Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 3762.06 3834 3867 3900 3934 4001
Aksjemarkedet 1279.53 1241 1216 1191 1167 1119
10-årig statsobligasjon 6.56 6.68 6.79 6.89 7 7.22

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 6.00 0.9 0.6 0.5 0.5 0.8
Bnp Årlig Vekstrate -3.60 9 6 5 3.5 3.6
Arbeidsledighet 14.20 18 15.7 15.5 15.1 14.5
Inflasjon 1.95 2 1.8 2.6 2.3 3.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.59 0.8 0.4 0.4 0.3 0.3
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
Handelsbalanse -0.96 -1.4 -1.5 0.2 -1.5 -1.2
Nåværende situasjon -3114.00 -2300 -3500 -3200 -3400 -2800
Nåværende situasjon mot BNP -3.40 -3.6 -3.6 -3.6 -3.8 -3.8
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 63 63 63 61 61
Offentlige Budsjetter -7.80 -8.5 -8.5 -8.5 -5.5 -5.5
Forretningstillit 6.80 4.8 5 5.5 3.7 5.5
Forbrukertillit -11.40 -8 -4 3 5 6
Butikkhandel (Månedlig) 10.30 5 3 4.3 -2 4
Bedriftens Skattesats 33.00 34 33 34 34 34
Personalinntekt skattesats 39.00 33 39 39 39 39

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 6.00 0.9 0.6 0.5 0.5 0.8
Bnp Årlig Vekstrate -3.60 9 6 5 3.5 3.6
BNP 323.80 310 310 310 310 320
Bnp Faste Priser 230008.99 197431 216017 241509 238059 250204
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 38522.72 31778 40250 40449 39871 41905
Bnp Per Innbygger 7842.90 7700 7700 7700 7700 7800
Bnp Per Innbygger Ppp 14730.88 14350 14350 14350 14350 14480
Bnp Fra Landbruk 14296.27 14169 15597 15011 14797 15551
Bnp Fra Construction 10755.16 9108 11027 11293 11132 11699
Bnp Fra Manufacturing 27220.27 20998 26511 28581 28173 29610
Bnp Fra Mining 9029.63 9120 9399 9481 9346 9822
Bnp Fra Transport 9509.10 7496 8621 9985 9842 10344
Bnp Fra Verktøy 6813.00 6476 6961 7154 7051 7411

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 14.20 18 15.7 15.5 15.1 14.5
Arbeidsledige 3437.13 3600 3400 3200 3050 3200
Befolkning 50.37 50.91 50.91 51.45 51.45 51.99
Sysselsatte 20801.27 21300 22100 22500 21700 22500
Sysselsetting 51.73 51 51.5 52 51.7 53
Yrkesdeltakelse 60.30 60.3 60.6 61 60.7 62
Minstelønn 908526.00 908526 908526 908526 970000 970000

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 1.95 2 1.8 2.6 2.3 3.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.59 0.8 0.4 0.4 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 107.76 107 107 108 110 112
Kjerne Konsumprisindeks 107.09 107 107 111 108 110
KjerneInflasjon 1.67 2.3 2.2 2 1.8 2.3
Produsentpriser 130.67 119 121 122 131 127
MatInflasjon 3.98 4.8 4.2 3.7 3.2 4
Eksportpriser 127.36 115 115 114 114 113
KPI Housing Utilities 107.00 106 107 108 109 111
Kpi Transport 107.00 104 106 108 109 111
Importprisene 133.07 131 130 130 130 128
produsentprisene endring 16.33 3 2 2 1 3.6

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
Internbankrente 1.75 1.74 1.74 1.74 1.99 1.99
Pengemengde 90043.86 93000 91700 91200 90800 90000
Pengemengden M1 161768.71 165000 145000 125000 117000 105000
Pengemengden M3 617714.34 630000 600000 580000 565000 555000
Valutareserver 58887.97 57800 57500 57300 56900 56800
Innskudd Rente 3.38 4.49 4.49 4.49 4.74 4.74
Sentralbankers balanse 270176.10 280000 277000 270000 265000 255000
Pengemengden M2 571602.25 575000 545000 530000 522000 500000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -0.96 -1.4 -1.5 0.2 -1.5 -1.2
Nåværende situasjon -3114.00 -2300 -3500 -3200 -3400 -2800
Nåværende situasjon mot BNP -3.40 -3.6 -3.6 -3.6 -3.8 -3.8
Import 3.90 4 4.1 4.5 4.3 4.6
Eksport 3.33 2.5 2.7 3 3.2 3.4
Utenlandsgjeld 156834.44 150100 150300 150600 151300 151500
Utenlandske Direkte Investeringer 2211.23 2350 2600 2700 1800 3000
Kapitalstrømmer -2509.39 -2100 -2400 -2650 -1800 -2800
Pengeoverføringer 563.80 510 570 610 540 630

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 48.40 63 63 63 61 61
Offentlige Budsjetter -7.80 -8.5 -8.5 -8.5 -5.5 -5.5
Regjeringens budsjetter verdi -4460.06 -7800 -9000 -4047 -6300 -5500
Offentlige Utgifter 37389.21 40181 39419 39259 38698 40672
Statens Inntekter 13546.01 10500 13200 12600 11400 13000
Fiscal Utgifter 18006.07 19500 19000 18900 19100 18500
Militære Utgifter 10797.00 10100 10100 10100 10300 10300

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 33.00 34 33 34 34 34
Personalinntekt skattesats 39.00 33 39 39 39 39
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 6.80 4.8 5 5.5 3.7 5.5
Industriell Produksjon 0.60 5.7 6.5 7 3 3.5
Totalt Vehicle Sales 8831.00 7800 8600 9000 9400 9600
Bilregistreringer 19648.00 22800 23200 25000 24700 26000
Ledende økonomisk indeks -3.50 9.5 4.5 5 2.4 3.9
Sementproduksjon 1200300.00 1080000 1090000 1190000 1165000 1250000
Kapasitetsutnyttelsen 78.58 80.2 80.5 80.7 78 81
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.80 2 0.8 1 1.2 1.4
Produksjon PMI 54.00 51.2 52 52.5 51.8 53

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit -11.40 -8 -4 3 5 6
Butikkhandel (Månedlig) 10.30 5 3 4.3 -2 4
Butikkhandel (Årlig) 1.20 7 8.5 6 4 4.5
Forbruk 151616.04 141409 148804 159197 156923 164928
Privat-Sektor-Kreditt 242922.25 354444 345928 267539 251425 277171
Konsumerkreditt 159942.56 170180 165716 168419 165541 174482
Bensinpriser 0.63 0.6 0.57 0.68 0.51 0.49
Husholdninger Gjeld Til Bnp 31.87 28.5 28.3 28.3 28.3 28

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 144.64 146 148 148 150 155


Colombia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.