Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 0.71 0.7 0.71 0.71 0.71 0.71
Aksjemarkedet 1805.95 1784 1773 1761 1750 1728
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 2.1 2.3 2.2 2.4 2.3
Arbeidsledighet 19.10 19 18 18.1 18.5 18
Inflasjon 0.10 0.5 1.1 1.3 1.7 2
Rentesats 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalanse -576300.00 -752176 -752176 -752176 -752176 -752415
Nåværende situasjon mot BNP -7.00 -8.4 -8 -8 -8 -8
Regjeringens gjeld mot BNP 94.23 95 95.2 95.2 95.2 95.2
Offentlige Budsjetter -2.40 -2 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 2.1 2.3 2.2 2.4 2.3
BNP 42.29 44.4 46.7 46.7 46.7 46.7
Bnp Faste Priser 7293.00 7826 7772 6999 6993 8029
Brutto Nasjonal Produkt 29984.00 29010 28812 30674 30644 29765
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5266402218.05 5189825823 5154383110 5387529469 5382263067 5324761294
Bnp Per Innbygger 3236.90 3250 3270 3270 3270 3270
Bnp Per Innbygger Ppp 8309.30 8580 8600 8600 8600 8600
Bnp Fra Landbruk 311.00 360 358 424 423 369
Bnp Fra Construction 210.00 258 256 164 164 265
Bnp Fra Manufacturing 1347.00 1527 1516 1237 1236 1567
Bnp Fra Mining 175.00 140 139 167 167 143
Bnp Fra Forvaltningsloven 929.00 926 920 936 935 950
Bnp Fra Tjenester 1682.00 1723 1711 1698 1697 1768
Bnp Fra Transport 634.00 647 643 608 607 664
Bnp Fra Verktøy 257.00 302 299 191 191 309
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 19.10 19 18 18.1 18.5 18
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 0.10 0.5 1.1 1.3 1.7 2
Konsumprisindeksen Kpi 125.30 126 125 127 127 128
Produsentpriser 118.20 123 122 127 124 129
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
MatInflasjon -0.50 0.5 1.2 1.5 1.5 1.8
Kjerne Konsumprisindeks 131.20 133 132 132 132 136
KPI Housing Utilities 133.50 132 132 135 136 134
Kpi Transport 136.02 134 133 137 136 137
produsentprisene endring -3.90 1 1.5 4.5 4.5 5
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 4.00 4 4 4 4 4
Innskudd Rente 4.98 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -576300.00 -752176 -752176 -752176 -752176 -752415
Nåværende situasjon mot BNP -7.00 -8.4 -8 -8 -8 -8
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 94.23 95 95.2 95.2 95.2 95.2
Offentlige Budsjetter -2.40 -2 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 16.00 16 16 16 16 16
Sosial sikkerhetsrate 21.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriell Produksjon -15.40 1.3 1.5 1.7 1.2 1.8


Jordan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.