Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.1
Aksjemarkedet 876.89 834 810 787 764 721
10-årig statsobligasjon 1.20 1.37 1.45 1.52 1.6 1.77

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 3.40 1.2 0.6 0.5 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 16.20 4.2 3.4 2 3.8 3.6
Arbeidsledighet 13.00 15 15.4 14.8 14.7 14.2
Inflasjon 3.40 2.2 2.4 1.4 1 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.1
Handelsbalanse -2111.20 -1510 -1740 -1300 -1440 -1420
Nåværende situasjon -176.70 -920 -880 750 950 -780
Nåværende situasjon mot BNP -6.70 -7.6 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Regjeringens gjeld mot BNP 205.60 209 202 202 202 202
Offentlige Budsjetter -9.70 -10 -3 -3 -3 -3
Forretningstillit 113.40 111 110 110 108 109
Produksjon PMI 58.80 55.1 54.4 54.7 54.3 54.6
Forbrukertillit -40.80 -30 -27 -29 -26 -22
Butikkhandel (Månedlig) 2.20 0.7 0.8 0.9 -1.3 0.6
Bedriftens Skattesats 24.00 29 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 44.00 45 44 44 44 44

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 3.40 1.2 0.6 0.5 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 16.20 4.2 3.4 2 3.8 3.6
BNP 189.41 200 245 245 245 245
Bnp Faste Priser 45201.40 50888 41890 46105 46919 46611
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5280.93 5302 5234 5387 5482 5257
Bnp Per Innbygger 17436.01 23200 23900 23900 23900 23900
Bnp Per Innbygger Ppp 27287.08 29100 30000 30000 30000 30000
Bnp Fra Landbruk 1881.77 2071 1860 1919 1953 2045
Bnp Fra Construction 769.09 2535 710 784 798 1055
Bnp Fra Mining 6204.60 5249 5938 6329 6440 6107
Bnp Fra Forvaltningsloven 8210.90 9760 8413 8375 8523 8714
Bnp Fra Tjenester 9328.70 9145 7186 9515 9683 8594

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 13.00 15 15.4 14.8 14.7 14.2
Sysselsatte 4156.79 4190 4230 4200 4250 4300
Arbeidsledige 585.84 600 630 640 620 590
Sysselsetting 87.65 86.8 86.6 86.9 87 87.4
Langtids arbeidsledighet 9.60 9.2 11.1 10.5 10.4 9.9
Arbeidsledighet for unge 24.50 27.5 26 25.4 25.3 24.8
Lønnskostnader 95.10 101 102 104 103 105
Minstelønn 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.72 10.7 10.67 10.67 10.67 10.67
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 51.30 51.9 52 52.3 52.4 52.6
Produktivitet 107.50 108 108 108 108 109
Arbeidsledighetsrate 2.80 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 3.40 2.2 2.4 1.4 1 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 109.38 112 108 108 109 108
Harmoniserte Konsumprisindeks 104.00 106 103 104 104 103
Kjerne Konsumprisindeks 98.16 103 97.26 98.66 98.94 99.29
KjerneInflasjon 0.20 0.7 1.2 1.1 1.2 1.4
Bnp-Deflatoren 98.44 104 101 99.82 99.42 101
Produsentpriser 117.60 108 120 118 122 120
produsentprisene endring 23.50 20.9 15.5 10.3 6.7 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 1.50 0.5 0.4 0.5 2 0.4
KPI Housing Utilities 127.88 126 120 119 120 119
Kpi Transport 128.63 127 130 130 133 134
MatInflasjon 3.00 2.9 1.7 1.5 1.6 1.7

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.1
Internbankrente -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.46
Bankenes balanse 326526.11 342000 347800 351000 352000 355000
Lån Til Privat Sektor 64725.84 78085 76899 70965 67434 81364
Privat gjeld til BNP 139.40 130 127 127 127 127
Lånevekst 12.50 7.5 6.2 4 4.3 4.2
Sentralbankers balanse 219924.00 229000 232000 238000 236800 239000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -2111.20 -1510 -1740 -1300 -1440 -1420
Nåværende situasjon -176.70 -920 -880 750 950 -780
Nåværende situasjon mot BNP -6.70 -7.6 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Import 5807.50 4690 5190 4500 4620 4700
Eksport 3696.30 3080 3450 3200 3180 3280
Utenlandsgjeld 526462.73 501000 504200 502900 501800 497000
Kapitalstrømmer 131.84 -800 -570 780 510 -760
Turisme Inntekter 2175.73 190 295 1950 2100 250
Turistankomster 2346530.00 308000 306200 2950000 3680000 445000
Utenlandske Direkte Investeringer 578.80 320 -180 290 650 290

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 205.60 209 202 202 202 202
Offentlige Budsjetter -9.70 -10 -3 -3 -3 -3
Regjeringens budsjetter verdi 369.30 90 -1300 -7000 -7300 30
Offentlige Utgifter 9322.70 11820 10540 10200 9677 9980
Statens Utgifter Til Bnp 60.70 59 52 52 52 52
Statens Inntekter 34682.00 57430 17600 29200 42800 64430
Statsgjeld 386824.51 387000 385000 383000 384000 385000
Fiscal Utgifter 45205.00 69100 18900 36200 50100 64400

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 29 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 44.00 45 44 44 44 44
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 36.66 40.06 36.66 36.66 36.66 36.66
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.54 24.06 22.54 22.54 22.54 22.54
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.12 16 14.12 14.12 14.12 14.12

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 113.40 111 110 110 108 109
Produksjon PMI 58.80 55.1 54.4 54.7 54.3 54.6
Industriell Produksjon 9.70 5.1 4.2 4.7 3.8 3
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.30 1.1 0.7 0.7 0.6 0.5
Industriproduksjonen 6.20 5.5 4.3 5.1 4.2 3.2
Kapasitetsutnyttelsen 79.60 79.9 79.7 79.9 80 81
Nye ordere 4.00 -10 -7 -8 -7 -6
Bilregistreringer 6409.00 7650 9150 12500 8400 9550

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit -40.80 -30 -27 -29 -26 -22
Butikkhandel (Månedlig) 2.20 0.7 0.8 0.9 -1.3 0.6
Butikkhandel (Årlig) 10.10 9.8 4.5 0.5 1.1 3.2
Forbruk 32135.20 34408 28877 32778 33356 33360
Privat-Sektor-Kreditt 117988.69 151990 148306 134345 123148 158374
Husholdninger Gjeld Til Bnp 59.30 59 57 57 57 57
Bankenes Utlånsrente 3.64 5.43 3.64 3.64 3.64 3.74
Konsumerkreditt 10282.89 19698 14025 12372 10706 15333
Bensinpriser 1.99 1.89 1.8 1.71 1.62 1.54

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Boligpriser 70.20 74.5 76 77 77.5 78
Hjem Eierskap Rate 74.60 72 71.8 71.8 71.8 71.8
Konstruksjonsflyt ut 16.20 2.5 4 4.3 3.8 4.4
Bygningstillatelser 1468.00 1950 2080 2220 1980 2350


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.