Markeder Siste Referanse
Valuta 24.25 2020-03
Aksjemarkedet 34232 2020-03
10-årig statsobligasjon 7.4 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate -0.5 2019-12
Arbeidsledighet 3.6 2020-02
Inflasjon 3.7 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.42 2020-02
Rentesats 6.5 2020-03
Handelsbalanse 2911 2020-02
Nåværende situasjon 2486 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 47.6 2020-02
Produksjon PMI 50 2020-02
Forbrukertillit 43.9 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2020-01
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Coronavirus tilfeller 993 2020-03
Coronavirus dødsfall 20 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 35 2020-03
Sykehussenger 1.38 2017-12
sykehus 37.51 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate -0.5 2019-12
BNP 1200 2019-12
Bnp Faste Priser 18506693 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3466612 2019-12
Bnp Per Innbygger 10385 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 18102 2018-12
Bnp Fra Landbruk 710163 2019-12
Bnp Fra Construction 1196316 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 2888465 2019-12
Bnp Fra Mining 849409 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 722438 2019-12
Bnp Fra Tjenester 12149866 2019-12
Bnp Fra Transport 1212983 2019-12
Bnp Fra Verktøy 295892 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.6 2020-02
Sysselsatte 55683450 2019-12
Arbeidsledige 1942071 2019-12
Yrkesdeltakelse 59.7 2020-01
Lønnskostnader 101 2020-01
Produktivitet 91.7 2020-01
Lønn 396 2020-01
Minstelønn 123 2020-02
Lønninger innen produksjon 2.7 2019-11
Befolkning 127 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 96.43 2020-02
Levelønn Family 7900 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4320 2018-12
Lønn Høy Dyktige 17200 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5390 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.7 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.42 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 107 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-02
KjerneInflasjon 3.66 2020-02
Bnp-Deflatoren 130 2019-12
Produsentpriser 100 2020-02
Eksportpriser 115 2020-02
Importprisene 230 2020-02
KPI Housing Utilities 107 2020-02
Kpi Transport 105 2020-02
MatInflasjon 5.92 2020-02
Inflasjonsforventning 3.45 2019-12
produsentprisene endring 1.5 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 6.5 2020-03
Internbankrente 7.39 2020-02
Pengemengde 1670343 2020-02
Pengemengden M1 4582542258 2020-01
Pengemengden M2 9258541872 2020-01
Pengemengden M3 10756098566 2020-01
Bankenes balanse 8266379 2019-12
Valutareserver 189158 2020-01
Lån Til Privat Sektor 2703246686 2020-01
Innskudd Rente 2.98 2020-01
Sentralbankers balanse 3820215079 2020-01

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2911 2020-02
Nåværende situasjon 2486 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -0.2 2019-12
Eksport 36634 2020-02
Import 33724 2020-02
Utenlandsgjeld 449496 2019-09
Kjøpsbetingelser 49.98 2020-02
Utenlandske Direkte Investeringer 4756 2019-12
Pengeoverføringer 9107 2019-12
Turisme Inntekter 2281554 2020-01
Turistankomster 2054 2020-01
Gullreserver 120 2019-12
Råoljeproduksjon 1734 2019-12
Auto Eksporter 513 2020-02
Kapitalstrømmer -10.4 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.08 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 40826 2020-01
Offentlige Utgifter 2200040 2019-12
Statens Inntekter 473438 2019-11
Fiscal Utgifter 477711 2019-11
Kreditt-Rating 63 2020-03
Militære Utgifter 6375 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Salgsskatt 16 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 9.23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.58 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.65 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 47.6 2020-02
Produksjon PMI 50 2020-02
Industriell Produksjon -1.6 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.3 2020-01
Industriproduksjonen -0.9 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 81.6 2020-01
Lagerendringer 112385 2019-12
Bil Produksjon 326 2020-02
Bilregistreringer 62513 2020-02
Totalt Vehicle Sales 62513 2020-02
Ledende økonomisk indeks -0.8 2020-01
Internett-hastighet 7538 2017-03
IP-adresser 13309655 2017-03
Konkurranseevne Index 64.95 2019-12
Konkurranseevne Rank 48 2019-12
Korrupsjon Index 29 2019-12
Korrupsjon Rank 130 2019-12
Råolje Rigs 49 2020-02
Enkle Å Gjøre Forretninger 60 2019-12
Gullproduksjon 7284 2019-12
Gruvedrift Produksjon 5.8 2020-01
Privat investering -3 2019-12
Stål~~pos=trunc 1340 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 43.9 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 2.7 2020-01
Forbruk 12936646 2019-12
Privat sparing 21.2 2018-12
Konsumerkreditt 1393319 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 4863622389 2020-01
Bensinpriser 0.58 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.5 2019-09

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -8.6 2020-01

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 993 2020-03
Coronavirus dødsfall 20 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 35 2020-03
Sykehussenger 1.38 2017-12
sykehus 37.51 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mexico - Økonomiske indikatorer.