Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 1250 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2019-03
Arbeidsledighet 5.1 2019-06
Inflasjon 2.1 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse 124 2019-06
Nåværende situasjon 70.1 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Forretningstillit 98.5 2019-07
Forbrukertillit -0.8 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -1.1 2019-06
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2019-03
BNP 30.28 2018-12
Bnp Faste Priser 4827 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1251 2019-03
Bnp Per Innbygger 19949 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30991 2018-12
Bnp Fra Landbruk 94.04 2019-03
Bnp Fra Construction 271 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 752 2019-03
Bnp Fra Mining 82.5 2019-03
Bnp Fra Tjenester 50.5 2019-03
Bnp Fra Transport 384 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.1 2019-06
Sysselsatte 668 2019-06
Arbeidsledige 31.7 2019-07
Langtids arbeidsledighet 1.1 2019-03
Arbeidsledighet for unge 13.5 2019-05
Lønnskostnader 142 2019-03
Ledige Stillinger 4.28 2019-07
Lønn 1309 2019-03
Minstelønn 540 2019-06
Lønnsveksten 7.5 2018-09
Lønninger innen produksjon 1277 2019-03
Befolkning 1.32 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.5 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.4 2019-03
Sysselsetting 68.1 2019-06
Full Jobb 548 2019-03
Yrkesdeltakelse 71.7 2019-06
Deltid Sysselsettingen 76.7 2019-03
Produktivitet 113 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.1 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 214 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 108 2019-07
KjerneInflasjon 2.4 2019-07
Bnp-Deflatoren 131 2019-03
Produsentpriser 113 2019-07
produsentprisene endring -0.2 2019-07
Eksportpriser 336 2019-06
Importprisene 147 2019-06
KPI Housing Utilities 345 2019-07
Kpi Transport 190 2019-07
MatInflasjon 4.4 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Pengemengden M1 13730 2019-06
Pengemengden M2 16803 2019-06
Bankenes balanse 27722 2019-03
Lån Til Privat Sektor 7547 2019-06
Sentralbankers balanse 8074854 2018-09
Pengemengden M3 16815 2019-06
Privat gjeld til BNP 182 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 124 2019-06
Nåværende situasjon 70.1 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Eksport 1170 2019-06
Import 1293 2019-06
Utenlandsgjeld 20520 2019-03
Kapitalstrømmer 115 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 349 2018-09
Pengeoverføringer 76.7 2018-09
Gullreserver 0.25 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 70.55 2019-06
Offentlige Utgifter 853 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 39.5 2018-12
Statens Inntekter 994 2019-06
Fiscal Utgifter 923 2019-06
Asylsøknader 10 2019-05
Kreditt-Rating 81.25
Militære Utgifter 571 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.4 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.6 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 98.5 2019-07
Industriell Produksjon -3.8 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.7 2019-06
Industriproduksjonen 3.5 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 72.5 2019-09
Lagerendringer 236 2019-03
Bilregistreringer 2543 2019-07
Internett-hastighet 11556 2017-03
IP-adresser 539972 2017-03
Sementproduksjon 43.8 2019-06
Konkurranseevne Index 70.75 2018-12
Konkurranseevne Rank 32 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 870726 2018-09
Korrupsjon Index 73 2018-12
Korrupsjon Rank 18 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 16 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 341 2019-06
Gruvedrift Produksjon -16.1 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -0.8 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -1.1 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 2.5 2019-06
Forbruk 2557 2019-03
Privat sparing 11.58 2017-12
Konsumerkreditt 9036 2019-06
Bankenes Utlånsrente 3.66 2019-06
Bensinpriser 1.54 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 69.5 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 122 2019-03
Bygningstillatelser 1832 2019-06
Konstruksjonsflyt ut -2.3 2019-03
Hjem Eierskap Rate 82.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Estland - Økonomiske indikatorer.