Markeder Siste Referanse
Valuta 7.83 2019-12
Aksjemarkedet 26217 2019-12
10-årig statsobligasjon 1.6 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.9 2019-09
Arbeidsledighet 3.1 2019-10
Inflasjon 3.1 2019-10
Rentesats 2 2019-11
Handelsbalanse -30590 2019-10
Nåværende situasjon 37770 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Forretningstillit -25 2019-12
Produksjon PMI 38.5 2019-11
Forbrukertillit 100 2019-03
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.9 2019-09
BNP 363 2018-12
Bnp Faste Priser 676060 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 714199 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 126010 2019-09
Bnp Per Innbygger 38785 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57322 2018-12
Bnp Fra Landbruk 474 2019-06
Bnp Fra Construction 28843 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 6968 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 125639 2019-06
Bnp Fra Tjenester 585064 2019-06
Bnp Fra Transport 35612 2019-06
Bnp Fra Verktøy 9275 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.1 2019-10
Sysselsatte 3844 2019-10
Arbeidsledige 125 2019-10
Yrkesdeltakelse 60.4 2019-10
Produktivitet 107 2018-12
Ledige Stillinger 73462 2019-06
Lønn 17215 2019-06
Minstelønn 37.5 2019-05
Lønninger innen produksjon 15477 2019-06
Befolkning 7.48 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Arbeidsledighet for unge 6.2 2019-10
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.1 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-10
Bnp-Deflatoren 107 2019-09
Produsentpriser 110 2019-06
Eksportpriser 104 2019-09
Importprisene 104 2019-09
Kpi Transport 107 2019-10
MatInflasjon 6.1 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
produsentprisene endring 0.8 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 2 2019-11
Internbankrente 2.35 2019-12
Pengemengde 491684 2019-10
Pengemengden M1 2481081 2019-10
Pengemengden M2 14674285 2019-10
Pengemengden M3 14714909 2019-10
Bankenes balanse 24466020 2019-10
Valutareserver 440600 2019-10
Lån Til Privat Sektor 10349841 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -30590 2019-10
Nåværende situasjon 37770 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Eksport 348528 2019-10
Import 379118 2019-10
Kjøpsbetingelser 99.3 2019-09
Kapitalstrømmer -66571 2019-06
Turistankomster 3104049 2019-09
Gullreserver 2.08 2019-12
Utenlandsgjeld 12760337 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 16469 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -92344 2019-09
Offentlige Utgifter 71746 2019-09
Statens Inntekter 47575 2019-09
Fiscal Utgifter 139919 2019-09
Kreditt-Rating 91 2019-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -25 2019-12
Produksjon PMI 38.5 2019-11
Industriell Produksjon 0.3 2019-06
Lagerendringer -1309 2019-09
Konkurser 10263 2019-09
Bilregistreringer 3116 2019-09
Internett-hastighet 21909 2017-03
IP-adresser 3132077 2017-03
Konkurranseevne Index 83.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 3 2019-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 3 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 100 2019-03
Butikkhandel (Årlig) -26.2 2019-10
Forbruk 441975 2019-09
Privat sparing 0.13 2019-10
Bankenes Utlånsrente 5.13 2019-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 73.2 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-10
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 176 2019-09
Hjem Eierskap Rate 49.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hong-Kong - Økonomiske indikatorer.