Markeder Siste Referanse
Valuta 19.21 2019-06
Aksjemarkedet 43744 2019-06
10-årig statsobligasjon 7.69 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-03
Arbeidsledighet 3.5 2019-04
Inflasjon 4.28 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.29 2019-05
Rentesats 8.25 2019-05
Handelsbalanse 1370 2019-04
Nåværende situasjon -5634 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2019-05
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 52.4 2019-05
Produksjon PMI 50 2019-05
Forbrukertillit 110 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-03
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-03
BNP 1151 2017-12
Bnp Faste Priser 18552607 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3693570 2019-03
Bnp Per Innbygger 9946 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 17336 2017-12
Bnp Fra Landbruk 590490 2019-03
Bnp Fra Construction 1284077 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 2918815 2019-03
Bnp Fra Mining 862095 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 686778 2019-03
Bnp Fra Tjenester 11536484 2019-03
Bnp Fra Transport 1180004 2019-03
Bnp Fra Verktøy 250530 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2019-04
Sysselsatte 54152266 2019-03
Arbeidsledige 1886205 2019-03
Yrkesdeltakelse 59.7 2019-04
Lønnskostnader 85.7 2019-02
Produktivitet 110 2019-02
Lønn 374 2019-04
Minstelønn 103 2019-05
Lønninger innen produksjon 2.5 2019-02
Befolkning 125 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 96.5 2019-04
Levelønn Family 7900 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4320 2018-12
Lønn Høy Dyktige 17200 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5390 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.28 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.29 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-05
KjerneInflasjon 3.77 2019-05
Bnp-Deflatoren 132 2019-03
Produsentpriser 131 2019-05
Eksportpriser 115 2019-04
Importprisene 233 2019-04
KPI Housing Utilities 102 2019-05
Kpi Transport 104 2019-05
MatInflasjon 5.33 2019-05
Inflasjonsforventning 3.93 2019-05
produsentprisene endring 4.52 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 8.25 2019-05
Internbankrente 8.51 2019-05
Pengemengde 1574536 2019-05
Pengemengden M1 4309303983 2019-04
Pengemengden M2 8718361333 2019-04
Pengemengden M3 10043962413 2019-04
Bankenes balanse 8082923 2019-04
Valutareserver 184661 2019-04
Lån Til Privat Sektor 2700538928 2019-04
Innskudd Rente 3.72 2019-03
Sentralbankers balanse 3932714612 2019-05
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1370 2019-04
Nåværende situasjon -5634 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2019-05
Eksport 39447 2019-04
Import 38077 2019-04
Utenlandsgjeld 446098 2018-12
Kjøpsbetingelser 49.42 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 10162 2019-03
Pengeoverføringer 7699 2019-03
Turisme Inntekter 2098066 2019-04
Turistankomster 1901 2019-04
Gullreserver 120 2019-03
Råoljeproduksjon 1745 2019-02
Kapitalstrømmer -34.6 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.53 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 62527 2019-04
Offentlige Utgifter 2143950 2019-03
Statens Inntekter 491029 2019-04
Fiscal Utgifter 424834 2019-04
Kreditt-Rating 60.17
Militære Utgifter 6375 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9.23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.58 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 52.4 2019-05
Produksjon PMI 50 2019-05
Industriell Produksjon -2.86 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.5 2019-04
Industriproduksjonen -0.36 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 80.7 2019-04
Lagerendringer 185467 2019-03
Bil Produksjon 350 2019-05
Bilregistreringer 56387 2019-04
Totalt Vehicle Sales 56387 2019-04
Ledende økonomisk indeks -1.4 2019-04
Internett-hastighet 7538 2017-03
IP-adresser 13309655 2017-03
Konkurranseevne Index 64.6 2018-12
Konkurranseevne Rank 46 2018-12
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Råolje Rigs 30 2019-03
Enkle Å Gjøre Forretninger 54 2018-12
Gruvedrift Produksjon -9 2019-04
Privat investering -2.4 2019-03
Stål~~pos=trunc 1600 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 110 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2019-03
Butikkhandel (Årlig) 1.6 2019-03
Forbruk 12144804 2019-03
Privat sparing 21.2 2018-12
Konsumerkreditt 1399286 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 4748872171 2019-04
Bensinpriser 1.04 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -4.15 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mexico - Økonomiske indikatorer.