Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 8.09 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate -8.90 -12 3 5 5 5
Arbeidsledighet 3.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Inflasjon 1.06 1.1 1 1.4 1.8 1.8
Rentesats 1.25 1.5 2 2.25 2.5 3
Handelsbalanse -12445143.34 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000
Nåværende situasjon 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate -8.90 -12 3 5 5 5
BNP 25.60 53.7 53.7 53.9 53.9 53.9
Bnp Faste Priser 54270.00 55829 57318 65678 56984 68961
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12096.00 11066 15492 17478 12701 18352
Bnp Per Innbygger 34335.64 55950 55950 55950 55950 55950
Bnp Per Innbygger Ppp 54797.90 115000 115000 115000 108164 126165
Brutto Nasjonal Produkt 204893.00 180306 211040 215138 215138 225895

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 3.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Arbeidsledige 13.30 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Befolkning 0.68 0.69 0.69 0.7 0.7 0.7
Lønn 15600.00 17500 17500 17500 17500 17500
Lønninger innen produksjon 12000.00 16000 16000 16000 16000 16000
Yrkesdeltakelse 69.10 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 1.06 1.1 1 1.4 1.8 1.8
Konsumprisindeksen Kpi 103.56 104 104 105 105 106
Inflasjonen (Månedlig) 0.16 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
MatInflasjon 1.54 2 2 1.8 1.8 1.8
Kpi Transport 110.29 111 111 111 111 111

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 1.25 1.5 2 2.25 2.5 3
Internbankrente 0.70 1.45 1.95 2.2 2.45 2.45
Pengemengden M2 686330.10 655000 655000 655000 655000 655000
Innskudd Rente 0.16 0.91 1.41 1.66 1.91 1.91
Valutareserver 26548.64 27000 27500 28000 28500 29000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -12445143.34 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000 -6940000
Nåværende situasjon 23700.70 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 11.60 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Import 13878907.62 8210000 8210000 8210000 8210000 8210000
Eksport 1433764.28 1270000 1270000 1270000 1270000 1270000
Turistankomster 606841.00 2000000 2000000 2500000 2500000 3000000
Turisme Inntekter 4800.00 18000 18000 18000 18000 18000
Utenlandske Direkte Investeringer 70562.70 -9006 -9006 -8822 -8822 -8822

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens budsjetter verdi -2053.79 16500 16500 16500 16500 16500
Offentlige Utgifter 9592.00 11498 13917 16763 10072 17601

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriell Produksjon 4.30 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 31.30 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Industriproduksjonen 22.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Lagerendringer -94.00 -10 -10 -10 -10 -10
Elektrisitets~~pos=trunc 42.30 97 97 97 97 97

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Butikkhandel (Årlig) 1.90 15 15 10 10 5
Forbruk 25721.00 22336 24708 27300 27007 28665

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Boligpriser 266.70 266 266 280 280 280


Macau Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer