Land Siste Forrige
Argentina 5813927.18 2019-11 5672722
Belize 1116785.00 2019-11 1108018
Bolivia 128744.27 2019-09 129904
Brasil 3442882417.00 2019-10 3560355983
Canada 117356.00 2019-11 118283
Chile 27801.00 2019-10 27690
Colombia 236556.30 2019-11 224064
Jamaica 647481.70 2019-05 658847
Mexico 3809378228.00 2019-12 4109714467
Usa 4121396.00 2020-01 4120362
Uruguay 124435.00 2019-12 97841
Venezuela 1746778.91 2019-11 1139381


Sentralbankers balanse - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.Amerika -Sentralbankers balanse - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.