Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 378.46 384 386 387 389 392
Aksjemarkedet 2277.42 2343 2322 2302 2282 2242
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 4.50 4.5 4.5 4.3 4.7 3.6
Arbeidsledighet 4.80 5 5 5 5 5
Inflasjon 5.40 5.2 5.2 5 4.9 4.9
Rentesats 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.5
Handelsbalanse 1725.80 3100 2700 2610 3380 3380
Nåværende situasjon -2834.60 -300 -500 -460 1140 950
Nåværende situasjon mot BNP -0.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
Regjeringens gjeld mot BNP 21.90 18 18 18 18 17
Offentlige Budsjetter -1.40 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
Forretningstillit 5.00 9 7 8 10 10
Forbrukertillit 84.00 85 85 85 87 87
Butikkhandel (Månedlig) 1.00 1.8 1.8 1.65 2.9 2.9
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 4.50 4.5 4.5 4.3 4.7 3.6
BNP 170.54 184 184 184 184 190
Bnp Faste Priser 44139.40 13451 28320 45088 46214 47878
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 10275.00 2429 5810 10496 10758 11145
Bnp Per Innbygger 11165.50 11638 11638 11638 11638 11874
Bnp Per Innbygger Ppp 24738.40 24563 24563 24563 24563 24563
Brutto Nasjonal Produkt 59613707.50 60955016 60955016 60895402 62415552 64662512
Bnp Fra Landbruk 1885812.00 280759 6941873 1926357 1974445 2045525
Bnp Fra Construction 2430991.10 454057 1331341 2483257 2545248 2636877
Bnp Fra Manufacturing 3318029.40 1668129 3392685 3389367 3473977 3599040
Bnp Fra Mining 47837518.00 2173542 48913862 48866025 50085881 51888973
Bnp Fra Forvaltningsloven 525930.40 330141 537764 537238 550649 570472
Bnp Fra Tjenester 15006504.90 7477741 15344151 15329145 15711811 16277436
Bnp Fra Transport 22397386.00 1109137 22901327 22878930 23450063 24294265
Bnp Fra Verktøy 4683750.00 313913 4789134 4784451 4903886 5080426
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 4.80 5 5 5 5 5
Arbeidsledige 443.60 436 436 436 434 434
Langtids arbeidsledighet 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Lønn 199151.00 168000 168000 168000 174000 174000
Minstelønn 42500.00 44000 44000 44000 44000 45500
Befolkning 18.16 18.64 18.64 18.64 18.64 18.88
Levelønn Family 128600.00 118000 118000 118000 120000 193900
Lønn Å Leve Av Individuell 85600.00 86500 86500 86500 87000 87000
Lønn Høy Dyktige 137400.00 152000 152000 152000 156100 160000
Lønninger innen produksjon 209170.00 188800 188800 188800 200000 200000
Lønn Lav Dyktige 73200.00 73500 73500 73500 73700 75000
Arbeidsledighet for unge 3.80 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 5.40 5.2 5.2 5 4.9 4.9
Konsumprisindeksen Kpi 792.20 801 812 815 831 872
KjerneInflasjon 5.88 5.9 5.9 5.9 5.3 5.3
Produsentpriser 1150.17 1167 1287 1241 1225 1274
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
Bnp-Deflatoren 6.40 6.73 6.73 6.72 6.71 7.04
MatInflasjon 9.60 6.5 5 4.5 4 5
Kpi Transport 100.60 107 107 107 106 111
produsentprisene endring 1.40 1.5 9 9 6.5 4
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.5
Internbankrente 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Pengemengden M2 15275961.00 16496000 16496000 16496000 17599000 17599000
Valutareserver 29033.00 32400 32400 32400 35100 35100
Bankenes balanse 26118294045.00 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000 24700000000
Sentralbankers balanse 7879416.00 7000000 7000000 7000000 8080000 8080000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 1725.80 3100 2700 2610 3380 3380
Nåværende situasjon -2834.60 -300 -500 -460 1140 950
Nåværende situasjon mot BNP -0.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
Import 2940.20 2940 2980 3080 2850 2990
Eksport 4666.00 5240 5680 5690 6380 6510
Utenlandsgjeld 157750.00 168550 164186 163323 165774 165774
Gullreserver 377.48 343 343 343 349 349
Råoljeproduksjon 1796.00 1800 1870 1900 1920 1970
Utenlandske Direkte Investeringer 6118.02 6100 6100 6100 4300 4300
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 21.90 18 18 18 18 17
Offentlige Budsjetter -1.40 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
Regjeringens budsjetter verdi -1126845.80 9798376 9798376 9798376 11830879 11824003
Offentlige Utgifter 4258344.80 1166312 2885884 4349899 4458487 4618993
Statsgjeld 18079072.00 19090000 19090000 19090000 19120000 19120000
Militære Utgifter 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 11.00 11 11 11 11 11
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11.00 11 11 11 11 11
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 5.00 9 7 8 10 10
Industriell Produksjon 6.40 5.5 1.9 0.7 5.7 5.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.60 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6
Industriproduksjonen 8.50 5.1 5.1 5.1 4.5 4.5
Lagerendringer 2073373.00 2620000 2620000 2620000 2700000 2700000
Ledende økonomisk indeks 7.90 5.5 5.2 5.7 6.5 6.5
Bilregistreringer 3768700.00 3750000 3750000 3750000 3745000 3745000
Produksjon Av Kobber 38808.00 30900 30900 30900 32200 32200
Gruvedrift Produksjon 3.60 5.1 5.1 5.1 3.8 3.8
Stål~~pos=trunc 340.00 439 439 439 450 450
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 84.00 85 85 85 87 87
Butikkhandel (Månedlig) 1.00 1.8 1.8 1.65 2.9 2.9
Butikkhandel (Årlig) 7.30 6.2 6.2 6 6 6
Forbruk 21758916.00 6540363 13913609 22226733 22781585 23601722
Konsumerkreditt 6553581.00 5558618 5966733 6370414 6861599 7108617
Bensinpriser 0.45 0.49 0.51 0.52 0.53 0.53
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 106.40 105 105 105 106 106
Konstruksjonsflyt ut 20.50 1.3 1.3 1.3 10.1 10.1


Kasakhstan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.