Markeder Siste Referanse
Valuta 18.95 2019-04
Aksjemarkedet 45148 2019-04
10-årig statsobligasjon 8.08 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2018-12
Arbeidsledighet 3.2 2019-03
Inflasjon 4 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.39 2019-03
Rentesats 8.25 2019-03
Handelsbalanse 1222 2019-02
Nåværende situasjon -3424 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.6 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.9 2017-12
Forretningstillit 51.5 2019-03
Produksjon PMI 49.8 2019-03
Forbrukertillit 116 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2019-01
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2018-12
BNP 1151 2017-12
Bnp Faste Priser 18614517 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3751716 2018-09
Bnp Per Innbygger 9946 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 17336 2017-12
Bnp Fra Landbruk 711166 2018-12
Bnp Fra Construction 1304744 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 2936747 2018-12
Bnp Fra Mining 849324 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 716018 2018-12
Bnp Fra Tjenester 12146159 2018-12
Bnp Fra Transport 1224615 2018-12
Bnp Fra Verktøy 268315 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.2 2019-03
Sysselsatte 54194608 2018-12
Arbeidsledige 1828591 2018-12
Yrkesdeltakelse 60 2019-03
Lønnskostnader 86.4 2019-01
Produktivitet 104 2019-01
Lønn 374 2019-02
Minstelønn 103 2019-03
Lønninger innen produksjon 2.4 2019-01
Befolkning 124 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 96.75 2019-03
Levelønn Family 7900 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4320 2018-12
Lønn Høy Dyktige 17200 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5390 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.39 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-03
KjerneInflasjon 3.55 2019-03
Bnp-Deflatoren 128 2018-12
Produsentpriser 130 2019-03
Eksportpriser 113 2019-02
Importprisene 235 2019-02
KPI Housing Utilities 105 2019-03
Kpi Transport 104 2019-03
MatInflasjon 4.56 2019-03
Inflasjonsforventning 4.1 2019-03
produsentprisene endring 4.52 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 8.25 2019-03
Internbankrente 8.52 2019-03
Pengemengde 1561116 2019-03
Pengemengden M1 4327477109 2019-02
Pengemengden M2 8718652258 2019-02
Pengemengden M3 10000510100 2019-02
Bankenes balanse 7908304 2018-11
Valutareserver 181007 2019-02
Lån Til Privat Sektor 2632091937 2019-02
Innskudd Rente 2.7 2017-12
Sentralbankers balanse 3631894847 2019-03
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1222 2019-02
Nåværende situasjon -3424 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.6 2017-12
Eksport 36296 2019-02
Import 35074 2019-02
Utenlandsgjeld 446098 2018-12
Kjøpsbetingelser 48 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 5030 2018-12
Pengeoverføringer 8776 2018-12
Turisme Inntekter 2458028 2018-12
Turistankomster 1957 2019-02
Gullreserver 120 2019-03
Råoljeproduksjon 1733 2018-12
Kapitalstrømmer -12.4 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.53 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.9 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 15109 2019-02
Offentlige Utgifter 2193603 2018-12
Statens Inntekter 447959 2019-01
Fiscal Utgifter 506709 2019-01
Kreditt-Rating 60.17
Militære Utgifter 5533 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9.23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.58 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 51.5 2019-03
Produksjon PMI 49.8 2019-03
Industriell Produksjon -0.8 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 2019-02
Industriproduksjonen 1.14 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 81.2 2019-01
Lagerendringer 175359 2018-12
Bil Produksjon 347 2019-03
Bilregistreringer 61448 2019-02
Totalt Vehicle Sales 61448 2019-02
Ledende økonomisk indeks 1.3 2019-01
Internett-hastighet 7538 2017-03
IP-adresser 13309655 2017-03
Konkurranseevne Index 64.6 2018-12
Konkurranseevne Rank 46 2018-12
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 54 2018-12
Gruvedrift Produksjon -6.43 2019-02
Privat investering 1.6 2019-01
Stål~~pos=trunc 1435 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 116 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2019-01
Butikkhandel (Årlig) 0.9 2019-01
Forbruk 12817024 2018-12
Privat sparing 21.5 2017-12
Konsumerkreditt 1405034 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 4658626485 2019-02
Bensinpriser 1.04 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.1 2018-09
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -1.13 2019-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mexico - Økonomiske indikatorer.