Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.10 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Aksjemarkedet 876.17 842 828 813 799 771
10-årig statsobligasjon 1.35 1.65 1.73 1.82 1.91 2.11
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.80 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5
Arbeidsledighet 17.00 16.5 15.9 15.7 15.5 14.9
Inflasjon -0.20 -0.6 0.5 0.6 0.9 1.2
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1828.10 -1400 -1610 -2100 -1490 -1630
Nåværende situasjon 1280.00 1600 -920 -1100 1250 -780
Nåværende situasjon mot BNP -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 181.10 175 175 170 170 170
Offentlige Budsjetter 1.10 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Forretningstillit 108.40 108 102 104 103 105
Produksjon PMI 54.90 54.5 52 52.5 52.9 53.4
Forbrukertillit -8.20 -10 -22 -20 -23 -17
Butikkhandel (Månedlig) 2.50 -0.6 1.1 -0.7 0.7 0.9
Bedriftens Skattesats 28.00 29 29 29 28 29
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.80 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5
BNP 218.03 222 222 229 229 229
Bnp Faste Priser 48845.00 52198 48577 44485 49675 49306
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5650.69 5258 5169 5602 5747 5247
Bnp Per Innbygger 23558.10 23800 23800 24500 24500 24500
Bnp Per Innbygger Ppp 25140.70 25900 25900 26200 26200 26200
Bnp Fra Landbruk 1870.00 1956 1977 1747 1902 2007
Bnp Fra Construction 1542.23 1310 2420 1112 1568 2456
Bnp Fra Mining 5107.83 5224 5011 4898 5195 5086
Bnp Fra Forvaltningsloven 9133.95 9089 9316 9073 9289 9456
Bnp Fra Tjenester 10004.87 12504 8730 7621 10175 8861
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 17.00 16.5 15.9 15.7 15.5 14.9
Sysselsetting 84.30 82.9 83.2 83.4 83.3 83.6
Langtids arbeidsledighet 12.50 12.3 11.7 11.5 11.3 11.3
Arbeidsledighet for unge 33.00 32.8 32.2 32 31.8 31.6
Lønnskostnader 91.90 78.6 96.2 89.4 91 96.6
Minstelønn 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.74 10.69 10.71 10.68 10.68 10.68
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 52.30 52.3 52.3 52.4 52.3 52.4
Levelønn Family 1070.00 1070 1070 1200 1200 1200
Lønn Å Leve Av Individuell 595.00 620 620 650 650 650
Lønn Høy Dyktige 1510.00 1600 1600 1650 1650 1650
Lønn Lav Dyktige 717.00 800 800 840 840 840
Arbeidsledighetsrate 0.70 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon -0.20 -0.6 0.5 0.6 0.9 1.2
Konsumprisindeksen Kpi 105.31 107 107 108 108 109
Kjerne Konsumprisindeks 98.40 99.6 99.9 100 101 101
KjerneInflasjon 0.20 -0.4 -0.1 0.4 0.6 1.1
Produsentpriser 106.70 110 105 108 109 106
produsentprisene endring -0.90 1 1.2 1.4 1.5 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.50 1.6 0.1 1 0.7 0.2
KPI Housing Utilities 118.63 119 121 122 120 123
Kpi Transport 128.38 125 123 126 130 124
MatInflasjon -1.90 -2 0.1 0.4 0.7 1.5
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.44 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
Bankenes balanse 298987.77 295000 302000 306000 312000 325000
Lån Til Privat Sektor 74969.72 86383 83909 79400 76823 85168
Lånevekst -0.40 -0.2 0.6 0.9 1 1.5
Privat gjeld til BNP 123.10 119 119 115 115 115
Sentralbankers balanse 103699.00 107000 111000 117000 121000 132000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -1828.10 -1400 -1610 -2100 -1490 -1630
Nåværende situasjon 1280.00 1600 -920 -1100 1250 -780
Nåværende situasjon mot BNP -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
Import 5002.30 4250 4520 5050 4340 4680
Eksport 3174.20 2870 2910 2950 2850 3050
Utenlandsgjeld 404104.62 402915 409865 410166 410974 416013
Turisme Inntekter 3645.33 2850 275 238 2570 320
Turistankomster 3226187.00 2791000 433000 386000 2881000 465000
Utenlandske Direkte Investeringer 196.10 300 360 710 750 400
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 181.10 175 175 170 170 170
Offentlige Budsjetter 1.10 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Offentlige Utgifter 10100.90 9701 11290 9365 10273 11459
Statens Utgifter Til Bnp 46.70 46.7 46.7 45.8 45.8 45.8
Statsgjeld 356549.40 361000 362000 364000 364000 369000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 28.00 29 29 29 28 29
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 41.06 40.06 40.06 40.06 41.06 40.06
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.06 24.06 24.06 24.06 25.06 24.06
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16.00 16 16 16 16 16
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 108.40 108 102 104 103 105
Produksjon PMI 54.90 54.5 52 52.5 52.9 53.4
Industriell Produksjon -2.10 0.5 0.4 1 1.2 1.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.10 -2 1.4 -0.7 1.4 1.2
Industriproduksjonen -1.90 -0.1 0.1 0.7 1 0.8
Bilregistreringer 9594.00 7500 7840 12100 11100 8650
Gruvedrift Produksjon -10.40 -3.2 2.5 1.5 1.1 1.4
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit -8.20 -10 -22 -20 -23 -17
Butikkhandel (Månedlig) 2.50 -0.6 1.1 -0.7 0.7 0.9
Butikkhandel (Årlig) 2.30 2.1 1.7 2 2.2 1.8
Forbruk 33116.40 33750 32846 31515 33679 33338
Privat-Sektor-Kreditt 160209.36 179163 172894 167362 163870 175487
Bankenes Utlånsrente 4.23 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
Konsumerkreditt 18119.39 21059 18803 18591 18448 19085
Bensinpriser 1.80 1.72 1.67 1.62 1.58 1.58
Husholdninger Gjeld Til Bnp 52.60 52.5 52.5 51.9 51.9 51.9
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 64.40 64 64 64.5 65 66
Bygningstillatelser 1461.00 1150 1250 1450 1320 1290
Hjem Eierskap Rate 73.50 72.7 72.7 72.4 72.4 72.4


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.