Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 3.25 3.27 3.28 3.29 3.3 3.33
Aksjemarkedet 1760.24 1727 1694 1662 1630 1567
10-årig statsobligasjon 1.26 1.32 1.39 1.46 1.53 1.68

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -1.70 1 1 1 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -0.50 6.3 6.3 4.3 4.3 4.3
Bnp Vekst Annualisert -6.50 6.5 3.5 5 3.5 4.5
Arbeidsledighet 5.40 5 4.7 4.7 4.5 4.5
Inflasjon 0.80 1.3 1.6 2 1.7 1.5
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Handelsbalanse -2631.10 -2080 -2080 -1590 -2160 -2160
Nåværende situasjon 5105.70 1980 1980 2150 2150 2150
Nåværende situasjon mot BNP 4.90 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 71.10 80 80 80 80 81
Offentlige Budsjetter -11.70 -7 -7 -7 -7 -3
Forretningstillit 20.35 16 15 20 22 25
Forbrukertillit 12.10 5 5 8 5 5
Bedriftens Skattesats 23.00 24 23 24 24 24
Personalinntekt skattesats 50.00 50 50 50 50 50

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -1.70 1 1 1 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -0.50 6.3 6.3 4.3 4.3 4.3
Bnp Vekst Annualisert -6.50 6.5 3.5 5 3.5 4.5
BNP 395.10 380 380 380 380 420
Bnp Faste Priser 332645.30 344217 345202 361886 361886 359018
Brutto Nasjonal Produkt 343652.00 369170 360195 382264 382264 385044
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 70656.70 71197 70684 71315 71315 74258
Bnp Per Innbygger 35293.40 34185 34185 34185 34185 35766
Bnp Per Innbygger Ppp 40161.90 39100 39100 39100 39100 40000
Bnp Fra Landbruk 3722.60 3621 3340 3843 3843 3777
Bnp Fra Construction 19403.20 19605 18331 19438 19438 20448
Bnp Fra Manufacturing 44206.70 40133 42491 42856 42856 41859
Bnp Fra Forvaltningsloven 45897.90 47268 49112 52391 52391 49301
Bnp Fra Tjenester 34218.90 37079 36449 38666 38666 38673
Bnp Fra Transport 8953.60 11624 10711 12271 12271 12124
Bnp Fra Verktøy 4910.20 4590 4310 6741 6741 4787

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 5.40 5 4.7 4.7 4.5 4.5
Lønn 11990.50 113000 113000 113000 113000 113000
Lønninger innen produksjon 148.00 128 128 128 128 128
Minstelønn 5300.00 5500 5500 5500 5500 5500
Befolkning 9.29 9.45 9.45 9.45 9.45 9.61
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 67.00 67 67 67 67 67

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 0.80 1.3 1.6 2 1.7 1.5
Konsumprisindeksen Kpi 100.90 101 101 102 102 103
Kjerne Konsumprisindeks 100.80 104 103 105 105 105
KjerneInflasjon 0.40 2 2 1.7 1.7 1.7
Produsentpriser 105.60 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Inflasjonsforventning 1.70 2.1 2.5 1.9 1.9 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5
MatInflasjon -0.80 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5
KPI Housing Utilities 100.80 105 105 105 103 107
Kpi Transport 102.50 97.05 98.15 98.53 103 100

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Internbankrente 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Pengemengden M1 600703.00 578267 580581 582896 585211 592156
Valutareserver 198350.00 186960 188230 189500 190770 194581
Innskudd Rente 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -2631.10 -2080 -2080 -1590 -2160 -2160
Nåværende situasjon 5105.70 1980 1980 2150 2150 2150
Nåværende situasjon mot BNP 4.90 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Import 7120.20 6750 6750 6970 6970 6970
Eksport 4489.10 4670 4670 4810 4810 4810
Turistankomster 21.50 50 80 100 150 300

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 71.10 80 80 80 80 81
Offentlige Budsjetter -11.70 -7 -7 -7 -7 -3
Regjeringens budsjetter verdi -7981.00 -13000 -9800 -5500 -5500 -4500
Offentlige Utgifter 76841.10 77840 75489 81501 81501 81187
Statens Utgifter Til Bnp 46.90 43 43 43 43 40

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 23.00 24 23 24 24 24
Personalinntekt skattesats 50.00 50 50 50 50 50
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate 19.60 19.5 19.6 19.5 19.5 19.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.60 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.00 12 12 12 12 12

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 20.35 16 15 20 22 25
Industriell Produksjon 7.08 5.5 5.5 4.5 3.3 4.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.30 1.5 1.5 1 1 2
Ledende økonomisk indeks 0.25 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Produksjon PMI 52.59 54 55 55 55 56

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 12.10 5 5 8 5 5
Forbruk 174411.80 193943 184116 203502 203502 202282
Bankenes Utlånsrente 3.21 3.22 3.22 3.22 3.22 3.37
Bensinpriser 1.87 1.6 1.52 1.44 1.37 1.3
Konsumerkreditt 603.20 583 599 602 602 608


Israel - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.