Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 885.24 868 853 838 824 796
10-årig statsobligasjon 2.19 1.22 1.29 1.36 1.44 1.6
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.80 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 2.1 2.2 1.9 2 2.4
Arbeidsledighet 16.70 17 16.5 16.2 15.9 15.5
Inflasjon -0.70 0.5 0.6 0.5 0.7 0.9
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1884.20 -1610 -2100 -2100 -1490 -1630
Nåværende situasjon 1873.60 -920 -1100 1250 1690 -780
Nåværende situasjon mot BNP -1.10 -0.7 -1 -1 -1 -1
Regjeringens gjeld mot BNP 181.20 175 170 170 170 170
Offentlige Budsjetter 1.00 1.2 1 1 1 1
Forretningstillit 106.70 105 104 103 106 108
Produksjon PMI 53.50 52 52.5 51.9 52.2 52.9
Forbrukertillit -8.40 -22 -20 -23 -21 -17
Butikkhandel (Månedlig) 1.30 1.1 -0.7 0.7 -0.4 0.9
Bedriftens Skattesats 28.00 29 29 28 28 29
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.80 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 2.1 2.2 1.9 2 2.4
BNP 218.03 222 229 229 229 229
Bnp Faste Priser 48845.00 48816 44792 49773 49822 49988
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5650.69 5195 5640 5758 5764 5320
Bnp Per Innbygger 23558.10 23800 24500 24500 24500 24500
Bnp Per Innbygger Ppp 25140.70 25900 26200 26200 26200 26200
Bnp Fra Landbruk 1870.00 1987 1760 1906 1907 2035
Bnp Fra Construction 1542.23 2432 1120 1572 1573 2490
Bnp Fra Mining 5107.83 5035 4932 5205 5210 5156
Bnp Fra Forvaltningsloven 9133.95 9362 9135 9307 9317 9587
Bnp Fra Tjenester 10004.87 8773 7673 10195 10205 8984
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 16.70 17 16.5 16.2 15.9 15.5
Langtids arbeidsledighet 12.00 13 12.5 12.2 11.9 11.5
Arbeidsledighet for unge 33.10 33.5 33 32.7 32.4 32
Lønnskostnader 91.90 96.2 89.4 91 79.2 96.6
Minstelønn 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.74 10.77 10.67 10.67 10.67 10.67
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 52.30 52.3 52.4 52.3 52.5 52.4
Levelønn Family 1070.00 1070 1200 1200 1200 1200
Lønn Å Leve Av Individuell 595.00 620 650 650 650 650
Lønn Høy Dyktige 1510.00 1600 1650 1650 1650 1650
Lønn Lav Dyktige 717.00 800 840 840 840 840
Arbeidsledighetsrate 0.70 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon -0.70 0.5 0.6 0.5 0.7 0.9
Konsumprisindeksen Kpi 107.67 107 108 108 108 108
Kjerne Konsumprisindeks 100.20 99.9 100 101 101 101
KjerneInflasjon 0.20 -0.1 0.4 0.6 0.5 0.7
Produsentpriser 106.40 105 108 108 106 106
produsentprisene endring -2.00 -0.2 0.5 0.8 0.7 1
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0.1 1 0.7 1 0.2
KPI Housing Utilities 119.96 121 122 119 121 122
Kpi Transport 126.90 123 126 129 127 124
MatInflasjon -1.60 0.1 0.4 0.7 1.2 1.5
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.40 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
Bankenes balanse 316457.96 307000 312000 317000 322000 325000
Lån Til Privat Sektor 74545.35 84322 79947 76974 76286 86346
Lånevekst -0.90 0.6 0.9 1 0.9 1.5
Privat gjeld til BNP 123.10 119 115 115 115 115
Sentralbankers balanse 105851.00 111000 117000 121000 126000 132000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -1884.20 -1610 -2100 -2100 -1490 -1630
Nåværende situasjon 1873.60 -920 -1100 1250 1690 -780
Nåværende situasjon mot BNP -1.10 -0.7 -1 -1 -1 -1
Import 4719.90 4520 5050 4340 4320 4680
Eksport 2835.70 2910 2950 2850 3020 3050
Utenlandsgjeld 423049.04 409000 410000 410000 414000 416000
Turisme Inntekter 4182.45 285 348 2770 2990 320
Turistankomster 3063126.00 433000 386000 2881000 2999000 465000
Utenlandske Direkte Investeringer 150.90 360 710 750 420 400
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 181.20 175 170 170 170 170
Offentlige Budsjetter 1.00 1.2 1 1 1 1
Offentlige Utgifter 10100.90 11346 9430 10293 10303 11618
Statens Utgifter Til Bnp 46.70 46.7 45.8 45.8 45.8 45.8
Statsgjeld 356549.40 362000 364000 364000 366000 369000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 28.00 29 29 28 28 29
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 41.06 40.06 40.06 41.06 41.06 40.06
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.06 24.06 24.06 25.06 25.06 24.06
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16.00 16 16 16 16 16
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 106.70 105 104 103 106 108
Produksjon PMI 53.50 52 52.5 51.9 52.2 52.9
Industriell Produksjon 1.20 0.4 1 0.9 1.2 1.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.00 1.4 -0.7 1.4 -1.6 1.2
Industriproduksjonen 4.50 0.1 0.7 1 0.9 0.8
Bilregistreringer 7276.00 6240 10100 14500 5100 7650
Gruvedrift Produksjon -1.90 2.5 1.5 1.1 1.2 1.4
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit -8.40 -22 -20 -23 -21 -17
Butikkhandel (Månedlig) 1.30 1.1 -0.7 0.7 -0.4 0.9
Butikkhandel (Årlig) 0.80 1.7 2 2.2 1.9 1.8
Forbruk 33116.40 33007 31732 33746 33779 33799
Privat-Sektor-Kreditt 157174.04 173745 168516 164192 162972 177915
Bankenes Utlånsrente 4.25 4.68 4.93 4.23 4.23 4.93
Konsumerkreditt 17148.74 18896 18720 18484 18414 19349
Bensinpriser 1.76 1.56 1.52 1.47 1.43 1.34
Husholdninger Gjeld Til Bnp 51.80 52.5 51.9 51.9 51.9 51.9
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 64.40 64 64.5 65 65.5 66
Bygningstillatelser 1300.00 1250 1450 1320 1175 1290
Hjem Eierskap Rate 73.50 72.7 72.4 72.4 72.4 72.4


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.