Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-10
Aksjemarkedet 612 2020-10
10-årig statsobligasjon 1 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -14 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -15.2 2020-06
Arbeidsledighet 16.8 2020-07
Inflasjon -2 2020-09
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse -1270 2020-08
Nåværende situasjon 79.66 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -1.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 177 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Forretningstillit 89.5 2020-09
Produksjon PMI 50 2020-09
Forbrukertillit -41 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2020-07
Bedriftens Skattesats 24 2020-12
Personalinntekt skattesats 44 2020-12
Coronavirus tilfeller 29992 2020-10
Coronavirus dødsfall 564 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 3804 2020-10
Sykehussenger 4.21 2017-12
sykehus 25.76 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -14 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -15.2 2020-06
BNP 210 2019-12
Bnp Faste Priser 41814 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5106 2020-06
Bnp Per Innbygger 24024 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30315 2019-12
Bnp Fra Landbruk 1737 2020-06
Bnp Fra Construction 1962 2020-06
Bnp Fra Mining 4531 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 9412 2020-06
Bnp Fra Tjenester 6440 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16.8 2020-07
Sysselsatte 3921 2020-07
Arbeidsledige 746 2020-07
Full Jobb 3489 2020-06
Deltid Sysselsettingen 355 2020-06
Sysselsetting 84.01 2020-07
Langtids arbeidsledighet 11 2020-06
Arbeidsledighet for unge 37.8 2020-07
Lønnskostnader 101 2020-06
Ledige Stillinger 5594 2020-06
Minstelønn 758 2020-06
Befolkning 10.72 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2020-12
Pensjonsalder Menn 67 2020-12
Arbeidsledighetsrate -3.2 2020-06
Yrkesdeltakelse 50.8 2020-06
Produktivitet 115 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -2 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 97.66 2020-09
KjerneInflasjon -1.6 2020-09
Bnp-Deflatoren 96.54 2019-12
Produsentpriser 95.7 2020-08
produsentprisene endring -6.6 2020-08
Importprisene 103 2020-08
KPI Housing Utilities 113 2020-09
Kpi Transport 117 2020-09
MatInflasjon 1.9 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente -0.33 2020-09
Pengemengde 30458 2020-08
Pengemengden M1 143843 2020-08
Pengemengden M2 195783 2020-08
Pengemengden M3 196280 2020-08
Bankenes balanse 335599 2020-08
Valutareserver 9635 2020-09
Lån Til Privat Sektor 73573 2020-08
Sentralbankers balanse 169154 2020-08
Lånevekst 9.2 2020-08
Privat gjeld til BNP 123 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1270 2020-08
Nåværende situasjon 79.66 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -1.4 2019-12
Eksport 2063 2020-08
Import 3334 2020-08
Utenlandsgjeld 472645 2020-06
Kapitalstrømmer 1900 2020-08
Pengeoverføringer 112 2020-08
Gullreserver 114 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 134 2020-08
Terrorisme - Hovedsiden 4.17 2018-12
Turisme Inntekter 1373 2020-08
Turistankomster 367378 2020-02

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 177 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 1235 2020-08
Offentlige Utgifter 10200 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 46.3 2019-12
Statens Inntekter 33501 2020-09
Statsgjeld 362871 2020-06
Fiscal Utgifter 44766 2020-09
Asylsøknader 4705 2020-07
Kreditt-Rating 37 2020-10
Militære Utgifter 4934 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2020-12
Personalinntekt skattesats 44 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 40.56 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.81 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.75 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 89.5 2020-09
Produksjon PMI 50 2020-09
Industriell Produksjon -3.8 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.9 2020-07
Industriproduksjonen 0 2020-07
Kapasitetsutnyttelsen 69.2 2020-08
Nye ordere -43 2020-08
Bilregistreringer 7107 2020-09
Internett-hastighet 7862 2017-03
IP-adresser 3133476 2017-03
Lagerendringer -671 2020-06
Konkurranseevne Index 62.58 2019-12
Konkurranseevne Rank 59 2019-12
Korrupsjon Index 48 2019-12
Korrupsjon Rank 60 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 79 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3844 2019-12
Gruvedrift Produksjon 5 2020-07
Stål~~pos=trunc 130 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -41 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2020-07
Butikkhandel (Årlig) -3.1 2020-07
Forbruk 29256 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 147523 2020-08
Bankenes Utlånsrente 3.83 2020-08
Konsumerkreditt 15074 2020-08
Bensinpriser 1.71 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.5 2020-03

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 67 2020-06
Bygningstillatelser 2116 2020-07
Konstruksjonsflyt ut -26.6 2020-06
Hjem Eierskap Rate 73.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 29992 2020-10
Coronavirus dødsfall 564 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 3804 2020-10
Sykehussenger 4.21 2017-12
sykehus 25.76 2017-12
ICU-senger 346 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hellas - Økonomiske indikatorer.