Markeder Siste Referanse
Valuta 3381 2019-12
Aksjemarkedet 1630 2019-12
10-årig statsobligasjon 6.07 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2019-09
Arbeidsledighet 9.8 2019-10
Inflasjon 3.84 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
Rentesats 4.25 2019-10
Handelsbalanse -1.12 2019-09
Nåværende situasjon -3917 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2018-12
Forretningstillit 5.7 2019-10
Forbrukertillit -9.8 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 2.5 2019-10
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2019-09
BNP 330 2018-12
Bnp Faste Priser 221979 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 50034 2019-09
Bnp Per Innbygger 7698 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13333 2018-12
Bnp Fra Landbruk 13572 2019-09
Bnp Fra Construction 15123 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 26990 2019-09
Bnp Fra Mining 11237 2019-09
Bnp Fra Transport 11416 2019-09
Bnp Fra Verktøy 6887 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.8 2019-10
Arbeidsledige 2490 2019-10
Befolkning 49.83 2018-12
Sysselsatte 22813 2019-10
Sysselsetting 57.75 2019-10
Yrkesdeltakelse 64.1 2019-10
Levelønn Family 1095100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 782100 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2598000 2018-12
Lønn Lav Dyktige 899500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.84 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-11
KjerneInflasjon 3.46 2019-11
Produsentpriser 120 2019-11
MatInflasjon 6.43 2019-11
KPI Housing Utilities 103 2019-11
Kpi Transport 103 2019-11
Eksportpriser 116 2019-11
Importprisene 123 2019-11
produsentprisene endring 4.01 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2019-10
Internbankrente 4.26 2019-12
Pengemengde 65874 2019-10
Pengemengden M1 114869 2019-10
Pengemengden M3 525465 2019-10
Valutareserver 52952 2019-11
Innskudd Rente 4.7 2018-12
Sentralbankers balanse 224064 2019-10
Pengemengden M2 480525 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1.12 2019-09
Nåværende situasjon -3917 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2018-12
Eksport 3.32 2019-10
Import 4.2 2019-09
Utenlandsgjeld 135818 2019-08
Kapitalstrømmer -3219 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 3330 2019-09
Pengeoverføringer 597 2019-10
Gullreserver 18.92 2019-12
Råoljeproduksjon 882 2019-08
Kjøpsbetingelser 134 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 5.91 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 4262 2019-09
Offentlige Utgifter 34604 2019-09
Statens Inntekter 19932 2019-09
Fiscal Utgifter 15670 2019-09
Kreditt-Rating 58 2019-12
Militære Utgifter 10303 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 30.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 5.7 2019-10
Industriell Produksjon 2.1 2019-10
Bilregistreringer 23278 2019-08
Totalt Vehicle Sales 13357 2019-10
Ledende økonomisk indeks 2.7 2019-09
Internett-hastighet 5523 2017-03
IP-adresser 5185338 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 82.51 2019-08
Sementproduksjon 1135300 2019-10
Konkurranseevne Index 62.73 2019-12
Konkurranseevne Rank 57 2019-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 67 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.1 2019-10
Produksjon PMI 52.9 2019-11
Stål~~pos=trunc 115 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9.8 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 2.5 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 7.4 2019-10
Forbruk 156171 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 235575 2019-10
Konsumerkreditt 150258 2019-09
Bensinpriser 0.74 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 27.85 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 139 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Colombia - Økonomiske indikatorer.