Markeder Siste Referanse
Valuta 7.84 2019-04
Aksjemarkedet 29963 2019-04
10-årig statsobligasjon 1.73 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2018-12
Arbeidsledighet 2.8 2019-03
Inflasjon 2.1 2019-03
Rentesats 2.75 2019-03
Handelsbalanse -48834 2019-02
Nåværende situasjon 42078 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Forretningstillit -12 2019-03
Produksjon PMI 48 2019-03
Forbrukertillit 106 2018-09
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2018-12
BNP 341 2017-12
Bnp Faste Priser 701822 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 731469 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 144325 2018-12
Bnp Per Innbygger 37927 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 56055 2017-12
Bnp Fra Landbruk 438 2018-12
Bnp Fra Construction 30331 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 6957 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 118396 2018-09
Bnp Fra Tjenester 640781 2018-12
Bnp Fra Transport 40338 2018-12
Bnp Fra Verktøy 7675 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.8 2019-03
Sysselsatte 3860 2019-03
Arbeidsledige 110 2019-03
Yrkesdeltakelse 60.7 2019-03
Produktivitet 167 2017-12
Ledige Stillinger 78186 2018-12
Lønn 16786 2018-09
Minstelønn 34.5 2018-05
Lønninger innen produksjon 223 2018-12
Befolkning 7.48 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Arbeidsledighet for unge 5 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.1 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-03
Bnp-Deflatoren 108 2018-12
Produsentpriser 111 2018-12
Eksportpriser 104 2019-02
Importprisene 104 2019-02
Kpi Transport 107 2019-03
MatInflasjon 3.1 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-02
produsentprisene endring 0.3 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.75 2019-03
Internbankrente 1.96 2019-04
Pengemengde 484504 2019-02
Pengemengden M1 2450478 2019-02
Pengemengden M2 14452340 2019-02
Pengemengden M3 14510345 2019-02
Bankenes balanse 23793320 2019-02
Valutareserver 437900 2019-03
Lån Til Privat Sektor 9837204 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -48834 2019-02
Nåværende situasjon 42078 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Eksport 228674 2019-02
Import 277508 2019-02
Kjøpsbetingelser 100 2019-02
Kapitalstrømmer -66114 2018-12
Turistankomster 5589628 2019-02
Gullreserver 2.1 2019-03
Utenlandsgjeld 13257610 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 15190 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 115653 2018-12
Offentlige Utgifter 67018 2018-12
Statens Inntekter 221345 2018-12
Fiscal Utgifter 105692 2018-12
Kreditt-Rating 94.92
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -12 2019-03
Produksjon PMI 48 2019-03
Industriell Produksjon 1.3 2018-12
Lagerendringer -3008 2018-12
Konkurser 13241 2019-01
Bilregistreringer 2529 2019-02
Internett-hastighet 21909 2017-03
IP-adresser 3132077 2017-03
Konkurranseevne Index 82.25 2018-12
Konkurranseevne Rank 7 2018-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 106 2018-09
Butikkhandel (Årlig) -10.4 2019-02
Forbruk 478447 2018-12
Privat sparing 0.13 2019-03
Bankenes Utlånsrente 5.13 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 70.9 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) -15.1 2019-02
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 165 2019-01
Hjem Eierskap Rate 49.2 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hong-Kong - Økonomiske indikatorer.