Markeder Siste Referanse
Valuta 3.61 2019-06
Aksjemarkedet 1440 2019-06
10-årig statsobligasjon 1.61 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-03
Bnp Vekst Annualisert 4.8 2019-03
Arbeidsledighet 3.8 2019-04
Inflasjon 1.5 2019-05
Rentesats 0.25 2019-05
Handelsbalanse -1534 2019-05
Nåværende situasjon 4187 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Forretningstillit 25.3 2019-05
Forbrukertillit -9 2019-05
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-03
Bnp Vekst Annualisert 4.8 2019-03
BNP 351 2017-12
Bnp Faste Priser 332647 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 347077 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 67925 2019-03
Bnp Per Innbygger 34135 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33132 2017-12
Bnp Fra Landbruk 3553 2018-12
Bnp Fra Construction 19136 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 40981 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 48506 2019-03
Bnp Fra Tjenester 34216 2018-12
Bnp Fra Transport 11280 2018-12
Bnp Fra Verktøy 4926 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-04
Sysselsatte 3967 2019-03
Arbeidsledige 160 2019-03
Ledige Stillinger 100197 2019-04
Lønn 10789 2019-03
Minstelønn 5300 2019-01
Lønninger innen produksjon 130 2019-03
Befolkning 8.97 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 68.33 2018-12
Sysselsetting 61.5 2019-04
Yrkesdeltakelse 64.2 2019-02
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-05
KjerneInflasjon 1.5 2019-05
Bnp-Deflatoren 103 2019-03
Produsentpriser 94.5 2019-05
Eksportpriser 105 2018-12
Importprisene 99 2018-12
KPI Housing Utilities 102 2019-05
Kpi Transport 102 2019-05
MatInflasjon 3.6 2019-05
Inflasjonsforventning 1.2 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2019-05
Internbankrente 0.25 2019-06
Pengemengden M1 418797 2019-04
Pengemengden M2 850403 2019-03
Pengemengden M3 1152545 2019-03
Bankenes balanse 1576411 2019-01
Valutareserver 118124 2019-05
Innskudd Rente 0.52 2017-12
Sentralbankers balanse 433010 2019-04
Privat gjeld til BNP 124 2016-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1534 2019-05
Nåværende situasjon 4187 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Eksport 4309 2019-05
Import 5844 2019-05
Utenlandsgjeld 92081 2018-12
Kjøpsbetingelser 106 2018-12
Kapitalstrømmer 1464 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 44443 2018-12
Pengeoverføringer 1285 2018-12
Turistankomster 440 2019-05
Råoljeproduksjon 0.39 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 4.58 2017-12
Våpen Salg 707 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -980 2019-05
Offentlige Utgifter 73885 2019-03
Statens Inntekter 29863 2019-05
Fiscal Utgifter 30843 2019-05
Kreditt-Rating 75.69
Statens Utgifter Til Bnp 39.5 2017-12
Militære Utgifter 15690 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 17 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 19.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 25.3 2019-05
Industriell Produksjon 4.5 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.4 2019-03
Lagerendringer -209 2019-03
Ledende økonomisk indeks 0.28 2019-04
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.63 2018-12
Konkurranseevne Rank 20 2018-12
Korrupsjon Index 61 2018-12
Korrupsjon Rank 34 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 49 2018-12
Produksjon PMI 51.9 2019-04
Industriproduksjonen 4.7 2019-03
Gruvedrift Produksjon 0 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9 2019-05
Forbruk 188233 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 975417 2019-04
Bankenes Utlånsrente 3.56 2019-04
Konsumerkreditt 545 2018-12
Økonomisk optimismeindeks 134 2019-04
Bensinpriser 1.81 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.9 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-02
Butikkhandel (Årlig) -2.2 2019-02
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 411 2019-04
Bygningstillatelser 5851 2018-12
Hjem Eierskap Rate 66.5 2017-12
Nyestartede boliger 13838 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.