Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 387.96 391 393 394 396 400
Aksjemarkedet 2330.29 2229 2208 2188 2167 2127
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 4.10 3.4 3.6 3.5 3.2 3.3
Arbeidsledighet 4.80 4.8 5 5 5 5
Inflasjon 5.50 5.3 5.1 5.2 5 4.9
Rentesats 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Handelsbalanse 1831.80 3094 3094 2300 2700 3380
Nåværende situasjon -2793.20 1250 -280 -460 -460 1140
Nåværende situasjon mot BNP 0.50 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Regjeringens gjeld mot BNP 21.90 20 18 18 18 18
Offentlige Budsjetter -1.40 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Forretningstillit 7.00 8 8 8 8 10
Forbrukertillit 77.00 85 85 85 85 87
Butikkhandel (Månedlig) -6.90 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 4.10 3.4 3.6 3.5 3.2 3.3
BNP 170.54 168 177 177 177 177
Bnp Faste Priser 27696.95 60784 60902 13629 28666 63094
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5682.00 7944 7960 2462 2459 8246
Bnp Per Innbygger 11165.50 10935 11047 11047 11047 11047
Bnp Per Innbygger Ppp 24738.40 24483 24563 24563 24563 24563
Brutto Nasjonal Produkt 59613707.50 53733689 53837623 61759801 61700187 55775569
Bnp Fra Landbruk 6789118.00 1716316 1719636 284466 284191 1781536
Bnp Fra Construction 13020451.00 2205422 2209688 460052 459608 2289228
Bnp Fra Manufacturing 3318029.40 4810949 4820254 1690153 1688521 4993765
Bnp Fra Mining 47837518.00 6466782 6479291 2202239 2200113 6712520
Bnp Fra Forvaltningsloven 525930.40 907707 909463 334500 334177 942200
Bnp Fra Tjenester 15006504.90 22088775 22131500 7576469 7569155 22928148
Bnp Fra Transport 22397386.00 3116334 3122362 1123781 1122696 3234755
Bnp Fra Verktøy 4683750.00 834076 835689 318057 317750 865770
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 4.80 4.8 5 5 5 5
Arbeidsledige 443.20 436 436 436 436 434
Langtids arbeidsledighet 2.20 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9
Lønn 188634.00 168000 168000 168000 168000 174000
Minstelønn 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
Befolkning 18.16 18.24 18.32 18.32 18.32 18.32
Levelønn Family 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
Lønn Å Leve Av Individuell 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
Lønn Høy Dyktige 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
Lønninger innen produksjon 209170.00 188800 188800 188800 188800 200000
Lønn Lav Dyktige 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
Arbeidsledighet for unge 3.60 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 5.50 5.3 5.1 5.2 5 4.9
Konsumprisindeksen Kpi 780.80 793 794 800 812 830
KjerneInflasjon 6.09 5.9 5.9 5.9 5.9 5.3
Produsentpriser 1158.67 1248 1259 1287 1241 1329
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5
MatInflasjon 9.70 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7
Kpi Transport 101.50 110 107 107 107 116
produsentprisene endring -1.40 10 9.5 9 9 6.5
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Internbankrente 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Pengemengden M2 15200475.00 16496000 16496000 16496000 16496000 17599000
Valutareserver 29501.00 32400 32400 32400 32400 35100
Bankenes balanse 26118294045.00 25200000000 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000
Sentralbankers balanse 7879416.00 7000000 7000000 7000000 7000000 8080000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 1831.80 3094 3094 2300 2700 3380
Nåværende situasjon -2793.20 1250 -280 -460 -460 1140
Nåværende situasjon mot BNP 0.50 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Import 3323.60 2720 2940 2980 3080 2850
Eksport 5155.40 6250 5240 5680 5690 6380
Utenlandsgjeld 158309.00 168550 164186 163323 163166 165774
Gullreserver 377.48 343 343 343 343 349
Råoljeproduksjon 1940.00 1800 1820 1870 1900 1920
Utenlandske Direkte Investeringer 1833.00 6100 6100 6100 6100 4300
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 21.90 20 18 18 18 18
Offentlige Budsjetter -1.40 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Offentlige Utgifter 2822380.10 3755938 3763203 1181711 1180570 3898664
Statsgjeld 18079072.00 19090000 19090000 19090000 19090000 19120000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.00 11 11 11 11 11
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 7.00 8 8 8 8 10
Industriell Produksjon 5.40 6.2 5.5 1.9 0.7 5.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
Industriproduksjonen 1.50 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Lagerendringer 1288867.00 2620000 2620000 2620000 2620000 2700000
Ledende økonomisk indeks 5.40 5.5 5.5 5.2 5.7 6.5
Bilregistreringer 3709639.00 3750000 3750000 3750000 3750000 3745000
Produksjon Av Kobber 41571.00 30900 30900 30900 30900 32200
Gruvedrift Produksjon 9.40 5.1 5.1 5.1 5.1 3.8
Stål~~pos=trunc 360.00 439 439 439 439 450
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 77.00 85 85 85 85 87
Butikkhandel (Månedlig) -6.90 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Butikkhandel (Årlig) 6.10 7.1 6.2 6.2 6 6
Forbruk 13607441.10 20031840 20070587 6626715 6620318 20793050
Konsumerkreditt 6236333.00 5482909 5549546 5632008 6039676 5691260
Bensinpriser 0.45 0.4 0.39 0.38 0.37 0.34
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 105.70 105 105 105 105 106
Konstruksjonsflyt ut 20.50 1.3 1.3 1.3 1.3 10.1


Kasakhstan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.