Markeder Siste Referanse
Valuta 1.21 2021-03
Aksjemarkedet 1464 2021-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -1.2 2020-12
Arbeidsledighet 7.4 2020-12
Inflasjon 0.2 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2021-01
Rentesats 0 2021-02
Handelsbalanse -131 2020-12
Nåværende situasjon -139 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.3 2019-12
Forretningstillit 96.8 2021-02
Forbrukertillit -16.9 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) 12.9 2020-12
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2020-12
Coronavirus tilfeller 65600 2021-02
Coronavirus dødsfall 589 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 47199 2021-02
Sykehussenger 4.69 2017-12
sykehus 22.77 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -1.2 2020-12
BNP 31.39 2019-12
Bnp Faste Priser 6144 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1804 2020-09
Bnp Per Innbygger 20742 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36710 2019-12
Bnp Fra Landbruk 173 2020-09
Bnp Fra Construction 386 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 803 2020-09
Bnp Fra Mining 67.78 2020-09
Bnp Fra Tjenester 74.88 2020-09
Bnp Fra Transport 458 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.4 2020-12
Sysselsatte 660 2020-12
Arbeidsledige 56.58 2021-01
Langtids arbeidsledighet 1.3 2020-09
Arbeidsledighet for unge 23.3 2020-11
Lønnskostnader 120 2020-09
Ledige Stillinger 3.38 2021-01
Lønn 1441 2020-09
Minstelønn 584 2021-03
Lønnsveksten 4.7 2020-03
Lønninger innen produksjon 1373 2020-09
Befolkning 1.33 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63.75 2020-12
Pensjonsalder Menn 63.75 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.9 2020-09
Sysselsetting 66.3 2020-09
Full Jobb 552 2020-09
Yrkesdeltakelse 71.8 2020-09
Deltid Sysselsettingen 66.8 2020-09
Produktivitet 119 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 214 2021-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2021-01
Kjerne Konsumprisindeks 108 2020-12
KjerneInflasjon 0.6 2021-01
Bnp-Deflatoren 113 2020-09
Produsentpriser 113 2021-01
produsentprisene endring 2.3 2021-01
Eksportpriser 325 2021-01
Importprisene 141 2021-01
KPI Housing Utilities 344 2021-01
Kpi Transport 185 2021-01
MatInflasjon 0.2 2021-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-02
Pengemengden M1 18644 2021-01
Pengemengden M2 21527 2021-01
Bankenes balanse 34059 2020-12
Lån Til Privat Sektor 7565 2021-01
Sentralbankers balanse 12950263 2020-09
Pengemengden M3 21539 2021-01
Privat gjeld til BNP 172 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -131 2020-12
Nåværende situasjon -139 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.2 2019-12
Eksport 1344 2020-12
Import 1475 2020-12
Utenlandsgjeld 24010 2020-09
Kapitalstrømmer 129 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 903 2020-09
Pengeoverføringer 64.3 2020-09
Gullreserver 0.25 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.06 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -79.2 2020-09
Offentlige Utgifter 1083 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 39 2019-12
Statens Inntekter 2892 2020-09
Fiscal Utgifter 2971 2020-09
Asylsøknader 5 2020-07
Kreditt-Rating 83 2021-02
Militære Utgifter 571 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.4 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.6 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 96.8 2021-02
Industriell Produksjon 0.8 2020-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.6 2020-12
Industriproduksjonen 0.6 2020-12
Kapasitetsutnyttelsen 71.6 2021-03
Lagerendringer 183 2020-09
Bilregistreringer 2009 2021-01
Internett-hastighet 11556 2017-03
IP-adresser 539972 2017-03
Sementproduksjon 18 2020-12
Konkurranseevne Index 70.91 2019-12
Konkurranseevne Rank 31 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 431658 2020-03
Korrupsjon Index 75 2020-12
Korrupsjon Rank 17 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 18 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 519 2020-12
Gruvedrift Produksjon 3.8 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -16.9 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) 12.9 2020-12
Butikkhandel (Årlig) 7.3 2020-12
Forbruk 3102 2020-09
Privat sparing 13.5 2019-12
Konsumerkreditt 9834 2021-01
Bankenes Utlånsrente 3.84 2020-12
Bensinpriser 1.63 2021-02
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 66.3 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 131 2020-09
Bygningstillatelser 1605 2020-12
Konstruksjonsflyt ut -4.9 2020-06
Hjem Eierskap Rate 82.4 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 65600 2021-02
Coronavirus dødsfall 589 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 47199 2021-02
Sykehussenger 4.69 2017-12
sykehus 22.77 2017-12
ICU-senger 367 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Estland - Økonomiske indikatorer.