Markeder Siste Referanse
Valuta 19.19 2019-10
Aksjemarkedet 43512 2019-10
10-årig statsobligasjon 6.83 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -0.8 2019-06
Arbeidsledighet 3.7 2019-08
Inflasjon 3 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.26 2019-09
Rentesats 7.75 2019-09
Handelsbalanse 775 2019-08
Nåværende situasjon 5143 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2019-05
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 50.3 2019-09
Produksjon PMI 49.1 2019-09
Forbrukertillit 44.7 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-07
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -0.8 2019-06
BNP 1224 2018-12
Bnp Faste Priser 18537324 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3583821 2019-06
Bnp Per Innbygger 10385 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 18102 2018-12
Bnp Fra Landbruk 617592 2019-06
Bnp Fra Construction 1198286 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 2960421 2019-06
Bnp Fra Mining 838614 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 719268 2019-06
Bnp Fra Tjenester 11766399 2019-06
Bnp Fra Transport 1222085 2019-06
Bnp Fra Verktøy 278788 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.7 2019-08
Sysselsatte 54936719 2019-06
Arbeidsledige 2014496 2019-06
Yrkesdeltakelse 60.4 2019-08
Lønnskostnader 96.2 2019-07
Produktivitet 89.9 2019-07
Lønn 380 2019-08
Minstelønn 103 2019-08
Lønninger innen produksjon 2.6 2019-07
Befolkning 125 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 96.26 2019-08
Levelønn Family 7900 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4320 2018-12
Lønn Høy Dyktige 17200 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5390 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.26 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-09
KjerneInflasjon 3.75 2019-09
Bnp-Deflatoren 131 2019-06
Produsentpriser 99.96 2019-09
Eksportpriser 114 2019-07
Importprisene 232 2019-07
KPI Housing Utilities 102 2019-09
Kpi Transport 104 2019-09
MatInflasjon 3.9 2019-09
Inflasjonsforventning 3.7 2019-09
produsentprisene endring 2.81 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.75 2019-09
Internbankrente 8.2 2019-09
Pengemengde 1556211 2019-09
Pengemengden M1 4404869214 2019-08
Pengemengden M2 9085966787 2019-08
Pengemengden M3 10554921806 2019-08
Bankenes balanse 8115981 2019-07
Valutareserver 189351 2019-08
Lån Til Privat Sektor 2773133933 2019-08
Innskudd Rente 3.7 2019-07
Sentralbankers balanse 3990304155 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 775 2019-08
Nåværende situasjon 5143 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2019-05
Eksport 40430 2019-09
Import 39655 2019-08
Utenlandsgjeld 457280 2019-06
Kjøpsbetingelser 49.11 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 5703 2019-06
Pengeoverføringer 9403 2019-06
Turisme Inntekter 1940183 2019-08
Turistankomster 1751 2019-08
Gullreserver 120 2019-09
Råoljeproduksjon 1689 2019-06
Auto Eksporter 284 2019-09
Kapitalstrømmer -2.2 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.53 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 34970 2019-08
Offentlige Utgifter 2168414 2019-06
Statens Inntekter 428244 2019-07
Fiscal Utgifter 479841 2019-07
Kreditt-Rating 60.17
Militære Utgifter 6375 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9.23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.58 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 50.3 2019-09
Produksjon PMI 49.1 2019-09
Industriell Produksjon -1.3 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 2019-08
Industriproduksjonen -0.48 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 82.6 2019-07
Lagerendringer 125471 2019-06
Bil Produksjon 319 2019-09
Bilregistreringer 63059 2019-08
Totalt Vehicle Sales 63059 2019-08
Ledende økonomisk indeks 0.3 2019-07
Internett-hastighet 7538 2017-03
IP-adresser 13309655 2017-03
Konkurranseevne Index 64.95 2019-12
Konkurranseevne Rank 48 2019-12
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Råolje Rigs 44 2019-09
Enkle Å Gjøre Forretninger 54 2018-12
Gullproduksjon 6686 2019-07
Gruvedrift Produksjon -3.18 2019-08
Privat investering -7.6 2019-07
Stål~~pos=trunc 1410 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 44.7 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 2.1 2019-07
Forbruk 12279080 2019-06
Privat sparing 21.2 2018-12
Konsumerkreditt 1422145 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 4876535351 2019-08
Bensinpriser 0.98 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.3 2019-03
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -2.88 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mexico - Økonomiske indikatorer.