Estland BNP Siste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 1.4 0.6 0.8 0.7 0.9 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 3.7 3.4 3.6 3.3 2.9 2.6
BNP 25.92 26 26.2 26.2 26.2 26.9
Bnp Faste Priser 5079 5134 4696 5247 5226 5384
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1302 1367 1007 1345 1340 1434
Bnp Per Innbygger 18977 18984 18994 18994 18994 19200
Bnp Per Innbygger Ppp 29481 29499 29512 29512 29512 30050
Bnp Fra Landbruk 1.44 161 72.01 1.49 1.49 169
Bnp Fra Construction 383 292 242 395 394 306
Bnp Fra Manufacturing 808 696 679 835 832 730
Bnp Fra Mining 67.62 79.27 82.57 69.85 69.58 83.12
Bnp Fra Tjenester 57.6 60.26 55.12 59.5 59.27 63.19
Bnp Fra Transport 415 324 337 428 427 340
[+]