Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 1.08 1.1 1.1 1.1 1.09 1.09
Aksjemarkedet 893.03 897 882 869 855 828
10-årig statsobligasjon 0.96 1.27 1.35 1.43 1.52 1.7

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.60 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.30 2.2 1.9 2 2.4 1.8
Arbeidsledighet 16.50 16.5 16.2 15.9 15.5 14
Inflasjon 0.90 0.6 0.5 0.7 0.9 1
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1553.90 -2000 -1900 -1900 -1630 -1510
Nåværende situasjon -540.00 -1100 1250 1690 -780 -650
Nåværende situasjon mot BNP -1.10 -1 -1 -1 -1 -0.9
Regjeringens gjeld mot BNP 181.20 170 170 170 170 166
Offentlige Budsjetter 1.00 1 1 1 1 1.1
Forretningstillit 108.40 104 103 106 108 110
Produksjon PMI 54.40 52.5 51.9 52.2 52.9 52.4
Forbrukertillit -10.00 -4 -6 -12 -17 -14
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 -0.7 0.7 -0.4 0.9 0.7
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.60 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.30 2.2 1.9 2 2.4 1.8
BNP 218.03 229 229 229 229 245
Bnp Faste Priser 52844.10 44418 49782 53373 54112 55086
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5325.57 5563 5660 5379 5453 5552
Bnp Per Innbygger 23558.10 24500 24500 24500 24500 25200
Bnp Per Innbygger Ppp 25140.70 26200 26200 26200 26200 26200
Bnp Fra Landbruk 1847.46 1741 1896 1866 1892 1926
Bnp Fra Construction 1491.13 1108 1559 1506 1527 1554
Bnp Fra Mining 5129.53 4878 5164 5181 5253 5347
Bnp Fra Forvaltningsloven 8750.65 9142 9402 8838 8961 9122
Bnp Fra Tjenester 12822.64 7596 10139 12951 13130 13367

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 16.50 16.5 16.2 15.9 15.5 14
Sysselsatte 3859.19 4270 4270 4270 4340 4410
Arbeidsledige 796.93 750 750 750 710 710
Deltid Sysselsettingen 359.90 370 370 370 368 382
Full Jobb 3612.00 3900 3900 3900 3972 4028
Sysselsetting 82.88 85.2 85.5 85.6 86 86.7
Langtids arbeidsledighet 12.10 12.1 12.2 12.1 11.7 11.7
Arbeidsledighet for unge 35.60 35.7 35.8 35.7 35.3 35.3
Lønnskostnader 77.70 89.4 91 79.2 96.6 97
Minstelønn 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.74 10.68 10.68 10.68 10.68 10.65
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 52.20 52.4 52.3 52.5 52.4 52.6
Levelønn Family 1070.00 1200 1200 1200 1200 1250
Lønn Å Leve Av Individuell 595.00 650 650 650 650 690
Produktivitet 100.10 95 95 95 95.6 96.2
Lønn Høy Dyktige 1510.00 1650 1650 1650 1650 1700
Lønn Lav Dyktige 717.00 840 840 840 840 870
Arbeidsledighetsrate -0.30 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 0.90 0.6 0.5 0.7 0.9 1
Konsumprisindeksen Kpi 105.94 108 108 108 109 110
Harmoniserte Konsumprisindeks 101.63 102 104 104 105 106
Kjerne Konsumprisindeks 99.60 100 101 101 101 102
KjerneInflasjon 0.40 0.4 0.6 0.5 0.7 0.9
Bnp-Deflatoren 96.80 97.38 97.28 97.48 97.67 98.65
Produsentpriser 108.20 108 106 107 109 111
produsentprisene endring 4.70 0.5 0.8 0.7 1 1.4
Importprisene 117.20 103 103 103 104 105
Inflasjonen (Månedlig) -1.70 1 0.7 1 0.2 0.2
KPI Housing Utilities 120.20 122 119 121 122 123
Kpi Transport 124.70 126 129 127 128 129
MatInflasjon -0.10 0.4 0.7 1.2 1.5 1.7

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.39 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Bankenes balanse 319432.26 312000 317000 322000 325000 325000
Lån Til Privat Sektor 73753.21 79087 76257 75291 76216 77588
Lånevekst -1.20 -0.2 0.8 0.5 1 1.5
Privat gjeld til BNP 123.10 115 115 115 115 111
Sentralbankers balanse 109016.00 117000 121000 126000 132000 144000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse -1553.90 -2000 -1900 -1900 -1630 -1510
Nåværende situasjon -540.00 -1100 1250 1690 -780 -650
Nåværende situasjon mot BNP -1.10 -1 -1 -1 -1 -0.9
Import 4422.70 4950 4780 4920 4680 4750
Eksport 2868.80 2950 2850 3020 3050 3240
Utenlandsgjeld 445385.36 410000 410000 414000 416000 423000
Kapitalstrømmer 238.99 -760 -760 -760 -360 -400
Pengeoverføringer 135.10 102 102 102 106 110
Turisme Inntekter 288.91 348 2770 2990 320 370
Turistankomster 531055.00 386000 2881000 2999000 465000 495000
Utenlandske Direkte Investeringer 261.10 710 750 420 400 450

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 181.20 170 170 170 170 166
Offentlige Budsjetter 1.00 1 1 1 1 1.1
Regjeringens budsjetter verdi -2089.60 450 450 450 360 90
Offentlige Utgifter 9521.80 9478 10601 9617 9750 9926
Statens Utgifter Til Bnp 46.70 45.8 45.8 45.8 45.8 45.4
Statens Inntekter 53751.00 12950 12950 12950 55910 56430
Statsgjeld 356014.92 364000 364000 366000 369000 370000
Fiscal Utgifter 56037.00 12500 12500 12500 55550 56340
Asylsøknader 9490.00 2600 2600 2600 2500 2100

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16.00 16 16 16 16 16

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forretningstillit 108.40 104 103 106 108 110
Produksjon PMI 54.40 52.5 51.9 52.2 52.9 52.4
Industriell Produksjon -4.50 1 0.9 1.2 1.4 1.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.60 -0.7 1.4 -1.6 1.2 1.1
Industriproduksjonen 0.30 0.7 1 0.9 0.8 1.2
Kapasitetsutnyttelsen 73.90 73.4 73.4 73.4 74 75
Nye ordere -7.00 -10 -10 -10 -4 -6
Bilregistreringer 9785.00 10100 14500 5100 7650 9150
Gruvedrift Produksjon -5.00 1.5 1.1 1.2 1.4 1

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbrukertillit -10.00 -4 -6 -12 -17 -14
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 -0.7 0.7 -0.4 0.9 0.7
Butikkhandel (Årlig) 3.10 2 2.2 1.9 1.8 1.8
Forbruk 33453.10 31410 33514 33788 34256 34873
Privat-Sektor-Kreditt 154158.05 166702 162662 158746 160258 163143
Bankenes Utlånsrente 4.14 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
Konsumerkreditt 16257.41 18518 18312 17320 17438 17752
Bensinpriser 1.78 1.59 1.63 1.67 1.72 1.72
Husholdninger Gjeld Til Bnp 55.10 51.9 51.9 51.9 51.9 51.5

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Boligpriser 64.40 64.5 65 65.5 66 68
Bygningstillatelser 1785.00 1450 1320 1175 1290 1320
Hjem Eierskap Rate 73.50 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.