Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
Aksjemarkedet 612.32 590 571 553 536 501
10-årig statsobligasjon 1.00 1.05 1.09 1.14 1.19 1.29

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -14.00 2.5 2 1.5 0.7 1.1
Bnp Årlig Vekstrate -15.20 -4.8 -2.6 12.6 8.2 6.2
Arbeidsledighet 16.80 20 19.5 18.8 18.2 17.4
Inflasjon -2.00 -1.4 -1.3 -0.4 1 2
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1270.10 -1630 -1530 -1670 -1300 -1510
Nåværende situasjon 79.66 -1780 -650 -520 -870 -920
Nåværende situasjon mot BNP -1.40 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
Regjeringens gjeld mot BNP 176.60 192 186 186 186 186
Offentlige Budsjetter 1.50 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Forretningstillit 89.50 92 95 94 98 101
Produksjon PMI 50.00 52 51.5 51.5 53.2 54
Forbrukertillit -41.00 -23 -18 -22 -23 -26
Butikkhandel (Månedlig) -0.90 0.9 0.6 1 -1.6 0.7
Bedriftens Skattesats 24.00 29 24 24 24 29
Personalinntekt skattesats 44.00 45 44 44 44 45

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -14.00 2.5 2 1.5 0.7 1.1
Bnp Årlig Vekstrate -15.20 -4.8 -2.6 12.6 8.2 6.2
BNP 209.85 175 200 200 200 200
Bnp Faste Priser 41813.80 49841 45765 42332 47082 50888
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5105.55 5193 5417 5079 5749 5302
Bnp Per Innbygger 24024.20 22500 23200 23200 23200 23200
Bnp Per Innbygger Ppp 30314.60 28200 29100 29100 29100 29100
Bnp Fra Landbruk 1736.56 2029 1807 1613 1955 2071
Bnp Fra Construction 1962.03 2483 2081 1264 2209 2535
Bnp Fra Mining 4531.18 5141 4525 4619 5102 5249
Bnp Fra Forvaltningsloven 9412.14 9559 8671 8864 10598 9760
Bnp Fra Tjenester 6440.44 8957 8319 6913 7252 9145

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 16.80 20 19.5 18.8 18.2 17.4
Sysselsatte 3921.05 3690 3700 3740 3790 3820
Arbeidsledige 746.09 1020 1050 1010 980 910
Sysselsetting 84.01 77 78.6 79.5 82 82.3
Langtids arbeidsledighet 11.00 11.5 11 10.3 9.7 8.9
Arbeidsledighet for unge 37.80 39.4 38.9 38.2 37.6 36.8
Lønnskostnader 100.80 91.5 94.4 95 79 94
Minstelønn 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.72 10.68 10.65 10.65 10.65 10.65
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 50.80 50.2 50.6 51.5 52 52.2
Produktivitet 114.80 95.6 96.2 97 97.5 99
Arbeidsledighetsrate -3.20 -1 0.6 0.3 0.4 0.6

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon -2.00 -1.4 -1.3 -0.4 1 2
Harmoniserte Konsumprisindeks 100.91 105 102 101 101 106
Konsumprisindeksen Kpi 105.40 110 106 106 105 112
Kjerne Konsumprisindeks 97.66 98.5 99.3 98.46 98.73 99.48
KjerneInflasjon -1.60 -0.7 0.4 0.4 1.1 1
Bnp-Deflatoren 96.54 102 95.19 95.28 96.15 104
Produsentpriser 95.70 103 94.34 99.39 98.57 105
produsentprisene endring -6.60 -2.7 -0.8 4.4 3 2.6
Inflasjonen (Månedlig) -0.60 0.5 0.3 0.3 1.9 0.3
KPI Housing Utilities 113.34 124 119 116 113 126
Kpi Transport 116.51 125 125 122 116 127
MatInflasjon 1.90 1.3 1.1 1.4 1.5 1.7

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44
Bankenes balanse 335598.76 345000 342000 348000 347000 351000
Lån Til Privat Sektor 73572.95 77367 75656 75085 74971 78605
Privat gjeld til BNP 123.10 132 130 130 130 130
Lånevekst 9.20 4.9 4.2 2.5 1.9 1.6
Sentralbankers balanse 169154.00 176000 172000 175000 174000 182000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -1270.10 -1630 -1530 -1670 -1300 -1510
Nåværende situasjon 79.66 -1780 -650 -520 -870 -920
Nåværende situasjon mot BNP -1.40 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
Import 3333.50 4030 3860 3890 4400 4290
Eksport 2063.40 2500 2190 2590 2760 2880
Utenlandsgjeld 472645.31 465000 469000 474000 473000 475000
Kapitalstrømmer 1900.21 -1200 -680 550 420 -800
Turisme Inntekter 1373.18 120 220 1980 1800 190
Turistankomster 367378.00 225000 451000 2165000 2420000 308000
Utenlandske Direkte Investeringer 133.50 -440 -120 250 560 320

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 176.60 192 186 186 186 186
Offentlige Budsjetter 1.50 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Regjeringens budsjetter verdi 1234.60 360 -40640 5550 -6700 90
Offentlige Utgifter 10200.40 11900 9980 10750 10280 11820
Statens Utgifter Til Bnp 46.30 54 49 49 49 49
Statens Inntekter 33501.00 41910 17500 27500 29100 52430
Statsgjeld 362871.42 369000 372000 376000 377000 370000
Fiscal Utgifter 44766.00 82550 11950 34200 69000 69200

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 24.00 29 24 24 24 29
Personalinntekt skattesats 44.00 45 44 44 44 45
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 40.56 40.06 40.56 40.56 40.56 40.06
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.81 24.06 24.81 24.81 24.81 24.06
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.75 16 15.75 15.75 15.75 16

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 89.50 92 95 94 98 101
Produksjon PMI 50.00 52 51.5 51.5 53.2 54
Industriell Produksjon -3.80 -2.6 0.9 7.5 3.6 5.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.90 -1.2 1.5 0.6 0.5 1.1
Industriproduksjonen 0.00 -3.2 1.2 7.9 4.2 5.5
Kapasitetsutnyttelsen 69.20 67 66 69 72 74
Nye ordere -43.00 -20 -26 -18 -12 -10
Bilregistreringer 7107.00 5500 4200 10200 5100 7850

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit -41.00 -23 -18 -22 -23 -26
Butikkhandel (Månedlig) -0.90 0.9 0.6 1 -1.6 0.7
Butikkhandel (Årlig) -3.10 -3 2.2 7.5 3.7 5.6
Forbruk 29255.80 33700 31423 30027 32942 34408
Privat-Sektor-Kreditt 147523.10 161712 153808 151233 150326 164299
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.50 61 59 59 59 59
Bankenes Utlånsrente 3.83 4.93 3.62 3.62 3.62 5.43
Konsumerkreditt 15074.37 19292 15477 14822 16991 19698
Bensinpriser 1.71 1.55 1.54 1.47 1.39 1.47

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Boligpriser 67.00 63.4 65 65 65.9 66
Hjem Eierskap Rate 73.50 72.4 72 72 72 72
Bygningstillatelser 2116.00 1320 980 1250 1220 1450


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.