Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate -67.80 1.8 0.1 1 1 0.1
Arbeidsledighet 2.80 2.7 2.9 2.8 2.5 3
Inflasjon -0.40 0.1 1.5 2.8 3.3 3
Rentesats 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Handelsbalanse -7727700.00 -7086235 -7086235 -6980000 -6980000 -7087735
Nåværende situasjon 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 33.00 35 34 34 34 34
Butikkhandel (Månedlig) 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate -67.80 1.8 0.1 1 1 0.1
BNP 53.86 51.8 53.7 53.7 53.7 53.7
Bnp Faste Priser 34044.00 117126 106778 54451 54941 121342
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12323.00 21000 18391 8265 8340 21756
Bnp Per Innbygger 55110.50 54510 55731 55731 55731 55731
Bnp Per Innbygger Ppp 123965.30 115000 115000 115000 108164 126165
Brutto Nasjonal Produkt 397997.00 390978 405161 398395 401977 405053

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 2.80 2.7 2.9 2.8 2.5 3
Arbeidsledige 10.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Befolkning 0.67 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69
Yrkesdeltakelse 70.20 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
Lønn 15000.00 17500 17500 17500 17500 17500
Lønninger innen produksjon 10500.00 16000 16000 16000 16000 16000

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon -0.40 0.1 1.5 2.8 3.3 3
Konsumprisindeksen Kpi 116.17 122 117 119 120 125
Inflasjonen (Månedlig) -0.23 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
MatInflasjon 1.77 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Kpi Transport 120.56 128 126 127 125 132

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Internbankrente 0.63 1.6 0.5 0.5 0.5 1.85
Pengemengden M2 701677.93 655000 655000 655000 655000 655000
Innskudd Rente 0.24 0.1 0.24 0.24 0.24 0.35

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -7727700.00 -7086235 -7086235 -6980000 -6980000 -7087735
Nåværende situasjon 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 33.00 35 34 34 34 34
Import 8607100.00 8190000 8190000 8190000 8190000 8210000
Eksport 879300.00 1210000 1210000 1210000 1210000 1270000
Turistankomster 227113.00 100000 1150000 1150000 1150000 3354700
Turisme Inntekter 16243.00 18000 18000 18000 18000 18000
Utenlandske Direkte Investeringer -38642.80 -9189 -9006 -9006 -9006 -9006

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens budsjetter verdi 1499.63 16500 16500 16500 16500 16500
Offentlige Utgifter 11821.00 13664 13597 9064 9146 14155

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriell Produksjon -32.40 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 40.20 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Industriproduksjonen -56.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Lagerendringer 325.00 -10 -10 -10 -10 -10
Elektrisitets~~pos=trunc 55.09 97 97 97 97 97

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Butikkhandel (Månedlig) 14.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Butikkhandel (Årlig) -61.50 3.8 3.8 3.8 3.8 3.4
Forbruk 22633.00 27895 27721 22788 22993 28900

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Boligpriser 268.00 267 266 266 266 266


Macau Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer