Markeder Siste Referanse
Valuta 0.71 2020-01
Aksjemarkedet 1871 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
Arbeidsledighet 19.1 2019-09
Inflasjon 0.6 2019-12
Rentesats 4 2019-12
Handelsbalanse -872400 2019-11
Nåværende situasjon -91.3 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 94.23 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
BNP 42.29 2018-12
Bnp Faste Priser 7783 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 29984 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5266402218 2018-12
Bnp Per Innbygger 3237 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 8309 2018-12
Bnp Fra Landbruk 356 2019-09
Bnp Fra Construction 252 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 151 2019-09
Bnp Fra Mining 146 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 926 2019-09
Bnp Fra Tjenester 1732 2019-09
Bnp Fra Transport 648 2019-09
Bnp Fra Verktøy 299 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 19.1 2019-09
Befolkning 10.31 2018-12
Sysselsatte 7838 2019-09
Sysselsetting 27.2 2019-09
Yrkesdeltakelse 33.6 2019-09
Arbeidsledige 1927 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 126 2019-12
Produsentpriser 117 2019-11
Eksportpriser 209 2019-10
Importprisene 332 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 131 2019-12
KjerneInflasjon 0.9 2019-12
KPI Housing Utilities 132 2019-12
Kpi Transport 136 2019-12
MatInflasjon 0.1 2019-12
Bnp-Deflatoren 240 2017-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-12
produsentprisene endring -6.3 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 4 2019-12
Internbankrente 3.4 2019-11
Pengemengden M1 10253 2019-11
Pengemengden M2 34802 2019-11
Valutareserver 12069 2019-12
Lån Til Privat Sektor 25692 2019-11
Innskudd Rente 4.9 2019-11
Bankenes balanse 52851 2019-09
Sentralbankers balanse 13259 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -872400 2019-11
Nåværende situasjon -91.3 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Eksport 464900 2019-11
Import 1337300 2019-11
Utenlandsgjeld 12088 2018-12
Kjøpsbetingelser 62.9 2019-10
Kapitalstrømmer 46.5 2019-09
Pengeoverføringer 596 2019-06
Turistankomster 629 2019-12
Gullreserver 43.5 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 151 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.09 2018-12
Våpen Salg 80 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 94.23 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.4 2018-12
Statens Inntekter 570 2019-10
Fiscal Utgifter 704 2019-10
Kreditt-Rating 35 2020-01
Regjeringens budsjetter verdi -153 2019-08
Statsgjeld 17703 2019-10
Militære Utgifter 1874 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 21.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -13.3 2019-11
Internett-hastighet 5750 2017-03
IP-adresser 250932 2017-03
Konkurranseevne Index 60.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 70 2019-12
Korrupsjon Index 48 2019-12
Korrupsjon Rank 60 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 75 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -6.6 2019-11
Industriproduksjonen -13.2 2019-10
Gruvedrift Produksjon 4 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 9.56 2019-11
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 107 2019-03
Bygningstillatelser 2236 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Jordan - Økonomiske indikatorer.