Markeder Siste Referanse
Valuta 35.95 2019-08
Aksjemarkedet 2173 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2019-03
Arbeidsledighet 6.9 2019-03
Inflasjon 0.8 2019-07
Rentesats 3.35 2019-08
Handelsbalanse -11390 2019-05
Nåværende situasjon -4997 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -8.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 63 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Forretningstillit 160 2019-03
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2019-03
BNP 14.22 2018-12
Bnp Faste Priser 117718 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 21621 2019-03
Bnp Per Innbygger 10579 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 21075 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2727 2019-03
Bnp Fra Construction 4911 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 10441 2019-03
Bnp Fra Mining 208 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 5948 2019-03
Bnp Fra Transport 7178 2019-03
Bnp Fra Verktøy 2180 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.9 2019-03
Sysselsatte 546 2019-03
Arbeidsledige 40.4 2019-03
Lønnskostnader 135 2018-12
Produktivitet 132 2018-12
Ledige Stillinger 4124 2018-12
Lønn 29841 2018-12
Befolkning 1.26 2017-12
Sysselsetting 93.1 2019-03
Lønninger innen produksjon 120 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-07
KjerneInflasjon 1.4 2019-07
Produsentpriser 109 2019-04
MatInflasjon 3.1 2019-07
KPI Housing Utilities 97.56 2019-07
Kpi Transport 104 2019-07
Eksportpriser 96.8 2019-03
Importprisene 89 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 3.35 2019-08
Valutareserver 7219 2019-07
Innskudd Rente 3.3 2018-12
Bankenes balanse 1382124 2019-03
Sentralbankers balanse 260006 2019-06
Utlånsrente 8.5 2019-05
Pengemengden M3 572096 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -11390 2019-05
Nåværende situasjon -4997 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -8.8 2018-12
Eksport 7046 2019-05
Import 18436 2019-05
Utenlandsgjeld 42078 2018-09
Turisme Inntekter 4915 2019-05
Turistankomster 115448 2019-07
Gullreserver 12.4 2019-06
Kapitalstrømmer 9900 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 17370 2018-12
Kjøpsbetingelser 109 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 63 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1478 2019-05
Offentlige Utgifter 18231 2019-03
Statens Inntekter 8131 2019-05
Fiscal Utgifter 9609 2019-05
Kreditt-Rating 65
Militære Utgifter 22 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 15 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 160 2019-03
Industriell Produksjon 2.2 2019-03
Lagerendringer -300 2019-03
Internett-hastighet 5741 2017-03
IP-adresser 289734 2017-03
Konkurranseevne Index 63.74 2018-12
Konkurranseevne Rank 49 2018-12
Korrupsjon Index 51 2018-12
Korrupsjon Rank 56 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 20 2018-12
Industriproduksjonen 0.4 2019-03
Gruvedrift Produksjon 3.2 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 88014 2019-03
Bankenes Utlånsrente 8.5 2019-05
Bolig Siste Referanse
Hjem Eierskap Rate 99.1 2011-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mauritius - Økonomiske indikatorer.