Markeder Siste Referanse
Valuta 385 2019-07
Aksjemarkedet 2252 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.8 2019-03
Arbeidsledighet 4.8 2019-06
Inflasjon 5.4 2019-06
Rentesats 9 2019-07
Handelsbalanse 1534 2019-05
Nåværende situasjon 835 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 21.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2018-12
Forretningstillit 9 2019-06
Forbrukertillit 79 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) 8.6 2019-06
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.8 2019-03
BNP 171 2018-12
Bnp Faste Priser 13155 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2376 2019-03
Bnp Per Innbygger 11166 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24738 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2455882 2018-12
Bnp Fra Construction 3176597 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 6834679 2018-12
Bnp Fra Mining 8909459 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 888538 2018-12
Bnp Fra Tjenester 32023586 2018-12
Bnp Fra Transport 4871974 2018-12
Bnp Fra Verktøy 1108182 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 51966817 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2019-06
Arbeidsledige 443 2019-06
Langtids arbeidsledighet 2.2 2019-03
Lønn 177963 2019-06
Minstelønn 42500 2019-01
Befolkning 18.16 2018-12
Sysselsatte 8732 2019-03
Levelønn Family 128600 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 85600 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Lønn Høy Dyktige 137400 2018-12
Lønninger innen produksjon 189242 2019-03
Lønn Lav Dyktige 73200 2018-12
Arbeidsledighet for unge 3.6 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.4 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 771 2019-06
KjerneInflasjon 6.16 2019-06
Produsentpriser 1180 2019-06
Kpi Transport 102 2019-06
Eksportpriser 99.9 2019-02
MatInflasjon 8.1 2019-06
Bnp-Deflatoren 6.4 2018-12
Importprisene 99.9 2019-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-06
produsentprisene endring 8.2 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 9 2019-07
Internbankrente 10 2019-07
Pengemengde 2245869 2019-05
Pengemengden M1 5760725 2019-05
Pengemengden M2 15132426 2019-05
Pengemengden M3 19737465 2019-05
Bankenes balanse 24551829877 2019-04
Valutareserver 28185 2019-06
Sentralbankers balanse 7806307 2019-03
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1534 2019-05
Nåværende situasjon 835 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2018-12
Eksport 5068 2019-05
Import 3534 2019-05
Utenlandsgjeld 157648 2019-03
Kapitalstrømmer -730 2019-03
Gullreserver 353 2019-03
Råoljeproduksjon 1878 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 5964 2019-03
Pengeoverføringer 124 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.23 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 21.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -383640 2019-05
Offentlige Utgifter 1140647 2019-03
Statens Inntekter 5345104 2019-05
Statsgjeld 16585400 2019-03
Kreditt-Rating 61.25
Fiscal Utgifter 5207064 2019-05
Militære Utgifter 1607 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 9 2019-06
Industriell Produksjon 5.9 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 6.8 2019-06
Industriproduksjonen 2.5 2019-06
Lagerendringer 424624 2019-03
Internett-hastighet 10582 2017-03
IP-adresser 1522517 2017-03
Bilregistreringer 3774908 2019-05
Sementproduksjon 1147 2019-06
Konkurranseevne Index 61.8 2018-12
Konkurranseevne Rank 59 2018-12
Produksjon Av Kobber 38913 2019-06
Korrupsjon Index 31 2018-12
Korrupsjon Rank 124 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 28 2018-12
Ledende økonomisk indeks 7.2 2019-06
Gruvedrift Produksjon 8.6 2019-06
Stål~~pos=trunc 395 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 79 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) 8.6 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 7.3 2019-06
Forbruk 6396443 2019-03
Konsumerkreditt 5659278 2019-05
Bensinpriser 0.46 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 103 2019-06
Konstruksjonsflyt ut 15.6 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kasakhstan - Økonomiske indikatorer.