Markeder Siste Referanse
Valuta 1.09 2020-04
Aksjemarkedet 1065 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.9 2019-12
Arbeidsledighet 4.1 2019-12
Inflasjon 0.9 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.7 2020-03
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse -132 2020-02
Nåværende situasjon 45.1 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Forretningstillit 96.5 2020-03
Forbrukertillit -2.2 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -2.3 2020-02
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Coronavirus tilfeller 1258 2020-04
Coronavirus dødsfall 24 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 93 2020-04
Sykehussenger 4.69 2017-12
sykehus 22.77 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.9 2019-12
BNP 30.9 2019-12
Bnp Faste Priser 6498 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1858 2019-12
Bnp Per Innbygger 19949 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30991 2018-12
Bnp Fra Landbruk 172 2019-12
Bnp Fra Construction 401 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 795 2019-12
Bnp Fra Mining 73.92 2019-12
Bnp Fra Tjenester 84.77 2019-12
Bnp Fra Transport 530 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.1 2019-12
Sysselsatte 678 2019-12
Arbeidsledige 36.79 2020-02
Langtids arbeidsledighet 0.6 2019-09
Arbeidsledighet for unge 8.7 2020-01
Lønnskostnader 117 2019-12
Ledige Stillinger 3.58 2020-01
Lønn 1472 2019-12
Minstelønn 540 2019-12
Lønnsveksten 8.2 2019-09
Lønninger innen produksjon 1383 2019-12
Befolkning 1.33 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.5 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1 2019-09
Sysselsetting 69.2 2019-12
Full Jobb 576 2019-09
Yrkesdeltakelse 72.1 2019-12
Deltid Sysselsettingen 65.1 2019-09
Produktivitet 117 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.7 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 213 2020-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 107 2020-02
KjerneInflasjon 2.6 2020-02
Bnp-Deflatoren 114 2019-12
Produsentpriser 110 2020-02
produsentprisene endring -2.6 2020-02
Eksportpriser 330 2020-02
Importprisene 140 2020-02
KPI Housing Utilities 330 2020-03
Kpi Transport 188 2020-03
MatInflasjon 2.3 2020-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Pengemengden M1 14583 2020-02
Pengemengden M2 17891 2020-02
Bankenes balanse 28829 2019-11
Lån Til Privat Sektor 7443 2020-02
Sentralbankers balanse 9294155 2019-09
Pengemengden M3 17907 2020-02
Privat gjeld til BNP 172 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -132 2020-02
Nåværende situasjon 45.1 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.7 2018-12
Eksport 1089 2020-02
Import 1221 2020-02
Utenlandsgjeld 20653 2019-12
Kapitalstrømmer 324 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 574 2019-09
Pengeoverføringer 79.2 2019-09
Gullreserver 0.25 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 8.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 67.58 2019-12
Offentlige Utgifter 1317 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 39.5 2018-12
Statens Inntekter 1344 2019-12
Fiscal Utgifter 1276 2019-12
Asylsøknader 5 2019-11
Kreditt-Rating 83 2020-04
Militære Utgifter 571 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.4 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 33.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.6 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 96.5 2020-03
Industriell Produksjon -0.2 2020-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.6 2020-02
Industriproduksjonen -4.1 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 75.5 2020-03
Lagerendringer 21.9 2019-12
Bilregistreringer 1753 2020-02
Internett-hastighet 11556 2017-03
IP-adresser 539972 2017-03
Sementproduksjon 19.2 2020-01
Konkurranseevne Index 70.91 2019-12
Konkurranseevne Rank 31 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 756224 2019-09
Korrupsjon Index 74 2019-12
Korrupsjon Rank 18 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 18 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 557 2019-12
Gruvedrift Produksjon -30.4 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -2.2 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -2.3 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 7 2020-02
Forbruk 3185 2019-12
Privat sparing 11.58 2017-12
Konsumerkreditt 9392 2020-02
Bankenes Utlånsrente 3.98 2020-02
Bensinpriser 1.39 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 68.41 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 126 2019-09
Bygningstillatelser 2096 2019-12
Konstruksjonsflyt ut -3.1 2019-09
Hjem Eierskap Rate 82.4 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1258 2020-04
Coronavirus dødsfall 24 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 93 2020-04
Sykehussenger 4.69 2017-12
sykehus 22.77 2017-12
ICU Beds 367 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Estland - Økonomiske indikatorer.