Markeder Siste Referanse
Valuta 1.17 2021-09
Aksjemarkedet 965 2021-09
10-årig statsobligasjon 0.11 2021-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 7.8 2021-06
Arbeidsledighet 12.2 2021-08
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 124 2021-09
Inflasjon 5.3 2021-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2021-08
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 3339375 2021-09
Rentesats 0 2021-09
Handelsbalanse -465 2021-07
Nåværende situasjon -81 2021-07
Nåværende situasjon mot BNP 8.3 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 47.3 2020-12
Offentlige Budsjetter -7.4 2020-12
Forretningstillit 6.5 2021-08
Forbrukertillit 1 2021-08
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2021-07
Bedriftens Skattesats 15 2021-12
Personalinntekt skattesats 20 2021-12
Coronavirus tilfeller 319281 2021-09
Coronavirus dødsfall 4849 2021-09
Coronavirus gjenopprettet 267636 2021-09
Sykehussenger 6.56 2017-12
sykehus 32.88 2017-12
Medisinske leger 4.85 2017-12
sykepleiere 7.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 7.8 2021-06
BNP 55.89 2020-12
Bnp Faste Priser 11138 2021-06
Brutto Nasjonal Produkt 47412 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2699 2021-06
Bnp Per Innbygger 18391 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36732 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.2 2021-08
Sysselsatte 1360 2021-06
Arbeidsledige 211 2021-08
Yrkesdeltakelse 62.2 2021-06
Langtids arbeidsledighet 2.4 2021-03
Arbeidsledighet for unge 19.2 2021-07
Lønnskostnader 148 2021-06
Ledige Stillinger 24760 2021-06
Lønn 1566 2021-06
Minstelønn 642 2021-09
Lønninger innen produksjon 1566 2021-06
Befolkning 2.79 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2020-12
Pensjonsalder Menn 64 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2021-03
Sysselsetting 71.4 2021-03
Full Jobb 1225 2021-06
Deltid Sysselsettingen 76.5 2021-06
Produktivitet 120 2021-06

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 124 2021-09
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 3339375 2021-09
Coronavirus tilfeller 319281 2021-09
Coronavirus dødsfall 4849 2021-09
Coronavirus gjenopprettet 267636 2021-09
Sykehussenger 6.56 2017-12
sykehus 32.88 2017-12
Medisinske leger 4.85 2017-12
sykepleiere 7.74 2017-12
ICU-senger 634 2014-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.3 2021-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2021-08
Konsumprisindeksen Kpi 117 2021-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 116 2021-08
Kjerne Konsumprisindeks 116 2021-07
KjerneInflasjon 3.3 2021-08
Bnp-Deflatoren 119 2021-06
Produsentpriser 108 2021-08
Eksportpriser 108 2021-06
Importprisene 113 2021-06
KPI Housing Utilities 111 2021-08
Kpi Transport 114 2021-08
MatInflasjon 2.7 2021-08
produsentprisene endring 12.3 2021-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-09
Internbankrente -0.55 2021-08
Pengemengde 7657 2021-07
Pengemengden M1 29816 2021-07
Pengemengden M2 41287 2021-07
Pengemengden M3 41287 2021-07
Bankenes balanse 40729 2021-06
Valutareserver 5000 2021-08
Lån Til Privat Sektor 7819 2021-07
Sentralbankers balanse 31544 2021-07

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -465 2021-07
Nåværende situasjon -81 2021-07
Nåværende situasjon mot BNP 8.3 2020-12
Eksport 2736 2021-07
Import 3201 2021-07
Utenlandsgjeld 35592 2021-03
Kapitalstrømmer 302 2021-07
Pengeoverføringer 149 2021-03
Gullreserver 5.82 2021-06
Råoljeproduksjon 1 2021-05
Utenlandske Direkte Investeringer -25.68 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2019-12
Turisme Inntekter 33.6 2020-12
Turistankomster 219 2021-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 47.3 2020-12
Offentlige Budsjetter -7.4 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -409 2021-03
Offentlige Utgifter 1669 2021-06
Statens Utgifter Til Bnp 43.5 2020-12
Statens Inntekter 4418 2021-03
Statsgjeld 23531 2021-07
Fiscal Utgifter 4827 2021-03
Asylsøknader 30 2021-02
Kreditt-Rating 76 2021-09
Militære Utgifter 1135 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2021-12
Personalinntekt skattesats 20 2021-12
Salgsskatt 21 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 21.27 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.5 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 6.5 2021-08
Industriell Produksjon 15 2021-07
Industriell Produksjon (Månedlig) -2 2021-07
Industriproduksjonen 21.2 2021-06
Kapasitetsutnyttelsen 78 2021-09
Lagerendringer -717 2021-06
Bilregistreringer 2371 2021-08
Internett-hastighet 14620 2017-03
IP-adresser 1350900 2017-03
Konkurser 154 2021-03
Konkurranseevne Index 68.35 2019-12
Konkurranseevne Rank 39 2019-12
Korrupsjon Index 60 2020-12
Korrupsjon Rank 35 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 11 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 332 2021-06
Gruvedrift Produksjon 21.2 2021-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 1 2021-08
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2021-07
Butikkhandel (Årlig) 11.1 2021-07
Forbruk 6991 2021-06
Privat sparing 4.13 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 19549 2021-07
Konsumerkreditt 748 2021-07
Bensinpriser 1.53 2021-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 24.52 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 36.42 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 154 2021-03
Bygningstillatelser 2539 2021-06
Hjem Eierskap Rate 90.3 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Litauen - Økonomiske indikatorer.