Fra Tjenester 1771.60 1811 1962 1964 1964 1990
Bnp Fra Transport 56.00 96.54 136 136 136 138
Bnp Fra Verktøy 39.10 47.71 49.43 49.48 49.48 50.13
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1751.10 2106 1774 1776 1776 1799

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 9.10 9.3 9.3 9.7 9.6 9.7
Befolkning 0.44 0.48 0.48 0.5 0.5 0.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 2.60 5 5 6 4 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.03 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
MatInflasjon 2.80 1.5 2 2 2 2
Konsumprisindeksen Kpi 101.00 104 104 107 105 108

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Innskudd Rente 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
Pengemengden M2 15221.91 14999 15076 15152 15152 15382
Bankenes balanse 17942.55 16112 15926 16578 16578 17911

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 427.60 180 211 280 280 141
Nåværende situasjon mot BNP 4.30 -1.5 -1.5 2 2 2
Import 437.60 590 620 620 620 650
Eksport 865.20 770 900 900 900 950
Turistankomster 258955.00 240693 240693 264234 264234 264234
Råoljeproduksjon 109.00 110 115 115 115 110
Utenlandske Direkte Investeringer 511.00 350 350 500 500 500

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
Offentlige Budsjetter -10.50 -11.1 -11.1 -12 -12 -12
Militære Utgifter 336.00 328 328 328 328 328
Offentlige Utgifter 1206.20 1062 1222 1223 1223 1239

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Personalinntekt skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Bedriftens Skattesats 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Lagerendringer 8.10 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbruk 1031.30 988 1045 1046 1046 1059


Brunei - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.