Markeder Siste Referanse
Valuta 0.71 2019-08
Aksjemarkedet 1838 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-03
Arbeidsledighet 19 2019-03
Inflasjon 0.2 2019-07
Rentesats 4.5 2019-08
Handelsbalanse -749800 2019-05
Nåværende situasjon -343 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 94.23 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-03
BNP 42.29 2018-12
Bnp Faste Priser 6842 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 29984 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5266402218 2018-12
Bnp Per Innbygger 3237 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 8309 2018-12
Bnp Fra Landbruk 414 2019-03
Bnp Fra Construction 160 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 1209 2019-03
Bnp Fra Mining 163 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 915 2019-03
Bnp Fra Tjenester 1660 2019-03
Bnp Fra Transport 594 2019-03
Bnp Fra Verktøy 187 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 19 2019-03
Befolkning 10.31 2018-12
Sysselsatte 9037 2019-03
Sysselsetting 28.4 2019-03
Yrkesdeltakelse 35.1 2019-03
Arbeidsledige 2119 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 126 2019-07
Produsentpriser 122 2019-06
Eksportpriser 217 2019-03
Importprisene 306 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 131 2019-07
KjerneInflasjon 1.5 2019-07
KPI Housing Utilities 133 2019-07
Kpi Transport 134 2019-07
MatInflasjon 0.6 2019-07
Bnp-Deflatoren 240 2017-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-07
produsentprisene endring 0.1 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.5 2019-08
Internbankrente 4.27 2019-05
Pengemengden M1 10042 2019-05
Pengemengden M2 33843 2019-05
Valutareserver 11275 2019-05
Lån Til Privat Sektor 25301 2019-05
Innskudd Rente 4.93 2019-05
Bankenes balanse 51550 2019-05
Sentralbankers balanse 12973 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -749800 2019-05
Nåværende situasjon -343 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Eksport 431000 2019-05
Import 1180000 2019-05
Utenlandsgjeld 12088 2018-12
Kjøpsbetingelser 71.1 2019-03
Kapitalstrømmer -553 2019-03
Pengeoverføringer 571 2019-03
Turistankomster 587 2019-05
Gullreserver 43.5 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 179 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.4 2017-12
Våpen Salg 80 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 94.23 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.4 2018-12
Statens Inntekter 553 2019-03
Fiscal Utgifter 728 2019-03
Kreditt-Rating 45
Regjeringens budsjetter verdi -175 2019-03
Statsgjeld 16838 2019-03
Militære Utgifter 1874 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 21.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -1.1 2019-06
Internett-hastighet 5750 2017-03
IP-adresser 250932 2017-03
Konkurranseevne Index 59.29 2018-12
Konkurranseevne Rank 73 2018-12
Korrupsjon Index 49 2018-12
Korrupsjon Rank 58 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 104 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.5 2019-06
Industriproduksjonen -2.4 2019-06
Gruvedrift Produksjon 8.9 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 9.79 2019-05
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 107 2019-03
Bygningstillatelser 1421 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Jordan - Økonomiske indikatorer.