Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Vekstrate -45.90 55 35 15 5 5
Arbeidsledighet 2.90 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5
Inflasjon -0.95 1 2 1.8 2.2 2.5
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Handelsbalanse -7026400.00 -6980000 -6980000 -7087735 -7087735 -6940000
Nåværende situasjon 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 33.00 34 34 34 34 32.5
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Vekstrate -45.90 55 35 15 5 5
BNP 53.86 53.7 53.7 53.7 53.7 53.9
Bnp Faste Priser 60285.00 67996 52768 121342 44140 46347
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 17132.00 10321 19101 21756 16445 17267
Bnp Per Innbygger 55110.50 55731 55731 55731 55731 55950
Bnp Per Innbygger Ppp 123965.30 115000 115000 115000 108164 126165
Brutto Nasjonal Produkt 390971.00 488714 606005 405053 449617 472097

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 2.90 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5
Arbeidsledige 11.00 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Befolkning 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7
Lønn 15000.00 17500 17500 17500 17500 17500
Lønninger innen produksjon 10000.00 16000 16000 16000 16000 16000
Yrkesdeltakelse 70.20 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon -0.95 1 2 1.8 2.2 2.5
Konsumprisindeksen Kpi 102.58 103 104 125 104 106
Kpi Transport 103.92 102 101 132 101 103
MatInflasjon -1.24 0.8 1.4 1.4 2 2.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.27 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Internbankrente 0.26 0.25 0.25 1.85 0.25 0.25
Pengemengden M2 695806.78 655000 655000 655000 655000 655000
Innskudd Rente 0.21 0.21 0.21 0.35 0.21 0.21

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -7026400.00 -6980000 -6980000 -7087735 -7087735 -6940000
Nåværende situasjon 142813.60 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 33.00 34 34 34 34 32.5
Import 7755079.11 8190000 8190000 8210000 8210000 8210000
Eksport 728666.34 1210000 1210000 1270000 1270000 1270000
Turistankomster 754541.00 800000 1000000 1500000 2000000 2500000
Utenlandske Direkte Investeringer -38642.80 -9006 -9006 -9006 -9006 -8822
Turisme Inntekter 1012.00 18000 18000 18000 18000 18000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens budsjetter verdi -7396.96 16500 16500 16500 16500 16500
Offentlige Utgifter 14791.00 11319 18323 14155 15001 15751

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriell Produksjon -38.10 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -7.53 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Industriproduksjonen -49.10 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Lagerendringer 454.00 -10 -10 -10 -10 -10
Elektrisitets~~pos=trunc 368.10 97 97 97 97 97

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Butikkhandel (Årlig) -8.60 35 25 25 15 10
Forbruk 25128.00 28456 35081 28900 26350 27667

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 268.80 266 266 266 266 280


Macau Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer