Markeder Siste Referanse
Valuta 3.59 2019-04
Aksjemarkedet 1462 2019-04
10-årig statsobligasjon 1.84 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2018-12
Bnp Vekst Annualisert 3.1 2018-12
Arbeidsledighet 4.1 2019-02
Inflasjon 1.4 2019-03
Rentesats 0.25 2019-04
Handelsbalanse -1564 2019-03
Nåværende situasjon 4187 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.1 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.15 2016-12
Forretningstillit 24.53 2019-03
Forbrukertillit -8 2019-03
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2018-12
Bnp Vekst Annualisert 3.1 2018-12
BNP 351 2017-12
Bnp Faste Priser 327804 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 346117 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 65872 2018-12
Bnp Per Innbygger 34135 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33132 2017-12
Bnp Fra Landbruk 3480 2018-09
Bnp Fra Construction 17600 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 38804 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 47437 2018-12
Bnp Fra Tjenester 35010 2018-09
Bnp Fra Transport 11111 2018-09
Bnp Fra Verktøy 6103 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.1 2019-02
Sysselsatte 3923 2018-12
Arbeidsledige 175 2018-12
Ledige Stillinger 96249 2019-02
Lønn 10618 2019-01
Minstelønn 5300 2019-01
Lønninger innen produksjon 115 2019-01
Befolkning 8.97 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 68.33 2018-12
Sysselsetting 61.6 2019-02
Yrkesdeltakelse 64 2019-01
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-03
KjerneInflasjon 1.5 2019-03
Bnp-Deflatoren 103 2018-12
Produsentpriser 93.9 2019-03
Eksportpriser 105 2018-12
Importprisene 99 2018-12
KPI Housing Utilities 102 2019-03
Kpi Transport 99.4 2019-03
MatInflasjon 4.5 2019-03
Inflasjonsforventning 1 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2019-04
Internbankrente 0.26 2019-04
Pengemengden M1 415362 2019-03
Pengemengden M2 844263 2019-01
Pengemengden M3 1147334 2019-02
Bankenes balanse 1558266 2018-08
Valutareserver 118208 2019-03
Innskudd Rente 0.52 2017-12
Sentralbankers balanse 425794 2018-09
Privat gjeld til BNP 124 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1564 2019-03
Nåværende situasjon 4187 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.1 2017-12
Eksport 5378 2019-03
Import 6942 2019-03
Utenlandsgjeld 92081 2018-12
Kjøpsbetingelser 106 2018-12
Kapitalstrømmer 1464 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 44443 2018-12
Pengeoverføringer 1285 2018-12
Turistankomster 426 2019-03
Råoljeproduksjon 0.39 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.58 2017-12
Våpen Salg 1263 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.15 2016-12
Regjeringens budsjetter verdi -3600 2019-03
Offentlige Utgifter 73818 2018-12
Statens Inntekter 35090 2019-03
Fiscal Utgifter 38599 2019-03
Kreditt-Rating 75.69
Statens Utgifter Til Bnp 39.55 2016-12
Militære Utgifter 15501 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 17 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 19.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 24.53 2019-03
Industriell Produksjon 3.3 2019-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.9 2019-01
Lagerendringer 4530 2018-12
Ledende økonomisk indeks 0.31 2019-02
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.63 2018-12
Konkurranseevne Rank 20 2018-12
Korrupsjon Index 61 2018-12
Korrupsjon Rank 34 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 49 2018-12
Produksjon PMI 49.6 2019-02
Industriproduksjonen 4 2019-01
Gruvedrift Produksjon 2 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8 2019-03
Forbruk 184307 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 955722 2019-01
Bankenes Utlånsrente 3.59 2019-01
Konsumerkreditt 545 2018-12
Økonomisk optimismeindeks 132 2019-02
Bensinpriser 1.69 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.9 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2018-10
Butikkhandel (Årlig) -3.4 2018-10
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 405 2019-01
Bygningstillatelser 2928 2018-06
Hjem Eierskap Rate 66.5 2017-12
Nyestartede boliger 13838 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.