Markeder Siste Referanse
Valuta 120 2019-04
Aksjemarkedet 1369 2019-04
10-årig statsobligasjon 4.33 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4 2018-12
Arbeidsledighet 3.3 2019-02
Inflasjon 2.9 2019-03
Rentesats 4.5 2019-03
Handelsbalanse -13200 2019-03
Nåværende situasjon 0.3 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 3.3 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 42.3 2017-12
Offentlige Budsjetter 0 2017-12
Forbrukertillit 91.6 2019-03
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 46.3 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4 2018-12
BNP 23.91 2017-12
Bnp Faste Priser 385392 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 1468662 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 82745 2018-12
Bnp Per Innbygger 49910 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46483 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2019-02
Sysselsatte 199800 2019-02
Arbeidsledige 6700 2019-02
Yrkesdeltakelse 80.8 2019-02
Arbeidsledighet for unge 7.7 2019-02
Ledige Stillinger 185 2019-03
Lønn 652000 2017-12
Lønnsveksten 2.3 2019-01
Befolkning 0.35 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2018-12
Pensjonsalder Menn 67 2018-12
Sysselsetting 78.1 2019-02
Full Jobb 144 2018-12
Deltid Sysselsettingen 44.6 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 465 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 99.1 2019-02
Kjerne Konsumprisindeks 261 2019-03
KjerneInflasjon 2.7 2019-03
Bnp-Deflatoren 186 2018-12
Produsentpriser 207 2019-02
Eksportpriser 202 2018-12
Importprisene 222 2018-12
KPI Housing Utilities 454 2019-03
Kpi Transport 154 2019-03
MatInflasjon 4.2 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-03
produsentprisene endring 5.6 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.5 2019-03
Internbankrente 4.67 2019-04
Pengemengde 127 2019-01
Pengemengden M1 511 2019-01
Pengemengden M2 1156 2019-01
Pengemengden M3 1855 2019-01
Bankenes balanse 3772204 2019-01
Valutareserver 764985 2019-03
Sentralbankers balanse 771191 2019-02
Privat gjeld til BNP 315 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -13200 2019-03
Nåværende situasjon 0.3 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 3.3 2017-12
Eksport 49600 2019-03
Import 62900 2019-03
Utenlandsgjeld 2317 2018-12
Kapitalstrømmer 40.23 2018-12
Gullreserver 2 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 26.12 2018-12
Pengeoverføringer 1518 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.06 2017-12
Turistankomster 199626 2018-10
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 42.3 2017-12
Offentlige Budsjetter 0 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 1.8 2018-09
Offentlige Utgifter 79056 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2017-12
Statens Inntekter 298 2018-09
Fiscal Utgifter 296 2018-09
Asylsøknader 80 2018-12
Kreditt-Rating 55.45
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 46.3 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10.84 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.84 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 411 2018-12
Bilregistreringer 1461 2019-03
Internett-hastighet 16496 2017-03
IP-adresser 152051 2017-03
Konkurser 82 2018-12
Konkurranseevne Index 74.51 2018-12
Konkurranseevne Rank 24 2018-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 21 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 91.6 2019-03
Forbruk 205772 2018-12
Disponibel personlig inntekt 3949 2017-12
Bensinpriser 1.81 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 445 2019-03
Hjem Eierskap Rate 78.7 2016-12
Nyestartede boliger 2836 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Island - Økonomiske indikatorer.