Markeder Siste Referanse
Valuta 19.91 2019-08
Aksjemarkedet 39862 2019-08
10-årig statsobligasjon 6.96 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -0.8 2019-06
Arbeidsledighet 3.6 2019-06
Inflasjon 3.78 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.38 2019-07
Rentesats 8 2019-08
Handelsbalanse 2561 2019-06
Nåværende situasjon 5143 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2019-05
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 49.5 2019-07
Produksjon PMI 49.8 2019-07
Forbrukertillit 104 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2019-06
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -0.8 2019-06
BNP 1224 2018-12
Bnp Faste Priser 18537324 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3693570 2019-03
Bnp Per Innbygger 10385 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 18102 2018-12
Bnp Fra Landbruk 617592 2019-06
Bnp Fra Construction 1198286 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 2960421 2019-06
Bnp Fra Mining 838614 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 719268 2019-06
Bnp Fra Tjenester 11766399 2019-06
Bnp Fra Transport 1222085 2019-06
Bnp Fra Verktøy 278788 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.6 2019-06
Sysselsatte 54936719 2019-06
Arbeidsledige 2014496 2019-06
Yrkesdeltakelse 60.5 2019-06
Lønnskostnader 94.9 2019-06
Produktivitet 93.6 2019-06
Lønn 381 2019-07
Minstelønn 103 2019-06
Lønninger innen produksjon 2.6 2019-06
Befolkning 125 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 96.43 2019-06
Levelønn Family 7900 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4320 2018-12
Lønn Høy Dyktige 17200 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5390 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.78 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.38 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-07
KjerneInflasjon 3.82 2019-07
Bnp-Deflatoren 131 2019-06
Produsentpriser 132 2019-07
Eksportpriser 113 2019-06
Importprisene 233 2019-06
KPI Housing Utilities 101 2019-07
Kpi Transport 104 2019-07
MatInflasjon 5.44 2019-07
Inflasjonsforventning 3.88 2019-07
produsentprisene endring 3.38 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 8 2019-08
Internbankrente 8.48 2019-07
Pengemengde 1561176 2019-07
Pengemengden M1 4373709431 2019-06
Pengemengden M2 8938303088 2019-06
Pengemengden M3 10327755252 2019-06
Bankenes balanse 8070168 2019-06
Valutareserver 186209 2019-06
Lån Til Privat Sektor 2743547738 2019-06
Innskudd Rente 3.73 2019-05
Sentralbankers balanse 3669832639 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2561 2019-06
Nåværende situasjon 5143 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -1.8 2019-05
Eksport 37949 2019-06
Import 35388 2019-06
Utenlandsgjeld 456251 2019-03
Kjøpsbetingelser 48.75 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 5703 2019-06
Pengeoverføringer 9186 2019-06
Turisme Inntekter 1976639 2019-06
Turistankomster 2163 2019-06
Gullreserver 120 2019-03
Råoljeproduksjon 1698 2019-04
Auto Eksporter 271 2019-07
Kapitalstrømmer -2.2 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.53 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -152273 2019-06
Offentlige Utgifter 2143950 2019-03
Statens Inntekter 413058 2019-05
Fiscal Utgifter 422623 2019-05
Kreditt-Rating 60.17
Militære Utgifter 6375 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 16 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 9.23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.58 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 49.5 2019-07
Produksjon PMI 49.8 2019-07
Industriell Produksjon -2.91 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.1 2019-06
Industriproduksjonen -0.83 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 81.1 2019-06
Lagerendringer 185467 2019-03
Bil Produksjon 293 2019-07
Bilregistreringer 63912 2019-06
Totalt Vehicle Sales 63912 2019-06
Ledende økonomisk indeks -0.9 2019-06
Internett-hastighet 7538 2017-03
IP-adresser 13309655 2017-03
Konkurranseevne Index 64.6 2018-12
Konkurranseevne Rank 46 2018-12
Korrupsjon Index 28 2018-12
Korrupsjon Rank 138 2018-12
Råolje Rigs 37 2019-07
Enkle Å Gjøre Forretninger 54 2018-12
Gullproduksjon 7127 2019-05
Gruvedrift Produksjon -5.6 2019-06
Privat investering -7.4 2019-05
Stål~~pos=trunc 1580 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 104 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 1 2019-06
Forbruk 12144804 2019-03
Privat sparing 21.2 2018-12
Konsumerkreditt 1399286 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 4823549483 2019-06
Bensinpriser 1.02 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -6.77 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mexico - Økonomiske indikatorer.