Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-07
Aksjemarkedet 872 2019-07
10-årig statsobligasjon 2.11 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-03
Arbeidsledighet 17.6 2019-04
Inflasjon -0.3 2019-06
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -2186 2019-05
Nåværende situasjon 301 2019-05
Nåværende situasjon mot BNP -2.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 181 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Forretningstillit 101 2019-06
Produksjon PMI 52.4 2019-06
Forbrukertillit -27.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -3.8 2019-04
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-03
BNP 218 2018-12
Bnp Faste Priser 43999 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5488 2019-03
Bnp Per Innbygger 23558 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25141 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1722 2019-03
Bnp Fra Construction 1086 2019-03
Bnp Fra Mining 4801 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 9016 2019-03
Bnp Fra Tjenester 7500 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 17.6 2019-04
Sysselsatte 3884 2019-04
Arbeidsledige 853 2019-04
Full Jobb 3462 2019-03
Deltid Sysselsettingen 352 2019-03
Sysselsetting 82 2019-04
Langtids arbeidsledighet 12.5 2019-03
Arbeidsledighet for unge 40.4 2019-03
Lønnskostnader 93.2 2019-03
Ledige Stillinger 8288 2018-12
Minstelønn 758 2019-12
Befolkning 10.74 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 2019-03
Yrkesdeltakelse 51.8 2019-03
Levelønn Family 1070 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 595 2018-12
Produktivitet 88.9 2019-03
Lønn Høy Dyktige 1510 2018-12
Lønn Lav Dyktige 717 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.3 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 107 2019-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 99.6 2019-05
KjerneInflasjon 0.1 2019-05
Bnp-Deflatoren 96.8 2018-12
Produsentpriser 108 2019-05
produsentprisene endring 0.1 2019-05
Importprisene 113 2019-05
KPI Housing Utilities 119 2019-06
Kpi Transport 129 2019-06
MatInflasjon -1.1 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.36 2019-05
Pengemengde 27316 2019-05
Pengemengden M1 122015 2019-05
Pengemengden M2 177838 2019-05
Pengemengden M3 178423 2019-05
Bankenes balanse 288629 2019-05
Valutareserver 6591 2019-06
Lån Til Privat Sektor 75001 2019-05
Sentralbankers balanse 103008 2019-03
Lånevekst -0.5 2019-03
Privat gjeld til BNP 132 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2186 2019-05
Nåværende situasjon 301 2019-05
Nåværende situasjon mot BNP -2.9 2018-12
Eksport 3045 2019-05
Import 5231 2019-05
Utenlandsgjeld 404105 2019-03
Kapitalstrømmer 221 2019-05
Pengeoverføringer 103 2019-05
Gullreserver 113 2019-06
Råoljeproduksjon 4 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 695 2019-05
Terrorisme - Hovedsiden 4.29 2017-12
Turisme Inntekter 1605 2019-05
Turistankomster 495608 2019-03
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 181 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -719 2019-05
Offentlige Utgifter 8979 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 46.7 2018-12
Statens Inntekter 23451 2019-06
Statsgjeld 357694 2019-03
Fiscal Utgifter 26137 2019-06
Asylsøknader 5300 2019-02
Kreditt-Rating 9.78
Militære Utgifter 4934 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 41.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 101 2019-06
Produksjon PMI 52.4 2019-06
Industriell Produksjon -1.2 2019-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.6 2019-04
Industriproduksjonen -0.2 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 72.3 2019-06
Nye ordere -12 2019-06
Bilregistreringer 13131 2019-06
Internett-hastighet 7862 2017-03
IP-adresser 3133476 2017-03
Lagerendringer 1135 2019-03
Konkurranseevne Index 62.1 2018-12
Konkurranseevne Rank 57 2018-12
Korrupsjon Index 45 2018-12
Korrupsjon Rank 67 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 72 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3333 2019-05
Gruvedrift Produksjon -16.4 2019-04
Stål~~pos=trunc 115 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -27.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -3.8 2019-04
Butikkhandel (Årlig) -2.7 2019-04
Forbruk 31026 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 161048 2019-05
Bankenes Utlånsrente 4.42 2019-05
Konsumerkreditt 18235 2019-05
Bensinpriser 1.82 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 52.6 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 61.6 2019-03
Bygningstillatelser 1228 2019-04
Hjem Eierskap Rate 73.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hellas - Økonomiske indikatorer.