Markeder Siste Referanse
Valuta 3178 2019-04
Aksjemarkedet 1592 2019-04
10-årig statsobligasjon 6.4 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2018-12
Arbeidsledighet 11.8 2019-02
Inflasjon 3.21 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.43 2019-03
Rentesats 4.25 2019-03
Handelsbalanse -0.77 2019-02
Nåværende situasjon -3680 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3 2017-12
Forretningstillit 5.1 2019-02
Forbrukertillit 1.2 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -5.3 2019-02
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2018-12
BNP 309 2017-12
Bnp Faste Priser 233041 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 48210 2018-12
Bnp Per Innbygger 7601 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13255 2017-12
Bnp Fra Landbruk 13328 2018-12
Bnp Fra Construction 17268 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 27208 2018-12
Bnp Fra Mining 11069 2018-12
Bnp Fra Transport 11215 2018-12
Bnp Fra Verktøy 6734 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.8 2019-02
Arbeidsledige 2944 2019-02
Befolkning 49.29 2017-12
Sysselsatte 22071 2019-02
Sysselsetting 56.35 2019-02
Yrkesdeltakelse 63.9 2019-02
Levelønn Family 1095100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 782100 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2598000 2018-12
Lønn Lav Dyktige 899500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.21 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.43 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-03
KjerneInflasjon 3.09 2019-03
Produsentpriser 116 2019-03
MatInflasjon 1.4 2019-01
KPI Housing Utilities 101 2019-03
Kpi Transport 102 2019-03
Eksportpriser 113 2019-03
Importprisene 118 2019-03
produsentprisene endring 4.71 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2019-03
Internbankrente 4.25 2019-04
Pengemengde 60422 2019-02
Pengemengden M1 108965 2019-03
Pengemengden M3 504081 2019-03
Valutareserver 50498 2019-02
Innskudd Rente 6 2017-12
Sentralbankers balanse 190900 2018-12
Pengemengden M2 462737 2019-03
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -0.77 2019-02
Nåværende situasjon -3680 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.8 2018-12
Eksport 3.18 2019-02
Import 3.95 2019-02
Utenlandsgjeld 134712 2019-01
Kapitalstrømmer -3561 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 2656 2018-12
Pengeoverføringer 617 2018-12
Gullreserver 18.2 2019-03
Råoljeproduksjon 889 2018-12
Kjøpsbetingelser 137 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 5.61 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -2928 2018-11
Offentlige Utgifter 34153 2018-12
Statens Inntekter 12732 2018-11
Fiscal Utgifter 15660 2018-11
Kreditt-Rating 52.04
Militære Utgifter 8976 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 33 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 30.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 5.1 2019-02
Industriell Produksjon 2.8 2019-02
Bilregistreringer 26245 2018-11
Totalt Vehicle Sales 10578 2019-02
Ledende økonomisk indeks 2.7 2019-02
Internett-hastighet 5523 2017-03
IP-adresser 5185338 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 79.56 2019-01
Sementproduksjon 984963 2019-02
Konkurranseevne Index 61.63 2018-12
Konkurranseevne Rank 60 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 65 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2019-02
Produksjon PMI 48.9 2019-03
Stål~~pos=trunc 80 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 1.2 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -5.3 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 5.7 2019-02
Forbruk 149236 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 198967 2019-02
Konsumerkreditt 136323 2019-01
Bensinpriser 0.8 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 26.23 2018-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 133 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Colombia - Økonomiske indikatorer.