Markeder Siste Referanse
Valuta 34.8 2019-04
Aksjemarkedet 2155 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2018-12
Arbeidsledighet 6.4 2018-12
Inflasjon -1.4 2019-03
Rentesats 3.5 2019-03
Handelsbalanse -9406 2019-01
Nåværende situasjon -8273 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 64.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2017-12
Forretningstillit 144 2018-09
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.1 2018-12
BNP 13.34 2017-12
Bnp Faste Priser 131461 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 24479 2018-12
Bnp Per Innbygger 10186 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 20293 2017-12
Bnp Fra Construction 5340 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 16734 2018-12
Bnp Fra Mining 305 2018-12
Bnp Fra Transport 7038 2018-12
Bnp Fra Verktøy 2025 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.4 2018-12
Sysselsatte 553 2018-12
Arbeidsledige 38.1 2018-12
Lønnskostnader 132 2017-12
Produktivitet 128 2017-12
Ledige Stillinger 4124 2018-12
Lønn 27574 2017-12
Befolkning 1.26 2017-12
Sysselsetting 93.6 2018-12
Lønninger innen produksjon 118 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -1.4 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-03
KjerneInflasjon 1.9 2019-02
Produsentpriser 109 2019-02
MatInflasjon -4.1 2019-02
KPI Housing Utilities 98.19 2019-03
Kpi Transport 103 2019-03
Eksportpriser 98.6 2018-09
Importprisene 95.4 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.5 2019-03
Valutareserver 6533 2019-03
Innskudd Rente 3.1 2017-12
Bankenes balanse 1347794 2018-12
Sentralbankers balanse 233933 2019-03
Utlånsrente 8.5 2019-02
Pengemengden M1 113970 2018-09
Pengemengden M2 401094 2018-09
Pengemengden M3 559691 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -9406 2019-01
Nåværende situasjon -8273 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.8 2017-12
Eksport 6399 2019-01
Import 15805 2019-01
Utenlandsgjeld 44544 2018-03
Turisme Inntekter 6178 2019-01
Turistankomster 114419 2019-03
Gullreserver 12.4 2019-03
Kapitalstrømmer 8867 2017-12
Utenlandske Direkte Investeringer 12330 2017-12
Kjøpsbetingelser 103 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 64.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -2573 2019-02
Offentlige Utgifter 18605 2018-12
Statens Inntekter 6753 2019-02
Fiscal Utgifter 9326 2019-02
Kreditt-Rating 65
Militære Utgifter 22.2 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 15 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 9 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 144 2018-09
Industriell Produksjon 2.2 2018-12
Lagerendringer 484 2018-12
Internett-hastighet 5741 2017-03
IP-adresser 289734 2017-03
Konkurranseevne Index 63.74 2018-12
Konkurranseevne Rank 49 2018-12
Korrupsjon Index 51 2018-12
Korrupsjon Rank 56 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 20 2018-12
Industriproduksjonen -0.7 2018-09
Gruvedrift Produksjon 3.1 2018-09
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 101280 2018-12
Bankenes Utlånsrente 8.5 2019-02
Bolig Siste Referanse
Hjem Eierskap Rate 99.1 2011-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mauritius - Økonomiske indikatorer.