Markeder Siste Referanse
Valuta 2.87 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.8 2019-09
Arbeidsledighet 12.7 2018-12
Inflasjon 7 2019-12
Rentesats 9 2019-12
Handelsbalanse -537 2019-12
Nåværende situasjon 16.47 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -7.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 43 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.8 2019-09
BNP 16.21 2018-12
Bnp Faste Priser 7564 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3215 2019-09
Bnp Per Innbygger 4469 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 10152 2018-12
Bnp Fra Landbruk 464 2019-06
Bnp Fra Construction 423 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 596 2019-06
Bnp Fra Mining 68.1 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 858 2019-06
Bnp Fra Tjenester 448 2019-06
Bnp Fra Transport 592 2019-06
Bnp Fra Verktøy 166 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 10589 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.7 2018-12
Sysselsatte 688 2019-06
Arbeidsledige 246 2018-12
Yrkesdeltakelse 63.9 2018-12
Lønn 1217 2019-09
Befolkning 3.73 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Lønninger innen produksjon 1051 2019-06
Arbeidsledighet for unge 26.6 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 7 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 138 2019-12
Bnp-Deflatoren 103 2019-06
KjerneInflasjon 5.2 2019-12
KPI Housing Utilities 101 2019-12
Kpi Transport 99.27 2019-12
Eksportpriser 101 2019-09
MatInflasjon 12.3 2019-12
Importprisene 101 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-12
Produsentpriser 162 2019-12
produsentprisene endring 7.8 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 9 2019-12
Pengemengde 3230542 2019-11
Innskudd Rente 9.63 2019-11
Valutareserver 2093583 2018-12
Pengemengden M1 7696571 2019-11
Pengemengden M2 11227811 2019-11
Pengemengden M3 24247543 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -537 2019-12
Nåværende situasjon 16.47 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -7.7 2018-12
Eksport 390 2019-12
Import 927 2019-12
Kapitalstrømmer -11.11 2019-09
Råoljeproduksjon 0.4 2019-08
Utenlandsgjeld 17792 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 417 2019-09
Pengeoverføringer 421156 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.34 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 43 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2018-12
Offentlige Utgifter 1752 2019-09
Statens Inntekter 830 2019-11
Fiscal Utgifter 834 2019-11
Kreditt-Rating 43 2020-01
Regjeringens budsjetter verdi 176 2019-09
Militære Utgifter 312 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 16.9 2019-09
Industriproduksjonen 20.5 2019-09
Lagerendringer 340 2019-09
Ledende økonomisk indeks 6.4 2019-11
Internett-hastighet 8774 2017-03
IP-adresser 508938 2017-03
Forretningstillit 8.3 2019-09
Konkurranseevne Index 60.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 74 2019-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 7 2019-12
Gruvedrift Produksjon 8.3 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 16.3 2019-09
Forbruk 8201 2019-09
Forbrukertillit -19.3 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Georgia - Økonomiske indikatorer.