Markeder Siste Referanse
Valuta 7.84 2019-08
Aksjemarkedet 26179 2019-08
10-årig statsobligasjon 1.17 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-06
Arbeidsledighet 2.9 2019-07
Inflasjon 3.3 2019-07
Rentesats 2.5 2019-08
Handelsbalanse -55200 2019-06
Nåværende situasjon 36570 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Forretningstillit -8 2019-09
Produksjon PMI 43.8 2019-07
Forbrukertillit 100 2019-03
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-06
BNP 363 2018-12
Bnp Faste Priser 657429 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 699293 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 131070 2019-06
Bnp Per Innbygger 38785 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57322 2018-12
Bnp Fra Landbruk 406 2019-03
Bnp Fra Construction 33759 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 6517 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 117824 2019-03
Bnp Fra Tjenester 598382 2019-03
Bnp Fra Transport 39028 2019-03
Bnp Fra Verktøy 7936 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.9 2019-07
Sysselsatte 3867 2019-07
Arbeidsledige 118 2019-07
Yrkesdeltakelse 60.7 2019-07
Produktivitet 107 2018-12
Ledige Stillinger 79579 2019-03
Lønn 16928 2019-03
Minstelønn 34.5 2018-05
Lønninger innen produksjon 223 2019-03
Befolkning 7.48 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Arbeidsledighet for unge 5.6 2019-07
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.3 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-07
Bnp-Deflatoren 106 2019-06
Produsentpriser 113 2019-03
Eksportpriser 104 2019-06
Importprisene 104 2019-06
Kpi Transport 109 2019-07
MatInflasjon 5.9 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-07
produsentprisene endring 0.8 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-08
Internbankrente 2.35 2019-08
Pengemengde 482846 2019-06
Pengemengden M1 2428901 2019-06
Pengemengden M2 14536903 2019-06
Pengemengden M3 14594039 2019-06
Bankenes balanse 24141236 2019-06
Valutareserver 448500 2019-07
Lån Til Privat Sektor 10131579 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -55200 2019-06
Nåværende situasjon 36570 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2018-12
Eksport 309607 2019-06
Import 364794 2019-06
Kjøpsbetingelser 100 2019-06
Kapitalstrømmer -5018 2019-03
Turistankomster 5143734 2019-06
Gullreserver 2.1 2019-06
Utenlandsgjeld 12695300 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 16469 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -42722 2019-06
Offentlige Utgifter 67949 2019-06
Statens Inntekter 67340 2019-06
Fiscal Utgifter 110062 2019-06
Kreditt-Rating 94.92
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16.5 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -8 2019-09
Produksjon PMI 43.8 2019-07
Industriell Produksjon 1.4 2019-03
Lagerendringer -3713 2019-06
Konkurser 6159 2019-06
Bilregistreringer 3392 2019-06
Internett-hastighet 21909 2017-03
IP-adresser 3132077 2017-03
Konkurranseevne Index 82.25 2018-12
Konkurranseevne Rank 7 2018-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 4 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 100 2019-03
Butikkhandel (Årlig) -7.6 2019-06
Forbruk 478982 2019-06
Privat sparing 0.13 2019-07
Bankenes Utlånsrente 5.13 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 72.2 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -12.5 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 184 2019-06
Hjem Eierskap Rate 49.2 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hong-Kong - Økonomiske indikatorer.