Markeder Siste Referanse
Valuta 3.28 2021-04
Aksjemarkedet 1697 2021-04
10-årig statsobligasjon 1.08 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -0.4 2020-12
Bnp Vekst Annualisert 6.5 2020-12
Arbeidsledighet 5.1 2021-02
Inflasjon 0.2 2021-03
Rentesats 0.1 2021-03
Handelsbalanse -2777 2021-02
Nåværende situasjon 5106 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.9 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 71.1 2020-12
Offentlige Budsjetter -11.7 2020-12
Forretningstillit 16 2021-03
Forbrukertillit 7.3 2021-03
Bedriftens Skattesats 23 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2021-12
Coronavirus tilfeller 836740 2021-04
Coronavirus dødsfall 6315 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 827554 2021-04
Sykehussenger 2.95 2019-12
sykehus 9.57 2018-12
Medisinske leger 3.33 2018-12
sykepleiere 5.89 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -0.4 2020-12
Bnp Vekst Annualisert 6.5 2020-12
BNP 395 2019-12
Bnp Faste Priser 338619 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 354701 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 72990 2020-12
Bnp Per Innbygger 35293 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40162 2019-12
Bnp Fra Landbruk 3632 2020-09
Bnp Fra Construction 18014 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 43418 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 46647 2020-12
Bnp Fra Tjenester 35983 2020-09
Bnp Fra Transport 8965 2020-09
Bnp Fra Verktøy 4126 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.1 2021-02
Sysselsatte 3821 2021-02
Arbeidsledige 205 2021-02
Ledige Stillinger 66506 2021-02
Lønn 12145 2021-01
Minstelønn 5300 2021-01
Lønninger innen produksjon 125 2021-01
Befolkning 9.29 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 67 2020-12
Sysselsetting 57.6 2021-01
Yrkesdeltakelse 60.1 2021-02

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 101 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 100 2021-03
KjerneInflasjon -0.7 2021-03
Bnp-Deflatoren 104 2020-12
Produsentpriser 105 2021-03
Eksportpriser 94.7 2020-12
Importprisene 102 2020-12
KPI Housing Utilities 101 2021-03
Kpi Transport 102 2021-03
MatInflasjon -0.1 2021-03
Inflasjonsforventning 1.3 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2021-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2021-03
Internbankrente 0.1 2021-04
Pengemengden M1 591867 2021-03
Pengemengden M2 1131962 2021-01
Pengemengden M3 1531236 2021-03
Bankenes balanse 1921467 2020-12
Valutareserver 185690 2021-03
Innskudd Rente 0.1 2021-02
Sentralbankers balanse 620020 2020-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2777 2021-02
Nåværende situasjon 5106 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.9 2020-12
Eksport 3792 2021-02
Import 6569 2021-02
Utenlandsgjeld 132489 2020-12
Kjøpsbetingelser 93.3 2020-12
Kapitalstrømmer 6154 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 71857 2020-12
Pengeoverføringer 1255 2020-12
Turistankomster 6.7 2021-03
Råoljeproduksjon 0.3 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.52 2019-12
Våpen Salg 345 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 71.1 2020-12
Offentlige Budsjetter -11.7 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -11400 2021-03
Offentlige Utgifter 82254 2020-12
Statens Inntekter 35652 2021-03
Fiscal Utgifter 46981 2021-03
Kreditt-Rating 81 2021-04
Statens Utgifter Til Bnp 46.9 2020-12
Militære Utgifter 20102 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2021-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 19.6 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.6 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 16 2021-03
Industriell Produksjon 2.3 2021-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.5 2021-01
Lagerendringer 646 2020-12
Ledende økonomisk indeks 0.4 2021-02
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 20 2019-12
Korrupsjon Index 60 2020-12
Korrupsjon Rank 35 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 35 2019-12
Produksjon PMI 49.4 2021-02
Industriproduksjonen -0.1 2021-01
Gruvedrift Produksjon 15.4 2021-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 7.3 2021-03
Forbruk 175854 2020-12
Privat-Sektor-Kreditt 1051039 2021-01
Bankenes Utlånsrente 3.22 2020-11
Konsumerkreditt 601 2021-01
Økonomisk optimismeindeks 137 2021-02
Bensinpriser 1.79 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 43.3 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -3.9 2021-01
Butikkhandel (Årlig) 2.5 2021-01

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 440 2021-02
Bygningstillatelser 5562 2020-09
Hjem Eierskap Rate 66.5 2018-12
Nyestartede boliger 14186 2020-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 836740 2021-04
Coronavirus dødsfall 6315 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 827554 2021-04
Sykehussenger 2.95 2019-12
sykehus 9.57 2018-12
Medisinske leger 3.33 2018-12
sykepleiere 5.89 2018-12
ICU-senger 237 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.