Markeder Siste Referanse
Valuta 103 2019-07
Aksjemarkedet 2690 2019-07
10-årig statsobligasjon 11.65 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.66 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 5.6 2019-03
Arbeidsledighet 9.3 2018-12
Inflasjon 5.7 2019-06
Rentesats 9 2019-05
Handelsbalanse -108443 2019-05
Nåværende situasjon -3846 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.7 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.66 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 5.6 2019-03
BNP 87.91 2018-12
Bnp Faste Priser 1291996 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 898017 2018-12
Bnp Per Innbygger 1202 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3077 2018-12
Bnp Fra Landbruk 339399 2019-03
Bnp Fra Construction 64250 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 122225 2019-03
Bnp Fra Mining 13186 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 46584 2019-03
Bnp Fra Tjenester 25683 2019-03
Bnp Fra Transport 80763 2019-03
Bnp Fra Verktøy 32435 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.3 2018-12
Befolkning 46.6 2017-12
Levelønn Family 48500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 22300 2018-12
Minstelønn 13572 2018-05
Lønn Høy Dyktige 60500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 17500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.7 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 204 2019-06
MatInflasjon 6.98 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) -0.69 2019-06
Produsentpriser 119 2019-03
produsentprisene endring -0.36 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 9 2019-05
Internbankrente 5.61 2019-05
Pengemengden M1 1495 2019-05
Pengemengden M2 2839 2019-05
Pengemengden M3 3415746 2019-05
Valutareserver 11654 2019-04
Innskudd Rente 7.7 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -108443 2019-05
Nåværende situasjon -3846 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Eksport 46447 2019-05
Import 154891 2019-05
Utenlandsgjeld 2722 2019-03
Kapitalstrømmer -4164 2019-04
Pengeoverføringer 243193 2019-05
Gullreserver 0 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 68723 2017-12
Kjøpsbetingelser 68 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 6.11 2017-12
Turistankomster 136225 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -443353 2019-02
Offentlige Utgifter 677727 2018-12
Statens Inntekter 1353 2019-04
Kreditt-Rating 20.44
Fiscal Utgifter 1857 2019-04
Statsgjeld 5420 2019-03
Militære Utgifter 1023 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 12160 2017-03
IP-adresser 500853 2017-03
Bil Produksjon 327 2018-12
Bilregistreringer 26991 2018-12
Sementproduksjon 507037 2019-03
Konkurranseevne Index 53.67 2018-12
Konkurranseevne Rank 93 2018-12
Korrupsjon Index 27 2018-12
Korrupsjon Rank 144 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 61 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 996 2019-03
Produksjon PMI 54.3 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 12.51 2019-04
Disponibel personlig inntekt 8031 2018-12
Bensinpriser 1.01 2019-03
Privat sparing 11 2014-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 21247 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kenya - Økonomiske indikatorer.