Markeder Siste Referanse
Valuta 3388 2019-08
Aksjemarkedet 1527 2019-08
10-årig statsobligasjon 5.83 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3 2019-06
Arbeidsledighet 9.4 2019-06
Inflasjon 3.79 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.22 2019-07
Rentesats 4.25 2019-07
Handelsbalanse -0.9 2019-06
Nåværende situasjon -3614 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2018-12
Forretningstillit 9.3 2019-07
Forbrukertillit -5.1 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-06
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3 2019-06
BNP 330 2018-12
Bnp Faste Priser 213962 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 49949 2019-06
Bnp Per Innbygger 7698 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13333 2018-12
Bnp Fra Landbruk 13271 2019-06
Bnp Fra Construction 13571 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 25562 2019-06
Bnp Fra Mining 10870 2019-06
Bnp Fra Transport 11028 2019-06
Bnp Fra Verktøy 6412 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.4 2019-06
Arbeidsledige 2357 2019-06
Befolkning 49.83 2018-12
Sysselsatte 22618 2019-06
Sysselsetting 57.5 2019-06
Yrkesdeltakelse 63.5 2019-06
Levelønn Family 1095100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 782100 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2598000 2018-12
Lønn Lav Dyktige 899500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.79 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.22 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-07
KjerneInflasjon 3.33 2019-07
Produsentpriser 119 2019-07
MatInflasjon 6.58 2019-07
KPI Housing Utilities 102 2019-07
Kpi Transport 103 2019-07
Eksportpriser 112 2019-07
Importprisene 120 2019-07
produsentprisene endring 4.61 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2019-07
Internbankrente 4.27 2019-08
Pengemengde 63239 2019-07
Pengemengden M1 112126 2019-07
Pengemengden M3 513677 2019-06
Valutareserver 52366 2019-07
Innskudd Rente 4.7 2018-12
Sentralbankers balanse 206285 2019-04
Pengemengden M2 469980 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -0.9 2019-06
Nåværende situasjon -3614 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2018-12
Eksport 3.04 2019-06
Import 3.98 2019-06
Utenlandsgjeld 133988 2019-05
Kapitalstrømmer -3159 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 3335 2019-03
Pengeoverføringer 581 2019-04
Gullreserver 18.9 2019-06
Råoljeproduksjon 890 2019-04
Kjøpsbetingelser 136 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 5.61 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1686 2019-06
Offentlige Utgifter 34098 2019-06
Statens Inntekter 17565 2019-06
Fiscal Utgifter 15879 2019-06
Kreditt-Rating 52.04
Militære Utgifter 10303 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 30.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 9.3 2019-07
Industriell Produksjon -1.1 2019-06
Bilregistreringer 19455 2019-06
Totalt Vehicle Sales 12705 2019-06
Ledende økonomisk indeks 2.7 2019-06
Internett-hastighet 5523 2017-03
IP-adresser 5185338 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 80.97 2019-05
Sementproduksjon 1025800 2019-06
Konkurranseevne Index 61.63 2018-12
Konkurranseevne Rank 60 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 65 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.1 2019-05
Produksjon PMI 51.5 2019-07
Stål~~pos=trunc 90 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -5.1 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 7.2 2019-06
Forbruk 154231 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 269010 2019-06
Konsumerkreditt 142259 2019-05
Bensinpriser 0.79 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 26.98 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 136 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Colombia - Økonomiske indikatorer.