Markeder Siste Referanse
Valuta 3.53 2019-10
Aksjemarkedet 1568 2019-10
10-årig statsobligasjon 0.93 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 1 2019-06
Arbeidsledighet 3.8 2019-08
Inflasjon 0.3 2019-09
Rentesats 0.25 2019-10
Handelsbalanse -1714 2019-08
Nåværende situasjon 4207 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Forretningstillit 25.65 2019-09
Forbrukertillit -10 2019-08
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-06
Bnp Vekst Annualisert 1 2019-06
BNP 370 2018-12
Bnp Faste Priser 333687 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 345639 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 71166 2019-06
Bnp Per Innbygger 34789 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33661 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3257 2019-03
Bnp Fra Construction 18160 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 40776 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 46677 2019-06
Bnp Fra Tjenester 34365 2019-03
Bnp Fra Transport 10969 2019-03
Bnp Fra Verktøy 5577 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-08
Sysselsatte 3951 2019-07
Arbeidsledige 150 2019-07
Ledige Stillinger 99244 2019-08
Lønn 10847 2019-07
Minstelønn 5300 2019-01
Lønninger innen produksjon 122 2019-07
Befolkning 8.97 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 68.33 2018-12
Sysselsetting 60.9 2019-08
Yrkesdeltakelse 63.1 2019-07
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-09
KjerneInflasjon 0.8 2019-08
Bnp-Deflatoren 105 2019-06
Produsentpriser 92.7 2019-09
Eksportpriser 102 2019-06
Importprisene 105 2019-06
KPI Housing Utilities 103 2019-09
Kpi Transport 99.3 2019-09
MatInflasjon 0.2 2019-09
Inflasjonsforventning 1 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2019-10
Internbankrente 0.2 2019-10
Pengemengden M1 422339 2019-07
Pengemengden M2 862518 2019-07
Pengemengden M3 1167898 2019-07
Bankenes balanse 1613146 2019-07
Valutareserver 119473 2019-09
Innskudd Rente 0.56 2018-12
Sentralbankers balanse 424170 2019-07
Privat gjeld til BNP 124 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1714 2019-08
Nåværende situasjon 4207 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Eksport 4367 2019-08
Import 6080 2019-08
Utenlandsgjeld 97464 2019-06
Kjøpsbetingelser 106 2018-12
Kapitalstrømmer 616 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 46870 2019-06
Pengeoverføringer 1225 2019-06
Turistankomster 405 2019-09
Råoljeproduksjon 0.39 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.58 2017-12
Våpen Salg 707 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1897 2019-09
Offentlige Utgifter 75909 2019-06
Statens Inntekter 30247 2019-09
Fiscal Utgifter 32100 2019-09
Kreditt-Rating 75.69
Statens Utgifter Til Bnp 39.5 2017-12
Militære Utgifter 15690 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 19.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 25.65 2019-09
Industriell Produksjon 7.4 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.5 2019-07
Lagerendringer 1275 2019-06
Ledende økonomisk indeks 0.23 2019-08
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 20 2019-12
Korrupsjon Index 61 2018-12
Korrupsjon Rank 34 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 49 2018-12
Produksjon PMI 44.3 2019-08
Industriproduksjonen 8.9 2019-07
Gruvedrift Produksjon -3.2 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10 2019-08
Forbruk 185692 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 985897 2019-07
Bankenes Utlånsrente 3.52 2019-07
Konsumerkreditt 560 2019-06
Økonomisk optimismeindeks 135 2019-08
Bensinpriser 1.75 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.6 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 5.5 2019-07
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 413 2019-08
Bygningstillatelser 3578 2019-03
Hjem Eierskap Rate 66.5 2017-12
Nyestartede boliger 11617 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.