Markeder Siste Referanse
Valuta 69.74 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.3 2019-03
Arbeidsledighet 3.3 2019-06
Inflasjon 1.5 2019-07
Rentesats 4.25 2019-07
Handelsbalanse -198 2019-06
Nåværende situasjon 27.8 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -8.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.3 2019-03
BNP 8.09 2018-12
Bnp Faste Priser 557113 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 69960 2018-12
Bnp Per Innbygger 1087 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 3447 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2019-06
Arbeidsledige 79.4 2019-03
Minstelønn 1200 2018-12
Befolkning 6.14 2017-12
Sysselsatte 540456 2018-12
Lønn 16612 2019-05
Lønninger innen produksjon 15963 2019-05
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2019-07
KjerneInflasjon 0.8 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 259 2019-07
KPI Housing Utilities 287 2019-07
Kpi Transport 214 2019-07
MatInflasjon 1.3 2019-06
Bnp-Deflatoren 97 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-07
Produsentpriser 160 2019-07
produsentprisene endring 5.8 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2019-07
Pengemengde 90093 2019-06
Valutareserver 2170 2019-01
Innskudd Rente 2.75 2017-12
Pengemengden M1 119505 2019-03
Pengemengden M2 154856 2019-03
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -198 2019-06
Nåværende situasjon 27.8 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -8.7 2018-12
Eksport 164 2019-06
Import 362 2019-06
Gullreserver 11.8 2019-06
Råoljeproduksjon 1 2019-04
Utenlandsgjeld 8290 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 29.79 2018-12
Pengeoverføringer 196 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.72 2017-12
Turistankomster 1375 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.1 2018-12
Statens Inntekter 72416176 2019-06
Statsgjeld 3826 2018-12
Fiscal Utgifter 72114497 2019-06
Kreditt-Rating 30
Regjeringens budsjetter verdi 0.72 2019-05
Offentlige Utgifter 6754 2019-03
Militære Utgifter 118 2018-12
Skatter Siste Referanse
Salgsskatt 12 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 17.7 2019-07
Industriproduksjonen 16.1 2019-07
Internett-hastighet 3814 2017-03
IP-adresser 125795 2017-03
Lagerendringer -7933 2018-12
Konkurranseevne Index 53.02 2018-12
Konkurranseevne Rank 97 2018-12
Korrupsjon Index 29 2018-12
Korrupsjon Rank 132 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 70 2018-12
Ledende økonomisk indeks 6.9 2019-07
Gruvedrift Produksjon 173 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 25.2 2018-12
Forbruk 124367 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 3.7 2019-07
Bolig Siste Referanse
Nyestartede boliger 776 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Kirgisistan - Økonomiske indikatorer.