Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Aksjemarkedet 684.70 662 659 655 652 645
10-årig statsobligasjon 0.55 0.71 0.73 0.74 0.76 0.79
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 1.00 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 4.00 3 2.5 2.8 2.7 2
Arbeidsledighet 8.00 7.8 7.7 7.7 7.7 7.2
Inflasjon 2.50 2.4 2.5 1.7 2.2 2
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 1 0.1 0.3 0.6 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalanse -470.40 -320 -200 -220 60 -140
Nåværende situasjon -200.88 160 200 200 200 190
Nåværende situasjon mot BNP 1.60 1 1 0.5 0.5 0.5
Regjeringens gjeld mot BNP 34.20 37 37 36.4 36.4 36.4
Offentlige Budsjetter 0.70 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 -8.1 16 7 7 5
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 1.00 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 4.00 3 2.5 2.8 2.7 2
BNP 53.25 54.3 54.3 57.5 57.5 57.5
Bnp Faste Priser 9538.30 9385 9703 9646 9805 9945
Brutto Nasjonal Produkt 40334.10 40670 41504 41262 41463 42541
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1677.80 2087 2136 2123 2134 2189
Bnp Per Innbygger 17669.70 18000 18000 19300 19300 19300
Bnp Per Innbygger Ppp 31065.06 32000 32000 33200 33200 33200
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 8.00 7.8 7.7 7.7 7.7 7.2
Lønn 1262.70 995 990 990 990 1050
Lønninger innen produksjon 1262.70 995 960 960 960 990
Minstelønn 555.00 555 555 600 600 600
Befolkning 2.81 2.77 2.77 2.73 2.73 2.73
Pensjonsalder Kvinner 62.33 62.33 62.67 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.67 63.67 63.83 64 64 64
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 2.50 2.4 2.5 1.7 2.2 2
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 1 0.1 0.3 0.6 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 110.36 111 111 111 113 113
Kjerne Konsumprisindeks 108.80 109 109 108 109 111
Produsentpriser 106.20 110 107 109 109 110
produsentprisene endring -0.80 0.5 2.4 2.5 2.3 3.2
MatInflasjon 3.20 2.6 2.9 2.9 2.9 2.8
KPI Housing Utilities 104.84 102 102 102 102 103
Kpi Transport 108.12 108 108 108 108 109
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.25
Internbankrente -0.33 -0.31 -0.31 -0.06 -0.31 -0.06
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -470.40 -320 -200 -220 60 -140
Nåværende situasjon -200.88 160 200 200 200 190
Nåværende situasjon mot BNP 1.60 1 1 0.5 0.5 0.5
Import 2951.80 2590 2560 2660 2620 2620
Eksport 2481.40 2320 2360 2440 2680 2480
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 34.20 37 37 36.4 36.4 36.4
Offentlige Budsjetter 0.70 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Offentlige Utgifter 1532.90 1333 1425 1416 1423 1460
Statens Utgifter Til Bnp 34.00 34.4 34.4 34.8 34.8 34.8
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 21.27 41.98 41.98 41.98 21.27 41.98
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 30.98 30.98 30.98 1.77 30.98
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.50 11 11 11 19.5 11
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon 0.80 5.5 5.2 5.2 5.2 3.9
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.30 -1.4 1.1 1.8 0.5 0.8
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Månedlig) -0.30 -8.1 16 7 7 5
Butikkhandel (Årlig) 2.90 5 4.4 4.8 4.8 4
Forbruk 5927.80 6377 6570 6532 6564 6735
Bensinpriser 1.34 1.21 1.18 1.15 1.2 1.15


Litauen - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.