Markeder Siste Referanse
Valuta 102 2019-11
Aksjemarkedet 2653 2019-11
10-årig statsobligasjon 11.75 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.25 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.6 2019-06
Arbeidsledighet 9.3 2018-12
Inflasjon 4.95 2019-10
Rentesats 9 2019-09
Handelsbalanse -83197 2019-08
Nåværende situasjon -3887 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.7 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.25 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.6 2019-06
BNP 87.91 2018-12
Bnp Faste Priser 1280181 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 898017 2018-12
Bnp Per Innbygger 1202 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3077 2018-12
Bnp Fra Landbruk 295458 2019-06
Bnp Fra Construction 70120 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 124418 2019-06
Bnp Fra Mining 12085 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 55424 2019-06
Bnp Fra Tjenester 31026 2019-06
Bnp Fra Transport 88340 2019-06
Bnp Fra Verktøy 35777 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.3 2018-12
Befolkning 47.8 2018-12
Levelønn Family 48500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 22300 2018-12
Minstelønn 13572 2019-05
Lønn Høy Dyktige 60500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 17500 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.95 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 202 2019-10
MatInflasjon 8.7 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.28 2019-10
Produsentpriser 121 2019-09
produsentprisene endring 0.49 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 9 2019-09
Internbankrente 2.28 2019-07
Pengemengden M1 1476 2019-08
Pengemengden M2 2865 2019-08
Pengemengden M3 3472769 2019-08
Valutareserver 13089 2019-07
Innskudd Rente 8.3 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -83197 2019-08
Nåværende situasjon -3887 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Eksport 49604 2019-08
Import 132802 2019-08
Utenlandsgjeld 3134 2019-08
Kapitalstrømmer -6776 2019-07
Pengeoverføringer 214314 2019-08
Gullreserver 0 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 164708 2018-12
Kjøpsbetingelser 68 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 6.11 2017-12
Turistankomster 159804 2019-08
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -709807 2019-05
Offentlige Utgifter 677727 2018-12
Statens Inntekter 117 2019-07
Kreditt-Rating 20.44
Fiscal Utgifter 113 2019-07
Statsgjeld 5809 2019-06
Militære Utgifter 1023 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 12160 2017-03
IP-adresser 500853 2017-03
Bil Produksjon 689 2019-07
Bilregistreringer 25694 2019-08
Sementproduksjon 495099 2019-08
Konkurranseevne Index 54.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 95 2019-12
Korrupsjon Index 27 2018-12
Korrupsjon Rank 144 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 56 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 953 2019-09
Produksjon PMI 53.2 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 12.39 2019-07
Disponibel personlig inntekt 8031 2018-12
Bensinpriser 1.05 2019-09
Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 21247 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kenya - Økonomiske indikatorer.