Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 19.56 20.01 20.18 20.34 20.5 20.84
Aksjemarkedet 52463.55 50251 49015 47809 46634 44368
10-årig statsobligasjon 8.50 8.77 8.88 8.98 9.09 9.3

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 1.00 0.1 0.6 0.9 1 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 0.9 1.8 1.9 2.3 2
Arbeidsledighet 3.00 3.8 3.5 3.4 3.1 3
Inflasjon 7.68 7.6 7.03 6.4 5.3 4
Inflasjonen (Månedlig) 0.54 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Rentesats 7.00 7.5 8 8.25 8.25 8.25
Handelsbalanse -1884.00 199 198 197 196 192
Nåværende situasjon -6523.00 3661 -6282 4324 -6539 5800
Nåværende situasjon mot BNP 2.40 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9
Regjeringens gjeld mot BNP 52.10 47 47 47 49 49
Offentlige Budsjetter -4.60 -0.8 -0.8 -0.8 -0.5 -0.5
Forretningstillit 52.80 52 53 53 52 51
Produksjon PMI 49.30 48 50 51 51 51
Forbrukertillit 44.30 43 44 44 45 44
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 -0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 1.00 0.1 0.6 0.9 1 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 0.9 1.8 1.9 2.3 2
BNP 1076.16 1275 1275 1275 1275 1380
Bnp Faste Priser 18027967.00 18068914 18102765 18187009 18442610 18550749
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3248819.00 3257159 3327734 3310547 3323542 3376757
Bnp Per Innbygger 8927.34 10300 10300 10300 10300 10500
Bnp Per Innbygger Ppp 17887.75 19800 19800 19800 19800 20000
Hele året BNP-vekst 4.80 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8
Bnp Fra Landbruk 573530.95 629323 529631 748522 586722 763493
Bnp Fra Construction 1080204.00 1080869 1107120 1095421 1105049 1117329
Bnp Fra Manufacturing 2989102.00 2899642 2948450 2974660 3057851 3034153
Bnp Fra Mining 909147.00 861833 877627 871100 930057 888522
Bnp Fra Forvaltningsloven 702444.57 756967 706973 724106 718601 738588
Bnp Fra Tjenester 11148773.83 11620201 11348097 11812032 11405196 12048272
Bnp Fra Transport 1168731.00 1129946 1123792 1206923 1195612 1231061
Bnp Fra Verktøy 251900.00 273497 294251 270197 257694 275601

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 3.00 3.8 3.5 3.4 3.1 3
Sysselsatte 56079123.00 56700000 57000000 575000000 575000000 59000000
Arbeidsledige 2006191.00 2200900 2400900 2200900 2200900 2200500
Yrkesdeltakelse 58.80 59 59 59 60 60
Lønnskostnader 96.90 100 106 140 140 145
Produktivitet 99.50 95 96 98 98 95
Lønn 473.94 465 470 475 475 490
Lønninger innen produksjon 3.00 2.7 2.9 3.1 3.5 4
Minstelønn 172.87 170 170 170 170 215
Befolkning 126.01 129 129 130 130 131
Pensjonsalder Kvinner 65.00 65 65 65 65 65
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Sysselsetting 97.03 96.4 96.4 96.6 96.6 97

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 7.68 7.6 7.03 6.4 5.3 4
Inflasjonen (Månedlig) 0.54 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 120.81 122 123 125 127 130
Kjerne Konsumprisindeks 119.07 120 121 122 124 126
KjerneInflasjon 7.22 6.96 6.5 5.75 4.8 3.1
Produsentpriser 117.65 119 121 123 126 128
Eksportpriser 128.73 126 128 130 130 132
Importprisene 286.67 280 282 285 285 290
Midten Av Måneden Kjerneinflasjonen Rate (Månedlig) 0.31 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Midtmåneders kjerneinflasjonsrate (årlig) 7.24 6.96 5.81 5.01 3.78 3.5
Midten Av Måneden Inflasjon Rate (Månedlig) -0.06 0.1 0.37 0.33 0.3 0.3
Mid-Måneders Inflasjonsraten (Årlig) 7.58 7.55 7 5.71 5 4
MatInflasjon 12.79 10 8 5.5 5 4.5
Kpi Transport 117.69 118 119 119 119 119
produsentprisene endring 8.59 8.7 9.5 8.3 7.5 4
Inflasjonsforventning 5.02 4 4 3 3 3

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 7.00 7.5 8 8.25 8.25 8.25
Internbankrente 6.73 7.23 7.73 7.98 7.98 7.73
Pengemengde 2474416.00 2400800 2450000 2600500 2600500 2800200
Pengemengden M1 6362301376.00 6600300900 6700700700 7200000400 7200000400 7900200500
Pengemengden M2 11357718711.00 11413864653 11413864653 11777421244 11777421244 12504534425
Pengemengden M3 13550425885.00 14031845336 14031845336 14668419441 14668419441 15941567649
Valutareserver 209576.00 213000 215548 217718 219888 225674
Bankenes balanse 9370799.70 9516709 9622670 9728631 9834592 10152476
Innskudd Rente 1.47 1.97 2.47 2.72 2.72 2.47
Sentralbankers balanse 4717276796.00 5350000000 5500000000 5750000000 5750000000 65000000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -1884.00 199 198 197 196 192
Nåværende situasjon -6523.00 3661 -6282 4324 -6539 5800
Nåværende situasjon mot BNP 2.40 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9
Import 49363.53 50116 50409 50702 50995 51874
Eksport 47479.47 50315 50607 50899 51191 52066
Utenlandsgjeld 447827.90 470000 465000 460000 460000 445000
Utenlandske Direkte Investeringer 3790.50 7500 4300 6300 6300 7800
Pengeoverføringer 12521.39 16400 1700 17500 17500 18700
Turisme Inntekter 1474183.06 1748789 1390102 2650505 1967313 2202872
Turistankomster 2327.57 1873 1314 2442 1893 2443
Gullreserver 120.03 120 120 120 120 120
Kapitalstrømmer -6.20 -10 -15.7 -10.9 -10.9 -12
Auto Eksporter 241.29 239 241 242 244 300
Ikke-oljeeksport 43654.77 40050 40400 41300 41300 43000
Oljeeksport 3824.69 2700 2800 2900 2900 3400

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 52.10 47 47 47 49 49
Offentlige Budsjetter -4.60 -0.8 -0.8 -0.8 -0.5 -0.5
Regjeringens budsjetter verdi 103930.00 -118000 154081 -170000 108807 129604
Offentlige Utgifter 2184930.00 2295136 2154163 2226444 2235183 2270973
Statens Inntekter 443372.17 446471 511752 506915 472258 527567
Fiscal Utgifter 563728.42 380621 357671 386402 363451 397963
Militære Utgifter 6607.00 6000 6000 5800 5800 6100

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 16.00 16 16 16 16 16
Sosial sikkerhetsrate 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 52.80 52 53 53 52 51
Produksjon PMI 49.30 48 50 51 51 51
Industriell Produksjon 2.60 -0.6 1.2 1.5 2.1 2
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.40 -0.1 0.5 0.7 0.9 0.3
Industriproduksjonen 3.58 1.1 1.5 2 2.5 2.2
Kapasitetsutnyttelsen 85.40 80 79 79 78 80
Lagerendringer 76098.00 93500 95400 97300 97300 141508
Totalt Vehicle Sales 40522.00 39200 36800 55000 55000 55000
Bil Produksjon 251.55 300 315 250 310 320
Bilregistreringer 40522.00 46000 47000 48000 48000 52000
Ledende økonomisk indeks 106.70 106 107 107 108 109
Privat investering 1.70 1 1 2 2 2
Gruvedrift Produksjon -1.28 0.5 1.5 2 2.5 2

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit 44.30 43 44 44 45 44
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 -0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Butikkhandel (Årlig) 3.80 0.5 2.1 2.8 2 2
Forbruk 12536248.00 12057663 12206084 12774437 12824582 13029925
Privat sparing 19.80 21 21 21 21 21
Konsumerkreditt 1335161.60 1292096 1321288 1360530 1365870 1387740
Bensinpriser 1.05 1.09 1.12 1.16 1.2 1.2
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.40 17.3 17.4 17.5 17.5 17.8

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konstruksjonsflyt ut 3.00 -2.5 0.5 1 1.5 1.5


Mexico - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.