Markeder Siste Referanse
Valuta 19 2019-12
Aksjemarkedet 44254 2019-12
10-årig statsobligasjon 6.82 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -0.3 2019-09
Arbeidsledighet 3.6 2019-10
Inflasjon 2.97 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.81 2019-11
Rentesats 7.5 2019-11
Handelsbalanse -727 2019-10
Nåværende situasjon 2013 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 49.9 2019-11
Produksjon PMI 48 2019-11
Forbrukertillit 43.5 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2019-09
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -0.3 2019-09
BNP 1224 2018-12
Bnp Faste Priser 18552130 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3583821 2019-06
Bnp Per Innbygger 10385 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 18102 2018-12
Bnp Fra Landbruk 513036 2019-09
Bnp Fra Construction 1185852 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 3005713 2019-09
Bnp Fra Mining 853816 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 683074 2019-09
Bnp Fra Tjenester 11652795 2019-09
Bnp Fra Transport 1219630 2019-09
Bnp Fra Verktøy 319650 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.6 2019-10
Sysselsatte 55201939 2019-09
Arbeidsledige 2147638 2019-09
Yrkesdeltakelse 60.1 2019-09
Lønnskostnader 94.3 2019-09
Produktivitet 93.4 2019-09
Lønn 373 2019-10
Minstelønn 103 2019-10
Lønninger innen produksjon 2.6 2019-09
Befolkning 125 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 96.35 2019-10
Levelønn Family 7900 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4320 2018-12
Lønn Høy Dyktige 17200 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5390 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.97 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.81 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-11
KjerneInflasjon 3.65 2019-11
Bnp-Deflatoren 131 2019-09
Produsentpriser 99.87 2019-11
Eksportpriser 113 2019-10
Importprisene 231 2019-10
KPI Housing Utilities 106 2019-11
Kpi Transport 105 2019-11
MatInflasjon 3.52 2019-11
Inflasjonsforventning 3.45 2019-12
produsentprisene endring 0.9 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.5 2019-11
Internbankrente 7.87 2019-11
Pengemengde 1621394 2019-11
Pengemengden M1 4337630050 2019-10
Pengemengden M2 8985343476 2019-10
Pengemengden M3 10535253317 2019-10
Bankenes balanse 8104165 2019-09
Valutareserver 183719 2019-10
Lån Til Privat Sektor 2702737442 2019-10
Innskudd Rente 3.4 2019-09
Sentralbankers balanse 4109714467 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -727 2019-10
Nåværende situasjon 2013 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2018-12
Eksport 40731 2019-10
Import 41456 2019-10
Utenlandsgjeld 457280 2019-06
Kjøpsbetingelser 48.83 2019-10
Utenlandske Direkte Investeringer 7332 2019-09
Pengeoverføringer 9726 2019-09
Turisme Inntekter 1622842 2019-10
Turistankomster 1634 2019-10
Gullreserver 120 2019-12
Råoljeproduksjon 1708 2019-08
Auto Eksporter 268 2019-11
Kapitalstrømmer -8.6 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.08 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 6175 2019-10
Offentlige Utgifter 2168414 2019-06
Statens Inntekter 391174 2019-10
Fiscal Utgifter 392278 2019-10
Kreditt-Rating 65 2019-12
Militære Utgifter 6375 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9.23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.58 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 49.9 2019-11
Produksjon PMI 48 2019-11
Industriell Produksjon -3 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2019-10
Industriproduksjonen -1.2 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 80.9 2019-09
Lagerendringer 125471 2019-06
Bil Produksjon 300 2019-11
Bilregistreringer 62538 2019-10
Totalt Vehicle Sales 62538 2019-10
Ledende økonomisk indeks 0.1 2019-09
Internett-hastighet 7538 2017-03
IP-adresser 13309655 2017-03
Konkurranseevne Index 64.95 2019-12
Konkurranseevne Rank 48 2019-12
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Råolje Rigs 50 2019-11
Enkle Å Gjøre Forretninger 60 2019-12
Gullproduksjon 6990 2019-10
Gruvedrift Produksjon -2.1 2019-10
Privat investering -6.8 2019-09
Stål~~pos=trunc 1515 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 43.5 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 2.4 2019-09
Forbruk 12279080 2019-06
Privat sparing 21.2 2018-12
Konsumerkreditt 1435103 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 4833589993 2019-10
Bensinpriser 0.99 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.3 2019-06
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -9.28 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mexico - Økonomiske indikatorer.