Markeder Siste Referanse
Valuta 388 2019-11
Aksjemarkedet 2330 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2019-06
Arbeidsledighet 4.8 2019-10
Inflasjon 5.5 2019-10
Rentesats 9.25 2019-10
Handelsbalanse 1832 2019-09
Nåværende situasjon -2793 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 21.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2018-12
Forretningstillit 7 2019-09
Forbrukertillit 77 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -6.9 2019-10
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2019-06
BNP 171 2018-12
Bnp Faste Priser 27697 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5682 2019-06
Bnp Per Innbygger 11166 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24738 2018-12
Bnp Fra Landbruk 6789118 2019-06
Bnp Fra Construction 13020451 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 3318029 2019-06
Bnp Fra Mining 47837518 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 525930 2019-06
Bnp Fra Tjenester 15006505 2019-06
Bnp Fra Transport 22397386 2019-06
Bnp Fra Verktøy 4683750 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 59613708 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.8 2019-10
Arbeidsledige 443 2019-10
Langtids arbeidsledighet 2.2 2019-09
Lønn 188634 2019-09
Minstelønn 42500 2019-01
Befolkning 18.16 2018-12
Sysselsatte 8763 2019-06
Levelønn Family 128600 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 85600 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Lønn Høy Dyktige 137400 2018-12
Lønninger innen produksjon 209170 2019-09
Lønn Lav Dyktige 73200 2018-12
Arbeidsledighet for unge 3.6 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.5 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 781 2019-10
KjerneInflasjon 6.09 2019-10
Produsentpriser 1159 2019-10
Kpi Transport 102 2019-10
Eksportpriser 98.4 2019-06
MatInflasjon 9.7 2019-10
Bnp-Deflatoren 6.4 2018-12
Importprisene 101 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-10
produsentprisene endring -1.4 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 9.25 2019-10
Internbankrente 10.25 2019-11
Pengemengde 2232862 2019-09
Pengemengden M1 5568288 2019-09
Pengemengden M2 15200475 2019-09
Pengemengden M3 20341711 2019-09
Bankenes balanse 26118294045 2019-09
Valutareserver 29501 2019-10
Sentralbankers balanse 7879416 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1832 2019-09
Nåværende situasjon -2793 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2018-12
Eksport 5155 2019-09
Import 3324 2019-09
Utenlandsgjeld 158309 2019-06
Kapitalstrømmer -2493 2019-09
Gullreserver 377 2019-12
Råoljeproduksjon 1940 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 1833 2019-09
Pengeoverføringer 132 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.23 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 21.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -813122 2019-09
Offentlige Utgifter 2822380 2019-06
Statens Inntekter 9238898 2019-09
Statsgjeld 18079072 2019-09
Kreditt-Rating 61.25
Fiscal Utgifter 9412207 2019-09
Militære Utgifter 1607 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 7 2019-09
Industriell Produksjon 5.4 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 3 2019-10
Industriproduksjonen 1.5 2019-10
Lagerendringer 1288867 2019-06
Internett-hastighet 10582 2017-03
IP-adresser 1522517 2017-03
Bilregistreringer 3709639 2019-09
Sementproduksjon 991 2019-09
Konkurranseevne Index 62.94 2019-12
Konkurranseevne Rank 55 2019-12
Produksjon Av Kobber 41571 2019-09
Korrupsjon Index 31 2018-12
Korrupsjon Rank 124 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 25 2019-12
Ledende økonomisk indeks 5.4 2019-10
Gruvedrift Produksjon 9.4 2019-10
Stål~~pos=trunc 360 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 77 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -6.9 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 6.1 2019-10
Forbruk 13607441 2019-06
Konsumerkreditt 6236333 2019-09
Bensinpriser 0.45 2019-10
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 106 2019-10
Konstruksjonsflyt ut 20.5 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kasakhstan - Økonomiske indikatorer.