Markeder Siste Referanse
Valuta 139 2020-10
Aksjemarkedet 1656 2020-10
10-årig statsobligasjon 3.27 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -9.1 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -9.3 2020-06
Arbeidsledighet 6 2020-08
Inflasjon 3.5 2020-09
Rentesats 1 2020-10
Handelsbalanse -3762 2020-09
Nåværende situasjon 6954 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 5.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37 2019-12
Offentlige Budsjetter -1 2019-12
Forbrukertillit 60.6 2020-09
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 46.24 2020-12
Coronavirus tilfeller 4308 2020-10
Coronavirus dødsfall 11 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 3187 2020-10
Sykehussenger 2.91 2018-12
sykehus 22.96 2018-12
Medisinske leger 3.94 2018-12
sykepleiere 14.85 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -9.1 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -9.3 2020-06
BNP 24.19 2019-12
Bnp Faste Priser 336002 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 1500248 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 59993 2020-06
Bnp Per Innbygger 51332 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 55874 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 2020-08
Sysselsatte 196000 2020-08
Arbeidsledige 12400 2020-08
Yrkesdeltakelse 80.8 2020-08
Arbeidsledighet for unge 9.8 2020-08
Ledige Stillinger 206 2020-09
Lønn 669000 2018-12
Lønnsveksten 4 2020-06
Befolkning 0.36 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2018-12
Pensjonsalder Menn 67 2018-12
Sysselsetting 76.3 2020-08
Full Jobb 143 2020-06
Deltid Sysselsettingen 39.6 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.5 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 172 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 274 2020-09
KjerneInflasjon 3.6 2020-09
Bnp-Deflatoren 196 2019-12
Produsentpriser 222 2020-08
Eksportpriser 216 2019-12
Importprisene 238 2019-12
KPI Housing Utilities 470 2020-09
Kpi Transport 158 2020-09
MatInflasjon 6.5 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-09
produsentprisene endring 4.4 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2020-10
Internbankrente 1.25 2020-10
Pengemengde 135 2020-06
Pengemengden M1 670 2020-06
Pengemengden M2 1409 2020-06
Pengemengden M3 2142 2020-06
Bankenes balanse 4076228 2020-06
Valutareserver 943243 2020-09
Sentralbankers balanse 1029569 2020-06

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3762 2020-09
Nåværende situasjon 6954 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 5.8 2019-12
Eksport 61614 2020-09
Import 65376 2020-09
Utenlandsgjeld 2647551 2020-06
Kapitalstrømmer 21609 2020-06
Gullreserver 2 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer -6243 2020-06
Pengeoverføringer 1182 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.03 2018-12
Turistankomster 45614 2020-07

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37 2019-12
Offentlige Budsjetter -1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -78.4 2020-06
Offentlige Utgifter 83085 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 280 2020-06
Fiscal Utgifter 358 2020-06
Asylsøknader 60 2020-08
Kreditt-Rating 75 2020-10

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 46.24 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 10.84 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.35 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 6450 2020-06
Bilregistreringer 1268 2020-09
Internett-hastighet 16496 2017-03
IP-adresser 152051 2017-03
Konkurser 97 2020-06
Konkurranseevne Index 74.72 2019-12
Konkurranseevne Rank 26 2019-12
Korrupsjon Index 78 2019-12
Korrupsjon Rank 11 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 26 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 60.6 2020-09
Forbruk 183667 2020-06
Disponibel personlig inntekt 4100 2018-12
Bensinpriser 1.34 2020-09

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 486 2020-09
Nyestartede boliger 2525 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 4308 2020-10
Coronavirus dødsfall 11 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 3187 2020-10
Sykehussenger 2.91 2018-12
sykehus 22.96 2018-12
Medisinske leger 3.94 2018-12
sykepleiere 14.85 2018-12
ICU-senger 263 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Island - Økonomiske indikatorer.