Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 3464.00 3496 3526 3557 3587 3648
Aksjemarkedet 1341.23 1265 1239 1214 1190 1141
10-årig statsobligasjon 4.93 5 5.08 5.16 5.25 5.41

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 8.70 1.5 0.7 0.9 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -9.00 -6.5 1.5 13 7 4.8
Arbeidsledighet 14.70 16.7 16.4 16 15.7 15.5
Inflasjon 1.49 1.9 2.2 2.6 2.7 2.9
Inflasjonen (Månedlig) -0.15 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Rentesats 1.75 1.75 1.75 2 2.25 2.5
Handelsbalanse -0.94 0.2 -0.7 -0.4 -0.3 0.2
Nåværende situasjon -1774.00 -2300 -2600 -2500 -2600 -2700
Nåværende situasjon mot BNP -4.30 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 55 53 53 53 53
Offentlige Budsjetter -2.50 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Forretningstillit -3.00 5 4.5 4.8 5 5.5
Forbrukertillit -18.60 -18 -10 -5 1 3
Butikkhandel (Månedlig) -2.70 -2 6 5 3 4.3
Bedriftens Skattesats 33.00 34 33 33 33 34
Personalinntekt skattesats 39.00 33 39 39 39 39

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 8.70 1.5 0.7 0.9 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -9.00 -6.5 1.5 13 7 4.8
BNP 323.80 300 310 310 310 310
Bnp Faste Priser 202513.52 225945 208267 204270 193424 236790
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 38947.84 44832 49798 38498 36454 46984
Bnp Per Innbygger 7842.90 7500 7700 7700 7700 7700
Bnp Per Innbygger Ppp 14730.88 14120 14350 14350 14350 14350
Bnp Fra Landbruk 14393.28 12934 14539 15114 14311 13555
Bnp Fra Construction 10784.92 16000 11254 10464 9908 16768
Bnp Fra Manufacturing 25073.46 25717 24723 21508 20366 26951
Bnp Fra Mining 8855.55 10520 10603 9489 8985 11025
Bnp Fra Transport 8314.22 10914 10753 7740 7329 11438
Bnp Fra Verktøy 6586.00 6452 6710 6726 6369 6761

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 14.70 16.7 16.4 16 15.7 15.5
Arbeidsledige 3788.24 3900 3800 3600 3400 3200
Befolkning 50.37 50.91 50.91 50.91 50.91 51.45
Yrkesdeltakelse 60.10 59.6 60 60.3 60.6 61
Sysselsatte 20231.95 19900 20500 21800 22100 22500
Sysselsetting 50.63 50 50.5 51 51.5 52

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 1.49 1.9 2.2 2.6 2.7 2.9
Inflasjonen (Månedlig) -0.15 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 105.23 106 108 108 108 109
Kjerne Konsumprisindeks 105.10 107 106 107 107 111
KjerneInflasjon 2.12 2.1 2.3 2.5 2.7 3
Produsentpriser 119.54 120 117 117 121 123
MatInflasjon 4.09 3.5 3.3 3.3 3.6 3.7
produsentprisene endring -0.60 -0.5 0.5 1 1.5 2
KPI Housing Utilities 104.67 105 107 107 108 108
Kpi Transport 104.71 105 107 105 107 108
Eksportpriser 112.53 115 116 115 115 114
Importprisene 129.12 130 130 131 130 130

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 1.75 1.75 1.75 2 2.25 2.5
Internbankrente 1.75 1.75 1.75 2 2.25 2.5
Valutareserver 56918.99 57800 58000 57700 57500 57300
Innskudd Rente 4.49 4.49 4.49 4.74 4.99 5.24
Sentralbankers balanse 276651.20 280000 282000 280000 279000 278000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -0.94 0.2 -0.7 -0.4 -0.3 0.2
Nåværende situasjon -1774.00 -2300 -2600 -2500 -2600 -2700
Nåværende situasjon mot BNP -4.30 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Import 3.48 3.6 4.1 4 4.1 4.5
Eksport 2.63 3.8 3.4 3.6 3.8 4.7
Utenlandsgjeld 150505.41 148500 149600 150100 150300 150600
Utenlandske Direkte Investeringer 588.62 1900 2100 2350 2600 2700
Kapitalstrømmer -1181.22 -2500 -2900 -2800 -2700 -2650
Pengeoverføringer 645.90 600 630 510 570 610

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 55 53 53 53 53
Offentlige Budsjetter -2.50 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Regjeringens budsjetter verdi -8453.91 -4053 -8300 -7800 -7300 -4047
Offentlige Utgifter 36010.29 33120 36050 40772 38607 34710
Statens Inntekter 7165.19 11800 12000 12000 12500 12600
Fiscal Utgifter 15619.10 20100 19800 19500 19000 18900
Militære Utgifter 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 33.00 34 33 33 33 34
Personalinntekt skattesats 39.00 33 39 39 39 39
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit -3.00 5 4.5 4.8 5 5.5
Industriell Produksjon -3.00 -3 6.7 7.9 6.5 4
Totalt Vehicle Sales 7334.00 6300 7100 7800 8600 9000
Bilregistreringer 18408.00 19800 21700 22800 23200 25000
Ledende økonomisk indeks -7.30 -5.8 -2.1 9.5 4.5 3.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.70 0.6 0.4 0.6 0.7 1
Produksjon PMI 52.10 51.7 51.7 52 52.3 52.5
Sementproduksjon 1190440.00 1170000 1100000 1080000 1090000 1190000

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit -18.60 -18 -10 -5 1 3
Butikkhandel (Månedlig) -2.70 -2 6 5 3 4.3
Butikkhandel (Årlig) -0.80 -7 -3.5 10 8.5 6
Forbruk 140342.88 145631 159336 145463 137739 152621
Privat-Sektor-Kreditt 308746.15 205179 273040 367451 349191 215028
Konsumerkreditt 156335.97 146982 163166 176426 166160 154037
Bensinpriser 0.61 0.72 0.52 0.5 0.47 0.68
Husholdninger Gjeld Til Bnp 28.46 29 28.8 28.5 28.3 28.3

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Boligpriser 144.29 148 148 150 151 152


Colombia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.