Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate -1.80 2.7 3 3.2 3.1 3.5
Arbeidsledighet 1.80 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8
Inflasjon 2.60 2.5 2.7 3 3.2 3
Rentesats 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
Handelsbalanse -6156220.00 -6700000 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
Nåværende situasjon 157998.90 125000 125000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 27.50 32 32 34 34 34
Butikkhandel (Månedlig) 1.90 8.4 13.8 13.8 13.8 13.8
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate -1.80 2.7 3 3.2 3.1 3.5
BNP 54.55 58.5 58.5 62.4 62.4 62.4
Bnp Faste Priser 101564.00 106027 115628 105864 104712 119675
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 13372.00 15460 20290 13068 13787 21000
Bnp Per Innbygger 58054.10 56500 56500 56920 56920 56920
Bnp Per Innbygger Ppp 108831.30 112000 112000 115000 115000 115000
Brutto Nasjonal Produkt 366753.70 376656 377756 378490 378123 390978
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 1.80 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8
Arbeidsledige 6.60 7.1 7.4 7.4 7.4 6.8
Befolkning 0.65 0.67 0.66 0.67 0.67 0.67
Lønn 16000.00 16500 16500 16500 16500 17500
Lønninger innen produksjon 13000.00 15200 15500 15500 15500 16000
Yrkesdeltakelse 70.30 69.9 69.7 69.7 69.7 70.2
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 2.60 2.5 2.7 3 3.2 3
Konsumprisindeksen Kpi 116.05 116 117 118 120 121
Inflasjonen (Månedlig) 0.22 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
MatInflasjon 3.62 3.2 2.9 2.9 2.9 2.4
Kpi Transport 125.55 123 123 126 129 127
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
Internbankrente 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.59
Pengemengden M2 662771.61 642000 647000 647000 647000 655000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -6156220.00 -6700000 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
Nåværende situasjon 157998.90 125000 125000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 27.50 32 32 34 34 34
Turistankomster 3530233.00 2782600 3070400 3266100 3540700 3162000
Turisme Inntekter 18352.00 17700 17900 17900 17900 18000
Utenlandske Direkte Investeringer 18676.80 -12500 -12500 -14000 -14000 -14000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Offentlige Utgifter 10028.00 10390 13779 8746 10339 14262
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon -24.20 23.7 18.8 18.8 18.8 12.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 18.70 5.8 7.9 7.9 7.9 2.7
Industriproduksjonen 13.70 5.1 4.8 4.8 4.8 3.2
Lagerendringer -238.00 -19 -17 -17 -17 -10
Elektrisitets~~pos=trunc 75.30 80.9 78 78 78 97
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Månedlig) 1.90 8.4 13.8 13.8 13.8 13.8
Butikkhandel (Årlig) -0.50 2.5 2.9 3.6 3.2 3.8
Forbruk 26401.00 26222 27189 26802 27219 28141
Disponibel personlig inntekt 41423.00 42541 42666 42749 42707 44159
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 270.50 269 274 274 274 272


Macau Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer