Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 426.78 428 430 431 433 436
Aksjemarkedet 3369.82 3327 3266 3208 3149 3033

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Vekstrate -1.60 2.5 3.5 3 2.8 4.5
Arbeidsledighet 4.90 6 5.9 5.5 5.4 5.1
Inflasjon 7.20 7.4 7.1 6 5.5 5
Rentesats 9.00 9 9 9 9 9
Handelsbalanse 1027.60 3380 3530 3380 3380 3380
Nåværende situasjon -1200.00 -1500 -850 -950 -900 -950
Nåværende situasjon mot BNP -4.00 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 23.40 25.5 25.5 25.5 25.5 26
Offentlige Budsjetter -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Forretningstillit 6.00 3 3 5 5 7
Forbrukertillit 79.00 82 82 83 83 83
Butikkhandel (Månedlig) -18.80 2.5 15 15 15 5
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Vekstrate -1.60 2.5 3.5 3 2.8 4.5
BNP 180.16 166 166 166 166 177
Bnp Faste Priser 15798.32 29110 46390 72238 72098 75489
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 17445.00 6034 11484 11429 11407 11943
Bnp Per Innbygger 11518.40 11500 11500 11500 11500 11600
Bnp Per Innbygger Ppp 26351.40 25700 25700 25700 25700 26400
Brutto Nasjonal Produkt 70714083.60 71270942 71966268 71618605 71479540 74841443
Bnp Fra Landbruk 392701.90 478528 1576962 1569344 1566297 1639965
Bnp Fra Construction 682289.80 962646 1281685 1275493 1273017 1332891
Bnp Fra Manufacturing 2344444.30 1845834 2209204 2198532 2194263 2297466
Bnp Fra Mining 2185173.20 2165600 2107184 2097004 2092932 2191369
Bnp Fra Forvaltningsloven 351847.60 337387 326009 324435 323805 339034
Bnp Fra Tjenester 8951548.20 7195256 9391010 9345643 9327496 9766197
Bnp Fra Transport 998819.40 929564 1000916 996081 994147 1040905
Bnp Fra Verktøy 378146.80 284837 342018 340366 339705 355683

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 4.90 6 5.9 5.5 5.4 5.1
Arbeidsledige 451.30 445 445 445 445 446
Langtids arbeidsledighet 2.00 1.9 2.2 1.7 1.7 1.7
Lønn 231319.00 174000 174000 174000 174000 174000
Minstelønn 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
Befolkning 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 19.12
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Kvinner 60.00 58 59 58 58 58
Lønninger innen produksjon 257891.00 200000 200000 200000 200000 200000
Arbeidsledighet for unge 3.70 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 7.20 7.4 7.1 6 5.5 5
Konsumprisindeksen Kpi 880.90 886 890 902 915 948
KjerneInflasjon 7.24 4.5 5.8 5.8 5.8 5.3
Produsentpriser 1372.00 1206 1250 1234 1281 1271
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
produsentprisene endring 48.20 28 14 12 1 3
Bnp-Deflatoren 103.60 116 115 110 109 115
MatInflasjon 9.30 8.5 6.5 5 5 5
Kpi Transport 106.60 112 112 110 108 116

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 9.00 9 9 9 9 9
Internbankrente 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Pengemengden M2 20814132.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
Bankenes balanse 32996357839.00 27523359798 27523359798 28371399216 28371399216 29502118441
Valutareserver 36444.00 35100 35100 35100 35100 35100
Sentralbankers balanse 10417374.00 8996439 8996439 9459617 9459617 10077189

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 1027.60 3380 3530 3380 3380 3380
Nåværende situasjon -1200.00 -1500 -850 -950 -900 -950
Nåværende situasjon mot BNP -4.00 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 3452.90 2850 2850 2990 2990 2990
Eksport 4480.50 6380 6380 6510 6510 6510
Utenlandsgjeld 163361.00 152631 151821 151011 151011 147772
Gullreserver 395.85 349 349 349 349 349
Råoljeproduksjon 1817.56 1920 1920 1970 1970 1970
Utenlandske Direkte Investeringer 4445.80 4300 4300 4300 4300 4300

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 23.40 25.5 25.5 25.5 25.5 26
Offentlige Budsjetter -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Regjeringens budsjetter verdi -957248.03 11830879 11830879 11824003 11824003 11824003
Offentlige Utgifter 9002130.90 4283599 4422040 4400677 4392132 4598708
Statsgjeld 21438426.00 19120000 19120000 19120000 19120000 19120000
Militære Utgifter 1752.00 1500 1500 1500 1500 1500

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 6.00 3 3 5 5 7
Industriell Produksjon 3.00 6.5 4.5 4.5 2.5 4
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Industriproduksjonen 8.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Lagerendringer 2702989.00 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
Ledende økonomisk indeks 11.70 5.5 4.5 5 5 5
Produksjon PMI 50.60 53 55 51 51 50
Gruvedrift Produksjon -4.60 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Service PMI 52.80 51 51 50 50 50
Stål~~pos=trunc 355.00 450 450 450 450 450
Sammensatt Pmi 52.20 51 51 49 49 50
Bilregistreringer 3849901.00 3634335 3634335 3866942 3866942 3877084
Produksjon Av Kobber 41041.00 32200 32200 32200 32200 32200

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 79.00 82 82 83 83 83
Butikkhandel (Månedlig) -18.80 2.5 15 15 15 5
Butikkhandel (Årlig) 41.70 7 4.5 3 3 5
Forbruk 36619843.40 13722291 23025728 22914493 22869998 23945645
Konsumerkreditt 7949733.00 6955786 7289147 7751840 7777785 8100673
Bensinpriser 0.44 0.38 0.36 0.41 0.33 0.31

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 111.80 106 106 106 106 106
Konstruksjonsflyt ut 11.00 8.5 8.5 5.5 5.5 5.5


Kasakhstan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.