Markeder Siste Referanse
Valuta 1.2 2020-11
Aksjemarkedet 770 2020-11
10-årig statsobligasjon 0.08 2020-11

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.7 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -0.1 2020-09
Arbeidsledighet 14.9 2020-10
Inflasjon 0.7 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-10
Rentesats 0 2020-10
Handelsbalanse 152 2020-09
Nåværende situasjon 402 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Forretningstillit -10.6 2020-11
Forbrukertillit -4 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2020-10
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2020-12
Coronavirus tilfeller 53757 2020-11
Coronavirus dødsfall 449 2020-11
Coronavirus gjenopprettet 13514 2020-11
Sykehussenger 6.56 2017-12
sykehus 32.88 2017-12
Medisinske leger 4.85 2017-12
sykepleiere 7.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.7 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -0.1 2020-09
BNP 54.22 2019-12
Bnp Faste Priser 10680 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 46912 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2124 2020-06
Bnp Per Innbygger 18427 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36975 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 14.9 2020-10
Sysselsatte 1342 2020-09
Arbeidsledige 257 2020-10
Yrkesdeltakelse 62.2 2019-12
Langtids arbeidsledighet 2.4 2020-03
Arbeidsledighet for unge 27.7 2020-09
Lønnskostnader 138 2020-06
Ledige Stillinger 18396 2020-09
Lønn 1455 2020-09
Minstelønn 607 2020-09
Lønninger innen produksjon 1455 2020-09
Befolkning 2.79 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2020-12
Pensjonsalder Menn 64 2020-12
Arbeidsledighetsrate -2.7 2020-06
Sysselsetting 71.4 2020-06
Full Jobb 1214 2020-06
Deltid Sysselsettingen 78.7 2020-06
Produktivitet 116 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-10
Konsumprisindeksen Kpi 112 2020-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2020-10
Kjerne Konsumprisindeks 113 2020-10
KjerneInflasjon 2.1 2020-10
Bnp-Deflatoren 115 2020-06
Produsentpriser 95.37 2020-10
Eksportpriser 95.2 2020-09
Importprisene 94.1 2020-09
KPI Housing Utilities 99.31 2020-10
Kpi Transport 101 2020-10
MatInflasjon 1.1 2020-10
produsentprisene endring -9.2 2020-10

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-10
Internbankrente -0.51 2020-10
Pengemengde 7113 2020-10
Pengemengden M1 25114 2020-10
Pengemengden M2 36003 2020-10
Pengemengden M3 36003 2020-10
Bankenes balanse 36967 2020-09
Valutareserver 4340 2020-10
Lån Til Privat Sektor 7679 2020-10
Sentralbankers balanse 27771 2020-10

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 152 2020-09
Nåværende situasjon 402 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2019-12
Eksport 2645 2020-09
Import 2493 2020-09
Utenlandsgjeld 34240 2020-06
Kapitalstrømmer 306 2020-09
Pengeoverføringer 138 2020-06
Gullreserver 5.82 2020-09
Råoljeproduksjon 2 2020-07
Utenlandske Direkte Investeringer -10.88 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.46 2018-12
Turisme Inntekter 224 2019-12
Turistankomster 384 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -574 2020-03
Offentlige Utgifter 1635 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 34.9 2019-12
Statens Inntekter 3734 2020-03
Statsgjeld 21978 2020-09
Fiscal Utgifter 4308 2020-03
Asylsøknader 25 2020-08
Kreditt-Rating 75 2020-11
Militære Utgifter 956 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 21.27 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.5 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -10.6 2020-11
Industriell Produksjon 1.6 2020-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.6 2020-10
Industriproduksjonen -2 2020-09
Kapasitetsutnyttelsen 73.4 2020-12
Lagerendringer -898 2020-06
Bilregistreringer 3421 2020-10
Internett-hastighet 14620 2017-03
IP-adresser 1350900 2017-03
Konkurser 2090 2018-12
Konkurranseevne Index 68.35 2019-12
Konkurranseevne Rank 39 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 11 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 369 2019-12
Gruvedrift Produksjon 11 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) 3.5 2020-10
Butikkhandel (Årlig) 8 2020-10
Forbruk 6294 2020-06
Privat sparing -1.23 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 18620 2020-10
Konsumerkreditt 738 2020-10
Bensinpriser 1.18 2020-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 23.06 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 36.42 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 140 2020-06
Bygningstillatelser 1860 2020-06
Hjem Eierskap Rate 89.9 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 53757 2020-11
Coronavirus dødsfall 449 2020-11
Coronavirus gjenopprettet 13514 2020-11
Sykehussenger 6.56 2017-12
sykehus 32.88 2017-12
Medisinske leger 4.85 2017-12
sykepleiere 7.74 2017-12
ICU-senger 634 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Litauen - Økonomiske indikatorer.