Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Aksjemarkedet 871.72 854 840 826 812 785
10-årig statsobligasjon 2.15 2.57 2.65 2.74 2.84 3.03
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.30 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5
Arbeidsledighet 17.60 16.5 15.9 15.7 15.5 15.1
Inflasjon -0.30 0.5 0.5 0.7 1.2 1.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalanse -2186.30 -1400 -1610 -2100 -2100 -1630
Nåværende situasjon 300.60 1600 -920 -1100 1250 -780
Nåværende situasjon mot BNP -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 181.10 175 175 170 170 170
Offentlige Budsjetter 1.10 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Forretningstillit 101.00 101 102 104 103 105
Produksjon PMI 52.40 52.5 52 52.5 52.9 53.4
Forbrukertillit -27.80 -28 -22 -20 -23 -17
Butikkhandel (Månedlig) -3.80 -0.6 1.1 -0.7 0.7 0.9
Bedriftens Skattesats 28.00 29 29 29 28 29
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.20 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.30 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5
BNP 218.03 222 222 229 229 229
Bnp Faste Priser 43999.00 51992 48912 48864 44659 49841
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5488.00 5220 5096 5091 5570 5193
Bnp Per Innbygger 23558.10 23800 23800 24500 24500 24500
Bnp Per Innbygger Ppp 25140.70 25900 25900 26200 26200 26200
Bnp Fra Landbruk 1722.49 1949 1991 1989 1748 2029
Bnp Fra Construction 1085.79 1305 2436 2434 1102 2483
Bnp Fra Mining 4801.01 5203 5045 5040 4873 5141
Bnp Fra Forvaltningsloven 9016.11 9053 9381 9371 9151 9559
Bnp Fra Tjenester 7499.95 12454 8790 8782 7612 8957
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 17.60 16.5 15.9 15.7 15.5 15.1
Sysselsetting 82.00 82.9 83.2 83.4 83.3 83.6
Langtids arbeidsledighet 12.50 12 11.5 11 10.7 10.2
Arbeidsledighet for unge 40.40 35.4 34.4 33.6 39.3 30.6
Lønnskostnader 93.20 78.6 96.2 89.4 91 96.6
Minstelønn 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.74 10.69 10.71 10.68 10.68 10.68
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 51.80 52.3 52.3 52.4 52.3 52.4
Levelønn Family 1070.00 1070 1070 1200 1200 1200
Lønn Å Leve Av Individuell 595.00 620 620 650 650 650
Lønn Høy Dyktige 1510.00 1600 1600 1650 1650 1650
Lønn Lav Dyktige 717.00 800 800 840 840 840
Arbeidsledighetsrate 0.60 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon -0.30 0.5 0.5 0.7 1.2 1.4
Konsumprisindeksen Kpi 107.46 109 108 106 108 110
Kjerne Konsumprisindeks 99.60 101 101 98.38 100 102
KjerneInflasjon 0.10 0.4 0.4 0.5 0.7 1.2
Produsentpriser 107.80 110 105 108 109 106
produsentprisene endring 0.10 1 1.2 1.4 1.5 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 1.6 0.1 1 0.7 0.2
KPI Housing Utilities 118.56 121 122 122 122 124
Kpi Transport 128.70 127 123 122 126 125
MatInflasjon -1.10 1.4 1.4 1.6 1.7 1.5
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.25
Internbankrente -0.36 -0.31 -0.31 -0.06 -0.33 -0.06
Bankenes balanse 288629.42 295000 302000 306000 312000 325000
Lån Til Privat Sektor 75001.14 87796 95700 83909 79400 101000
Lånevekst -0.50 0.7 0.6 0.9 1 1.5
Privat gjeld til BNP 131.90 125 125 119 119 119
Sentralbankers balanse 103008.00 107000 111000 117000 121000 132000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -2186.30 -1400 -1610 -2100 -2100 -1630
Nåværende situasjon 300.60 1600 -920 -1100 1250 -780
Nåværende situasjon mot BNP -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
Import 5230.90 4250 4520 5050 4340 4680
Eksport 3044.60 2870 2910 2950 2850 3050
Utenlandsgjeld 404104.62 420000 426000 430000 409462 436000
Turisme Inntekter 1605.10 2850 275 238 2570 320
Turistankomster 495608.00 2791000 433000 386000 2881000 465000
Råoljeproduksjon 4.00 5 5 5 5 5
Utenlandske Direkte Investeringer 694.70 300 360 710 750 400
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 181.10 175 175 170 170 170
Offentlige Budsjetter 1.10 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Offentlige Utgifter 8979.00 9663 11368 11357 9114 11584
Statens Utgifter Til Bnp 46.70 46.7 46.7 45.8 45.8 45.8
Statsgjeld 357693.75 361000 362000 364000 364000 369000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 28.00 29 29 29 28 29
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 41.06 40.06 40.06 40.06 41.06 40.06
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.06 24.06 24.06 24.06 25.06 24.06
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16.00 16 16 16 16 16
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 101.00 101 102 104 103 105
Produksjon PMI 52.40 52.5 52 52.5 52.9 53.4
Industriell Produksjon -1.20 0.5 0.4 1 1.2 1.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.60 -2 1.4 -0.7 1.4 1.2
Industriproduksjonen -0.20 -0.1 0.1 0.7 1 0.8
Bilregistreringer 13131.00 7500 7840 12100 11100 8650
Gruvedrift Produksjon -16.40 -3.2 2.5 1.5 1.1 1.4
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit -27.80 -28 -22 -20 -23 -17
Butikkhandel (Månedlig) -3.80 -0.6 1.1 -0.7 0.7 0.9
Butikkhandel (Årlig) -2.70 2.1 1.7 2 2.2 1.8
Forbruk 31026.00 33617 33072 33040 31491 33700
Privat-Sektor-Kreditt 161047.54 181413 201000 172894 167362 215000
Bankenes Utlånsrente 4.42 4.68 4.68 4.93 4.58 4.93
Konsumerkreditt 18235.00 20976 18933 18811 18591 19292
Bensinpriser 1.82 1.63 1.59 1.55 1.64 1.55
Husholdninger Gjeld Til Bnp 52.60 52.5 52.5 51.9 51.9 51.9
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 61.60 64 64 64.5 65 66
Bygningstillatelser 1228.00 1150 1250 1450 1320 1290
Hjem Eierskap Rate 73.50 72.7 72.7 72.4 72.4 72.4


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.