Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 1269 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 4.2 2019-09
Arbeidsledighet 3.9 2019-09
Inflasjon 1.8 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-11
Rentesats 0 2019-11
Handelsbalanse -184 2019-10
Nåværende situasjon 104 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Forretningstillit 95.1 2019-11
Forbrukertillit -0.6 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2019-10
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 4.2 2019-09
BNP 30.28 2018-12
Bnp Faste Priser 6112 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1620 2019-09
Bnp Per Innbygger 19949 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30991 2018-12
Bnp Fra Landbruk 164 2019-09
Bnp Fra Construction 441 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 842 2019-09
Bnp Fra Mining 71.68 2019-09
Bnp Fra Tjenester 93.33 2019-09
Bnp Fra Transport 531 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2019-09
Sysselsatte 677 2019-09
Arbeidsledige 32.26 2019-10
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-06
Arbeidsledighet for unge 10.2 2019-09
Lønnskostnader 118 2019-09
Ledige Stillinger 4.11 2019-10
Lønn 1397 2019-09
Minstelønn 540 2019-06
Lønnsveksten 7.4 2019-06
Lønninger innen produksjon 1345 2019-09
Befolkning 1.32 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.5 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1 2019-09
Sysselsetting 69 2019-09
Full Jobb 560 2019-06
Yrkesdeltakelse 71.9 2019-09
Deltid Sysselsettingen 69.8 2019-06
Produktivitet 126 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 215 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-10
KjerneInflasjon 2.4 2019-10
Bnp-Deflatoren 115 2019-09
Produsentpriser 113 2019-10
produsentprisene endring -1.7 2019-10
Eksportpriser 333 2019-10
Importprisene 146 2019-10
KPI Housing Utilities 344 2019-11
Kpi Transport 192 2019-11
MatInflasjon 2.9 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-11
Pengemengden M1 14111 2019-10
Pengemengden M2 17526 2019-10
Bankenes balanse 29068 2019-10
Lån Til Privat Sektor 7384 2019-10
Sentralbankers balanse 9294155 2019-09
Pengemengden M3 17538 2019-10
Privat gjeld til BNP 172 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -184 2019-10
Nåværende situasjon 104 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Eksport 1269 2019-10
Import 1453 2019-10
Utenlandsgjeld 22045 2019-06
Kapitalstrømmer 241 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 16.6 2019-06
Pengeoverføringer 68.2 2019-06
Gullreserver 0.25 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 49.34 2019-09
Offentlige Utgifter 1028 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 39.5 2018-12
Statens Inntekter 905 2019-09
Fiscal Utgifter 856 2019-09
Asylsøknader 15 2019-08
Kreditt-Rating 81 2019-12
Militære Utgifter 571 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.4 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.6 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 95.1 2019-11
Industriell Produksjon -3.9 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 2019-10
Industriproduksjonen -0.7 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 69.9 2019-12
Lagerendringer 236 2019-09
Bilregistreringer 2090 2019-10
Internett-hastighet 11556 2017-03
IP-adresser 539972 2017-03
Sementproduksjon 39.4 2019-10
Konkurranseevne Index 70.91 2019-12
Konkurranseevne Rank 31 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 816565 2019-06
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 18 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 550 2019-09
Gruvedrift Produksjon -24.1 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -0.6 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 4.3 2019-10
Forbruk 3048 2019-09
Privat sparing 11.58 2017-12
Konsumerkreditt 9225 2019-10
Bankenes Utlånsrente 3.79 2019-10
Bensinpriser 1.53 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 69.5 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 123 2019-06
Bygningstillatelser 2512 2019-09
Konstruksjonsflyt ut -3.1 2019-09
Hjem Eierskap Rate 82.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Estland - Økonomiske indikatorer.