Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2020-02
Aksjemarkedet 711 2020-02
10-årig statsobligasjon 0.23 2020-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.8 2019-12
Arbeidsledighet 9.2 2020-01
Inflasjon 3 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-01
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse -181 2019-12
Nåværende situasjon 366 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 34.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2018-12
Forretningstillit -3.4 2020-01
Forbrukertillit 3 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 15.5 2019-12
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.8 2019-12
BNP 53.25 2018-12
Bnp Faste Priser 10897 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 43811 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2619 2019-09
Bnp Per Innbygger 17670 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 31065 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.2 2020-01
Sysselsatte 1379 2019-12
Arbeidsledige 158 2020-01
Yrkesdeltakelse 62 2019-09
Langtids arbeidsledighet 1.9 2019-09
Arbeidsledighet for unge 10.4 2019-12
Lønnskostnader 134 2019-09
Ledige Stillinger 17271 2019-12
Lønn 1318 2019-09
Minstelønn 555 2019-12
Lønninger innen produksjon 1318 2019-09
Befolkning 2.81 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.67 2018-12
Arbeidsledighetsrate -1.2 2019-09
Sysselsetting 73.2 2019-09
Full Jobb 1246 2019-09
Deltid Sysselsettingen 81.1 2019-09
Produktivitet 137 2019-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 112 2020-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 110 2020-01
KjerneInflasjon 3 2020-01
Bnp-Deflatoren 112 2019-09
Produsentpriser 105 2020-01
Eksportpriser 98.7 2019-12
Importprisene 97.5 2019-12
KPI Housing Utilities 107 2020-01
Kpi Transport 109 2020-01
MatInflasjon 4.3 2020-01
produsentprisene endring 1.1 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.39 2020-01
Pengemengde 6594 2019-12
Pengemengden M1 20047 2019-12
Pengemengden M2 30720 2019-12
Pengemengden M3 30720 2019-12
Bankenes balanse 31130 2019-11
Valutareserver 4114 2020-01
Lån Til Privat Sektor 8455 2019-12
Sentralbankers balanse 19712 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -181 2019-12
Nåværende situasjon 366 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.6 2018-12
Eksport 2330 2019-12
Import 2512 2019-12
Utenlandsgjeld 33858 2019-09
Kapitalstrømmer 429 2019-12
Pengeoverføringer 284 2019-09
Gullreserver 5.82 2019-12
Råoljeproduksjon 2 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 573 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.46 2018-12
Turisme Inntekter 219 2018-12
Turistankomster 384 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 34.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 20.3 2019-09
Offentlige Utgifter 1513 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 34 2018-12
Statens Inntekter 3996 2019-09
Statsgjeld 17198 2019-12
Fiscal Utgifter 3976 2019-09
Asylsøknader 35 2019-11
Kreditt-Rating 73 2020-02
Militære Utgifter 956 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 21.27 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3.4 2020-01
Industriell Produksjon -4 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.7 2020-01
Industriproduksjonen -2.9 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 76.4 2020-03
Lagerendringer 20.9 2019-09
Bilregistreringer 4238 2020-01
Internett-hastighet 14620 2017-03
IP-adresser 1350900 2017-03
Konkurser 2090 2018-12
Konkurranseevne Index 68.35 2019-12
Konkurranseevne Rank 39 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 11 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 369 2019-12
Gruvedrift Produksjon 22.4 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 3 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 15.5 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 3.8 2019-12
Forbruk 6957 2019-09
Privat sparing -1.23 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 18748 2019-12
Konsumerkreditt 719 2019-12
Bensinpriser 1.3 2020-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 23.08 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 37.32 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 132 2019-09
Bygningstillatelser 1631 2019-09
Hjem Eierskap Rate 89.9 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Litauen - Økonomiske indikatorer.