Markeder Siste Referanse
Valuta 3.38 2020-10
Aksjemarkedet 1395 2020-10
10-årig statsobligasjon 0.77 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.1 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -7.9 2020-06
Bnp Vekst Annualisert -28.8 2020-06
Arbeidsledighet 4.9 2020-08
Inflasjon -0.7 2020-09
Rentesats 0.1 2020-10
Handelsbalanse -1333 2020-09
Nåværende situasjon 3806 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.5 2019-12
Forretningstillit 4.1 2020-09
Forbrukertillit -23.6 2020-09
Bedriftens Skattesats 23 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2019-12
Coronavirus tilfeller 303743 2020-10
Coronavirus dødsfall 2258 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 285411 2020-10
Sykehussenger 38.5 2019-12
sykehus 9.58 2018-12
Medisinske leger 3.33 2018-12
sykepleiere 5.89 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.1 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -7.9 2020-06
Bnp Vekst Annualisert -28.8 2020-06
BNP 395 2019-12
Bnp Faste Priser 307067 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 312604 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 62292 2020-06
Bnp Per Innbygger 35293 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40162 2019-12
Bnp Fra Landbruk 3831 2020-06
Bnp Fra Construction 16521 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 38654 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 42423 2020-06
Bnp Fra Tjenester 31898 2020-06
Bnp Fra Transport 8752 2020-06
Bnp Fra Verktøy 3304 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.9 2020-08
Sysselsatte 3905 2020-06
Arbeidsledige 161 2020-06
Ledige Stillinger 58750 2020-08
Lønn 11064 2020-02
Minstelønn 5300 2020-01
Lønninger innen produksjon 127 2020-07
Befolkning 9.15 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 67 2020-12
Sysselsetting 58.8 2020-08
Yrkesdeltakelse 62.2 2020-08

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.7 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 100 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 101 2020-09
KjerneInflasjon -0.3 2020-09
Bnp-Deflatoren 107 2020-06
Produsentpriser 88.2 2020-09
Eksportpriser 93.5 2020-06
Importprisene 96.7 2020-06
KPI Housing Utilities 104 2020-09
Kpi Transport 96.6 2020-09
MatInflasjon 0.1 2020-09
Inflasjonsforventning 0.1 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2020-10
Internbankrente 0.07 2020-10
Pengemengden M1 532745 2020-09
Pengemengden M2 1029648 2020-07
Pengemengden M3 1404814 2020-09
Bankenes balanse 1780678 2020-06
Valutareserver 160584 2020-09
Innskudd Rente 0.1 2020-07
Sentralbankers balanse 529664 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1333 2020-09
Nåværende situasjon 3806 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.4 2019-12
Eksport 4051 2020-09
Import 5384 2020-09
Utenlandsgjeld 115918 2020-06
Kjøpsbetingelser 96.69 2020-06
Kapitalstrømmer 6596 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 62473 2020-06
Pengeoverføringer 1029 2020-06
Turistankomster 15.1 2020-09
Råoljeproduksjon 0.3 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.53 2018-12
Våpen Salg 369 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -14900 2020-09
Offentlige Utgifter 77376 2020-06
Statens Inntekter 28435 2020-09
Fiscal Utgifter 43283 2020-09
Kreditt-Rating 81 2020-10
Statens Utgifter Til Bnp 39.5 2019-12
Militære Utgifter 15690 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2019-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 19.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 4.1 2020-09
Industriell Produksjon 2.2 2020-07
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.3 2020-07
Lagerendringer 4672 2020-06
Ledende økonomisk indeks -0.06 2020-08
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 20 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 35 2019-12
Produksjon PMI 53.1 2020-08
Industriproduksjonen -2.4 2020-07
Gruvedrift Produksjon 37.5 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -23.6 2020-09
Forbruk 154766 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 1021251 2020-07
Bankenes Utlånsrente 3.26 2020-07
Konsumerkreditt 587 2020-07
Økonomisk optimismeindeks 131 2020-08
Bensinpriser 1.59 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.9 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 6.7 2020-08

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 424 2020-08
Bygningstillatelser 5098 2019-12
Hjem Eierskap Rate 66.5 2017-12
Nyestartede boliger 9445 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 303743 2020-10
Coronavirus dødsfall 2258 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 285411 2020-10
Sykehussenger 38.5 2019-12
sykehus 9.58 2018-12
Medisinske leger 3.33 2018-12
sykepleiere 5.89 2018-12
ICU-senger 237 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.