Markeder Siste Referanse
Valuta 2.92 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-03
Arbeidsledighet 12.7 2018-12
Inflasjon 4.6 2019-07
Rentesats 6.5 2019-08
Handelsbalanse -436 2019-07
Nåværende situasjon -233 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -7.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 43 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2019-03
BNP 16.21 2018-12
Bnp Faste Priser 6620 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2382 2019-03
Bnp Per Innbygger 4469 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 10152 2018-12
Bnp Fra Landbruk 335 2019-03
Bnp Fra Construction 324 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 620 2019-03
Bnp Fra Mining 64.2 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 530 2019-03
Bnp Fra Tjenester 363 2019-03
Bnp Fra Transport 504 2019-03
Bnp Fra Verktøy 192 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 9458 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.7 2018-12
Sysselsatte 684 2018-12
Arbeidsledige 246 2018-12
Yrkesdeltakelse 63.9 2018-12
Lønn 1202 2018-12
Befolkning 3.73 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Lønninger innen produksjon 999 2018-12
Arbeidsledighet for unge 26.6 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.6 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 132 2019-07
Bnp-Deflatoren 102 2019-03
KjerneInflasjon 3.4 2019-07
KPI Housing Utilities 99.96 2019-07
Kpi Transport 102 2019-07
Eksportpriser 102 2019-06
MatInflasjon 7.9 2019-07
Importprisene 102 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-07
Produsentpriser 158 2019-07
produsentprisene endring 10.7 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.5 2019-08
Pengemengde 3075885 2019-06
Innskudd Rente 8.27 2019-06
Valutareserver 2093583 2018-12
Pengemengden M1 7336083 2019-06
Pengemengden M2 10719634 2019-06
Pengemengden M3 22604270 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -436 2019-07
Nåværende situasjon -233 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -7.7 2018-12
Eksport 327 2019-07
Import 762 2019-07
Kapitalstrømmer 208 2019-03
Råoljeproduksjon 0.4 2019-04
Utenlandsgjeld 17828 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 281 2019-03
Pengeoverføringer 421156 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.42 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 43 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2018-12
Offentlige Utgifter 1722 2019-03
Statens Inntekter 753 2019-06
Fiscal Utgifter 775 2019-06
Kreditt-Rating 37.5
Regjeringens budsjetter verdi -22.1 2019-06
Militære Utgifter 312 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 9 2019-03
Industriproduksjonen 5.6 2019-03
Lagerendringer 312 2019-03
Ledende økonomisk indeks 5 2019-06
Internett-hastighet 8774 2017-03
IP-adresser 508938 2017-03
Forretningstillit 27 2019-06
Konkurranseevne Index 60.88 2018-12
Konkurranseevne Rank 66 2018-12
Korrupsjon Index 58 2018-12
Korrupsjon Rank 41 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 6 2018-12
Gruvedrift Produksjon -5.5 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 9.6 2019-03
Forbruk 6237 2019-03
Forbrukertillit -15.6 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Georgia - Økonomiske indikatorer.