Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 435.78 437 438 439 441 443
Aksjemarkedet 3568.02 3492 3418 3346 3275 3138

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Vekstrate 3.50 3 4 2.5 4.5 5.5
Arbeidsledighet 4.90 4.8 4.8 4.7 4.7 4.8
Inflasjon 8.40 7.5 7.5 6.5 5 4.5
Rentesats 9.75 10.5 10.5 10.5 10.25 10.25
Handelsbalanse 2173.70 3520 3520 3520 3520 3520
Nåværende situasjon -623.80 -900 -800 -800 -950 -700
Nåværende situasjon mot BNP -3.70 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Regjeringens gjeld mot BNP 23.40 26 26 26 26 26
Offentlige Budsjetter -4.00 -2 -2 -2 -2 -2
Forretningstillit 6.00 6 4 4 7 7
Forbrukertillit 97.00 83 83 83 83 83
Butikkhandel (Månedlig) 15.10 15 15 15 5 5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Vekstrate 3.50 3 4 2.5 4.5 5.5
BNP 169.84 166 166 166 177 177
Bnp Faste Priser 52676.39 65492 16417 33326 53993 76043
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12183.00 3023 6858 12488 12731 13431
Bnp Per Innbygger 10963.71 11600 11600 11600 11600 11600
Bnp Per Innbygger Ppp 25337.15 26400 26400 26400 26400 26400
Brutto Nasjonal Produkt 70714083.60 57895041 72835506 73542647 72481936 76113104
Bnp Fra Landbruk 2655127.50 1849235 409169 976131 2721506 4099698
Bnp Fra Construction 3052231.80 2376218 703405 1814970 3128538 4612270
Bnp Fra Manufacturing 7054995.70 5183528 2430801 4687451 7231371 9940757
Bnp Fra Mining 7518309.10 6967596 2444227 2679936 7706267 2368272
Bnp Fra Forvaltningsloven 1032658.80 978004 362404 396488 1058475 392429
Bnp Fra Tjenester 10610224.10 23799418 9220095 8375213 10875480 15536967
Bnp Fra Transport 3202477.10 3357675 1109507 1046066 3282539 1896557
Bnp Fra Verktøy 455576.80 898670 335892 272308 466966 307965

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 4.90 4.8 4.8 4.7 4.7 4.8
Arbeidsledige 450.70 445 445 445 446 446
Langtids arbeidsledighet 2.20 1.9 2.1 2.1 2 2
Lønn 249349.00 174000 174000 174000 174000 174000
Minstelønn 42500.00 44000 44000 44000 44000 44000
Befolkning 18.88 18.88 18.88 18.88 19.12 19.12
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Kvinner 60.00 58 58 58 58 58
Lønninger innen produksjon 269505.00 200000 200000 200000 200000 200000
Arbeidsledighet for unge 3.70 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 8.40 7.5 7.5 6.5 5 4.5
Konsumprisindeksen Kpi 917.50 928 932 957 963 974
KjerneInflasjon 7.90 5.8 5.8 5.8 5.8 5.3
Produsentpriser 1597.70 1649 1669 1603 1694 1795
produsentprisene endring 48.50 30 18 8 6 6
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Bnp-Deflatoren 103.60 113 111 111 110 119
MatInflasjon 9.90 9.8 10 9.5 9 8
Kpi Transport 112.80 113 114 114 115 116

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 9.75 10.5 10.5 10.5 10.25 10.25
Internbankrente 10.50 11.25 11.25 11.25 11 11
Pengemengden M2 22276425.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
Bankenes balanse 35563009858.00 28371399216 28371399216 28371399216 29502118441 29502118441
Valutareserver 34387.00 35100 35100 35100 35100 35100
Sentralbankers balanse 11860822.00 9459617 9459617 9459617 10077189 10077189

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse 2173.70 3520 3520 3520 3520 3520
Nåværende situasjon -623.80 -900 -800 -800 -950 -700
Nåværende situasjon mot BNP -3.70 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Import 3621.20 2990 2990 2990 2990 2990
Eksport 5794.90 6510 6510 6510 6510 6510
Utenlandsgjeld 166523.00 151011 151011 151011 147772 147772
Gullreserver 397.22 349 349 349 349 349
Råoljeproduksjon 1587.69 1810 1870 1920 1980 1850
Utenlandske Direkte Investeringer 0.00 4300 4300 4300 4300 4300

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 23.40 26 26 26 26 26
Offentlige Budsjetter -4.00 -2 -2 -2 -2 -2
Regjeringens budsjetter verdi -2096513.64 11824003 11824003 11824003 11824003 11824003
Offentlige Utgifter 6849356.10 2196957 4730841 7020590 7157577 7551244
Statsgjeld 25053375.00 19120000 19120000 19120000 19120000 19120000
Militære Utgifter 1752.00 1500 1500 1500 1500 1500

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forretningstillit 6.00 6 4 4 7 7
Industriell Produksjon 6.80 2.5 -3.5 -3.5 4 4
Industriell Produksjon (Månedlig) 6.10 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Industriproduksjonen 4.70 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Lagerendringer 2385164.00 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
Service PMI 52.70 50 50 50 50 50
Produksjon PMI 48.90 51 51 51 50 50
Gruvedrift Produksjon 8.30 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Sammensatt Pmi 51.60 49 49 49 50 50
Bilregistreringer 3795164.00 3866942 3866942 3866942 3877084 3877084
Produksjon Av Kobber 37103.00 32200 32200 32200 32200 32200

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forbrukertillit 97.00 83 83 83 83 83
Butikkhandel (Månedlig) 15.10 15 15 15 5 5
Butikkhandel (Årlig) 9.70 3 3 3 5 5
Forbruk 25088610.50 8307515 15825561 25715826 26217598 27659566
Konsumerkreditt 10341114.00 7965721 8894539 9833330 10806464 11400820
Bensinpriser 0.47 0.45 0.42 0.4 0.38 0.36

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Boligpriser 116.60 106 106 106 106 106
Konstruksjonsflyt ut 3.80 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5


Kasakhstan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.