Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.18 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15
Aksjemarkedet 787.16 779 772 766 759 746
10-årig statsobligasjon 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -5.50 2.5 2.1 2 2.1 1.7
Bnp Årlig Vekstrate -4.20 -7 0.2 3.7 7 5.5
Arbeidsledighet 14.10 12 12.5 11 11 9.8
Inflasjon 0.70 1.1 1.4 1.5 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 92.00 -140 -140 -240 -240 -200
Nåværende situasjon 338.50 190 190 190 190 120
Nåværende situasjon mot BNP 4.30 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Regjeringens gjeld mot BNP 36.30 41 42.5 42.5 42.5 42.5
Offentlige Budsjetter 0.30 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Forretningstillit -7.50 -32 -26 -26 -26 -17
Forbrukertillit 0.00 -5 -1 -7 -3 -4
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 5 5 5 5 5
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 20.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -5.50 2.5 2.1 2 2.1 1.7
Bnp Årlig Vekstrate -4.20 -7 0.2 3.7 7 5.5
BNP 54.22 42.5 46.8 46.8 46.8 46.8
Bnp Faste Priser 10312.20 9945 10134 10900 10694 10194
Brutto Nasjonal Produkt 46912.40 42541 43629 47006 48648 43605
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2124.30 2189 2343 1988 2203 2244
Bnp Per Innbygger 18427.15 15300 16000 16000 16000 16000
Bnp Per Innbygger Ppp 36974.90 33200 35800 35800 35800 35800

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 14.10 12 12.5 11 11 9.8
Lønn 1381.00 1050 1050 1050 1050 1050
Lønninger innen produksjon 1381.00 990 990 990 990 990
Minstelønn 607.00 600 640 640 640 640
Befolkning 2.79 2.73 2.71 2.71 2.71 2.69
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63.33 63.33 63.33 63.33
Pensjonsalder Menn 64.00 64 64.17 64.17 64.17 64.17

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 0.70 1.1 1.4 1.5 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Harmoniserte Konsumprisindeks 110.66 113 113 113 113 116
Konsumprisindeksen Kpi 111.40 112 113 113 113 114
Kjerne Konsumprisindeks 112.44 111 113 112 113 113
Produsentpriser 95.04 110 99.79 97.01 99.12 114
produsentprisene endring -10.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3
KPI Housing Utilities 97.94 103 103 103 103 103
Kpi Transport 102.95 109 109 109 109 109
MatInflasjon 1.60 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.49 -0.06 -0.38 -0.38 -0.38 0.44

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 92.00 -140 -140 -240 -240 -200
Nåværende situasjon 338.50 190 190 190 190 120
Nåværende situasjon mot BNP 4.30 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Import 2374.10 2720 2720 2720 2720 2950
Eksport 2466.10 2480 2480 2480 2480 2750

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 36.30 41 42.5 42.5 42.5 42.5
Offentlige Budsjetter 0.30 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Regjeringens budsjetter verdi -574.10 -116 -116 -116 -116 -136
Offentlige Utgifter 1635.30 1460 1482 1751 1696 1497
Statens Utgifter Til Bnp 34.90 42.3 37.8 37.8 37.8 37.8

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 20.00 15 15 15 15 15
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 21.27 41.98 21.27 21.27 21.27 41.98
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 30.98 1.77 1.77 1.77 30.98
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.50 11 19.5 19.5 19.5 11

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit -7.50 -32 -26 -26 -26 -17
Industriell Produksjon 2.10 -1 1.5 3.8 3 4
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.30 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 0.00 -5 -1 -7 -3 -4
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 5 5 5 5 5
Butikkhandel (Årlig) 6.80 3.5 5 2.8 3.2 4.5
Forbruk 6294.27 6735 6483 6365 6527 6903
Konsumerkreditt 743.10 715 669 767 771 733
Bensinpriser 1.23 1.15 1.02 0.97 0.92 1.09


Litauen - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.