Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36 1.37

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate -1.40 2.3 3.5 3.5 3 4
Arbeidsledighet 8.40 9.6 9.7 9.5 9.5 9.4
Inflasjon 1.70 2.5 2.3 1.8 1.8 2.5
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalanse -513.50 280 300 300 300 300
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 2 2 2 2 3.5
Regjeringens gjeld mot BNP 3.20 3.3 2.9 2.9 2.9 2.9
Offentlige Budsjetter -2.70 -12 -12 -12 -12 -12.5
Personalinntekt skattesats 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate -1.40 2.3 3.5 3.5 3 4
BNP 12.02 14 14 14 14 16
Bnp Per Innbygger 32402.37 32100 32100 32100 32100 32500
Bnp Per Innbygger Ppp 62243.60 61200 61200 61200 61200 62400
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1180.80 2331 2748 1222 1216 1847
Bnp Faste Priser 4779.50 4738 5226 4947 4923 5435
Bnp Fra Landbruk 42.90 44.19 42.17 44.4 44.19 48.33
Bnp Fra Construction 84.10 166 179 87.04 86.62 135
Bnp Fra Manufacturing 1000.30 828 656 1035 1030 1144
Bnp Fra Mining 1899.40 1918 2112 1966 1956 2135
Bnp Fra Forvaltningsloven 491.20 517 548 508 506 679
Bnp Fra Tjenester 1806.20 1822 1814 1869 1860 2023
Bnp Fra Transport 37.60 86.03 103 38.92 38.73 98.71
Bnp Fra Verktøy 36.80 47.88 48.57 38.09 37.9 52.42

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 8.40 9.6 9.7 9.5 9.5 9.4
Befolkning 0.45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.52

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 1.70 2.5 2.3 1.8 1.8 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 102.60 103 104 104 104 106
MatInflasjon 1.60 3 3 1.8 1.8 2

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Innskudd Rente 0.20 0.2 0.32 0.2 0.2 0.2
Pengemengden M2 16033.38 15152 15382 15382 15382 15689
Bankenes balanse 18088.18 16578 17911 17911 17911 18326

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -513.50 280 300 300 300 300
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 2 2 2 2 3.5
Import 1834.20 620 650 650 650 650
Eksport 1320.70 900 950 950 950 950
Turistankomster 62325.00 190000 190000 190000 190000 243333
Råoljeproduksjon 105.00 115 110 110 110 110
Utenlandske Direkte Investeringer 796.70 500 500 500 500 500

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 3.20 3.3 2.9 2.9 2.9 2.9
Offentlige Budsjetter -2.70 -12 -12 -12 -12 -12.5
Militære Utgifter 440.00 328 328 328 328 328
Offentlige Utgifter 1119.00 982 1090 1158 1153 1228

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Personalinntekt skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Bedriftens Skattesats 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Lagerendringer 8.40 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbruk 1023.30 1127 980 1059 1054 1143


Brunei - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.