Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 385.81 388 390 392 395 399
Aksjemarkedet 2190.36 2169 2149 2128 2107 2067
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 4.10 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
Arbeidsledighet 4.80 4.9 5 5 5 4.7
Inflasjon 5.20 4.9 5.3 5.1 5.2 4.9
Rentesats 9.25 9.25 9.5 9.5 9.5 9.5
Handelsbalanse 530.00 2520 3530 2300 2700 3530
Nåværende situasjon -2347.60 200 1250 -280 -460 1140
Nåværende situasjon mot BNP 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
Regjeringens gjeld mot BNP 21.90 20 20 18 18 18
Offentlige Budsjetter -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
Forretningstillit 9.00 11 8 8 8 10
Forbrukertillit 77.00 83 85 85 85 87
Butikkhandel (Månedlig) 8.30 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 4.10 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
BNP 170.54 168 168 177 177 177
Bnp Faste Priser 27696.95 41310 60784 13629 28666 62790
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2376.00 7960 13189 2462 2459 13624
Bnp Per Innbygger 11165.50 10935 10935 11047 11047 11047
Bnp Per Innbygger Ppp 24738.40 24483 24483 24563 24563 24563
Brutto Nasjonal Produkt 59613707.50 55012928 61640574 61759801 61700187 63674712
Bnp Fra Landbruk 274580.60 1718682 2615202 284466 284191 2701503
Bnp Fra Construction 444065.40 2198907 3382128 460052 459608 3493738
Bnp Fra Manufacturing 1631421.70 4867910 7297949 1690153 1688521 7538781
Bnp Fra Mining 2125713.40 6565614 9342509 2202239 2200113 9650812
Bnp Fra Forvaltningsloven 322876.20 685394 1406634 334500 334177 1453053
Bnp Fra Tjenester 7313193.70 21903026 33602087 7576469 7569155 34710956
Bnp Fra Transport 1084730.30 3166929 5039180 1123781 1122696 5205473
Bnp Fra Verktøy 307004.90 831045 1147874 318057 317750 1185754
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 4.80 4.9 5 5 5 4.7
Arbeidsledige 441.70 436 436 436 436 434
Langtids arbeidsledighet 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Lønn 186221.00 163000 168000 168000 168000 174000
Minstelønn 42500.00 42500 42500 44000 44000 44000
Befolkning 18.16 18.8 18.17 18.42 18.42 18.42
Levelønn Family 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
Lønn Å Leve Av Individuell 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
Lønn Høy Dyktige 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
Lønninger innen produksjon 201741.00 187500 188800 188800 188800 200000
Lønn Lav Dyktige 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
Arbeidsledighet for unge 3.60 4.2 4.3 4.3 4.3 4.1
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 5.20 4.9 5.3 5.1 5.2 4.9
Konsumprisindeksen Kpi 774.30 773 791 800 812 830
KjerneInflasjon 6.22 6.2 5.9 5.9 5.9 5.3
Produsentpriser 1169.12 1276 1248 1259 1287 1329
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.2 0.7 0.7 0.7 0.5
MatInflasjon 9.00 3.2 2.9 2.9 2.9 2.7
Kpi Transport 101.50 112 110 107 107 116
produsentprisene endring 3.60 10.5 10 9.5 9 6.5
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 9.25 9.25 9.5 9.5 9.5 9.5
Internbankrente 10.25 10 10.25 10.25 10.25 10.25
Pengemengden M2 14923589.00 16215000 16496000 16496000 16496000 17599000
Valutareserver 28194.00 31470 32400 32400 32400 35100
Bankenes balanse 25349972489.00 24100000000 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000
Sentralbankers balanse 7542280.00 6850000 7000000 7000000 7000000 8080000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 530.00 2520 3530 2300 2700 3530
Nåværende situasjon -2347.60 200 1250 -280 -460 1140
Nåværende situasjon mot BNP 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
Import 3832.90 2950 2720 2940 2980 2850
Eksport 4362.90 5470 6250 5240 5680 6380
Utenlandsgjeld 157648.00 167087 164186 163323 163166 169604
Gullreserver 379.97 340 343 343 343 349
Råoljeproduksjon 1678.00 1830 1800 1820 1870 1920
Utenlandske Direkte Investeringer 5964.13 5858 6100 6100 6100 4300
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 21.90 20 20 18 18 18
Offentlige Budsjetter -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
Offentlige Utgifter 1140647.30 3763203 5340126 1181711 1180570 5516350
Statsgjeld 17517832.00 19100000 19090000 19090000 19090000 19120000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.00 11 11 11 11 11
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 9.00 11 8 8 8 10
Industriell Produksjon 6.90 4.2 6.2 5.5 1.9 5.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.30 -2.6 0.2 0.2 0.2 0.6
Industriproduksjonen 4.30 4.7 5.1 5.1 5.1 4.5
Lagerendringer 424624.00 2220000 2620000 2620000 2620000 2700000
Ledende økonomisk indeks 5.10 4 5.5 4.2 5.2 6.5
Bilregistreringer 3687597.00 3760000 3750000 3750000 3750000 3745000
Produksjon Av Kobber 42980.00 31150 30900 30900 30900 32200
Gruvedrift Produksjon 8.30 4.8 5.1 5.1 5.1 3.8
Stål~~pos=trunc 350.00 426 439 439 439 450
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 77.00 83 85 85 85 87
Butikkhandel (Månedlig) 8.30 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Butikkhandel (Årlig) 6.30 6.2 7.1 6.2 6.8 6
Forbruk 6396442.70 20070587 30004473 6626715 6620318 30994620
Konsumerkreditt 6012263.00 5279546 5482909 5632008 6039676 5663845
Bensinpriser 0.45 0.43 0.42 0.41 0.39 0.39
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 104.10 104 105 105 105 106
Konstruksjonsflyt ut 16.80 -0.8 1.3 1.3 1.3 10.1


Kasakhstan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.