Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Aksjemarkedet 2131.99 2105 2073 2042 2011 1951
Valuta 44.05 43.97 44.4 44.83 45.27 46.15

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate -9.00 1.2 1.5 2 2 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 5.50 4.8 5.4 6.3 6.6 4.2
Arbeidsledighet 9.50 8.6 8.3 8 8 7.8
Inflasjon 6.80 6 4.8 4.5 4.5 3.5
Rentesats 1.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
Handelsbalanse -17213.00 -9700 -9700 -9700 -9300 -9300
Nåværende situasjon -13500.00 -8500 -8500 -8500 -8500 -7468
Nåværende situasjon mot BNP -10.10 -7 -7 -7 -7 -4.6
Regjeringens gjeld mot BNP 73.40 67 67 67 67 63
Offentlige Budsjetter -13.60 -6 -6 -6 -6 -3.7
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate -9.00 1.2 1.5 2 2 1.3
Bnp Årlig Vekstrate 5.50 4.8 5.4 6.3 6.6 4.2
BNP 10.91 13.5 13.5 13.5 14.3 14.3
Bnp Faste Priser 119594.00 111746 105336 127128 127487 132842
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 25794.00 23141 18386 27419 27496 28651
Bnp Per Innbygger 9061.28 9800 9800 9800 9800 10300
Bnp Per Innbygger Ppp 19469.52 21200 21200 21200 21980 21980
Bnp Fra Construction 6637.00 5116 3717 7055 7075 7372
Bnp Fra Manufacturing 15696.00 10249 12641 16685 16732 17435
Bnp Fra Mining 306.00 225 304 325 326 340
Bnp Fra Transport 6158.00 5920 3870 6546 6564 6840
Bnp Fra Verktøy 1684.00 1836 1419 1790 1795 1871

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 9.50 8.6 8.3 8 8 7.8
Arbeidsledige 49.80 43 43 43 43 43
Sysselsatte 476.10 560 560 560 560 560
Lønn 33259.00 32400 32400 32400 32400 32400
Befolkning 1.27 1.3 1.3 1.3 1.31 1.31
Lønninger innen produksjon 124.20 120 120 120 120 120
Sysselsetting 90.50 93 93 93 93 93

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 6.80 6 4.8 4.5 4.5 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 113.28 115 117 117 118 123
KjerneInflasjon 5.10 4.6 4.3 4 3.5 3
Produsentpriser 130.30 105 105 105 105 105
MatInflasjon 10.00 8 6 4.8 4 4.3
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.4 0.4 -0.2 0.2 0.2
Kpi Transport 114.60 115 116 115 116 116

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 1.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
Innskudd Rente 1.70 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Utlånsrente 7.10 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
Bankenes balanse 1955776.80 1646500 1646500 1646500 1638000 1638000
Sentralbankers balanse 484175.62 320000 320000 320000 325000 325000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse -17213.00 -9700 -9700 -9700 -9300 -9300
Nåværende situasjon -13500.00 -8500 -8500 -8500 -8500 -7468
Nåværende situasjon mot BNP -10.10 -7 -7 -7 -7 -4.6
Import 24792.00 16000 16000 16000 16000 16000
Eksport 7579.00 6300 6300 6300 6700 6700
Turisme Inntekter 757.00 200 500 500 1000 2300
Turistankomster 49964.00 1750 1750 3200 4000 6000
Utenlandske Direkte Investeringer 9080.00 19000 19000 19000 19000 19000

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 73.40 67 67 67 67 63
Offentlige Budsjetter -13.60 -6 -6 -6 -6 -3.7
Regjeringens budsjetter verdi -211.00 -489 -489 -489 -489 -489
Offentlige Utgifter 20177.00 19467 22844 21448 21509 22412
Militære Utgifter 19.00 26 26 26 26 26

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Salgsskatt 15.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 9.00 9 9 9 9 9
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6.00 6 6 6 6 6
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.00 3 3 3 3 3

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Industriell Produksjon 9.50 4 2.8 2.8 2.4 2.2

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forbruk 90738.00 85047 68318 96454 96727 100789
Bankenes Utlånsrente 7.10 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1


Mauritius - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.