Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 425.08 427 428 430 431 434
Aksjemarkedet 3434.28 3373 3313 3254 3196 3083

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 2.30 3.5 3 3 4 4.5
Arbeidsledighet 4.90 5.9 5.5 5.4 5.4 5.1
Inflasjon 8.70 7.1 6 5.5 5.5 5
Rentesats 9.50 9.5 10 10.5 10.5 10.25
Handelsbalanse 1651.00 3530 3520 3520 3520 3520
Nåværende situasjon -381.40 -850 -950 -900 -800 -950
Nåværende situasjon mot BNP -3.70 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 23.40 25.5 25.5 25.5 25.5 26
Offentlige Budsjetter -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Forretningstillit 7.00 3 5 5 4 7
Forbrukertillit 97.00 82 83 83 83 83
Butikkhandel (Månedlig) 15.10 15 15 15 15 5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 2.30 3.5 3 3 4 4.5
BNP 169.84 166 166 166 166 177
Bnp Faste Priser 32043.93 47406 72769 16417 33326 76043
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2935.00 11484 8559 3023 3052 18777
Bnp Per Innbygger 11075.01 11500 11500 11500 11500 11600
Bnp Per Innbygger Ppp 25337.15 25700 25700 25700 25700 26400
Brutto Nasjonal Produkt 70714083.60 71270942 57895041 71618605 71479540 74841443
Bnp Fra Landbruk 938587.30 2408700 3923156 409169 976131 4099698
Bnp Fra Construction 1745163.50 2877177 4413655 703405 1814970 4612270
Bnp Fra Manufacturing 4507164.60 6095030 9512686 2430801 4687451 9940757
Bnp Fra Mining 2576861.60 2107184 2266289 2444227 2679936 2368272
Bnp Fra Forvaltningsloven 381238.60 326009 375530 362404 396488 392429
Bnp Fra Tjenester 8053089.70 9391010 14867911 9220095 8375213 15536967
Bnp Fra Transport 1005832.90 1000916 1814888 1109507 1046066 1896557
Bnp Fra Verktøy 261834.70 342018 294703 335892 272308 307965

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 4.90 5.9 5.5 5.4 5.4 5.1
Arbeidsledige 451.40 445 445 445 445 446
Langtids arbeidsledighet 2.20 3.2 2.8 2.7 2.7 2.7
Lønn 252766.00 174000 174000 174000 174000 174000
Minstelønn 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
Befolkning 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 19.12
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Kvinner 60.00 58 58 58 58 58
Lønninger innen produksjon 257668.00 200000 200000 200000 200000 200000
Arbeidsledighet for unge 3.70 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 8.70 7.1 6 5.5 5.5 5
Konsumprisindeksen Kpi 900.70 890 902 915 940 948
KjerneInflasjon 8.20 5.8 5.8 5.8 5.8 5.3
Produsentpriser 1489.40 1250 1234 1281 1471 1271
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
produsentprisene endring 39.20 14 12 1 4 3
Bnp-Deflatoren 103.60 115 110 109 109 115
MatInflasjon 11.40 6.5 5 5 5 5
Kpi Transport 108.40 112 110 108 114 116

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 9.50 9.5 10 10.5 10.5 10.25
Internbankrente 10.50 10.5 11 11.5 11.5 11.25
Pengemengden M2 22155383.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
Bankenes balanse 34856685040.00 27523359798 28371399216 28371399216 28371399216 29502118441
Valutareserver 36800.00 35100 35100 35100 35100 35100
Sentralbankers balanse 11361265.00 8996439 9459617 9459617 9459617 10077189

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 1651.00 3530 3520 3520 3520 3520
Nåværende situasjon -381.40 -850 -950 -900 -800 -950
Nåværende situasjon mot BNP -3.70 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 3359.20 2850 2990 2990 2990 2990
Eksport 5010.20 6380 6510 6510 6510 6510
Utenlandsgjeld 164113.00 151821 151011 151011 151011 147772
Gullreserver 385.94 349 349 349 349 349
Råoljeproduksjon 1772.85 1920 1970 1970 1970 1970
Utenlandske Direkte Investeringer 4441.73 4300 4300 4300 4300 4300

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 23.40 25.5 25.5 25.5 25.5 26
Offentlige Budsjetter -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Regjeringens budsjetter verdi -1944453.39 11830879 11824003 11824003 11824003 11824003
Offentlige Utgifter 2132967.80 4422040 4046813 2196957 2218287 9689444
Statsgjeld 24089209.00 19120000 19120000 19120000 19120000 19120000
Militære Utgifter 1752.00 1500 1500 1500 1500 1500

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 7.00 3 5 5 4 7
Industriell Produksjon 1.90 4.5 4.5 2.5 -3.5 4
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Industriproduksjonen 4.70 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Lagerendringer 503455.00 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
Ledende økonomisk indeks 4.70 4.5 5 5 5 5
Produksjon PMI 49.20 55 51 51 51 50
Gruvedrift Produksjon -2.20 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Service PMI 51.40 51 50 50 50 50
Sammensatt Pmi 50.70 51 49 49 49 50
Bilregistreringer 3833317.00 3634335 3866942 3866942 3866942 3877084
Produksjon Av Kobber 22797.00 32200 32200 32200 32200 32200

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 97.00 82 83 83 83 83
Butikkhandel (Månedlig) 15.10 15 15 15 15 5
Butikkhandel (Årlig) 0.80 4.5 3 3 3 5
Forbruk 8065548.60 23025728 21583186 8307515 8388171 39415768
Konsumerkreditt 8864736.00 7289147 5907527 7965721 8894539 8100673
Bensinpriser 0.44 0.42 0.4 0.38 0.36 0.34

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 113.60 106 106 106 106 106
Konstruksjonsflyt ut 10.80 8.5 5.5 5.5 5.5 5.5


Kasakhstan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.