Siste Forrige
Valuta 1.07 1.07
Aksjemarkedet 860 860 Poeng
Bnp Vekstrate 0.4 2 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 7.7 11.4 Prosent
Arbeidsledighet 12.2 12.7 Prosent
Inflasjon 10.2 8.9 Prosent
Rentesats 0 0 Prosent
Handelsbalanse -2385 -3513 Eur Million
Nåværende situasjon -2330 -2123 Eur Million
Nåværende situasjon mot BNP -6.7 -1.5 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 193 206 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -7.4 -10.2 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 105 112 Poeng
Produksjon PMI 54.8 54.6 Poeng
Forbrukertillit -55.3 -46.6 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 0.8 Prosent
Bedriftens Skattesats 24 24 Prosent
Personalinntekt skattesats 44 44 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate 0.4 2 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 7.7 11.4 Prosent
BNP 189 205 Usd Billion
Bnp Faste Priser 45968 50088 Eur Million
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 6044 5937 Eur Million
Bnp Per Innbygger 17436 18993 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 27287 29723 USD
Bnp Fra Landbruk 1542 1518 Eur Million
Bnp Fra Construction 938 855 Eur Million
Bnp Fra Mining 6797 7127 Eur Million
Bnp Fra Forvaltningsloven 7951 7606 Eur Million
Bnp Fra Tjenester 9890 14092 Eur Million
Siste Forrige
Arbeidsledighet 12.2 12.7 Prosent
Sysselsatte 4143 4096 Tusen
Arbeidsledige 595 642 Tusen
Full Jobb 3682 3783 Tusen
Deltid Sysselsettingen 371 335 Tusen
Sysselsetting 87.43 86.45 Prosent
Langtids arbeidsledighet 0.9 9 Prosent
Arbeidsledighet for unge 27.2 31.1 Prosent
Lønnskostnader 97.67 78.7 Poeng
Ledige Stillinger 14713 15125
Minstelønn 774 758 Eur / Måned
Befolkning 10.72 10.72 Million
Pensjonsalder Kvinner 67 67
Pensjonsalder Menn 67 67
Arbeidsledighetsrate 0.9 2.6 Prosent
Yrkesdeltakelse 51.6 15.8 Prosent
Produktivitet 96.4 104 Poeng
Siste Forrige
Inflasjon 10.2 8.9 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 111 109 Poeng
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 108 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 102 101 Poeng
KjerneInflasjon 1.85 1.81 Prosent
Bnp-Deflatoren 101 98.95 Poeng
Produsentpriser 152 137 Poeng
produsentprisene endring 46.2 33.6 Prosent
Importprisene 154 146 Poeng
Harmoniserte Inflasjonen (Månedlig) 2.2 2.7 Prosent
Harmoniserte Inflasjon (Årlig) 9.1 8 Prosent
KPI Housing Utilities 138 132 Poeng
Kpi Transport 119 118 Poeng
MatInflasjon 10.9 8.1 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 2.1 2.7 Prosent
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 202 202 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 20985598 20984775 doser
Coronavirus tilfeller 3419998 3417613 Personer
Coronavirus dødsfall 29642 29619 Personer
Sykehussenger 4.18 4.2 per 1000 personer
sykehus 25.18 25.25 per - en - million - mennesker
ICU-senger 3.64 3.63 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 0 0 Prosent
Internbankrente -0.56 -0.56 Prosent
Pengemengde 34749 34193 Eur Million
Pengemengden M1 188713 190436 Eur Million
Pengemengden M2 225828 228420 Eur Million
Pengemengden M3 226646 229168 Eur Million
Bankenes balanse 322891 324556 Eur Million
Valutareserver 11541 13060 Eur Million
Lån Til Privat Sektor 64118 63385 Eur Million
Sentralbankers balanse 248340 245861 Eur Million
Lånevekst 9.2 10.3 Prosent
Privat gjeld til BNP 139 124 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse -2385 -3513 Eur Million
Nåværende situasjon -2330 -2123 Eur Million
Nåværende situasjon mot BNP -6.7 -1.5 Prosent Av Bnp
Eksport 4511 3646 Eur Million
Import 6896 6774 Eur Million
Utenlandsgjeld 556422 538118 Eur Million
Kapitalstrømmer -2664 -1574 Eur Million
Pengeoverføringer 91.72 100 Eur Million
Gullreserver 114 114 Tonn
Crude Oil Imports from Russia 318 179 Tusen Tonn
Naturgassimport 46408 51566 Terajoule
Utenlandske Direkte Investeringer 1056 635 Eur Million
Terrorisme - Hovedsiden 4.18 4.17
Turisme Inntekter 197 133 Eur Million
Turistankomster 2346530 3034064 Personer
Våpen Salg 17 30 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 193 206 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -7.4 -10.2 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi -2974 289 Eur Million
Offentlige Utgifter 9995 9161 Eur Million
Statens Utgifter Til Bnp 60.7 47.9 Prosent Av Bnp
Statens Inntekter 17679 11925 Eur Million
Statsgjeld 394547 388337 Eur Million
Fiscal Utgifter 21007 15846 Eur Million
Asylsøknader 1630 1845 Personer
Kreditt-Rating 43
Militære Utgifter 5237 5472 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 24 24 Prosent
Personalinntekt skattesats 44 44 Prosent
Salgsskatt 24 24 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 36.66 40.56 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.54 24.81 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.12 15.75 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 105 112 Poeng
Produksjon PMI 54.8 54.6 Poeng
Industriell Produksjon 7.9 4.8 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) 2 -4.1 Prosent
Industriproduksjonen 7.9 2.2 Prosent
Kapasitetsutnyttelsen 76.4 73.8 Prosent
Nye ordere -8 4 Prosent
Bilregistreringer 9297 8418
Internett-hastighet 7862 7493 KBps
IP-adresser 3133476 3041354 IP
Lagerendringer 2973 3025 Eur Million
Konkurranseevne Index 62.58 62.1 Poeng
Konkurranseevne Rank 59 57
Korrupsjon Index 49 50 Poeng
Korrupsjon Rank 58 59
Enkle Å Gjøre Forretninger 79 72
Elektrisitets~~pos=trunc 4901 3635 Gigawatt-Time
Gruvedrift Produksjon -10.7 -21.2 Prosent
Stål~~pos=trunc 110 135 Tusen Tonn
Siste Forrige
Forbrukertillit -55.3 -46.6 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 0.8 Prosent
Butikkhandel (Årlig) 10.8 8.9 Prosent
Forbruk 33263 33952 Eur Million
Privat-Sektor-Kreditt 108493 108139 Eur Million
Bankenes Utlånsrente 3.9 3.77 Prosent
Konsumerkreditt 8706 9001 Eur Million
Bensinpriser 2.26 2.09 Usd / Liter
Husholdninger Gjeld Til Bnp 56.9 58.7 Prosent Av Bnp
Siste Forrige
Boligpriser 73.7 73.3 Poeng
Bygningstillatelser 1522 2170
Konstruksjonsflyt ut 5.7 4.4 Prosent
Hjem Eierskap Rate 74.6 75.4 Prosent


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hellas - Økonomiske indikatorer.