Markeder Siste Referanse
Valuta 3.46 2020-02
Aksjemarkedet 1543 2020-02
10-årig statsobligasjon 0.61 2020-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.8 2019-12
Bnp Vekst Annualisert 4.8 2019-12
Arbeidsledighet 3.6 2020-01
Inflasjon 0.3 2020-01
Rentesats 0.25 2020-02
Handelsbalanse -1834 2020-01
Nåværende situasjon 3932 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2019-12
Forretningstillit 27.2 2020-01
Forbrukertillit -9 2020-01
Bedriftens Skattesats 23 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2019-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.8 2019-12
Bnp Vekst Annualisert 4.8 2019-12
BNP 370 2018-12
Bnp Faste Priser 341376 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 364382 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 70571 2019-12
Bnp Per Innbygger 34789 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33661 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3447 2019-09
Bnp Fra Construction 19042 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 39226 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 46983 2019-12
Bnp Fra Tjenester 37799 2019-09
Bnp Fra Transport 11218 2019-09
Bnp Fra Verktøy 6329 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.6 2020-01
Sysselsatte 3963 2019-12
Arbeidsledige 156 2019-12
Ledige Stillinger 96538 2020-01
Lønn 10852 2019-11
Minstelønn 5300 2019-01
Lønninger innen produksjon 113 2019-11
Befolkning 8.97 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 68.33 2018-12
Sysselsetting 60.8 2019-12
Yrkesdeltakelse 63.7 2019-11

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 100 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 101 2020-01
KjerneInflasjon 0.2 2020-01
Bnp-Deflatoren 105 2019-12
Produsentpriser 92.5 2020-01
Eksportpriser 100 2019-09
Importprisene 102 2019-09
KPI Housing Utilities 103 2020-01
Kpi Transport 98.4 2020-01
MatInflasjon -0.5 2020-01
Inflasjonsforventning 1 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.25 2020-02
Internbankrente 0.21 2020-02
Pengemengden M1 434796 2020-01
Pengemengden M2 878155 2019-12
Pengemengden M3 1188688 2019-11
Bankenes balanse 1622240 2019-11
Valutareserver 129965 2020-01
Innskudd Rente 0.56 2018-12
Sentralbankers balanse 429666 2019-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1834 2020-01
Nåværende situasjon 3932 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Eksport 4359 2020-01
Import 6193 2020-01
Utenlandsgjeld 98329 2019-09
Kjøpsbetingelser 98.05 2019-09
Kapitalstrømmer 1306 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 49899 2019-09
Pengeoverføringer 1164 2019-09
Turistankomster 308 2020-01
Råoljeproduksjon 0.39 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.53 2018-12
Våpen Salg 707 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 5931 2020-01
Offentlige Utgifter 77077 2019-12
Statens Inntekter 33743 2020-01
Fiscal Utgifter 27737 2020-01
Kreditt-Rating 80 2020-02
Statens Utgifter Til Bnp 40.3 2018-12
Militære Utgifter 15690 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 23 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2019-12
Salgsskatt 17 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 19.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 27.2 2020-01
Industriell Produksjon 7.7 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.7 2019-12
Lagerendringer 5265 2019-12
Ledende økonomisk indeks 0.25 2020-01
Internett-hastighet 13669 2017-03
IP-adresser 2363587 2017-03
Konkurranseevne Index 76.74 2019-12
Konkurranseevne Rank 20 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 35 2019-12
Produksjon PMI 51.8 2019-12
Industriproduksjonen 9.6 2019-12
Gruvedrift Produksjon -6.4 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9 2020-01
Forbruk 191765 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 1001566 2019-11
Bankenes Utlånsrente 3.49 2019-11
Konsumerkreditt 573 2019-11
Økonomisk optimismeindeks 136 2019-12
Bensinpriser 1.74 2020-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 41.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 0.4 2019-11

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 418 2019-12
Bygningstillatelser 5098 2019-12
Hjem Eierskap Rate 66.5 2017-12
Nyestartede boliger 12584 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Israel - Økonomiske indikatorer.