Markeder Siste Referanse
Valuta 1.36 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -1.2 2018-09
Arbeidsledighet 7.1 2017-12
Inflasjon 0.05 2018-12
Rentesats 5.5 2018-09
Handelsbalanse 234 2018-11
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 2.8 2017-12
Offentlige Budsjetter -13.01 2017-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -1.2 2018-09
BNP 12.13 2017-12
Bnp Per Innbygger 31440 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 71809 2017-12
Bnp Faste Priser 4511 2018-09
Bnp Fra Landbruk 39.5 2018-09
Bnp Fra Construction 168 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 615 2018-09
Bnp Fra Mining 1978 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 513 2018-09
Bnp Fra Tjenester 1699 2018-09
Bnp Fra Transport 96.5 2018-09
Bnp Fra Verktøy 45.5 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2575 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.1 2017-12
Befolkning 0.43 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.05 2018-12
Konsumprisindeksen Kpi 99.1 2018-12
MatInflasjon 0.3 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 5.5 2018-09
Innskudd Rente 0.3 2017-12
Bankenes balanse 17528 2018-09
Pengemengde 1194 2018-06
Pengemengden M1 4467 2018-06
Pengemengden M2 14352 2018-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 234 2018-11
Nåværende situasjon mot BNP 6.1 2017-12
Eksport 771 2018-11
Import 537 2018-11
Råoljeproduksjon 95 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer 238 2015-12
Turistankomster 218213 2015-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 2.8 2017-12
Offentlige Budsjetter -13.01 2017-12
Kreditt-Rating 15
Offentlige Utgifter 1021 2018-09
Militære Utgifter 348 2017-12
Skatter Siste Referanse
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Bedriftens Skattesats 18.5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 8.6 2018-09
Konkurranseevne Index 61.43 2018-12
Konkurranseevne Rank 62 2018-12
Korrupsjon Index 63 2018-12
Korrupsjon Rank 31 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 55 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 918 2018-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Brunei - Økonomiske indikatorer.