Markeder Siste Referanse
Valuta 3395 2020-02
Aksjemarkedet 1665 2020-02
10-årig statsobligasjon 5.53 2020-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-12
Arbeidsledighet 9.5 2019-12
Inflasjon 3.62 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.42 2020-01
Rentesats 4.25 2020-01
Handelsbalanse -0.74 2019-12
Nåværende situasjon -3917 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2018-12
Forretningstillit 8.5 2019-12
Forbrukertillit -9.5 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 26.2 2019-12
Bedriftens Skattesats 33 2020-12
Personalinntekt skattesats 39 2020-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-12
BNP 330 2018-12
Bnp Faste Priser 241300 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 49217 2019-12
Bnp Per Innbygger 7698 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13333 2018-12
Bnp Fra Landbruk 13742 2019-12
Bnp Fra Construction 17055 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 27475 2019-12
Bnp Fra Mining 11274 2019-12
Bnp Fra Transport 11554 2019-12
Bnp Fra Verktøy 6897 2019-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.5 2019-12
Arbeidsledige 2398 2019-12
Befolkning 49.83 2018-12
Sysselsatte 22761 2019-12
Sysselsetting 57.5 2019-12
Yrkesdeltakelse 63.6 2019-12
Levelønn Family 1095100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 782100 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2598000 2018-12
Lønn Lav Dyktige 899500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.62 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.42 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-01
KjerneInflasjon 3.36 2020-01
Produsentpriser 120 2020-01
MatInflasjon 5.13 2020-01
KPI Housing Utilities 104 2020-01
Kpi Transport 104 2020-01
Eksportpriser 113 2020-01
Importprisene 122 2020-01
produsentprisene endring 4.69 2020-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2020-01
Internbankrente 4.25 2020-02
Pengemengde 70054 2020-01
Pengemengden M1 119464 2020-01
Pengemengden M3 536960 2020-01
Valutareserver 53443 2020-01
Innskudd Rente 4.7 2018-12
Sentralbankers balanse 236556 2019-11
Pengemengden M2 492345 2020-01
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -0.74 2019-12
Nåværende situasjon -3917 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2018-12
Eksport 3.34 2019-12
Import 4.08 2019-12
Utenlandsgjeld 137633 2019-10
Kapitalstrømmer -3219 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 3330 2019-09
Pengeoverføringer 635 2019-12
Gullreserver 18.92 2019-12
Råoljeproduksjon 873 2019-10
Kjøpsbetingelser 132 2020-01
Terrorisme - Hovedsiden 5.91 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -4898 2019-11
Offentlige Utgifter 35876 2019-12
Statens Inntekter 14075 2019-11
Fiscal Utgifter 18972 2019-11
Kreditt-Rating 58 2020-02
Militære Utgifter 10303 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 33 2020-12
Personalinntekt skattesats 39 2020-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 30.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 8.5 2019-12
Industriell Produksjon 3.2 2019-12
Bilregistreringer 18407 2020-01
Totalt Vehicle Sales 14675 2019-12
Ledende økonomisk indeks 3.6 2019-12
Internett-hastighet 5523 2017-03
IP-adresser 5185338 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 82.51 2019-08
Sementproduksjon 1299460 2019-12
Konkurranseevne Index 62.73 2019-12
Konkurranseevne Rank 57 2019-12
Korrupsjon Index 37 2019-12
Korrupsjon Rank 96 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 67 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.1 2019-12
Produksjon PMI 53.4 2020-01
Stål~~pos=trunc 100 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9.5 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 26.2 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 7.1 2019-12
Forbruk 155977 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 269010 2019-12
Konsumerkreditt 155423 2019-11
Bensinpriser 0.76 2020-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 27.85 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 139 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Colombia - Økonomiske indikatorer.