Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 1.14 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Aksjemarkedet 991.66 977 964 950 936 910
10-årig statsobligasjon 0.65 0.67 0.73 0.81 0.89 1.07

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate -0.03 0.9 1 1 1.1 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 4.70 4.2 2.7 2.6 2.8 3.9
Arbeidsledighet 10.90 11.4 11.3 11.5 11.8 11
Inflasjon 10.60 9.2 7.9 6.6 5.9 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Handelsbalanse -310.50 -200 -200 -200 -200 -200
Nåværende situasjon 105.99 120 120 120 120 120
Nåværende situasjon mot BNP 8.30 4.9 4.9 4.9 4.9 3.7
Regjeringens gjeld mot BNP 47.30 42.5 42.5 42.5 43.8 43.8
Offentlige Budsjetter -7.40 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -0.9
Forretningstillit -0.70 -17 -17 -17 -13 -13
Forbrukertillit -3.00 -4 -4 -4 -12 -12
Butikkhandel (Månedlig) -2.30 10.5 10.5 10.5 7 7
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 20.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate -0.03 0.9 1 1 1.1 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 4.70 4.2 2.7 2.6 2.8 3.9
BNP 55.89 46.8 46.8 46.8 52 52
Bnp Faste Priser 11447.10 10194 11557 11439 11745 11725
Brutto Nasjonal Produkt 47412.40 43605 49404 48693 48645 51226
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2699.00 2244 2235 2772 2769 3003
Bnp Per Innbygger 17032.99 16000 16000 16000 18000 18000
Bnp Per Innbygger Ppp 36732.03 35800 35800 35800 37300 37300

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 10.90 11.4 11.3 11.5 11.8 11
Lønn 1598.10 1050 1050 1050 1050 1050
Lønninger innen produksjon 1598.10 990 990 990 990 990
Minstelønn 642.00 690 690 690 690 740
Befolkning 2.79 2.69 2.69 2.69 2.65 2.65
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63.33 63.33 63.33 63.67 63.67
Pensjonsalder Menn 64.00 64.17 64.17 64.17 64.33 64.33

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 10.60 9.2 7.9 6.6 5.9 2.1
Inflasjonen (Månedlig) 1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 123.00 124 125 126 130 133
Harmoniserte Konsumprisindeks 122.37 116 116 116 116 116
Kjerne Konsumprisindeks 118.67 119 120 120 121 122
KjerneInflasjon 5.70 5.7 3.4 2.8 2.3 0.9
Produsentpriser 113.20 114 115 117 119 124
produsentprisene endring 16.30 13.1 10 7.1 5 4.5
MatInflasjon 10.40 2 2 2 2.8 2.8
KPI Housing Utilities 126.01 103 103 103 103 103
Kpi Transport 122.47 123 123 124 124 125

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Internbankrente -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.48 -0.48

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse -310.50 -200 -200 -200 -200 -200
Nåværende situasjon 105.99 120 120 120 120 120
Nåværende situasjon mot BNP 8.30 4.9 4.9 4.9 4.9 3.7
Import 3715.60 2950 2950 2950 2950 2950
Eksport 3405.10 2750 2750 2750 2750 2750
Utenlandske Direkte Investeringer 146.52 281 1791 1791 75.78 75.78

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 47.30 42.5 42.5 42.5 43.8 43.8
Offentlige Budsjetter -7.40 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -0.9
Regjeringens budsjetter verdi 153.60 -136 -136 -136 -136 -136
Offentlige Utgifter 1669.30 1497 1792 1714 1713 1718
Statens Utgifter Til Bnp 43.50 37.8 37.8 37.8 35 35

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 20.00 15 15 15 15 15
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 21.27 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.50 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forretningstillit -0.70 -17 -17 -17 -13 -13
Industriell Produksjon 17.00 7.7 3.5 3.5 2.3 2.3
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forbrukertillit -3.00 -4 -4 -4 -12 -12
Butikkhandel (Månedlig) -2.30 10.5 10.5 10.5 7 7
Butikkhandel (Årlig) 10.80 -18 -5.5 2 3 3
Forbruk 6990.57 6903 6612 7179 7172 7458
Bensinpriser 1.60 1.52 1.44 1.37 1.3 1.24
Konsumerkreditt 781.20 734 753 796 803 834


Litauen - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.