Markeder Siste Referanse
Valuta 386 2019-09
Aksjemarkedet 2188 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2019-06
Arbeidsledighet 4.8 2019-08
Inflasjon 5.2 2019-08
Rentesats 9.25 2019-09
Handelsbalanse 530 2019-07
Nåværende situasjon -2348 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 21.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2018-12
Forretningstillit 9 2019-06
Forbrukertillit 77 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 8.3 2019-08
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2019-06
BNP 171 2018-12
Bnp Faste Priser 27697 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2376 2019-03
Bnp Per Innbygger 11166 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24738 2018-12
Bnp Fra Landbruk 274581 2019-03
Bnp Fra Construction 444065 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 1631422 2019-03
Bnp Fra Mining 2125713 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 322876 2019-03
Bnp Fra Tjenester 7313194 2019-03
Bnp Fra Transport 1084730 2019-03
Bnp Fra Verktøy 307005 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 59613708 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2019-08
Arbeidsledige 442 2019-08
Langtids arbeidsledighet 2.1 2019-06
Lønn 188032 2019-08
Minstelønn 42500 2019-01
Befolkning 18.16 2018-12
Sysselsatte 8763 2019-06
Levelønn Family 128600 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 85600 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Lønn Høy Dyktige 137400 2018-12
Lønninger innen produksjon 201741 2019-06
Lønn Lav Dyktige 73200 2018-12
Arbeidsledighet for unge 3.6 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.2 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 774 2019-08
KjerneInflasjon 6.22 2019-08
Produsentpriser 1169 2019-08
Kpi Transport 102 2019-08
Eksportpriser 103 2019-05
MatInflasjon 9 2019-08
Bnp-Deflatoren 6.4 2018-12
Importprisene 100 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-07
produsentprisene endring 3.6 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 9.25 2019-09
Internbankrente 10.25 2019-09
Pengemengde 2236207 2019-07
Pengemengden M1 5586188 2019-07
Pengemengden M2 14923589 2019-07
Pengemengden M3 19847976 2019-07
Bankenes balanse 25349972489 2019-06
Valutareserver 28194 2019-08
Sentralbankers balanse 7542280 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 530 2019-07
Nåværende situasjon -2348 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2018-12
Eksport 4363 2019-07
Import 3833 2019-07
Utenlandsgjeld 157648 2019-03
Kapitalstrømmer -730 2019-03
Gullreserver 380 2019-09
Råoljeproduksjon 1678 2019-05
Utenlandske Direkte Investeringer 5964 2019-03
Pengeoverføringer 124 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.23 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 21.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -722595 2019-08
Offentlige Utgifter 1140647 2019-03
Statens Inntekter 8362753 2019-08
Statsgjeld 17517832 2019-06
Kreditt-Rating 61.25
Fiscal Utgifter 8398573 2019-08
Militære Utgifter 1607 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 9 2019-06
Industriell Produksjon 6.9 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 2019-08
Industriproduksjonen 4.3 2019-08
Lagerendringer 424624 2019-03
Internett-hastighet 10582 2017-03
IP-adresser 1522517 2017-03
Bilregistreringer 3698309 2019-07
Sementproduksjon 1032 2019-08
Konkurranseevne Index 61.8 2018-12
Konkurranseevne Rank 59 2018-12
Produksjon Av Kobber 43187 2019-08
Korrupsjon Index 31 2018-12
Korrupsjon Rank 124 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 28 2018-12
Ledende økonomisk indeks 5.1 2019-07
Gruvedrift Produksjon 8.3 2019-08
Stål~~pos=trunc 350 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 77 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 8.3 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 6.3 2019-08
Forbruk 6396443 2019-03
Konsumerkreditt 6012263 2019-07
Bensinpriser 0.45 2019-08
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 104 2019-07
Konstruksjonsflyt ut 16.8 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kasakhstan - Økonomiske indikatorer.