Markeder Siste Referanse
Valuta 7.85 2019-02
Aksjemarkedet 28816 2019-02
10-årig statsobligasjon 1.77 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2018-09
Arbeidsledighet 2.8 2019-01
Inflasjon 2.4 2019-01
Rentesats 2.75 2019-01
Handelsbalanse -51249 2018-12
Nåværende situasjon 45772 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.2 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.2 2017-12
Forretningstillit -12 2019-03
Produksjon PMI 48.2 2019-01
Forbrukertillit 106 2018-09
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2018-09
BNP 341 2017-12
Bnp Faste Priser 676112 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 719559 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 144597 2018-09
Bnp Per Innbygger 37927 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 56055 2017-12
Bnp Fra Landbruk 453 2018-09
Bnp Fra Construction 30191 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 7149 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 118975 2018-09
Bnp Fra Tjenester 607441 2018-09
Bnp Fra Transport 38603 2018-09
Bnp Fra Verktøy 9902 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.8 2019-01
Sysselsatte 3873 2019-01
Arbeidsledige 102 2019-01
Yrkesdeltakelse 60.8 2019-01
Produktivitet 166 2017-12
Ledige Stillinger 78341 2018-09
Lønn 16786 2018-09
Minstelønn 34.5 2018-05
Lønninger innen produksjon 223 2018-09
Befolkning 7.41 2017-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Arbeidsledighet for unge 4.9 2019-01
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 108 2019-01
Bnp-Deflatoren 107 2018-09
Produsentpriser 112 2018-09
Eksportpriser 105 2018-11
Importprisene 105 2018-11
Kpi Transport 107 2019-01
MatInflasjon 3.3 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2018-12
produsentprisene endring 3.7 2018-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.75 2019-01
Internbankrente 1.58 2019-02
Pengemengde 466539 2018-12
Pengemengden M1 2421598 2018-12
Pengemengden M2 14348059 2018-12
Pengemengden M3 14403688 2018-12
Bankenes balanse 24042608 2018-12
Valutareserver 432000 2019-01
Lån Til Privat Sektor 9722623 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -51249 2018-12
Nåværende situasjon 45772 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.2 2017-12
Eksport 339938 2018-12
Import 391187 2018-12
Kjøpsbetingelser 100 2018-11
Kapitalstrømmer -27476 2018-09
Turistankomster 6586268 2018-12
Gullreserver 2.1 2019-03
Utenlandsgjeld 12972265 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 15190 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.2 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -53728 2018-09
Offentlige Utgifter 66489 2018-09
Statens Inntekter 49642 2018-09
Fiscal Utgifter 103370 2018-09
Kreditt-Rating 94.92
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -12 2019-03
Produksjon PMI 48.2 2019-01
Industriell Produksjon 1.2 2018-09
Lagerendringer 11918 2018-09
Konkurser 10733 2018-11
Bilregistreringer 3161 2018-11
Internett-hastighet 21909 2017-03
IP-adresser 3132077 2017-03
Konkurranseevne Index 82.25 2018-12
Konkurranseevne Rank 7 2018-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 106 2018-09
Butikkhandel (Årlig) 0.2 2018-12
Forbruk 448217 2018-09
Privat sparing 0.13 2019-01
Bankenes Utlånsrente 5.13 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 71.4 2018-06
Butikkhandel (Månedlig) -1.8 2018-11
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 179 2018-10
Hjem Eierskap Rate 49.2 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hong-Kong - Økonomiske indikatorer.