Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17 1.15
Aksjemarkedet 895.19 854 822 790 760 703
10-årig statsobligasjon 0.56 0.63 0.66 0.69 0.72 0.79

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 4.40 3.7 1.1 0.6 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -2.30 8.2 4.2 3.4 2.5 3.6
Arbeidsledighet 15.90 16.3 16 15.9 16 16.2
Inflasjon 1.00 0.5 1 1.2 0.9 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1673.80 -1700 -1510 -1610 -1740 -1420
Nåværende situasjon -1402.68 -870 -920 -880 750 -780
Nåværende situasjon mot BNP -6.70 -7.6 -7.6 -5.3 -5.3 -5.3
Regjeringens gjeld mot BNP 205.60 209 209 202 202 202
Offentlige Budsjetter -9.70 -10 -10 -3 -3 -3
Forretningstillit 111.20 115 111 110 110 109
Produksjon PMI 57.40 56.5 54 54.4 54.7 54.6
Forbrukertillit -32.90 -16 -18 -14 -16 -12
Butikkhandel (Månedlig) 5.00 -1.6 0.7 0.8 0.9 0.6
Bedriftens Skattesats 24.00 24 29 24 24 24
Personalinntekt skattesats 44.00 44 45 44 44 44

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 4.40 3.7 1.1 0.6 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -2.30 8.2 4.2 3.4 2.5 3.6
BNP 189.41 200 200 245 245 245
Bnp Faste Priser 40519.50 43735 50888 44992 44646 46611
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4965.93 5324 5302 4943 4905 5121
Bnp Per Innbygger 21598.26 23200 23200 23900 23900 23900
Bnp Per Innbygger Ppp 27287.08 29100 29100 30000 30000 30000
Bnp Fra Landbruk 1799.98 2054 2071 1974 1959 2045
Bnp Fra Construction 692.61 825 2535 1018 1011 1055
Bnp Fra Mining 5612.30 5909 5249 5895 5850 6107
Bnp Fra Forvaltningsloven 8136.16 8953 9760 8412 8347 8714
Bnp Fra Tjenester 6950.09 7535 9145 8296 8232 8594

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 15.90 16.3 16 15.9 16 16.2
Sysselsatte 3925.76 3710 3780 3820 3860 3920
Arbeidsledige 713.70 770 760 770 750 720
Sysselsetting 84.62 82 82.3 82.6 82.9 84.8
Langtids arbeidsledighet 10.00 9.3 9 8.9 9 9
Arbeidsledighet for unge 30.40 30.8 30.5 30.4 30.5 30.5
Lønnskostnader 96.60 101 104 105 104 106
Minstelønn 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.72 10.7 10.7 10.67 10.67 10.67
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 48.20 52 52.2 52 52.3 52.6
Produktivitet 103.90 105 105 104 106 107
Arbeidsledighetsrate -1.70 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 1.00 0.5 1 1.2 0.9 0.5
Harmoniserte Konsumprisindeks 102.17 101 101 102 103 102
Konsumprisindeksen Kpi 106.86 106 106 107 108 107
Kjerne Konsumprisindeks 97.59 96.89 103 98.21 97.26 99.59
KjerneInflasjon -0.50 0.6 1 1.2 1.1 1.4
Bnp-Deflatoren 98.44 100 99.42 99.62 99.33 99.92
Produsentpriser 107.10 105 105 110 112 108
produsentprisene endring 12.60 10.5 8.2 6.5 4.3 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 1.9 0.5 0.4 0.5 0.4
KPI Housing Utilities 117.82 114 117 119 119 117
Kpi Transport 124.85 117 118 124 126 118
MatInflasjon 0.40 0.5 1 1.4 1.2 1.6

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Bankenes balanse 335466.29 334000 342000 347800 351000 355000
Lån Til Privat Sektor 68235.97 82932 78085 76899 70965 81364
Privat gjeld til BNP 139.40 130 130 127 127 127
Lånevekst 15.30 12.5 7.5 6.2 4 4.2
Sentralbankers balanse 202418.00 211000 209000 212000 208000 209000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -1673.80 -1700 -1510 -1610 -1740 -1420
Nåværende situasjon -1402.68 -870 -920 -880 750 -780
Nåværende situasjon mot BNP -6.70 -7.6 -7.6 -5.3 -5.3 -5.3
Import 4897.80 4400 4690 5190 4500 4700
Eksport 3224.00 2760 3080 3450 3200 3280
Utenlandsgjeld 503573.83 504000 501000 504200 502900 497000
Kapitalstrømmer -829.22 420 -800 -570 780 -760
Turisme Inntekter 168.28 1800 190 295 1950 250
Turistankomster 88101.00 2420000 308000 306200 2950000 445000
Utenlandske Direkte Investeringer 640.40 560 320 -180 290 290

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 205.60 209 209 202 202 202
Offentlige Budsjetter -9.70 -10 -10 -3 -3 -3
Regjeringens budsjetter verdi -2002.60 -6700 90 -11670 -1300 30
Offentlige Utgifter 8684.50 10280 11820 10540 10200 9980
Statens Utgifter Til Bnp 60.70 59 59 52 52 52
Statens Inntekter 21977.00 38100 57430 17600 29200 64430
Statsgjeld 380795.05 385000 387000 385000 383000 384000
Fiscal Utgifter 34192.00 48000 69100 18900 36200 64400

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 24 29 24 24 24
Personalinntekt skattesats 44.00 44 45 44 44 44
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 36.66 36.66 40.06 36.66 36.66 36.66
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.54 22.54 24.06 22.54 22.54 22.54
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.12 14.12 16 14.12 14.12 14.12

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 111.20 115 111 110 110 109
Produksjon PMI 57.40 56.5 54 54.4 54.7 54.6
Industriell Produksjon 14.00 3.6 5.1 4.2 4.7 3
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.40 0.5 1.1 0.7 0.7 0.5
Industriproduksjonen 22.80 4.2 5.5 4.3 5.1 3.2
Kapasitetsutnyttelsen 76.80 75 75 75.6 77 76.2
Nye ordere -7.00 -8 -10 -7 -8 -6
Bilregistreringer 13877.00 7200 7650 9150 12500 9550

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit -32.90 -16 -18 -14 -16 -12
Butikkhandel (Månedlig) 5.00 -1.6 0.7 0.8 0.9 0.6
Butikkhandel (Årlig) 15.30 3.7 5.6 4.5 5.1 3.2
Forbruk 27927.80 31310 34408 32180 31933 33339
Privat-Sektor-Kreditt 129178.15 165811 151990 148306 134345 158374
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.90 59 59 57 57 57
Bankenes Utlånsrente 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
Konsumerkreditt 12129.82 16270 14801 14025 12433 15333
Bensinpriser 1.95 1.85 1.76 1.67 1.59 1.51

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 68.90 71 74.5 76 77 78
Hjem Eierskap Rate 74.60 72 72 71.8 71.8 71.8
Bygningstillatelser 2209.00 1220 1450 1380 1420 1650


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.