Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 384.91 383 385 388 390 395
Aksjemarkedet 2259.23 2267 2245 2224 2202 2160
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 3.80 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
Arbeidsledighet 4.80 4.9 5 5 5 4.7
Inflasjon 5.40 5.2 5.3 5.1 5.2 4.9
Rentesats 9.00 9 9.5 9.5 9.5 9
Handelsbalanse 1534.20 2500 3094 3094 3094 3380
Nåværende situasjon 834.80 200 1250 -280 -460 1140
Nåværende situasjon mot BNP 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
Regjeringens gjeld mot BNP 21.90 20 20 18 18 18
Offentlige Budsjetter -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
Forretningstillit 9.00 11 8 8 8 10
Forbrukertillit 79.00 83 85 85 85 87
Butikkhandel (Månedlig) 8.60 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 3.80 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
BNP 170.54 168 168 177 177 177
Bnp Faste Priser 13155.37 41389 60784 60902 13629 63094
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2376.00 7975 7944 7960 13214 8246
Bnp Per Innbygger 11165.50 10935 10935 11047 11047 11047
Bnp Per Innbygger Ppp 24738.40 24483 24483 24563 24563 24563
Brutto Nasjonal Produkt 51966817.40 53941556 53733689 53837623 53837623 55775569
Bnp Fra Landbruk 2455882.10 1722956 1716316 1719636 2544294 1781536
Bnp Fra Construction 3176597.00 2213953 2205422 2209688 3290954 2289228
Bnp Fra Manufacturing 6834679.40 4829560 4810949 4820254 7080728 4993765
Bnp Fra Mining 8909458.60 6491799 6466782 6479291 9230199 6712520
Bnp Fra Forvaltningsloven 888538.50 911219 907707 909463 920526 942200
Bnp Fra Tjenester 32023586.20 22174225 22088775 22131500 33176435 22928148
Bnp Fra Transport 4871974.20 3128389 3116334 3122362 5047365 3234755
Bnp Fra Verktøy 1108182.10 837302 834076 835689 1148077 865770
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 4.80 4.9 5 5 5 4.7
Arbeidsledige 442.70 436 436 436 436 434
Langtids arbeidsledighet 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 1.9
Lønn 177963.00 163000 168000 168000 168000 174000
Minstelønn 42500.00 42500 42500 44000 44000 44000
Befolkning 18.16 18.8 18.17 18.42 18.42 18.42
Levelønn Family 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
Lønn Å Leve Av Individuell 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
Lønn Høy Dyktige 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
Lønninger innen produksjon 189242.00 187500 188800 188800 188800 200000
Lønn Lav Dyktige 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
Arbeidsledighet for unge 3.60 4.2 4.3 4.3 4.3 4.1
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 5.40 5.2 5.3 5.1 5.2 4.9
Konsumprisindeksen Kpi 771.40 775 793 794 800 830
KjerneInflasjon 6.16 6.2 5.9 5.9 5.9 5.3
Produsentpriser 1180.29 1395 1352 1337 1259 1451
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.2 0.7 0.7 0.7 0.5
MatInflasjon 8.10 3.2 2.9 2.9 2.9 2.7
Kpi Transport 101.90 113 110 107 107 116
produsentprisene endring 8.20 10.5 10 9.5 9 6.5
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 9.00 9 9.5 9.5 9.5 9
Internbankrente 10.00 10 10.5 10.5 10.5 10
Pengemengden M2 15132426.00 16215000 16496000 16496000 16496000 17599000
Valutareserver 28185.00 31470 32400 32400 32400 35100
Bankenes balanse 24551829877.00 24100000000 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000
Sentralbankers balanse 7806307.00 6850000 7000000 7000000 7000000 8080000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 1534.20 2500 3094 3094 3094 3380
Nåværende situasjon 834.80 200 1250 -280 -460 1140
Nåværende situasjon mot BNP 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
Import 3534.30 2950 2720 2940 2980 2850
Eksport 5068.50 5470 6250 5240 5680 6380
Utenlandsgjeld 157648.00 168000 168550 164186 164503 165774
Gullreserver 353.30 340 343 343 343 349
Råoljeproduksjon 1878.00 1837 1859 1859 1859 1870
Utenlandske Direkte Investeringer 5964.13 5858 6100 6100 6100 4300
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 21.90 20 20 18 18 18
Offentlige Budsjetter -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
Offentlige Utgifter 1140647.30 3770468 3755938 3763203 5350455 3898664
Statsgjeld 16585400.00 19100000 19090000 19090000 19090000 19120000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.00 11 11 11 11 11
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 9.00 11 8 8 8 10
Industriell Produksjon 5.90 4.5 6.2 6.2 6.2 5.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 6.80 -2.6 0.2 0.2 0.2 0.6
Industriproduksjonen 2.50 4.7 5.1 5.1 5.1 4.5
Lagerendringer 424624.00 2220000 2620000 2620000 2620000 2700000
Ledende økonomisk indeks 7.20 4 4.2 4.2 4.2 6.5
Bilregistreringer 3774908.00 3760000 3750000 3750000 3750000 3745000
Produksjon Av Kobber 38913.00 31150 30900 30900 30900 32200
Gruvedrift Produksjon 8.60 4.8 5.1 5.1 5.1 3.8
Stål~~pos=trunc 395.00 426 439 439 439 450
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 79.00 83 85 85 85 87
Butikkhandel (Månedlig) 8.60 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Butikkhandel (Årlig) 7.30 6.2 6.8 6.8 6.8 6
Forbruk 6396442.70 20109333 20031840 20070587 30062509 20793050
Konsumerkreditt 5659278.00 5289738 5482909 5549546 5632008 5691260
Bensinpriser 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.43
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 103.40 104 105 105 105 106
Konstruksjonsflyt ut 15.60 -0.8 1.3 1.3 1.3 10.1


Kasakhstan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.