Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-11
Aksjemarkedet 716 2019-11
10-årig statsobligasjon 0.4 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2019-09
Arbeidsledighet 7.9 2019-10
Inflasjon 1.6 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
Rentesats 0 2019-11
Handelsbalanse -52 2019-09
Nåværende situasjon 254 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 1.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 34.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2018-12
Forretningstillit -4 2019-10
Forbrukertillit 1 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -7.4 2019-09
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2019-09
BNP 53.25 2018-12
Bnp Faste Priser 10742 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 43811 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2111 2019-06
Bnp Per Innbygger 17670 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 31065 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.9 2019-10
Sysselsatte 1378 2019-09
Arbeidsledige 136 2019-10
Yrkesdeltakelse 62.2 2019-06
Langtids arbeidsledighet 1.8 2019-06
Arbeidsledighet for unge 12.4 2019-09
Lønnskostnader 123 2019-06
Ledige Stillinger 18683 2019-06
Lønn 1289 2019-06
Minstelønn 555 2019-06
Lønninger innen produksjon 1289 2019-06
Befolkning 2.81 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.67 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.5 2019-06
Sysselsetting 73 2019-06
Full Jobb 1241 2019-06
Deltid Sysselsettingen 84.4 2019-06
Produktivitet 137 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 110 2019-10
KjerneInflasjon 2.7 2019-10
Bnp-Deflatoren 127 2019-06
Produsentpriser 105 2019-10
Eksportpriser 102 2019-06
Importprisene 99.8 2019-06
KPI Housing Utilities 102 2019-10
Kpi Transport 106 2019-10
MatInflasjon 3.6 2019-10
produsentprisene endring -4.5 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-11
Internbankrente -0.41 2019-10
Pengemengde 6412 2019-09
Pengemengden M1 18173 2019-09
Pengemengden M2 28654 2019-09
Pengemengden M3 28654 2019-09
Bankenes balanse 29967 2019-09
Valutareserver 4017 2019-10
Lån Til Privat Sektor 8759 2019-09
Sentralbankers balanse 18380 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -52 2019-09
Nåværende situasjon 254 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 1.6 2018-12
Eksport 2536 2019-09
Import 2588 2019-09
Utenlandsgjeld 34109 2019-06
Kapitalstrømmer 110 2019-09
Pengeoverføringer 284 2019-06
Gullreserver 5.82 2019-12
Råoljeproduksjon 2 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 419 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turisme Inntekter 219 2018-12
Turistankomster 384 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 34.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 445 2019-06
Offentlige Utgifter 1474 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 34 2018-12
Statens Inntekter 4571 2019-06
Statsgjeld 16683 2019-09
Fiscal Utgifter 4126 2019-06
Asylsøknader 45 2019-07
Kreditt-Rating 69
Militære Utgifter 956 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 21.27 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4 2019-10
Industriell Produksjon 7.8 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.4 2019-09
Industriproduksjonen 7.6 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 77.2 2019-12
Lagerendringer -242 2019-06
Bilregistreringer 4006 2019-09
Internett-hastighet 14620 2017-03
IP-adresser 1350900 2017-03
Konkurser 2090 2018-12
Konkurranseevne Index 68.35 2019-12
Konkurranseevne Rank 39 2019-12
Korrupsjon Index 59 2018-12
Korrupsjon Rank 38 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 11 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 267 2019-08
Gruvedrift Produksjon -0.5 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 1 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -7.4 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 4.7 2019-09
Forbruk 6426 2019-06
Privat sparing -1.23 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 18945 2019-09
Konsumerkreditt 741 2019-09
Bensinpriser 1.25 2019-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 22.89 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 37.32 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 131 2019-06
Bygningstillatelser 1696 2019-06
Hjem Eierskap Rate 89.9 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Litauen - Økonomiske indikatorer.