Markeder Siste Referanse
Valuta 8.01 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -4.5 2019-09
Arbeidsledighet 1.7 2019-11
Inflasjon 2.56 2019-12
Rentesats 2 2019-12
Handelsbalanse -7531867 2019-11
Nåværende situasjon 157999 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 35.2 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2019-09
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 12 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -4.5 2019-09
BNP 54.55 2018-12
Bnp Faste Priser 99656 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 14500 2019-09
Bnp Per Innbygger 58054 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 108831 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 366754 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 1.7 2019-11
Sysselsatte 387 2019-09
Arbeidsledige 7.3 2019-09
Befolkning 0.66 2018-12
Yrkesdeltakelse 70.1 2019-10
Lønn 17000 2019-09
Lønninger innen produksjon 10000 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.56 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 117 2019-12
KPI Housing Utilities 115 2019-12
Kpi Transport 126 2019-12
Eksportpriser 119 2019-09
MatInflasjon 5.31 2019-12
Bnp-Deflatoren 106 2019-09
Importprisene 124 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 2 2019-12
Internbankrente 2.43 2019-12
Pengemengden M1 82336 2019-11
Pengemengden M2 672914 2019-11
Valutareserver 22216 2019-12
Pengemengde 16340 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -7531867 2019-11
Nåværende situasjon 157999 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 35.2 2018-12
Eksport 1132118 2019-11
Import 8663984 2019-11
Turistankomster 3083406 2019-12
Kapitalstrømmer 139587 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 18677 2017-12
Kjøpsbetingelser 99.7 2019-09
Turisme Inntekter 15198 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens budsjetter verdi 9054 2019-06
Offentlige Utgifter 10502 2019-09
Statens Inntekter 32302 2019-06
Fiscal Utgifter 23248 2019-06
Kreditt-Rating 87 2020-01
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 15 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.9 2019-09
Industriproduksjonen 20.6 2019-09
Lagerendringer 552 2019-09
Bilregistreringer 1122 2019-08
Elektrisitets~~pos=trunc 55.9 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2019-09
Butikkhandel (Årlig) -0.7 2019-09
Forbruk 26198 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 523160 2019-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 270 2018-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Macau - Økonomiske indikatorer.