Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 128.39 129 130 131 132 134
Aksjemarkedet 2597.73 2534 2481 2430 2379 2280
10-årig statsobligasjon 4.22 4.3 4.37 4.45 4.52 4.68

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate -2.30 1 0.9 1 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 6.00 2 1.1 2.8 3.1 3.1
Arbeidsledighet 4.20 4.5 4.2 4 3.5 2.5
Inflasjon 5.10 4.5 3.6 3.2 2.3 2.7
Rentesats 2.00 2.25 2.25 2.5 2.75 3
Handelsbalanse -18448.30 -13900 -13900 -13900 -13900 -13900
Nåværende situasjon 13058.00 15 15 15 20 20
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
Regjeringens gjeld mot BNP 79.90 49 49 49 49 49
Offentlige Budsjetter -7.30 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate -2.30 1 0.9 1 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 6.00 2 1.1 2.8 3.1 3.1
BNP 21.71 23.5 23.5 23.5 24.1 24.1
Bnp Faste Priser 652151.00 413796 652976 674807 670411 725251
Brutto Nasjonal Produkt 2612659.00 1525192 2664912 2641398 2685813 2863351
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 158926.00 88843 125350 167165 163376 156914
Bnp Per Innbygger 53193.56 51000 51000 51000 52000 52000
Bnp Per Innbygger Ppp 52279.73 53700 53700 53700 54690 54690

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 4.20 4.5 4.2 4 3.5 2.5
Lønn 731000.00 717033 717033 717033 717033 717033
Befolkning 0.36 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39
Pensjonsalder Kvinner 67.00 67 67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67
Sysselsetting 76.70 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 5.10 4.5 3.6 3.2 2.3 2.7
Konsumprisindeksen Kpi 513.00 518 521 524 525 539
Harmoniserte Konsumprisindeks 107.59 110 112 112 110 113
Kjerne Konsumprisindeks 288.80 295 296 302 303 306
KjerneInflasjon 4.70 6.3 6.9 6.4 6 2
Produsentpriser 276.00 255 256 272 298 316
Inflasjonen (Månedlig) 0.45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
produsentprisene endring 21.00 11.2 8 6.3 8 6
MatInflasjon 1.70 4.8 3.8 3.8 3.8 3.8
KPI Housing Utilities 516.50 502 512 521 528 543
Kpi Transport 170.75 172 172 173 174 175

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 2.00 2.25 2.25 2.5 2.75 3
Internbankrente 2.40 2.65 2.65 2.9 3.15 3.15

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse -18448.30 -13900 -13900 -13900 -13900 -13900
Nåværende situasjon 13058.00 15 15 15 20 20
Nåværende situasjon mot BNP 1.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
Import 95072.60 74400 74400 74400 74400 74400
Eksport 76624.30 60500 60500 60500 60500 60500

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 79.90 49 49 49 49 49
Offentlige Budsjetter -7.30 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Regjeringens budsjetter verdi -34.20 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
Offentlige Utgifter 158883.00 84883 165368 166877 169683 178399
Statens Utgifter Til Bnp 49.70 41 41 41 41 41

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Salgsskatt 24.00 24 24 24 24 24
Sosial sikkerhetsrate 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.10 6.84 6.84 6.84 6.1 6.1
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 4 4 4 4 4

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forbruk 361303.00 220938 350529 363445 371419 393795
Disponibel personlig inntekt 4272.30 4240 4358 4319 4392 4682
Bensinpriser 1.79 1.7 1.62 1.54 1.46 1.39


Island - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.