Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 7.98 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate -63.80 25 55 10 5 5
Arbeidsledighet 2.90 3 3 2.8 2.8 2.5
Inflasjon -0.87 0.5 0.8 1.3 1.8 1.8
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Handelsbalanse -12468600.00 -7086235 -6980000 -6980000 -7087735 -7087735
Nåværende situasjon 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 33.00 34 34 34 34 32.5
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate -63.80 25 55 10 5 5
BNP 53.86 53.7 53.7 53.7 53.7 53.9
Bnp Faste Priser 38383.00 106463 67996 52768 121342 111787
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 14300.00 18337 10321 19101 21756 19254
Bnp Per Innbygger 55110.50 55731 55731 55731 55731 55950
Bnp Per Innbygger Ppp 123965.30 115000 115000 115000 108164 126165
Brutto Nasjonal Produkt 390971.00 403967 497496 616895 405053 424165

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 2.90 3 3 2.8 2.8 2.5
Arbeidsledige 11.80 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Befolkning 0.67 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7
Yrkesdeltakelse 70.00 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
Lønn 15000.00 17500 17500 17500 17500 17500
Lønninger innen produksjon 10000.00 16000 16000 16000 16000 16000

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon -0.87 0.5 0.8 1.3 1.8 1.8
Konsumprisindeksen Kpi 102.05 116 118 118 125 118
Inflasjonen (Månedlig) 0.21 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
MatInflasjon 0.54 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Kpi Transport 98.95 125 126 123 132 127

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Internbankrente 0.36 0.31 0.31 0.31 1.85 0.31
Pengemengden M2 695269.34 655000 655000 655000 655000 655000
Innskudd Rente 0.24 0.24 0.24 0.24 0.35 0.24

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -12468600.00 -7086235 -6980000 -6980000 -7087735 -7087735
Nåværende situasjon 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 33.00 34 34 34 34 32.5
Import 13425600.00 8190000 8190000 8190000 8210000 8210000
Eksport 957100.00 1210000 1210000 1210000 1270000 1270000
Turistankomster 659407.00 1150000 1150000 1150000 3354700 3354700
Turisme Inntekter 1012.00 18000 18000 18000 18000 18000
Utenlandske Direkte Investeringer -38642.80 -9006 -9006 -9006 -9006 -8822

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens budsjetter verdi -7396.96 16500 16500 16500 16500 16500
Offentlige Utgifter 13044.00 13557 11319 18323 14155 14235

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriell Produksjon -38.10 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -7.53 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Industriproduksjonen -49.10 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Lagerendringer 385.00 -10 -10 -10 -10 -10
Elektrisitets~~pos=trunc 400.90 97 97 97 97 97

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Butikkhandel (Årlig) -50.10 3.8 3.8 3.8 3.4 3.4
Forbruk 22913.00 27639 28456 35081 28900 29021

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Boligpriser 267.60 266 266 266 266 280


Macau Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer