Markeder Siste Referanse
Valuta 19.23 2019-02
Aksjemarkedet 42989 2019-02
10-årig statsobligasjon 8.42 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2018-12
Arbeidsledighet 3.4 2018-12
Inflasjon 4.37 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.09 2019-01
Rentesats 8.25 2019-02
Handelsbalanse 1836 2018-12
Nåværende situasjon -5082 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.6 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.9 2017-12
Forretningstillit 50.8 2019-01
Produksjon PMI 50.9 2019-01
Forbrukertillit 112 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2018-11
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2018-12
BNP 1150 2017-12
Bnp Faste Priser 18610326 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3751716 2018-09
Bnp Per Innbygger 9946 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 17336 2017-12
Bnp Fra Landbruk 491385 2018-09
Bnp Fra Construction 1288945 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 2965041 2018-09
Bnp Fra Mining 896682 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 686639 2018-09
Bnp Fra Tjenester 11628126 2018-09
Bnp Fra Transport 1208225 2018-09
Bnp Fra Verktøy 294583 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2018-12
Sysselsatte 54194608 2018-12
Arbeidsledige 1828591 2018-12
Yrkesdeltakelse 59.5 2018-12
Lønnskostnader 79.3 2018-11
Produktivitet 108 2018-11
Lønn 354 2018-12
Minstelønn 103 2019-01
Lønninger innen produksjon 2.3 2018-11
Befolkning 124 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 96.65 2018-12
Levelønn Family 7900 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4320 2018-12
Lønn Høy Dyktige 17200 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5390 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.37 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.09 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-01
KjerneInflasjon 3.6 2019-01
Bnp-Deflatoren 127 2018-09
Produsentpriser 130 2019-01
Eksportpriser 108 2018-12
Importprisene 234 2018-12
KPI Housing Utilities 105 2019-01
Kpi Transport 102 2019-01
MatInflasjon 5.31 2019-01
Inflasjonsforventning 3.98 2019-01
produsentprisene endring 4.97 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 8.25 2019-02
Internbankrente 8.59 2019-01
Pengemengde 1603684 2019-01
Pengemengden M1 4509802755 2018-12
Pengemengden M2 8882584947 2018-12
Pengemengden M3 10037238323 2018-12
Bankenes balanse 7908304 2018-11
Valutareserver 176384 2018-12
Lån Til Privat Sektor 2618421932 2018-12
Innskudd Rente 2.7 2017-12
Sentralbankers balanse 3655534679 2019-01
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1836 2018-12
Nåværende situasjon -5082 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.6 2017-12
Eksport 37529 2018-12
Import 35693 2018-12
Utenlandsgjeld 451594 2018-09
Kjøpsbetingelser 46.07 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 4135 2018-09
Pengeoverføringer 8776 2018-12
Turisme Inntekter 2458028 2018-12
Turistankomster 2683 2018-12
Gullreserver 120 2019-03
Råoljeproduksjon 1787 2018-10
Kapitalstrømmer -17.5 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.53 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46.4 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.9 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -178960 2018-12
Offentlige Utgifter 2120744 2018-09
Statens Inntekter 476876 2018-11
Fiscal Utgifter 467118 2018-11
Kreditt-Rating 60.17
Militære Utgifter 5533 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9.23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.58 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 50.8 2019-01
Produksjon PMI 50.9 2019-01
Industriell Produksjon -2.5 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.4 2018-12
Industriproduksjonen 0.5 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 81 2018-11
Lagerendringer 166654 2018-09
Bil Produksjon 334 2019-01
Bilregistreringer 86495 2018-12
Totalt Vehicle Sales 86495 2018-12
Ledende økonomisk indeks 1.8 2018-11
Internett-hastighet 7538 2017-03
IP-adresser 13309655 2017-03
Konkurranseevne Index 64.6 2018-12
Konkurranseevne Rank 46 2018-12
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 54 2018-12
Gruvedrift Produksjon -8.2 2018-12
Privat investering -3.2 2018-11
Stål~~pos=trunc 1550 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 112 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2018-11
Butikkhandel (Årlig) 3.4 2018-11
Forbruk 12501730 2018-09
Privat sparing 21.5 2017-12
Konsumerkreditt 1383864 2018-09
Privat-Sektor-Kreditt 4638898240 2018-12
Bensinpriser 0.99 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.1 2018-06
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -4.32 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mexico - Økonomiske indikatorer.