Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Aksjemarkedet 1622.15 1610 1598 1585 1572 1547
Valuta 40.20 40.39 40.58 40.77 40.96 41.34

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -4.20 1.6 1.3 1.7 1.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate -10.90 20 8.5 7.5 3.3 7
Arbeidsledighet 10.40 15 14.2 12 11.6 9.5
Inflasjon 1.00 1.6 1.8 2.5 2.3 2.8
Rentesats 1.85 1.5 1.35 1.35 1.35 1.35
Handelsbalanse -8215.00 -10200 -6700 -10600 -10600 -10600
Nåværende situasjon -14800.00 -7000 -8500 -8500 -8500 -7468
Nåværende situasjon mot BNP -5.50 -6 -6 -6 -6 -5.3
Regjeringens gjeld mot BNP 64.60 66 66 66 66 65
Offentlige Budsjetter -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -4.20 1.6 1.3 1.7 1.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate -10.90 20 8.5 7.5 3.3 7
BNP 14.18 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
Bnp Faste Priser 121000.00 121038 100657 148302 115865 123975
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 25703.00 22270 9053 27615 24665 26391
Bnp Per Innbygger 10949.20 9500 9500 9500 9500 10800
Bnp Per Innbygger Ppp 22989.30 21200 21200 21200 21200 21980
Bnp Fra Construction 6138.00 4876 660 6024 5804 6210
Bnp Fra Manufacturing 15375.00 10953 8670 18878 13806 14773
Bnp Fra Mining 314.00 215 176 344 329 352
Bnp Fra Transport 6064.00 6835 3458 7940 6196 6630
Bnp Fra Verktøy 1728.00 1802 1478 2284 1544 1652

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 10.40 15 14.2 12 11.6 9.5
Arbeidsledige 41.90 40.5 40.5 43 43 43
Sysselsatte 549.90 554 554 560 560 560
Lønn 31856.00 31800 31800 32400 32400 32400
Befolkning 1.27 1.27 1.27 1.3 1.3 1.31
Sysselsetting 92.92 93 93 93 93 93
Lønninger innen produksjon 125.40 120 120 120 120 120

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 1.00 1.6 1.8 2.5 2.3 2.8
Konsumprisindeksen Kpi 108.54 107 108 109 111 112
KjerneInflasjon 3.20 3 2.5 2 2 1.8
Produsentpriser 117.70 105 105 105 105 105
MatInflasjon -1.60 2.8 3 3 4 4
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Kpi Transport 107.52 106 108 110 110 113

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 1.85 1.5 1.35 1.35 1.35 1.35
Innskudd Rente 3.70 3.35 3.35 2.85 3.2 3.2
Utlånsrente 6.85 6.5 6.5 8.25 6.35 6.35
Bankenes balanse 1732317.40 1647000 1647000 1646500 1646500 1638000
Sentralbankers balanse 412751.50 315000 315000 320000 320000 325000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -8215.00 -10200 -6700 -10600 -10600 -10600
Nåværende situasjon -14800.00 -7000 -8500 -8500 -8500 -7468
Nåværende situasjon mot BNP -5.50 -6 -6 -6 -6 -5.3
Import 13514.00 14000 14000 16000 16000 16000
Eksport 5299.00 6000 6000 6300 6300 6700
Turisme Inntekter 243.00 370 250 450 700 2000
Turistankomster 311.00 520 600 1000 3000 5200
Utenlandske Direkte Investeringer 21337.00 18600 18600 19000 19000 19000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 64.60 66 66 66 66 65
Offentlige Budsjetter -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Regjeringens budsjetter verdi -3129.00 -486 -486 -489 -489 -489
Offentlige Utgifter 20096.00 19276 26566 20988 19525 20892
Militære Utgifter 22.70 23 23 26 26 26

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 9.00 9 9 9 9 9
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.00 6 6 6 6 6
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriell Produksjon -11.50 -3 0.8 1.6 2 1.8

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbruk 99648.00 86732 62124 114255 91808 98235
Bankenes Utlånsrente 6.85 6.5 6.5 8.25 6.35 6.35


Mauritius - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.