Markeder Siste Referanse
Valuta 3.17 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 2019-12
Arbeidsledighet 12.7 2018-12
Inflasjon 6.1 2020-03
Rentesats 9 2020-03
Handelsbalanse -440 2020-02
Nåværende situasjon -539 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -7.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 43 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2019-12
Coronavirus tilfeller 188 2020-04
Coronavirus dødsfall 2 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 36 2020-04

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 2019-12
BNP 20 2019-12
Bnp Faste Priser 10958 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3434 2019-12
Bnp Per Innbygger 4469 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 10152 2018-12
Bnp Fra Landbruk 882 2019-09
Bnp Fra Construction 738 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 738 2019-09
Bnp Fra Mining 107 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 655 2019-09
Bnp Fra Tjenester 448 2019-06
Bnp Fra Transport 482 2019-09
Bnp Fra Verktøy 84.1 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 10589 2019-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.7 2018-12
Sysselsatte 688 2019-06
Arbeidsledige 246 2018-12
Yrkesdeltakelse 63.9 2018-12
Lønn 1320 2019-12
Befolkning 3.72 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Lønninger innen produksjon 1051 2019-06
Arbeidsledighet for unge 26.6 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 6.1 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 140 2020-03
Bnp-Deflatoren 107 2019-12
KjerneInflasjon 4.6 2020-02
KPI Housing Utilities 99.7 2020-03
Kpi Transport 99.22 2020-03
Eksportpriser 99.5 2019-12
MatInflasjon 13.4 2020-03
Importprisene 97.6 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2020-03
Produsentpriser 165 2020-02
produsentprisene endring 6.7 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 9 2020-03
Pengemengde 2989883 2020-02
Innskudd Rente 10.12 2020-01
Valutareserver 2706672 2019-12
Pengemengden M1 8165796 2020-02
Pengemengden M2 11008570 2020-02
Pengemengden M3 23501273 2020-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -440 2020-02
Nåværende situasjon -539 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -7.7 2018-12
Eksport 264 2020-02
Import 704 2020-02
Kapitalstrømmer 584 2019-12
Råoljeproduksjon 0.4 2019-11
Utenlandsgjeld 18631 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 347 2019-12
Pengeoverføringer 421156 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.34 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 43 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2018-12
Offentlige Utgifter 1832 2019-12
Statens Inntekter 792 2020-02
Fiscal Utgifter 862 2020-02
Kreditt-Rating 43 2020-04
Regjeringens budsjetter verdi -3.1 2019-11
Militære Utgifter 312 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2019-12
Salgsskatt 18 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 12.2 2019-12
Industriproduksjonen 20.5 2019-09
Lagerendringer 638 2019-12
Ledende økonomisk indeks 2.2 2020-02
Internett-hastighet 8774 2017-03
IP-adresser 508938 2017-03
Forretningstillit 25.8 2020-03
Konkurranseevne Index 60.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 74 2019-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 7 2019-12
Gruvedrift Produksjon 8.3 2019-09

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 15.3 2019-12
Forbruk 10267 2019-12
Forbrukertillit -19.7 2019-10

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 188 2020-04
Coronavirus dødsfall 2 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 36 2020-04
ICU Beds 210 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Georgia - Økonomiske indikatorer.