Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 3644.05 3675 3707 3739 3771 3835
Aksjemarkedet 1125.26 1103 1080 1058 1037 994
10-årig statsobligasjon 5.50 5.59 5.68 5.77 5.86 6.04

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -2.40 11 0.5 0.7 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 -6 -1.5 1.5 2.1 3.2
Arbeidsledighet 21.40 21 20.5 19.5 19 17.7
Inflasjon 2.19 3.2 3.3 3.2 3.2 3.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.38 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Rentesats 2.50 2.25 2.25 2.25 2.5 2.75
Handelsbalanse -1.25 -0.5 1.2 -0.7 -0.4 0.2
Nåværende situasjon -2712.00 -2800 -3000 -3300 -3400 -3300
Nåværende situasjon mot BNP -4.30 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 55 55 53 53 53
Offentlige Budsjetter -2.50 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Forretningstillit -21.30 -20 -10 2 4 7.5
Forbrukertillit -34.00 -20 -10 -5 1 3
Butikkhandel (Månedlig) -42.50 -5 -2 6 5 4.3
Bedriftens Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Personalinntekt skattesats 39.00 39 39 39 39 39

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -2.40 11 0.5 0.7 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 -6 -1.5 1.5 2.1 3.2
BNP 323.80 300 300 310 310 310
Bnp Faste Priser 205189.63 215446 238027 208267 209499 245644
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 49061.90 48522 47229 49798 50092 48741
Bnp Per Innbygger 7698.40 7800 7800 7900 7900 7900
Bnp Per Innbygger Ppp 13332.87 13900 13900 13900 13342 13688
Bnp Fra Landbruk 14324.26 13410 13626 14539 14625 14062
Bnp Fra Construction 11087.58 14189 16855 11254 11320 17395
Bnp Fra Manufacturing 24357.80 26193 27092 24723 24869 27959
Bnp Fra Mining 10446.22 10608 11082 10603 10666 11437
Bnp Fra Transport 10593.76 11067 11498 10753 10816 11866
Bnp Fra Verktøy 6897.00 6667 6794 7000 7042 7011

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 21.40 21 20.5 19.5 19 17.7
Arbeidsledige 4693.93 4000 3900 3800 3600 3200
Befolkning 50.37 50.37 50.91 50.91 50.91 51.45
Yrkesdeltakelse 55.20 56 56.5 57 58 61
Sysselsatte 17262.39 22400 22800 22800 22800 22800
Sysselsetting 43.40 42 44 46 48 52

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 2.19 3.2 3.3 3.2 3.2 3.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.38 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 105.36 107 107 109 109 111
Kjerne Konsumprisindeks 104.72 106 107 108 108 110
KjerneInflasjon 2.55 3.1 3.2 3.2 3.2 3
Produsentpriser 115.73 121 123 119 117 127
MatInflasjon 6.55 4 3.5 3.5 3.5 2.5
produsentprisene endring -1.92 0.5 1.9 2.3 2.7 3.5
KPI Housing Utilities 104.52 106 107 108 108 110
Kpi Transport 102.93 106 107 108 106 110

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 2.50 2.25 2.25 2.25 2.5 2.75
Internbankrente 2.50 2.77 2.77 2.77 3.02 3.02
Valutareserver 56361.68 53800 54000 54000 54000 54800
Innskudd Rente 4.70 4.7 4.7 4.7 4.95 4.95
Sentralbankers balanse 285068.90 287000 288000 286000 280000 278000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -1.25 -0.5 1.2 -0.7 -0.4 0.2
Nåværende situasjon -2712.00 -2800 -3000 -3300 -3400 -3300
Nåværende situasjon mot BNP -4.30 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9
Import 3.10 3.4 3.6 4.1 4 4.5
Eksport 2.24 2.9 3.8 3.4 3.6 4.7
Utenlandsgjeld 140231.71 141100 142300 143000 143000 143500
Utenlandske Direkte Investeringer 3588.84 2890 2890 2890 2890 3069
Kapitalstrømmer -2378.35 -3000 -3000 -3000 -3000 -3104
Pengeoverføringer 506.70 530 600 550 510 610

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 55 55 53 53 53
Offentlige Budsjetter -2.50 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Regjeringens budsjetter verdi 327.26 -4265 -3782 -4075 -4075 -4053
Offentlige Utgifter 35517.50 34315 34891 36050 36263 36008
Statens Inntekter 18502.67 12200 12200 12200 12200 12127
Militære Utgifter 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Personalinntekt skattesats 39.00 39 39 39 39 39
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -21.30 -20 -10 2 4 7.5
Industriell Produksjon -35.80 -4 -3 1.5 2 3.4
Totalt Vehicle Sales 1382.00 13500 13800 13800 13800 13600
Bilregistreringer 20523.00 18800 30000 25000 19000 32000
Ledende økonomisk indeks -20.10 -0.5 0.5 2.5 3 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -26.70 0.3 0.6 0.4 0.6 1
Produksjon PMI 54.70 53 53 53.5 54 54.7
Sementproduksjon 778700.00 1050000 1170000 1100000 1100000 1250000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -34.00 -20 -10 -5 1 3
Butikkhandel (Månedlig) -42.50 -5 -2 6 5 4.3
Butikkhandel (Årlig) -42.90 -2 1.5 4.5 3.8 4.3
Forbruk 156981.13 150125 153418 159336 160278 158328
Privat-Sektor-Kreditt 328835.84 244146 264975 273040 335741 273454
Konsumerkreditt 158290.30 145751 154842 163166 161614 159797
Bensinpriser 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45
Husholdninger Gjeld Til Bnp 25.93 27.8 27.9 28.3 28.3 28.3

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 142.34 149 149 149 149 151


Colombia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.