Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Aksjemarkedet 2136.10 2117 2090 2063 2037 1985
Valuta 43.95 45.76 46.74 47.74 48.76 50.87

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 4.80 1.5 2 2 2 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 6.20 5.4 6.3 5.9 4.4 6
Arbeidsledighet 8.10 8.6 8.3 8 7.6 7
Inflasjon 10.70 14 10 8.6 7 6
Rentesats 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
Handelsbalanse -14483.00 -14400 -15800 -16600 -12100 -14600
Nåværende situasjon -21732.00 -18500 -16400 -18000 -16800 -7468
Nåværende situasjon mot BNP -10.10 -7 -7 -7 -7 -4.6
Regjeringens gjeld mot BNP 73.40 67 67 67 67 63
Offentlige Budsjetter -5.00 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 4.80 1.5 2 2 2 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 6.20 5.4 6.3 5.9 4.4 6
BNP 10.91 13.5 13.5 14.3 14.3 14.3
Bnp Faste Priser 138553.00 104498 127046 146728 144649 155531
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 27799.00 18091 27806 29439 29022 31205
Bnp Per Innbygger 9061.28 9800 9800 9800 9800 10300
Bnp Per Innbygger Ppp 19469.52 21200 21200 21980 21980 21980
Bnp Fra Construction 7338.00 3707 7029 7771 7661 8237
Bnp Fra Manufacturing 17266.00 12769 16698 18285 18026 19382
Bnp Fra Mining 392.00 305 325 415 409 440
Bnp Fra Transport 6801.00 3876 6507 7202 7100 7634
Bnp Fra Verktøy 1771.00 1455 1581 1875 1849 1988

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 8.10 8.6 8.3 8 7.6 7
Arbeidsledige 44.90 43 43 43 43 43
Sysselsatte 509.90 560 560 560 560 560
Lønn 33259.00 32400 32400 32400 32400 32400
Befolkning 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28
Lønninger innen produksjon 128.00 120 120 120 120 120
Sysselsetting 91.90 93 93 93 93 93

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 10.70 14 10 8.6 7 6
Konsumprisindeksen Kpi 121.65 127 123 123 129 130
KjerneInflasjon 7.90 7.5 6 5 4 3
Produsentpriser 135.70 142 143 144 145 154
MatInflasjon 11.80 13 15 12 10 8
produsentprisene endring 13.50 16 12 10 8 7
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.8 -0.1 0.4 0.3 0.3
Kpi Transport 137.68 139 139 139 140 140

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
Valutareserver 7069.80 7850 7900 8010 7750 7600
Innskudd Rente 0.70 0.7 0.95 0.95 1.45 1.45
Utlånsrente 6.85 6.85 7.1 7.1 7.6 7.6
Bankenes balanse 1970590.20 2050000 1985000 1957000 1855000 1900000
Sentralbankers balanse 426307.07 320000 320000 325000 325000 325000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -14483.00 -14400 -15800 -16600 -12100 -14600
Nåværende situasjon -21732.00 -18500 -16400 -18000 -16800 -7468
Nåværende situasjon mot BNP -10.10 -7 -7 -7 -7 -4.6
Import 22961.00 21200 23000 24100 18900 22000
Eksport 8478.00 6800 7200 7500 6800 7400
Turisme Inntekter 4640.00 500 500 1000 1000 2300
Turistankomster 70462.00 45000 50000 65000 47000 51000
Utenlandske Direkte Investeringer 9080.00 19000 19000 19000 19000 19000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 73.40 67 67 67 67 63
Offentlige Budsjetter -5.00 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Regjeringens budsjetter verdi -1284453247.85 -489 -489 -489 -489 -489
Offentlige Utgifter 21356.00 23598 21191 22616 22296 23973
Militære Utgifter 19.00 26 26 26 26 26

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 9.00 9 9 9 9 9
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.00 6 6 6 6 6
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriell Produksjon 7.80 1.6 1.6 2.4 3.2 3
Industriproduksjonen -12.80 -1.8 1.5 1.7 2 1.51
Gruvedrift Produksjon 17.50 -2.8 -1.8 3 1.6 2.6

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbruk 106510.00 61762 95643 112794 111196 119562
Bankenes Utlånsrente 6.85 6.85 7.1 7.1 7.6 7.6


Mauritius - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.