Markeder Siste Referanse
Valuta 124 2019-08
Aksjemarkedet 1418 2019-08
10-årig statsobligasjon 3.75 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-03
Arbeidsledighet 3.3 2019-06
Inflasjon 3.1 2019-07
Rentesats 3.75 2019-07
Handelsbalanse -18600 2019-07
Nåværende situasjon 35.1 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Forbrukertillit 82.4 2019-06
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 46.3 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-03
BNP 25.88 2018-12
Bnp Faste Priser 383461 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 1468662 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 64633 2019-03
Bnp Per Innbygger 52103 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48606 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2019-06
Sysselsatte 201300 2019-06
Arbeidsledige 6800 2019-06
Yrkesdeltakelse 81.5 2019-06
Arbeidsledighet for unge 6.2 2019-06
Ledige Stillinger 133 2019-07
Lønn 652000 2017-12
Lønnsveksten 2.5 2019-03
Befolkning 0.35 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2018-12
Pensjonsalder Menn 67 2018-12
Sysselsetting 78.8 2019-06
Full Jobb 144 2019-03
Deltid Sysselsettingen 44.8 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.1 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 469 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 263 2019-07
KjerneInflasjon 2.7 2019-07
Bnp-Deflatoren 186 2018-12
Produsentpriser 215 2019-06
Eksportpriser 202 2018-12
Importprisene 222 2018-12
KPI Housing Utilities 458 2019-07
Kpi Transport 161 2019-07
MatInflasjon 5.5 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-07
produsentprisene endring 6.7 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.75 2019-07
Internbankrente 4.07 2019-08
Pengemengde 111 2019-06
Pengemengden M1 533 2019-06
Pengemengden M2 1224 2019-06
Pengemengden M3 1933 2019-06
Bankenes balanse 3934788 2019-06
Valutareserver 806269 2019-07
Sentralbankers balanse 823172 2019-07
Privat gjeld til BNP 315 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -18600 2019-07
Nåværende situasjon 35.1 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.8 2018-12
Eksport 51600 2019-07
Import 70200 2019-07
Utenlandsgjeld 2317 2018-12
Kapitalstrømmer 97.7 2019-03
Gullreserver 2 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -40.59 2019-03
Pengeoverføringer 1518 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.06 2017-12
Turistankomster 231281 2019-07
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1.8 2018-09
Offentlige Utgifter 76527 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 41.7 2018-12
Statens Inntekter 298 2018-09
Fiscal Utgifter 296 2018-09
Asylsøknader 45 2019-06
Kreditt-Rating 55.45
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 46.3 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10.84 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -7973 2019-03
Bilregistreringer 1746 2019-06
Internett-hastighet 16496 2017-03
IP-adresser 152051 2017-03
Konkurser 61 2019-03
Konkurranseevne Index 74.51 2018-12
Konkurranseevne Rank 24 2018-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 21 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 82.4 2019-06
Forbruk 185018 2019-03
Disponibel personlig inntekt 3949 2017-12
Bensinpriser 1.71 2019-07
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 449 2019-07
Hjem Eierskap Rate 78.7 2016-12
Nyestartede boliger 2836 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Island - Økonomiske indikatorer.