Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
Aksjemarkedet 778.98 772 747 724 701 655
10-årig statsobligasjon 0.70 0.73 0.76 0.79 0.83 0.9

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 2.30 1.5 2.4 1.8 1.1 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -11.70 -2.6 12.6 8.2 4.2 3.2
Arbeidsledighet 16.70 19.5 18.8 18.2 17.4 16
Inflasjon -2.30 -0.8 0.1 0.5 1.5 1.7
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1365.60 -1630 -1670 -1300 -1510 -1510
Nåværende situasjon -1258.80 -650 -520 -870 -920 -920
Nåværende situasjon mot BNP -1.40 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.6
Regjeringens gjeld mot BNP 176.60 186 186 186 186 179
Offentlige Budsjetter 1.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -0.4
Forretningstillit 91.50 95 94 98 101 105
Produksjon PMI 46.90 51.5 51.5 53.2 54 52.8
Forbrukertillit -44.70 -18 -22 -23 -26 -17
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 0.6 1 -1.6 0.7 0.5
Bedriftens Skattesats 24.00 29 24 24 29 29
Personalinntekt skattesats 44.00 45 44 44 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 2.30 1.5 2.4 1.8 1.1 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -11.70 -2.6 12.6 8.2 4.2 3.2
BNP 209.85 200 200 200 200 245
Bnp Faste Priser 45240.40 43667 40011 43598 50888 45501
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4707.85 4431 4506 5324 5302 4617
Bnp Per Innbygger 24024.20 23200 23200 23200 23200 23900
Bnp Per Innbygger Ppp 30314.60 29100 29100 29100 29100 30000
Bnp Fra Landbruk 1865.86 1829 1733 2054 2071 1906
Bnp Fra Construction 709.69 946 576 825 2535 986
Bnp Fra Mining 6062.86 5375 5320 5909 5249 5600
Bnp Fra Forvaltningsloven 7715.03 7405 7578 8953 9760 7716
Bnp Fra Tjenester 10165.50 9340 7515 7535 9145 9732

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 16.70 19.5 18.8 18.2 17.4 16
Sysselsatte 3969.64 3700 3740 3790 3820 4000
Arbeidsledige 743.30 1050 1010 980 910 820
Sysselsetting 84.23 78.6 79.5 82 82.3 84.8
Langtids arbeidsledighet 10.20 12.3 14.4 13.7 9.2 12.3
Arbeidsledighet for unge 35.00 34.3 36.4 35.7 27.5 34.3
Lønnskostnader 89.70 94.4 95 79 94 94
Minstelønn 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.72 10.65 10.65 10.65 10.65 10.62
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 51.60 50.6 51.5 52 52.2 52.2
Produktivitet 91.80 96.2 97 97.5 99 101
Arbeidsledighetsrate -3.20 0.6 0.3 0.4 0.6 0.6

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon -2.30 -0.8 0.1 0.5 1.5 1.7
Harmoniserte Konsumprisindeks 100.49 101 102 102 106 102
Konsumprisindeksen Kpi 105.26 106 106 106 112 107
Kjerne Konsumprisindeks 97.24 97.71 97.87 98.25 98.21 99.59
KjerneInflasjon -2.00 -1.2 -0.2 0.6 1 1.4
Bnp-Deflatoren 99.90 97.9 99.1 100 104 99.37
Produsentpriser 95.50 96.52 91.11 95.68 108 99.03
produsentprisene endring -9.00 -4.2 0.5 3 2.6 1.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.3 0.3 1.9 0.3 0.3
KPI Housing Utilities 115.39 118 116 113 126 120
Kpi Transport 116.67 124 123 117 127 126
MatInflasjon 0.80 1.1 1.4 1.5 1.7 1.8

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 0.44 -0.33
Bankenes balanse 340648.24 342000 348000 347000 351000 355000
Lån Til Privat Sektor 73983.62 75656 75085 75118 74825 76097
Privat gjeld til BNP 123.10 130 130 130 130 127
Lånevekst 12.50 4.2 2.5 1.9 1.6 1.7
Sentralbankers balanse 169154.00 172000 175000 174000 182000 187000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -1365.60 -1630 -1670 -1300 -1510 -1510
Nåværende situasjon -1258.80 -650 -520 -870 -920 -920
Nåværende situasjon mot BNP -1.40 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.6
Import 3990.70 3860 3890 4400 4290 4400
Eksport 2625.10 2190 2590 2760 2880 3280
Utenlandsgjeld 488706.82 469000 474000 473000 475000 477000
Kapitalstrømmer -641.51 -680 550 420 -800 -800
Turisme Inntekter 60.70 220 1980 1800 190 270
Turistankomster 367378.00 451000 2165000 2420000 308000 445000
Utenlandske Direkte Investeringer 224.30 -120 250 560 320 320

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 176.60 186 186 186 186 179
Offentlige Budsjetter 1.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -0.4
Regjeringens budsjetter verdi -4801.10 360 -40640 5550 90 90
Offentlige Utgifter 8641.40 9980 10750 10280 11820 12500
Statens Utgifter Til Bnp 46.30 49 49 49 49 46
Statens Inntekter 47361.00 17500 27500 29100 52430 62430
Statsgjeld 364864.58 372000 376000 377000 370000 374000
Fiscal Utgifter 70169.00 11950 34200 69000 69200 64400

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 29 24 24 29 29
Personalinntekt skattesats 44.00 45 44 44 45 45
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 40.56 40.06 40.56 40.56 40.06 40.06
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.81 24.06 24.81 24.81 24.06 24.06
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.75 16 15.75 15.75 16 16

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 91.50 95 94 98 101 105
Produksjon PMI 46.90 51.5 51.5 53.2 54 52.8
Industriell Produksjon 8.60 0.9 7.5 3.6 5.1 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 6.20 1.5 0.6 0.5 1.1 0.4
Industriproduksjonen 6.80 1.2 7.9 4.2 5.5 2.8
Kapasitetsutnyttelsen 74.20 66 69 72 74 74
Nye ordere -21.00 -26 -18 -12 -10 -10
Bilregistreringer 6443.00 4200 10200 5100 7850 8550

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit -44.70 -18 -22 -23 -26 -17
Butikkhandel (Månedlig) 0.00 0.6 1 -1.6 0.7 0.5
Butikkhandel (Årlig) 4.70 2.2 7.5 3.7 5.6 2.3
Forbruk 32573.20 31595 28886 31314 34408 32922
Privat-Sektor-Kreditt 147037.93 153808 151233 150188 149416 151956
Husholdninger Gjeld Til Bnp 56.40 59 59 59 59 57
Bankenes Utlånsrente 4.71 4.44 4.44 4.44 5.43 4.44
Konsumerkreditt 14788.34 15477 14822 16991 19698 16127
Bensinpriser 1.75 1.55 1.54 1.47 1.47 1.47

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Boligpriser 67.00 65 65 65.9 66 66
Hjem Eierskap Rate 73.50 72 72 72 72 72
Bygningstillatelser 1780.00 980 1250 1220 1450 1650


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.