Markeder Siste Referanse
Valuta 0.71 2020-07
Aksjemarkedet 1588 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-12
Arbeidsledighet 19.3 2020-03
Inflasjon -0.2 2020-05
Rentesats 2.5 2020-05
Handelsbalanse -627787 2020-02
Nåværende situasjon -112 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 92.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2019-12
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 30 2019-12
Coronavirus tilfeller 1167 2020-07
Coronavirus dødsfall 10 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 969 2020-07

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-12
BNP 43.74 2019-12
Bnp Faste Priser 7621 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 30875 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9258727949 2018-12
Bnp Per Innbygger 3284 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 9906 2019-12
Bnp Fra Landbruk 538 2019-12
Bnp Fra Construction 222 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 1461 2019-12
Bnp Fra Mining 183 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1136 2019-12
Bnp Fra Tjenester 1677 2019-12
Bnp Fra Transport 679 2019-12
Bnp Fra Verktøy 287 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 19.3 2020-03
Befolkning 10.42 2019-12
Sysselsatte 8158 2019-12
Sysselsetting 27.6 2019-12
Yrkesdeltakelse 34.1 2019-12
Arbeidsledige 1989 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.2 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 100 2020-05
Produsentpriser 119 2020-01
Eksportpriser 214 2020-03
Importprisene 333 2020-03
Kjerne Konsumprisindeks 131 2019-12
KjerneInflasjon 0.9 2019-12
KPI Housing Utilities 98.7 2020-05
Kpi Transport 93.81 2020-05
MatInflasjon 4.9 2020-04
Bnp-Deflatoren 240 2017-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.65 2020-05
produsentprisene endring 0.1 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2020-05
Internbankrente 2.15 2020-04
Pengemengden M1 11443 2020-04
Pengemengden M2 35753 2020-04
Valutareserver 11988 2020-05
Lån Til Privat Sektor 26334 2020-04
Innskudd Rente 4.29 2020-04
Bankenes balanse 54422 2020-03
Sentralbankers balanse 14937 2020-04

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -627787 2020-02
Nåværende situasjon -112 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.8 2019-12
Eksport 486628 2020-02
Import 798220 2020-03
Utenlandsgjeld 12338 2019-12
Kjøpsbetingelser 64.2 2020-03
Kapitalstrømmer 40.9 2019-12
Pengeoverføringer 601 2019-12
Turistankomster 618 2020-02
Gullreserver 43.5 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 168 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.09 2018-12
Våpen Salg 80 2017-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 92.4 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2019-12
Statens Inntekter 448 2020-04
Fiscal Utgifter 694 2020-04
Kreditt-Rating 36 2020-07
Regjeringens budsjetter verdi -343 2020-03
Statsgjeld 17867 2020-02
Militære Utgifter 1874 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 30 2019-12
Salgsskatt 16 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 21.75 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.5 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -13 2020-01
Internett-hastighet 5750 2017-03
IP-adresser 250932 2017-03
Konkurranseevne Index 60.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 70 2019-12
Korrupsjon Index 48 2019-12
Korrupsjon Rank 60 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 75 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2020-01
Industriproduksjonen 1 2020-01
Gruvedrift Produksjon -8.4 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 8.95 2020-04

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 107 2019-03
Bygningstillatelser 1605 2020-01

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1167 2020-07
Coronavirus dødsfall 10 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 969 2020-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Jordan - Økonomiske indikatorer.