Markeder Siste Referanse
Valuta 121 2019-12
Aksjemarkedet 1492 2019-12
10-årig statsobligasjon 3.73 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -0.1 2019-09
Arbeidsledighet 3.6 2019-10
Inflasjon 2.7 2019-11
Rentesats 3 2019-11
Handelsbalanse 2726 2019-10
Nåværende situasjon 63.04 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Forbrukertillit 99.2 2019-09
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 46.3 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -0.1 2019-09
BNP 25.88 2018-12
Bnp Faste Priser 378987 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 1470469 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 77324 2019-09
Bnp Per Innbygger 52103 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48606 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.6 2019-10
Sysselsatte 201800 2019-10
Arbeidsledige 7400 2019-10
Yrkesdeltakelse 82 2019-10
Arbeidsledighet for unge 12.4 2019-10
Ledige Stillinger 109 2019-10
Lønn 669000 2018-12
Lønnsveksten 1.2 2019-09
Befolkning 0.35 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2018-12
Pensjonsalder Menn 67 2018-12
Sysselsetting 77.6 2019-09
Full Jobb 156 2019-06
Deltid Sysselsettingen 37 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.7 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 473 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 266 2019-11
KjerneInflasjon 3 2019-10
Bnp-Deflatoren 187 2018-12
Produsentpriser 211 2019-10
Eksportpriser 202 2018-12
Importprisene 222 2018-12
KPI Housing Utilities 463 2019-11
Kpi Transport 156 2019-11
MatInflasjon 2.5 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
produsentprisene endring 1.1 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 3 2019-11
Internbankrente 3.45 2019-12
Pengemengde 113 2019-10
Pengemengden M1 522 2019-10
Pengemengden M2 1206 2019-10
Pengemengden M3 1973 2019-10
Bankenes balanse 3872505 2019-10
Valutareserver 838048 2019-10
Sentralbankers balanse 842579 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2726 2019-10
Nåværende situasjon 63.04 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.8 2018-12
Eksport 65100 2019-10
Import 62400 2019-10
Utenlandsgjeld 2408 2019-06
Kapitalstrømmer 114 2019-09
Gullreserver 1.98 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 8.41 2019-09
Pengeoverføringer 1747 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.03 2018-12
Turistankomster 183654 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 6.1 2019-06
Offentlige Utgifter 77006 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 41.7 2018-12
Statens Inntekter 308 2019-06
Fiscal Utgifter 302 2019-06
Asylsøknader 95 2019-09
Kreditt-Rating 73 2019-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 46.3 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10.84 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 9081 2019-09
Bilregistreringer 1039 2019-09
Internett-hastighet 16496 2017-03
IP-adresser 152051 2017-03
Konkurser 136 2019-10
Konkurranseevne Index 74.72 2019-12
Konkurranseevne Rank 26 2019-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 26 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 99.2 2019-09
Forbruk 189168 2019-09
Disponibel personlig inntekt 4100 2018-12
Bensinpriser 1.67 2019-11
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 462 2019-11
Nyestartede boliger 2525 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Island - Økonomiske indikatorer.