Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 3628.94 3674 3706 3738 3770 3834
Aksjemarkedet 1343.14 1310 1284 1258 1232 1181
10-årig statsobligasjon 5.68 5.72 5.81 5.9 6 6.18

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 6.00 0.7 0.9 0.6 0.5 0.8
Bnp Årlig Vekstrate -3.60 -1.5 12 6 4.5 4.8
Arbeidsledighet 17.30 16.4 16 15.7 15.5 14.5
Inflasjon 1.60 1.2 1.6 1.8 2.3 2.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.41 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.75
Handelsbalanse -1.10 1.2 -0.7 -0.4 0.2 0.2
Nåværende situasjon -1774.00 -2600 -2500 -2600 -2700 -2900
Nåværende situasjon mot BNP -4.30 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 63 63 63 63 61
Offentlige Budsjetter -7.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -5.5
Forretningstillit 3.70 4.5 4.8 5 5.5 5.5
Forbrukertillit -20.80 -10 -5 1 3 6
Butikkhandel (Månedlig) 14.40 6 5 3 4.3 4.5
Bedriftens Skattesats 33.00 34 33 33 34 34
Personalinntekt skattesats 39.00 33 39 39 39 39

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 6.00 0.7 0.9 0.6 0.5 0.8
Bnp Årlig Vekstrate -3.60 -1.5 12 6 4.5 4.8
BNP 323.80 310 310 310 310 320
Bnp Faste Priser 230008.99 202418 202154 214664 211627 221785
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 38522.72 47805 35963 41285 40700 42654
Bnp Per Innbygger 7842.90 7700 7700 7700 7700 7800
Bnp Per Innbygger Ppp 14730.88 14350 14350 14350 14350 14480
Bnp Fra Landbruk 14296.27 14038 14885 15257 15041 15763
Bnp Fra Construction 10755.16 10937 10142 11432 11270 11811
Bnp Fra Manufacturing 27220.27 24003 21311 26578 26202 27459
Bnp Fra Mining 9029.63 10316 9397 9387 9254 9698
Bnp Fra Transport 9509.10 10315 7662 8813 8688 9105
Bnp Fra Verktøy 6813.00 6512 6666 6981 6882 7213

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 17.30 16.4 16 15.7 15.5 14.5
Arbeidsledige 4167.00 3800 3600 3400 3200 3200
Befolkning 50.37 50.91 50.91 50.91 51.45 51.99
Yrkesdeltakelse 60.10 60 60.3 60.6 61 63
Sysselsatte 19968.00 20500 21800 22100 22500 22500
Sysselsetting 49.80 50.5 51 51.5 52 54

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 1.60 1.2 1.6 1.8 2.3 2.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.41 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 105.91 107 107 107 108 111
Kjerne Konsumprisindeks 105.03 107 106 107 111 111
KjerneInflasjon 1.87 2.3 2.5 2.7 3 3.2
Produsentpriser 122.77 120 119 121 122 127
MatInflasjon 5.50 3.3 3.3 3.6 3.7 4.5
produsentprisene endring 5.46 3.5 3 2 2 3.6
KPI Housing Utilities 105.47 106 106 107 108 111
Kpi Transport 105.54 106 104 106 107 110
Eksportpriser 115.95 116 115 115 114 113
Importprisene 128.09 130 131 130 130 128

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.75
Internbankrente 1.73 1.75 1.75 1.75 2 2
Valutareserver 57252.95 58000 57700 57500 57300 56800
Innskudd Rente 4.49 4.49 4.49 4.49 4.74 4.74
Sentralbankers balanse 276651.20 282000 280000 279000 278000 273000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -1.10 1.2 -0.7 -0.4 0.2 0.2
Nåværende situasjon -1774.00 -2600 -2500 -2600 -2700 -2900
Nåværende situasjon mot BNP -4.30 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Import 4.14 4.1 4 4.1 4.5 4.7
Eksport 2.59 3.4 3.6 3.8 4.7 3.8
Utenlandsgjeld 147821.92 149600 150100 150300 150600 151900
Utenlandske Direkte Investeringer 588.62 2100 2350 2600 2700 2700
Kapitalstrømmer -1181.22 -2900 -2800 -2700 -2650 -2800
Pengeoverføringer 645.90 630 510 570 610 630

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 63 63 63 63 61
Offentlige Budsjetter -7.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -5.5
Regjeringens budsjetter verdi -4460.06 -4053 -8300 -7800 -4047 -4047
Offentlige Utgifter 37389.21 35012 40318 38171 37631 39437
Statens Inntekter 13546.01 12000 12000 12500 12600 13000
Fiscal Utgifter 18006.07 19800 19500 19000 18900 18000
Militære Utgifter 10303.00 10100 10100 10100 9900 9900

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 33.00 34 33 33 34 34
Personalinntekt skattesats 39.00 33 39 39 39 39
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 3.70 4.5 4.8 5 5.5 5.5
Industriell Produksjon 1.50 6.7 7.9 6.5 4 3.6
Totalt Vehicle Sales 10468.00 7100 7800 8600 9000 11000
Bilregistreringer 18408.00 21700 22800 23200 25000 28500
Ledende økonomisk indeks -2.50 -2.1 9.5 4.5 3.9 3.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.40 0.4 0.6 0.7 1 1
Produksjon PMI 50.20 51.7 52 52.3 52.5 53
Sementproduksjon 1034300.00 1100000 1080000 1090000 1190000 1250000

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit -20.80 -10 -5 1 3 6
Butikkhandel (Månedlig) 14.40 6 5 3 4.3 4.5
Butikkhandel (Årlig) -2.80 -3.5 10 8.5 6 4.9
Forbruk 151616.04 154498 143742 148763 146658 153698
Privat-Sektor-Kreditt 303165.66 264970 364199 345928 316808 332015
Konsumerkreditt 160399.40 158343 174864 165716 167036 175054
Bensinpriser 0.63 0.6 0.57 0.54 0.51 0.49
Husholdninger Gjeld Til Bnp 29.94 28.8 28.5 28.3 28.3 28

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Boligpriser 144.64 148 150 151 152 152


Colombia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.