Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.09 1.08 1.08 1.08 1.07 1.06
Aksjemarkedet 712.84 706 700 694 688 676
10-årig statsobligasjon 0.45 0.48 0.52 0.56 0.6 0.68

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -0.20 -13.5 6.5 2.5 2.1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.60 -16 -9 -7 0.2 6.5
Arbeidsledighet 11.20 10.8 11.5 12 12.5 9.8
Inflasjon 1.00 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -41.60 60 -60 -140 -240 -200
Nåværende situasjon 263.80 120 90 190 190 120
Nåværende situasjon mot BNP 4.30 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
Regjeringens gjeld mot BNP 36.30 41 41 41 42.5 42.5
Offentlige Budsjetter 0.30 -4.7 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6
Forretningstillit -22.70 -42 -34 -32 -26 -17
Forbrukertillit -16.00 -36 -32 -28 -22 -17
Butikkhandel (Månedlig) -2.70 7 7 5 5 5
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -0.20 -13.5 6.5 2.5 2.1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.60 -16 -9 -7 0.2 6.5
BNP 54.30 57.5 57.5 57.5 60.5 60.5
Bnp Faste Priser 10878.10 9118 10419 10134 10900 10793
Brutto Nasjonal Produkt 46912.40 41474 42496 43629 47006 46464
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2518.90 1998 2540 2343 2524 2495
Bnp Per Innbygger 17669.70 19300 19300 19300 20400 20400
Bnp Per Innbygger Ppp 31065.06 33200 33200 33200 27798 34800

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 11.20 10.8 11.5 12 12.5 9.8
Lønn 1358.60 990 990 1050 1050 1050
Lønninger innen produksjon 1358.60 960 960 990 990 990
Minstelønn 555.00 600 600 600 640 640
Befolkning 2.79 2.76 2.76 2.73 2.71 2.69
Pensjonsalder Kvinner 62.33 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.67 64 64 64 64 64

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 1.00 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4
Harmoniserte Konsumprisindeks 110.86 109 109 113 113 116
Konsumprisindeksen Kpi 111.50 113 113 113 114 116
Kjerne Konsumprisindeks 111.32 111 112 113 112 114
Produsentpriser 91.53 109 109 110 99.79 114
produsentprisene endring -15.50 2.3 2.7 3.2 3.2 3.3
KPI Housing Utilities 103.46 102 102 103 103 103
Kpi Transport 102.35 108 108 109 109 109
MatInflasjon 3.40 3.7 2.9 2.8 2.8 2.8

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.25 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse -41.60 60 -60 -140 -240 -200
Nåværende situasjon 263.80 120 90 190 190 120
Nåværende situasjon mot BNP 4.30 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
Import 2563.90 2550 2680 2720 2720 2950
Eksport 2522.30 2500 2620 2480 2480 2750

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 36.30 41 41 41 42.5 42.5
Offentlige Budsjetter 0.30 -4.7 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6
Regjeringens budsjetter verdi -68.50 -66.23 -66.23 -116 -116 -136
Offentlige Utgifter 1593.60 1396 1468 1482 1597 1578
Statens Utgifter Til Bnp 34.90 42.3 42.3 42.3 37.8 37.8

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit -22.70 -42 -34 -32 -26 -17
Industriell Produksjon -11.40 -22.5 -13 -3.7 1.5 4
Industriell Produksjon (Månedlig) -8.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.5

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit -16.00 -36 -32 -28 -22 -17
Butikkhandel (Månedlig) -2.70 7 7 5 5 5
Butikkhandel (Årlig) -6.20 -20 -12 -5.5 1.5 4.5
Forbruk 6970.74 6084 6748 6483 6985 6904
Konsumerkreditt 765.90 628 719 669 767 712
Bensinpriser 1.00 1.1 1.05 0.99 0.95 0.9


Litauen - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.