Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2020-07
Aksjemarkedet 659 2020-07
10-årig statsobligasjon 1.22 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.9 2020-03
Arbeidsledighet 14.4 2020-03
Inflasjon -1.1 2020-05
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse -1134 2020-04
Nåværende situasjon -1133 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP -1.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 177 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Forretningstillit 87.6 2020-06
Produksjon PMI 49.4 2020-06
Forbrukertillit -27.7 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) -25.5 2020-04
Bedriftens Skattesats 24 2020-01
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 3432 2020-07
Coronavirus dødsfall 192 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1374 2020-07
Sykehussenger 4.21 2017-12
sykehus 25.76 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.9 2020-03
BNP 210 2019-12
Bnp Faste Priser 43462 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5215 2020-03
Bnp Per Innbygger 24024 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25141 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1656 2020-03
Bnp Fra Construction 1298 2020-03
Bnp Fra Mining 4742 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 9101 2020-03
Bnp Fra Tjenester 7098 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 14.4 2020-03
Sysselsatte 3813 2020-03
Arbeidsledige 665 2020-03
Full Jobb 3487 2020-03
Deltid Sysselsettingen 366 2020-03
Sysselsetting 85.14 2020-03
Langtids arbeidsledighet 12.1 2019-12
Arbeidsledighet for unge 32.4 2020-03
Lønnskostnader 95 2020-03
Ledige Stillinger 12897 2019-09
Minstelønn 758 2019-12
Befolkning 10.72 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate -0.1 2020-03
Yrkesdeltakelse 50.6 2020-03
Produktivitet 103 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -1.1 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 100 2020-03
KjerneInflasjon 0.5 2020-03
Bnp-Deflatoren 96.54 2019-12
Produsentpriser 92.8 2020-05
produsentprisene endring -11.8 2020-05
Importprisene 90.67 2020-04
KPI Housing Utilities 114 2020-05
Kpi Transport 118 2020-05
MatInflasjon 1.5 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.8 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Internbankrente -0.33 2020-04
Pengemengde 29951 2020-05
Pengemengden M1 138559 2020-05
Pengemengden M2 191343 2020-05
Pengemengden M3 191828 2020-05
Bankenes balanse 319942 2020-05
Valutareserver 8652 2020-05
Lån Til Privat Sektor 73298 2020-05
Sentralbankers balanse 111151 2020-02
Lånevekst 4 2020-05
Privat gjeld til BNP 123 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1134 2020-04
Nåværende situasjon -1133 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP -1.4 2019-12
Eksport 2068 2020-04
Import 3202 2020-04
Utenlandsgjeld 443280 2019-12
Kapitalstrømmer -368 2020-04
Pengeoverføringer 112 2020-02
Gullreserver 114 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 378 2020-02
Terrorisme - Hovedsiden 4.17 2018-12
Turisme Inntekter 7.28 2020-04
Turistankomster 367378 2020-02

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 177 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -2250 2020-04
Offentlige Utgifter 9591 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 46.3 2019-12
Statens Inntekter 16078 2020-05
Statsgjeld 361829 2020-03
Fiscal Utgifter 23523 2020-05
Asylsøknader 2320 2020-03
Kreditt-Rating 37 2020-06
Militære Utgifter 4934 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2020-01
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 41.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 87.6 2020-06
Produksjon PMI 49.4 2020-06
Industriell Produksjon -9.9 2020-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.8 2020-03
Industriproduksjonen 2 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 67.1 2020-04
Nye ordere -10 2020-04
Bilregistreringer 4497 2020-05
Internett-hastighet 7862 2017-03
IP-adresser 3133476 2017-03
Lagerendringer -1276 2020-03
Konkurranseevne Index 62.58 2019-12
Konkurranseevne Rank 59 2019-12
Korrupsjon Index 48 2019-12
Korrupsjon Rank 60 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 79 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3844 2019-12
Gruvedrift Produksjon -4.3 2020-03
Stål~~pos=trunc 100 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -27.7 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) -25.5 2020-04
Butikkhandel (Årlig) -24.8 2020-04
Forbruk 30828 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 147801 2020-05
Bankenes Utlånsrente 3.91 2020-04
Konsumerkreditt 15064 2020-05
Bensinpriser 1.51 2020-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.3 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 65.6 2019-12
Bygningstillatelser 1305 2020-03
Konstruksjonsflyt ut -10.3 2020-03
Hjem Eierskap Rate 73.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 3432 2020-07
Coronavirus dødsfall 192 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1374 2020-07
Sykehussenger 4.21 2017-12
sykehus 25.76 2017-12
ICU-senger 346 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hellas - Økonomiske indikatorer.