GABON - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Gabon - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 588.21
585 592 599 606 635
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Årlig Vekstrate 0.30
4.5 4.6 3.9 1.8 5.5
BNP 14.62
15 15 15.5 15.5 16.5
Bnp Per Innbygger 9442.03
9643 9643 9793 9793 9409
Bnp Per Innbygger Ppp 16562.40
16777 16777 17178 17178 17505
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 19.60
19.25 19.5 19.57 19.65 19.7
Befolkning 2.00
2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 0.00
3.5 3.7 3.3 3.2 4
Kpi Transport 144.70
155 150 149 149 162
Konsumprisindeksen Kpi 133.10
139 138 137 137 149
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Innskudd Rente 2.45
2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse 1204.87
2129 2776 2196 2200 2978
Nåværende situasjon -272.77
-58.94 -140 -144 -147 -116
Nåværende situasjon mot BNP -9.00
-0.5 -0.5 1.9 1.9 0.2
Råoljeproduksjon 200.00
198 198 198 198 198
Terrorisme - Hovedsiden 0.00
0 0 0 0 0
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 66.50
66 66 72 72 80
Offentlige Budsjetter -3.50
0.5 -2.5 -1.82 -1.81 -2
Militære Utgifter 288.50
285 304 297 290 210
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Internett-hastighet 1754.73
1760 1770 1764 1765 1765
IP-adresser 56677.00
47302 52708 57971 56622 67506
Enkle Å Gjøre Forretninger 167.00
166 166 165 163 164
Korrupsjon Index 32.00
32 32 32 32 32
Korrupsjon Rank 117.00
115 120 118 116 113
Konkurranseevne Index 3.79
3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
Konkurranseevne Rank 108.00
105 105 105 106 107
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 30.00
30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00
35 35 35 35 35
Salgsskatt 18.00
18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 18.50
18.5 18.5 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.00
16 16 16 16 16
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
nedbør 129.03
48.52 240 172 152 155
Temperatur 25.37
23.09 24.48 25.18 24.86 24.86