Markeder Siste Referanse
Valuta 126 2021-04
Aksjemarkedet 2154 2021-04
10-årig statsobligasjon 3.57 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.8 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -5.1 2020-12
Arbeidsledighet 6.4 2021-02
Inflasjon 4.3 2021-03
Rentesats 0.75 2021-03
Handelsbalanse -21400 2021-03
Nåværende situasjon 22086 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 1 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 37 2019-12
Offentlige Budsjetter -1 2019-12
Forbrukertillit 107 2021-02
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 46.24 2020-12
Coronavirus tilfeller 6329 2021-04
Coronavirus dødsfall 29 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 6208 2021-04
Sykehussenger 2.91 2018-12
sykehus 22.96 2018-12
Medisinske leger 3.94 2018-12
sykepleiere 14.85 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 4.8 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -5.1 2020-12
BNP 24.19 2019-12
Bnp Faste Priser 664598 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 2612659 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 138136 2020-12
Bnp Per Innbygger 51332 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 55874 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.4 2021-02
Sysselsatte 190200 2021-02
Arbeidsledige 13100 2021-02
Yrkesdeltakelse 78.2 2021-02
Arbeidsledighet for unge 15.9 2021-01
Ledige Stillinger 1583 2021-03
Lønn 695000 2019-12
Lønnsveksten 3.5 2020-12
Befolkning 0.36 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 67 2021-12
Pensjonsalder Menn 67 2021-12
Sysselsetting 72.4 2021-02
Full Jobb 132 2020-12
Deltid Sysselsettingen 43.2 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.3 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 176 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 278 2021-03
KjerneInflasjon 4.1 2021-03
Bnp-Deflatoren 115 2020-12
Produsentpriser 227 2021-02
Eksportpriser 107 2020-12
Importprisene 110 2020-12
KPI Housing Utilities 480 2021-03
Kpi Transport 162 2021-03
MatInflasjon 6 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.49 2021-03
produsentprisene endring 6.3 2021-02

Helse Siste Referanse
Coronavirus Vaccination Rate 29.35 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 100168 2021-04
Coronavirus tilfeller 6329 2021-04
Coronavirus dødsfall 29 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 6208 2021-04
Sykehussenger 2.91 2018-12
sykehus 22.96 2018-12
Medisinske leger 3.94 2018-12
sykepleiere 14.85 2018-12
ICU-senger 263 2015-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2021-03
Internbankrente 1.1 2021-04
Pengemengde 145 2021-01
Pengemengden M1 680 2021-01
Pengemengden M2 1425 2021-01
Pengemengden M3 2122 2021-01
Bankenes balanse 4208053 2020-12
Valutareserver 886448 2021-02
Sentralbankers balanse 843169 2020-12
Privat gjeld til BNP 223 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -21400 2021-03
Nåværende situasjon 22086 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 1 2020-12
Eksport 61535 2021-03
Import 82971 2021-03
Utenlandsgjeld 2379828 2020-12
Kapitalstrømmer 75683 2020-12
Gullreserver 1.98 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 4503 2020-12
Pengeoverføringer 1482 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2019-12
Turistankomster 4362 2021-01

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 37 2019-12
Offentlige Budsjetter -1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -33.2 2020-12
Offentlige Utgifter 162886 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 360 2020-12
Fiscal Utgifter 394 2020-12
Asylsøknader 65 2020-08
Kreditt-Rating 75 2021-04

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 46.24 2020-12
Salgsskatt 24 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 10.1 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.1 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -5579 2020-12
Bilregistreringer 1308 2021-03
Internett-hastighet 16496 2017-03
IP-adresser 152051 2017-03
Konkurser 28 2020-12
Konkurranseevne Index 74.72 2019-12
Konkurranseevne Rank 26 2019-12
Korrupsjon Index 75 2020-12
Korrupsjon Rank 17 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 26 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 107 2021-02
Forbruk 358066 2020-12
Disponibel personlig inntekt 4272 2019-12
Bensinpriser 1.62 2021-03

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 509 2021-03
Hjem Eierskap Rate 73.6 2018-12
Nyestartede boliger 3792 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Island - Økonomiske indikatorer.