Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 3778.53 3798 3835 3872 3909 3986
Aksjemarkedet 1410.20 1386 1348 1310 1274 1204
10-årig statsobligasjon 7.57 7.67 7.8 7.93 8.06 8.34

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -2.40 0.5 0.5 0.3 0.3 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 17.60 5 2.5 2.9 2 3.6
Arbeidsledighet 12.30 13.8 13 12.8 12.8 12.1
Inflasjon 4.51 4.4 3.6 2.8 2.5 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.38 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Rentesats 2.00 2 2.25 2.5 2.75 3
Handelsbalanse -2.03 -1.5 -1.1 -1.2 -1.3 -1.2
Nåværende situasjon -4636.00 -3747 -3785 -3823 -3823 -3900
Nåværende situasjon mot BNP -3.40 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Regjeringens gjeld mot BNP 62.80 64 64 64 64 64
Offentlige Budsjetter -7.80 -8.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Forretningstillit 15.60 5.5 3.7 4.1 5 5.5
Forbrukertillit -3.00 3 5 8 8 6
Butikkhandel (Månedlig) 8.30 4.3 3.1 2.5 2.5 4
Bedriftens Skattesats 31.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 39.00 33 39 39 39 39

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -2.40 0.5 0.5 0.3 0.3 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 17.60 5 2.5 2.9 2 3.6
BNP 271.40 310 310 310 310 320
Bnp Faste Priser 213141.52 257379 241509 213925 219323 250204
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 38428.56 53244 40449 46873 39543 41905
Bnp Per Innbygger 7228.44 7700 7700 7700 7700 7800
Bnp Per Innbygger Ppp 13441.49 14350 14350 14350 14350 14480
Bnp Fra Landbruk 13537.32 14720 15011 14589 13930 15551
Bnp Fra Construction 10391.50 19071 11293 11363 10693 11699
Bnp Fra Manufacturing 25129.84 30049 28581 26622 25859 29610
Bnp Fra Mining 8947.73 12225 9481 9085 9207 9822
Bnp Fra Transport 8916.00 12386 9985 9412 9175 10344
Bnp Fra Verktøy 6482.17 7437 7157 6677 6670 7415

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 12.30 13.8 13 12.8 12.8 12.1
Arbeidsledige 3051.37 3200 3050 3100 3100 3200
Befolkning 50.88 51.45 51.45 51.45 51.45 51.99
Yrkesdeltakelse 61.22 61 60.7 60.7 60.7 62
Minstelønn 908526.00 908526 970000 970000 970000 970000
Sysselsatte 21692.45 22500 21700 21700 21700 22500
Sysselsetting 53.67 52 51.7 51.7 51.7 53

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 4.51 4.4 3.6 2.8 2.5 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.38 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 110.03 110 111 112 113 113
Kjerne Konsumprisindeks 109.49 108 109 110 111 110
KjerneInflasjon 3.79 2 1.8 1.8 1.8 2.3
Produsentpriser 142.14 130 133 139 144 132
MatInflasjon 12.40 3.7 3.2 3.2 3.2 4
produsentprisene endring 19.66 8.9 3.2 1.5 1.5 1.5
KPI Housing Utilities 108.25 110 110 110 111 113
Kpi Transport 108.77 109 110 110 110 111
Eksportpriser 147.53 114 114 114 114 113
Importprisene 142.39 130 130 130 130 128

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 2.00 2 2.25 2.5 2.75 3
Internbankrente 2.06 2.06 2.31 2.56 2.81 3.06
Pengemengde 95681.63 91200 90800 90800 90800 90000
Pengemengden M1 168661.73 125000 117000 117000 117000 105000
Pengemengden M3 643390.06 580000 565000 565000 565000 555000
Valutareserver 58710.06 57300 56900 56900 56900 56800
Innskudd Rente 3.38 6 3.63 3.88 4.13 4.38
Pengemengden M2 592603.83 530000 522000 522000 522000 500000
Sentralbankers balanse 277682.40 283163 287327 291492 291492 299821

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -2.03 -1.5 -1.1 -1.2 -1.3 -1.2
Nåværende situasjon -4636.00 -3747 -3785 -3823 -3823 -3900
Nåværende situasjon mot BNP -3.40 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Import 5.35 4.5 4.3 4.3 4.3 4.6
Eksport 3.32 3 3.2 3.1 3 3.4
Utenlandsgjeld 157491.85 150600 151300 151300 151300 151500
Utenlandske Direkte Investeringer 2703.07 2700 1800 1800 1800 3000
Kapitalstrømmer -4149.21 -2650 -1800 -1800 -1800 -2800
Pengeoverføringer 654.50 610 540 540 540 630

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 62.80 64 64 64 64 64
Offentlige Budsjetter -7.80 -8.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Regjeringens budsjetter verdi 448.13 -4047 -6300 -7700 -7700 -5500
Offentlige Utgifter 40117.85 37720 39259 38674 41281 40672
Statens Inntekter 20187.85 12600 11400 11400 11400 13000
Fiscal Utgifter 19739.72 18900 19100 19100 19100 18500
Militære Utgifter 10133.00 10100 10300 10300 10300 10300

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 31.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 39.00 33 39 39 39 39
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 15.60 5.5 3.7 4.1 5 5.5
Industriell Produksjon 22.90 7 3 2 2 3.5
Totalt Vehicle Sales 7710.00 9000 8500 8900 8900 9600
Bilregistreringer 20417.00 25000 24700 24700 24700 26000
Ledende økonomisk indeks 13.20 5 2.4 2.5 2.5 3.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.60 1 1.2 1.2 1.2 1.4
Produksjon PMI 55.50 52.5 51.8 52 52 53
Sementproduksjon 1163300.00 1190000 1165000 1150000 1150000 1250000
Kapasitetsutnyttelsen 81.13 80.7 78 78 78 81

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit -3.00 3 5 8 8 6
Butikkhandel (Månedlig) 8.30 4.3 3.1 2.5 2.5 4
Butikkhandel (Årlig) 32.00 6 4 4 4 4.5
Forbruk 162362.97 164822 159197 161750 167071 164928
Privat-Sektor-Kreditt 328617.64 355718 267539 272601 347801 277171
Konsumerkreditt 165796.09 150006 168419 165684 168708 174482
Bensinpriser 0.61 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47
Husholdninger Gjeld Til Bnp 31.97 28.3 28.3 28.3 28.3 28

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Boligpriser 103.12 148 150 150 150 155


Colombia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.