Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 8.05 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate -4.50 -1.3 -0.3 -1.5 -0.9 -1.1
Arbeidsledighet 1.80 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8
Inflasjon 2.73 2.7 3 3.2 2.9 3
Rentesats 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
Handelsbalanse -6527560.00 -7084740 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
Nåværende situasjon 157998.90 125000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 27.50 32 34 34 34 34
Butikkhandel (Månedlig) 1.90 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate -4.50 -1.3 -0.3 -1.5 -0.9 -1.1
BNP 54.55 58.5 62.4 62.4 62.4 62.4
Bnp Faste Priser 99656.00 110801 102273 100041 100650 109582
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 13372.00 19443 12625 13171 13252 19229
Bnp Per Innbygger 58054.10 56500 56920 56920 56920 56920
Bnp Per Innbygger Ppp 108831.30 112000 115000 115000 115000 115000
Brutto Nasjonal Produkt 366753.70 361986 365653 361252 363453 358004
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 1.80 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8
Arbeidsledige 7.30 7.4 7.4 7.4 7.4 6.8
Befolkning 0.66 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68
Lønn 16000.00 16500 16500 16500 16500 17500
Lønninger innen produksjon 13000.00 15500 15500 15500 15500 16000
Yrkesdeltakelse 70.20 69.7 69.7 69.7 69.7 70.2
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 2.73 2.7 3 3.2 2.9 3
Konsumprisindeksen Kpi 116.64 117 118 120 120 121
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
MatInflasjon 4.41 2.9 2.9 2.9 2.9 2.4
Kpi Transport 125.33 123 126 129 129 127
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
Internbankrente 2.16 2.26 2.26 2.01 2.01 2.01
Pengemengden M2 671390.80 647000 647000 647000 647000 655000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -6527560.00 -7084740 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
Nåværende situasjon 157998.90 125000 154000 154000 154000 154000
Nåværende situasjon mot BNP 27.50 32 34 34 34 34
Turistankomster 2764924.00 3070400 3266100 3540700 2960800 3162000
Turisme Inntekter 18352.00 17900 17900 17900 17900 18000
Utenlandske Direkte Investeringer 18676.80 -12500 -14000 -14000 -14000 -14000
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Offentlige Utgifter 10028.00 13204 8450 9878 9938 13059
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriell Produksjon -24.20 18.8 18.8 18.8 18.8 12.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 18.70 7.9 7.9 7.9 7.9 2.7
Industriproduksjonen 13.70 4.8 4.8 4.8 4.8 3.2
Lagerendringer -238.00 -17 -17 -17 -17 -10
Elektrisitets~~pos=trunc 75.30 78 78 78 78 97
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Butikkhandel (Månedlig) 1.90 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Butikkhandel (Årlig) -0.50 2.9 3.6 3.2 3.2 3.8
Forbruk 26401.00 26054 25893 26005 26163 25767
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 270.50 274 274 274 274 272


Macau Forecast - Data - Økonomiske Indikatorer