Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Aksjemarkedet 1822.26 1816 1793 1770 1747 1703
Valuta 112.75 113 113 113 114 114
10-årig statsobligasjon 12.50 12.93 13.22 13.52 13.83 14.47

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 2.01 2 1.7 2.1 1.8 1.8
Bnp Årlig Vekstrate 10.10 6.4 6.2 5.7 5.8 6
Arbeidsledighet 6.60 7.4 7.2 7 7.4 7.2
Inflasjon 5.80 5.6 6 5.4 5.2 5
Rentesats 7.00 7 8 8 8 8
Handelsbalanse -111608.00 -86500 -110800 -110900 -111600 -113500
Nåværende situasjon -5885.30 -5100 -4700 -4400 -4700 -4600
Nåværende situasjon mot BNP -4.80 -5.2 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
Regjeringens gjeld mot BNP 65.60 69 72 72 72 72
Offentlige Budsjetter -7.80 -7.5 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 2.01 2 1.7 2.1 1.8 1.8
Bnp Årlig Vekstrate 10.10 6.4 6.2 5.7 5.8 6
BNP 98.84 100 107 107 107 107
Bnp Faste Priser 2333803.00 1430412 2419353 2466830 2469164 2504245
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2079760.10 1761801 2208705 2198306 2200386 2345637
Bnp Per Innbygger 1475.19 1500 1550 1550 1550 1550
Bnp Per Innbygger Ppp 4220.44 4320 4320 4320 4320 4450
Bnp Fra Landbruk 477505.00 267420 490958 504723 505200 426413
Bnp Fra Construction 132304.00 81452 143365 139845 139978 152410
Bnp Fra Manufacturing 196215.00 136237 211677 207399 207595 225619
Bnp Fra Mining 26642.00 15861 28416 28161 28187 25754
Bnp Fra Forvaltningsloven 153347.00 52537 141466 162088 162241 157609
Bnp Fra Tjenester 56969.00 31628 56601 60216 60273 68616
Bnp Fra Transport 220512.00 103788 218953 233081 233302 239187
Bnp Fra Verktøy 53986.00 37144 59455 57063 57117 64194

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 6.60 7.4 7.2 7 7.4 7.2
Befolkning 53.70 51.4 51.4 51.4 51.4 52.6
Minstelønn 13572.00 13572 14900 14900 14900 14900

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 5.80 5.6 6 5.4 5.2 5
Konsumprisindeksen Kpi 117.20 233 121 121 122 124
MatInflasjon 9.92 9.7 8 7 6 5.2
Produsentpriser 107.70 130 111 111 111 112
produsentprisene endring 6.02 5.6 4.7 3 3.5 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.45 0.4 -0.1 0.4 0.6 0.6

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 7.00 7 8 8 8 8
Internbankrente 4.73 4.73 5.73 5.73 5.73 5.73
Pengemengden M1 1770.79 2100 2300 2500 2700 2600
Pengemengden M2 3408.14 3700 3850 4000 4300 4500
Pengemengden M3 4177661.00 4170000 4000000 3900000 3750000 3700000
Valutareserver 14502.80 14000 13600 14200 13800 14200
Innskudd Rente 6.97 8.2 7.97 7.97 7.97 7.97
Sentralbankers balanse 1421657.86 1300000 1280000 1265000 1240000 1235000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -111608.00 -86500 -110800 -110900 -111600 -113500
Nåværende situasjon -5885.30 -5100 -4700 -4400 -4700 -4600
Nåværende situasjon mot BNP -4.80 -5.2 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
Import 172950.00 172000 169400 170000 173000 175000
Eksport 61343.00 62500 58600 59100 61400 61500
Utenlandsgjeld 4015.30 4500 4350 4600 4780 4800
Kapitalstrømmer -5921.70 -2800 -3100 -3500 -4000 -3800
Pengeoverføringer 337412.55 285000 292000 275000 287000 290000
Gullreserver 0.02 0 0 0 0 0
Utenlandske Direkte Investeringer 55787.00 70000 95000 95000 95000 95000
Kjøpsbetingelser 76.30 70 72 72 72 72
Turistankomster 70300.00 80000 68500 53000 56000 65000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 65.60 69 72 72 72 72
Offentlige Budsjetter -7.80 -7.5 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Regjeringens budsjetter verdi -931025.00 -465 -1350 -1250 -1350 -1300
Offentlige Utgifter 1214499.10 856642 1289798 1283726 1284940 1369761
Statens Inntekter 662.64 2050 1800 1650 1700 1800
Militære Utgifter 1097.00 940 940 940 940 960
Statsgjeld 7712.39 8200 8400 8600 8800 8800
Fiscal Utgifter 856.19 3400 3150 2900 3050 3100

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Salgsskatt 16.00 14 14 14 14 14
Sosial sikkerhetsrate 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.00 5 5 5 5 5

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produksjon PMI 53.00 51.7 52.3 53 54.2 53.5
Bil Produksjon 576.00 630 660 720 780 750
Bilregistreringer 30579.00 30000 27600 28500 29100 29600
Sementproduksjon 894361.00 875000 680000 680000 700000 710000
Elektrisitets~~pos=trunc 1041.30 1020 1060 1045 1060 1100

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbruk 6406639.50 4184507 6803851 6771818 6778225 7225664
Bankenes Utlånsrente 12.12 13.05 13.12 13.12 13.12 13.12
Bensinpriser 1.21 0.95 1.09 1.04 0.99 0.94
Disponibel personlig inntekt 9604.30 8595 10200 10152 10161 10832

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bygningstillatelser 4747.75 7400 9100 9400 10200 10000


Kenya - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.