Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Valuta 1.04 1.03 1.02 1.01 1.01 0.99
Aksjemarkedet 805.79 775 747 719 719 668
10-årig statsobligasjon 3.52 4.16 4.36 4.57 4.57 5.01

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate 2.30 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 7.00 2.8 2.6 2.8 2.8 2.7
Arbeidsledighet 12.50 14.7 14.2 14.5 14.5 14.8
Inflasjon 11.30 10 8 5 4 1.5
Rentesats 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Handelsbalanse -2747.50 -1300 -1440 -1420 -1440 -1360
Nåværende situasjon -1615.70 -1500 -1500 -1300 -1300 -1000
Nåværende situasjon mot BNP -6.70 -5.3 -5.3 -4 -4 -4
Regjeringens gjeld mot BNP 193.30 186 186 180 180 180
Offentlige Budsjetter -7.40 -4.2 -4.2 -1 -1 -1
Forretningstillit 104.30 108 109 103 103 109
Produksjon PMI 51.10 54.3 54.6 54 54 54.6
Forbrukertillit -52.50 -26 -22 -21 -21 -23
Butikkhandel (Månedlig) -0.90 -1.3 0.6 0.2 0.2 0.6
Bedriftens Skattesats 24.00 29 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 44.00 45 44 44 44 44

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate 2.30 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 7.00 2.8 2.6 2.8 2.8 2.7
BNP 189.41 245 245 245 245 304
Bnp Faste Priser 43843.00 45192 51490 47162 45071 48436
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 6293.00 5814 6112 6225 6469 6393
Bnp Per Innbygger 17436.01 23900 23900 23900 23900 24600
Bnp Per Innbygger Ppp 27287.08 30000 30000 30000 30000 30700
Bnp Fra Landbruk 1602.89 1754 1561 1582 1648 1625
Bnp Fra Construction 1022.18 833 880 962 1051 988
Bnp Fra Mining 6436.04 6329 7326 6974 6616 7162
Bnp Fra Forvaltningsloven 7942.64 8375 7819 8157 8165 8378
Bnp Fra Tjenester 8805.41 9515 14486 10147 9052 10421

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Arbeidsledighet 12.50 14.7 14.2 14.5 14.5 14.8
Sysselsatte 4077.38 4250 4300 4300 4300 4400
Arbeidsledige 583.81 620 590 590 590 550
Sysselsetting 87.48 87 87.4 87.4 87.4 87.8
Langtids arbeidsledighet 0.90 3.5 3.4 2.9 3.2 3.2
Arbeidsledighet for unge 36.80 39.4 39.3 38.8 39.1 39.1
Lønnskostnader 93.48 103 105 105 105 108
Minstelønn 773.50 758 758 758 758 758
Befolkning 10.72 10.67 10.67 10.67 10.67 10.65
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 51.80 52.4 52.6 52.6 52.6 52.9
Produktivitet 94.76 108 109 109 109 109
Arbeidsledighetsrate 0.90 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflasjon 11.30 10 8 5 4 1.5
Konsumprisindeksen Kpi 111.80 113 112 113 114 115
Harmoniserte Konsumprisindeks 111.59 114 113 113 114 115
Kjerne Konsumprisindeks 102.23 102 102 103 102 104
KjerneInflasjon 1.85 1.2 1.4 1.4 1.4 1.6
Bnp-Deflatoren 101.01 111 109 109 106 111
Produsentpriser 155.40 118 122 129 155 131
produsentprisene endring 48.80 6.7 2.5 2.5 2.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 2 0.4 0.6 0.6 0.4
MatInflasjon 12.10 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
KPI Housing Utilities 137.63 114 113 128 139 129
Kpi Transport 123.03 125 126 127 128 128

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Rentesats 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Internbankrente -0.56 0.19 0.69 0.94 1.19 1.19
Bankenes balanse 327759.23 352000 355000 355000 355000 362000
Lån Til Privat Sektor 65322.48 67434 66139 66811 68066 67859
Lånevekst 7.30 4.3 4.2 4.2 4.2 2.6
Privat gjeld til BNP 139.40 127 127 127 127 125
Sentralbankers balanse 248340.00 236800 239000 239000 239000 245000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Handelsbalanse -2747.50 -1300 -1440 -1420 -1440 -1360
Nåværende situasjon -1615.70 -1500 -1500 -1300 -1300 -1000
Nåværende situasjon mot BNP -6.70 -5.3 -5.3 -4 -4 -4
Import 6854.10 4620 4700 4750 4750 4870
Eksport 4106.60 3180 3280 3310 3310 3510
Utenlandsgjeld 565233.21 501800 497000 497000 497000 505000
Kapitalstrømmer 1039.61 510 -760 -760 -760 -760
Turisme Inntekter 646.96 2100 250 250 250 290
Turistankomster 2346530.00 3680000 445000 445000 445000 515000
Utenlandske Direkte Investeringer 1056.00 650 290 290 290 290

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 193.30 186 186 180 180 180
Offentlige Budsjetter -7.40 -4.2 -4.2 -1 -1 -1
Regjeringens budsjetter verdi -750.30 -7300 30 30 30 2200
Offentlige Utgifter 9062.00 9726 9980 10255 9316 10500
Statens Utgifter Til Bnp 60.70 52 52 52 52 50
Statens Inntekter 22288.00 42800 64430 64430 64430 68100
Statsgjeld 394547.18 384000 385000 385000 385000 388000
Fiscal Utgifter 26352.00 50100 64400 64400 64400 65900

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bedriftens Skattesats 24.00 29 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 44.00 45 44 44 44 44
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 36.66 40.06 36.66 36.66 36.66 36.66
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.54 24.06 22.54 22.54 22.54 22.54
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.12 16 14.12 14.12 14.12 14.12

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forretningstillit 104.30 108 109 103 103 109
Produksjon PMI 51.10 54.3 54.6 54 54 54.6
Industriell Produksjon -4.50 3.8 3 2.8 2.7 2.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -7.50 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5
Industriproduksjonen -0.50 4.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Kapasitetsutnyttelsen 76.40 80 81 81 81 81.8
Nye ordere -8.00 -7 -6 -6 -6 -8
Bilregistreringer 11995.00 8400 9550 9550 9550 9780

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forbrukertillit -52.50 -26 -22 -21 -21 -23
Butikkhandel (Månedlig) -0.90 -1.3 0.6 0.2 0.2 0.6
Butikkhandel (Årlig) 12.30 5.2 4.2 3.9 3.7 3.2
Forbruk 31916.00 32272 34903 34128 32810 35049
Privat-Sektor-Kreditt 109499.29 123148 113112 113049 114098 116052
Husholdninger Gjeld Til Bnp 56.90 57 57 57 57 55
Bensinpriser 2.51 2.64 2.73 2.83 2.93 2.93
Bankenes Utlånsrente 3.92 3.92 4.67 5.17 5.42 5.42
Konsumerkreditt 8689.20 10603 9246 8949 8932 9496

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Boligpriser 73.70 77.5 78 78 78 80
Hjem Eierskap Rate 74.60 71.8 71.8 71.8 71.8 71.4
Konstruksjonsflyt ut 12.00 3.8 4.4 4.4 4.4 3
Bygningstillatelser 1822.00 1980 2350 2350 2350 2240


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.