ISRAEL - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-06
Arbeidsledighet 4 2018-08
Inflasjon 1.2 2018-09
Rentesats 0.1 2018-10
Handelsbalanse -1807 2018-09
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 3.65 2018-10
Aksjemarkedet 1470 Poeng 2018-10
10-årig statsobligasjon 2.37 % 2018-10
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 4 % 2018-06
Bnp Vekst Annualisert 1.8 % 2018-06
BNP 351 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 324584 De Million 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 324112 De Million 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 65578 De Million 2018-06
Bnp Per Innbygger 34135 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33132 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 3843 De Million 2018-03
Bnp Fra Construction 14815 De Million 2018-03
Bnp Fra Manufacturing 38386 De Million 2018-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 46684 De Million 2018-06
Bnp Fra Tjenester 33050 De Million 2018-03
Bnp Fra Transport 9216 De Million 2018-03
Bnp Fra Verktøy 6159 De Million 2018-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 % 2018-08
Sysselsatte 3902 Tusen 2018-06
Arbeidsledige 156 Tusen 2018-06
Ledige Stillinger 105986 2018-08
Lønn 10543 Ils / Måned 2018-07
Minstelønn 5300 Ils / Måned 2017-12
Lønninger innen produksjon 118 Indekspoeng 2018-07
Befolkning 8.81 Million 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 63.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 68.33 2018-12
Sysselsetting 61.6 % 2018-08
Yrkesdeltakelse 64 % 2018-08
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 % 2018-09
Konsumprisindeksen Kpi 102 Indekspoeng 2018-09
Kjerne Konsumprisindeks 101 Indekspoeng 2018-09
KjerneInflasjon 0.9 % 2018-09
Bnp-Deflatoren 102 Indekspoeng 2018-06
Produsentpriser 95.2 Indekspoeng 2018-09
Eksportpriser 112 Indekspoeng 2018-06
Importprisene 103 Indekspoeng 2018-06
KPI Housing Utilities 105 Indekspoeng 2018-09
Kpi Transport 102 Indekspoeng 2018-09
MatInflasjon 2.1 % 2018-09
Inflasjonsforventning 1.3 % 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 % 2018-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 % 2018-10
Internbankrente 0.12 % 2018-10
Pengemengden M1 400564 De Million 2018-08
Pengemengden M2 829881 De Million 2018-08
Pengemengden M3 1087439 De Million 2018-08
Bankenes balanse 1546071 Nis - Million 2018-06
Valutareserver 115459 Usd Million 2018-09
Innskudd Rente 0.52 % 2017-12
Sentralbankers balanse 424834 Nis - Million 2018-08
Privat gjeld til BNP 124 % 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1807 Usd Million 2018-09
Eksport 3278 Usd Million 2018-09
Import 5085 Usd Million 2018-09
Nåværende situasjon 795 Usd Million 2018-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.1 % 2017-12
Utenlandsgjeld 93284 Usd Million 2018-06
Kjøpsbetingelser 109 Indekspoeng 2018-06
Kapitalstrømmer -1194 Usd Million 2018-06
Utenlandske Direkte Investeringer 36925 Usd Million 2018-06
Pengeoverføringer 1237 Usd Million 2018-06
Turistankomster 282 Tusen 2018-09
Råoljeproduksjon 0.39 BBL/D/1K 2018-06
Terrorisme - Hovedsiden 5.06 2016-12
Våpen Salg 1263 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.15 % of GDP 2016-12
Regjeringens budsjetter verdi -8412 De Million 2018-09
Offentlige Utgifter 72804 De Million 2018-06
Statens Inntekter 24321 De Million 2018-09
Fiscal Utgifter 32645 De Million 2018-09
Kreditt-Rating 75.69
Statens Utgifter Til Bnp 39.55 % 2016-12
Militære Utgifter 15501 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 23.4 Indekspoeng 2018-09
Industriell Produksjon 7.8 % 2018-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.7 % 2018-07
Lagerendringer 2658 De Million 2018-06
Ledende økonomisk indeks 0.36 % 2018-08
Internett-hastighet 13669 KBps 2017-03
IP-adresser 2363587 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 76.63 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 20 2018-12
Korrupsjon Index 62 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 32 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 54 2017-12
Produksjon PMI 50 2018-09
Industriproduksjonen 7.1 % 2018-07
Gruvedrift Produksjon 6.4 % 2018-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8.3 Indekspoeng 2018-09
Forbruk 180716 De Million 2018-06
Privat-Sektor-Kreditt 938465 De Million 2018-07
Bankenes Utlånsrente 3.49 % 2018-07
Konsumerkreditt 534 Ils - Milliarder 2018-07
Økonomisk optimismeindeks 131 Indekspoeng 2018-08
Bensinpriser 1.82 Usd / Liter 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.8 % of GDP 2018-03
Butikkhandel (Månedlig) -1.4 % 2018-07
Butikkhandel (Årlig) 2.1 % 2018-08
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 410 Indekspoeng 2018-08
Bygningstillatelser 2928 2018-06
Nyestartede boliger 11228 Enheter 2018-06
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 % 2018-12
Salgsskatt 17 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 19.5 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.5 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 39.7 mm 2015-12
Temperatur 12.19 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.