Markeder Siste Referanse
Valuta 104 2019-09
Aksjemarkedet 2442 2019-09
10-årig statsobligasjon 11.85 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.66 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 5.6 2019-03
Arbeidsledighet 9.3 2018-12
Inflasjon 5 2019-08
Rentesats 9 2019-08
Handelsbalanse -93470 2019-06
Nåværende situasjon -3788 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.7 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.66 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 5.6 2019-03
BNP 87.91 2018-12
Bnp Faste Priser 1291996 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 898017 2018-12
Bnp Per Innbygger 1202 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3077 2018-12
Bnp Fra Landbruk 339399 2019-03
Bnp Fra Construction 64250 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 122225 2019-03
Bnp Fra Mining 13186 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 46584 2019-03
Bnp Fra Tjenester 25683 2019-03
Bnp Fra Transport 80763 2019-03
Bnp Fra Verktøy 32435 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.3 2018-12
Befolkning 46.6 2017-12
Levelønn Family 48500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 22300 2018-12
Minstelønn 13572 2019-05
Lønn Høy Dyktige 60500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 17500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 202 2019-08
MatInflasjon 7.13 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.9 2019-08
Produsentpriser 121 2019-06
produsentprisene endring 1.35 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 9 2019-08
Internbankrente 2.98 2019-06
Pengemengden M1 1499 2019-06
Pengemengden M2 2867 2019-06
Pengemengden M3 3487469 2019-06
Valutareserver 13187 2019-06
Innskudd Rente 7.7 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -93470 2019-06
Nåværende situasjon -3788 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Eksport 51144 2019-06
Import 144614 2019-06
Utenlandsgjeld 3023 2019-06
Kapitalstrømmer -6418 2019-06
Pengeoverføringer 224487 2019-07
Gullreserver 0 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 68723 2017-12
Kjøpsbetingelser 68 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 6.11 2017-12
Turistankomster 136225 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -709807 2019-05
Offentlige Utgifter 677727 2018-12
Statens Inntekter 1675 2019-06
Kreditt-Rating 20.44
Fiscal Utgifter 2390 2019-06
Statsgjeld 5809 2019-06
Militære Utgifter 1023 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 12160 2017-03
IP-adresser 500853 2017-03
Bil Produksjon 597 2019-06
Bilregistreringer 26991 2018-12
Sementproduksjon 470042 2019-06
Konkurranseevne Index 53.67 2018-12
Konkurranseevne Rank 93 2018-12
Korrupsjon Index 27 2018-12
Korrupsjon Rank 144 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 61 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 947 2019-06
Produksjon PMI 52.9 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 12.47 2019-06
Disponibel personlig inntekt 8031 2018-12
Bensinpriser 1.13 2019-06
Privat sparing 11 2014-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 21247 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kenya - Økonomiske indikatorer.