GABON - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Gabon - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Markeder Faktiske Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Valuta 579.32
575 595 617 639 737
BNP Faktiske Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp Årlig Vekstrate 0.30
4.5 4.5 4.6 3.9 5.5
BNP 14.21
14.65 14.92 15.2 14.1 12.8
Bnp Per Innbygger 9569.50
9656 9743 9633 9793 9837
Bnp Per Innbygger Ppp 16786.00
16938 16918 16898 17178 17255
Arbeidskraft Faktiske Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Arbeidsledighet 19.60
18.55 18.37 18.2 18.17 18.4
Befolkning 1.98
1.75 2.01 2.02 2.04 2.21
Prisene Faktiske Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Inflasjon 0.00
3.5 2 3.7 3.3 4
Kpi Transport 144.70
154 153 155 149 168
Konsumprisindeksen Kpi 133.10
138 137 140 137 152
Penger Faktiske Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Rentesats 2.95
2.95 2.95 2.95 3 2.95
Innskudd Rente 2.45
2.45 2.45 2.45 2.5 2.45
Handel Faktiske Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Handelsbalanse 1204.87
3987 4145 4712 4305 5589
Nåværende situasjon -272.77
21.92 -58.94 -140 -144 -116
Nåværende situasjon mot BNP -9.00
-0.5 -0.5 -0.5 1.9 0.2
Råoljeproduksjon 200.00
200 200 200 200 200
Terrorisme - Hovedsiden 0.00
0 0 0 0 0
Regjeringen Faktiske Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 66.50
66 66 66 72 80
Offentlige Budsjetter -3.50
0.5 0.5 0.5 -1.82 -2
Militære Utgifter 288.50
164 158 152 149 150
Virksomhet Faktiske Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Internett-hastighet 1754.73
1648 1622 1600 1578 1379
IP-adresser 56677.00
42602 39006 40664 42448 37820
Enkle Å Gjøre Forretninger 167.00
167 167 167 167 167
Korrupsjon Index 32.00
32 32 32 32 32
Korrupsjon Rank 117.00
106 109 113 111 104
Konkurranseevne Index 3.79
3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
Konkurranseevne Rank 108.00
106 105 105 105 107
Skatter Faktiske Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bedriftens Skattesats 30.00
30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00
35 35 35 37 39
Salgsskatt 18.00
18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 18.50
18.5 18.5 18.5 19 19
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.00
16 16 16 16 16
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Klima Faktiske Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
nedbør 129.03
146 48.52 240 172 155
Temperatur 25.37
24.58 23.09 24.48 25.18 24.86