Markeder Siste Referanse
Valuta 1.37 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1 2018-12
Arbeidsledighet 9.2 2018-12
Inflasjon -0.1 2019-04
Rentesats 5.5 2019-05
Handelsbalanse 470 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 15.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 2.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -8.6 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1 2018-12
BNP 12.13 2017-12
Bnp Per Innbygger 31440 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 71809 2017-12
Bnp Faste Priser 4783 2018-12
Bnp Fra Landbruk 34.6 2018-12
Bnp Fra Construction 105 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 665 2018-12
Bnp Fra Mining 2033 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 635 2018-12
Bnp Fra Tjenester 1924 2018-12
Bnp Fra Transport 117 2018-12
Bnp Fra Verktøy 52.8 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1991 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.2 2018-12
Befolkning 0.44 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.1 2019-04
Konsumprisindeksen Kpi 99 2019-04
MatInflasjon -0.6 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 5.5 2019-05
Innskudd Rente 0.32 2017-12
Bankenes balanse 18328 2018-12
Pengemengde 1249 2018-12
Pengemengden M1 4274 2018-12
Pengemengden M2 14930 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 470 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 15.5 2018-12
Eksport 880 2019-03
Import 410 2019-03
Råoljeproduksjon 117 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 635 2017-12
Turistankomster 258955 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 2.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -8.6 2018-12
Kreditt-Rating 15
Offentlige Utgifter 1183 2018-12
Militære Utgifter 336 2018-12
Skatter Siste Referanse
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Bedriftens Skattesats 18.5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 8.3 2018-12
Konkurranseevne Index 61.43 2018-12
Konkurranseevne Rank 62 2018-12
Korrupsjon Index 63 2018-12
Korrupsjon Rank 31 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 55 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 960 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Brunei - Økonomiske indikatorer.