Markeder Siste Referanse
Valuta 8.06 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -3.2 2019-03
Arbeidsledighet 1.7 2019-06
Inflasjon 2.6 2019-07
Rentesats 2.5 2019-08
Handelsbalanse -5748770 2019-06
Nåværende situasjon 134527 2017-12
Nåværende situasjon mot BNP 27.5 2016-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2018-09
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 12 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -3.2 2019-03
BNP 54.55 2018-12
Bnp Faste Priser 102581 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12663 2019-03
Bnp Per Innbygger 58054 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 108831 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 366754 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 1.7 2019-06
Sysselsatte 387 2019-06
Arbeidsledige 6.6 2019-06
Befolkning 0.65 2017-12
Yrkesdeltakelse 70.4 2019-06
Lønn 16000 2018-09
Lønninger innen produksjon 13000 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 116 2019-07
KPI Housing Utilities 115 2019-07
Kpi Transport 126 2019-07
Eksportpriser 114 2018-09
MatInflasjon 3.62 2019-07
Bnp-Deflatoren 106 2019-03
Importprisene 127 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.22 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-08
Internbankrente 2.58 2019-07
Pengemengden M1 84294 2019-06
Pengemengden M2 671100 2019-06
Valutareserver 20707 2019-07
Pengemengde 15711 2018-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -5748770 2019-06
Nåværende situasjon 134527 2017-12
Nåværende situasjon mot BNP 27.5 2016-12
Eksport 906250 2019-06
Import 6655020 2019-06
Turistankomster 3095853 2019-06
Kapitalstrømmer 112745 2017-12
Utenlandske Direkte Investeringer 18677 2017-12
Kjøpsbetingelser 99.7 2018-09
Turisme Inntekter 18352 2018-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens budsjetter verdi 13872 2018-12
Offentlige Utgifter 8475 2019-03
Statens Inntekter 34305 2018-12
Fiscal Utgifter 20433 2018-12
Kreditt-Rating 87.5
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -24.2 2018-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 18.7 2018-09
Industriproduksjonen 13.7 2018-09
Lagerendringer -247 2019-03
Bilregistreringer 1365 2018-11
Elektrisitets~~pos=trunc 75.3 2018-07
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2018-09
Butikkhandel (Årlig) -2.1 2019-03
Forbruk 25971 2019-03
Disponibel personlig inntekt 41423 2012-12
Privat-Sektor-Kreditt 493370 2018-10
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 270 2018-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Macau - Økonomiske indikatorer.