Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 8.02 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 69.50 35 15 5 5 5
Arbeidsledighet 2.90 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
Inflasjon 0.38 1.5 2 2.3 2.5 2.5
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Handelsbalanse -14270297.02 -6980000 -7087735 -6940000 -6940000 -6940000
Nåværende situasjon 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 33.60 34 34 34 34 32.5
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 69.50 35 15 5 5 5
BNP 55.15 53.7 53.7 53.7 53.7 53.9
Bnp Faste Priser 60023.00 51817 121342 60401 63024 72794
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12047.00 19039 21756 10848 12649 20444
Bnp Per Innbygger 24350.30 55731 55731 55731 55731 55950
Bnp Per Innbygger Ppp 54797.90 115000 115000 115000 108164 126165
Brutto Nasjonal Produkt 390971.00 527811 405053 410520 410520 472097

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 2.90 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
Arbeidsledige 11.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Befolkning 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7
Lønn 15500.00 17500 17500 17500 17500 17500
Lønninger innen produksjon 12000.00 16000 16000 16000 16000 16000
Yrkesdeltakelse 67.90 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 0.38 1.5 2 2.3 2.5 2.5
Konsumprisindeksen Kpi 102.53 104 125 105 105 107
Inflasjonen (Månedlig) 0.03 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
MatInflasjon 0.57 1.4 1.4 2 2 2.4
Kpi Transport 104.57 100 101 105 106 103

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Internbankrente 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
Pengemengden M2 690246.00 655000 655000 655000 655000 655000
Innskudd Rente 0.21 0.21 0.35 0.21 0.21 0.21

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -14270297.02 -6980000 -7087735 -6940000 -6940000 -6940000
Nåværende situasjon 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 33.60 34 34 34 34 32.5
Import 15389589.17 8190000 8210000 8210000 8210000 8210000
Eksport 1119292.15 1210000 1270000 1270000 1270000 1270000
Turistankomster 789407.00 1000000 1500000 2000000 2000000 2500000
Turisme Inntekter 7161.00 18000 18000 18000 18000 18000
Utenlandske Direkte Investeringer -44323.00 -9006 -9006 -9006 -9006 -8822

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens budsjetter verdi -4064.60 16500 16500 16500 16500 16500
Offentlige Utgifter 12237.00 17609 14155 9668 12849 18468

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriell Produksjon -13.20 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 10.40 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Industriproduksjonen 49.70 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Lagerendringer 593.00 -10 -10 -10 -10 -10
Elektrisitets~~pos=trunc 46.50 97 97 97 97 97

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Butikkhandel (Årlig) 218.96 25 25 15 15 10
Forbruk 24732.00 30933 28900 27314 25969 30778

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 269.00 266 266 266 266 280


Macau Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer