HONG-KONG - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2018-06
Arbeidsledighet 2.8 2018-06
Inflasjon 2.4 2018-06
Rentesats 2.25 2018-07
Handelsbalanse -54137 2018-06
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 2016-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 7.85 2018-08
Aksjemarkedet 27083 Poeng 2018-08
10-årig statsobligasjon 2.19 % 2018-08
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.5 % 2018-06
BNP 341 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 634683 Hkd Million 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 672164 Hkd Million 2018-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 141005 Hkd Million 2018-06
Bnp Per Innbygger 37927 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 56055 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 432 Hkd Million 2018-03
Bnp Fra Construction 33378 Hkd Million 2018-03
Bnp Fra Manufacturing 6344 Hkd Million 2018-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 110468 Hkd Million 2018-03
Bnp Fra Tjenester 574889 Hkd Million 2018-03
Bnp Fra Transport 38847 Hkd Million 2018-03
Bnp Fra Verktøy 7975 Hkd Million 2018-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.8 % 2018-06
Sysselsatte 3870 Tusen 2018-06
Arbeidsledige 112 Tusen 2018-06
Yrkesdeltakelse 61.2 % 2018-06
Produktivitet 166 Indekspoeng 2017-12
Ledige Stillinger 76875 2018-03
Lønn 15897 HKD / Måned 2018-03
Minstelønn 34.5 Hkd / Hour 2017-05
Lønninger innen produksjon 215 Indekspoeng 2018-03
Befolkning 7.41 Million 2017-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Arbeidsledighet for unge 5.3 % 2018-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 % 2018-06
Konsumprisindeksen Kpi 107 Indekspoeng 2018-06
Bnp-Deflatoren 107 Indekspoeng 2018-06
Produsentpriser 112 Indekspoeng 2018-03
Eksportpriser 104 Indekspoeng 2018-06
Importprisene 104 Indekspoeng 2018-06
Kpi Transport 106 Indekspoeng 2018-06
MatInflasjon 5.2 % 2018-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 % 2018-06
produsentprisene endring 3.8 % 2018-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 % 2018-07
Internbankrente 1.8 % 2018-08
Pengemengde 464459 Hkd Million 2018-06
Pengemengden M1 2519925 Hkd Million 2018-06
Pengemengden M2 13979948 Hkd Million 2018-06
Pengemengden M3 14032525 Hkd Million 2018-06
Bankenes balanse 23769513 Hkd Million 2018-06
Valutareserver 431900 Usd Million 2018-07
Lån Til Privat Sektor 9806072 Hkd Million 2018-06
Innskudd Rente 0 % 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -54137 Hkd Million 2018-06
Eksport 340334 Hkd Million 2018-06
Import 394471 Hkd Million 2018-06
Nåværende situasjon 16251 Hkd Million 2018-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.2 % 2017-12
Kjøpsbetingelser 100 Indekspoeng 2018-06
Kapitalstrømmer -44572 Hkd Million 2018-03
Turistankomster 4741779 2018-06
Gullreserver 2.1 Tonn 2018-06
Utenlandsgjeld 12775626 Hkd Million 2018-03
Utenlandske Direkte Investeringer 13357 Hkd - Billion 2016-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 38.4 % 2016-12
Offentlige Budsjetter 2.2 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 42902 Hkd Million 2018-03
Offentlige Utgifter 63719 Hkd Million 2018-06
Statens Inntekter 141627 Hkd Million 2018-03
Fiscal Utgifter 98725 Hkd Million 2018-03
Kreditt-Rating 94.92
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 6 Indekspoeng 2018-09
Produksjon PMI 48.2 2018-07
Industriell Produksjon 1.1 % 2018-03
Lagerendringer 2949 Hkd Million 2018-06
Konkurser 11512 Selskaper 2018-05
Bilregistreringer 3083 2018-05
Internett-hastighet 21909 KBps 2017-03
IP-adresser 3132077 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 5.53 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 6 2018-12
Korrupsjon Index 77 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 13 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 5 2017-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 107 Indekspoeng 2018-03
Butikkhandel (Årlig) 9.8 % 2018-06
Forbruk 462412 Hkd Million 2018-06
Privat sparing 0.01 % 2018-07
Bankenes Utlånsrente 5 % 2018-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 70.6 % of GDP 2017-12
Butikkhandel (Månedlig) 3.1 % 2018-05
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 180 Indekspoeng 2018-05
Hjem Eierskap Rate 49.2 % 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 16.5 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 % 2018-12
Klima Siste Referanse
Temperatur 28.52 celsius 2013-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Hong-Kong - Økonomiske indikatorer.