Markeder Siste Referanse
Valuta 7.77 2020-02
Aksjemarkedet 27559 2020-02
10-årig statsobligasjon 1.44 2020-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.9 2019-12
Arbeidsledighet 3.3 2019-12
Inflasjon 2.9 2019-12
Rentesats 2 2019-12
Handelsbalanse -32497 2019-12
Nåværende situasjon 74445 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Forretningstillit -22 2020-03
Produksjon PMI 46.8 2020-01
Forbrukertillit 83 2019-12
Bedriftens Skattesats 16.5 2019-12
Personalinntekt skattesats 17 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.9 2019-12
BNP 363 2018-12
Bnp Faste Priser 676060 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 714193 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 126010 2019-09
Bnp Per Innbygger 38785 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57322 2018-12
Bnp Fra Landbruk 410 2019-09
Bnp Fra Construction 29586 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 7270 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 124595 2019-09
Bnp Fra Tjenester 609135 2019-09
Bnp Fra Transport 36777 2019-09
Bnp Fra Verktøy 10106 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2019-12
Sysselsatte 3818 2019-12
Arbeidsledige 124 2019-12
Yrkesdeltakelse 60.1 2019-12
Produktivitet 107 2018-12
Ledige Stillinger 63032 2019-09
Lønn 17304 2019-09
Minstelønn 37.5 2019-05
Lønninger innen produksjon 15533 2019-09
Befolkning 7.48 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Arbeidsledighet for unge 5.8 2019-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-12
Bnp-Deflatoren 107 2019-09
Produsentpriser 108 2019-09
Eksportpriser 103 2019-11
Importprisene 103 2019-11
Kpi Transport 108 2019-12
MatInflasjon 6.1 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-12
produsentprisene endring 1.3 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 2 2019-12
Internbankrente 1.99 2020-02
Pengemengde 497300 2019-12
Pengemengden M1 2484738 2019-12
Pengemengden M2 14745872 2019-12
Pengemengden M3 14786375 2019-12
Bankenes balanse 24462554 2019-12
Valutareserver 445900 2020-01
Lån Til Privat Sektor 10376943 2019-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -32497 2019-12
Nåværende situasjon 74445 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Eksport 351276 2019-12
Import 383773 2019-12
Kjøpsbetingelser 100 2019-11
Kapitalstrømmer -103753 2019-09
Turistankomster 3191466 2019-12
Gullreserver 2.08 2019-12
Utenlandsgjeld 12914315 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 16469 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -92344 2019-09
Offentlige Utgifter 71746 2019-09
Statens Inntekter 47575 2019-09
Fiscal Utgifter 139919 2019-09
Kreditt-Rating 91 2020-02
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16.5 2019-12
Personalinntekt skattesats 17 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -22 2020-03
Produksjon PMI 46.8 2020-01
Industriell Produksjon 0.4 2019-09
Lagerendringer -1309 2019-09
Konkurser 14394 2019-11
Bilregistreringer 3100 2019-11
Internett-hastighet 21909 2017-03
IP-adresser 3132077 2017-03
Konkurranseevne Index 83.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 3 2019-12
Korrupsjon Index 76 2019-12
Korrupsjon Rank 16 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 3 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 83 2019-12
Butikkhandel (Årlig) -21 2019-12
Forbruk 441975 2019-09
Privat sparing 0 2020-01
Bankenes Utlånsrente 5 2020-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 22.1 2019-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 177 2019-11
Hjem Eierskap Rate 49.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hong-Kong - Økonomiske indikatorer.