Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2020-07
Aksjemarkedet 1250 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.7 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.7 2020-03
Arbeidsledighet 5 2020-03
Inflasjon -1 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2020-06
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse -83.6 2020-05
Nåværende situasjon 252 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.3 2019-12
Forretningstillit 71.6 2020-06
Forbrukertillit -19 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 22 2020-05
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Coronavirus tilfeller 2011 2020-07
Coronavirus dødsfall 69 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1894 2020-07
Sykehussenger 4.69 2017-12
sykehus 22.77 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.7 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.7 2020-03
BNP 31.39 2019-12
Bnp Faste Priser 5726 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1320 2020-03
Bnp Per Innbygger 20742 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36710 2019-12
Bnp Fra Landbruk 124 2020-03
Bnp Fra Construction 368 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 848 2020-03
Bnp Fra Mining 77.84 2020-03
Bnp Fra Tjenester 64.86 2020-03
Bnp Fra Transport 469 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5 2020-03
Sysselsatte 670 2020-03
Arbeidsledige 51.03 2020-06
Langtids arbeidsledighet 1.1 2020-03
Arbeidsledighet for unge 13.2 2020-04
Lønnskostnader 124 2020-03
Ledige Stillinger 4.42 2020-06
Lønn 1404 2020-03
Minstelønn 540 2019-12
Lønnsveksten 6.3 2019-12
Lønninger innen produksjon 1342 2020-03
Befolkning 1.33 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.5 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.4 2020-03
Sysselsetting 68.1 2020-03
Full Jobb 545 2020-03
Yrkesdeltakelse 71.7 2020-03
Deltid Sysselsettingen 86 2020-03
Produktivitet 117 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -1 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 213 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 107 2020-04
KjerneInflasjon -0.4 2020-05
Bnp-Deflatoren 113 2020-03
Produsentpriser 109 2020-05
produsentprisene endring -3.9 2020-05
Eksportpriser 310 2020-05
Importprisene 134 2020-05
KPI Housing Utilities 331 2020-06
Kpi Transport 178 2020-06
MatInflasjon 2.7 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Pengemengden M1 15615 2020-05
Pengemengden M2 18994 2020-05
Bankenes balanse 28908 2020-03
Lån Til Privat Sektor 7447 2020-05
Sentralbankers balanse 9248432 2020-03
Pengemengden M3 19010 2020-05
Privat gjeld til BNP 172 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -83.6 2020-05
Nåværende situasjon 252 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.2 2019-12
Eksport 1003 2020-05
Import 1086 2020-05
Utenlandsgjeld 21214 2020-03
Kapitalstrømmer 227 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 352 2019-12
Pengeoverføringer 83.3 2019-12
Gullreserver 0.25 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 67.58 2019-12
Offentlige Utgifter 1046 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 39 2019-12
Statens Inntekter 1344 2019-12
Fiscal Utgifter 1276 2019-12
Asylsøknader 0 2020-05
Kreditt-Rating 83 2020-07
Militære Utgifter 571 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.4 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.6 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 71.6 2020-06
Industriell Produksjon -17.7 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.2 2020-05
Industriproduksjonen -6.2 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 56.7 2020-06
Lagerendringer 66.79 2020-03
Bilregistreringer 1107 2020-05
Internett-hastighet 11556 2017-03
IP-adresser 539972 2017-03
Sementproduksjon 24.5 2020-05
Konkurranseevne Index 70.91 2019-12
Konkurranseevne Rank 31 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 865773 2019-12
Korrupsjon Index 74 2019-12
Korrupsjon Rank 18 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 18 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 557 2019-12
Gruvedrift Produksjon -22.7 2020-03

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -19 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 22 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -1 2020-05
Forbruk 2968 2020-03
Privat sparing 11.47 2018-12
Konsumerkreditt 9452 2020-05
Bankenes Utlånsrente 3.83 2020-05
Bensinpriser 1.35 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 68.41 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 136 2020-03
Bygningstillatelser 2021 2020-03
Konstruksjonsflyt ut 6.7 2019-12
Hjem Eierskap Rate 82.4 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2011 2020-07
Coronavirus dødsfall 69 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1894 2020-07
Sykehussenger 4.69 2017-12
sykehus 22.77 2017-12
ICU-senger 367 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Estland - Økonomiske indikatorer.