ISRAEL - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-06
Arbeidsledighet 3.9 2018-06
Inflasjon 1.4 2018-07
Rentesats 0.1 2018-07
Handelsbalanse -3247 2018-07
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 3.66 2018-08
Aksjemarkedet 1418 Poeng 2018-08
10-årig statsobligasjon 1.95 % 2018-08
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 4 % 2018-06
Bnp Vekst Annualisert 2 % 2018-06
BNP 351 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 324584 De Million 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 324112 De Million 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 64405 De Million 2018-06
Bnp Per Innbygger 34135 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33132 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 3843 De Million 2018-03
Bnp Fra Construction 14815 De Million 2018-03
Bnp Fra Manufacturing 38386 De Million 2018-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 46684 De Million 2018-06
Bnp Fra Tjenester 33050 De Million 2018-03
Bnp Fra Transport 9216 De Million 2018-03
Bnp Fra Verktøy 6159 De Million 2018-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 % 2018-06
Sysselsatte 3902 Tusen 2018-06
Arbeidsledige 156 Tusen 2018-06
Ledige Stillinger 110856 2018-07
Lønn 10369 Ils / Måned 2018-05
Minstelønn 5300 Ils / Måned 2017-12
Lønninger innen produksjon 113 Indekspoeng 2018-05
Befolkning 8.81 Million 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 63.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 68.33 2018-12
Sysselsetting 61.6 % 2018-06
Yrkesdeltakelse 64 % 2018-05
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 % 2018-07
Konsumprisindeksen Kpi 101 Indekspoeng 2018-07
Kjerne Konsumprisindeks 101 Indekspoeng 2018-07
KjerneInflasjon 1 % 2018-07
Bnp-Deflatoren 102 Indekspoeng 2018-06
Produsentpriser 94.9 Indekspoeng 2018-07
Eksportpriser 110 Indekspoeng 2018-03
Importprisene 101 Indekspoeng 2018-03
KPI Housing Utilities 104 Indekspoeng 2018-07
Kpi Transport 102 Indekspoeng 2018-07
MatInflasjon 2.8 % 2018-07
Inflasjonsforventning 1.5 % 2018-07
Inflasjonen (Månedlig) 0 % 2018-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 % 2018-07
Internbankrente 0.1 % 2018-08
Pengemengden M1 397549 De Million 2018-07
Pengemengden M2 827772 De Million 2018-06
Pengemengden M3 1097172 De Million 2018-05
Bankenes balanse 1544289 Nis - Million 2018-05
Valutareserver 115782 Usd Million 2018-07
Innskudd Rente 0.52 % 2017-12
Sentralbankers balanse 421014 Nis - Million 2018-04
Privat gjeld til BNP 124 % 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3247 Usd Million 2018-07
Eksport 4164 Usd Million 2018-07
Import 7411 Usd Million 2018-07
Nåværende situasjon 1881 Usd Million 2018-03
Nåværende situasjon mot BNP 4.1 % 2017-12
Utenlandsgjeld 91241 Usd Million 2018-03
Kjøpsbetingelser 108 Indekspoeng 2018-03
Kapitalstrømmer -2198 Usd Million 2018-03
Utenlandske Direkte Investeringer 32238 Usd Million 2018-03
Pengeoverføringer 1252 Usd Million 2018-03
Turistankomster 293 Tusen 2018-07
Råoljeproduksjon 0.39 BBL/D/1K 2018-04
Terrorisme - Hovedsiden 5.06 2016-12
Våpen Salg 1263 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.15 % of GDP 2016-12
Regjeringens budsjetter verdi -3407 De Million 2018-07
Offentlige Utgifter 72860 De Million 2018-06
Statens Inntekter 30508 De Million 2018-07
Fiscal Utgifter 33820 De Million 2018-07
Kreditt-Rating 75.69
Statens Utgifter Til Bnp 39.55 % 2016-12
Militære Utgifter 15501 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 22.5 Indekspoeng 2018-07
Industriell Produksjon 8.1 % 2018-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.2 % 2018-05
Lagerendringer 3483 De Million 2018-06
Ledende økonomisk indeks 0.35 % 2018-06
Internett-hastighet 13669 KBps 2017-03
IP-adresser 2363587 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 5.31 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 16 2018-12
Korrupsjon Index 62 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 32 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 54 2017-12
Produksjon PMI 52.6 2018-06
Industriproduksjonen 6.7 % 2018-05
Gruvedrift Produksjon 13.6 % 2018-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8 Indekspoeng 2018-07
Forbruk 182394 De Million 2018-06
Privat-Sektor-Kreditt 924279 De Million 2018-06
Bankenes Utlånsrente 3.45 % 2018-06
Konsumerkreditt 525 Ils - Milliarder 2018-04
Økonomisk optimismeindeks 129 Indekspoeng 2018-06
Bensinpriser 1.77 Usd / Liter 2018-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 42 Prosent 2017-12
Butikkhandel (Månedlig) 2.5 % 2018-05
Butikkhandel (Årlig) 6.9 % 2018-05
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 409 Indekspoeng 2018-06
Bygningstillatelser 4285 2018-03
Nyestartede boliger 9290 Enheter 2018-03
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 % 2018-12
Salgsskatt 17 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 19.5 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.5 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 39.7 mm 2015-12
Temperatur 12.19 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.