ESTLAND - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Estland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate -0.10 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4
Arbeidsledighet 5.10 6.9 6 7.2 7.1 5.5
Inflasjon 3.50 3.2 2.9 2.5 2.4 2.1
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.75
Handelsbalanse -153.05 -70 -210 -210 -170 -70
Regjeringens gjeld mot BNP 9.00 8.9 8.9 8.5 8.5 8.3
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 1.14
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
Aksjemarkedet 1237.45
1233 1205 1177 1150 1049
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate -0.10
0.7 0.6 0.6 0.6 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 3.60
4.1 3.8 3.2 2.5 2.6
BNP 25.92
26 26 26.2 26.2 26.9
Bnp Faste Priser 4533.04
4784 5154 4678 4939 5431
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 971.79
1121 1373 1003 1316 1446
Bnp Per Innbygger 18977.39
18984 18984 18994 18994 19200
Bnp Per Innbygger Ppp 29481.25
29499 29499 29512 29512 30050
Bnp Fra Landbruk 69.51
151 162 71.73 52.69 170
Bnp Fra Construction 234.06
320 293 242 293 309
Bnp Fra Manufacturing 655.16
678 699 676 757 737
Bnp Fra Mining 79.70
101 79.58 82.25 60.32 83.85
Bnp Fra Tjenester 53.21
66.79 60.49 54.91 57.75 63.74
Bnp Fra Transport 325.52
354 326 336 342 343
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 5.10
6.9 6 7.2 7.1 5.5
Sysselsatte 666.60
660 659 650 651 652
Arbeidsledige 29.99
28.83 29.34 29.57 29.53 29.48
Langtids arbeidsledighet 1.60
1.59 1.55 1.56 1.59 1.53
Arbeidsledighet for unge 7.90
7.03 7.18 7.08 7.13 7.11
Lønnskostnader 134.37
132 132 135 135 134
Ledige Stillinger 4.82
5.08 5.35 5.29 5.3 5.3
Lønn 1242.00
1300 1350 1330 1330 1500
Lønninger innen produksjon 1189.00
1200 1240 1220 1221 1450
Lønnsveksten 7.70
7.41 7.29 7.11 6.93 7.1
Minstelønn 500.00
500 500 540 526 590
Befolkning 1.32
1.32 1.32 1.32 1.32 1.33
Pensjonsalder Kvinner 63.50
63.5 63.5 63.75 64 64
Pensjonsalder Menn 63.50
63.5 63.5 63.75 64 64
Yrkesdeltakelse 71.90
72.29 72.1 71.8 72.08 72.07
Deltid Sysselsettingen 68.10
61.52 61.57 63.47 63.75 62.74
Produktivitet 107.50
116 116 111 118 118
Arbeidsledighetsrate -1.40
-0.2 0.5 -0.04 0.18 0.5
Sysselsetting 66.60
67.64 67.47 66.63 66.77 66.86
Full Jobb 551.10
561 560 549 549 552
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 3.50
3.2 2.9 2.5 2.4 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.10
0.2 0.3 0.3 0.3 0.6
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.87
109 108 109 111 113
Konsumprisindeksen Kpi 210.04
210 209 212 215 219
Kjerne Konsumprisindeks 105.45
106 105 105 107 108
KjerneInflasjon 1.20
1.48 1.54 1.59 1.63 1.68
Bnp-Deflatoren 125.21
128 128 130 130 139
Produsentpriser 112.86
115 115 115 116 120
produsentprisene endring 2.90
3.4 3.3 2.5 2.4 2
Eksportpriser 336.16
337 337 338 338 338
Importprisene 146.93
148 148 148 148 148
KPI Housing Utilities 340.65
337 338 339 339 339
Kpi Transport 192.16
188 191 190 196 199
MatInflasjon 1.70
4.5 4 4.3 4.17 5
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 0.00
0 0 0 0 0.75
Pengemengden M1 13112.00
13520 13920 14319 14703 18006
Pengemengden M2 15653.00
15942 16339 16719 17091 20469
Bankenes balanse 25468.60
25515 25709 25895 26067 27222
Lån Til Privat Sektor 7207.10
7211 7215 7220 7224 7251
Privat gjeld til BNP 184.53
186 185 185 184 183
Sentralbankers balanse 7617555.00
8255613 8782473 8631326 8965900 10901211
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse -153.05
-70 -210 -210 -170 -70
Eksport 1265.96
1220 1150 1340 1320 1540
Import 1419.00
1290 1360 1550 1490 1610
Nåværende situasjon -35.10
134 146 11.58 32.22 67.87
Nåværende situasjon mot BNP 3.20
1.4 1.4 1.2 1.2 1
Utenlandsgjeld 19424.30
19577 19658 19752 19822 20216
Kapitalstrømmer 4.50
150 307 95.99 162 177
Utenlandske Direkte Investeringer 21.70
158 182 164 157 158
Pengeoverføringer 92.90
96.47 110 96.63 99.4 104
Gullreserver 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Terrorisme - Hovedsiden 0.46
0.25 0.18 0.16 0.14 0.22
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 9.00
8.9 8.9 8.5 8.5 8.3
Offentlige Budsjetter -0.30
1 1 0.17 0.24 1.5
Regjeringens budsjetter verdi -20.71
20.64 20.14 18.76 19.28 19.31
Offentlige Utgifter 821.99
787 1005 848 929 1059
Statens Utgifter Til Bnp 40.20
40.19 40.35 40.31 40.27 40
Statens Inntekter 789.38
793 794 791 792 792
Fiscal Utgifter 810.10
772 773 773 773 773
Militære Utgifter 509.04
512 512 512 512 521
Asylsøknader 5.00
9.08 8.97 9.06 9.04 9.04
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forretningstillit 106.10
105 105 105 105 105
Industriell Produksjon 2.50
2.9 2.5 2.2 2.1 2.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.90
1.5 1.5 0.8 -0.6 0.7
Industriproduksjonen 1.50
1.47 0.63 0.18 -0.08 -0.55
Kapasitetsutnyttelsen 75.20
73.9 73.46 73.3 73.24 73.64
Lagerendringer 332.94
205 118 278 85.5 111
Bilregistreringer 2257.00
2454 2435 2457 2458 2456
Internett-hastighet 11556.01
13041 13249 13449 13642 15283
IP-adresser 539972.00
544478 545703 538139 543889 550318
Gruvedrift Produksjon 16.50
5.6 5.74 6.16 6.06 6.08
Sementproduksjon 52.60
51.17 38.84 43.65 49.38 45.83
Konkurranseevne Index 4.85
4.8 4.8 4.84 4.85 4.83
Konkurranseevne Rank 29.00
29 29 29 29 29
Enkle Å Gjøre Forretninger 12.00
18 20 19 19 15
Elektrisitets~~pos=trunc 830.00
927 1014 1028 1016 1012
Bedriftens Fortjeneste 583864.50
666653 600296 586332 646433 590847
Korrupsjon Index 71.00
71 71 71 71 71
Korrupsjon Rank 21.00
22 22 21 21 21
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forbrukertillit -1.50
0.07 0.34 0.51 0.61 0.75
Butikkhandel (Månedlig) -2.00
-4 15 12 16 10
Butikkhandel (Årlig) -1.00
2 1 4 4 2
Forbruk 2467.50
2539 2626 2546 2575 2767
Privat sparing 11.28
11.59 11.95 11.85 11.75 12.07
Konsumerkreditt 8478.30
8626 8765 8898 9024 9998
Bankenes Utlånsrente 3.36
3.36 3.36 3.36 3.36 4.11
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 69.65
71.67 71.92 72.63 73.33 81.74
Bensinpriser 1.60
1.61 1.52 1.44 1.36 0.73
Bolig Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Boligpriser 115.17
117 118 118 118 119
Bygningstillatelser 1676.00
1631 1974 1614 1754 1769
Konstruksjonsflyt ut 28.80
27.99 33.25 29.33 32.46 31.62
Hjem Eierskap Rate 81.80
81.73 81.85 81.86 81.87 81.93
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 20.00
20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 20.00
20 20 20 20 20
Salgsskatt 20.00
20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 35.40
35.4 35.4 36 36 36
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.80
33.87 33.87 34.2 34.31 34.39
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.60
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
nedbør 59.97
72.59 55.08 34.77 56.54 53.61
Temperatur 2.29
14.97 0.27 -5.35 8.32 4.96