Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Aksjemarkedet 1687.81 1660 1639 1619 1599 1559
Valuta 116.60 116 116 116 116 116
10-årig statsobligasjon 13.50 13.83 14.1 14.37 14.65 15.23

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 2.99 1.7 2.1 1.8 2 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 7.40 6.2 5.8 6 5.3 5.6
Arbeidsledighet 6.60 7 7.4 7.5 7.3 8
Inflasjon 6.47 7 5.4 4.6 4.3 4
Rentesats 7.00 7 8 8 8 8
Handelsbalanse -133864.00 -122000 -141000 -132200 -157000 -162000
Nåværende situasjon -5911.30 -4400 -4700 -4600 -4600 -5700
Nåværende situasjon mot BNP -5.40 -5.9 -5.9 -5.9 -5.7 -5.7
Regjeringens gjeld mot BNP 68.40 70 70 70 72 72
Offentlige Budsjetter -8.10 -6.5 -6.5 -6.5 -5.6 -5
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 2.99 1.7 2.1 1.8 2 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 7.40 6.2 5.8 6 5.3 5.6
BNP 98.84 107 107 107 107 110
Bnp Faste Priser 2415426.00 2516595 2416144 2560352 2543444 2703731
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2079760.10 2208705 2200386 2204546 2189987 2328000
Bnp Per Innbygger 1475.19 1550 1550 1550 1550 1600
Bnp Per Innbygger Ppp 4220.44 4320 4320 4450 4450 4450
Bnp Fra Landbruk 387264.00 524867 376827 410500 407789 433488
Bnp Fra Construction 143546.00 140427 150806 152159 151154 160680
Bnp Fra Manufacturing 210910.00 210435 210009 223565 222088 236084
Bnp Fra Mining 29805.00 26532 24943 31593 31385 33363
Bnp Fra Forvaltningsloven 145087.00 155321 149932 153792 152777 162405
Bnp Fra Tjenester 65967.00 60501 63718 69925 69463 73841
Bnp Fra Transport 225732.00 235274 246237 239276 237696 252675
Bnp Fra Verktøy 59184.00 57333 61138 62735 62321 66248

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 6.60 7 7.4 7.5 7.3 8
Befolkning 53.70 51.4 51.4 52.6 52.6 52.6
Minstelønn 15120.00 15120 15120 15120 15120 15120

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 6.47 7 5.4 4.6 4.3 4
Konsumprisindeksen Kpi 122.17 123 122 124 125 129
MatInflasjon 12.15 14 12 9.5 7.5 6
Produsentpriser 113.70 115 116 116 118 122
produsentprisene endring 10.64 7 5.5 4 3.7 3
Inflasjonen (Månedlig) 1.69 2 1.7 1.3 0.8 0.4

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 7.00 7 8 8 8 8
Internbankrente 4.72 4.72 5.72 5.72 5.72 5.72
Pengemengden M1 1796.33 1850 1845 1820 1745 1800
Pengemengden M2 3410.16 3400 3500 3200 3180 3150
Pengemengden M3 4221242.78 4250000 4280000 4260000 4260000 4050000
Valutareserver 12590.00 14000 13800 14100 14080 14200
Innskudd Rente 6.97 6.97 7.97 7.97 7.97 7.97
Sentralbankers balanse 1471985.56 1420000 1405000 1425000 1425000 1300000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -133864.00 -122000 -141000 -132200 -157000 -162000
Nåværende situasjon -5911.30 -4400 -4700 -4600 -4600 -5700
Nåværende situasjon mot BNP -5.40 -5.9 -5.9 -5.9 -5.7 -5.7
Import 194273.00 185000 205000 195000 220000 225000
Eksport 60408.00 63000 64000 62800 63000 63000
Utenlandsgjeld 4174.37 4600 4780 4800 4800 5300
Kapitalstrømmer -6754.70 -3500 -4000 -3800 -3800 -4500
Pengeoverføringer 355037.15 280000 310000 340000 315000 330000
Gullreserver 0.02 0 0 0 0 0
Utenlandske Direkte Investeringer 55787.00 95000 95000 95000 95000 130000
Kjøpsbetingelser 76.30 78 78 87 87 76
Turistankomster 90504.00 73000 70500 68700 70200 74000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 68.40 70 70 70 72 72
Offentlige Budsjetter -8.10 -6.5 -6.5 -6.5 -5.6 -5
Regjeringens budsjetter verdi -26357.00 120 -100 -690 -600 -700
Offentlige Utgifter 1214499.10 1289798 1284940 1287369 1278868 1359462
Statens Inntekter 1540.96 1300 890 1100 1100 1300
Statsgjeld 8206.74 8550 8700 8800 8900 9200
Fiscal Utgifter 2069.11 1400 1580 1700 1700 2000
Militære Utgifter 1097.00 940 940 960 960 960

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 16.00 14 14 14 14 14
Sosial sikkerhetsrate 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.00 5 5 5 5 5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produksjon PMI 49.50 52.3 51.5 52 53 52
Bil Produksjon 1198.00 720 780 750 670 800
Bilregistreringer 23869.00 28500 29100 29500 29500 32000
Sementproduksjon 838215.00 830000 850000 870000 855000 850000
Elektrisitets~~pos=trunc 1092.22 1045 1060 1100 1050 1200

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbruk 6406639.50 6803851 6778225 6791038 6746191 7171336
Bankenes Utlånsrente 12.17 12.17 13.17 13.17 13.17 13.17
Bensinpriser 1.13 1.17 1.21 1.25 1.3 1.3
Disponibel personlig inntekt 9604.30 10200 10161 10181 10113 10751

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bygningstillatelser 11844.36 12000 13200 13700 12800 14000


Kenya - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.