Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2020-07
Aksjemarkedet 746 2020-07
10-årig statsobligasjon 0.25 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2020-03
Arbeidsledighet 11.8 2020-05
Inflasjon 0.3 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2020-05
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse 10 2020-04
Nåværende situasjon 302 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Forretningstillit -11.4 2020-06
Forbrukertillit -4 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 20.4 2020-05
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Coronavirus tilfeller 1836 2020-07
Coronavirus dødsfall 79 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1547 2020-07
Sykehussenger 6.56 2017-12
sykehus 32.88 2017-12
Medisinske leger 4.85 2017-12
sykepleiere 7.74 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2020-03
BNP 54.22 2019-12
Bnp Faste Priser 10878 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 46912 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1984 2020-03
Bnp Per Innbygger 18427 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 31065 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 11.8 2020-05
Sysselsatte 1386 2020-03
Arbeidsledige 204 2020-05
Yrkesdeltakelse 62.2 2019-12
Langtids arbeidsledighet 2.1 2019-12
Arbeidsledighet for unge 18.5 2020-05
Lønnskostnader 132 2020-03
Ledige Stillinger 15011 2020-03
Lønn 1381 2020-03
Minstelønn 555 2019-12
Lønninger innen produksjon 1381 2020-03
Befolkning 2.79 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 63.67 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1.6 2020-03
Sysselsetting 73.2 2019-12
Full Jobb 1247 2019-12
Deltid Sysselsettingen 79.5 2019-12
Produktivitet 115 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 111 2020-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 111 2020-04
KjerneInflasjon 2.5 2020-05
Bnp-Deflatoren 111 2020-03
Produsentpriser 91.55 2020-05
Eksportpriser 97.7 2020-03
Importprisene 95.9 2020-03
KPI Housing Utilities 102 2020-05
Kpi Transport 99.72 2020-05
MatInflasjon 2.8 2020-05
produsentprisene endring -16.2 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Internbankrente -0.38 2020-06
Pengemengde 6933 2020-05
Pengemengden M1 21988 2020-05
Pengemengden M2 32757 2020-05
Pengemengden M3 32757 2020-05
Bankenes balanse 32734 2020-03
Valutareserver 4162 2020-05
Lån Til Privat Sektor 8002 2020-05
Sentralbankers balanse 18937 2020-03

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 10 2020-04
Nåværende situasjon 302 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP 4.3 2019-12
Eksport 1912 2020-04
Import 1901 2020-04
Utenlandsgjeld 30932 2020-03
Kapitalstrømmer 438 2020-04
Pengeoverføringer 281 2019-12
Gullreserver 5.8 2020-03
Råoljeproduksjon 2 2020-02
Utenlandske Direkte Investeringer -102 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.46 2018-12
Turisme Inntekter 219 2018-12
Turistankomster 384 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -68.5 2019-12
Offentlige Utgifter 1748 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 34.9 2019-12
Statens Inntekter 4976 2019-12
Statsgjeld 19459 2020-05
Fiscal Utgifter 5045 2019-12
Asylsøknader 0 2020-04
Kreditt-Rating 75 2020-07
Militære Utgifter 956 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 21.27 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 1.77 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -11.4 2020-06
Industriell Produksjon -6.2 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 6.9 2020-05
Industriproduksjonen -1.3 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 70 2020-06
Lagerendringer -750 2020-03
Bilregistreringer 2041 2020-05
Internett-hastighet 14620 2017-03
IP-adresser 1350900 2017-03
Konkurser 2090 2018-12
Konkurranseevne Index 68.35 2019-12
Konkurranseevne Rank 39 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 11 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 369 2019-12
Gruvedrift Produksjon -8.3 2020-03

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 20.4 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -0.7 2020-05
Forbruk 6352 2020-03
Privat sparing -1.23 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 18643 2020-05
Konsumerkreditt 742 2020-05
Bensinpriser 1.13 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 23.06 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 37.32 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 134 2019-12
Bygningstillatelser 1710 2019-12
Hjem Eierskap Rate 89.9 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1836 2020-07
Coronavirus dødsfall 79 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1547 2020-07
Sykehussenger 6.56 2017-12
sykehus 32.88 2017-12
Medisinske leger 4.85 2017-12
sykepleiere 7.74 2017-12
ICU-senger 634 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Litauen - Økonomiske indikatorer.