Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 8.00 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate -4.50 0.3 0.9 1.5 1.8 0.1
Arbeidsledighet 1.70 1.6 1.7 1.8 1.8 2
Inflasjon 2.70 3 3.2 2.9 3 3
Rentesats 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.5
Handelsbalanse -7531866.58 -6490000 -6000000 -6000000 -6980000 -6940000
Nåværende situasjon 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 35.20 35 35 35 35 34
Butikkhandel (Månedlig) 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate -4.50 0.3 0.9 1.5 1.8 0.1
BNP 54.55 53.2 53.2 53.2 53.2 52.7
Bnp Faste Priser 99656.00 102668 102559 100403 101450 101551
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 14500.00 12701 13492 14718 14761 14776
Bnp Per Innbygger 58054.10 56408 56408 56408 56408 55731
Bnp Per Innbygger Ppp 108831.30 115000 115000 115000 115000 115000
Brutto Nasjonal Produkt 366753.70 367304 368404 369504 373355 373729
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 1.70 1.6 1.7 1.8 1.8 2
Arbeidsledige 7.30 7.4 7.4 7.4 6.8 6.8
Befolkning 0.66 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69
Lønn 17000.00 16500 16500 16500 17500 17500
Lønninger innen produksjon 10000.00 15500 15500 15500 16000 16000
Yrkesdeltakelse 70.10 69.7 69.7 69.7 70.2 70.2
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 2.70 3 3.2 2.9 3 3
Konsumprisindeksen Kpi 117.04 118 120 120 121 124
Inflasjonen (Månedlig) 0.05 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
MatInflasjon 5.40 2.9 2.9 2.9 2.4 2.4
Kpi Transport 125.33 126 129 129 129 133
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 2.00 2 1.75 1.75 1.75 2.5
Internbankrente 2.43 2.43 2.18 2.18 2.18 2.18
Pengemengden M2 672913.61 647000 647000 647000 655000 655000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -7531866.58 -6490000 -6000000 -6000000 -6980000 -6940000
Nåværende situasjon 157998.90 154000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 35.20 35 35 35 35 34
Import 8663984.39 7580000 7320000 7320000 8190000 8210000
Eksport 1132117.81 1090000 1320000 1320000 1210000 1270000
Turistankomster 2910118.00 3266100 3540700 2960800 3162000 3354700
Turisme Inntekter 15198.00 17900 17900 17900 18000 18000
Utenlandske Direkte Investeringer 18676.80 -14000 -14000 -14000 -14000 -14000
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens budsjetter verdi 9053.90 16800 16800 16800 16500 16500
Offentlige Utgifter 10502.00 8500 10118 10660 10691 10702
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriell Produksjon 15.00 18.8 18.8 18.8 12.6 12.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.90 7.9 7.9 7.9 2.7 2.7
Industriproduksjonen 20.60 4.8 4.8 4.8 3.2 3.2
Lagerendringer 552.00 -17 -17 -17 -10 -10
Elektrisitets~~pos=trunc 55.90 78 78 78 97 97
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Butikkhandel (Månedlig) 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Butikkhandel (Årlig) -0.70 3.6 3.2 3.2 3.8 3.4
Forbruk 26198.00 26049 26639 26591 26670 26696
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 270.50 274 274 274 272 272


Macau Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer