Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2019-11
Aksjemarkedet 890 2019-11
10-årig statsobligasjon 2.04 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
Arbeidsledighet 16.7 2019-08
Inflasjon -0.7 2019-10
Rentesats 0 2019-10
Handelsbalanse -1884 2019-09
Nåværende situasjon 1874 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -1.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 181 2018-12
Offentlige Budsjetter 1 2018-12
Forretningstillit 107 2019-10
Produksjon PMI 53.5 2019-10
Forbrukertillit -8.4 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2019-08
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
BNP 218 2018-12
Bnp Faste Priser 48845 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5651 2019-06
Bnp Per Innbygger 23558 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25141 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1870 2019-06
Bnp Fra Construction 1542 2019-06
Bnp Fra Mining 5108 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 9134 2019-06
Bnp Fra Tjenester 10005 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16.7 2019-08
Sysselsatte 3957 2019-08
Arbeidsledige 781 2019-08
Full Jobb 3594 2019-06
Deltid Sysselsettingen 362 2019-06
Sysselsetting 83.52 2019-08
Langtids arbeidsledighet 12 2019-06
Arbeidsledighet for unge 33.1 2019-06
Lønnskostnader 91.9 2019-06
Ledige Stillinger 14343 2019-06
Minstelønn 758 2019-12
Befolkning 10.74 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.7 2019-06
Yrkesdeltakelse 52.3 2019-06
Levelønn Family 1070 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 595 2018-12
Produktivitet 91.7 2019-06
Lønn Høy Dyktige 1510 2018-12
Lønn Lav Dyktige 717 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.7 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-09
KjerneInflasjon 0.2 2019-09
Bnp-Deflatoren 96.8 2018-12
Produsentpriser 106 2019-09
produsentprisene endring -2 2019-09
Importprisene 112 2019-08
KPI Housing Utilities 120 2019-10
Kpi Transport 127 2019-10
MatInflasjon -1.6 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-10
Internbankrente -0.4 2019-10
Pengemengde 27754 2019-09
Pengemengden M1 128045 2019-09
Pengemengden M2 182738 2019-09
Pengemengden M3 183289 2019-09
Bankenes balanse 316458 2019-09
Valutareserver 7429 2019-10
Lån Til Privat Sektor 74545 2019-09
Sentralbankers balanse 105851 2019-09
Lånevekst -0.9 2019-09
Privat gjeld til BNP 123 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1884 2019-09
Nåværende situasjon 1874 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -1.1 2018-12
Eksport 2836 2019-09
Import 4720 2019-09
Utenlandsgjeld 423049 2019-06
Kapitalstrømmer 1662 2019-08
Pengeoverføringer 99.1 2019-08
Gullreserver 113 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 151 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 4.29 2017-12
Turisme Inntekter 4182 2019-08
Turistankomster 3063126 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 181 2018-12
Offentlige Budsjetter 1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1469 2019-09
Offentlige Utgifter 10101 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 46.7 2018-12
Statens Inntekter 38531 2019-09
Statsgjeld 356549 2019-06
Fiscal Utgifter 38644 2019-09
Asylsøknader 5555 2019-07
Kreditt-Rating 9.78
Militære Utgifter 4934 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 41.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 107 2019-10
Produksjon PMI 53.5 2019-10
Industriell Produksjon 1.2 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 1 2019-09
Industriproduksjonen 4.5 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 73.7 2019-08
Nye ordere -9 2019-08
Bilregistreringer 5899 2019-09
Internett-hastighet 7862 2017-03
IP-adresser 3133476 2017-03
Lagerendringer 1106 2019-06
Konkurranseevne Index 62.58 2019-12
Konkurranseevne Rank 59 2019-12
Korrupsjon Index 45 2018-12
Korrupsjon Rank 67 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 79 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4980 2019-08
Gruvedrift Produksjon -1.9 2019-09
Stål~~pos=trunc 120 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8.4 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 0.8 2019-08
Forbruk 33116 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 157174 2019-09
Bankenes Utlånsrente 4.25 2019-09
Konsumerkreditt 17149 2019-09
Bensinpriser 1.76 2019-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 51.8 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 64.4 2019-06
Bygningstillatelser 1300 2019-08
Hjem Eierskap Rate 73.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hellas - Økonomiske indikatorer.