Markeder Siste Referanse
Valuta 3.27 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -12.3 2020-06
Arbeidsledighet 12.7 2018-12
Inflasjon 4.8 2020-08
Rentesats 8 2020-09
Handelsbalanse -351 2020-08
Nåværende situasjon -337 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -7.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 43 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2019-12
Coronavirus tilfeller 5552 2020-09
Coronavirus dødsfall 28 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 2054 2020-09

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -12.3 2020-06
BNP 17.74 2019-12
Bnp Faste Priser 8916 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2399 2020-03
Bnp Per Innbygger 4986 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 15014 2019-12
Bnp Fra Landbruk 882 2019-09
Bnp Fra Construction 738 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 738 2019-09
Bnp Fra Mining 107 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 655 2019-09
Bnp Fra Tjenester 448 2019-06
Bnp Fra Transport 482 2019-09
Bnp Fra Verktøy 84.1 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 10589 2019-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.7 2018-12
Sysselsatte 688 2019-06
Arbeidsledige 246 2018-12
Yrkesdeltakelse 63.9 2018-12
Lønn 1150 2020-06
Befolkning 3.72 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Lønninger innen produksjon 1051 2019-06
Arbeidsledighet for unge 26.6 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.8 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 139 2020-08
Bnp-Deflatoren 106 2020-06
KjerneInflasjon 5.7 2020-08
KPI Housing Utilities 100 2020-08
Kpi Transport 101 2020-08
Eksportpriser 98.5 2020-06
MatInflasjon 11.5 2020-07
Importprisene 99.3 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2020-07
Produsentpriser 174 2020-08
produsentprisene endring 4.9 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 8 2020-09
Pengemengde 3470541 2020-08
Innskudd Rente 9.86 2020-07
Valutareserver 2706672 2019-12
Pengemengden M1 9289914 2020-08
Pengemengden M2 12638675 2020-08
Pengemengden M3 26739515 2020-08

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -351 2020-08
Nåværende situasjon -337 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -7.7 2018-12
Eksport 292 2020-08
Import 643 2020-08
Kapitalstrømmer 584 2019-12
Råoljeproduksjon 0.4 2020-05
Utenlandsgjeld 18282 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 165 2020-03
Pengeoverføringer 421156 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.34 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 43 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.3 2018-12
Offentlige Utgifter 1525 2020-03
Statens Inntekter 870 2020-07
Fiscal Utgifter 1210 2020-07
Kreditt-Rating 45 2020-09
Regjeringens budsjetter verdi -345 2020-06
Militære Utgifter 312 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2019-12
Salgsskatt 18 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -5.3 2020-06
Industriproduksjonen 20.5 2019-09
Lagerendringer 334 2020-03
Ledende økonomisk indeks -5.5 2020-07
Internett-hastighet 8774 2017-03
IP-adresser 508938 2017-03
Forretningstillit -27.2 2020-06
Konkurranseevne Index 60.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 74 2019-12
Korrupsjon Index 56 2019-12
Korrupsjon Rank 44 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 7 2019-12
Gruvedrift Produksjon 8.3 2019-09

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) -14.5 2020-06
Forbruk 8388 2020-03
Forbrukertillit -40.2 2020-05

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 5552 2020-09
Coronavirus dødsfall 28 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 2054 2020-09
ICU-senger 210 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Georgia - Økonomiske indikatorer.