Markeder Siste Referanse
Valuta 0.71 2019-10
Aksjemarkedet 1827 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
Arbeidsledighet 19.2 2019-06
Inflasjon -0.3 2019-09
Rentesats 4.25 2019-09
Handelsbalanse -722400 2019-07
Nåværende situasjon -588 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 94.23 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
BNP 42.29 2018-12
Bnp Faste Priser 7293 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 29984 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5266402218 2018-12
Bnp Per Innbygger 3237 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 8309 2018-12
Bnp Fra Landbruk 311 2019-06
Bnp Fra Construction 210 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 1347 2019-06
Bnp Fra Mining 175 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 929 2019-06
Bnp Fra Tjenester 1682 2019-06
Bnp Fra Transport 634 2019-06
Bnp Fra Verktøy 257 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 19.2 2019-06
Befolkning 10.31 2018-12
Sysselsatte 8173 2019-06
Sysselsetting 28 2019-06
Yrkesdeltakelse 34.6 2019-06
Arbeidsledige 2033 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.3 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 125 2019-09
Produsentpriser 119 2019-07
Eksportpriser 209 2019-05
Importprisene 309 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 131 2019-09
KjerneInflasjon 1.5 2019-09
KPI Housing Utilities 133 2019-09
Kpi Transport 134 2019-09
MatInflasjon -1.1 2019-09
Bnp-Deflatoren 240 2017-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-09
produsentprisene endring -2.4 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2019-09
Internbankrente 3.94 2019-08
Pengemengden M1 10435 2019-08
Pengemengden M2 34510 2019-08
Valutareserver 11836 2019-08
Lån Til Privat Sektor 25534 2019-08
Innskudd Rente 5.07 2019-08
Bankenes balanse 52554 2019-08
Sentralbankers balanse 13319 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -722400 2019-07
Nåværende situasjon -588 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -7 2018-12
Eksport 572800 2019-07
Import 1295200 2019-07
Utenlandsgjeld 12088 2018-12
Kjøpsbetingelser 67.6 2019-05
Kapitalstrømmer 617 2019-06
Pengeoverføringer 596 2019-06
Turistankomster 956 2019-08
Gullreserver 43.5 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 179 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.4 2017-12
Våpen Salg 80 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 94.23 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.4 2018-12
Statens Inntekter 723 2019-07
Fiscal Utgifter 895 2019-07
Kreditt-Rating 45
Regjeringens budsjetter verdi -83.6 2019-06
Statsgjeld 17114 2019-06
Militære Utgifter 1874 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 21.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 7.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -1.6 2019-07
Internett-hastighet 5750 2017-03
IP-adresser 250932 2017-03
Konkurranseevne Index 60.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 70 2019-12
Korrupsjon Index 49 2018-12
Korrupsjon Rank 58 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 104 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.4 2019-07
Industriproduksjonen -2.6 2019-07
Gruvedrift Produksjon 9.5 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 9.93 2019-08
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 107 2019-03
Bygningstillatelser 2057 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Jordan - Økonomiske indikatorer.