Markeder Siste Referanse
Valuta 106 2020-04
Aksjemarkedet 1967 2020-04
10-årig statsobligasjon 12.3 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 2019-09
Arbeidsledighet 4.9 2019-12
Inflasjon 6.06 2020-03
Rentesats 7.25 2020-03
Handelsbalanse -102176 2020-01
Nåværende situasjon -3931 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -4.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.6 2019-12
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Coronavirus tilfeller 189 2020-04
Coronavirus dødsfall 7 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 22 2020-04

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 2019-09
BNP 89 2019-12
Bnp Faste Priser 1230750 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 898017 2018-12
Bnp Per Innbygger 1202 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3077 2018-12
Bnp Fra Landbruk 224717 2019-09
Bnp Fra Construction 72122 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 118715 2019-09
Bnp Fra Mining 12842 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 46938 2019-09
Bnp Fra Tjenester 27899 2019-09
Bnp Fra Transport 93923 2019-09
Bnp Fra Verktøy 32539 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.9 2019-12
Befolkning 47.6 2019-12
Levelønn Family 48500 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 22300 2018-12
Minstelønn 13572 2019-05
Lønn Høy Dyktige 60500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 17500 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 6.06 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 107 2020-03
MatInflasjon 11.85 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.18 2020-03
Produsentpriser 120 2019-12
produsentprisene endring -0.51 2019-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 7.25 2020-03
Internbankrente 4.24 2019-11
Pengemengden M1 1460 2019-11
Pengemengden M2 2849 2019-11
Pengemengden M3 3462000 2019-11
Valutareserver 12874 2019-11
Innskudd Rente 8.3 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -102176 2020-01
Nåværende situasjon -3931 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -4.6 2019-12
Eksport 53126 2020-01
Import 155302 2020-01
Utenlandsgjeld 3115 2019-11
Kapitalstrømmer -6425 2019-11
Pengeoverføringer 250308 2019-12
Gullreserver 0 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 164708 2018-12
Kjøpsbetingelser 68 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.76 2018-12
Turistankomster 132019 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -164190 2019-11
Offentlige Utgifter 677727 2018-12
Statens Inntekter 743 2019-11
Kreditt-Rating 35 2020-04
Fiscal Utgifter 907 2019-11
Statsgjeld 6032 2019-11
Militære Utgifter 1023 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 30 2018-12
Salgsskatt 16 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Internett-hastighet 12160 2017-03
IP-adresser 500853 2017-03
Bil Produksjon 614 2019-10
Bilregistreringer 26281 2019-09
Sementproduksjon 496517 2019-12
Konkurranseevne Index 54.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 95 2019-12
Korrupsjon Index 28 2019-12
Korrupsjon Rank 137 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 56 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 986 2020-01
Produksjon PMI 37.5 2020-03

Forbruker Siste Referanse
Bankenes Utlånsrente 12.38 2019-11
Disponibel personlig inntekt 8031 2018-12
Bensinpriser 1.1 2020-01

Bolig Siste Referanse
Bygningstillatelser 22624 2019-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 189 2020-04
Coronavirus dødsfall 7 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 22 2020-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kenya - Økonomiske indikatorer.