Markeder Siste Referanse
Valuta 34.18 2019-01
Aksjemarkedet 2226 2019-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2018-09
Arbeidsledighet 6.9 2018-09
Inflasjon 1.8 2018-12
Rentesats 3.5 2018-12
Handelsbalanse -10601 2018-11
Nåværende situasjon -9787 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -5.8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 64.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2017-12
Forretningstillit 144 2018-09
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2018-09
BNP 13.34 2017-12
Bnp Faste Priser 118414 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 24629 2018-09
Bnp Per Innbygger 10186 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 20293 2017-12
Bnp Fra Construction 5375 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 14548 2018-09
Bnp Fra Mining 275 2018-09
Bnp Fra Transport 6906 2018-09
Bnp Fra Verktøy 2046 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.9 2018-09
Sysselsatte 537 2018-09
Arbeidsledige 39.8 2018-09
Lønnskostnader 132 2017-12
Produktivitet 128 2017-12
Ledige Stillinger 4124 2018-12
Lønn 27574 2017-12
Befolkning 1.26 2017-12
Sysselsetting 93.1 2018-09
Lønninger innen produksjon 116 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2018-12
Konsumprisindeksen Kpi 102 2018-12
KjerneInflasjon 2.5 2018-11
Produsentpriser 109 2018-11
MatInflasjon 2.3 2018-12
KPI Housing Utilities 97.7 2018-12
Kpi Transport 107 2018-12
Eksportpriser 98.6 2018-09
Importprisene 95.4 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.5 2018-12
Valutareserver 6353 2018-12
Innskudd Rente 3.1 2017-12
Bankenes balanse 1331805 2018-09
Sentralbankers balanse 222117 2018-11
Utlånsrente 8.5 2018-10
Pengemengden M1 113970 2018-09
Pengemengden M2 401094 2018-09
Pengemengden M3 547100 2018-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -10601 2018-11
Nåværende situasjon -9787 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -5.8 2017-12
Eksport 7115 2018-11
Import 17716 2018-11
Utenlandsgjeld 44544 2018-03
Turisme Inntekter 5440 2018-10
Turistankomster 158043 2018-12
Gullreserver 12.4 2018-12
Kapitalstrømmer 8867 2017-12
Utenlandske Direkte Investeringer 12330 2017-12
Kjøpsbetingelser 103 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2016-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 64.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -1332 2018-11
Offentlige Utgifter 17684 2018-09
Statens Inntekter 7907 2018-11
Fiscal Utgifter 9239 2018-11
Kreditt-Rating 65
Militære Utgifter 22.2 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 15 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 9 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 144 2018-09
Industriell Produksjon -0.1 2018-09
Lagerendringer 784 2018-09
Internett-hastighet 5741 2017-03
IP-adresser 289734 2017-03
Konkurranseevne Index 63.74 2018-12
Konkurranseevne Rank 49 2018-12
Korrupsjon Index 50 2017-12
Korrupsjon Rank 54 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 20 2018-12
Industriproduksjonen -0.7 2018-09
Gruvedrift Produksjon 3.1 2018-09
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 93016 2018-09
Bankenes Utlånsrente 8.5 2018-10
Bolig Siste Referanse
Hjem Eierskap Rate 99.1 2011-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mauritius - Økonomiske indikatorer.