Markeder Siste Referanse
Valuta 1.16 2020-09
Aksjemarkedet 777 2020-09
10-årig statsobligasjon 0.14 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -4.2 2020-06
Arbeidsledighet 13.7 2020-08
Inflasjon 1.3 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2020-08
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse 171 2020-07
Nåværende situasjon 84.4 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Forretningstillit -7.5 2020-08
Forbrukertillit -2 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2020-08
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2020-12
Coronavirus tilfeller 4295 2020-09
Coronavirus dødsfall 89 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 2298 2020-09
Sykehussenger 6.56 2017-12
sykehus 32.88 2017-12
Medisinske leger 4.85 2017-12
sykepleiere 7.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -4.2 2020-06
BNP 54.22 2019-12
Bnp Faste Priser 10312 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 46912 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2124 2020-06
Bnp Per Innbygger 18427 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36975 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.7 2020-08
Sysselsatte 1352 2020-06
Arbeidsledige 236 2020-08
Yrkesdeltakelse 62.2 2019-12
Langtids arbeidsledighet 2.4 2020-03
Arbeidsledighet for unge 23.1 2020-07
Lønnskostnader 138 2020-06
Ledige Stillinger 17298 2020-06
Lønn 1381 2020-06
Minstelønn 607 2020-09
Lønninger innen produksjon 1381 2020-06
Befolkning 2.79 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.67 2018-12
Arbeidsledighetsrate -2.7 2020-06
Sysselsetting 71.4 2020-06
Full Jobb 1214 2020-06
Deltid Sysselsettingen 78.7 2020-06
Produktivitet 116 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 111 2020-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 112 2020-08
KjerneInflasjon 3.3 2020-08
Bnp-Deflatoren 115 2020-06
Produsentpriser 96.05 2020-08
Eksportpriser 91.2 2020-06
Importprisene 89.5 2020-06
KPI Housing Utilities 98.07 2020-08
Kpi Transport 104 2020-08
MatInflasjon 1.4 2020-08
produsentprisene endring -8.7 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente -0.48 2020-08
Pengemengde 7066 2020-08
Pengemengden M1 23413 2020-08
Pengemengden M2 34405 2020-08
Pengemengden M3 34405 2020-08
Bankenes balanse 33739 2020-05
Valutareserver 4213 2020-08
Lån Til Privat Sektor 7802 2020-08
Sentralbankers balanse 23756 2020-06

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 171 2020-07
Nåværende situasjon 84.4 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2019-12
Eksport 2334 2020-07
Import 2505 2020-07
Utenlandsgjeld 34240 2020-06
Kapitalstrømmer 344 2020-07
Pengeoverføringer 138 2020-06
Gullreserver 5.8 2020-06
Råoljeproduksjon 2 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 23.47 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.46 2018-12
Turisme Inntekter 224 2019-12
Turistankomster 384 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -574 2020-03
Offentlige Utgifter 1635 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 34.9 2019-12
Statens Inntekter 3734 2020-03
Statsgjeld 21642 2020-07
Fiscal Utgifter 4308 2020-03
Asylsøknader 5 2020-05
Kreditt-Rating 75 2020-09
Militære Utgifter 956 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 21.27 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.5 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -7.5 2020-08
Industriell Produksjon 2.1 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.3 2020-08
Industriproduksjonen -2.7 2020-07
Kapasitetsutnyttelsen 71.9 2020-09
Lagerendringer -898 2020-06
Bilregistreringer 3397 2020-08
Internett-hastighet 14620 2017-03
IP-adresser 1350900 2017-03
Konkurser 2090 2018-12
Konkurranseevne Index 68.35 2019-12
Konkurranseevne Rank 39 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 11 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 369 2019-12
Gruvedrift Produksjon -6.2 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -2 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 6.8 2020-08
Forbruk 6294 2020-06
Privat sparing -1.23 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 18613 2020-08
Konsumerkreditt 743 2020-08
Bensinpriser 1.26 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 23.06 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 37.32 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 137 2020-03
Bygningstillatelser 1860 2020-06
Hjem Eierskap Rate 89.9 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 4295 2020-09
Coronavirus dødsfall 89 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 2298 2020-09
Sykehussenger 6.56 2017-12
sykehus 32.88 2017-12
Medisinske leger 4.85 2017-12
sykepleiere 7.74 2017-12
ICU-senger 634 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Litauen - Økonomiske indikatorer.