Markeder Siste Referanse
Valuta 0.71 2019-12
Aksjemarkedet 1792 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
Arbeidsledighet 19.1 2019-09
Inflasjon 0.1 2019-10
Rentesats 4 2019-10
Handelsbalanse -576300 2019-09
Nåværende situasjon -588 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 94.23 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
BNP 42.29 2018-12
Bnp Faste Priser 7293 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 29984 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5266402218 2018-12
Bnp Per Innbygger 3237 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 8309 2018-12
Bnp Fra Landbruk 311 2019-06
Bnp Fra Construction 210 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 1347 2019-06
Bnp Fra Mining 175 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 929 2019-06
Bnp Fra Tjenester 1682 2019-06
Bnp Fra Transport 634 2019-06
Bnp Fra Verktøy 257 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 19.1 2019-09
Befolkning 10.31 2018-12
Sysselsatte 8173 2019-06
Sysselsetting 28 2019-06
Yrkesdeltakelse 34.6 2019-06
Arbeidsledige 2033 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.1 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 125 2019-10
Produsentpriser 118 2019-09
Eksportpriser 231 2019-08
Importprisene 310 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 131 2019-10
KjerneInflasjon 1.6 2019-10
KPI Housing Utilities 134 2019-10
Kpi Transport 136 2019-10
MatInflasjon -0.5 2019-10
Bnp-Deflatoren 240 2017-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-10
produsentprisene endring -3.9 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 4 2019-10
Internbankrente 3.66 2019-09
Pengemengden M1 10261 2019-09
Pengemengden M2 34650 2019-09
Valutareserver 11817 2019-10
Lån Til Privat Sektor 25577 2019-09
Innskudd Rente 4.98 2019-09
Bankenes balanse 52851 2019-09
Sentralbankers balanse 13259 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -576300 2019-09
Nåværende situasjon -588 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Eksport 570300 2019-09
Import 1146600 2019-09
Utenlandsgjeld 12088 2018-12
Kjøpsbetingelser 74.6 2019-08
Kapitalstrømmer -593 2019-06
Pengeoverføringer 596 2019-06
Turistankomster 662 2019-10
Gullreserver 43.5 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 151 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.09 2018-12
Våpen Salg 80 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 94.23 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.4 2018-12
Statens Inntekter 537 2019-08
Fiscal Utgifter 690 2019-08
Kreditt-Rating 35 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -153 2019-08
Statsgjeld 17369 2019-08
Militære Utgifter 1874 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 21.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -15.4 2019-09
Internett-hastighet 5750 2017-03
IP-adresser 250932 2017-03
Konkurranseevne Index 60.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 70 2019-12
Korrupsjon Index 49 2018-12
Korrupsjon Rank 58 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 75 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -8 2019-09
Industriproduksjonen -17.8 2019-09
Gruvedrift Produksjon 1.4 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 9.66 2019-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 107 2019-03
Bygningstillatelser 2108 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Jordan - Økonomiske indikatorer.