Markeder Siste Referanse
Valuta 2.93 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2019-06
Arbeidsledighet 12.7 2018-12
Inflasjon 7 2019-11
Rentesats 8.5 2019-10
Handelsbalanse -532 2019-10
Nåværende situasjon -140 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -7.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 43 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2019-06
BNP 16.21 2018-12
Bnp Faste Priser 7564 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3213 2019-06
Bnp Per Innbygger 4469 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 10152 2018-12
Bnp Fra Landbruk 464 2019-06
Bnp Fra Construction 423 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 596 2019-06
Bnp Fra Mining 68.1 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 858 2019-06
Bnp Fra Tjenester 448 2019-06
Bnp Fra Transport 592 2019-06
Bnp Fra Verktøy 166 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 10589 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.7 2018-12
Sysselsatte 688 2019-06
Arbeidsledige 246 2018-12
Yrkesdeltakelse 63.9 2018-12
Lønn 1180 2019-06
Befolkning 3.73 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Lønninger innen produksjon 1051 2019-06
Arbeidsledighet for unge 26.6 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 7 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 137 2019-11
Bnp-Deflatoren 103 2019-06
KjerneInflasjon 4.9 2019-11
KPI Housing Utilities 101 2019-11
Kpi Transport 100 2019-11
Eksportpriser 101 2019-09
MatInflasjon 13.4 2019-11
Importprisene 101 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2019-11
Produsentpriser 162 2019-10
produsentprisene endring 9.2 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 8.5 2019-10
Pengemengde 3289481 2019-10
Innskudd Rente 8.6 2019-10
Valutareserver 2093583 2018-12
Pengemengden M1 7802089 2019-10
Pengemengden M2 11363340 2019-10
Pengemengden M3 24372606 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -532 2019-10
Nåværende situasjon -140 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -7.7 2018-12
Eksport 316 2019-10
Import 848 2019-10
Kapitalstrømmer 370 2019-06
Råoljeproduksjon 0.4 2019-07
Utenlandsgjeld 18184 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 187 2019-06
Pengeoverføringer 421156 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.34 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 43 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2018-12
Offentlige Utgifter 1737 2019-06
Statens Inntekter 932 2019-10
Fiscal Utgifter 937 2019-10
Kreditt-Rating 43 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 176 2019-09
Militære Utgifter 312 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 16.9 2019-09
Industriproduksjonen 20.5 2019-09
Lagerendringer 327 2019-06
Ledende økonomisk indeks 5.7 2019-10
Internett-hastighet 8774 2017-03
IP-adresser 508938 2017-03
Forretningstillit 8.3 2019-09
Konkurranseevne Index 60.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 74 2019-12
Korrupsjon Index 58 2018-12
Korrupsjon Rank 41 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 7 2019-12
Gruvedrift Produksjon 8.3 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 16.3 2019-09
Forbruk 6340 2019-06
Forbrukertillit -19.3 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Georgia - Økonomiske indikatorer.