Markeder Siste Referanse
Valuta 1.09 2020-04
Aksjemarkedet 541 2020-04
10-årig statsobligasjon 1.78 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-12
Arbeidsledighet 16.3 2019-12
Inflasjon 0.2 2020-02
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse -1906 2020-01
Nåværende situasjon -1291 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -1.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 181 2018-12
Offentlige Budsjetter 1 2018-12
Forretningstillit 109 2020-03
Produksjon PMI 42.5 2020-03
Forbrukertillit -16.5 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 3.3 2020-01
Bedriftens Skattesats 24 2020-01
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 1415 2020-04
Coronavirus dødsfall 51 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 52 2020-04
Sykehussenger 4.21 2017-12
sykehus 25.76 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-12
BNP 222 2019-12
Bnp Faste Priser 48072 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5771 2019-12
Bnp Per Innbygger 23558 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25141 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1899 2019-12
Bnp Fra Construction 2186 2019-12
Bnp Fra Mining 4753 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 9108 2019-12
Bnp Fra Tjenester 8738 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16.3 2019-12
Sysselsatte 3864 2019-12
Arbeidsledige 775 2019-12
Full Jobb 3533 2019-12
Deltid Sysselsettingen 369 2019-12
Sysselsetting 83.3 2019-12
Langtids arbeidsledighet 12.1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 34.7 2019-12
Lønnskostnader 77.7 2019-09
Ledige Stillinger 12897 2019-09
Minstelønn 758 2019-12
Befolkning 10.72 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2019-12
Pensjonsalder Menn 67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-12
Yrkesdeltakelse 51.6 2019-12
Levelønn Family 1070 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 595 2018-12
Produktivitet 100 2019-09
Lønn Høy Dyktige 1510 2018-12
Lønn Lav Dyktige 717 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 101 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 97.7 2020-01
KjerneInflasjon 0.2 2020-01
Bnp-Deflatoren 96.54 2019-12
Produsentpriser 108 2020-01
produsentprisene endring -0.8 2020-02
Importprisene 113 2020-01
KPI Housing Utilities 119 2020-02
Kpi Transport 125 2020-02
MatInflasjon -0.1 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente -0.42 2020-02
Pengemengde 28270 2020-02
Pengemengden M1 130187 2020-02
Pengemengden M2 184846 2020-02
Pengemengden M3 185676 2020-02
Bankenes balanse 314570 2020-02
Valutareserver 7785 2020-02
Lån Til Privat Sektor 74235 2020-02
Sentralbankers balanse 109016 2019-11
Lånevekst -0.9 2020-02
Privat gjeld til BNP 123 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1906 2020-01
Nåværende situasjon -1291 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -1.1 2018-12
Eksport 2845 2020-01
Import 4751 2020-01
Utenlandsgjeld 445385 2019-09
Kapitalstrømmer -1685 2020-01
Pengeoverføringer 134 2020-01
Gullreserver 113 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 303 2020-01
Terrorisme - Hovedsiden 4.17 2018-12
Turisme Inntekter 287 2020-01
Turistankomster 531055 2019-11

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 181 2018-12
Offentlige Budsjetter 1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -768 2020-01
Offentlige Utgifter 10959 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 46.7 2018-12
Statens Inntekter 7549 2020-02
Statsgjeld 356015 2019-12
Fiscal Utgifter 8644 2020-02
Asylsøknader 8220 2019-12
Kreditt-Rating 36 2020-03
Militære Utgifter 4934 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2020-01
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 41.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 25.06 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 16 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 109 2020-03
Produksjon PMI 42.5 2020-03
Industriell Produksjon -1.2 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.3 2020-01
Industriproduksjonen 3.9 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 70.3 2020-02
Nye ordere -10 2020-02
Bilregistreringer 7862 2020-02
Internett-hastighet 7862 2017-03
IP-adresser 3133476 2017-03
Lagerendringer -246 2019-12
Konkurranseevne Index 62.58 2019-12
Konkurranseevne Rank 59 2019-12
Korrupsjon Index 48 2019-12
Korrupsjon Rank 60 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 79 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3844 2019-12
Gruvedrift Produksjon 27.2 2020-01
Stål~~pos=trunc 105 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -16.5 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 3.3 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 8.4 2020-01
Forbruk 33007 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 153631 2020-02
Bankenes Utlånsrente 4.08 2020-01
Konsumerkreditt 16080 2020-02
Bensinpriser 1.76 2020-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.4 2019-09

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 65.6 2019-12
Bygningstillatelser 1799 2019-12
Konstruksjonsflyt ut -5.7 2019-12
Hjem Eierskap Rate 73.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1415 2020-04
Coronavirus dødsfall 51 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 52 2020-04
Sykehussenger 4.21 2017-12
sykehus 25.76 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hellas - Økonomiske indikatorer.