Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
Aksjemarkedet 902.33 871 844 817 791 740
10-årig statsobligasjon 0.93 0.95 0.99 1.03 1.07 1.16

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 2.70 0.9 2.7 1.1 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -7.90 12.6 8.2 4.2 3.4 3.6
Arbeidsledighet 15.80 18.8 18.2 17.4 16.8 16
Inflasjon -1.60 0.1 0.5 1.5 1.7 1.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1141.60 -1670 -1300 -1510 -1410 -1120
Nåværende situasjon -435.72 -520 -870 -920 -880 -780
Nåværende situasjon mot BNP -6.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1 -1
Regjeringens gjeld mot BNP 176.60 186 186 186 182 182
Offentlige Budsjetter 1.50 -6.3 -6.3 -6.3 -4 -4
Forretningstillit 96.90 102 106 104 105 109
Produksjon PMI 51.80 52 53.2 54 54.4 54.6
Forbrukertillit -39.50 -22 -16 -18 -14 -12
Butikkhandel (Månedlig) 6.10 1 -1.6 0.7 0.8 0.6
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 29 24 24
Personalinntekt skattesats 44.00 44 44 45 44 44

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 2.70 0.9 2.7 1.1 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -7.90 12.6 8.2 4.2 3.4 3.6
BNP 209.85 200 200 200 245 245
Bnp Faste Priser 43178.20 37962 43735 50888 44992 46611
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4743.66 4275 5324 5302 4943 5121
Bnp Per Innbygger 24024.20 23200 23200 23200 23900 23900
Bnp Per Innbygger Ppp 30314.60 29100 29100 29100 30000 30000
Bnp Fra Landbruk 1894.37 1644 2054 2071 1974 2045
Bnp Fra Construction 977.35 547 825 2535 1018 1055
Bnp Fra Mining 5657.27 5047 5909 5249 5895 6107
Bnp Fra Forvaltningsloven 8072.59 7189 8953 9760 8412 8714
Bnp Fra Tjenester 7961.44 7129 7535 9145 8296 8594

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 15.80 18.8 18.2 17.4 16.8 16
Sysselsatte 3817.26 3740 3790 3820 3860 3940
Arbeidsledige 746.01 1010 980 910 870 820
Sysselsetting 83.65 81 82 82.3 82.6 84.8
Langtids arbeidsledighet 10.20 13.2 12.6 11.8 11.2 11.2
Arbeidsledighet for unge 34.20 37.2 36.6 35.8 35.2 35.2
Lønnskostnader 103.20 102 101 104 105 106
Minstelønn 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.72 10.7 10.7 10.7 10.67 10.67
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 51.00 51.5 52 52.2 52 52.6
Produktivitet 102.70 102 105 102 101 104
Arbeidsledighetsrate 1.20 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon -1.60 0.1 0.5 1.5 1.7 1.6
Harmoniserte Konsumprisindeks 100.43 102 101 106 101 104
Konsumprisindeksen Kpi 105.33 106 106 112 107 109
Kjerne Konsumprisindeks 94.70 97.71 97.87 103 98.21 99.59
KjerneInflasjon -1.30 -0.2 0.6 1 1.2 1.4
Bnp-Deflatoren 98.44 98.9 100 104 99.92 102
Produsentpriser 102.60 96.43 97.58 108 99.73 102
produsentprisene endring 0.00 2.5 3 2.6 2.2 1.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.4 1.9 0.5 0.4 0.4
KPI Housing Utilities 117.48 116 113 126 117 119
Kpi Transport 122.52 122 117 127 118 120
MatInflasjon -0.30 0.5 1.5 1.7 2 1.8

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Bankenes balanse 330995.52 348000 347000 351000 349800 355000
Lån Til Privat Sektor 71955.49 83860 79774 78509 75688 78715
Privat gjeld til BNP 123.10 130 130 130 127 127
Lånevekst 15.90 8.9 6.5 4.2 3.6 4
Sentralbankers balanse 183830.00 187000 184000 186000 187000 191000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -1141.60 -1670 -1300 -1510 -1410 -1120
Nåværende situasjon -435.72 -520 -870 -920 -880 -780
Nåværende situasjon mot BNP -6.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1 -1
Import 4022.20 3890 4400 4290 4390 4400
Eksport 2880.60 2590 2760 2880 2950 3280
Utenlandsgjeld 494508.60 499000 504000 501000 504200 497000
Kapitalstrømmer 156.94 550 420 -800 -570 -760
Turisme Inntekter 25.42 1980 1800 190 295 250
Turistankomster 88101.00 2165000 2420000 308000 306200 445000
Utenlandske Direkte Investeringer 351.70 250 560 320 -180 290

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 176.60 186 186 186 182 182
Offentlige Budsjetter 1.50 -6.3 -6.3 -6.3 -4 -4
Regjeringens budsjetter verdi -1706.40 2550 -6700 90 -16770 -5970
Offentlige Utgifter 10004.80 10750 10280 11820 10540 9980
Statens Utgifter Til Bnp 46.30 49 49 49 47 47
Statens Inntekter 8528.00 27500 29100 52430 22600 58430
Statsgjeld 374005.73 376000 377000 370000 375000 382000
Fiscal Utgifter 11801.00 34200 69000 69200 12900 64400

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 29 24 24
Personalinntekt skattesats 44.00 44 44 45 44 44
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 40.56 40.56 40.56 40.06 40.56 40.56
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.81 24.81 24.81 24.06 24.81 24.81
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.75 15.75 15.75 16 15.75 15.75

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 96.90 102 106 104 105 109
Produksjon PMI 51.80 52 53.2 54 54.4 54.6
Industriell Produksjon 4.40 7.5 3.6 5.1 4.2 3
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.30 0.6 0.5 1.1 0.7 0.5
Industriproduksjonen 2.70 7.9 4.2 5.5 4.3 3.2
Kapasitetsutnyttelsen 73.60 71 72 73 74 74
Nye ordere -14.00 -10 -8 -10 -7 -6
Bilregistreringer 6690.00 10200 5100 7850 4950 8550

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit -39.50 -22 -16 -18 -14 -12
Butikkhandel (Månedlig) 6.10 1 -1.6 0.7 0.8 0.6
Butikkhandel (Årlig) -3.00 7.5 3.7 5.6 4.5 3.2
Forbruk 30883.20 27405 31310 34408 32180 33339
Privat-Sektor-Kreditt 139639.49 170488 160676 156968 147325 153218
Husholdninger Gjeld Til Bnp 59.20 59 59 59 57 57
Bankenes Utlånsrente 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97
Konsumerkreditt 13702.32 14061 16991 19698 14801 15333
Bensinpriser 1.88 1.66 1.58 1.47 1.43 1.35

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 67.20 74 72 75 76 78
Hjem Eierskap Rate 75.40 72 72 72 71.8 71.8
Bygningstillatelser 1813.00 1250 1220 1450 1380 1650


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.