Markeder Siste Referanse
Valuta 1.22 2021-01
Aksjemarkedet 779 2021-01
10-årig statsobligasjon 0.7 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.3 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -11.7 2020-09
Arbeidsledighet 16.7 2020-10
Inflasjon -2.3 2020-12
Rentesats 0 2021-01
Handelsbalanse -1366 2020-11
Nåværende situasjon -1259 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP -1.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 177 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Forretningstillit 91.5 2020-12
Produksjon PMI 46.9 2020-12
Forbrukertillit -44.7 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 0 2020-09
Bedriftens Skattesats 24 2020-12
Personalinntekt skattesats 44 2020-12
Coronavirus tilfeller 151646 2021-01
Coronavirus dødsfall 5622 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 3804 2021-01
Sykehussenger 4.21 2017-12
sykehus 25.76 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.3 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -11.7 2020-09
BNP 210 2019-12
Bnp Faste Priser 45240 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4708 2020-09
Bnp Per Innbygger 24024 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30315 2019-12
Bnp Fra Landbruk 1866 2020-09
Bnp Fra Construction 710 2020-09
Bnp Fra Mining 6063 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 7715 2020-09
Bnp Fra Tjenester 10166 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16.7 2020-10
Sysselsatte 3970 2020-10
Arbeidsledige 743 2020-10
Full Jobb 3607 2020-09
Deltid Sysselsettingen 320 2020-09
Sysselsetting 84.23 2020-10
Langtids arbeidsledighet 10.2 2020-09
Arbeidsledighet for unge 35 2020-10
Lønnskostnader 89.7 2020-09
Ledige Stillinger 5594 2020-06
Minstelønn 758 2020-06
Befolkning 10.72 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2020-12
Pensjonsalder Menn 67 2020-12
Arbeidsledighetsrate -3.2 2020-06
Yrkesdeltakelse 51.6 2020-09
Produktivitet 91.8 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -2.3 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 100 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 97.24 2020-12
KjerneInflasjon -2 2020-12
Bnp-Deflatoren 99.9 2019-12
Produsentpriser 95.5 2020-11
produsentprisene endring -9 2020-11
Importprisene 102 2020-11
KPI Housing Utilities 115 2020-12
Kpi Transport 117 2020-12
MatInflasjon 0.8 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-01
Internbankrente -0.33 2020-12
Pengemengde 31204 2020-11
Pengemengden M1 153687 2020-11
Pengemengden M2 204113 2020-11
Pengemengden M3 204629 2020-11
Bankenes balanse 340648 2020-11
Valutareserver 9998 2020-12
Lån Til Privat Sektor 73984 2020-11
Sentralbankers balanse 169154 2020-08
Lånevekst 12.5 2020-11
Privat gjeld til BNP 123 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1366 2020-11
Nåværende situasjon -1259 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP -1.4 2019-12
Eksport 2625 2020-11
Import 3991 2020-11
Utenlandsgjeld 488707 2020-09
Kapitalstrømmer -642 2020-11
Pengeoverføringer 128 2020-11
Gullreserver 114 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 224 2020-11
Terrorisme - Hovedsiden 4.18 2019-12
Turisme Inntekter 60.7 2020-11
Turistankomster 367378 2020-02

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 177 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -4801 2020-11
Offentlige Utgifter 8641 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 46.3 2019-12
Statens Inntekter 47361 2020-12
Statsgjeld 364865 2020-09
Fiscal Utgifter 70169 2020-12
Asylsøknader 4705 2020-07
Kreditt-Rating 37 2021-01
Militære Utgifter 4934 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2020-12
Personalinntekt skattesats 44 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 40.56 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.81 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.75 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 91.5 2020-12
Produksjon PMI 46.9 2020-12
Industriell Produksjon 8.6 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 6.2 2020-11
Industriproduksjonen 6.8 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 74.2 2020-12
Nye ordere -21 2020-12
Bilregistreringer 6443 2020-12
Internett-hastighet 7862 2017-03
IP-adresser 3133476 2017-03
Lagerendringer 527 2020-09
Konkurranseevne Index 62.58 2019-12
Konkurranseevne Rank 59 2019-12
Korrupsjon Index 48 2019-12
Korrupsjon Rank 60 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 79 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3420 2020-10
Gruvedrift Produksjon 2.1 2020-11
Stål~~pos=trunc 115 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -44.7 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) 0 2020-09
Butikkhandel (Årlig) 4.7 2020-10
Forbruk 32573 2020-09
Privat-Sektor-Kreditt 147038 2020-11
Bankenes Utlånsrente 4.71 2020-11
Konsumerkreditt 14788 2020-11
Bensinpriser 1.75 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 56.4 2020-06

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 67 2020-06
Bygningstillatelser 1780 2020-10
Konstruksjonsflyt ut -3 2020-09
Hjem Eierskap Rate 73.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 151646 2021-01
Coronavirus dødsfall 5622 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 3804 2021-01
Sykehussenger 4.21 2017-12
sykehus 25.76 2017-12
ICU-senger 346 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hellas - Økonomiske indikatorer.