Markeder Siste Referanse
Valuta 18.77 2020-01
Aksjemarkedet 45637 2020-01
10-årig statsobligasjon 6.85 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -0.3 2019-09
Arbeidsledighet 2.9 2019-12
Inflasjon 2.83 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.56 2019-12
Rentesats 7.25 2019-12
Handelsbalanse 790 2019-11
Nåværende situasjon 2013 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 49.5 2019-12
Produksjon PMI 47.1 2019-12
Forbrukertillit 43.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -2.3 2019-10
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate -0.3 2019-09
BNP 1224 2018-12
Bnp Faste Priser 18552130 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3516287 2019-09
Bnp Per Innbygger 10385 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 18102 2018-12
Bnp Fra Landbruk 513036 2019-09
Bnp Fra Construction 1185852 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 3005713 2019-09
Bnp Fra Mining 853816 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 683074 2019-09
Bnp Fra Tjenester 11652795 2019-09
Bnp Fra Transport 1219630 2019-09
Bnp Fra Verktøy 319650 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.9 2019-12
Sysselsatte 55201939 2019-09
Arbeidsledige 2147638 2019-09
Yrkesdeltakelse 60.2 2019-12
Lønnskostnader 97.4 2019-11
Produktivitet 93.6 2019-11
Lønn 378 2019-12
Minstelønn 123 2020-01
Lønninger innen produksjon 2.6 2019-09
Befolkning 125 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 97.09 2019-12
Levelønn Family 7900 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4320 2018-12
Lønn Høy Dyktige 17200 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5390 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.83 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.56 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-12
KjerneInflasjon 3.59 2019-12
Bnp-Deflatoren 131 2019-09
Produsentpriser 99.89 2019-12
Eksportpriser 113 2019-11
Importprisene 230 2019-11
KPI Housing Utilities 106 2019-12
Kpi Transport 105 2019-12
MatInflasjon 2.52 2019-12
Inflasjonsforventning 3.45 2019-12
produsentprisene endring 0.6 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.25 2019-12
Internbankrente 7.7 2019-12
Pengemengde 1742475 2019-12
Pengemengden M1 4513610987 2019-11
Pengemengden M2 9126230795 2019-11
Pengemengden M3 10720931973 2019-11
Bankenes balanse 8289504 2019-10
Valutareserver 185289 2019-11
Lån Til Privat Sektor 2737317504 2019-11
Innskudd Rente 3.22 2019-10
Sentralbankers balanse 3809378228 2019-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 790 2019-11
Nåværende situasjon 2013 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2018-12
Eksport 37496 2019-11
Import 36705 2019-11
Utenlandsgjeld 449496 2019-09
Kjøpsbetingelser 49.22 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 7332 2019-09
Pengeoverføringer 9726 2019-09
Turisme Inntekter 1897194 2019-11
Turistankomster 1999 2019-11
Gullreserver 120 2019-12
Råoljeproduksjon 1733 2019-09
Auto Eksporter 229 2019-12
Kapitalstrømmer -8.6 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.08 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -13121 2019-11
Offentlige Utgifter 2107792 2019-09
Statens Inntekter 473438 2019-11
Fiscal Utgifter 477711 2019-11
Kreditt-Rating 63 2020-01
Militære Utgifter 6375 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9.23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.58 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 49.5 2019-12
Produksjon PMI 47.1 2019-12
Industriell Produksjon -2.1 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 2019-11
Industriproduksjonen -3 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 79.7 2019-11
Lagerendringer 128308 2019-09
Bil Produksjon 208 2019-12
Bilregistreringer 70607 2019-11
Totalt Vehicle Sales 70607 2019-11
Ledende økonomisk indeks -0.8 2019-10
Internett-hastighet 7538 2017-03
IP-adresser 13309655 2017-03
Konkurranseevne Index 64.95 2019-12
Konkurranseevne Rank 48 2019-12
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Råolje Rigs 49 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 60 2019-12
Gullproduksjon 6990 2019-10
Gruvedrift Produksjon 0.9 2019-11
Privat investering -8.6 2019-10
Stål~~pos=trunc 1420 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 43.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -2.3 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 0.4 2019-10
Forbruk 12638007 2019-09
Privat sparing 21.2 2018-12
Konsumerkreditt 1435103 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 4907033926 2019-11
Bensinpriser 1.03 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.3 2019-06
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -3.41 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mexico - Økonomiske indikatorer.