Markeder Siste Referanse
Valuta 7.84 2019-10
Aksjemarkedet 26868 2019-10
10-årig statsobligasjon 1.45 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-06
Arbeidsledighet 2.9 2019-08
Inflasjon 3.5 2019-08
Rentesats 2.25 2019-09
Handelsbalanse -28049 2019-08
Nåværende situasjon 37770 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Forretningstillit -8 2019-09
Produksjon PMI 41.5 2019-09
Forbrukertillit 100 2019-03
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-06
BNP 363 2018-12
Bnp Faste Priser 657429 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 714199 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 131070 2019-06
Bnp Per Innbygger 38785 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57322 2018-12
Bnp Fra Landbruk 474 2019-06
Bnp Fra Construction 28580 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 6968 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 125639 2019-06
Bnp Fra Tjenester 585064 2019-06
Bnp Fra Transport 35612 2019-06
Bnp Fra Verktøy 9275 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.9 2019-08
Sysselsatte 3864 2019-08
Arbeidsledige 121 2019-08
Yrkesdeltakelse 60.6 2019-08
Produktivitet 107 2018-12
Ledige Stillinger 73462 2019-06
Lønn 17215 2019-06
Minstelønn 37.5 2019-05
Lønninger innen produksjon 15477 2019-06
Befolkning 7.48 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Arbeidsledighet for unge 5.9 2019-08
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.5 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-08
Bnp-Deflatoren 106 2019-06
Produsentpriser 110 2019-06
Eksportpriser 103 2019-07
Importprisene 104 2019-07
Kpi Transport 108 2019-08
MatInflasjon 6.3 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-08
produsentprisene endring 0.8 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-09
Internbankrente 2.15 2019-10
Pengemengde 487067 2019-08
Pengemengden M1 2420823 2019-08
Pengemengden M2 14532385 2019-08
Pengemengden M3 14590403 2019-08
Bankenes balanse 24486898 2019-08
Valutareserver 438700 2019-09
Lån Til Privat Sektor 10198677 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -28049 2019-08
Nåværende situasjon 37770 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Eksport 352727 2019-08
Import 380777 2019-08
Kjøpsbetingelser 99 2019-07
Kapitalstrømmer -66571 2019-06
Turistankomster 3590571 2019-08
Gullreserver 2.08 2019-09
Utenlandsgjeld 12760337 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 16469 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -42722 2019-06
Offentlige Utgifter 67949 2019-06
Statens Inntekter 67340 2019-06
Fiscal Utgifter 110062 2019-06
Kreditt-Rating 94.92
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -8 2019-09
Produksjon PMI 41.5 2019-09
Industriell Produksjon 0.3 2019-06
Lagerendringer -3713 2019-06
Konkurser 7269 2019-07
Bilregistreringer 3403 2019-07
Internett-hastighet 21909 2017-03
IP-adresser 3132077 2017-03
Konkurranseevne Index 83.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 3 2019-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 100 2019-03
Butikkhandel (Årlig) -25.3 2019-08
Forbruk 478982 2019-06
Privat sparing 0.13 2019-09
Bankenes Utlånsrente 5.13 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 73.2 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -15.5 2019-08
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 184 2019-07
Hjem Eierskap Rate 49.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hong-Kong - Økonomiske indikatorer.