Markeder Siste Referanse
Valuta 7.77 2020-01
Aksjemarkedet 28987 2020-01
10-årig statsobligasjon 1.62 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.9 2019-09
Arbeidsledighet 3.2 2019-11
Inflasjon 3 2019-11
Rentesats 2 2019-12
Handelsbalanse -26168 2019-11
Nåværende situasjon 74445 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Forretningstillit -22 2020-03
Produksjon PMI 42.1 2019-12
Forbrukertillit 83 2019-12
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.9 2019-09
BNP 363 2018-12
Bnp Faste Priser 676060 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 714193 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 126010 2019-09
Bnp Per Innbygger 38785 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57322 2018-12
Bnp Fra Landbruk 410 2019-09
Bnp Fra Construction 29586 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 7270 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 124595 2019-09
Bnp Fra Tjenester 609135 2019-09
Bnp Fra Transport 36777 2019-09
Bnp Fra Verktøy 10106 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.2 2019-11
Sysselsatte 3831 2019-11
Arbeidsledige 125 2019-11
Yrkesdeltakelse 60.2 2019-11
Produktivitet 107 2018-12
Ledige Stillinger 63032 2019-09
Lønn 17304 2019-09
Minstelønn 37.5 2019-05
Lønninger innen produksjon 15533 2019-09
Befolkning 7.48 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Arbeidsledighet for unge 5.9 2019-11
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-11
Bnp-Deflatoren 107 2019-09
Produsentpriser 108 2019-09
Eksportpriser 103 2019-10
Importprisene 104 2019-10
Kpi Transport 107 2019-11
MatInflasjon 6.3 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
produsentprisene endring 1.3 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 2 2019-12
Internbankrente 2.22 2020-01
Pengemengde 495445 2019-11
Pengemengden M1 2481848 2019-11
Pengemengden M2 14766345 2019-11
Pengemengden M3 14803924 2019-11
Bankenes balanse 24634142 2019-11
Valutareserver 441300 2019-12
Lån Til Privat Sektor 10367499 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -26168 2019-11
Nåværende situasjon 74445 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Eksport 359270 2019-11
Import 385438 2019-11
Kjøpsbetingelser 99.5 2019-10
Kapitalstrømmer -103753 2019-09
Turistankomster 3311571 2019-10
Gullreserver 2.08 2019-12
Utenlandsgjeld 12914315 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 16469 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -92344 2019-09
Offentlige Utgifter 71746 2019-09
Statens Inntekter 47575 2019-09
Fiscal Utgifter 139919 2019-09
Kreditt-Rating 91 2020-01
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -22 2020-03
Produksjon PMI 42.1 2019-12
Industriell Produksjon 0.4 2019-09
Lagerendringer -1309 2019-09
Konkurser 10498 2019-10
Bilregistreringer 2893 2019-10
Internett-hastighet 21909 2017-03
IP-adresser 3132077 2017-03
Konkurranseevne Index 83.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 3 2019-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 3 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 83 2019-12
Butikkhandel (Årlig) -25.4 2019-11
Forbruk 441975 2019-09
Privat sparing 0 2019-12
Bankenes Utlånsrente 5 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 75.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-11
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 172 2019-10
Hjem Eierskap Rate 49.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hong-Kong - Økonomiske indikatorer.