Markeder Siste Referanse
Valuta 3.05 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2020-03
Arbeidsledighet 12.7 2018-12
Inflasjon 6.5 2020-05
Rentesats 8.25 2020-06
Handelsbalanse -263 2020-05
Nåværende situasjon -418 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -7.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 43 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2019-12
Coronavirus tilfeller 931 2020-07
Coronavirus dødsfall 15 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 794 2020-07

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2020-03
BNP 20 2019-12
Bnp Faste Priser 9036 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3434 2019-12
Bnp Per Innbygger 4469 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 10152 2018-12
Bnp Fra Landbruk 882 2019-09
Bnp Fra Construction 738 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 738 2019-09
Bnp Fra Mining 107 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 655 2019-09
Bnp Fra Tjenester 448 2019-06
Bnp Fra Transport 482 2019-09
Bnp Fra Verktøy 84.1 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 10589 2019-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.7 2018-12
Sysselsatte 688 2019-06
Arbeidsledige 246 2018-12
Yrkesdeltakelse 63.9 2018-12
Lønn 1203 2020-03
Befolkning 3.72 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Lønninger innen produksjon 1051 2019-06
Arbeidsledighet for unge 26.6 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 6.5 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 142 2020-05
Bnp-Deflatoren 106 2020-03
KjerneInflasjon 5.9 2020-05
KPI Housing Utilities 101 2020-05
Kpi Transport 97.58 2020-05
Eksportpriser 104 2020-03
MatInflasjon 14.7 2020-05
Importprisene 105 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-05
Produsentpriser 175 2020-05
produsentprisene endring 12.7 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 8.25 2020-06
Pengemengde 3515100 2020-05
Innskudd Rente 11.94 2020-04
Valutareserver 2706672 2019-12
Pengemengden M1 8680963 2020-05
Pengemengden M2 11812168 2020-05
Pengemengden M3 25575991 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -263 2020-05
Nåværende situasjon -418 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -7.7 2018-12
Eksport 234 2020-05
Import 497 2020-05
Kapitalstrømmer 584 2019-12
Råoljeproduksjon 0.4 2020-02
Utenlandsgjeld 18631 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 347 2019-12
Pengeoverføringer 421156 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.34 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 43 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2018-12
Offentlige Utgifter 1832 2019-12
Statens Inntekter 799 2020-04
Fiscal Utgifter 801 2020-04
Kreditt-Rating 45 2020-06
Regjeringens budsjetter verdi -3.1 2019-11
Militære Utgifter 312 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2019-12
Salgsskatt 18 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 8.4 2020-03
Industriproduksjonen 20.5 2019-09
Lagerendringer 638 2019-12
Ledende økonomisk indeks -13.5 2020-05
Internett-hastighet 8774 2017-03
IP-adresser 508938 2017-03
Forretningstillit 25.8 2020-03
Konkurranseevne Index 60.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 74 2019-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 7 2019-12
Gruvedrift Produksjon 8.3 2019-09

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 13.5 2020-03
Forbruk 10267 2019-12
Forbrukertillit -48.3 2020-04

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 931 2020-07
Coronavirus dødsfall 15 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 794 2020-07
ICU-senger 210 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Georgia - Økonomiske indikatorer.