Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 128.99 129 130 131 131 133
Aksjemarkedet 2440.83 2433 2377 2322 2269 2165
10-årig statsobligasjon 3.70 3.82 3.9 3.98 4.07 4.24

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 4.20 1.8 1.3 1.3 1.3 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 7.30 5 1.5 1.5 2 1.5
Arbeidsledighet 5.20 6.2 7 6.6 6.4 6.3
Inflasjon 4.30 4 3.8 3.3 2.6 2.3
Rentesats 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 2
Handelsbalanse -36242.60 -14700 -13900 -13900 -13900 -13900
Nåværende situasjon -31084.00 45 15 15 15 20
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 0.9 0.9 1.8 1.8 1.8
Regjeringens gjeld mot BNP 79.90 52 52 52 52 49
Offentlige Budsjetter -7.30 -9.9 -9.9 -8.7 -8.7 -8.7
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 4.20 1.8 1.3 1.3 1.3 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 7.30 5 1.5 1.5 2 1.5
BNP 21.71 23.5 23.5 23.5 23.5 24.1
Bnp Faste Priser 666996.00 648991 671680 649776 680336 681756
Brutto Nasjonal Produkt 2612659.00 1575260 1525192 2651849 2664912 2691627
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 166853.00 132747 88843 124735 170190 147503
Bnp Per Innbygger 47630.33 51000 51000 51000 51000 52000
Bnp Per Innbygger Ppp 52279.73 53700 53700 53700 53700 54690

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 5.20 6.2 7 6.6 6.4 6.3
Lønn 731000.00 694665 717033 717033 717033 717033
Befolkning 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Sysselsetting 74.80 78.3 78.5 78.5 78.5 78.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 4.30 4 3.8 3.3 2.6 2.3
Konsumprisindeksen Kpi 505.80 506 502 512 516 521
Harmoniserte Konsumprisindeks 108.85 108 108 108 111 110
Kjerne Konsumprisindeks 284.00 281 283 286 290 291
KjerneInflasjon 4.20 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Produsentpriser 242.40 244 249 236 244 238
produsentprisene endring 11.10 7.8 3 3 3 3
KPI Housing Utilities 500.20 488 487 496 507 502
Kpi Transport 167.91 165 166 168 169 170
MatInflasjon 1.50 4.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 2
Internbankrente 1.64 1.64 1.89 1.89 2.14 2.14

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -36242.60 -14700 -13900 -13900 -13900 -13900
Nåværende situasjon -31084.00 45 15 15 15 20
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 0.9 0.9 1.8 1.8 1.8
Import 92112.10 73600 74400 74400 74400 74400
Eksport 55869.50 58900 60500 60500 60500 60500

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 79.90 52 52 52 52 49
Offentlige Budsjetter -7.30 -9.9 -9.9 -8.7 -8.7 -8.7
Regjeringens budsjetter verdi -88.20 9.13 9.17 9.17 9.17 9.17
Offentlige Utgifter 165061.00 165773 84883 164557 168362 167700
Statens Utgifter Til Bnp 49.70 41.2 41 41 41 41

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.10 6.1 6.84 6.84 6.1 6.1
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbruk 358476.00 353446 220938 348811 365646 370177
Disponibel personlig inntekt 4272.30 4486 4240 4336 4358 4401
Bensinpriser 1.71 1.62 1.54 1.47 1.39 1.32


Island - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.