Island - Pengemengde - ForventningIsland Penger Siste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4
Internbankrente 4.45 4.45 4.7 4.7 4.7 4.2
Pengemengde 122 220 250 270 125 450
Pengemengden M1 510 525 541 512 515 598
Pengemengden M2 1118 1470 1790 1095 1097 2550
Pengemengden M3 1816 2340 2640 1802 1808 3420
Bankenes balanse 3598653 3548744 3549029 3549037 3549034 3549033
Valutareserver 684405 688068 687656 687825 687935 687930
Privat gjeld til BNP 315 309 307 307 306 303
Sentralbankers balanse 729296 729292 729230 729299 729321 729325
[+]