Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 424.37 426 427 429 431 434
Aksjemarkedet 2587.10 2526 2481 2436 2392 2303

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate -1.80 -2.3 3.5 3.7 3.7 3.8
Arbeidsledighet 5.00 5 5 5 5 5
Inflasjon 7.10 8 7.5 7 6.5 6
Rentesats 9.00 9 9 9 9 9
Handelsbalanse -142.70 3380 3530 3530 3530 3380
Nåværende situasjon -5500.10 1140 1140 1140 1140 950
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Regjeringens gjeld mot BNP 21.90 25 25.5 25.5 25.5 25.5
Offentlige Budsjetter -1.80 -3 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Forretningstillit 5.00 2 3 3 3 5
Forbrukertillit 83.00 79 82 82 82 83
Butikkhandel (Månedlig) -13.30 -25 5.5 2.5 15 15
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate -1.80 -2.3 3.5 3.7 3.7 3.8
BNP 180.16 164 166 166 166 166
Bnp Faste Priser 44821.56 63094 67061 14806 28763 65492
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5887.00 8246 15642 2747 2752 8559
Bnp Per Innbygger 11518.40 11250 11500 11500 11500 11500
Bnp Per Innbygger Ppp 26351.40 24800 25700 25700 25700 25700
Brutto Nasjonal Produkt 59613707.50 55775569 58242592 61700187 61819415 57895041
Bnp Fra Landbruk 466856.20 1781536 3021292 3200652 3206837 1849235
Bnp Fra Construction 939167.10 2289228 3691500 3910647 3918204 2376218
Bnp Fra Manufacturing 5164537.70 4993765 5045753 5345297 5355626 5183528
Bnp Fra Mining 6944960.40 6712520 6785226 7188034 7201924 6967596
Bnp Fra Forvaltningsloven 329158.30 942200 790560 837492 839110 978004
Bnp Fra Tjenester 23425450.70 22928148 22886665 24245341 24292192 23799418
Bnp Fra Transport 906892.10 3234755 3335649 3533671 3540500 3357675
Bnp Fra Verktøy 708187.00 865770 691899 732974 734390 898670

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 5.00 5 5 5 5 5
Arbeidsledige 454.80 445 445 445 445 445
Langtids arbeidsledighet 2.10 1.9 2.2 1.7 1.7 1.7
Lønn 209818.00 174000 174000 174000 174000 174000
Minstelønn 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
Befolkning 18.63 18.64 18.88 18.88 18.88 18.88
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Kvinner 59.00 58 59 59 59 58
Lønninger innen produksjon 231880.00 200000 200000 200000 200000 200000
Arbeidsledighet for unge 3.90 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 7.10 8 7.5 7 6.5 6
Konsumprisindeksen Kpi 836.10 830 856 871 883 869
KjerneInflasjon 6.89 6 5.5 4.5 5.8 5.3
Produsentpriser 1072.90 1190 1192 1121 1184 1238
Bnp-Deflatoren 6.40 113 6.91 6.88 6.85 7.33
MatInflasjon 10.70 4 4.5 4.5 4.5 5
Kpi Transport 104.20 116 109 113 112 121
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
produsentprisene endring -7.40 3.5 5.5 19 8 4

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 9.00 9 9 9 9 9
Internbankrente 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Pengemengden M2 18792360.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
Valutareserver 33581.00 35100 35100 35100 35100 35100
Bankenes balanse 30215954522.00 27240679991 27523359798 27523359798 27523359798 28371399216
Sentralbankers balanse 10520642.00 8842046 8996439 8996439 8996439 9459617

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -142.70 3380 3530 3530 3530 3380
Nåværende situasjon -5500.10 1140 1140 1140 1140 950
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Import 3706.20 2850 2850 2850 2850 2990
Eksport 3563.50 6380 6380 6380 6380 6510
Utenlandsgjeld 159813.00 154251 153441 152631 151821 151011
Gullreserver 383.33 349 349 349 349 349
Råoljeproduksjon 1638.00 1920 1920 1920 1920 1970
Utenlandske Direkte Investeringer 4497.51 4300 4300 4300 4300 4300

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 21.90 25 25.5 25.5 25.5 25.5
Offentlige Budsjetter -1.80 -3 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Regjeringens budsjetter verdi -1901413.88 11830879 11830879 11830879 11830879 11824003
Offentlige Utgifter 4272502.40 3898664 6203786 1905609 1909291 4046813
Statsgjeld 20729146.00 19120000 19120000 19120000 19120000 19120000
Militære Utgifter 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 5.00 2 3 3 3 5
Industriell Produksjon -6.20 -2.5 5.5 6.5 4.5 4
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.70 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Industriproduksjonen 1.90 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Lagerendringer 1000560.00 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
Ledende økonomisk indeks -5.10 1.5 2.5 5.5 4.5 5
Sammensatt Pmi 49.70 46 47 49 51 49
Bilregistreringer 3892300.00 3656800 3634335 3634335 3634335 3866942
Produksjon Av Kobber 39695.00 32200 32200 32200 32200 32200
Service PMI 49.60 46 48 48 48 49
Stål~~pos=trunc 340.00 450 450 450 450 450
Gruvedrift Produksjon -11.00 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Produksjon PMI 50.80 51 49 53 55 51

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 83.00 79 82 82 82 83
Butikkhandel (Månedlig) -13.30 -25 5.5 2.5 15 15
Butikkhandel (Årlig) 4.50 6 7.5 5 3.5 3
Forbruk 13387600.80 20793050 34560686 7454941 7469347 21583186
Konsumerkreditt 7157677.00 5691260 6508117 7109284 7037220 5907527
Bensinpriser 0.40 0.43 0.39 0.37 0.35 0.41

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Boligpriser 105.50 106 106 106 106 106
Konstruksjonsflyt ut 22.50 5.5 8.5 8.5 8.5 5.5


Kasakhstan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.