Markeder Siste Referanse
Valuta 137 2020-08
Aksjemarkedet 1515 2020-08
10-årig statsobligasjon 2.42 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -7 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.2 2020-03
Arbeidsledighet 4.1 2020-06
Inflasjon 3 2020-07
Rentesats 1 2020-06
Handelsbalanse -12396 2020-07
Nåværende situasjon 11.4 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 5.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37 2019-12
Offentlige Budsjetter -1 2019-12
Forbrukertillit 77.75 2020-06
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 46.24 2020-12
Coronavirus tilfeller 1962 2020-08
Coronavirus dødsfall 10 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 1847 2020-08
Sykehussenger 2.91 2018-12
sykehus 22.96 2018-12
Medisinske leger 3.94 2018-12
sykepleiere 14.85 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -7 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.2 2020-03
BNP 24.19 2019-12
Bnp Faste Priser 366268 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 1499287 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 58015 2020-03
Bnp Per Innbygger 51332 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 55874 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.1 2020-06
Sysselsatte 197900 2020-06
Arbeidsledige 8300 2020-06
Yrkesdeltakelse 80.1 2020-06
Arbeidsledighet for unge 7.3 2020-06
Ledige Stillinger 244 2020-06
Lønn 669000 2018-12
Lønnsveksten 4 2020-06
Befolkning 0.36 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2018-12
Pensjonsalder Menn 67 2018-12
Sysselsetting 75.5 2020-06
Full Jobb 146 2019-12
Deltid Sysselsettingen 43.2 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2020-07
Konsumprisindeksen Kpi 483 2020-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 271 2020-07
KjerneInflasjon 3.3 2020-07
Bnp-Deflatoren 196 2019-12
Produsentpriser 211 2020-06
Eksportpriser 216 2019-12
Importprisene 238 2019-12
KPI Housing Utilities 468 2020-07
Kpi Transport 157 2020-07
MatInflasjon 5.3 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-07
produsentprisene endring -1.2 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2020-06
Internbankrente 1.34 2020-08
Pengemengde 135 2020-06
Pengemengden M1 670 2020-06
Pengemengden M2 1409 2020-06
Pengemengden M3 2142 2020-06
Bankenes balanse 4076228 2020-06
Valutareserver 1009231 2020-06
Sentralbankers balanse 1029569 2020-06

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -12396 2020-07
Nåværende situasjon 11.4 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 5.8 2019-12
Eksport 46768 2020-07
Import 59164 2020-07
Utenlandsgjeld 2308 2019-12
Kapitalstrømmer 51.9 2019-12
Gullreserver 2 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 28.6 2019-12
Pengeoverføringer 1652 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.03 2018-12
Turistankomster 5943 2020-06

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37 2019-12
Offentlige Budsjetter -1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -8.3 2019-12
Offentlige Utgifter 78789 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 320 2019-12
Fiscal Utgifter 328 2019-12
Asylsøknader 5 2020-05
Kreditt-Rating 75 2020-08

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 46.24 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 10.84 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.35 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -1420 2020-03
Bilregistreringer 1086 2020-06
Internett-hastighet 16496 2017-03
IP-adresser 152051 2017-03
Konkurser 97 2020-06
Konkurranseevne Index 74.72 2019-12
Konkurranseevne Rank 26 2019-12
Korrupsjon Index 78 2019-12
Korrupsjon Rank 11 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 26 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 77.75 2020-06
Forbruk 185890 2020-03
Disponibel personlig inntekt 4100 2018-12
Bensinpriser 1.48 2020-07

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 479 2020-07
Nyestartede boliger 2525 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1962 2020-08
Coronavirus dødsfall 10 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 1847 2020-08
Sykehussenger 2.91 2018-12
sykehus 22.96 2018-12
Medisinske leger 3.94 2018-12
sykepleiere 14.85 2018-12
ICU-senger 263 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Island - Økonomiske indikatorer.