ESTLAND - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Estland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 1.40 0.6 0.8 0.7 0.9 0.4
Arbeidsledighet 5.10 6 5.8 5.7 5.9 5.5
Inflasjon 3.70 2.9 2.5 2.4 2.8 2.9
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse -155.08 -210 -210 -170 -159 -70
Regjeringens gjeld mot BNP 9.00 8.9 8.5 8.5 8.5 8.3
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1.15
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Aksjemarkedet 1210.35
1210 1202 1193 1185 1153
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 1.40
0.6 0.8 0.7 0.9 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 3.70
3.4 3.6 3.3 2.9 2.6
BNP 25.92
26 26.2 26.2 26.2 26.9
Bnp Faste Priser 5078.95
5134 4696 5247 5226 5384
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1302.22
1367 1007 1345 1340 1434
Bnp Per Innbygger 18977.39
18984 18994 18994 18994 19200
Bnp Per Innbygger Ppp 29481.25
29499 29512 29512 29512 30050
Bnp Fra Landbruk 1.44
161 72.01 1.49 1.49 169
Bnp Fra Construction 382.75
292 242 395 394 306
Bnp Fra Manufacturing 808.11
696 679 835 832 730
Bnp Fra Mining 67.62
79.27 82.57 69.85 69.58 83.12
Bnp Fra Tjenester 57.60
60.26 55.12 59.5 59.27 63.19
Bnp Fra Transport 414.76
324 337 428 427 340
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 5.10
6 5.8 5.7 5.9 5.5
Sysselsatte 666.60
674 666 674 680 679
Arbeidsledige 28.93
27.69 27.51 27.71 27.79 27.76
Langtids arbeidsledighet 1.80
1.6 1.62 1.66 1.58 1.6
Arbeidsledighet for unge 12.70
12.34 12.29 12.38 12.34 12.35
Lønnskostnader 133.88
132 135 135 134 135
Ledige Stillinger 4.92
5.03 5.09 5.1 5.1 5.1
Lønn 1321.00
1350 1330 1373 1331 1500
Lønninger innen produksjon 1266.00
1240 1220 1266 1230 1450
Lønnsveksten 6.30
5.09 4.24 4.14 4.28 5.06
Minstelønn 500.00
500 540 526 526 590
Befolkning 1.32
1.32 1.32 1.32 1.32 1.33
Pensjonsalder Kvinner 63.50
63.5 63.75 63.5 63.5 64
Pensjonsalder Menn 63.50
63.5 63.75 63.5 63.5 64
Yrkesdeltakelse 71.90
72.03 71.71 71.93 72.11 71.95
Deltid Sysselsettingen 69.90
63.07 64.54 65.97 65.42 64.81
Produktivitet 116.10
116 111 117 117 117
Arbeidsledighetsrate 1.30
0.5 0.36 0.26 -0.18 0.5
Sysselsetting 68.20
68.83 68.16 68.95 69.5 69.38
Full Jobb 560.80
569 559 565 571 567
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 3.70
2.9 2.5 2.4 2.8 2.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.00
0.3 0.3 0.4 0.4 0.6
Harmoniserte Konsumprisindeks 109.26
108 109 111 113 114
Konsumprisindeksen Kpi 211.10
209 212 215 217 220
Kjerne Konsumprisindeks 106.25
105 105 108 109 110
KjerneInflasjon 1.90
2.05 2.13 2.2 2.24 2.33
Bnp-Deflatoren 126.79
129 131 132 133 143
Produsentpriser 114.31
115 115 116 117 120
produsentprisene endring 2.90
3.3 2.5 2.4 2.6 2
Eksportpriser 340.71
343 343 343 343 343
Importprisene 146.99
147 147 147 147 147
KPI Housing Utilities 342.24
346 349 352 355 382
Kpi Transport 191.20
191 190 196 197 201
MatInflasjon 3.50
4 4.3 4.17 4.47 5
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Pengemengden M1 13061.00
13525 13831 14123 14407 16563
Pengemengden M2 15668.00
16172 16522 16863 17198 19938
Bankenes balanse 25447.50
25729 25920 26096 26259 27278
Lån Til Privat Sektor 7212.60
7226 7236 7246 7254 7304
Privat gjeld til BNP 184.53
185 185 184 184 183
Sentralbankers balanse 7793569.80
8674779 8510919 8753266 8995328 10601144
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse -155.08
-210 -210 -170 -159 -70
Eksport 1187.19
1150 1340 1320 1204 1540
Import 1342.27
1360 1550 1490 1362 1610
Nåværende situasjon 117.80
189 51.92 110 155 133
Nåværende situasjon mot BNP 3.20
2.5 1.2 1.2 1.2 -0.1
Utenlandsgjeld 19847.90
20166 20306 20486 20629 21334
Kapitalstrømmer 73.80
270 64.82 99.91 107 130
Utenlandske Direkte Investeringer 21.70
182 164 157 154 158
Pengeoverføringer 92.90
110 96.63 99.4 98.14 104
Gullreserver 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Terrorisme - Hovedsiden 0.46
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 9.00
8.9 8.5 8.5 8.5 8.3
Offentlige Budsjetter -0.30
1 1.2 1.2 1.2 1.5
Regjeringens budsjetter verdi 11.99
49.28 30.43 41.26 36.93 38.87
Offentlige Utgifter 892.11
1001 852 922 918 1050
Statens Utgifter Til Bnp 40.20
40.2 40.2 40.2 40.2 40.2
Statens Inntekter 765.98
844 814 825 820 822
Fiscal Utgifter 753.99
785 783 784 784 784
Militære Utgifter 509.04
512 512 512 512 521
Asylsøknader 30.00
11.51 11.6 11.66 11.63 11.63
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 105.10
105 105 105 105 105
Industriell Produksjon 5.70
2.5 2.2 2.1 6.61 2.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.40
1.5 0.8 -0.6 1.1 0.7
Industriproduksjonen 5.20
4.92 5.15 5.36 5.5 5.75
Kapasitetsutnyttelsen 75.20
74.88 75.02 75.01 74.96 74.76
Lagerendringer 100.87
133 284 123 240 140
Bilregistreringer 1572.00
1943 2156 2134 2115 2118
Internett-hastighet 11556.01
13249 13449 13642 13829 15283
IP-adresser 539972.00
545703 538139 543889 549470 550318
Gruvedrift Produksjon -14.40
-4.16 -3.02 -3.44 -3.41 -3.39
Sementproduksjon 57.10
39.41 43.04 48.33 46.26 45.32
Konkurranseevne Index 70.75
71.75 71.75 71.75 71.75 76.75
Konkurranseevne Rank 32.00
29 29 29 29 29
Enkle Å Gjøre Forretninger 12.00
20 19 19 18 15
Elektrisitets~~pos=trunc 1080.00
1077 1036 1030 1034 1036
Bedriftens Fortjeneste 726446.00
620556 611736 691449 675146 626907
Korrupsjon Index 71.00
71 71 71 71 71
Korrupsjon Rank 21.00
21 21 21 21 21
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 0.10
0.02 0.32 0.45 0.53 0.65
Butikkhandel (Månedlig) -1.00
15 12 16 -3 10
Butikkhandel (Årlig) 2.00
1 4 4 2 2
Forbruk 2613.10
2616 2556 2699 2689 2743
Privat sparing 11.28
11.95 11.85 11.75 11.65 12.07
Konsumerkreditt 8575.30
8752 8878 8998 9112 9921
Bankenes Utlånsrente 3.59
3.59 3.59 3.59 3.84 4.34
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 69.65
71.92 72.63 73.33 74.04 81.74
Bensinpriser 1.63
1.48 1.4 1.32 1.23 1.04
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Boligpriser 116.43
118 118 118 119 119
Bygningstillatelser 1673.00
1995 1632 1765 1689 1789
Konstruksjonsflyt ut 21.90
24.23 21.33 24.26 22.5 23.12
Hjem Eierskap Rate 81.80
81.85 81.86 81.87 81.88 81.93
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 20.00
20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 20.00
20 20 20 20 20
Salgsskatt 20.00
20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 35.40
35.4 35.4 35.4 35.4 35.4
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.80
33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.60
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 59.97
55.08 34.77 56.54 56.54 53.61
Temperatur 2.29
0.27 -5.35 8.32 7.04 4.96