Markeder Siste Referanse
Valuta 125 2019-10
Aksjemarkedet 1348 2019-10
10-årig statsobligasjon 3.47 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2019-06
Arbeidsledighet 4.4 2019-08
Inflasjon 3 2019-09
Rentesats 3.25 2019-10
Handelsbalanse -17100 2019-09
Nåværende situasjon 11.15 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Forbrukertillit 99.2 2019-09
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 46.3 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2019-06
BNP 25.88 2018-12
Bnp Faste Priser 381731 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 1470469 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 73119 2019-06
Bnp Per Innbygger 52103 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48606 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.4 2019-08
Sysselsatte 195500 2019-08
Arbeidsledige 8500 2019-08
Yrkesdeltakelse 80 2019-08
Arbeidsledighet for unge 12.2 2019-08
Ledige Stillinger 100 2019-09
Lønn 652000 2017-12
Lønnsveksten 1.1 2019-07
Befolkning 0.35 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2018-12
Pensjonsalder Menn 67 2018-12
Sysselsetting 76.9 2019-08
Full Jobb 144 2019-03
Deltid Sysselsettingen 44.8 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 470 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 264 2019-09
KjerneInflasjon 3.2 2019-09
Bnp-Deflatoren 187 2018-12
Produsentpriser 212 2019-08
Eksportpriser 202 2018-12
Importprisene 222 2018-12
KPI Housing Utilities 458 2019-09
Kpi Transport 156 2019-09
MatInflasjon 3.1 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-09
produsentprisene endring 6.6 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.25 2019-10
Internbankrente 3.7 2019-10
Pengemengde 126 2019-08
Pengemengden M1 522 2019-08
Pengemengden M2 1217 2019-08
Pengemengden M3 1947 2019-08
Bankenes balanse 3925623 2019-08
Valutareserver 825677 2019-09
Sentralbankers balanse 855172 2019-08
Privat gjeld til BNP 315 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -17100 2019-09
Nåværende situasjon 11.15 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.8 2018-12
Eksport 50900 2019-09
Import 68000 2019-09
Utenlandsgjeld 2408 2019-06
Kapitalstrømmer 8.57 2019-06
Gullreserver 1.98 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 8.49 2019-06
Pengeoverføringer 1747 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.06 2017-12
Turistankomster 231281 2019-07
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 6.1 2019-06
Offentlige Utgifter 79869 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 41.7 2018-12
Statens Inntekter 308 2019-06
Fiscal Utgifter 302 2019-06
Asylsøknader 75 2019-08
Kreditt-Rating 55.45
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 46.3 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10.84 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 2128 2019-06
Bilregistreringer 1218 2019-08
Internett-hastighet 16496 2017-03
IP-adresser 152051 2017-03
Konkurser 24 2019-08
Konkurranseevne Index 74.72 2019-12
Konkurranseevne Rank 26 2019-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 21 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 99.2 2019-09
Forbruk 202779 2019-06
Disponibel personlig inntekt 3949 2017-12
Bensinpriser 1.62 2019-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 451 2019-09
Hjem Eierskap Rate 78.7 2016-12
Nyestartede boliger 2836 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Island - Økonomiske indikatorer.