Markeder Siste Referanse
Valuta 128 2020-02
Aksjemarkedet 1520 2020-02
10-årig statsobligasjon 3.01 2020-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -0.1 2019-09
Arbeidsledighet 3.9 2019-12
Inflasjon 1.7 2020-01
Rentesats 2.75 2020-02
Handelsbalanse 2500 2020-01
Nåværende situasjon 63.04 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Forbrukertillit 95.7 2019-11
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 46.24 2020-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -0.1 2019-09
BNP 25.88 2018-12
Bnp Faste Priser 378987 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 1470469 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 77324 2019-09
Bnp Per Innbygger 52103 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48606 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2019-12
Sysselsatte 202200 2019-12
Arbeidsledige 7300 2019-12
Yrkesdeltakelse 80.7 2019-12
Arbeidsledighet for unge 7.6 2019-12
Ledige Stillinger 120 2020-01
Lønn 669000 2018-12
Lønnsveksten 1.5 2019-11
Befolkning 0.35 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2018-12
Pensjonsalder Menn 67 2018-12
Sysselsetting 77.6 2019-12
Full Jobb 153 2019-09
Deltid Sysselsettingen 38.7 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 470 2020-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 263 2020-01
KjerneInflasjon 1.6 2020-01
Bnp-Deflatoren 187 2018-12
Produsentpriser 211 2019-12
Eksportpriser 202 2018-12
Importprisene 222 2018-12
KPI Housing Utilities 461 2020-01
Kpi Transport 156 2020-01
MatInflasjon 1.3 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.7 2020-01
produsentprisene endring -1 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.75 2020-02
Internbankrente 3.18 2020-02
Pengemengde 112 2019-11
Pengemengden M1 520 2019-11
Pengemengden M2 1188 2019-11
Pengemengden M3 1961 2019-11
Bankenes balanse 3842642 2019-11
Valutareserver 834851 2020-01
Sentralbankers balanse 829840 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2500 2020-01
Nåværende situasjon 63.04 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.8 2018-12
Eksport 51800 2020-01
Import 49400 2020-01
Utenlandsgjeld 2333 2019-09
Kapitalstrømmer 114 2019-09
Gullreserver 1.98 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 8.41 2019-09
Pengeoverføringer 1848 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.03 2018-12
Turistankomster 131054 2019-11
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37.7 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 6.1 2019-06
Offentlige Utgifter 77006 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 41.7 2018-12
Statens Inntekter 308 2019-06
Fiscal Utgifter 312 2019-09
Asylsøknader 75 2019-11
Kreditt-Rating 73 2020-02
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 46.24 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 10.84 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.35 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2020-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 9081 2019-09
Bilregistreringer 856 2019-12
Internett-hastighet 16496 2017-03
IP-adresser 152051 2017-03
Konkurser 52 2019-11
Konkurranseevne Index 74.72 2019-12
Konkurranseevne Rank 26 2019-12
Korrupsjon Index 78 2019-12
Korrupsjon Rank 11 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 26 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 95.7 2019-11
Forbruk 189168 2019-09
Disponibel personlig inntekt 4100 2018-12
Bensinpriser 1.62 2020-01
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 459 2020-01
Nyestartede boliger 2525 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Island - Økonomiske indikatorer.