Markeder Siste Referanse
Valuta 3.31 2021-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -5.6 2020-09
Arbeidsledighet 17.6 2019-12
Inflasjon 2.8 2021-01
Rentesats 8 2021-02
Handelsbalanse -315 2021-01
Nåværende situasjon -557 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -5.1 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2019-12
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2019-12
Coronavirus tilfeller 270137 2021-02
Coronavirus dødsfall 3485 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 264047 2021-02

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -5.6 2020-09
BNP 17.74 2019-12
Bnp Faste Priser 9783 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3228 2020-09
Bnp Per Innbygger 4986 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 15014 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 12664 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 17.6 2019-12
Sysselsatte 688 2019-06
Arbeidsledige 277 2019-12
Yrkesdeltakelse 51.8 2019-12
Lønn 1240 2020-09
Befolkning 3.72 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Lønninger innen produksjon 1150 2020-09
Arbeidsledighet for unge 27.8 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.8 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 143 2021-01
Bnp-Deflatoren 107 2020-09
KjerneInflasjon 5.3 2020-12
KPI Housing Utilities 80.19 2021-01
Kpi Transport 98.58 2021-01
Eksportpriser 102 2020-11
MatInflasjon 6.4 2021-01
Importprisene 103 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) 1.1 2021-01
Produsentpriser 192 2021-01
produsentprisene endring 15.6 2021-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 8 2021-02
Pengemengde 3732589 2020-12
Innskudd Rente 9.35 2020-12
Valutareserver 3891 2021-01
Pengemengden M1 10037200 2020-12
Pengemengden M2 13659691 2020-12
Pengemengden M3 30379590 2020-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -315 2021-01
Nåværende situasjon -557 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -5.1 2019-12
Eksport 224 2021-01
Import 539 2021-01
Kapitalstrømmer 537 2020-09
Råoljeproduksjon 0.4 2020-10
Utenlandsgjeld 19662 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 303 2020-09
Pengeoverføringer 565652 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.64 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.2 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2019-12
Offentlige Utgifter 1742 2020-09
Statens Inntekter 1142 2020-12
Fiscal Utgifter 1634 2020-12
Kreditt-Rating 45 2021-02
Regjeringens budsjetter verdi -908 2020-12
Militære Utgifter 312 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2019-12
Salgsskatt 18 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 2.1 2020-09
Industriproduksjonen -5.34 2020-06
Lagerendringer 64.8 2020-09
Ledende økonomisk indeks -11.5 2021-01
Internett-hastighet 8774 2017-03
IP-adresser 508938 2017-03
Forretningstillit -28.6 2020-12
Konkurranseevne Index 60.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 74 2019-12
Korrupsjon Index 56 2020-12
Korrupsjon Rank 45 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 7 2019-12
Gruvedrift Produksjon 8.3 2019-09

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 3.4 2020-09
Forbruk 10573 2020-09
Forbrukertillit -34.2 2020-11

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 270137 2021-02
Coronavirus dødsfall 3485 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 264047 2021-02
ICU-senger 210 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Georgia - Økonomiske indikatorer.