Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate -8.10 -12 -8 1.8 0.1 0.1
Arbeidsledighet 1.90 2.5 2.6 2.7 2.9 3
Inflasjon 2.33 3.2 2.9 3 3 3
Rentesats 0.86 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Handelsbalanse -2962810.00 -6000000 -6000000 -6980000 -6980000 -6940000
Nåværende situasjon 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 35.20 35 35 35 34 34
Butikkhandel (Månedlig) 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate -8.10 -12 -8 1.8 0.1 0.1
BNP 58.50 53.2 53.2 53.2 52.7 52.7
Bnp Faste Priser 104890.00 95974 95670 106778 104995 106885
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 18066.00 11767 13340 18391 18084 18410
Bnp Per Innbygger 58054.10 56408 56408 56408 55731 55731
Bnp Per Innbygger Ppp 108831.30 108164 115000 115000 108164 126165
Brutto Nasjonal Produkt 397997.00 374117 382077 405161 398395 405566

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 1.90 2.5 2.6 2.7 2.9 3
Arbeidsledige 6.70 7.4 7.4 6.8 6.8 6.8
Befolkning 0.67 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69
Yrkesdeltakelse 70.50 69.7 69.7 70.2 70.2 70.2
Lønn 17000.00 16500 16500 17500 17500 17500
Lønninger innen produksjon 10000.00 15500 15500 16000 16000 16000

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 2.33 3.2 2.9 3 3 3
Konsumprisindeksen Kpi 117.88 120 120 121 121 124
Inflasjonen (Månedlig) 0.04 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
MatInflasjon 6.08 2.9 2.9 2.4 2.4 2.4
Kpi Transport 127.12 129 129 130 131 134

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.86 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Internbankrente 1.93 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
Pengemengden M2 687778.00 647000 647000 655000 655000 655000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse -2962810.00 -6000000 -6000000 -6980000 -6980000 -6940000
Nåværende situasjon 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 35.20 35 35 35 34 34
Import 3873920.00 7320000 7320000 8190000 8190000 8210000
Eksport 911110.00 1320000 1320000 1210000 1210000 1270000
Turistankomster 156394.00 140000 2960800 3162000 3162000 3354700
Turisme Inntekter 15198.00 17900 17900 18000 18000 18000
Utenlandske Direkte Investeringer -19964.00 -9189 -9189 -9189 -9006 -9006

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens budsjetter verdi 8523.48 16800 16800 16500 16500 16500
Offentlige Utgifter 13357.00 8825 9662 13597 13370 13611

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriell Produksjon 15.00 18.8 18.8 12.6 12.6 12.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.90 7.9 7.9 2.7 2.7 2.7
Industriproduksjonen 20.60 4.8 4.8 3.2 3.2 3.2
Lagerendringer 643.00 -17 -17 -10 -10 -10
Elektrisitets~~pos=trunc 42.10 78 78 97 97 97

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Butikkhandel (Månedlig) 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Butikkhandel (Årlig) 5.70 3.2 3.2 3.8 3.8 3.4
Forbruk 27231.00 23233 24102 27721 27258 27749

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Boligpriser 267.40 267 267 267 266 266


Macau Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer