Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 444.11 446 447 449 451 454
Aksjemarkedet 2209.51 2170 2130 2092 2054 1978

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate 4.50 3.8 3.5 3.5 3.5 3.8
Arbeidsledighet 4.80 5.3 5.5 5.8 6.3 6.7
Inflasjon 6.40 5.4 5 4.9 4.9 4.9
Rentesats 9.50 8.5 7.5 7.5 7.5 8
Handelsbalanse 1902.10 2700 2610 3530 3530 3520
Nåværende situasjon -1278.80 -500 -500 1140 1140 950
Nåværende situasjon mot BNP -0.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9 -1.9
Regjeringens gjeld mot BNP 21.90 25 25 25 25.5 25.5
Offentlige Budsjetter -2.40 -3 -3 -3 -4.5 -4.5
Forretningstillit 5.00 -2 -1 2 3 5
Forbrukertillit 84.00 73 76 79 82 83
Butikkhandel (Månedlig) -1.10 1.8 1.8 2.9 2.9 2.9
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate 4.50 3.8 3.5 3.5 3.5 3.8
BNP 168.50 184 184 184 190 190
Bnp Faste Priser 68639.48 28223 44912 71042 71042 73741
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 10275.00 5790 10455 10635 10635 11039
Bnp Per Innbygger 11165.50 11638 11638 11638 11874 11874
Bnp Per Innbygger Ppp 24738.40 24462 24563 24563 24462 25563
Brutto Nasjonal Produkt 59613707.50 60746368 60656947 61700187 61700187 64044794
Bnp Fra Landbruk 3092417.60 6918111 1918814 3200652 3200652 3322277
Bnp Fra Construction 3778403.20 1326784 2473533 3910647 3910647 4059252
Bnp Fra Manufacturing 5164537.70 3381072 5254917 5345297 5345297 5548418
Bnp Fra Mining 6944960.40 4874643 7066497 7188034 7188034 7461179
Bnp Fra Forvaltningsloven 809170.90 535923 823331 837492 837492 869317
Bnp Fra Tjenester 23425450.70 15291628 23835396 24245341 24245341 25166664
Bnp Fra Transport 3414175.30 2282294 3473923 3533671 3533671 3667951
Bnp Fra Verktøy 708187.00 477274 720580 732974 732974 760827

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 4.80 5.3 5.5 5.8 6.3 6.7
Arbeidsledige 441.60 444 445 445 445 445
Langtids arbeidsledighet 2.10 2.1 2.1 2.1 2.6 2.6
Lønn 198200.00 168000 168000 174000 174000 174000
Minstelønn 42500.00 44000 44000 44000 44000 45500
Befolkning 18.63 18.64 18.64 18.64 18.88 18.88
Levelønn Family 128600.00 118000 118000 120000 120000 193900
Lønn Å Leve Av Individuell 85600.00 86500 86500 87000 87000 87000
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Lønn Høy Dyktige 137400.00 152000 152000 156100 156100 160000
Lønninger innen produksjon 234375.00 188800 188800 200000 200000 200000
Arbeidsledighet for unge 3.80 4.3 4.3 4.1 4.1 4.1

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 6.40 5.4 5 4.9 4.9 4.9
Konsumprisindeksen Kpi 802.80 813 815 831 842 872
KjerneInflasjon 6.52 5.9 5.9 5.3 5.3 5.3
Produsentpriser 1149.20 1287 1241 1225 1224 1274
Bnp-Deflatoren 6.40 6.75 6.72 6.71 6.71 7.04
MatInflasjon 8.60 5 4.5 4 4.5 5
Kpi Transport 105.20 107 107 106 109 111
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5
produsentprisene endring 2.50 9 9 6.5 6.5 4

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 9.50 8.5 7.5 7.5 7.5 8
Internbankrente 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 14
Pengemengden M2 15507593.00 16496000 16496000 17599000 17599000 17599000
Valutareserver 29891.00 32400 32400 35100 35100 35100
Bankenes balanse 26113749910.00 26675320379 26958000185 27240679991 27523359798 28371399216
Sentralbankers balanse 8224474.00 8533260 8687653 8842046 8996439 9459617

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 1902.10 2700 2610 3530 3530 3520
Nåværende situasjon -1278.80 -500 -500 1140 1140 950
Nåværende situasjon mot BNP -0.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9 -1.9
Import 2428.50 2980 3080 2850 2850 2990
Eksport 4330.60 5680 5690 6380 6380 6510
Utenlandsgjeld 156802.00 168550 164186 165774 165774 165774
Gullreserver 377.48 343 343 349 349 349
Råoljeproduksjon 1949.00 1870 1900 1920 1920 1970
Utenlandske Direkte Investeringer 5687.19 6100 6100 4300 4300 4300

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 21.90 25 25 25 25.5 25.5
Offentlige Budsjetter -2.40 -3 -3 -3 -4.5 -4.5
Regjeringens budsjetter verdi -87644.66 9798376 9798376 11830879 11830879 11824003
Offentlige Utgifter 4258344.80 2876005 4332866 4407387 4407387 4574868
Statsgjeld 18079072.00 19090000 19090000 19120000 19120000 19120000
Militære Utgifter 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 5.00 -2 -1 2 3 5
Industriell Produksjon 7.50 1.9 0.7 5.7 5.7 5.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.70 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6
Industriproduksjonen 7.80 5.1 5.1 4.5 4.5 4.5
Lagerendringer 2073373.00 2620000 2620000 2700000 2700000 2700000
Ledende økonomisk indeks 5.30 5.2 5.7 6.5 6.5 6.5
Sammensatt Pmi 45.20 42 41 46 47 49
Bilregistreringer 3907533.00 3701729 3679264 3656800 3634335 3866942
Produksjon Av Kobber 39068.00 30900 30900 32200 32200 32200
Service PMI 46.60 42 45 46 48 49
Stål~~pos=trunc 330.00 439 439 450 450 450
Gruvedrift Produksjon 2.80 5.1 5.1 3.8 3.8 3.8
Produksjon PMI 48.80 43 45 48 49 51

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 84.00 73 76 79 82 83
Butikkhandel (Månedlig) -1.10 1.8 1.8 2.9 2.9 2.9
Butikkhandel (Årlig) 3.40 6.2 6 6 6 6
Forbruk 21758916.00 13865982 22139697 22520478 22520478 23376256
Konsumerkreditt 6785699.00 5946309 6345469 6894474 7023198 7156465
Bensinpriser 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Boligpriser 107.20 105 105 106 106 106
Konstruksjonsflyt ut 17.70 15 20 5.5 8.5 5.5


Kasakhstan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.