Markeder Siste Referanse
Valuta 3.45 2020-01
Aksjemarkedet 1658 2020-01
10-årig statsobligasjon 0.9 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.33 2019-09
Bnp Vekst Annualisert 4.1 2019-09
Arbeidsledighet 3.9 2019-11
Inflasjon 0.6 2019-12
Rentesats 0.25 2020-01
Handelsbalanse -3039 2019-12
Nåværende situasjon 3932 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2019-12
Forretningstillit 23.96 2019-12
Forbrukertillit -10 2019-12
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.33 2019-09
Bnp Vekst Annualisert 4.1 2019-09
BNP 370 2018-12
Bnp Faste Priser 336774 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 359111 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 68896 2019-09
Bnp Per Innbygger 34789 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33661 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3263 2019-03
Bnp Fra Construction 18160 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 40776 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 45580 2019-09
Bnp Fra Tjenester 34365 2019-03
Bnp Fra Transport 10969 2019-03
Bnp Fra Verktøy 5577 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2019-11
Sysselsatte 3970 2019-09
Arbeidsledige 160 2019-09
Ledige Stillinger 96738 2019-11
Lønn 10891 2019-10
Minstelønn 5300 2019-01
Lønninger innen produksjon 115 2019-10
Befolkning 8.97 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 68.33 2018-12
Sysselsetting 60.8 2019-11
Yrkesdeltakelse 62.8 2019-10
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-12
KjerneInflasjon 0.5 2019-12
Bnp-Deflatoren 106 2019-09
Produsentpriser 92.2 2019-11
Eksportpriser 100 2019-09
Importprisene 102 2019-09
KPI Housing Utilities 103 2019-12
Kpi Transport 98.5 2019-12
MatInflasjon 0.4 2019-12
Inflasjonsforventning 0.9 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-01
Internbankrente 0.23 2020-01
Pengemengden M1 433002 2019-12
Pengemengden M2 867102 2019-10
Pengemengden M3 1188688 2019-11
Bankenes balanse 1610440 2019-08
Valutareserver 126023 2019-12
Innskudd Rente 0.56 2018-12
Sentralbankers balanse 420186 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3039 2019-12
Nåværende situasjon 3932 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Eksport 4071 2019-12
Import 7110 2019-12
Utenlandsgjeld 98329 2019-09
Kjøpsbetingelser 98.05 2019-09
Kapitalstrømmer 1306 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 49899 2019-09
Pengeoverføringer 1164 2019-09
Turistankomster 358 2019-12
Råoljeproduksjon 0.39 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 4.53 2018-12
Våpen Salg 707 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -14878 2019-12
Offentlige Utgifter 77071 2019-09
Statens Inntekter 31773 2019-12
Fiscal Utgifter 46563 2019-12
Kreditt-Rating 80 2020-01
Statens Utgifter Til Bnp 39.5 2017-12
Militære Utgifter 15690 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 19.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 23.96 2019-12
Industriell Produksjon -8.4 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.4 2019-10
Lagerendringer 2990 2019-09
Ledende økonomisk indeks 0.24 2019-11
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 20 2019-12
Korrupsjon Index 61 2018-12
Korrupsjon Rank 34 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 35 2019-12
Produksjon PMI 52.8 2019-11
Industriproduksjonen -8.8 2019-10
Gruvedrift Produksjon -12.2 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10 2019-12
Forbruk 187056 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 993063 2019-10
Bankenes Utlånsrente 3.51 2019-09
Konsumerkreditt 569 2019-09
Økonomisk optimismeindeks 136 2019-11
Bensinpriser 1.78 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 7.1 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 5.7 2019-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 417 2019-10
Bygningstillatelser 4817 2019-06
Hjem Eierskap Rate 66.5 2017-12
Nyestartede boliger 12584 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.