Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2019-09
Aksjemarkedet 692 2019-09
10-årig statsobligasjon 0.4 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.9 2019-06
Arbeidsledighet 8.2 2019-08
Inflasjon 2.6 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-08
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -353 2019-07
Nåværende situasjon -102 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP 1.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 34.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2018-12
Forretningstillit 0.8 2019-08
Forbrukertillit 7 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 5.5 2019-07
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.9 2019-06
BNP 53.25 2018-12
Bnp Faste Priser 9632 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 40334 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2111 2019-06
Bnp Per Innbygger 17670 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 31065 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.2 2019-08
Sysselsatte 1382 2019-06
Arbeidsledige 141 2019-08
Yrkesdeltakelse 61.6 2018-12
Langtids arbeidsledighet 1.7 2018-12
Arbeidsledighet for unge 11.8 2019-07
Lønnskostnader 123 2019-06
Ledige Stillinger 18683 2019-06
Lønn 1289 2019-06
Minstelønn 555 2019-06
Lønninger innen produksjon 1289 2019-06
Befolkning 2.81 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.67 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 2019-03
Sysselsetting 72.5 2019-03
Full Jobb 1225 2019-03
Deltid Sysselsettingen 92.9 2019-03
Produktivitet 124 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 110 2019-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-08
KjerneInflasjon 2.2 2019-08
Bnp-Deflatoren 127 2019-06
Produsentpriser 105 2019-08
Eksportpriser 102 2019-06
Importprisene 99.8 2019-06
KPI Housing Utilities 102 2019-08
Kpi Transport 108 2019-08
MatInflasjon 5.1 2019-08
produsentprisene endring -3.5 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.41 2019-08
Pengemengde 6386 2019-07
Pengemengden M1 17733 2019-07
Pengemengden M2 28260 2019-07
Pengemengden M3 28260 2019-07
Bankenes balanse 29796 2019-07
Valutareserver 4130 2019-08
Lån Til Privat Sektor 8641 2019-07
Sentralbankers balanse 19140 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -353 2019-07
Nåværende situasjon -102 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP 1.6 2018-12
Eksport 2459 2019-07
Import 2821 2019-07
Utenlandsgjeld 33983 2019-03
Kapitalstrømmer -106 2019-07
Pengeoverføringer 265 2019-03
Gullreserver 5.82 2019-09
Råoljeproduksjon 2 2019-05
Utenlandske Direkte Investeringer 64.67 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turisme Inntekter 219 2018-12
Turistankomster 384 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 34.2 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -234 2019-03
Offentlige Utgifter 1474 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 34 2018-12
Statens Inntekter 3501 2019-03
Statsgjeld 16596 2019-07
Fiscal Utgifter 3736 2019-03
Asylsøknader 40 2019-05
Kreditt-Rating 69
Militære Utgifter 956 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 21.27 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0.8 2019-08
Industriell Produksjon 5.2 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.2 2019-07
Industriproduksjonen 4.7 2019-07
Kapasitetsutnyttelsen 77.5 2019-09
Lagerendringer -242 2019-06
Bilregistreringer 4546 2019-06
Internett-hastighet 14620 2017-03
IP-adresser 1350900 2017-03
Konkurser 2973 2017-12
Konkurranseevne Index 67.12 2018-12
Konkurranseevne Rank 40 2018-12
Korrupsjon Index 59 2018-12
Korrupsjon Rank 38 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 14 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 305 2019-07
Gruvedrift Produksjon -6.5 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 7 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 5.5 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 6.6 2019-07
Forbruk 6426 2019-06
Privat sparing -1.48 2017-12
Privat-Sektor-Kreditt 18697 2019-07
Konsumerkreditt 733 2019-07
Bensinpriser 1.3 2019-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 22.84 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 36.18 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 128 2019-03
Bygningstillatelser 1696 2019-06
Hjem Eierskap Rate 89.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Litauen - Økonomiske indikatorer.