Markeder Siste Referanse
Valuta 378 2020-01
Aksjemarkedet 2277 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2019-12
Arbeidsledighet 4.8 2019-12
Inflasjon 5.4 2019-12
Rentesats 9.25 2019-12
Handelsbalanse 1726 2019-11
Nåværende situasjon -2835 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 21.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2018-12
Forretningstillit 5 2019-12
Forbrukertillit 84 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-11
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2019-12
BNP 171 2018-12
Bnp Faste Priser 44139 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 10275 2019-09
Bnp Per Innbygger 11166 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24738 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1885812 2019-09
Bnp Fra Construction 2430991 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 3318029 2019-06
Bnp Fra Mining 47837518 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 525930 2019-06
Bnp Fra Tjenester 15006505 2019-06
Bnp Fra Transport 22397386 2019-06
Bnp Fra Verktøy 4683750 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 59613708 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2019-12
Arbeidsledige 444 2019-11
Langtids arbeidsledighet 2.2 2019-09
Lønn 199151 2019-11
Minstelønn 42500 2019-01
Befolkning 18.16 2018-12
Sysselsatte 8773 2019-09
Levelønn Family 128600 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 85600 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Lønn Høy Dyktige 137400 2018-12
Lønninger innen produksjon 209170 2019-09
Lønn Lav Dyktige 73200 2018-12
Arbeidsledighet for unge 3.8 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.4 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 792 2019-12
KjerneInflasjon 5.88 2019-12
Produsentpriser 1150 2019-12
Kpi Transport 101 2019-12
Eksportpriser 98.4 2019-06
MatInflasjon 9.6 2019-12
Bnp-Deflatoren 6.4 2018-12
Importprisene 101 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-12
produsentprisene endring 1.4 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 9.25 2019-12
Internbankrente 10.25 2020-01
Pengemengde 2200878 2019-11
Pengemengden M1 5616375 2019-11
Pengemengden M2 15275961 2019-11
Pengemengden M3 20485168 2019-11
Bankenes balanse 26118294045 2019-09
Valutareserver 29033 2019-12
Sentralbankers balanse 7879416 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1726 2019-11
Nåværende situasjon -2835 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.5 2018-12
Eksport 4666 2019-11
Import 2940 2019-11
Utenlandsgjeld 157750 2019-09
Kapitalstrømmer -1669 2019-09
Gullreserver 377 2019-12
Råoljeproduksjon 1796 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 6118 2019-09
Pengeoverføringer 126 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 1.57 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 21.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1126846 2019-11
Offentlige Utgifter 4258345 2019-09
Statens Inntekter 11534810 2019-11
Statsgjeld 18079072 2019-09
Kreditt-Rating 56 2020-01
Fiscal Utgifter 15190703 2019-11
Militære Utgifter 1607 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 5 2019-12
Industriell Produksjon 6.4 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.6 2019-11
Industriproduksjonen 8.5 2019-11
Lagerendringer 2073373 2019-09
Internett-hastighet 10582 2017-03
IP-adresser 1522517 2017-03
Bilregistreringer 3768700 2019-11
Sementproduksjon 644 2019-11
Konkurranseevne Index 62.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 55 2019-12
Produksjon Av Kobber 38808 2019-11
Korrupsjon Index 34 2019-12
Korrupsjon Rank 113 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 25 2019-12
Ledende økonomisk indeks 7.9 2019-12
Gruvedrift Produksjon 3.6 2019-11
Stål~~pos=trunc 340 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 84 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 7.3 2019-12
Forbruk 21758916 2019-09
Konsumerkreditt 6553581 2019-11
Bensinpriser 0.45 2019-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 106 2019-12
Konstruksjonsflyt ut 20.5 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kasakhstan - Økonomiske indikatorer.