Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 3.06 3.08 3.1 3.11 3.13 3.17

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Vekstrate 9.10 3.5 3.5 3 4.5 4.5
Arbeidsledighet 18.50 16.9 16.9 1.9 16.9 17.2
Inflasjon 13.90 10.3 8.8 3.2 3 3
Rentesats 10.50 10.5 10.5 10.5 10 9.5
Handelsbalanse -622.30 -500 -500 -500 -500 -500
Nåværende situasjon -368.10 -450 -450 -450 -450 -450
Nåværende situasjon mot BNP -12.30 -8 -8 -8 -8 -6.5
Regjeringens gjeld mot BNP 57.10 53 53 53 53 53
Offentlige Budsjetter -9.30 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Vekstrate 9.10 3.5 3.5 3 4.5 4.5
BNP 15.89 15.2 15.2 15.2 16.8 16.8
Bnp Faste Priser 10527.70 10872 8966 11877 10844 11361
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3014.30 3108 3598 3105 3150 3292
Bnp Per Innbygger 4486.83 5000 5000 5000 5000 5000
Bnp Per Innbygger Ppp 14089.30 15200 15200 15200 15200 15200
Brutto Nasjonal Produkt 15100.00 14094 11198 15629 15553 14728
Bnp Fra Landbruk 760.73 668 551 787 784 698
Bnp Fra Construction 658.30 807 379 681 678 843
Bnp Fra Manufacturing 1121.30 933 907 1161 1155 974
Bnp Fra Mining 122.70 102 154 127 126 107
Bnp Fra Forvaltningsloven 676.70 766 723 700 697 800
Bnp Fra Tjenester 1468.80 1512 1055 1520 1513 1580
Bnp Fra Transport 615.68 475 455 637 634 496
Bnp Fra Verktøy 213.80 168 184 221 220 176

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 18.50 16.9 16.9 1.9 16.9 17.2
Arbeidsledige 281.90 262 262 262 262 262
Yrkesdeltakelse 50.48 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Lønn 1368.52 1400 1400 1400 1400 1400
Befolkning 3.73 3.74 3.74 3.74 3.75 3.75
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Lønninger innen produksjon 1348.86 1200 1200 1200 1200 1200
Arbeidsledighet for unge 39.40 25 25 25 25 25

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 13.90 10.3 8.8 3.2 3 3
Konsumprisindeksen Kpi 161.00 166 167 163 166 171
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
MatInflasjon 17.00 2.8 2.8 2.8 3.5 3.5
KPI Housing Utilities 100.36 150 112 103 103 106
Kpi Transport 99.89 100 101 101 102 102
Produsentpriser 224.60 227 228 227 239 255
produsentprisene endring 20.30 15.5 13.5 9.5 6.6 6.6

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 10.50 10.5 10.5 10.5 10 9.5
Innskudd Rente 11.28 11.78 11.78 11.78 11.78 11.28

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse -622.30 -500 -500 -500 -500 -500
Nåværende situasjon -368.10 -450 -450 -450 -450 -450
Nåværende situasjon mot BNP -12.30 -8 -8 -8 -8 -6.5
Import 1041.70 850 850 850 850 850
Eksport 419.50 350 350 350 350 350
Utenlandske Direkte Investeringer 299.02 376 376 376 376 376
Utenlandsgjeld 21043.72 20500 20500 20500 20500 20500

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 57.10 53 53 53 53 53
Offentlige Budsjetter -9.30 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Offentlige Utgifter 2092.30 1805 1994 2155 2186 2285
Regjeringens budsjetter verdi -192.26 169 169 169 169 169
Militære Utgifter 304.00 333 333 333 333 333

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Industriell Produksjon 34.30 4 4 4 4 4
Industriproduksjonen 53.50 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Lagerendringer 230.30 414 414 414 414 414
Forretningstillit 1.70 -4 -4 -4 1 1
Gruvedrift Produksjon 13.03 22 22 22 22 22

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Butikkhandel (Årlig) 32.50 3 3 3 3 3
Forbruk 12231.50 8758 12719 12598 12782 13357
Forbrukertillit -34.20 -19 -19 -19 -17 -17


Georgia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.