GABON - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Gabon - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Markeder Faktiske Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Valuta 550.00
583 604 626 648 747
BNP Faktiske Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.90
4 4.5 4.5 4.6 5.5
BNP 14.21
13.72 13.85 13.97 14.1 9.1
Bnp Per Innbygger 9569.50
9656 9653 9649 9645 9906
Bnp Per Innbygger Ppp 16786.00
16958 16938 16918 16898 17255
Arbeidskraft Faktiske Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Arbeidsledighet 18.50
18.72 18.55 18.37 18.2 18.4
Befolkning 1.98
1.74 1.75 2.01 2.02 2.21
Prisene Faktiske Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Inflasjon 0.00
3.4 3.5 2 3.7 4
Kpi Transport 144.70
145 145 144 144 140
Konsumprisindeksen Kpi 133.10
133 133 133 133 132
Penger Faktiske Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Rentesats 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Innskudd Rente 2.45
2.49 2.49 2.49 2.5 2.81
Handel Faktiske Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Handelsbalanse 1204.87
1434 1311 1188 1065 1418
Nåværende situasjon -272.77
109 60.22 11.04 -38.12 456
Nåværende situasjon mot BNP -8.20
-0.5 -0.5 -0.26 -0.5 0.2
Råoljeproduksjon 200.00
203 204 205 206 212
Terrorisme - Hovedsiden 0.00
0 0 0 0 0
Regjeringen Faktiske Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 62.00
66 66 61.72 66 80
Offentlige Budsjetter -2.80
0.5 0.5 0.5 0.5 0.51
Militære Utgifter 198.40
172 166 161 155 115
Virksomhet Faktiske Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Internett-hastighet 1754.73
1673 1648 1622 1600 1379
IP-adresser 56677.00
46671 42602 39006 40664 37820
Enkle Å Gjøre Forretninger 167.00
161 161 162 162 159
Korrupsjon Index 35.00
33 33 33 33 32
Korrupsjon Rank 101.00
100 97 95 92 92
Konkurranseevne Index 3.79
3.76 3.76 3.77 3.77 3.77
Konkurranseevne Rank 108.00
107 106 105 105 107
Skatter Faktiske Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bedriftens Skattesats 30.00
30 30 30 30 35
Personalinntekt skattesats 35.00
37 37 37 37 39
Salgsskatt 18.00
18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 18.50
19 19 19 19 21
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.00
16.18 16.18 16.18 16.18 18.7
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Klima Faktiske Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
nedbør 129.03
172 146 48.52 240 155
Temperatur 25.37
25.13 24.58 23.09 24.48 24.86