Markeder Siste Referanse
Valuta 8.05 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -4.5 2019-09
Arbeidsledighet 1.8 2019-10
Inflasjon 2.86 2019-10
Rentesats 2 2019-11
Handelsbalanse -7594100 2019-10
Nåværende situasjon 157999 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 27.5 2016-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2019-09
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 12 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -4.5 2019-09
BNP 54.55 2018-12
Bnp Faste Priser 99656 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 14500 2019-09
Bnp Per Innbygger 58054 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 108831 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 366754 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 1.8 2019-10
Sysselsatte 387 2019-09
Arbeidsledige 7.3 2019-09
Befolkning 0.66 2018-12
Yrkesdeltakelse 70.1 2019-10
Lønn 17000 2019-09
Lønninger innen produksjon 10000 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.86 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 117 2019-10
KPI Housing Utilities 115 2019-10
Kpi Transport 126 2019-10
Eksportpriser 119 2019-09
MatInflasjon 4.76 2019-10
Bnp-Deflatoren 106 2019-09
Importprisene 124 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.29 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 2 2019-11
Internbankrente 2.37 2019-11
Pengemengden M1 83181 2019-10
Pengemengden M2 673722 2019-10
Valutareserver 21466 2019-10
Pengemengde 16340 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -7594100 2019-10
Nåværende situasjon 157999 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 27.5 2016-12
Eksport 1165800 2019-10
Import 8759900 2019-10
Turistankomster 3209751 2019-10
Kapitalstrømmer 139587 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 18677 2017-12
Kjøpsbetingelser 99.7 2019-09
Turisme Inntekter 15198 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens budsjetter verdi 9054 2019-06
Offentlige Utgifter 10502 2019-09
Statens Inntekter 32302 2019-06
Fiscal Utgifter 23248 2019-06
Kreditt-Rating 85 2019-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 12 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 15 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.9 2019-09
Industriproduksjonen 20.6 2019-09
Lagerendringer 552 2019-09
Bilregistreringer 1122 2019-08
Elektrisitets~~pos=trunc 55.9 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 1.3 2019-09
Butikkhandel (Årlig) -0.7 2019-09
Forbruk 26198 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 523160 2019-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 270 2018-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Macau - Økonomiske indikatorer.