Markeder Siste Referanse
Valuta 3.27 2021-01
Aksjemarkedet 1663 2021-01
10-årig statsobligasjon 0.84 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 8.7 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -1.1 2020-09
Bnp Vekst Annualisert 39.7 2020-09
Arbeidsledighet 4.8 2020-11
Inflasjon -0.7 2020-12
Rentesats 0.1 2021-01
Handelsbalanse -2993 2020-12
Nåværende situasjon 6363 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 59.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -11.7 2020-12
Forretningstillit 4.9 2020-12
Forbrukertillit -9 2020-12
Bedriftens Skattesats 23 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2019-12
Coronavirus tilfeller 578319 2021-01
Coronavirus dødsfall 4179 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 491508 2021-01
Sykehussenger 38.5 2019-12
sykehus 9.57 2018-12
Medisinske leger 3.33 2018-12
sykepleiere 5 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 8.7 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -1.1 2020-09
Bnp Vekst Annualisert 39.7 2020-09
BNP 395 2019-12
Bnp Faste Priser 332956 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 340783 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 64108 2020-09
Bnp Per Innbygger 35293 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40162 2019-12
Bnp Fra Landbruk 3638 2020-09
Bnp Fra Construction 18014 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 43418 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 45467 2020-09
Bnp Fra Tjenester 35983 2020-09
Bnp Fra Transport 8965 2020-09
Bnp Fra Verktøy 4126 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2020-11
Sysselsatte 3888 2020-11
Arbeidsledige 195 2020-11
Ledige Stillinger 59775 2020-12
Lønn 12153 2020-10
Minstelønn 5300 2020-01
Lønninger innen produksjon 121 2020-10
Befolkning 9.15 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 67 2020-12
Sysselsetting 58.1 2020-11
Yrkesdeltakelse 61.3 2020-11

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.7 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 100 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 101 2020-12
KjerneInflasjon -0.2 2020-12
Bnp-Deflatoren 106 2020-09
Produsentpriser 88.3 2020-12
Eksportpriser 93.7 2020-09
Importprisene 99.7 2020-09
KPI Housing Utilities 103 2020-12
Kpi Transport 96.6 2020-12
MatInflasjon 0.3 2020-12
Inflasjonsforventning 0.5 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2021-01
Internbankrente 0.09 2021-01
Pengemengden M1 551298 2020-12
Pengemengden M2 1085379 2020-11
Pengemengden M3 1505877 2020-12
Bankenes balanse 1780678 2020-06
Valutareserver 173307 2020-12
Innskudd Rente 0.1 2020-12
Sentralbankers balanse 620020 2020-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2993 2020-12
Nåværende situasjon 6363 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.4 2019-12
Eksport 4599 2020-12
Import 7591 2020-12
Utenlandsgjeld 123810 2020-09
Kjøpsbetingelser 93.98 2020-09
Kapitalstrømmer 9267 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 64226 2020-09
Pengeoverføringer 1266 2020-09
Turistankomster 14.5 2020-12
Råoljeproduksjon 0.3 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.52 2019-12
Våpen Salg 369 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 59.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -11.7 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -22900 2020-12
Offentlige Utgifter 77767 2020-09
Statens Inntekter 32429 2020-12
Fiscal Utgifter 55228 2020-12
Kreditt-Rating 81 2021-01
Statens Utgifter Til Bnp 39.5 2019-12
Militære Utgifter 15690 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2019-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 19.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 4.9 2020-12
Industriell Produksjon 8.5 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.2 2020-11
Lagerendringer 2481 2020-09
Ledende økonomisk indeks 0.67 2020-11
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 20 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 35 2019-12
Produksjon PMI 50.9 2020-12
Industriproduksjonen 3.5 2020-11
Gruvedrift Produksjon 51.6 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9 2020-12
Forbruk 168870 2020-09
Privat-Sektor-Kreditt 1035903 2020-11
Bankenes Utlånsrente 3.26 2020-07
Konsumerkreditt 592 2020-10
Økonomisk optimismeindeks 137 2020-11
Bensinpriser 1.69 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 42.7 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 6.7 2020-08

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 432 2020-11
Bygningstillatelser 5562 2020-09
Hjem Eierskap Rate 66.5 2017-12
Nyestartede boliger 11695 2020-09

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 578319 2021-01
Coronavirus dødsfall 4179 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 491508 2021-01
Sykehussenger 38.5 2019-12
sykehus 9.57 2018-12
Medisinske leger 3.33 2018-12
sykepleiere 5 2018-12
ICU-senger 237 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.