Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 8.07 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate -3.20 2.7 3 3.2 3.1 3.5
Arbeidsledighet 1.70 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8
Inflasjon 2.60 2.6 3.3 3 3.2 3
Rentesats 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Handelsbalanse -5748770.00 -6700000 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
Nåværende situasjon 134526.90 125000 125000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 27.50 32 32 34 34 34
Butikkhandel (Månedlig) 1.90 8.4 13.8 13.8 13.8 13.8
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate -3.20 2.7 3 3.2 3.1 3.5
BNP 54.55 58.5 58.5 62.4 62.4 62.4
Bnp Faste Priser 102581.00 102595 113165 113385 105864 117126
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12663.00 15460 20290 20329 13068 21000
Bnp Per Innbygger 58054.10 56500 56500 56920 56920 56920
Bnp Per Innbygger Ppp 108831.30 112000 112000 115000 115000 115000
Brutto Nasjonal Produkt 366753.70 371705 377756 378490 378490 390978
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 1.70 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8
Arbeidsledige 6.60 7.1 7.4 7.4 7.4 6.8
Befolkning 0.65 0.67 0.66 0.67 0.67 0.67
Lønn 16000.00 16500 16500 16500 16500 17500
Lønninger innen produksjon 13000.00 15200 15500 15500 15500 16000
Yrkesdeltakelse 70.40 69.9 69.7 69.7 69.7 70.2
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 2.60 2.6 3.3 3 3.2 3
Konsumprisindeksen Kpi 116.05 117 118 118 120 122
Inflasjonen (Månedlig) 0.22 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
MatInflasjon 3.62 3.2 2.9 2.9 2.9 2.4
Kpi Transport 125.55 124 124 126 129 128
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Internbankrente 2.58 2.58 2.58 2.33 2.33 2.58
Pengemengden M2 671099.88 642000 647000 647000 647000 655000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -5748770.00 -6700000 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
Nåværende situasjon 134526.90 125000 125000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 27.50 32 32 34 34 34
Turistankomster 3530233.00 2782600 3070400 3266100 3540700 3162000
Turisme Inntekter 18352.00 17700 17900 17900 17900 18000
Utenlandske Direkte Investeringer 18676.80 -12500 -12500 -14000 -14000 -14000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Offentlige Utgifter 8475.00 9964 13202 13227 8746 13664
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon -24.20 23.7 18.8 18.8 18.8 12.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 18.70 5.8 7.9 7.9 7.9 2.7
Industriproduksjonen 13.70 5.1 4.8 4.8 4.8 3.2
Lagerendringer -247.00 -19 -17 -17 -17 -10
Elektrisitets~~pos=trunc 75.30 80.9 78 78 78 97
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Månedlig) 1.90 8.4 13.8 13.8 13.8 13.8
Butikkhandel (Årlig) -0.50 2.5 2.9 3.6 3.2 3.8
Forbruk 25971.00 25988 26952 27004 26802 27895
Disponibel personlig inntekt 41423.00 42541 42666 42749 42749 44159
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 270.50 269 274 274 274 272


Macau Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer