Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Aksjemarkedet 1919.46 1888 1861 1833 1806 1754
Valuta 42.50 42.63 42.97 43.31 43.65 44.35

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate -2.60 1.3 1.7 1.7 1.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate -8.70 8.5 5.5 3.8 5 6
Arbeidsledighet 9.80 14.2 12 11.6 11.6 9.5
Inflasjon 5.90 5 3.5 2.3 2 2.8
Rentesats 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Handelsbalanse -10372.00 -8000 -9700 -9700 -9700 -9300
Nåværende situasjon -17200.00 -8500 -8500 -8500 -8500 -7468
Nåværende situasjon mot BNP -10.10 -14 -14 -7 -7 -7
Regjeringens gjeld mot BNP 73.40 66 66 63 63 63
Offentlige Budsjetter -13.60 -5.6 -5.6 -4.3 -4.3 -4.3
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate -2.60 1.3 1.7 1.7 1.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate -8.70 8.5 5.5 3.8 5 6
BNP 10.91 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
Bnp Faste Priser 106591.00 117112 127807 110641 111921 135475
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 22081.00 24894 27117 22920 23185 28744
Bnp Per Innbygger 9272.84 9500 9500 9500 9500 10800
Bnp Per Innbygger Ppp 19469.52 21200 21200 21200 21200 21980
Bnp Fra Construction 4879.00 5845 6345 5064 5123 6725
Bnp Fra Manufacturing 9780.00 13935 16221 10152 10269 17194
Bnp Fra Mining 215.00 332 331 223 226 351
Bnp Fra Transport 5649.00 6175 6399 5864 5931 6782
Bnp Fra Verktøy 1752.00 1823 1694 1819 1840 1796

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 9.80 14.2 12 11.6 11.6 9.5
Arbeidsledige 52.50 40.5 43 43 43 43
Sysselsatte 481.90 554 560 560 560 560
Lønn 31856.00 31800 32400 32400 32400 32400
Befolkning 1.27 1.27 1.3 1.3 1.3 1.31
Sysselsetting 90.20 93 93 93 93 93
Lønninger innen produksjon 117.60 120 120 120 120 120

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 5.90 5 3.5 2.3 2 2.8
Konsumprisindeksen Kpi 111.40 111 110 111 114 113
KjerneInflasjon 4.10 4.5 3.6 3.4 3.2 3
Produsentpriser 121.90 105 105 105 105 105
MatInflasjon 10.70 7 5 4 4 4
Inflasjonen (Månedlig) 1.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Kpi Transport 110.70 112 111 110 113 114

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Innskudd Rente 1.70 1.35 2.85 1.2 1.2 1.2
Utlånsrente 6.85 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Bankenes balanse 1910640.50 1647000 1646500 1646500 1646500 1638000
Sentralbankers balanse 446893.58 315000 320000 320000 320000 325000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -10372.00 -8000 -9700 -9700 -9700 -9300
Nåværende situasjon -17200.00 -8500 -8500 -8500 -8500 -7468
Nåværende situasjon mot BNP -10.10 -14 -14 -7 -7 -7
Import 16886.00 14000 16000 16000 16000 16000
Eksport 6514.00 6000 6300 6300 6300 6700
Turisme Inntekter 25.00 250 450 700 700 2000
Turistankomster 280.00 600 1000 3000 3000 5200
Utenlandske Direkte Investeringer 9080.00 18600 19000 19000 19000 19000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 73.40 66 66 63 63 63
Offentlige Budsjetter -13.60 -5.6 -5.6 -4.3 -4.3 -4.3
Regjeringens budsjetter verdi -22567.00 -486 -489 -489 -489 -489
Offentlige Utgifter 18575.00 19707 21201 19281 19504 22473
Militære Utgifter 19.00 23 26 26 26 26

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 9.00 9 9 9 9 9
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.00 6 6 6 6 6
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriell Produksjon -5.60 0.8 1.6 2 2 1.8

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbruk 81152.00 92662 105129 84236 85210 111436
Bankenes Utlånsrente 6.85 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35


Mauritius - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.