Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 550.85 533 517 500 484 453
10-årig statsobligasjon 1.59 1.67 1.74 1.81 1.89 2.05

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate -0.70 -2.6 -4.3 -2 0.9 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.00 -1.2 -7.5 -4 -2.4 0.9
Arbeidsledighet 16.30 16.9 18.2 19.9 20 18
Inflasjon 0.20 0.6 0.5 0.7 0.9 1
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1906.00 -2000 -1900 -1900 -1630 -1510
Nåværende situasjon -1291.00 -1100 1250 1690 -780 -650
Nåværende situasjon mot BNP -1.10 -1 -1 -1 -1 -0.9
Regjeringens gjeld mot BNP 181.20 182 182 182 182 183
Offentlige Budsjetter 1.00 -8.2 -8.2 -8.2 -8.2 -9.6
Forretningstillit 113.20 104 85 88 92 101
Produksjon PMI 56.20 48 41 45 49 53.5
Forbrukertillit -4.80 -19 -62 -48 -42 -26
Butikkhandel (Månedlig) -3.20 -0.7 0.7 -0.4 0.9 0.7
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate -0.70 -2.6 -4.3 -2 0.9 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.00 -1.2 -7.5 -4 -2.4 0.9
BNP 222.00 198 198 198 198 167
Bnp Faste Priser 48072.40 43706 47498 51936 46919 47341
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5771.30 5475 5448 5299 5633 5683
Bnp Per Innbygger 23558.10 22198 22198 22198 22198 20601
Bnp Per Innbygger Ppp 25140.70 23689 23689 23689 23689 21985
Bnp Fra Landbruk 1898.60 1712 1836 1857 1853 1870
Bnp Fra Construction 2186.30 1089 1486 1461 2134 2153
Bnp Fra Mining 4752.79 4788 4908 5062 4639 4680
Bnp Fra Forvaltningsloven 9107.93 8988 8968 8607 8889 8969
Bnp Fra Tjenester 8738.50 7496 9680 12582 8529 8606

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 16.30 16.9 18.2 19.9 20 18
Sysselsatte 3864.18 4270 4270 4270 4340 4410
Arbeidsledige 774.80 750 750 750 710 710
Deltid Sysselsettingen 368.70 370 370 370 368 382
Full Jobb 3533.00 3900 3900 3900 3972 4028
Sysselsetting 83.30 85.2 85.5 85.6 86 86.7
Langtids arbeidsledighet 12.10 12.6 12.7 13.6 13.7 12
Arbeidsledighet for unge 34.70 35.2 35.3 36.2 36.3 34.6
Lønnskostnader 77.70 89.4 91 79.2 96.6 97
Minstelønn 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.72 10.68 10.68 10.68 10.68 10.65
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 51.60 52.4 52.3 52.5 52.4 52.6
Levelønn Family 1070.00 1200 1200 1200 1200 1250
Lønn Å Leve Av Individuell 595.00 650 650 650 650 690
Lønn Høy Dyktige 1510.00 1650 1650 1650 1650 1700
Lønn Lav Dyktige 717.00 840 840 840 840 870
Produktivitet 100.10 95 95 95 95.6 96.2
Arbeidsledighetsrate 0.20 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 0.20 0.6 0.5 0.7 0.9 1
Harmoniserte Konsumprisindeks 101.27 102 104 104 105 106
Konsumprisindeksen Kpi 105.41 108 108 108 109 110
Kjerne Konsumprisindeks 97.70 100 101 101 101 102
KjerneInflasjon 0.20 0.4 0.6 0.5 0.7 0.9
Bnp-Deflatoren 96.54 97.38 97.28 97.48 97.67 98.65
Produsentpriser 107.80 108 106 107 109 111
produsentprisene endring 3.30 0.5 0.8 0.7 1 1.4
Importprisene 113.48 103 103 103 104 105
Inflasjonen (Månedlig) -0.50 1 0.7 1 0.2 0.2
KPI Housing Utilities 119.05 122 119 121 122 123
Kpi Transport 125.06 126 129 127 128 129
MatInflasjon -0.10 0.4 0.7 1.2 1.5 1.7

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
Bankenes balanse 314569.78 312000 317000 322000 325000 325000
Lån Til Privat Sektor 74234.92 77757 72706 73054 71983 72631
Lånevekst -0.90 -0.2 0.8 0.5 1 1.5
Privat gjeld til BNP 123.10 115 115 115 115 111
Sentralbankers balanse 109016.00 117000 121000 126000 132000 144000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse -1906.00 -2000 -1900 -1900 -1630 -1510
Nåværende situasjon -1291.00 -1100 1250 1690 -780 -650
Nåværende situasjon mot BNP -1.10 -1 -1 -1 -1 -0.9
Import 4750.70 4950 4780 4920 4680 4750
Eksport 2844.70 2950 2850 3020 3050 3240
Utenlandsgjeld 445385.36 410000 410000 414000 416000 423000
Kapitalstrømmer -1685.48 -760 -760 -760 -360 -400
Pengeoverføringer 134.10 102 102 102 106 110
Turisme Inntekter 286.61 348 2770 2990 320 370
Turistankomster 531055.00 386000 2881000 2999000 465000 495000
Utenlandske Direkte Investeringer 303.10 710 750 420 400 450

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 181.20 182 182 182 182 183
Offentlige Budsjetter 1.00 -8.2 -8.2 -8.2 -8.2 -9.6
Regjeringens budsjetter verdi -768.20 450 450 450 360 90
Offentlige Utgifter 10959.20 9345 10145 9384 10696 10792
Statens Utgifter Til Bnp 46.70 45.8 45.8 45.8 45.8 45.4
Statens Inntekter 7549.00 12950 12950 12950 55910 56430
Statsgjeld 356014.92 364000 364000 366000 369000 370000
Fiscal Utgifter 8644.00 12500 12500 12500 55550 56340
Asylsøknader 8220.00 2600 2600 2600 2500 2100

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16.00 16 16 16 16 16

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forretningstillit 113.20 104 85 88 92 101
Produksjon PMI 56.20 48 41 45 49 53.5
Industriell Produksjon -1.20 1 0.9 1.2 1.4 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.30 -0.7 1.4 -1.6 1.2 1.1
Industriproduksjonen 3.90 0.7 1 0.9 0.8 1.2
Kapasitetsutnyttelsen 70.30 73.4 73.4 73.4 74 75
Nye ordere -10.00 -10 -10 -10 -4 -6
Bilregistreringer 7862.00 10100 14500 5100 7650 9150
Gruvedrift Produksjon 27.20 1.5 1.1 1.2 1.4 1

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbrukertillit -4.80 -19 -62 -48 -42 -26
Butikkhandel (Månedlig) -3.20 -0.7 0.7 -0.4 0.9 0.7
Butikkhandel (Årlig) -1.50 2 2.2 1.9 1.8 1.8
Forbruk 33007.30 30983 31996 32797 32215 32505
Privat-Sektor-Kreditt 153630.52 163899 155088 154031 150458 151812
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.40 51.9 51.9 51.9 51.9 51.5
Bankenes Utlånsrente 4.08 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
Konsumerkreditt 16080.49 18207 17459 16806 15867 16010
Bensinpriser 1.76 -1.46 -1.38 -1.31 -1.21 -1.21

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Boligpriser 65.60 64.5 65 65.5 66 68
Hjem Eierskap Rate 73.50 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4
Bygningstillatelser 1799.00 1450 1320 1175 1290 1320


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.