Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 126.83 128 129 130 131 132
Aksjemarkedet 2129.69 2093 2049 2005 1962 1876
10-årig statsobligasjon 3.59 3.68 3.75 3.82 3.89 4.03

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 2.60 1 3 1.8 1.3 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -10.40 -1 8.8 5 1.5 1.5
Arbeidsledighet 6.00 8.6 8.2 8.2 7 6
Inflasjon 4.30 3.7 2.5 2.5 2.8 2.8
Rentesats 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
Handelsbalanse 1927.80 -14700 -14700 -14700 -13900 -13900
Nåværende situasjon -1184.00 45 45 45 15 20
Nåværende situasjon mot BNP 5.80 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 37.00 52 52 52 52 49
Offentlige Budsjetter -1.00 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -6.2
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 46.24 46.3 46.24 46.24 46.3 46.3

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 2.60 1 3 1.8 1.3 0.9
Bnp Årlig Vekstrate -10.40 -1 8.8 5 1.5 1.5
BNP 24.19 23.5 23.5 23.5 23.5 24.1
Bnp Faste Priser 618087.00 366023 365570 648991 627358 636769
Brutto Nasjonal Produkt 1500248.00 1485246 1632270 1575260 1522752 1545593
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 126426.00 57766 65272 132747 128322 130247
Bnp Per Innbygger 51332.14 51000 51000 51000 51000 52000
Bnp Per Innbygger Ppp 55874.00 53700 53700 53700 53700 54690

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 6.00 8.6 8.2 8.2 7 6
Lønn 669000.00 694665 690542 690542 717033 717033
Befolkning 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Sysselsetting 75.60 78.3 78.3 78.3 78.5 78.5

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 4.30 3.7 2.5 2.5 2.8 2.8
Konsumprisindeksen Kpi 173.60 493 494 177 178 183
Harmoniserte Konsumprisindeks 104.00 105 106 107 107 110
Kjerne Konsumprisindeks 275.20 275 273 275 283 283
KjerneInflasjon 3.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Produsentpriser 224.00 212 223 217 249 218
produsentprisene endring 6.30 2 2.8 2.3 3 3
KPI Housing Utilities 475.60 484 479 481 486 500
Kpi Transport 160.00 159 160 162 164 169
MatInflasjon 6.60 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
Internbankrente 1.13 1.04 1.04 1.04 4.47 1.54

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 1927.80 -14700 -14700 -14700 -13900 -13900
Nåværende situasjon -1184.00 45 45 45 15 20
Nåværende situasjon mot BNP 5.80 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
Import 47255.20 73600 73600 73600 74400 74400
Eksport 49183.00 58900 58900 58900 60500 60500

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 37.00 52 52 52 52 49
Offentlige Budsjetter -1.00 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -6.2
Regjeringens budsjetter verdi -68.60 9.13 9.13 9.13 9.17 9.17
Offentlige Utgifter 157879.00 77796 90396 165773 160247 162651
Statens Utgifter Til Bnp 41.90 41.2 41.2 41.2 41 41

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 46.24 46.3 46.24 46.24 46.3 46.3
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.35 6.84 6.35 6.35 6.84 6.84
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbruk 336615.00 184031 199830 353446 341664 346789
Disponibel personlig inntekt 4100.50 4059 4461 4306 4162 4224
Bensinpriser 1.50 1.43 1.35 1.29 1.22 1.16


Island - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.