Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 3.07 3.09 3.12 3.14 3.17 3.22

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate -4.50 4.3 3 3.5 3.5 4.5
Arbeidsledighet 18.50 20 20 18.9 18.9 18.9
Inflasjon 9.90 8.7 8.5 3.3 2.8 3
Rentesats 9.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10
Handelsbalanse -487.70 -500 -440 -500 -500 -500
Nåværende situasjon -365.51 -350 -450 -450 -450 -450
Nåværende situasjon mot BNP -12.30 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
Regjeringens gjeld mot BNP 62.40 56 56 56 56 53
Offentlige Budsjetter -9.30 -7.5 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate -4.50 4.3 3 3.5 3.5 4.5
BNP 15.89 15.2 15.2 15.2 15.2 16.8
Bnp Faste Priser 8662.40 9632 9693 10465 8966 10936
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3003.20 3057 3750 3508 3525 3666
Bnp Per Innbygger 4678.66 4850 4850 4850 4850 5000
Bnp Per Innbygger Ppp 14089.30 14500 14500 14500 14500 15200
Brutto Nasjonal Produkt 10819.80 13209 13567 11198 11198 14178

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 18.50 20 20 18.9 18.9 18.9
Arbeidsledige 281.90 262 262 262 262 262
Yrkesdeltakelse 50.48 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Lønn 1256.23 1400 1400 1400 1400 1400
Befolkning 3.73 3.74 3.74 3.74 3.74 3.75
Lønninger innen produksjon 1163.24 1200 1200 1200 1200 1200
Arbeidsledighet for unge 39.40 25 25 25 25 25
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 9.90 8.7 8.5 3.3 2.8 3
Konsumprisindeksen Kpi 153.90 151 141 153 155 158
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Produsentpriser 200.50 210 216 208 210 230
produsentprisene endring 15.70 18.6 19.2 5.5 3.5 6.6
MatInflasjon 8.80 5.5 3.2 2.8 2.8 3.5
KPI Housing Utilities 102.67 107 109 84.65 141 87.19
Kpi Transport 100.44 111 107 106 103 111

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 9.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10
Innskudd Rente 9.52 10.52 10.52 10.52 10.52 10.52

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -487.70 -500 -440 -500 -500 -500
Nåværende situasjon -365.51 -350 -450 -450 -450 -450
Nåværende situasjon mot BNP -12.30 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
Import 837.00 800 800 850 850 850
Eksport 349.30 300 360 350 350 350
Utenlandske Direkte Investeringer 125.42 376 376 376 376 376
Utenlandsgjeld 20592.04 20500 20500 20500 20500 20500

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 62.40 56 56 56 56 53
Offentlige Budsjetter -9.30 -7.5 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7
Offentlige Utgifter 1743.90 1651 2299 2128 2138 2224
Regjeringens budsjetter verdi -347.60 169 169 169 169 169
Militære Utgifter 304.00 333 333 333 333 333

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriell Produksjon 13.60 4.5 4 4 4 4
Industriproduksjonen -2.60 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Lagerendringer 255.10 414 414 414 414 414
Ledende økonomisk indeks 25.80 6.5 5.5 3.5 4.3 5.5
Forretningstillit 1.70 -8 -4 -4 -4 1
Gruvedrift Produksjon 50.30 22 22 22 22 22

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Butikkhandel (Årlig) 11.30 3.4 3 3 3 3
Forbruk 8461.60 8598 8186 11107 11161 11606
Forbrukertillit -33.20 -20 -19 -19 -19 -17


Georgia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.