Markeder Siste Referanse
Valuta 126 2019-06
Aksjemarkedet 1445 2019-06
10-årig statsobligasjon 4.04 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-03
Arbeidsledighet 2.9 2019-04
Inflasjon 3.6 2019-05
Rentesats 4 2019-05
Handelsbalanse -16400 2019-05
Nåværende situasjon 35.1 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Forbrukertillit 91.6 2019-03
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 46.3 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-03
BNP 23.91 2017-12
Bnp Faste Priser 383461 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 1468662 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 64633 2019-03
Bnp Per Innbygger 49910 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 46483 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.9 2019-04
Sysselsatte 203600 2019-04
Arbeidsledige 6100 2019-04
Yrkesdeltakelse 82 2019-04
Arbeidsledighet for unge 7.7 2019-02
Ledige Stillinger 238 2019-05
Lønn 652000 2017-12
Lønnsveksten 2.5 2019-03
Befolkning 0.35 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2018-12
Pensjonsalder Menn 67 2018-12
Sysselsetting 79.6 2019-04
Full Jobb 144 2018-12
Deltid Sysselsettingen 44.6 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.6 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 468 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-04
Kjerne Konsumprisindeks 262 2019-05
KjerneInflasjon 3.3 2019-05
Bnp-Deflatoren 186 2018-12
Produsentpriser 210 2019-04
Eksportpriser 202 2018-12
Importprisene 222 2018-12
KPI Housing Utilities 456 2019-05
Kpi Transport 158 2019-05
MatInflasjon 4.8 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-05
produsentprisene endring 10.2 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 4 2019-05
Internbankrente 4.32 2019-06
Pengemengde 133 2019-03
Pengemengden M1 506 2019-03
Pengemengden M2 1191 2019-03
Pengemengden M3 1913 2019-03
Bankenes balanse 3872528 2019-03
Valutareserver 766594 2019-05
Sentralbankers balanse 772414 2019-05
Privat gjeld til BNP 315 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -16400 2019-05
Nåværende situasjon 35.1 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.8 2018-12
Eksport 63200 2019-05
Import 79500 2019-05
Utenlandsgjeld 2317 2018-12
Kapitalstrømmer 97.7 2019-03
Gullreserver 2 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -40.59 2019-03
Pengeoverføringer 1518 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.06 2017-12
Turistankomster 120306 2019-04
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1.8 2018-09
Offentlige Utgifter 76527 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 41.7 2018-12
Statens Inntekter 298 2018-09
Fiscal Utgifter 296 2018-09
Asylsøknader 70 2019-03
Kreditt-Rating 55.45
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 46.3 2018-12
Salgsskatt 24 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10.84 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -7973 2019-03
Bilregistreringer 2508 2019-05
Internett-hastighet 16496 2017-03
IP-adresser 152051 2017-03
Konkurser 61 2019-03
Konkurranseevne Index 74.51 2018-12
Konkurranseevne Rank 24 2018-12
Korrupsjon Index 76 2018-12
Korrupsjon Rank 14 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 21 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 91.6 2019-03
Forbruk 185018 2019-03
Disponibel personlig inntekt 3949 2017-12
Bensinpriser 1.77 2019-05
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 447 2019-05
Hjem Eierskap Rate 78.7 2016-12
Nyestartede boliger 2836 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Island - Økonomiske indikatorer.