Markeder Siste Referanse
Valuta 3.47 2019-12
Aksjemarkedet 1600 2019-12
10-årig statsobligasjon 0.85 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.33 2019-09
Bnp Vekst Annualisert 4.1 2019-09
Arbeidsledighet 3.4 2019-10
Inflasjon 0.4 2019-10
Rentesats 0.25 2019-11
Handelsbalanse -2510 2019-10
Nåværende situasjon 4207 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Forretningstillit 20.37 2019-11
Forbrukertillit -10 2019-10
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.33 2019-09
Bnp Vekst Annualisert 4.1 2019-09
BNP 370 2018-12
Bnp Faste Priser 336644 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 359111 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 68739 2019-09
Bnp Per Innbygger 34789 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33661 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3257 2019-03
Bnp Fra Construction 18160 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 40776 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 45580 2019-09
Bnp Fra Tjenester 34365 2019-03
Bnp Fra Transport 10969 2019-03
Bnp Fra Verktøy 5577 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2019-10
Sysselsatte 3970 2019-09
Arbeidsledige 160 2019-09
Ledige Stillinger 98348 2019-10
Lønn 10792 2019-08
Minstelønn 5300 2019-01
Lønninger innen produksjon 117 2019-08
Befolkning 8.97 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 68.33 2018-12
Sysselsetting 61.2 2019-09
Yrkesdeltakelse 62.8 2019-10
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-10
KjerneInflasjon 0.4 2019-10
Bnp-Deflatoren 106 2019-09
Produsentpriser 92.8 2019-10
Eksportpriser 102 2019-06
Importprisene 105 2019-06
KPI Housing Utilities 103 2019-10
Kpi Transport 99.6 2019-10
MatInflasjon 1 2019-10
Inflasjonsforventning 1 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2019-11
Internbankrente 0.17 2019-12
Pengemengden M1 428683 2019-10
Pengemengden M2 859848 2019-08
Pengemengden M3 1174924 2019-09
Bankenes balanse 1610440 2019-08
Valutareserver 122383 2019-11
Innskudd Rente 0.56 2018-12
Sentralbankers balanse 420186 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2510 2019-10
Nåværende situasjon 4207 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Eksport 3609 2019-10
Import 6120 2019-10
Utenlandsgjeld 97464 2019-06
Kjøpsbetingelser 106 2018-12
Kapitalstrømmer 616 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 46870 2019-06
Pengeoverføringer 1225 2019-06
Turistankomster 451 2019-11
Råoljeproduksjon 0.39 2019-07
Terrorisme - Hovedsiden 4.53 2018-12
Våpen Salg 707 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 500 2019-11
Offentlige Utgifter 76840 2019-09
Statens Inntekter 28076 2019-10
Fiscal Utgifter 34728 2019-10
Kreditt-Rating 80 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 39.5 2017-12
Militære Utgifter 15690 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 19.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 20.37 2019-11
Industriell Produksjon 22.4 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2019-09
Lagerendringer 2772 2019-09
Ledende økonomisk indeks 0.3 2019-10
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 20 2019-12
Korrupsjon Index 61 2018-12
Korrupsjon Rank 34 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 35 2019-12
Produksjon PMI 51.8 2019-10
Industriproduksjonen 28.3 2019-09
Gruvedrift Produksjon -12.2 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10 2019-10
Forbruk 187147 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 992058 2019-09
Bankenes Utlånsrente 3.49 2019-08
Konsumerkreditt 564 2019-08
Økonomisk optimismeindeks 135 2019-10
Bensinpriser 1.76 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.6 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 7.1 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 5.7 2019-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 415 2019-09
Bygningstillatelser 4817 2019-06
Hjem Eierskap Rate 66.5 2017-12
Nyestartede boliger 11617 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.