Markeder Siste Referanse
Valuta 131 2020-06
Aksjemarkedet 1474 2020-06
10-årig statsobligasjon 2.36 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -7 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.2 2020-03
Arbeidsledighet 5.3 2020-04
Inflasjon 2.7 2020-05
Rentesats 1 2020-05
Handelsbalanse -821 2020-04
Nåværende situasjon 11.4 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 5.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37 2019-12
Offentlige Budsjetter -1 2019-12
Forbrukertillit 62.2 2020-03
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 46.24 2020-12
Coronavirus tilfeller 1806 2020-06
Coronavirus dødsfall 10 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 1794 2020-06
Sykehussenger 2.91 2018-12
sykehus 22.96 2018-12
Medisinske leger 3.94 2018-12
sykepleiere 14.85 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -7 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.2 2020-03
BNP 24.7 2019-12
Bnp Faste Priser 366268 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 1499287 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 58015 2020-03
Bnp Per Innbygger 52103 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48606 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.3 2020-04
Sysselsatte 202200 2020-03
Arbeidsledige 11300 2020-04
Yrkesdeltakelse 79 2020-03
Arbeidsledighet for unge 10.9 2020-02
Ledige Stillinger 132 2020-02
Lønn 669000 2018-12
Lønnsveksten 2.8 2020-03
Befolkning 0.36 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2018-12
Pensjonsalder Menn 67 2018-12
Sysselsetting 76.9 2020-03
Full Jobb 146 2019-12
Deltid Sysselsettingen 43.2 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.7 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 481 2020-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2020-04
Kjerne Konsumprisindeks 270 2020-05
KjerneInflasjon 2.4 2020-04
Bnp-Deflatoren 196 2019-12
Produsentpriser 223 2020-04
Eksportpriser 216 2019-12
Importprisene 238 2019-12
KPI Housing Utilities 466 2020-05
Kpi Transport 157 2020-05
MatInflasjon 4.9 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2020-05
produsentprisene endring 6.4 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2020-05
Internbankrente 1.41 2020-06
Pengemengde 142 2020-03
Pengemengden M1 589 2020-03
Pengemengden M2 1319 2020-03
Pengemengden M3 2093 2020-03
Bankenes balanse 4065831 2020-03
Valutareserver 970593 2020-04
Sentralbankers balanse 966671 2020-03

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -821 2020-04
Nåværende situasjon 11.4 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 5.8 2019-12
Eksport 47141 2020-04
Import 47961 2020-04
Utenlandsgjeld 2308 2019-12
Kapitalstrømmer 51.9 2019-12
Gullreserver 2 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 28.6 2019-12
Pengeoverføringer 1652 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.03 2018-12
Turistankomster 79873 2020-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37 2019-12
Offentlige Budsjetter -1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -8.3 2019-12
Offentlige Utgifter 78789 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 320 2019-12
Fiscal Utgifter 328 2019-12
Asylsøknader 75 2019-11
Kreditt-Rating 75 2020-06

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 46.24 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 10.84 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.35 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -1420 2020-03
Bilregistreringer 560 2020-04
Internett-hastighet 16496 2017-03
IP-adresser 152051 2017-03
Konkurser 119 2020-03
Konkurranseevne Index 74.72 2019-12
Konkurranseevne Rank 26 2019-12
Korrupsjon Index 78 2019-12
Korrupsjon Rank 11 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 26 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 62.2 2020-03
Forbruk 185890 2020-03
Disponibel personlig inntekt 4100 2018-12
Bensinpriser 1.34 2020-05

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 472 2020-05
Nyestartede boliger 2525 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1806 2020-06
Coronavirus dødsfall 10 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 1794 2020-06
Sykehussenger 2.91 2018-12
sykehus 22.96 2018-12
Medisinske leger 3.94 2018-12
sykepleiere 14.85 2018-12
ICU-senger 263 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Island - Økonomiske indikatorer.