Markeder Siste Referanse
Valuta 3.62 2019-02
Aksjemarkedet 1419 2019-02
10-årig statsobligasjon 2.02 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.56 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2018-09
Bnp Vekst Annualisert 2.3 2018-09
Arbeidsledighet 4.3 2018-12
Inflasjon 1.2 2019-01
Rentesats 0.25 2019-01
Handelsbalanse -1922 2019-01
Nåværende situasjon 1764 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.1 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.15 2016-12
Forretningstillit 24.24 2019-01
Forbrukertillit -10.3 2019-01
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.56 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 2018-09
Bnp Vekst Annualisert 2.3 2018-09
BNP 351 2017-12
Bnp Faste Priser 325673 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 329760 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 63383 2018-09
Bnp Per Innbygger 34135 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33132 2017-12
Bnp Fra Landbruk 3995 2018-06
Bnp Fra Construction 16791 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 40170 2018-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 44476 2018-09
Bnp Fra Tjenester 34145 2018-06
Bnp Fra Transport 10793 2018-06
Bnp Fra Verktøy 5213 2018-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.3 2018-12
Sysselsatte 3923 2018-12
Arbeidsledige 175 2018-12
Ledige Stillinger 101702 2018-12
Lønn 10630 2018-11
Minstelønn 5300 2017-12
Lønninger innen produksjon 111 2018-11
Befolkning 8.81 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 63.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 68.33 2018-12
Sysselsetting 61.7 2018-12
Yrkesdeltakelse 63.7 2018-10
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 100 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-01
KjerneInflasjon 1.4 2019-01
Bnp-Deflatoren 103 2018-09
Produsentpriser 92.2 2019-01
Eksportpriser 109 2018-09
Importprisene 104 2018-09
KPI Housing Utilities 101 2019-01
Kpi Transport 98.2 2019-01
MatInflasjon 4 2019-01
Inflasjonsforventning 1.1 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2019-01
Internbankrente 0.25 2019-02
Pengemengden M1 414633 2019-01
Pengemengden M2 827009 2018-11
Pengemengden M3 1095951 2018-10
Bankenes balanse 1558266 2018-08
Valutareserver 118151 2019-01
Innskudd Rente 0.52 2017-12
Sentralbankers balanse 425794 2018-09
Privat gjeld til BNP 124 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1922 2019-01
Nåværende situasjon 1764 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.1 2017-12
Eksport 4600 2019-01
Import 6521 2019-01
Utenlandsgjeld 92912 2018-09
Kjøpsbetingelser 106 2018-09
Kapitalstrømmer -2301 2018-09
Utenlandske Direkte Investeringer 37190 2018-09
Pengeoverføringer 1192 2018-09
Turistankomster 286 2019-01
Råoljeproduksjon 0.39 2018-08
Terrorisme - Hovedsiden 4.58 2017-12
Våpen Salg 1263 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.15 2016-12
Regjeringens budsjetter verdi -781 2019-01
Offentlige Utgifter 74175 2018-09
Statens Inntekter 30219 2019-01
Fiscal Utgifter 30893 2019-01
Kreditt-Rating 75.69
Statens Utgifter Til Bnp 39.55 2016-12
Militære Utgifter 15501 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 17 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 19.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 24.24 2019-01
Industriell Produksjon -3.1 2018-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.6 2018-11
Lagerendringer 942 2018-09
Ledende økonomisk indeks 0.24 2018-12
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.63 2018-12
Konkurranseevne Rank 20 2018-12
Korrupsjon Index 61 2018-12
Korrupsjon Rank 34 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 49 2018-12
Produksjon PMI 57 2018-12
Industriproduksjonen -12.1 2018-09
Gruvedrift Produksjon 19.6 2018-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10.3 2019-01
Forbruk 181842 2018-09
Privat-Sektor-Kreditt 958021 2018-11
Bankenes Utlånsrente 3.58 2018-12
Konsumerkreditt 541 2018-10
Økonomisk optimismeindeks 131 2018-12
Bensinpriser 1.59 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 42 2018-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2018-10
Butikkhandel (Årlig) -3.4 2018-10
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 406 2018-12
Bygningstillatelser 2928 2018-06
Hjem Eierskap Rate 66.5 2017-12
Nyestartede boliger 10442 2018-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.