Markeder Siste Referanse
Valuta 3.52 2020-05
Aksjemarkedet 1427 2020-05
10-årig statsobligasjon 0.73 2020-05

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.8 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.6 2020-03
Bnp Vekst Annualisert -7.1 2020-03
Arbeidsledighet 3.4 2020-03
Inflasjon -0.6 2020-04
Rentesats 0.1 2020-04
Handelsbalanse -1788 2020-04
Nåværende situasjon 3455 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2019-12
Forretningstillit -19 2020-04
Forbrukertillit -35 2020-04
Bedriftens Skattesats 23 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2019-12
Coronavirus tilfeller 16712 2020-05
Coronavirus dødsfall 279 2020-05
Coronavirus gjenopprettet 13915 2020-05
Sykehussenger 2.99 2018-12
sykehus 9.58 2018-12
Medisinske leger 3.33 2018-12
sykepleiere 5.89 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.8 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.6 2020-03
Bnp Vekst Annualisert -7.1 2020-03
BNP 375 2019-12
Bnp Faste Priser 334841 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 364382 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 67147 2020-03
Bnp Per Innbygger 34789 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33661 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3447 2019-09
Bnp Fra Construction 19042 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 39226 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 46983 2019-12
Bnp Fra Tjenester 37799 2019-09
Bnp Fra Transport 11218 2019-09
Bnp Fra Verktøy 6329 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2020-03
Sysselsatte 3991 2020-03
Arbeidsledige 139 2020-03
Ledige Stillinger 26982 2020-04
Lønn 11064 2020-02
Minstelønn 5300 2019-01
Lønninger innen produksjon 120 2020-02
Befolkning 9.15 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 68.33 2018-12
Sysselsetting 60.5 2020-03
Yrkesdeltakelse 62.7 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.6 2020-04
Konsumprisindeksen Kpi 100 2020-04
Kjerne Konsumprisindeks 101 2020-04
KjerneInflasjon 0.2 2020-03
Bnp-Deflatoren 105 2019-12
Produsentpriser 87.3 2020-04
Eksportpriser 99.7 2019-12
Importprisene 103 2019-12
KPI Housing Utilities 104 2020-04
Kpi Transport 94.9 2020-04
MatInflasjon 1.6 2020-04
Inflasjonsforventning -0.6 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2020-04
Internbankrente 0.07 2020-05
Pengemengden M1 496961 2020-04
Pengemengden M2 898170 2020-02
Pengemengden M3 1188688 2019-11
Bankenes balanse 1622240 2019-11
Valutareserver 133539 2020-04
Innskudd Rente 0.56 2018-12
Sentralbankers balanse 429666 2019-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1788 2020-04
Nåværende situasjon 3455 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Eksport 2800 2020-04
Import 4588 2020-04
Utenlandsgjeld 103427 2019-12
Kjøpsbetingelser 96.89 2019-12
Kapitalstrømmer 4265 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 55845 2019-12
Pengeoverføringer 1280 2019-12
Turistankomster 0.5 2020-04
Råoljeproduksjon 0.3 2020-01
Terrorisme - Hovedsiden 4.53 2018-12
Våpen Salg 707 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -14929 2020-04
Offentlige Utgifter 74926 2020-03
Statens Inntekter 22083 2020-04
Fiscal Utgifter 36878 2020-04
Kreditt-Rating 81 2020-05
Statens Utgifter Til Bnp 40.3 2018-12
Militære Utgifter 15690 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2019-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 19.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -19 2020-04
Industriell Produksjon 17.6 2020-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.3 2020-02
Lagerendringer 8164 2020-03
Ledende økonomisk indeks -0.06 2020-03
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 20 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 35 2019-12
Produksjon PMI 34.6 2020-03
Industriproduksjonen 15.4 2020-02
Gruvedrift Produksjon 33.8 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -35 2020-04
Forbruk 181261 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 1028775 2020-03
Bankenes Utlånsrente 3.49 2019-11
Konsumerkreditt 580 2020-02
Økonomisk optimismeindeks 137 2020-03
Bensinpriser 1.4 2020-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.7 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 0.4 2019-11

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 427 2020-03
Bygningstillatelser 5098 2019-12
Hjem Eierskap Rate 66.5 2017-12
Nyestartede boliger 12774 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 16712 2020-05
Coronavirus dødsfall 279 2020-05
Coronavirus gjenopprettet 13915 2020-05
Sykehussenger 2.99 2018-12
sykehus 9.58 2018-12
Medisinske leger 3.33 2018-12
sykepleiere 5.89 2018-12
ICU-senger 237 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.