MEXICO - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Mexico - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate -0.20 1 0.4 0.6 0.7 0.9
Arbeidsledighet 3.50 3.2 3.2 3.4 3.6 3.6
Inflasjon 5.02 4.7 4.5 4.3 4.1 3.1
Rentesats 7.75 8 8 8 8 8.25
Handelsbalanse -2590.00 500 -500 -1000 -800 1000
Regjeringens gjeld mot BNP 46.40 46 47 47 47 47
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 18.88
18.99 19.18 19.37 19.57 20.37
Aksjemarkedet 47920.86
49315 48827 48344 47866 45999
10-årig statsobligasjon 8.12
8.01 8.09 8.16 8.24 8.55
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate -0.20
1 0.4 0.6 0.7 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 2.60
2.2 2.3 2.4 2.3 1.4
BNP 1149.92
1170 1220 1220 1220 1260
Bnp Faste Priser 18441674.00
18693531 18894784 18884274 18559372 19334345
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3808150.84
3810822 3921925 3899546 3819060 3941457
Bnp Per Innbygger 9946.16
9780 10000 10000 10000 11500
Bnp Per Innbygger Ppp 17336.47
17760 18100 18100 17581 18350
Bnp Fra Landbruk 610395.65
711122 577786 625045 496638 735500
Bnp Fra Construction 1285128.00
1360673 1324803 1315971 1306876 1407317
Bnp Fra Manufacturing 2957793.00
2956507 2933144 3028780 2971859 3057856
Bnp Fra Mining 893411.00
920522 935507 914853 930078 952077
Bnp Fra Forvaltningsloven 743888.26
740592 716965 761742 698800 765979
Bnp Fra Tjenester 11762116.59
12086922 11575499 12044407 11526502 12501261
Bnp Fra Transport 1205541.00
1209749 1188999 1234474 1183930 1251219
Bnp Fra Verktøy 276360.00
271658 257430 282993 292646 280970
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 3.50
3.2 3.2 3.4 3.6 3.6
Sysselsatte 53785257.00
53600000 54070099 54351537 54536629 55000000
Arbeidsledige 1858160.00
2050000 1780461 1866599 1885494 22800000
Yrkesdeltakelse 60.00
59.3 59.3 59.2 59.8 59.7
Lønnskostnader 84.30
102 81.98 82.02 82.02 105
Produktivitet 104.20
111 106 106 106 115
Lønn 356.15
356 382 373 368 397
Lønninger innen produksjon 2.30
3 2.3 2.4 2.4 3
Minstelønn 88.36
88.36 95.45 95.45 95.45 102
Befolkning 123.52
124 125 125 125 126
Pensjonsalder Kvinner 65.00
65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00
65 65 65 65 65
Lønn Lav Dyktige 5560.00
5000 5600 5600 5600 5800
Lønn Høy Dyktige 16700.00
16200 17000 17000 17000 17800
Levelønn Family 8260.00
8360 8450 8450 8450 8500
Lønn Å Leve Av Individuell 4470.00
4500 4600 4600 4600 4550
Sysselsetting 96.53
97.7 98 98.2 96.59 98.8
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 5.02
4.7 4.5 4.3 4.1 3.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.42
0.2 0.1 0.1 -0.1 -0.3
Konsumprisindeksen Kpi 100.92
103 104 104 105 110
Kjerne Konsumprisindeks 100.55
101 102 103 104 108
KjerneInflasjon 3.67
3.5 3.3 3.2 3 2.8
Bnp-Deflatoren 126.03
129 131 132 134 144
Produsentpriser 128.07
131 133 136 135 144
Eksportpriser 114.53
111 112 110 110 114
Importprisene 233.72
233 233 233 234 234
produsentprisene endring 6.86
6.7 6.3 6 5.7 4.5
MatInflasjon 3.11
3.1 3.1 3.2 3.3 3.4
KPI Housing Utilities 100.95
102 101 101 101 101
Kpi Transport 101.51
98.16 102 103 106 105
Inflasjonsforventning 3.70
3.65 3.65 3.65 3.66 3.66
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 7.75
8 8 8 8 8.25
Internbankrente 8.11
8.11 8.11 8.11 8.11 8.36
Pengemengde 1509265.40
1500000 1511991 1512020 1511979 1590000
Pengemengden M1 4197105329.00
3675931375 4210028931 4208946668 4208703548 3810154560
Pengemengden M2 8493630725.00
8488412262 8488677615 8488838383 8488853525 8488854040
Pengemengden M3 9725309171.00
9719441108 9719773803 9719926772 9719944128 9719945532
Valutareserver 176502.00
180000 178700 178900 175054 190000
Bankenes balanse 7605954.35
7783666 7884572 7985669 8085661 8940036
Lån Til Privat Sektor 2352487758.00
2658326900 2734369545 2809575177 2883955910 3517701352
Innskudd Rente 2.70
2.7 2.7 2.7 2.7 2.95
Sentralbankers balanse 3668625207.00
3677784955 3680074346 3678128994 3677995915 3678121077
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse -2590.00
500 -500 -1000 -800 1000
Eksport 39536.48
38500 38000 37500 37200 40000
Import 42126.93
38000 38500 38500 38000 39000
Nåværende situasjon -3882.10
-2300 -4800 -3400 -4600 -3700
Nåværende situasjon mot BNP -1.60
-1.3 -1 -1 -1 -0.8
Utenlandsgjeld 445610.20
442000 438000 440000 444000 445500
Kjøpsbetingelser 49.00
47.64 48.07 47.21 47.01 48.72
Utenlandske Direkte Investeringer 6726.90
6500 6650 6700 6750 6850
Pengeoverføringer 9057.60
7900 8200 8250 8350 8400
Turisme Inntekter 1945771.78
2120000 1815741 1816299 1816932 2300000
Turistankomster 1695.14
2500 2100 2000 1400 2500
Gullreserver 120.30
120 120 120 120 120
Råoljeproduksjon 1951.00
2070 1923 1923 1923 2100
Terrorisme - Hovedsiden 3.29
4.5 4.3 4.3 4.3 4.3
Kapitalstrømmer -10.90
40 -30 -15 -18 -30
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 46.40
46 47 47 47 47
Offentlige Budsjetter -2.90
-2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens budsjetter verdi -31453.00
-325000 41673 -118347 60391 0
Offentlige Utgifter 2196413.00
2217901 2186645 2249127 2126686 2293930
Statens Inntekter 399458.90
375000 421673 421653 420391 440000
Fiscal Utgifter 433779.70
700000 380000 540000 360000 440000
Militære Utgifter 5532.60
5300 5100 5100 5100 4800
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit 50.90
52 51.4 51.5 51.7 52.5
Produksjon PMI 51.70
51.4 51.7 52 52.4 50.8
Industriell Produksjon 0.20
-0.3 -2.3 0.6 -1.2 1.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.50
0.2 0.5 0.3 0.14 0.2
Industriproduksjonen 2.10
2.2 2 2.1 2.3 2.6
Kapasitetsutnyttelsen 81.60
81.63 81.7 81.73 81.7 81.7
Lagerendringer 109974.00
137331 136590 153480 138781 137840
Totalt Vehicle Sales 75908.00
82000 74983 75001 74999 90000
Bil Produksjon 320.07
350 335 340 335 360
Bilregistreringer 75908.00
82000 74983 75001 74999 85000
Ledende økonomisk indeks 3.30
2.3 2.1 2.2 2.2 2.4
Internett-hastighet 7538.43
8014 8082 8119 8153 8398
IP-adresser 13309655.00
13131627 13259427 13135172 13260253 13147818
Stål~~pos=trunc 1750.00
1762 1753 1754 1755 1755
Privat investering 5.00
3.2 3.3 3.1 3.32 3.1
Gruvedrift Produksjon -4.00
-7.3 -7.1 -6.7 -6.8 -8
Konkurranseevne Index 4.44
4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
Konkurranseevne Rank 51.00
51 51 51 51 51
Enkle Å Gjøre Forretninger 49.00
50 52 52 52 53
Korrupsjon Index 29.00
29 29 29 29 29
Korrupsjon Rank 135.00
135 135 135 135 135
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 100.10
102 102 102 102 103
Butikkhandel (Månedlig) 0.60
0.4 0.6 0.8 1.1 0.7
Butikkhandel (Årlig) 4.20
3.4 3.6 3.3 3.7 3.2
Forbruk 12318801.00
12914582 12284712 12614452 12510612 13357294
Privat sparing 21.50
21.25 21.2 21.77 21.77 22
Konsumerkreditt 1360348.40
1401064 1417536 1436481 1450756 1559082
Privat-Sektor-Kreditt 4220835546.00
4697159438 4812736083 4926338051 5038003711 5961100276
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.30
16.44 16.48 16.52 16.57 16.74
Bensinpriser 1.05
0.82 0.91 0.86 0.8 0.8
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konstruksjonsflyt ut -1.61
2.5 -1.4 -1.1 -1.68 2.4
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 30.00
30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00
35 35 35 35 35
Salgsskatt 16.00
16 16 16 16 16
Sosial sikkerhetsrate 9.23
9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.58
7.58 7.58 7.58 7.58 7.56
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.65
1.65 1.65 1.65 1.65 1.5
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 27.19
42.55 17.29 62.35 61.85 62.12
Temperatur 16.74
18.09 16.7 23.86 21.82 21.08