Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.19 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
Aksjemarkedet 773.19 767 760 754 747 735
10-årig statsobligasjon 0.19 0.18 0.2 0.21 0.23 0.26

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -5.10 6.5 2.5 2.1 1.3 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -3.80 -9 -7 0.2 16.8 6.5
Arbeidsledighet 12.10 11.5 12 12.5 11 9.8
Inflasjon 1.00 0.3 1.1 1.4 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 2.70 -60 -140 -240 -240 -200
Nåværende situasjon 233.20 90 190 190 190 120
Nåværende situasjon mot BNP 4.30 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
Regjeringens gjeld mot BNP 36.30 41 41 42.5 42.5 42.5
Offentlige Budsjetter 0.30 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6
Forretningstillit -9.40 -34 -32 -26 -26 -17
Forbrukertillit -3.00 -32 -28 -22 -22 -17
Butikkhandel (Månedlig) 5.60 7 5 5 5 5
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -5.10 6.5 2.5 2.1 1.3 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -3.80 -9 -7 0.2 16.8 6.5
BNP 54.22 42.5 42.5 46.8 46.8 46.8
Bnp Faste Priser 10312.20 10419 10134 10900 12706 10793
Brutto Nasjonal Produkt 46912.40 42496 43629 47006 54794 46464
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1983.90 2540 2343 1988 2317 2495
Bnp Per Innbygger 18427.15 15300 15300 16000 16000 16000
Bnp Per Innbygger Ppp 36974.90 33200 33200 35800 35800 35800

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 12.10 11.5 12 12.5 11 9.8
Lønn 1381.00 990 1050 1050 1050 1050
Lønninger innen produksjon 1381.00 960 990 990 990 990
Minstelønn 555.00 600 600 640 640 640
Befolkning 2.79 2.76 2.73 2.71 2.71 2.69
Pensjonsalder Kvinner 62.33 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.67 64 64 64 64 64

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 1.00 0.3 1.1 1.4 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4
Harmoniserte Konsumprisindeks 110.81 109 113 113 113 116
Konsumprisindeksen Kpi 111.50 111 112 113 113 114
Kjerne Konsumprisindeks 112.46 112 113 112 113 114
Produsentpriser 94.10 109 110 99.79 94.48 114
produsentprisene endring -11.40 2.7 3.2 3.2 3.2 3.3
KPI Housing Utilities 101.34 102 103 103 103 103
Kpi Transport 101.43 108 109 109 109 109
MatInflasjon 3.00 3.7 2.8 2.8 2.8 2.8

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.44 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 2.70 -60 -140 -240 -240 -200
Nåværende situasjon 233.20 90 190 190 190 120
Nåværende situasjon mot BNP 4.30 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
Import 1951.20 2680 2720 2720 2720 2950
Eksport 1953.90 2620 2480 2480 2480 2750

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 36.30 41 41 42.5 42.5 42.5
Offentlige Budsjetter 0.30 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6
Regjeringens budsjetter verdi -68.50 -66.23 -116 -116 -116 -136
Offentlige Utgifter 1747.70 1468 1482 1751 2041 1578
Statens Utgifter Til Bnp 34.90 42.3 42.3 37.8 37.8 37.8

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -9.40 -34 -32 -26 -26 -17
Industriell Produksjon -4.10 -3 -1 1.5 3.8 4
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.20 0.5 0.8 0.8 0.8 0.5

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -3.00 -32 -28 -22 -22 -17
Butikkhandel (Månedlig) 5.60 7 5 5 5 5
Butikkhandel (Årlig) 6.10 3 3.5 5 2.8 4.5
Forbruk 6352.39 6748 6483 6365 7420 6904
Konsumerkreditt 743.60 719 669 767 866 712
Bensinpriser 1.23 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87


Litauen - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.