Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 729.31 761 749 737 725 702
10-årig statsobligasjon 4.00 3.49 3.62 3.75 3.88 4.16
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate -0.10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 1.9 2 2.3 2.2 1.9
Arbeidsledighet 18.50 17.1 16.5 15.9 15.7 15.1
Inflasjon 1.00 0.8 1.2 1.1 1.2 1.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse -2084.20 -1500 -1400 -1610 -2100 -1630
Nåværende situasjon -990.00 1000 1600 -920 -1100 -780
Nåværende situasjon mot BNP -2.90 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 181.10 175 175 175 170 170
Offentlige Budsjetter 1.10 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
Forretningstillit 100.30 100 101 102 104 105
Produksjon PMI 56.60 51.6 52.5 52 52.5 53.4
Forbrukertillit -30.90 -34 -28 -22 -20 -17
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 0.8 -0.6 1.1 -0.7 0.9
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 29
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate -0.10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 1.9 2 2.3 2.2 1.9
BNP 200.29 215 215 215 222 222
Bnp Faste Priser 47811.90 48379 51992 48912 48864 49841
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4981.44 6099 5220 5096 5091 5193
Bnp Per Innbygger 23027.41 23800 23800 23800 24500 24500
Bnp Per Innbygger Ppp 24574.38 25900 25900 25900 26200 26200
Bnp Fra Landbruk 1946.04 1966 1949 1991 1989 2029
Bnp Fra Construction 2381.65 1147 1305 2436 2434 2483
Bnp Fra Mining 4931.90 5112 5203 5045 5040 5141
Bnp Fra Forvaltningsloven 9169.67 9251 9053 9381 9371 9559
Bnp Fra Tjenester 8592.63 9768 12454 8790 8782 8957
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 18.50 17.1 16.5 15.9 15.7 15.1
Arbeidsledige 928.04 750 780 790 750 710
Sysselsetting 80.20 82.7 82.9 83.2 83.4 83.6
Langtids arbeidsledighet 13.10 12.5 12 11.5 11 9.5
Arbeidsledighet for unge 38.80 36.4 35.4 34.4 33.6 30.6
Lønnskostnader 93.50 90.2 78.6 96.2 89.4 96.6
Minstelønn 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.74 10.69 10.69 10.71 10.68 10.68
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 51.70 52.8 52.8 52.9 53 53.2
Levelønn Family 1070.00 1070 1070 1070 1200 1200
Lønn Å Leve Av Individuell 595.00 620 620 620 650 650
Lønn Høy Dyktige 1510.00 1600 1600 1600 1650 1650
Lønn Lav Dyktige 717.00 800 800 800 840 840
Arbeidsledighetsrate 0.00 0.4 0.1 0.5 0.3 0.5
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 1.00 0.8 1.2 1.1 1.2 1.5
Konsumprisindeksen Kpi 108.14 109 109 108 106 110
Kjerne Konsumprisindeks 99.60 101 101 101 100 102
KjerneInflasjon 0.30 0.5 0.7 0.7 0.9 1.2
Produsentpriser 107.20 108 110 105 108 106
produsentprisene endring 4.40 0.5 1 1.2 1.4 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.8 1.6 0.1 1 0.2
KPI Housing Utilities 120.81 120 121 122 122 124
Kpi Transport 128.06 130 127 123 122 125
MatInflasjon 1.30 1.8 1.8 2.2 2 2
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Pengemengden M2 175274.00 184000 177355 187000 187000 199000
Bankenes balanse 286717.40 318000 278605 325000 325000 342000
Lån Til Privat Sektor 78226.12 91500 80878 95700 95700 101000
Lånevekst -0.50 0.5 0.7 0.6 0.9 1.5
Privat gjeld til BNP 131.90 125 125 125 119 119
Sentralbankers balanse 103008.00 125000 107038 137000 137000 151000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse -2084.20 -1500 -1400 -1610 -2100 -1630
Nåværende situasjon -990.00 1000 1600 -920 -1100 -780
Nåværende situasjon mot BNP -2.90 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8
Import 4881.10 4240 4250 4520 5050 4680
Eksport 2797.00 2770 2870 2910 2950 3050
Utenlandsgjeld 403410.77 418000 420000 426000 430000 436000
Turisme Inntekter 209.08 2450 2850 275 238 320
Turistankomster 495608.00 2791000 1848800 433000 386000 465000
Råoljeproduksjon 4.00 5 5 5 5 5
Utenlandske Direkte Investeringer 195.40 690 300 360 710 400
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 181.10 175 175 175 170 170
Offentlige Budsjetter 1.10 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
Offentlige Utgifter 11112.20 9686 9663 11368 11357 11584
Statens Utgifter Til Bnp 46.70 46.7 46.7 46.7 45.8 45.8
Statsgjeld 357693.75 364000 365000 367000 367000 369000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 29
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 40.06 40.06 40.06 40.06 40.06 40.06
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.06 24.06 24.06 24.06 24.06 24.06
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16.00 16 16 16 16 16
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 100.30 100 101 102 104 105
Produksjon PMI 56.60 51.6 52.5 52 52.5 53.4
Industriell Produksjon -2.70 2.4 1.5 2.5 2 1.9
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.60 1.8 -2 1.4 -0.7 1.2
Industriproduksjonen -0.20 2.2 1.7 2.4 2 1.7
Bilregistreringer 12294.00 10900 7500 7840 12100 8650
Gruvedrift Produksjon 0.30 1.7 2 1.5 1.1 1.4
Stål~~pos=trunc 135.00 130 127 130 130 136
Elektrisitets~~pos=trunc 3183.00 4400 4134 5200 5200 5150
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit -30.90 -34 -28 -22 -20 -17
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 0.8 -0.6 1.1 -0.7 0.9
Butikkhandel (Årlig) -3.30 1.7 2.1 1.7 2 1.8
Forbruk 32328.30 33318 33617 33072 33040 33700
Privat-Sektor-Kreditt 164888.34 197000 166742 201000 201000 215000
Bankenes Utlånsrente 4.58 4.68 4.68 4.68 4.93 4.93
Konsumerkreditt 18316.70 21202 20976 18933 18811 19292
Bensinpriser 1.85 1.67 1.63 1.59 1.55 1.55
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.60 52.5 52.5 52.5 51.9 51.9
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Boligpriser 60.50 63 64 64 64.5 66
Bygningstillatelser 955.00 1290 1150 1890 1450 2740
Hjem Eierskap Rate 73.30 72.7 72.7 72.7 72.4 72.4


Hellas - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.