Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 3885.00 3924 3964 4004 4044 4126
Aksjemarkedet 1254.24 1218 1183 1149 1116 1053
10-årig statsobligasjon 6.90 7.03 7.16 7.29 7.42 7.69

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 2.90 0.6 0.5 0.5 0.3 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 6 5 3.5 2.9 3.6
Arbeidsledighet 15.60 14.8 13.6 12.5 12.3 12.1
Inflasjon 3.63 3.8 4.4 3.6 2.8 3
Inflasjonen (Månedlig) -0.05 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Rentesats 1.75 1.75 2 2.25 2.5 3
Handelsbalanse -1.30 -1 -1.5 -1.1 -1.2 -1.2
Nåværende situasjon -3633.00 -3709 -3747 -3785 -3823 -3900
Nåværende situasjon mot BNP -3.40 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8
Regjeringens gjeld mot BNP 62.80 64 64 64 64 64
Offentlige Budsjetter -7.80 -8.5 -8.5 -3.5 -3.5 -3.5
Forretningstillit 5.80 6 5.5 3.7 4.1 5.5
Forbrukertillit -22.30 -8 3 5 8 6
Butikkhandel (Månedlig) -4.20 3 4.3 3.1 2.5 4
Bedriftens Skattesats 31.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 39.00 33 39 39 39 39

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 2.90 0.6 0.5 0.5 0.3 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 6 5 3.5 2.9 3.6
BNP 271.40 310 310 310 310 320
Bnp Faste Priser 208707.11 199242 257379 241509 216012 250204
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 45730.17 32069 53244 40449 47331 41905
Bnp Per Innbygger 7228.44 7700 7700 7700 7700 7800
Bnp Per Innbygger Ppp 13441.49 14350 14350 14350 14350 14480
Bnp Fra Landbruk 14233.17 14299 14720 15011 14731 15551
Bnp Fra Construction 11086.21 9191 19071 11293 11474 11699
Bnp Fra Manufacturing 25972.74 21190 30049 28581 26882 29610
Bnp Fra Mining 8863.32 9203 12225 9481 9174 9822
Bnp Fra Transport 9182.33 7564 12386 9985 9504 10344
Bnp Fra Verktøy 6813.00 6535 7437 7154 7051 7411

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 15.60 14.8 13.6 12.5 12.3 12.1
Arbeidsledige 3792.00 3400 3200 3050 3100 3200
Befolkning 50.88 50.91 51.45 51.45 51.45 51.99
Yrkesdeltakelse 60.20 60.6 61 60.7 60.7 62
Minstelønn 908526.00 908526 908526 970000 970000 970000
Sysselsatte 20467.00 22100 22500 21700 21700 22500
Sysselsetting 50.80 51.5 52 51.7 51.7 53

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 3.63 3.8 4.4 3.6 2.8 3
Inflasjonen (Månedlig) -0.05 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 108.78 109 110 111 112 113
Kjerne Konsumprisindeks 108.21 107 108 109 110 110
KjerneInflasjon 3.36 2.2 2 1.8 1.8 2.3
Produsentpriser 136.52 135 131 130 133 132
MatInflasjon 8.52 4.2 3.7 3.2 3.2 4
produsentprisene endring 17.96 14 8.9 3.2 1.5 1.5
KPI Housing Utilities 107.28 109 110 110 110 113
Kpi Transport 107.51 108 109 110 111 113
Eksportpriser 137.18 115 114 114 114 113
Importprisene 138.13 130 130 130 130 128

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 1.75 1.75 2 2.25 2.5 3
Internbankrente 1.76 1.76 2.01 2.26 2.51 2.76
Pengemengde 96873.73 91700 91200 90800 90800 90000
Pengemengden M1 167421.20 145000 125000 117000 117000 105000
Pengemengden M3 636603.61 600000 580000 565000 565000 555000
Valutareserver 58920.59 57500 57300 56900 56900 56800
Innskudd Rente 3.38 3.38 3.63 3.88 4.13 4.38
Pengemengden M2 586572.32 545000 530000 522000 522000 500000
Sentralbankers balanse 271883.00 278998 283163 287327 291492 299821

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -1.30 -1 -1.5 -1.1 -1.2 -1.2
Nåværende situasjon -3633.00 -3709 -3747 -3785 -3823 -3900
Nåværende situasjon mot BNP -3.40 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8
Import 4.37 4.1 4.5 4.3 4.3 4.6
Eksport 3.10 3.1 3 3.2 3.1 3.4
Utenlandsgjeld 157171.87 150300 150600 151300 151300 151500
Utenlandske Direkte Investeringer 2211.23 2600 2700 1800 1800 3000
Kapitalstrømmer -3162.43 -2400 -2650 -1800 -1800 -2800
Pengeoverføringer 563.80 570 610 540 540 630

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 62.80 64 64 64 64 64
Offentlige Budsjetter -7.80 -8.5 -8.5 -3.5 -3.5 -3.5
Regjeringens budsjetter verdi -11328.49 -7800 -4047 -4047 -6300 -5500
Offentlige Utgifter 37730.57 40550 37720 39259 39051 40672
Statens Inntekter 11922.57 13200 12600 11400 11400 13000
Fiscal Utgifter 23251.05 19000 18900 19100 19100 18500
Militære Utgifter 10133.00 10100 10100 10300 10300 10300

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 31.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 39.00 33 39 39 39 39
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 5.80 6 5.5 3.7 4.1 5.5
Industriell Produksjon 8.60 6.5 7 3 2 3.5
Totalt Vehicle Sales 6085.00 9600 9000 8500 8900 9600
Bilregistreringer 19648.00 23200 25000 24700 24700 26000
Ledende økonomisk indeks 13.60 6.5 5 2.4 2.5 3.9
Industriell Produksjon (Månedlig) -22.10 0.8 1 1.2 1.2 1.4
Produksjon PMI 48.30 52 52.5 51.8 52 53
Sementproduksjon 8804000.00 1200000 1190000 1165000 1150000 1250000
Kapasitetsutnyttelsen 82.47 80.5 80.7 78 78 81

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit -22.30 -8 3 5 8 6
Butikkhandel (Månedlig) -4.20 3 4.3 3.1 2.5 4
Butikkhandel (Årlig) 22.80 8.5 6 4 4 4.5
Forbruk 157805.35 142706 164822 159197 163329 164928
Privat-Sektor-Kreditt 337999.40 345928 267539 275260 347801 277171
Konsumerkreditt 162574.08 165716 168419 167300 167289 174482
Bensinpriser 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48
Husholdninger Gjeld Til Bnp 32.00 28.3 28.3 28.3 28.3 28

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 101.55 148 148 150 150 155


Colombia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.