Markeder Siste Referanse
Valuta 3319 2020-01
Aksjemarkedet 1656 2020-01
10-årig statsobligasjon 5.84 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2019-09
Arbeidsledighet 9.3 2019-11
Inflasjon 3.8 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.26 2019-12
Rentesats 4.25 2019-12
Handelsbalanse -1 2019-10
Nåværende situasjon -3917 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2018-12
Forretningstillit 1.3 2019-11
Forbrukertillit -9.5 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 8.8 2019-11
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2019-09
BNP 330 2018-12
Bnp Faste Priser 221979 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 50034 2019-09
Bnp Per Innbygger 7698 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13333 2018-12
Bnp Fra Landbruk 13572 2019-09
Bnp Fra Construction 15123 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 26990 2019-09
Bnp Fra Mining 11237 2019-09
Bnp Fra Transport 11416 2019-09
Bnp Fra Verktøy 6887 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.3 2019-11
Arbeidsledige 2332 2019-11
Befolkning 49.83 2018-12
Sysselsatte 22874 2019-11
Sysselsetting 57.85 2019-11
Yrkesdeltakelse 64.1 2019-10
Levelønn Family 1095100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 782100 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2598000 2018-12
Lønn Lav Dyktige 899500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.8 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.26 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-12
KjerneInflasjon 3.42 2019-12
Produsentpriser 121 2019-12
MatInflasjon 5.8 2019-12
KPI Housing Utilities 103 2019-12
Kpi Transport 103 2019-12
Eksportpriser 117 2019-12
Importprisene 123 2019-12
produsentprisene endring 6.09 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2019-12
Internbankrente 4.25 2020-01
Pengemengde 66552 2019-11
Pengemengden M1 120837 2019-11
Pengemengden M3 540137 2019-11
Valutareserver 53134 2019-12
Innskudd Rente 4.7 2018-12
Sentralbankers balanse 236556 2019-11
Pengemengden M2 493117 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1 2019-10
Nåværende situasjon -3917 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2018-12
Eksport 2.89 2019-11
Import 4.33 2019-10
Utenlandsgjeld 136184 2019-09
Kapitalstrømmer -3219 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 3330 2019-09
Pengeoverføringer 597 2019-10
Gullreserver 18.92 2019-12
Råoljeproduksjon 882 2019-08
Kjøpsbetingelser 134 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 5.91 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -4566 2019-10
Offentlige Utgifter 34604 2019-09
Statens Inntekter 9201 2019-10
Fiscal Utgifter 13766 2019-10
Kreditt-Rating 58 2020-01
Militære Utgifter 10303 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 30.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1.3 2019-11
Industriell Produksjon -1.5 2019-11
Bilregistreringer 23278 2019-08
Totalt Vehicle Sales 13357 2019-10
Ledende økonomisk indeks 3.2 2019-10
Internett-hastighet 5523 2017-03
IP-adresser 5185338 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 82.51 2019-08
Sementproduksjon 1112915 2019-11
Konkurranseevne Index 62.73 2019-12
Konkurranseevne Rank 57 2019-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 67 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.1 2019-11
Produksjon PMI 52.4 2019-12
Stål~~pos=trunc 125 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9.5 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 8.8 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 4.4 2019-11
Forbruk 156171 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 230156 2019-11
Konsumerkreditt 152804 2019-10
Bensinpriser 0.78 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 27.85 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 139 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Colombia - Økonomiske indikatorer.