Markeder Siste Referanse
Valuta 584 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2 2018-12
Arbeidsledighet 19.6 2017-12
Inflasjon 4.2 2019-03
Rentesats 3.5 2019-05
Handelsbalanse 1385 2017-12
Nåværende situasjon -381 2017-12
Nåværende situasjon mot BNP -9 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 66.5 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2 2018-12
BNP 17.02 2018-12
Bnp Per Innbygger 9077 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 15922 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 19.6 2017-12
Befolkning 2 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.2 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 143 2019-03
Kpi Transport 162 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.5 2019-05
Innskudd Rente 2.45 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1385 2017-12
Nåværende situasjon -381 2017-12
Nåværende situasjon mot BNP -9 2017-12
Råoljeproduksjon 200 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.2 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 66.5 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.3 2018-12
Kreditt-Rating 40
Militære Utgifter 240 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 18 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 18.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 1755 2017-03
IP-adresser 56677 2017-03
Konkurranseevne Index 3.79 2017-12
Konkurranseevne Rank 108 2017-12
Korrupsjon Index 31 2018-12
Korrupsjon Rank 124 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 169 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Gabon - Økonomiske indikatorer.