Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-05
Aksjemarkedet 729 2019-05
10-årig statsobligasjon 4 2019-05
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2018-12
Arbeidsledighet 18.5 2019-02
Inflasjon 1 2019-04
Rentesats 0 2019-04
Handelsbalanse -2084 2019-03
Nåværende situasjon -990 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP -2.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 181 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Forretningstillit 100 2019-04
Produksjon PMI 56.6 2019-04
Forbrukertillit -30.9 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-02
Bedriftens Skattesats 29 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2018-12
BNP 200 2017-12
Bnp Faste Priser 47812 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4981 2018-12
Bnp Per Innbygger 23027 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24574 2017-12
Bnp Fra Landbruk 1946 2018-12
Bnp Fra Construction 2382 2018-12
Bnp Fra Mining 4932 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 9170 2018-12
Bnp Fra Tjenester 8593 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 18.5 2019-02
Sysselsatte 3759 2019-02
Arbeidsledige 928 2019-02
Full Jobb 3481 2018-12
Deltid Sysselsettingen 353 2018-12
Sysselsetting 80.2 2019-02
Langtids arbeidsledighet 13.1 2018-09
Arbeidsledighet for unge 38.8 2019-02
Lønnskostnader 93.5 2018-12
Ledige Stillinger 13584 2018-09
Minstelønn 758 2019-02
Befolkning 10.74 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0 2018-09
Yrkesdeltakelse 51.7 2018-12
Levelønn Family 1070 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 595 2018-12
Produktivitet 93.1 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1510 2018-12
Lønn Lav Dyktige 717 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2019-04
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-04
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-04
Kjerne Konsumprisindeks 99.6 2019-03
KjerneInflasjon 0.3 2019-03
Bnp-Deflatoren 96.8 2018-12
Produsentpriser 107 2019-03
produsentprisene endring 4.4 2019-03
Importprisene 104 2019-03
KPI Housing Utilities 121 2019-04
Kpi Transport 128 2019-04
MatInflasjon 1.3 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 1 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-04
Internbankrente -0.33 2019-04
Pengemengde 27085 2019-03
Pengemengden M1 120261 2019-03
Pengemengden M2 175274 2019-03
Pengemengden M3 175913 2019-03
Bankenes balanse 286717 2019-03
Valutareserver 6423 2019-04
Lån Til Privat Sektor 78226 2019-03
Sentralbankers balanse 103008 2019-03
Lånevekst -0.5 2019-03
Privat gjeld til BNP 132 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2084 2019-03
Nåværende situasjon -990 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP -2.9 2018-12
Eksport 2797 2019-03
Import 4881 2019-03
Utenlandsgjeld 403411 2018-12
Kapitalstrømmer -615 2019-02
Pengeoverføringer 84 2019-02
Gullreserver 113 2019-03
Råoljeproduksjon 4 2019-01
Utenlandske Direkte Investeringer 195 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 4.29 2017-12
Turisme Inntekter 209 2019-02
Turistankomster 495608 2019-03
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 181 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 368 2019-03
Offentlige Utgifter 11112 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 46.7 2018-12
Statens Inntekter 15954 2019-04
Statsgjeld 357694 2019-03
Fiscal Utgifter 16997 2019-04
Asylsøknader 5300 2019-02
Kreditt-Rating 9.78
Militære Utgifter 4934 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 40.06 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.06 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 100 2019-04
Produksjon PMI 56.6 2019-04
Industriell Produksjon -2.7 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.6 2019-03
Industriproduksjonen -0.2 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 70.3 2019-02
Nye ordere -17 2019-02
Bilregistreringer 12294 2019-04
Internett-hastighet 7862 2017-03
IP-adresser 3133476 2017-03
Lagerendringer 1075 2018-12
Konkurranseevne Index 62.1 2018-12
Konkurranseevne Rank 57 2018-12
Korrupsjon Index 45 2018-12
Korrupsjon Rank 67 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 72 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3183 2019-03
Gruvedrift Produksjon 0.3 2019-03
Stål~~pos=trunc 135 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -30.9 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-02
Butikkhandel (Årlig) -3.3 2019-02
Forbruk 32328 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 164888 2019-03
Bankenes Utlånsrente 4.58 2019-03
Konsumerkreditt 18317 2019-03
Bensinpriser 1.85 2019-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.6 2018-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 60.5 2018-12
Bygningstillatelser 955 2019-02
Hjem Eierskap Rate 73.3 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hellas - Økonomiske indikatorer.