Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2019-10
Aksjemarkedet 1236 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2019-06
Arbeidsledighet 5.1 2019-06
Inflasjon 2.2 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -98.57 2019-08
Nåværende situasjon 104 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Forretningstillit 97.3 2019-09
Forbrukertillit -1.6 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.8 2019-08
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2019-06
BNP 30.28 2018-12
Bnp Faste Priser 6221 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1714 2019-06
Bnp Per Innbygger 19949 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30991 2018-12
Bnp Fra Landbruk 82.17 2019-06
Bnp Fra Construction 433 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 905 2019-06
Bnp Fra Mining 88.42 2019-06
Bnp Fra Tjenester 87.83 2019-06
Bnp Fra Transport 518 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.1 2019-06
Sysselsatte 668 2019-06
Arbeidsledige 31.1 2019-09
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-03
Arbeidsledighet for unge 13.6 2019-07
Lønnskostnader 153 2019-06
Ledige Stillinger 5.14 2019-09
Lønn 1419 2019-06
Minstelønn 540 2019-06
Lønnsveksten 7.4 2019-06
Lønninger innen produksjon 1354 2019-06
Befolkning 1.32 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.5 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.4 2019-03
Sysselsetting 68.1 2019-06
Full Jobb 560 2019-06
Yrkesdeltakelse 71.7 2019-06
Deltid Sysselsettingen 69.8 2019-06
Produktivitet 120 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.2 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 216 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-08
KjerneInflasjon 2.2 2019-08
Bnp-Deflatoren 114 2019-06
Produsentpriser 113 2019-08
produsentprisene endring -1.3 2019-08
Eksportpriser 335 2019-08
Importprisene 146 2019-08
KPI Housing Utilities 346 2019-09
Kpi Transport 192 2019-09
MatInflasjon 3.2 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Pengemengden M1 14112 2019-08
Pengemengden M2 17508 2019-08
Bankenes balanse 29714 2019-07
Lån Til Privat Sektor 7548 2019-08
Sentralbankers balanse 9294155 2019-09
Pengemengden M3 17519 2019-08
Privat gjeld til BNP 182 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -98.57 2019-08
Nåværende situasjon 104 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Eksport 1150 2019-08
Import 1249 2019-08
Utenlandsgjeld 22045 2019-06
Kapitalstrømmer 241 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 16.6 2019-06
Pengeoverføringer 68.2 2019-06
Gullreserver 0.25 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 17.24 2019-07
Offentlige Utgifter 1068 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 39.5 2018-12
Statens Inntekter 908 2019-07
Fiscal Utgifter 891 2019-07
Asylsøknader 15 2019-08
Kreditt-Rating 81.25
Militære Utgifter 571 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.4 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.6 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 97.3 2019-09
Industriell Produksjon -2.5 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.8 2019-08
Industriproduksjonen 2.5 2019-07
Kapasitetsutnyttelsen 72.5 2019-09
Lagerendringer 99.8 2019-06
Bilregistreringer 2628 2019-08
Internett-hastighet 11556 2017-03
IP-adresser 539972 2017-03
Sementproduksjon 36 2019-08
Konkurranseevne Index 70.91 2019-12
Konkurranseevne Rank 31 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 816565 2019-06
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 16 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 372 2019-07
Gruvedrift Produksjon -40.3 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -1.6 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.8 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 4 2019-08
Forbruk 3035 2019-06
Privat sparing 11.58 2017-12
Konsumerkreditt 9144 2019-08
Bankenes Utlånsrente 3.78 2019-08
Bensinpriser 1.43 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 69.5 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 123 2019-06
Bygningstillatelser 1832 2019-06
Konstruksjonsflyt ut -1 2019-06
Hjem Eierskap Rate 82.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Estland - Økonomiske indikatorer.