Markeder Siste Referanse
Valuta 36.6 2019-12
Aksjemarkedet 2129 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-06
Arbeidsledighet 6.6 2019-06
Inflasjon 0.3 2019-11
Rentesats 3.35 2019-10
Handelsbalanse -10736 2019-09
Nåværende situasjon -4913 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -8.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 63 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Forretningstillit 162 2019-06
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.4 2019-06
BNP 14.22 2018-12
Bnp Faste Priser 7476 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 23321 2019-06
Bnp Per Innbygger 10579 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 21075 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3168 2019-06
Bnp Fra Construction 5011 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 13446 2019-06
Bnp Fra Mining 276 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 7187 2019-06
Bnp Fra Transport 6813 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1796 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.6 2019-06
Sysselsatte 554 2019-06
Arbeidsledige 39.1 2019-06
Lønnskostnader 135 2018-12
Produktivitet 132 2018-12
Ledige Stillinger 4124 2018-12
Lønn 29841 2018-12
Befolkning 1.27 2018-12
Sysselsetting 93.41 2019-06
Lønninger innen produksjon 124 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-11
KjerneInflasjon 1.8 2019-10
Produsentpriser 110 2019-10
MatInflasjon 0.6 2019-11
KPI Housing Utilities 97.55 2019-11
Kpi Transport 105 2019-11
Eksportpriser 99.1 2019-06
Importprisene 92.9 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.35 2019-10
Valutareserver 7333 2019-11
Innskudd Rente 3.3 2018-12
Bankenes balanse 1431902 2019-08
Sentralbankers balanse 269687 2019-09
Utlånsrente 8.35 2019-09
Pengemengden M3 586418 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -10736 2019-09
Nåværende situasjon -4913 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -8.8 2018-12
Eksport 6439 2019-09
Import 17175 2019-09
Utenlandsgjeld 39242 2019-09
Turisme Inntekter 4753 2019-08
Turistankomster 129018 2019-10
Gullreserver 12.43 2019-12
Kapitalstrømmer 6400 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 17370 2018-12
Pengeoverføringer 715 2019-06
Kjøpsbetingelser 107 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 63 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2163 2019-10
Offentlige Utgifter 20135 2019-06
Statens Inntekter 9085 2019-10
Fiscal Utgifter 11248 2019-10
Kreditt-Rating 60 2019-12
Militære Utgifter 22 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 162 2019-06
Industriell Produksjon 2 2019-06
Lagerendringer 163 2019-06
Internett-hastighet 5741 2017-03
IP-adresser 289734 2017-03
Konkurranseevne Index 64.27 2019-12
Konkurranseevne Rank 52 2019-12
Korrupsjon Index 51 2018-12
Korrupsjon Rank 56 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 13 2019-12
Industriproduksjonen 1.3 2019-06
Gruvedrift Produksjon 3.8 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 90880 2019-06
Bankenes Utlånsrente 8.35 2019-09
Bolig Siste Referanse
Hjem Eierskap Rate 99.1 2011-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mauritius - Økonomiske indikatorer.