Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-07
Aksjemarkedet 681 2019-07
10-årig statsobligasjon 0.55 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 4 2019-03
Arbeidsledighet 8 2019-06
Inflasjon 2.5 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-06
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -470 2019-05
Nåværende situasjon -201 2019-05
Nåværende situasjon mot BNP 1.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 34.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2018-12
Forretningstillit -4.4 2019-06
Forbrukertillit 8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-05
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 4 2019-03
BNP 53.25 2018-12
Bnp Faste Priser 9538 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 40334 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1678 2019-03
Bnp Per Innbygger 17670 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 31065 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8 2019-06
Sysselsatte 1374 2019-03
Arbeidsledige 138 2019-06
Yrkesdeltakelse 61.6 2018-12
Langtids arbeidsledighet 1.7 2018-12
Arbeidsledighet for unge 10.7 2019-05
Lønnskostnader 118 2019-03
Ledige Stillinger 19130 2019-03
Lønn 1263 2019-03
Minstelønn 555 2019-06
Lønninger innen produksjon 1263 2019-03
Befolkning 2.81 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.67 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 2019-03
Sysselsetting 72.5 2019-03
Full Jobb 1225 2019-03
Deltid Sysselsettingen 92.9 2019-03
Produktivitet 116 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.5 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 110 2019-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2019-06
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-05
KjerneInflasjon 1.9 2019-05
Bnp-Deflatoren 119 2019-03
Produsentpriser 106 2019-06
Eksportpriser 102 2019-03
Importprisene 102 2019-03
KPI Housing Utilities 105 2019-06
Kpi Transport 108 2019-06
MatInflasjon 3.2 2019-06
produsentprisene endring -0.8 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.33 2019-06
Pengemengde 6274 2019-05
Pengemengden M1 17560 2019-05
Pengemengden M2 27928 2019-05
Pengemengden M3 27928 2019-05
Bankenes balanse 29499 2019-03
Valutareserver 4866 2019-06
Lån Til Privat Sektor 8725 2019-05
Sentralbankers balanse 19952 2019-03
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -470 2019-05
Nåværende situasjon -201 2019-05
Nåværende situasjon mot BNP 1.6 2018-12
Eksport 2481 2019-05
Import 2952 2019-05
Utenlandsgjeld 33983 2019-03
Kapitalstrømmer 190 2019-05
Pengeoverføringer 286 2018-09
Gullreserver 5.8 2019-06
Råoljeproduksjon 2 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 85.13 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turisme Inntekter 207 2017-12
Turistankomster 347 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 34.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 178 2018-09
Offentlige Utgifter 1533 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 34 2018-12
Statens Inntekter 3834 2018-09
Statsgjeld 15137 2019-05
Fiscal Utgifter 3656 2018-09
Asylsøknader 40 2019-03
Kreditt-Rating 69
Militære Utgifter 956 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 21.27 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4.4 2019-06
Industriell Produksjon 0.8 2019-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.3 2019-05
Industriproduksjonen 7 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 76.9 2019-06
Lagerendringer -237 2019-03
Bilregistreringer 4245 2019-05
Internett-hastighet 14620 2017-03
IP-adresser 1350900 2017-03
Konkurser 2973 2017-12
Konkurranseevne Index 67.12 2018-12
Konkurranseevne Rank 40 2018-12
Korrupsjon Index 59 2018-12
Korrupsjon Rank 38 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 14 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 271 2019-05
Gruvedrift Produksjon 24 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-05
Butikkhandel (Årlig) 2.9 2019-05
Forbruk 5928 2019-03
Privat sparing -1.48 2017-12
Privat-Sektor-Kreditt 18566 2019-05
Konsumerkreditt 665 2019-05
Bensinpriser 1.34 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 22.84 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 36.18 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 128 2019-03
Bygningstillatelser 1383 2018-12
Hjem Eierskap Rate 89.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Litauen - Økonomiske indikatorer.