Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2018-09
Arbeidsledighet 2.8 2018-10
Inflasjon 2.7 2018-10
Rentesats 2.5 2018-10
Handelsbalanse -44490 2018-10
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 7.81 2018-12
Aksjemarkedet 25752 Poeng 2018-12
10-årig statsobligasjon 2.05 % 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 % 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 % 2018-09
BNP 341 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 676112 Hkd Million 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 689136 Hkd Million 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 144597 Hkd Million 2018-09
Bnp Per Innbygger 37927 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 56055 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 502 Hkd Million 2018-06
Bnp Fra Construction 30703 Hkd Million 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 6859 Hkd Million 2018-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 118279 Hkd Million 2018-06
Bnp Fra Tjenester 565334 Hkd Million 2018-06
Bnp Fra Transport 35756 Hkd Million 2018-06
Bnp Fra Verktøy 9345 Hkd Million 2018-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.8 % 2018-10
Sysselsatte 3873 Tusen 2018-10
Arbeidsledige 116 Tusen 2018-10
Yrkesdeltakelse 61.1 % 2018-10
Produktivitet 166 Indekspoeng 2017-12
Ledige Stillinger 79203 2018-06
Lønn 16479 HKD / Måned 2018-06
Minstelønn 34.5 Hkd / Hour 2018-05
Lønninger innen produksjon 220 Indekspoeng 2018-06
Befolkning 7.41 Million 2017-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Arbeidsledighet for unge 5.9 % 2018-10
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.7 % 2018-10
Konsumprisindeksen Kpi 108 Indekspoeng 2018-10
Bnp-Deflatoren 107 Indekspoeng 2018-09
Produsentpriser 115 Indekspoeng 2018-06
Eksportpriser 105 Indekspoeng 2018-09
Importprisene 106 Indekspoeng 2018-09
Kpi Transport 105 Indekspoeng 2018-10
MatInflasjon 3.9 % 2018-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 % 2018-10
produsentprisene endring 3.8 % 2018-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 % 2018-10
Internbankrente 2.24 % 2018-12
Pengemengde 460630 Hkd Million 2018-10
Pengemengden M1 2465136 Hkd Million 2018-10
Pengemengden M2 14097323 Hkd Million 2018-10
Pengemengden M3 14154652 Hkd Million 2018-10
Bankenes balanse 23827963 Hkd Million 2018-10
Valutareserver 423200 Usd Million 2018-11
Lån Til Privat Sektor 9675105 Hkd Million 2018-10
Innskudd Rente 0.4 % 2008-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -44490 Hkd Million 2018-10
Eksport 383652 Hkd Million 2018-10
Import 428142 Hkd Million 2018-10
Nåværende situasjon 15660 Hkd Million 2018-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.2 % 2017-12
Kjøpsbetingelser 99.5 Indekspoeng 2018-09
Kapitalstrømmer -45878 Hkd Million 2018-06
Turistankomster 5884512 2018-10
Gullreserver 2.1 Tonn 2018-09
Utenlandsgjeld 13057340 Hkd Million 2018-06
Utenlandske Direkte Investeringer 13357 Hkd - Billion 2016-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 % 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.2 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -53728 Hkd Million 2018-09
Offentlige Utgifter 66489 Hkd Million 2018-09
Statens Inntekter 49642 Hkd Million 2018-09
Fiscal Utgifter 103370 Hkd Million 2018-09
Kreditt-Rating 94.92
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2 Indekspoeng 2018-12
Produksjon PMI 47.1 2018-11
Industriell Produksjon 1.6 % 2018-06
Lagerendringer 11918 Hkd Million 2018-09
Konkurser 14173 Selskaper 2018-09
Bilregistreringer 2586 2018-09
Internett-hastighet 21909 KBps 2017-03
IP-adresser 3132077 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 82.25 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 7 2018-12
Korrupsjon Index 77 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 13 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 105 Indekspoeng 2018-06
Butikkhandel (Årlig) 5.2 % 2018-10
Forbruk 448217 Hkd Million 2018-09
Privat sparing 0.13 % 2018-11
Bankenes Utlånsrente 5.13 % 2018-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 71 % of GDP 2018-03
Butikkhandel (Månedlig) 8.3 % 2018-10
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 182 Indekspoeng 2018-09
Hjem Eierskap Rate 49.2 % 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16.5 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 % 2018-12
Klima Siste Referanse
Temperatur 28.52 celsius 2013-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hong-Kong - Økonomiske indikatorer.