Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 3728.88 3745 3777 3810 3842 3908
Aksjemarkedet 1206.55 1168 1145 1122 1099 1054
10-årig statsobligasjon 4.93 5.01 5.09 5.17 5.25 5.41

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -14.90 11 0.5 0.7 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -15.70 -6 -1.5 1.5 2.1 3.2
Arbeidsledighet 20.20 21 20.5 19.5 19 17.7
Inflasjon 1.88 2.3 3.3 3.2 3.2 3.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Rentesats 2.00 2 2 2 2.25 2.75
Handelsbalanse -1.10 -0.5 1.2 -0.7 -0.4 0.2
Nåværende situasjon -1693.00 -2800 -3000 -3300 -3400 -3300
Nåværende situasjon mot BNP -4.30 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 55 55 53 53 53
Offentlige Budsjetter -2.50 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Forretningstillit -8.50 -1 2 2 4 7.5
Forbrukertillit -25.40 -23 -18 -10 -5 3
Butikkhandel (Månedlig) 6.40 -5 -2 6 5 4.3
Bedriftens Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Personalinntekt skattesats 39.00 39 39 39 39 39

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -14.90 11 0.5 0.7 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -15.70 -6 -1.5 1.5 2.1 3.2
BNP 323.80 300 300 310 310 310
Bnp Faste Priser 180770.34 215446 238027 208267 209499 245644
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 34069.26 48522 47229 49798 50092 48741
Bnp Per Innbygger 7842.90 7500 7500 7700 7700 7700
Bnp Per Innbygger Ppp 14730.88 14120 14120 14350 14350 14350
Bnp Fra Landbruk 13375.09 13410 13626 14539 14625 14062
Bnp Fra Construction 9259.86 14189 16855 11254 11320 17395
Bnp Fra Manufacturing 19034.00 26193 27092 24723 24869 27959
Bnp Fra Mining 8397.13 10608 11082 10603 10666 11437
Bnp Fra Transport 6849.72 11067 11498 10753 10816 11866
Bnp Fra Verktøy 6612.00 6667 6794 7000 7042 7011

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 20.20 21 20.5 19.5 19 17.7
Arbeidsledige 4558.88 4000 3900 3800 3600 3200
Befolkning 50.37 50.37 50.91 50.91 50.91 51.45
Yrkesdeltakelse 55.20 56 56.5 57 58 61
Sysselsatte 17983.56 19200 19900 20500 21800 22500
Sysselsetting 45.10 42 44 46 48 52

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 1.88 2.3 3.3 3.2 3.2 3.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 104.97 106 107 109 108 111
Kjerne Konsumprisindeks 104.88 106 107 108 108 110
KjerneInflasjon 2.25 3.1 3.2 3.2 3.2 3
Produsentpriser 119.31 121 123 119 119 127
MatInflasjon 4.66 4 3.5 3.5 3.5 2.5
produsentprisene endring 0.33 0.5 1.9 2.3 2.7 3.5
KPI Housing Utilities 104.21 105 107 108 107 110
Kpi Transport 102.92 105 107 108 106 110

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 2.00 2 2 2 2.25 2.75
Internbankrente 1.99 2.23 2.23 2.23 2.48 2.73
Valutareserver 57184.93 53800 54000 54000 54000 54800
Innskudd Rente 4.49 4.49 4.49 4.49 4.74 4.99
Sentralbankers balanse 288920.70 287000 288000 286000 280000 278000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -1.10 -0.5 1.2 -0.7 -0.4 0.2
Nåværende situasjon -1693.00 -2800 -3000 -3300 -3400 -3300
Nåværende situasjon mot BNP -4.30 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9
Import 3.65 3.4 3.6 4.1 4 4.5
Eksport 2.55 2.9 3.8 3.4 3.6 4.7
Utenlandsgjeld 146641.80 141100 142300 143000 143000 143500
Utenlandske Direkte Investeringer 1340.43 2890 2890 2890 2890 3069
Kapitalstrømmer -2278.72 -3000 -3000 -3000 -3000 -3104
Pengeoverføringer 455.50 530 600 550 510 610

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 55 55 53 53 53
Offentlige Budsjetter -2.50 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Regjeringens budsjetter verdi -9545.57 -4265 -3782 -4075 -4075 -4053
Offentlige Utgifter 36081.35 34315 34891 36050 36263 36008
Statens Inntekter 10418.51 12200 12200 12200 12200 12127
Militære Utgifter 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Personalinntekt skattesats 39.00 39 39 39 39 39
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -8.50 -1 2 2 4 7.5
Industriell Produksjon -8.50 -4 -3 1.5 2 3.4
Totalt Vehicle Sales 4657.00 13500 13800 13800 13800 13600
Bilregistreringer 11956.00 15800 19800 21700 22800 25000
Ledende økonomisk indeks 11.10 -0.5 0.5 2.5 3 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.50 0.3 0.6 0.4 0.6 1
Produksjon PMI 51.20 53 53 53.5 54 54.7
Sementproduksjon 1131300.00 1050000 1170000 1100000 1100000 1250000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -25.40 -23 -18 -10 -5 3
Butikkhandel (Månedlig) 6.40 -5 -2 6 5 4.3
Butikkhandel (Årlig) -12.40 -2 -1.5 1 8 4.3
Forbruk 128728.10 150125 153418 159336 160278 158328
Privat-Sektor-Kreditt 307031.72 244146 264975 273040 335741 273454
Konsumerkreditt 156128.85 145751 154842 163166 161614 159797
Bensinpriser 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45
Husholdninger Gjeld Til Bnp 28.46 27.8 27.9 28.3 28.3 28.3

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 144.26 149 149 149 149 151


Colombia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.