Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
Aksjemarkedet 1456.62 1445 1432 1420 1407 1383

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 3.30 -0.1 0.9 4.3 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -1.90 -3 5.8 2.5 4.5 4
Arbeidsledighet 7.40 8.2 7 7 6.5 6.5
Inflasjon 0.20 0.3 1.3 1.5 2 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 -0.3 -0.3 -0.3 0.2 0.2
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -131.00 -130 -130 -130 -110 -110
Nåværende situasjon mot BNP 2.20 1 2 2 2 1.4
Regjeringens gjeld mot BNP 8.40 20 20 20 20 23
Offentlige Budsjetter -0.30 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
Butikkhandel (Månedlig) 12.90 15 -1.5 -5 12 9
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 3.30 -0.1 0.9 4.3 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -1.90 -3 5.8 2.5 4.5 4
BNP 31.39 28 28 28 28 32
Bnp Faste Priser 6143.76 5554 6041 6297 6420 6677
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1803.57 1280 1571 1849 1885 1960
Bnp Per Innbygger 20741.90 19700 19700 19700 19700 20500
Bnp Per Innbygger Ppp 36710.40 35000 35000 35000 35000 36500
Bnp Fra Landbruk 173.19 120 55.47 178 181 188
Bnp Fra Construction 385.54 357 400 395 403 419
Bnp Fra Manufacturing 802.66 822 778 823 839 872
Bnp Fra Mining 67.78 75.5 80.25 69.47 70.83 73.66
Bnp Fra Tjenester 74.88 62.91 41.48 76.76 78.25 81.38
Bnp Fra Transport 458.10 455 504 470 479 498

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 7.40 8.2 7 7 6.5 6.5
Lønnskostnader 119.61 150 122 130 157 157
Lønn 1441.00 1518 1535 1464 1595 1595
Lønninger innen produksjon 1373.00 1433 1442 1399 1506 1506
Minstelønn 584.00 584 584 584 584 600
Befolkning 1.33 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32
Pensjonsalder Kvinner 63.75 63.75 64 64 64 64.25
Pensjonsalder Menn 63.75 63.75 64 64 64 64.25

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 0.20 0.3 1.3 1.5 2 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 -0.3 -0.3 -0.3 0.2 0.2
Harmoniserte Konsumprisindeks 110.10 110 111 112 112 114
Konsumprisindeksen Kpi 213.83 214 215 217 217 222
Kjerne Konsumprisindeks 107.78 116 113 113 122 122
Produsentpriser 112.37 110 112 112 120 119
produsentprisene endring 0.70 0.5 1 1 2.2 3.5
Kpi Transport 184.99 188 180 181 213 218
MatInflasjon 0.20 3.7 3.7 3.7 5 5

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -131.00 -130 -130 -130 -110 -110
Nåværende situasjon mot BNP 2.20 1 2 2 2 1.4
Import 1475.00 1410 1410 1410 1620 1620
Eksport 1344.00 1280 1280 1280 1510 1510

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 8.40 20 20 20 20 23
Offentlige Budsjetter -0.30 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
Regjeringens budsjetter verdi -79.20 14.81 14.81 14.81 14.78 14.78
Offentlige Utgifter 1082.57 1014 1174 1110 1131 1177
Statens Utgifter Til Bnp 39.00 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 37.40 35.4 37.4 37.4 35.4 35.4
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.60 1.6 3.6 3.6 1.6 1.6

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriell Produksjon 0.80 4 5.8 5.8 5.2 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.60 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Butikkhandel (Månedlig) 12.90 15 -1.5 -5 12 9
Butikkhandel (Årlig) 7.30 2.8 2.9 2.7 2.5 4
Forbruk 3102.50 2879 2988 3180 3242 3372
Konsumerkreditt 9815.40 9140 10036 9860 10257 10667
Bankenes Utlånsrente 3.84 3.99 3.99 3.99 4.24 3.99
Bensinpriser 1.55 1.47 1.4 1.33 1.26 1.2


Estland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.