Markeder Siste Referanse
Valuta 1.19 2021-06
Aksjemarkedet 924 2021-06
10-årig statsobligasjon 0.17 2021-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2 2021-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2021-03
Arbeidsledighet 13.8 2021-05
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 74.4 2021-06
Inflasjon 3.6 2021-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2021-05
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 2025251 2021-06
Rentesats 0 2021-06
Handelsbalanse -259 2021-04
Nåværende situasjon 10.91 2021-04
Nåværende situasjon mot BNP 8.3 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 47.3 2020-12
Offentlige Budsjetter -7.4 2020-12
Forretningstillit 6.8 2021-05
Forbrukertillit -2 2021-05
Butikkhandel (Månedlig) 4.5 2021-04
Bedriftens Skattesats 15 2021-12
Personalinntekt skattesats 20 2021-12
Coronavirus tilfeller 278177 2021-06
Coronavirus dødsfall 4357 2021-06
Coronavirus gjenopprettet 264719 2021-06
Sykehussenger 6.56 2017-12
sykehus 32.88 2017-12
Medisinske leger 4.85 2017-12
sykepleiere 7.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2 2021-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2021-03
BNP 54.22 2019-12
Bnp Faste Priser 11051 2021-03
Brutto Nasjonal Produkt 47412 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2145 2021-03
Bnp Per Innbygger 18427 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36975 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.8 2021-05
Sysselsatte 1352 2021-03
Arbeidsledige 240 2021-05
Yrkesdeltakelse 61.7 2021-03
Langtids arbeidsledighet 2.6 2021-03
Arbeidsledighet for unge 11.5 2021-04
Lønnskostnader 148 2021-03
Ledige Stillinger 20982 2021-03
Lønn 1517 2021-03
Minstelønn 642 2021-03
Lønninger innen produksjon 1517 2021-03
Befolkning 2.79 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2020-12
Pensjonsalder Menn 64 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2020-12
Sysselsetting 71.4 2020-12
Full Jobb 1214 2020-12
Deltid Sysselsettingen 79.2 2020-12
Produktivitet 121 2021-03

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 74.4 2021-06
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 2025251 2021-06
Coronavirus tilfeller 278177 2021-06
Coronavirus dødsfall 4357 2021-06
Coronavirus gjenopprettet 264719 2021-06
Sykehussenger 6.56 2017-12
sykehus 32.88 2017-12
Medisinske leger 4.85 2017-12
sykepleiere 7.74 2017-12
ICU-senger 634 2014-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.6 2021-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2021-05
Konsumprisindeksen Kpi 115 2021-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 114 2021-05
Kjerne Konsumprisindeks 114 2021-04
KjerneInflasjon 2.3 2021-04
Bnp-Deflatoren 114 2021-03
Produsentpriser 103 2021-05
Eksportpriser 100 2021-03
Importprisene 102 2021-03
KPI Housing Utilities 103 2021-05
Kpi Transport 110 2021-05
MatInflasjon 0.7 2021-05
produsentprisene endring 11.9 2021-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-06
Internbankrente -0.54 2021-05
Pengemengde 7406 2021-04
Pengemengden M1 27933 2021-04
Pengemengden M2 39183 2021-04
Pengemengden M3 39183 2021-04
Bankenes balanse 39878 2021-03
Valutareserver 4370 2021-05
Lån Til Privat Sektor 7616 2021-04
Sentralbankers balanse 29699 2021-04

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -259 2021-04
Nåværende situasjon 10.91 2021-04
Nåværende situasjon mot BNP 8.3 2020-12
Eksport 2667 2021-04
Import 2926 2021-04
Utenlandsgjeld 36309 2020-12
Kapitalstrømmer 244 2021-03
Pengeoverføringer 153 2020-12
Gullreserver 5.82 2021-03
Råoljeproduksjon 2 2021-01
Utenlandske Direkte Investeringer -25.68 2021-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2019-12
Turisme Inntekter 224 2019-12
Turistankomster 384 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 47.3 2020-12
Offentlige Budsjetter -7.4 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -1712 2020-12
Offentlige Utgifter 1729 2021-03
Statens Utgifter Til Bnp 43.5 2020-12
Statens Inntekter 5024 2020-12
Statsgjeld 22262 2021-04
Fiscal Utgifter 6736 2020-12
Asylsøknader 30 2021-02
Kreditt-Rating 76 2021-06
Militære Utgifter 1135 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2021-12
Personalinntekt skattesats 20 2021-12
Salgsskatt 21 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 21.27 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.5 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 6.8 2021-05
Industriell Produksjon 25.1 2021-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.4 2021-04
Industriproduksjonen 15 2021-03
Kapasitetsutnyttelsen 77 2021-06
Lagerendringer -932 2021-03
Bilregistreringer 3613 2021-04
Internett-hastighet 14620 2017-03
IP-adresser 1350900 2017-03
Konkurser 154 2021-03
Konkurranseevne Index 68.35 2019-12
Konkurranseevne Rank 39 2019-12
Korrupsjon Index 60 2020-12
Korrupsjon Rank 35 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 11 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 400 2021-03
Gruvedrift Produksjon 15.9 2021-03

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -2 2021-05
Butikkhandel (Månedlig) 4.5 2021-04
Butikkhandel (Årlig) 35.7 2021-04
Forbruk 6349 2021-03
Privat sparing 4.13 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 18973 2021-04
Konsumerkreditt 713 2021-04
Bensinpriser 1.5 2021-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 24.6 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 36.42 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 146 2020-12
Bygningstillatelser 2417 2020-12
Hjem Eierskap Rate 90.3 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Litauen - Økonomiske indikatorer.