Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2020-01
Aksjemarkedet 933 2020-01
10-årig statsobligasjon 1.19 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-09
Arbeidsledighet 16.6 2019-10
Inflasjon 0.8 2019-12
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse -1608 2019-11
Nåværende situasjon -1392 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -1.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 181 2018-12
Offentlige Budsjetter 1 2018-12
Forretningstillit 110 2019-12
Produksjon PMI 53.9 2019-12
Forbrukertillit -6.2 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2019-10
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-09
BNP 218 2018-12
Bnp Faste Priser 52844 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5326 2019-09
Bnp Per Innbygger 23558 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25141 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1847 2019-09
Bnp Fra Construction 1491 2019-09
Bnp Fra Mining 5130 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 8751 2019-09
Bnp Fra Tjenester 12823 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16.6 2019-10
Sysselsatte 3929 2019-10
Arbeidsledige 764 2019-10
Full Jobb 3612 2019-09
Deltid Sysselsettingen 360 2019-09
Sysselsetting 83.73 2019-10
Langtids arbeidsledighet 12.1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 35.6 2019-10
Lønnskostnader 77.7 2019-09
Ledige Stillinger 14343 2019-06
Minstelønn 758 2019-12
Befolkning 10.74 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate -0.3 2019-09
Yrkesdeltakelse 52.2 2019-09
Levelønn Family 1070 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 595 2018-12
Produktivitet 100 2019-09
Lønn Høy Dyktige 1510 2018-12
Lønn Lav Dyktige 717 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 99.6 2019-11
KjerneInflasjon 0.4 2019-11
Bnp-Deflatoren 96.8 2018-12
Produsentpriser 108 2019-11
produsentprisene endring 1.1 2019-11
Importprisene 114 2019-11
KPI Housing Utilities 120 2019-12
Kpi Transport 126 2019-12
MatInflasjon 0.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.38 2019-12
Pengemengde 27977 2019-11
Pengemengden M1 127873 2019-11
Pengemengden M2 182153 2019-11
Pengemengden M3 182707 2019-11
Bankenes balanse 318846 2019-11
Valutareserver 7571 2019-12
Lån Til Privat Sektor 74517 2019-11
Sentralbankers balanse 109016 2019-11
Lånevekst -0.8 2019-11
Privat gjeld til BNP 123 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1608 2019-11
Nåværende situasjon -1392 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -1.1 2018-12
Eksport 2712 2019-11
Import 4320 2019-11
Utenlandsgjeld 445385 2019-09
Kapitalstrømmer -524 2019-11
Pengeoverføringer 135 2019-11
Gullreserver 113 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 261 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 4.17 2018-12
Turisme Inntekter 314 2019-11
Turistankomster 531055 2019-11
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 181 2018-12
Offentlige Budsjetter 1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1016 2019-11
Offentlige Utgifter 9522 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 46.7 2018-12
Statens Inntekter 55019 2019-12
Statsgjeld 353850 2019-09
Fiscal Utgifter 55244 2019-12
Asylsøknader 9490 2019-10
Kreditt-Rating 36 2020-01
Militære Utgifter 4934 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 41.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 110 2019-12
Produksjon PMI 53.9 2019-12
Industriell Produksjon -8.1 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.6 2019-11
Industriproduksjonen -4.9 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 73.9 2019-12
Nye ordere -7 2019-12
Bilregistreringer 6597 2019-12
Internett-hastighet 7862 2017-03
IP-adresser 3133476 2017-03
Lagerendringer 430 2019-09
Konkurranseevne Index 62.58 2019-12
Konkurranseevne Rank 59 2019-12
Korrupsjon Index 48 2019-12
Korrupsjon Rank 60 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 79 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3354 2019-11
Gruvedrift Produksjon -9.4 2019-11
Stål~~pos=trunc 120 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6.2 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 7.1 2019-10
Forbruk 33453 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 155396 2019-11
Bankenes Utlånsrente 4 2019-11
Konsumerkreditt 16329 2019-11
Bensinpriser 1.79 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 55.1 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 64.4 2019-06
Bygningstillatelser 1832 2019-10
Konstruksjonsflyt ut -9.1 2019-09
Hjem Eierskap Rate 73.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hellas - Økonomiske indikatorer.