Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 2.90 2.97 2.98 3 3.02 3.05
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 4.90 5.3 4.9 4.2 4.6 4.8
Arbeidsledighet 12.70 13.7 13.7 13.5 13.5 13.5
Inflasjon 4.60 3.8 2.4 2.7 2.9 3.1
Rentesats 6.50 6.25 6.25 6 5.75 5.5
Handelsbalanse -435.70 -418 -496 -496 -496 -485
Nåværende situasjon -233.40 -395 -409 -409 -409 -560
Nåværende situasjon mot BNP -7.70 -8 -8 -7.9 -7.9 -7.9
Regjeringens gjeld mot BNP 43.00 44 44 43.3 43.3 43.3
Offentlige Budsjetter -2.30 -3 -3 -3.2 -3.2 -3.2
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 4.90 5.3 4.9 4.2 4.6 4.8
BNP 16.21 20 20 21 21 21
Bnp Faste Priser 6619.60 7851 8893 8868 8868 9285
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2382.30 3217 3441 3431 3431 3592
Bnp Per Innbygger 4469.20 4554 4554 4678 4678 4678
Bnp Per Innbygger Ppp 10151.70 10045 10045 10127 10127 10127
Brutto Nasjonal Produkt 9458.20 10227 10421 10391 10391 10880
Bnp Fra Landbruk 335.40 491 519 517 517 541
Bnp Fra Construction 324.40 554 559 558 558 584
Bnp Fra Manufacturing 620.00 629 787 784 784 821
Bnp Fra Mining 64.20 58.76 80.26 80.03 80.03 83.79
Bnp Fra Forvaltningsloven 529.50 683 886 884 884 925
Bnp Fra Tjenester 363.00 454 570 568 568 595
Bnp Fra Transport 503.70 557 599 597 597 625
Bnp Fra Verktøy 191.70 153 199 198 198 207
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 12.70 13.7 13.7 13.5 13.5 13.5
Arbeidsledige 245.70 265 265 262 262 262
Yrkesdeltakelse 63.90 66.8 66.8 65.9 65.9 65.9
Lønn 1202.05 1060 1330 1330 1330 1400
Befolkning 3.73 3.71 3.73 3.73 3.73 3.73
Lønninger innen produksjon 999.10 974 1100 1100 1100 1200
Arbeidsledighet for unge 26.60 26 26 25 25 25
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 4.60 3.8 2.4 2.7 2.9 3.1
Konsumprisindeksen Kpi 131.90 132 132 136 136 136
Produsentpriser 153.00 156 160 162 162 169
produsentprisene endring 6.40 6.5 6.6 6.6 5.8 5.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 -0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
MatInflasjon 7.90 1.9 1.8 1.8 1.8 2.5
KPI Housing Utilities 99.96 105 102 103 103 106
Kpi Transport 101.81 104 102 101 104 105
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 6.50 6.25 6.25 6 5.75 5.5
Innskudd Rente 8.27 8.27 8.27 8.02 7.77 7.52
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -435.70 -418 -496 -496 -496 -485
Nåværende situasjon -233.40 -395 -409 -409 -409 -560
Nåværende situasjon mot BNP -7.70 -8 -8 -7.9 -7.9 -7.9
Import 762.30 728 834 752 797 845
Eksport 326.60 310 340 332 336 349
Utenlandske Direkte Investeringer 281.10 384 375 375 375 376
Utenlandsgjeld 17828.44 18510 18790 18620 18496 20500
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 43.00 44 44 43.3 43.3 43.3
Offentlige Budsjetter -2.30 -3 -3 -3.2 -3.2 -3.2
Offentlige Utgifter 1722.40 1646 2109 2103 2103 2202
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon 9.00 6.9 6.5 6 6 4.5
Industriproduksjonen 5.60 6.9 11.2 11.2 11.2 13.4
Lagerendringer 311.50 288 237 237 237 414
Ledende økonomisk indeks 5.00 5.3 5.9 4.1 4.1 4.2
Gruvedrift Produksjon -5.50 15.5 19.4 19.4 19.4 22
Forretningstillit 27.00 27.6 29 29 29 32
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Årlig) 9.60 3.7 4 4.2 3.6 3.4
Forbruk 6237.40 5582 7510 7489 7489 7841
Forbrukertillit -15.60 -18.8 -19.1 -19.1 -19.1 -18.5


Georgia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.