Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate -48.70 -8 1.8 0.1 1 0.1
Arbeidsledighet 2.50 2.6 2.7 2.9 2.8 3
Inflasjon 0.94 2.9 3 3 2.8 3
Rentesats 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Handelsbalanse -4327300.00 -6000000 -7086235 -6980000 -6980000 -7087735
Nåværende situasjon 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 35.20 35 35 34 34 34
Butikkhandel (Månedlig) 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate -48.70 -8 1.8 0.1 1 0.1
BNP 53.86 51.8 51.8 53.7 53.7 53.7
Bnp Faste Priser 54397.00 95670 106778 54451 54941 106885
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8257.00 13340 18391 8265 8340 18410
Bnp Per Innbygger 55110.50 54510 54510 55731 55731 55731
Bnp Per Innbygger Ppp 123965.30 115000 115000 115000 108164 126165
Brutto Nasjonal Produkt 397997.00 382077 405161 398395 401977 405566

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 2.50 2.6 2.7 2.9 2.8 3
Arbeidsledige 10.10 7.4 6.8 6.8 6.8 6.8
Befolkning 0.67 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69
Yrkesdeltakelse 70.80 69.7 70.2 70.2 70.2 70.2
Lønn 16000.00 16500 17500 17500 17500 17500
Lønninger innen produksjon 10800.00 15500 16000 16000 16000 16000

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 0.94 2.9 3 3 2.8 3
Konsumprisindeksen Kpi 116.90 120 121 121 121 124
Inflasjonen (Månedlig) -0.43 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
MatInflasjon 3.73 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4
Kpi Transport 121.77 129 130 129 127 134

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Internbankrente 0.47 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Pengemengden M2 686829.75 647000 655000 655000 655000 655000
Innskudd Rente 0.24 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -4327300.00 -6000000 -7086235 -6980000 -6980000 -7087735
Nåværende situasjon 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 35.20 35 35 34 34 34
Import 5103500.00 7320000 8190000 8190000 8190000 8210000
Eksport 775200.00 1320000 1210000 1210000 1210000 1270000
Turistankomster 22556.00 95500 100000 1150000 1150000 3354700
Turisme Inntekter 16243.00 17900 18000 18000 18000 18000
Utenlandske Direkte Investeringer -19964.00 -9189 -9189 -9006 -9006 -9006

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens budsjetter verdi 1499.63 16800 16500 16500 16500 16500
Offentlige Utgifter 9055.00 9662 13597 9064 9146 13611

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriell Produksjon 22.90 18.8 12.6 12.6 12.6 12.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.60 7.9 2.7 2.7 2.7 2.7
Industriproduksjonen 17.60 4.8 3.2 3.2 3.2 3.2
Lagerendringer 404.00 -17 -10 -10 -10 -10
Elektrisitets~~pos=trunc 52.00 78 97 97 97 97

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Butikkhandel (Månedlig) 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Butikkhandel (Årlig) -44.80 3.5 3.8 3.8 3.8 3.4
Forbruk 22765.00 24102 27721 22788 22993 27749

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 264.70 267 267 266 266 266


Macau Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer