Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Aksjemarkedet 2694.96 2602 2532 2463 2396 2268

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Årlig Vekstrate 4.40 2.9 3.6 3.5 3.8 4.3
Arbeidsledighet 4.90 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8
Inflasjon 14.50 14.5 13.9 12.5 11.2 13.9
Rentesats 14.00 14 12 11.5 11 9.25
Handelsbalanse 3742.00 4000 3950 3850 3700 3200
Nåværende situasjon 2194.00 2200 2000 1900 2100 1500
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8
Regjeringens gjeld mot BNP 27.40 26 26 26 26 26
Offentlige Budsjetter -4.00 -2 -2 -2.2 -2.2 -2.2
Forretningstillit 2.00 6 7 6 6 8
Forbrukertillit 101.00 85 85 85 84 83
Butikkhandel (Månedlig) 6.10 15 5 5 5 5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Årlig Vekstrate 4.40 2.9 3.6 3.5 3.8 4.3
BNP 190.81 180 180 186 186 186
Bnp Faste Priser 18801.50 33165 54204 84195 19460 87815
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19276.00 6825 12536 19970 19951 20829
Bnp Per Innbygger 10963.71 11800 11800 12500 12500 12500
Bnp Per Innbygger Ppp 25337.15 26400 26400 27400 27400 27400
Hele året BNP-vekst 4.00 2.9 2.5 3.5 3.8 3.9
Bnp Fra Landbruk 4202632.90 971438 2732126 4353928 4349725 4541147
Bnp Fra Construction 4785542.90 1806244 3140747 4957822 4953037 5171009
Bnp Fra Manufacturing 11417950.70 4664915 7259591 11828997 11817579 12337644
Bnp Fra Mining 11436623.60 2667052 7736340 11848342 11836905 12357821
Bnp Fra Forvaltningsloven 1567615.30 758745 1062606 1624049 1622482 1693884
Bnp Fra Tjenester 10610224.10 8334948 10917921 10992192 10981582 11464856
Bnp Fra Transport 5399916.00 1041037 3295349 5594313 5588913 5834868
Bnp Fra Verktøy 429392.60 270999 468789 444851 444421 463979
Brutto Nasjonal Produkt 70714083.60 73189077 72764792 73259791 73189077 76409962

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Arbeidsledighet 4.90 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8
Arbeidsledige 453.10 445 446 446 446 446
Langtids arbeidsledighet 2.20 2.1 2 2 2 2
Lønn 286936.00 174000 174000 174000 174000 174000
Minstelønn 60000.00 60000 60000 69000 69000 69000
Befolkning 19.12 18.88 19.12 19.12 19.12 19.12
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Kvinner 60.50 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5
Lønninger innen produksjon 326454.00 200000 200000 200000 200000 200000
Arbeidsledighet for unge 3.70 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflasjon 14.50 14.5 13.9 12.5 11.2 13.9
Konsumprisindeksen Kpi 1004.10 1036 1052 1093 1117 1198
KjerneInflasjon 13.54 12 11 9 7.5 6
Produsentpriser 1769.40 2197 2158 2332 2212 3194
Bnp-Deflatoren 110.60 119 119 126 124 143
MatInflasjon 19.20 18 17.5 15 12 9
Kpi Transport 112.80 114 114 115 116 116
produsentprisene endring 29.00 48 34 25 25 48
Inflasjonen (Månedlig) 1.60 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Rentesats 14.00 14 12 11.5 11 9.25
Internbankrente 10.50 10.5 8.5 8 7.5 7.5
Pengemengden M2 22903738.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
Bankenes balanse 37770118765.00 38500000000 39700000000 40800000000 41900000000 43900000000
Valutareserver 32768.00 33950 34400 34400 35300 36000
Sentralbankers balanse 10813203.00 10990000 12500000 11800000 12800000 13600000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Handelsbalanse 3742.00 4000 3950 3850 3700 3200
Nåværende situasjon 2194.00 2200 2000 1900 2100 1500
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8
Import 3691.10 3850 3850 3800 3700 3800
Eksport 7433.10 7800 7700 7500 7700 7000
Utenlandsgjeld 165057.00 17200 17300 17300 17500 18500
Gullreserver 368.12 359 359 360 360 360
Råoljeproduksjon 1921.00 1920 1980 1920 1890 1990
Utenlandske Direkte Investeringer 6888.69 4100 4600 4600 5500 7300

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 27.40 26 26 26 26 26
Offentlige Budsjetter -4.00 -2 -2 -2.2 -2.2 -2.2
Regjeringens budsjetter verdi -263784.25 -320000 -340000 -150000 -200000 -350000
Offentlige Utgifter 9592758.30 4708096 7047987 9938098 9928505 10365436
Statens Inntekter 6588987.08 11500000 15912000 4800000 8550000 15624000
Statsgjeld 25012430.00 27500000 28800000 28900000 29500000 31500000
Militære Utgifter 1752.00 1900 1900 2100 2100 2100

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 5.50 5.5 9.5 9.5 9.5 5.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 3.50 3.5 9.5 9.5 9.5 3.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forretningstillit 2.00 6 7 6 6 8
Industriell Produksjon 3.10 1.5 2.8 3 3.5 4
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.80 3 7 5 1 6
Industriproduksjonen 3.60 1.5 3.2 1.7 2 3.5
Lagerendringer 2700996.00 2500000 2500000 500000 800000 2500000
Sammensatt Pmi 53.90 51.8 51.5 52 51.8 51
Bilregistreringer 3823564.00 3850000 3870000 3890000 3900000 3990000
Produksjon Av Kobber 45736.00 29000 39000 42000 37000 40000
Service PMI 54.30 54.1 50 50 50 50
Produksjon PMI 53.00 51.2 51.2 51 51.4 50.9
Gruvedrift Produksjon 0.80 3.8 3.8 4 4 4

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forbrukertillit 101.00 85 85 85 84 83
Butikkhandel (Månedlig) 6.10 15 5 5 5 5
Butikkhandel (Årlig) 12.90 -5 5 3.3 3.3 8
Forbruk 41439914.50 15749477 25816180 42931751 42890312 44777817
Konsumerkreditt 11628178.00 9871704 11125447 11559074 12070049 11603841
Bensinpriser 0.45 0.47 0.48 0.5 0.52 0.52

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Boligpriser 119.30 115 114 110 110 108
Konstruksjonsflyt ut 13.90 5.5 5.5 3.5 4 5


Kasakhstan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.