Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2019-09
Aksjemarkedet 868 2019-09
10-årig statsobligasjon 1.35 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
Arbeidsledighet 17 2019-06
Inflasjon -0.2 2019-08
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -1828 2019-07
Nåværende situasjon 1280 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP -2.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 181 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Forretningstillit 108 2019-08
Produksjon PMI 54.9 2019-08
Forbrukertillit -8.2 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 2.5 2019-06
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
BNP 218 2018-12
Bnp Faste Priser 48845 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5651 2019-06
Bnp Per Innbygger 23558 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25141 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1870 2019-06
Bnp Fra Construction 1542 2019-06
Bnp Fra Mining 5108 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 9134 2019-06
Bnp Fra Tjenester 10005 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 17 2019-06
Sysselsatte 3989 2019-06
Arbeidsledige 743 2019-06
Full Jobb 3594 2019-06
Deltid Sysselsettingen 362 2019-06
Sysselsetting 84.3 2019-06
Langtids arbeidsledighet 12.5 2019-03
Arbeidsledighet for unge 33 2019-06
Lønnskostnader 91.9 2019-06
Ledige Stillinger 14343 2019-06
Minstelønn 758 2019-12
Befolkning 10.74 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.7 2019-06
Yrkesdeltakelse 52.3 2019-06
Levelønn Family 1070 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 595 2018-12
Produktivitet 91.7 2019-06
Lønn Høy Dyktige 1510 2018-12
Lønn Lav Dyktige 717 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.2 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 98.4 2019-07
KjerneInflasjon 0.2 2019-07
Bnp-Deflatoren 96.8 2018-12
Produsentpriser 107 2019-07
produsentprisene endring -0.9 2019-07
Importprisene 115 2019-07
KPI Housing Utilities 119 2019-08
Kpi Transport 128 2019-08
MatInflasjon -1.9 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.44 2019-07
Pengemengde 27669 2019-07
Pengemengden M1 126447 2019-07
Pengemengden M2 182309 2019-07
Pengemengden M3 182868 2019-07
Bankenes balanse 298988 2019-07
Valutareserver 7489 2019-08
Lån Til Privat Sektor 74970 2019-07
Sentralbankers balanse 103699 2019-07
Lånevekst -0.4 2019-07
Privat gjeld til BNP 123 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1828 2019-07
Nåværende situasjon 1280 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP -2.9 2018-12
Eksport 3174 2019-07
Import 5002 2019-07
Utenlandsgjeld 404105 2019-03
Kapitalstrømmer 979 2019-07
Pengeoverføringer 114 2019-06
Gullreserver 113 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 196 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.29 2017-12
Turisme Inntekter 3645 2019-07
Turistankomster 3226187 2019-06
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 181 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 819 2019-07
Offentlige Utgifter 10101 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 46.7 2018-12
Statens Inntekter 33127 2019-08
Statsgjeld 356549 2019-06
Fiscal Utgifter 34718 2019-08
Asylsøknader 4720 2019-05
Kreditt-Rating 9.78
Militære Utgifter 4934 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 41.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 108 2019-08
Produksjon PMI 54.9 2019-08
Industriell Produksjon -2.1 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2019-07
Industriproduksjonen -1.9 2019-07
Kapasitetsutnyttelsen 73.7 2019-08
Nye ordere -9 2019-08
Bilregistreringer 9594 2019-08
Internett-hastighet 7862 2017-03
IP-adresser 3133476 2017-03
Lagerendringer 1106 2019-06
Konkurranseevne Index 62.1 2018-12
Konkurranseevne Rank 57 2018-12
Korrupsjon Index 45 2018-12
Korrupsjon Rank 67 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 72 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4687 2019-07
Gruvedrift Produksjon -10.4 2019-07
Stål~~pos=trunc 130 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8.2 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 2.5 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2019-06
Forbruk 33116 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 160209 2019-07
Bankenes Utlånsrente 4.23 2019-07
Konsumerkreditt 18119 2019-07
Bensinpriser 1.8 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 52.6 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 64.4 2019-06
Bygningstillatelser 1461 2019-06
Hjem Eierskap Rate 73.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hellas - Økonomiske indikatorer.