Markeder Siste Referanse
Valuta 129 2021-01
Aksjemarkedet 1971 2021-01
10-årig statsobligasjon 3.35 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.6 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -10.4 2020-09
Arbeidsledighet 7.1 2020-11
Inflasjon 3.6 2020-12
Rentesats 0.75 2020-11
Handelsbalanse 959 2020-12
Nåværende situasjon -1184 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 5.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37 2019-12
Offentlige Budsjetter -1 2019-12
Forbrukertillit 95.39 2020-12
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 46.24 2020-12
Coronavirus tilfeller 5981 2021-01
Coronavirus dødsfall 29 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 5846 2021-01
Sykehussenger 2.91 2018-12
sykehus 22.96 2018-12
Medisinske leger 3.94 2018-12
sykepleiere 14.85 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.6 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -10.4 2020-09
BNP 24.19 2019-12
Bnp Faste Priser 618087 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 1500248 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 126426 2020-09
Bnp Per Innbygger 51332 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 55874 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.1 2020-11
Sysselsatte 191600 2020-10
Arbeidsledige 13600 2020-10
Yrkesdeltakelse 79.7 2020-11
Arbeidsledighet for unge 10.5 2020-10
Ledige Stillinger 118 2020-12
Lønn 669000 2018-12
Lønnsveksten 3.1 2020-09
Befolkning 0.36 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2018-12
Pensjonsalder Menn 67 2018-12
Sysselsetting 75 2020-10
Full Jobb 153 2020-09
Deltid Sysselsettingen 39.1 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.6 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 174 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 276 2020-12
KjerneInflasjon 3.7 2020-12
Bnp-Deflatoren 196 2019-12
Produsentpriser 228 2020-11
Eksportpriser 216 2019-12
Importprisene 238 2019-12
KPI Housing Utilities 473 2020-12
Kpi Transport 160 2020-12
MatInflasjon 6.9 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-12
produsentprisene endring 0.2 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2020-11
Internbankrente 1.13 2021-01
Pengemengde 164 2020-10
Pengemengden M1 688 2020-10
Pengemengden M2 1488 2020-10
Pengemengden M3 2260 2020-10
Bankenes balanse 4278974 2020-09
Valutareserver 816735 2020-12
Sentralbankers balanse 963921 2020-09

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 959 2020-12
Nåværende situasjon -1184 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 5.8 2019-12
Eksport 58600 2020-12
Import 57615 2020-12
Utenlandsgjeld 2625978 2020-09
Kapitalstrømmer 38460 2020-09
Gullreserver 1.98 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer -93398 2020-09
Pengeoverføringer 1381 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2019-12
Turistankomster 5923 2020-10

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37 2019-12
Offentlige Budsjetter -1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -68.6 2020-09
Offentlige Utgifter 157879 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 299 2020-09
Fiscal Utgifter 367 2020-09
Asylsøknader 65 2020-08
Kreditt-Rating 75 2021-01

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 46.24 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 10.84 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.35 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 17181 2020-09
Bilregistreringer 1057 2020-12
Internett-hastighet 16496 2017-03
IP-adresser 152051 2017-03
Konkurser 41 2020-09
Konkurranseevne Index 74.72 2019-12
Konkurranseevne Rank 26 2019-12
Korrupsjon Index 78 2019-12
Korrupsjon Rank 11 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 26 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 95.39 2020-12
Forbruk 336615 2020-09
Disponibel personlig inntekt 4100 2018-12
Bensinpriser 1.47 2020-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 496 2020-12
Nyestartede boliger 2525 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 5981 2021-01
Coronavirus dødsfall 29 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 5846 2021-01
Sykehussenger 2.91 2018-12
sykehus 22.96 2018-12
Medisinske leger 3.94 2018-12
sykepleiere 14.85 2018-12
ICU-senger 263 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Island - Økonomiske indikatorer.