Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 69.82 69.77 69.95 70.12 70.3 70.65
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.30 4.8 3.8 4.4 4.1 3.9
Arbeidsledighet 3.30 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5
Inflasjon 1.50 1.5 1.9 2.2 2.9 4.7
Rentesats 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.25
Handelsbalanse -197.70 -260 -220 -220 -220 -192
Nåværende situasjon 27.80 -35.9 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
Nåværende situasjon mot BNP -8.70 -11.9 -11.9 -12.1 -12.1 -12.1
Regjeringens gjeld mot BNP 48.00 60 60 60 60 58
Offentlige Budsjetter -1.10 -3.4 -3.4 -3.1 -3.1 -3.1
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.30 4.8 3.8 4.4 4.1 3.9
BNP 8.09 8.35 8.35 8.8 8.8 8.8
Bnp Faste Priser 557113.30 545965 578284 580512 580512 603728
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 69959.60 66534 65899 66153 66153 68799
Bnp Per Innbygger 1087.20 1105 1105 1118 1118 1118
Bnp Per Innbygger Ppp 3447.00 3484 3484 3540 3540 3540
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 3.30 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5
Arbeidsledige 79.40 61.2 62.5 62.5 62.5 63.3
Minstelønn 1200.00 1250 1250 1300 1300 1300
Befolkning 6.14 6.34 6.26 6.38 6.38 6.38
Lønn 16612.00 19800 22400 22400 22400 23000
Lønninger innen produksjon 15963.18 16510 16700 16700 16700 17400
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 1.50 1.5 1.9 2.2 2.9 4.7
KjerneInflasjon 0.80 2.6 2.9 2.9 2.9 2.9
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
Produsentpriser 160.50 153 157 162 159 165
produsentprisene endring 5.80 2.4 3.6 3.6 3 4.7
MatInflasjon 1.30 1.8 2 2 2 3
Konsumprisindeksen Kpi 259.20 258 263 264 267 276
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.25
Valutareserver 2170.44 2310 2350 2350 2350 2400
Innskudd Rente 2.75 2.75 2.75 3 3 3
Pengemengden M2 154856.00 143900 144000 144000 144000 145000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -197.70 -260 -220 -220 -220 -192
Nåværende situasjon 27.80 -35.9 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
Nåværende situasjon mot BNP -8.70 -11.9 -11.9 -12.1 -12.1 -12.1
Gullreserver 11.80 12.1 12.7 12.7 12.7 13.2
Turistankomster 1375.10 1298 1298 1298 1298 1298
Utenlandske Direkte Investeringer 29.79 -38.9 48.8 48.8 48.8 -50.6
Utenlandsgjeld 8290.00 8430 8460 8401 8449 8600
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 48.00 60 60 60 60 58
Offentlige Budsjetter -1.10 -3.4 -3.4 -3.1 -3.1 -3.1
Statsgjeld 3825.70 4357 4391 4391 4391 4550
Offentlige Utgifter 6753.90 33519 33200 33327 33327 34660
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon 17.70 -26 -2 -14 -6.8 2
Industriproduksjonen 16.10 5.4 5.5 5.5 5.5 5.1
Ledende økonomisk indeks 6.90 5.3 4 3.1 2.2 5.2
Gruvedrift Produksjon 173.30 -24.6 -22.3 -22.3 -22.3 -18.4
Lagerendringer -7932.70 3093 3093 3093 3093 -2378
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Årlig) 3.70 4.9 5.1 5.1 5.1 5.5
Forbrukertillit 25.20 36.2 36.7 36.7 36.7 37.3
Forbruk 124366.70 106546 105530 105936 105936 110173
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Nyestartede boliger 776.00 644 629 629 629 690


Kirgisistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.