Markeder Siste Referanse
Valuta 3202 2019-06
Aksjemarkedet 1560 2019-06
10-årig statsobligasjon 6.01 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2019-03
Arbeidsledighet 10.3 2019-04
Inflasjon 3.31 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.31 2019-05
Rentesats 4.25 2019-06
Handelsbalanse -0.66 2019-04
Nåværende situasjon -3614 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2018-12
Forretningstillit 4.4 2019-04
Forbrukertillit -5 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -5.8 2019-04
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2019-03
BNP 309 2017-12
Bnp Faste Priser 203050 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 48102 2019-03
Bnp Per Innbygger 7601 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13255 2017-12
Bnp Fra Landbruk 13769 2019-03
Bnp Fra Construction 12365 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 24543 2019-03
Bnp Fra Mining 10971 2019-03
Bnp Fra Transport 10614 2019-03
Bnp Fra Verktøy 6412 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10.3 2019-04
Arbeidsledige 2524 2019-04
Befolkning 49.83 2018-12
Sysselsatte 21896 2019-04
Sysselsetting 55.78 2019-04
Yrkesdeltakelse 62.2 2019-04
Levelønn Family 1095100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 782100 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2598000 2018-12
Lønn Lav Dyktige 899500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.31 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.31 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-05
KjerneInflasjon 3.21 2019-05
Produsentpriser 120 2019-05
MatInflasjon 3.44 2019-04
KPI Housing Utilities 102 2019-05
Kpi Transport 102 2019-05
Eksportpriser 120 2019-05
Importprisene 121 2019-05
produsentprisene endring 5.31 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2019-06
Internbankrente 4.26 2019-06
Pengemengde 59885 2019-05
Pengemengden M1 107490 2019-05
Pengemengden M3 507576 2019-04
Valutareserver 51522 2019-04
Innskudd Rente 6 2017-12
Sentralbankers balanse 204776 2019-03
Pengemengden M2 463624 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -0.66 2019-04
Nåværende situasjon -3614 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2018-12
Eksport 3.87 2019-04
Import 4.53 2019-04
Utenlandsgjeld 132794 2019-03
Kapitalstrømmer -3159 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 3335 2019-03
Pengeoverføringer 581 2019-04
Gullreserver 18.9 2019-06
Råoljeproduksjon 893 2019-02
Kjøpsbetingelser 142 2019-05
Terrorisme - Hovedsiden 5.61 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1718 2019-04
Offentlige Utgifter 33314 2019-03
Statens Inntekter 16660 2019-04
Fiscal Utgifter 14941 2019-04
Kreditt-Rating 52.04
Militære Utgifter 10303 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 30.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 4.4 2019-04
Industriell Produksjon -1.3 2019-04
Bilregistreringer 20170 2019-03
Totalt Vehicle Sales 12384 2019-04
Ledende økonomisk indeks 2.1 2019-04
Internett-hastighet 5523 2017-03
IP-adresser 5185338 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 81.84 2019-03
Sementproduksjon 971013 2019-04
Konkurranseevne Index 61.63 2018-12
Konkurranseevne Rank 60 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 65 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2019-04
Produksjon PMI 50.8 2019-05
Stål~~pos=trunc 60 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -5 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -5.8 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 4 2019-04
Forbruk 152040 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 191280 2019-04
Konsumerkreditt 138717 2019-03
Bensinpriser 0.75 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 26.98 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 136 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Colombia - Økonomiske indikatorer.