Markeder Siste Referanse
Valuta 1.19 2021-03
Aksjemarkedet 853 2021-03
10-årig statsobligasjon 0.06 2021-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -1 2020-12
Arbeidsledighet 16.4 2021-01
Inflasjon 0.3 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-01
Rentesats 0 2021-02
Handelsbalanse 173 2020-12
Nåværende situasjon 558 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Forretningstillit -2.3 2021-02
Forbrukertillit -2 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) -23.9 2021-01
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2020-12
Coronavirus tilfeller 202214 2021-03
Coronavirus dødsfall 3328 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 186737 2021-03
Sykehussenger 6.56 2017-12
sykehus 32.88 2017-12
Medisinske leger 4.85 2017-12
sykepleiere 7.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -1 2020-12
BNP 54.22 2019-12
Bnp Faste Priser 10813 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 46912 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2780 2020-12
Bnp Per Innbygger 18427 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36975 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16.4 2021-01
Sysselsatte 1352 2020-12
Arbeidsledige 282 2021-01
Yrkesdeltakelse 62.4 2020-09
Langtids arbeidsledighet 2.6 2020-09
Arbeidsledighet for unge 18.2 2021-01
Lønnskostnader 140 2020-09
Ledige Stillinger 15648 2020-12
Lønn 1524 2020-12
Minstelønn 642 2021-03
Lønninger innen produksjon 1524 2020-12
Befolkning 2.79 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2020-12
Pensjonsalder Menn 64 2020-12
Arbeidsledighetsrate -1.9 2020-09
Sysselsetting 70.7 2020-09
Full Jobb 1205 2020-09
Deltid Sysselsettingen 75.4 2020-09
Produktivitet 121 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 112 2021-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2021-01
Kjerne Konsumprisindeks 112 2020-12
KjerneInflasjon 1.9 2021-01
Bnp-Deflatoren 115 2020-12
Produsentpriser 98.76 2021-01
Eksportpriser 95.8 2020-12
Importprisene 95 2020-12
KPI Housing Utilities 103 2021-01
Kpi Transport 105 2021-01
MatInflasjon -0.2 2021-01
produsentprisene endring -6.3 2021-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-02
Internbankrente -0.54 2021-02
Pengemengde 7321 2021-01
Pengemengden M1 27175 2021-01
Pengemengden M2 38309 2021-01
Pengemengden M3 38309 2021-01
Bankenes balanse 39604 2020-12
Valutareserver 4359 2021-01
Lån Til Privat Sektor 7329 2021-01
Sentralbankers balanse 29241 2021-01

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 173 2020-12
Nåværende situasjon 558 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2019-12
Eksport 2686 2020-12
Import 2513 2020-12
Utenlandsgjeld 36308 2020-09
Kapitalstrømmer 1006 2020-12
Pengeoverføringer 153 2020-09
Gullreserver 5.82 2020-12
Råoljeproduksjon 2 2020-10
Utenlandske Direkte Investeringer 284 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2019-12
Turisme Inntekter 224 2019-12
Turistankomster 384 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -926 2020-09
Offentlige Utgifter 1564 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 34.9 2019-12
Statens Inntekter 4310 2020-09
Statsgjeld 22785 2021-01
Fiscal Utgifter 5235 2020-09
Asylsøknader 25 2020-08
Kreditt-Rating 75 2021-03
Militære Utgifter 956 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2020-12
Personalinntekt skattesats 20 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 21.27 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.5 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -2.3 2021-02
Industriell Produksjon 11.8 2021-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.1 2021-01
Industriproduksjonen 12.4 2021-01
Kapasitetsutnyttelsen 72.4 2021-03
Lagerendringer -1524 2020-12
Bilregistreringer 2306 2021-01
Internett-hastighet 14620 2017-03
IP-adresser 1350900 2017-03
Konkurser 2090 2018-12
Konkurranseevne Index 68.35 2019-12
Konkurranseevne Rank 39 2019-12
Korrupsjon Index 60 2020-12
Korrupsjon Rank 35 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 11 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 485 2020-12
Gruvedrift Produksjon -15.3 2021-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -2 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) -23.9 2021-01
Butikkhandel (Årlig) -5.2 2021-01
Forbruk 7041 2020-12
Privat sparing 4.13 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 18420 2021-01
Konsumerkreditt 706 2021-01
Bensinpriser 1.42 2021-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 24.3 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 36.42 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 141 2020-09
Bygningstillatelser 1860 2020-06
Hjem Eierskap Rate 89.9 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 202214 2021-03
Coronavirus dødsfall 3328 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 186737 2021-03
Sykehussenger 6.56 2017-12
sykehus 32.88 2017-12
Medisinske leger 4.85 2017-12
sykepleiere 7.74 2017-12
ICU-senger 634 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Litauen - Økonomiske indikatorer.