Markeder Siste Referanse
Valuta 101 2020-01
Aksjemarkedet 2642 2020-01
10-årig statsobligasjon 12.1 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 2019-09
Arbeidsledighet 9.3 2018-12
Inflasjon 5.82 2019-12
Rentesats 8.5 2019-12
Handelsbalanse -107479 2019-11
Nåværende situasjon -3783 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.7 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 2019-09
BNP 87.91 2018-12
Bnp Faste Priser 1230750 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 898017 2018-12
Bnp Per Innbygger 1202 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3077 2018-12
Bnp Fra Landbruk 224717 2019-09
Bnp Fra Construction 72122 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 118715 2019-09
Bnp Fra Mining 12842 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 46938 2019-09
Bnp Fra Tjenester 27899 2019-09
Bnp Fra Transport 93923 2019-09
Bnp Fra Verktøy 32539 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.3 2018-12
Befolkning 47.8 2018-12
Levelønn Family 48500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 22300 2018-12
Minstelønn 13572 2019-05
Lønn Høy Dyktige 60500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 17500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.82 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 205 2019-12
MatInflasjon 10.02 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2019-12
Produsentpriser 120 2019-12
produsentprisene endring -0.51 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 8.5 2019-12
Internbankrente 6.86 2019-10
Pengemengden M1 1479 2019-10
Pengemengden M2 2892 2019-10
Pengemengden M3 3517540 2019-10
Valutareserver 13344 2019-10
Innskudd Rente 8.3 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -107479 2019-11
Nåværende situasjon -3783 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Eksport 51935 2019-11
Import 159414 2019-11
Utenlandsgjeld 3112 2019-09
Kapitalstrømmer -6123 2019-10
Pengeoverføringer 218845 2019-11
Gullreserver 0 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 164708 2018-12
Kjøpsbetingelser 68 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.76 2018-12
Turistankomster 132019 2019-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -709807 2019-05
Offentlige Utgifter 677727 2018-12
Statens Inntekter 568 2019-10
Kreditt-Rating 35 2020-01
Fiscal Utgifter 703 2019-10
Statsgjeld 5968 2019-09
Militære Utgifter 1023 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 12160 2017-03
IP-adresser 500853 2017-03
Bil Produksjon 614 2019-10
Bilregistreringer 26281 2019-09
Sementproduksjon 453092 2019-11
Konkurranseevne Index 54.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 95 2019-12
Korrupsjon Index 28 2019-12
Korrupsjon Rank 137 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 56 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 940 2019-12
Produksjon PMI 53.3 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 12.47 2019-09
Disponibel personlig inntekt 8031 2018-12
Bensinpriser 1.09 2019-12
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 22624 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kenya - Økonomiske indikatorer.