Markeder Siste Referanse
Valuta 1.16 2020-09
Aksjemarkedet 1155 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5.6 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -6.9 2020-06
Arbeidsledighet 7.1 2020-06
Inflasjon -0.9 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-08
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse -124 2020-07
Nåværende situasjon 316 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.3 2019-12
Forretningstillit 84.4 2020-08
Forbrukertillit -14.7 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2020-07
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2020-12
Coronavirus tilfeller 3165 2020-09
Coronavirus dødsfall 64 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 2568 2020-09
Sykehussenger 4.69 2017-12
sykehus 22.77 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5.6 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -6.9 2020-06
BNP 31.39 2019-12
Bnp Faste Priser 5710 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1485 2020-06
Bnp Per Innbygger 20742 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36710 2019-12
Bnp Fra Landbruk 52.42 2020-06
Bnp Fra Construction 379 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 735 2020-06
Bnp Fra Mining 75.85 2020-06
Bnp Fra Tjenester 39.2 2020-06
Bnp Fra Transport 476 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.1 2020-06
Sysselsatte 644 2020-06
Arbeidsledige 49.32 2020-08
Langtids arbeidsledighet 1.1 2020-03
Arbeidsledighet for unge 23.2 2020-06
Lønnskostnader 126 2020-06
Ledige Stillinger 4.11 2020-08
Lønn 1433 2020-06
Minstelønn 584 2020-09
Lønnsveksten 4.7 2020-03
Lønninger innen produksjon 1336 2020-06
Befolkning 1.33 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.5 2018-12
Arbeidsledighetsrate -5.1 2020-06
Sysselsetting 68.1 2020-03
Full Jobb 534 2020-06
Yrkesdeltakelse 70.4 2020-06
Deltid Sysselsettingen 72.5 2020-06
Produktivitet 121 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.9 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 214 2020-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 108 2020-08
KjerneInflasjon -1.3 2020-08
Bnp-Deflatoren 113 2020-06
Produsentpriser 111 2020-08
produsentprisene endring -2.2 2020-08
Eksportpriser 316 2020-08
Importprisene 138 2020-08
KPI Housing Utilities 333 2020-08
Kpi Transport 182 2020-08
MatInflasjon 2.3 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Pengemengden M1 16293 2020-07
Pengemengden M2 19429 2020-07
Bankenes balanse 30206 2020-05
Lån Til Privat Sektor 7436 2020-08
Sentralbankers balanse 9248432 2020-03
Pengemengden M3 19441 2020-07
Privat gjeld til BNP 172 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -124 2020-07
Nåværende situasjon 316 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.2 2019-12
Eksport 1164 2020-07
Import 1288 2020-07
Utenlandsgjeld 24172 2020-06
Kapitalstrømmer 549 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 506 2020-03
Pengeoverføringer 70.2 2020-03
Gullreserver 0.25 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -424 2020-03
Offentlige Utgifter 1110 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 39 2019-12
Statens Inntekter 2247 2020-03
Fiscal Utgifter 2671 2020-03
Asylsøknader 0 2020-06
Kreditt-Rating 83 2020-09
Militære Utgifter 571 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.4 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.6 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 84.4 2020-08
Industriell Produksjon -0.4 2020-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.7 2020-07
Industriproduksjonen -0.6 2020-07
Kapasitetsutnyttelsen 66 2020-09
Lagerendringer -22.04 2020-06
Bilregistreringer 1516 2020-08
Internett-hastighet 11556 2017-03
IP-adresser 539972 2017-03
Sementproduksjon 22.8 2020-07
Konkurranseevne Index 70.91 2019-12
Konkurranseevne Rank 31 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 431658 2020-03
Korrupsjon Index 74 2019-12
Korrupsjon Rank 18 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 18 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 557 2019-12
Gruvedrift Produksjon 1.9 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -14.7 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2020-07
Butikkhandel (Årlig) 3.6 2020-07
Forbruk 2824 2020-06
Privat sparing 11.47 2018-12
Konsumerkreditt 9554 2020-08
Bankenes Utlånsrente 3.77 2020-07
Bensinpriser 1.51 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 68.41 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 136 2020-03
Bygningstillatelser 1869 2020-06
Konstruksjonsflyt ut -4.9 2020-06
Hjem Eierskap Rate 82.4 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 3165 2020-09
Coronavirus dødsfall 64 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 2568 2020-09
Sykehussenger 4.69 2017-12
sykehus 22.77 2017-12
ICU-senger 367 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Estland - Økonomiske indikatorer.