Markeder Siste Referanse
Valuta 3.53 2019-08
Aksjemarkedet 1487 2019-08
10-årig statsobligasjon 0.87 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 1 2019-06
Arbeidsledighet 4.1 2019-06
Inflasjon 0.5 2019-07
Rentesats 0.25 2019-07
Handelsbalanse -2937 2019-07
Nåværende situasjon 2607 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Forretningstillit 23.89 2019-07
Forbrukertillit -13 2019-07
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 1 2019-06
BNP 370 2018-12
Bnp Faste Priser 333687 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 345639 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 71166 2019-06
Bnp Per Innbygger 34789 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33661 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3257 2019-03
Bnp Fra Construction 18160 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 40776 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 48506 2019-03
Bnp Fra Tjenester 34365 2019-03
Bnp Fra Transport 10969 2019-03
Bnp Fra Verktøy 5577 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.1 2019-06
Sysselsatte 3968 2019-06
Arbeidsledige 151 2019-06
Ledige Stillinger 103354 2019-07
Lønn 10789 2019-05
Minstelønn 5300 2019-01
Lønninger innen produksjon 113 2019-05
Befolkning 8.97 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 68.33 2018-12
Sysselsetting 61.1 2019-06
Yrkesdeltakelse 63.5 2019-05
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-07
KjerneInflasjon 0.7 2019-07
Bnp-Deflatoren 105 2019-06
Produsentpriser 93.1 2019-07
Eksportpriser 103 2019-03
Importprisene 105 2019-03
KPI Housing Utilities 102 2019-07
Kpi Transport 101 2019-07
MatInflasjon -0.1 2019-07
Inflasjonsforventning 1.2 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2019-07
Internbankrente 0.23 2019-08
Pengemengden M1 420987 2019-06
Pengemengden M2 857293 2019-05
Pengemengden M3 1169038 2019-05
Bankenes balanse 1576411 2019-01
Valutareserver 119994 2019-07
Innskudd Rente 0.56 2018-12
Sentralbankers balanse 433010 2019-04
Privat gjeld til BNP 124 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2937 2019-07
Nåværende situasjon 2607 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Eksport 4296 2019-07
Import 7233 2019-07
Utenlandsgjeld 98231 2019-03
Kjøpsbetingelser 106 2018-12
Kapitalstrømmer -1870 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 45086 2019-03
Pengeoverføringer 1275 2019-03
Turistankomster 323 2019-07
Råoljeproduksjon 0.39 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 4.58 2017-12
Våpen Salg 707 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2000 2019-07
Offentlige Utgifter 75909 2019-06
Statens Inntekter 31299 2019-07
Fiscal Utgifter 33197 2019-07
Kreditt-Rating 75.69
Statens Utgifter Til Bnp 39.5 2017-12
Militære Utgifter 15690 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 19.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 23.89 2019-07
Industriell Produksjon 2.4 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.2 2019-06
Lagerendringer 1275 2019-06
Ledende økonomisk indeks 0.23 2019-06
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.63 2018-12
Konkurranseevne Rank 20 2018-12
Korrupsjon Index 61 2018-12
Korrupsjon Rank 34 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 49 2018-12
Produksjon PMI 52.7 2019-06
Industriproduksjonen 2.5 2019-06
Gruvedrift Produksjon -10.3 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -13 2019-07
Forbruk 185692 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 982397 2019-06
Bankenes Utlånsrente 3.55 2019-05
Konsumerkreditt 553 2019-04
Økonomisk optimismeindeks 134 2019-06
Bensinpriser 1.77 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.9 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-02
Butikkhandel (Årlig) -2.2 2019-02
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 413 2019-05
Bygningstillatelser 5851 2018-12
Hjem Eierskap Rate 66.5 2017-12
Nyestartede boliger 11271 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.