Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11
Aksjemarkedet 632.97 613 594 575 557 520
10-årig statsobligasjon 1.09 1.14 1.19 1.24 1.29 1.4

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -1.60 3.8 2.5 2 1.5 1.1
Bnp Årlig Vekstrate -0.90 -9.7 -4.8 -2.6 9.6 6.2
Arbeidsledighet 15.50 19.9 20 19.5 18.8 17.4
Inflasjon -1.60 -1.2 -1.4 -1.3 -0.4 2
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1162.00 -1900 -1630 -2150 -2150 -1510
Nåværende situasjon -1132.57 1690 -780 -780 -780 -650
Nåværende situasjon mot BNP -1.40 -0.3 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2
Regjeringens gjeld mot BNP 176.60 192 192 186 186 186
Offentlige Budsjetter 1.50 -6.6 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6
Forretningstillit 87.60 88 92 95 95 101
Produksjon PMI 49.40 45 49 52.9 52.9 53.5
Forbrukertillit -27.70 -20 -23 -18 -22 -26
Butikkhandel (Månedlig) -25.50 -0.4 0.9 0.9 0.9 0.7
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -1.60 3.8 2.5 2 1.5 1.1
Bnp Årlig Vekstrate -0.90 -9.7 -4.8 -2.6 9.6 6.2
BNP 209.85 175 175 200 200 200
Bnp Faste Priser 43461.80 50426 45765 42332 47634 48602
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5214.75 5120 5417 5079 5715 5753
Bnp Per Innbygger 24024.20 22500 22500 23200 23200 23200
Bnp Per Innbygger Ppp 30314.60 28200 28200 29100 29100 29100
Bnp Fra Landbruk 1655.84 1803 1807 1613 1815 1920
Bnp Fra Construction 1297.59 1419 2081 1264 1422 2210
Bnp Fra Mining 4742.13 4915 4525 4619 5197 4805
Bnp Fra Forvaltningsloven 9100.98 8357 8671 8864 9975 9208
Bnp Fra Tjenester 7097.84 12216 8319 6913 7779 8835

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 15.50 19.9 20 19.5 18.8 17.4
Sysselsatte 3839.30 4270 4340 4340 4340 4410
Arbeidsledige 730.27 750 710 710 710 710
Sysselsetting 84.02 85.6 86 86 86 86.7
Langtids arbeidsledighet 12.10 13 13.1 12.6 11.9 11.9
Arbeidsledighet for unge 33.60 33.3 33.4 32.9 32.2 32.2
Lønnskostnader 95.00 79.2 96.6 96.6 96.6 97
Minstelønn 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.72 10.68 10.68 10.65 10.65 10.65
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 50.60 52.5 52.4 52.4 52.4 52.6
Produktivitet 102.80 95 95.6 95.6 95.6 96.2
Arbeidsledighetsrate -0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -1.60 -1.2 -1.4 -1.3 -0.4 2
Harmoniserte Konsumprisindeks 101.56 102 105 101 102 106
Konsumprisindeksen Kpi 105.77 106 106 106 105 108
Kjerne Konsumprisindeks 100.10 101 101 101 101 102
KjerneInflasjon 0.50 0.5 0.7 0.7 0.7 0.9
Bnp-Deflatoren 96.54 95.64 95.19 95.28 96.15 97.09
Produsentpriser 92.80 107 109 96.05 93.73 111
produsentprisene endring -11.80 0.7 1 1 1 1.4
Importprisene 90.67 103 104 104 104 105
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 1 0.2 0.2 0.2 0.2
KPI Housing Utilities 113.26 119 119 116 113 121
Kpi Transport 116.97 125 125 122 118 127
MatInflasjon 3.60 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Bankenes balanse 319941.56 322000 325000 325000 325000 325000
Lån Til Privat Sektor 73298.49 70930 70213 70718 80335 74566
Privat gjeld til BNP 123.10 115 115 115 115 111
Lånevekst 4.00 0.5 1 1.4 1.4 1.5
Sentralbankers balanse 111151.00 126000 132000 132000 132000 144000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -1162.00 -1900 -1630 -2150 -2150 -1510
Nåværende situasjon -1132.57 1690 -780 -780 -780 -650
Nåværende situasjon mot BNP -1.40 -0.3 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2
Import 3227.70 4920 4680 5190 5190 4750
Eksport 2065.60 3020 3050 3040 3040 3240
Utenlandsgjeld 455824.03 414000 416000 416000 416000 423000
Kapitalstrømmer -368.17 -760 -360 -360 -360 -400
Pengeoverføringer 112.50 102 106 106 106 110
Turisme Inntekter 7.28 2990 320 320 320 370
Turistankomster 367378.00 2999000 465000 465000 465000 495000
Utenlandske Direkte Investeringer 377.50 420 400 400 400 450

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 176.60 192 192 186 186 186
Offentlige Budsjetter 1.50 -6.6 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6
Regjeringens budsjetter verdi -3422.40 450 360 360 360 90
Offentlige Utgifter 9591.30 9111 10433 9342 10512 11080
Statens Utgifter Til Bnp 46.30 54 54 49 49 49
Statens Inntekter 16078.00 12950 55910 55910 55910 56430
Statsgjeld 361828.74 366000 369000 369000 369000 370000
Fiscal Utgifter 23523.00 12500 55550 55550 55550 56340

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16.00 16 16 16 16 16

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 87.60 88 92 95 95 101
Produksjon PMI 49.40 45 49 52.9 52.9 53.5
Industriell Produksjon -7.50 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.90 -1.6 1.2 1.2 1.2 1.1
Industriproduksjonen -8.40 0.9 0.8 0.8 0.8 1.2
Kapasitetsutnyttelsen 67.10 73.4 74 74 74 75
Nye ordere -10.00 -10 -4 -4 -4 -6
Bilregistreringer 8249.00 5100 7650 7650 7650 9150
Gruvedrift Produksjon -11.80 1.2 1.4 1.4 1.4 1

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -27.70 -20 -23 -18 -22 -26
Butikkhandel (Månedlig) -25.50 -0.4 0.9 0.9 0.9 0.7
Butikkhandel (Årlig) -24.80 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
Forbruk 30828.20 31844 31423 30027 33788 33371
Privat-Sektor-Kreditt 147800.84 149551 146758 143770 161990 155857
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.30 51.9 51.9 51.9 51.9 51.5
Bankenes Utlånsrente 3.81 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91
Konsumerkreditt 15063.51 16317 15477 14822 16510 16437
Bensinpriser 1.60 1.43 1.36 1.29 1.23 1.17

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 65.60 65.5 66 66 66 68
Hjem Eierskap Rate 73.50 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4
Bygningstillatelser 1305.00 1175 1290 1290 1290 1320


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.