Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.33 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate 0.50 1.4 1.4 1.4 1.4 2.5
Arbeidsledighet 9.10 9.7 9.6 9.6 9.7 9.5
Inflasjon 1.50 0.2 0.5 0.8 1 2
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalanse -394.20 211 280 280 141 141
Nåværende situasjon mot BNP 4.30 2 2 2 2 3.5
Regjeringens gjeld mot BNP 2.60 3.3 2.8 2.8 2.9 2.9
Offentlige Budsjetter -10.50 -12 -12 -12 -12 -12.5
Personalinntekt skattesats 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate 0.50 1.4 1.4 1.4 1.4 2.5
BNP 13.47 14 14 14 14 16
Bnp Per Innbygger 32327.40 32100 32100 32100 32100 32500
Bnp Per Innbygger Ppp 62099.60 61200 61200 61200 61200 62400
Bnp Faste Priser 4631.90 4707 5189 5195 4816 4816
Bnp Fra Landbruk 44.80 41.22 35.66 35.69 42.17 42.17
Bnp Fra Construction 162.50 175 121 121 179 179
Bnp Fra Manufacturing 809.20 641 917 917 656 656
Bnp Fra Mining 1874.00 2064 2202 2204 2112 2112
Bnp Fra Forvaltningsloven 504.90 535 654 655 548 548
Bnp Fra Tjenester 1782.10 1773 1962 1964 1814 1814
Bnp Fra Transport 84.40 101 136 136 103 103
Bnp Fra Verktøy 46.80 47.48 49.43 49.48 48.57 48.57
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2278.20 2687 1774 1776 2748 2748

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 9.10 9.7 9.6 9.6 9.7 9.5
Befolkning 0.44 0.5 0.5 0.5 0.5 0.52

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 1.50 0.2 0.5 0.8 1 2
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
MatInflasjon 2.20 2 2 2 2 2
Konsumprisindeksen Kpi 100.80 100 101 102 104 101

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Innskudd Rente 0.37 0.37 0.37 0.37 0.32 0.37
Pengemengden M2 15208.70 15152 15152 15152 15382 15689
Bankenes balanse 17912.37 16578 16578 16578 17911 18326

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -394.20 211 280 280 141 141
Nåværende situasjon mot BNP 4.30 2 2 2 2 3.5
Import 932.10 620 620 620 650 650
Eksport 539.90 900 900 900 950 950
Turistankomster 333244.00 190000 190000 190000 190000 243333
Råoljeproduksjon 89.00 115 115 115 110 110
Utenlandske Direkte Investeringer 511.00 500 500 500 500 500

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 2.60 3.3 2.8 2.8 2.9 2.9
Offentlige Budsjetter -10.50 -12 -12 -12 -12 -12.5
Militære Utgifter 336.00 328 328 328 328 328
Offentlige Utgifter 960.10 1065 1222 1223 1090 1090

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Personalinntekt skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Bedriftens Skattesats 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Lagerendringer 8.60 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbruk 1113.10 958 1045 1046 980 980


Brunei - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.