Markeder Siste Referanse
Valuta 7.81 2019-06
Aksjemarkedet 28140 2019-06
10-årig statsobligasjon 1.64 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.6 2019-03
Arbeidsledighet 2.8 2019-05
Inflasjon 2.8 2019-05
Rentesats 2.75 2019-05
Handelsbalanse -35091 2019-04
Nåværende situasjon 36570 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Forretningstillit -1 2019-06
Produksjon PMI 46.9 2019-05
Forbrukertillit 100 2019-03
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.6 2019-03
BNP 341 2017-12
Bnp Faste Priser 675108 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 700210 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 128725 2019-03
Bnp Per Innbygger 37927 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 56055 2017-12
Bnp Fra Landbruk 406 2019-03
Bnp Fra Construction 33759 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 6517 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 117824 2019-03
Bnp Fra Tjenester 598382 2019-03
Bnp Fra Transport 39028 2019-03
Bnp Fra Verktøy 7936 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.8 2019-05
Sysselsatte 3869 2019-05
Arbeidsledige 114 2019-05
Yrkesdeltakelse 60.7 2019-05
Produktivitet 167 2017-12
Ledige Stillinger 79579 2019-03
Lønn 16791 2018-12
Minstelønn 34.5 2018-05
Lønninger innen produksjon 223 2018-12
Befolkning 7.48 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Arbeidsledighet for unge 5 2019-05
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.8 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 110 2019-05
Bnp-Deflatoren 106 2019-03
Produsentpriser 113 2019-03
Eksportpriser 104 2019-04
Importprisene 104 2019-04
Kpi Transport 107 2019-05
MatInflasjon 3 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-04
produsentprisene endring 0.3 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.75 2019-05
Internbankrente 2.41 2019-06
Pengemengde 486427 2019-04
Pengemengden M1 2481175 2019-04
Pengemengden M2 14642760 2019-04
Pengemengden M3 14700125 2019-04
Bankenes balanse 23926192 2019-04
Valutareserver 437800 2019-05
Lån Til Privat Sektor 10023582 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -35091 2019-04
Nåværende situasjon 36570 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Eksport 321517 2019-04
Import 356609 2019-04
Kjøpsbetingelser 100 2019-04
Kapitalstrømmer -5018 2019-03
Turistankomster 5577201 2019-04
Gullreserver 2.1 2019-06
Utenlandsgjeld 12695300 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 16469 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 3012 2019-03
Offentlige Utgifter 73995 2019-03
Statens Inntekter 123586 2019-03
Fiscal Utgifter 120574 2019-03
Kreditt-Rating 94.92
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1 2019-06
Produksjon PMI 46.9 2019-05
Industriell Produksjon 1.4 2019-03
Lagerendringer -6879 2019-03
Konkurser 12525 2019-04
Bilregistreringer 2967 2019-04
Internett-hastighet 21909 2017-03
IP-adresser 3132077 2017-03
Konkurranseevne Index 82.25 2018-12
Konkurranseevne Rank 7 2018-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 100 2019-03
Butikkhandel (Årlig) -5 2019-04
Forbruk 464367 2019-03
Privat sparing 0.13 2019-05
Bankenes Utlånsrente 5.13 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 72.2 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -5.7 2019-04
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 175 2019-03
Hjem Eierskap Rate 49.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hong-Kong - Økonomiske indikatorer.