Markeder Siste Referanse
Valuta 3.4 2020-08
Aksjemarkedet 1415 2020-08
10-årig statsobligasjon 0.64 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.8 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.6 2020-03
Bnp Vekst Annualisert -6.9 2020-03
Arbeidsledighet 4.5 2020-06
Inflasjon -1.1 2020-06
Rentesats 0.1 2020-07
Handelsbalanse -1757 2020-06
Nåværende situasjon 3806 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.5 2019-12
Forretningstillit -0.2 2020-07
Forbrukertillit -23 2020-06
Bedriftens Skattesats 23 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2019-12
Coronavirus tilfeller 78220 2020-08
Coronavirus dødsfall 571 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 55313 2020-08
Sykehussenger 2.99 2018-12
sykehus 9.58 2018-12
Medisinske leger 3.33 2018-12
sykepleiere 5.89 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.8 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.6 2020-03
Bnp Vekst Annualisert -6.9 2020-03
BNP 395 2019-12
Bnp Faste Priser 335086 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 349026 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 66457 2020-03
Bnp Per Innbygger 35293 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40162 2019-12
Bnp Fra Landbruk 3251 2020-03
Bnp Fra Construction 17763 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 41174 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 47589 2020-03
Bnp Fra Tjenester 35319 2020-03
Bnp Fra Transport 10379 2020-03
Bnp Fra Verktøy 4177 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2020-06
Sysselsatte 3905 2020-06
Arbeidsledige 161 2020-06
Ledige Stillinger 52936 2020-06
Lønn 11064 2020-02
Minstelønn 5300 2020-01
Lønninger innen produksjon 124 2020-04
Befolkning 9.15 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 67 2020-12
Sysselsetting 58.9 2020-06
Yrkesdeltakelse 61.7 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -1.1 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 100 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 101 2020-06
KjerneInflasjon -0.6 2020-05
Bnp-Deflatoren 105 2020-03
Produsentpriser 86.7 2020-06
Eksportpriser 98.2 2020-03
Importprisene 102 2020-03
KPI Housing Utilities 103 2020-06
Kpi Transport 95.8 2020-06
MatInflasjon 0.2 2020-06
Inflasjonsforventning 0.1 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2020-07
Internbankrente 0.08 2020-08
Pengemengden M1 503288 2020-06
Pengemengden M2 1005499 2020-05
Pengemengden M3 1364971 2020-06
Bankenes balanse 1797126 2020-05
Valutareserver 157662 2020-07
Innskudd Rente 0.1 2020-06
Sentralbankers balanse 529664 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1757 2020-06
Nåværende situasjon 3806 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2.4 2019-12
Eksport 3827 2020-06
Import 5584 2020-06
Utenlandsgjeld 104732 2020-03
Kjøpsbetingelser 96.37 2020-03
Kapitalstrømmer 5379 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 51235 2020-03
Pengeoverføringer 1257 2020-03
Turistankomster 6 2020-07
Råoljeproduksjon 0.3 2020-04
Terrorisme - Hovedsiden 4.53 2018-12
Våpen Salg 369 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -4.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -12000 2020-07
Offentlige Utgifter 74817 2020-03
Statens Inntekter 23930 2020-06
Fiscal Utgifter 36078 2020-06
Kreditt-Rating 81 2020-08
Statens Utgifter Til Bnp 39.5 2019-12
Militære Utgifter 15690 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2019-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 19.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -0.2 2020-07
Industriell Produksjon 0.9 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.2 2020-02
Lagerendringer 9566 2020-03
Ledende økonomisk indeks 0.03 2020-06
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 20 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 35 2019-12
Produksjon PMI 38.5 2020-05
Industriproduksjonen -0.8 2020-05
Gruvedrift Produksjon 13.5 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -23 2020-06
Forbruk 180958 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 1029215 2020-05
Bankenes Utlånsrente 3.29 2020-05
Konsumerkreditt 583 2020-05
Økonomisk optimismeindeks 132 2020-05
Bensinpriser 1.6 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.7 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -3.6 2020-06
Butikkhandel (Årlig) 4.8 2020-06

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 421 2020-05
Bygningstillatelser 5098 2019-12
Hjem Eierskap Rate 66.5 2017-12
Nyestartede boliger 11500 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 78220 2020-08
Coronavirus dødsfall 571 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 55313 2020-08
Sykehussenger 2.99 2018-12
sykehus 9.58 2018-12
Medisinske leger 3.33 2018-12
sykepleiere 5.89 2018-12
ICU-senger 237 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.