Jan/01 Nyttårsdag
Feb/04 Grunnlovsdag
Mar/18 Benito Juárez's Birthday Memorial
Apr/18 Skjærtorsdag
Apr/19 Langfredag
May/01 Labour-Dag
Sep/16 Uavhengighet-Dag
Nov/02 Alle Sjelers Dag
Nov/18 Revolusjon - Dag
Dec/12 Bank-Ferie
Dag for jomfruen av Guadalupe
Dec/25 Juledag
Jan/01 Nyttårsdag
Feb/04 Grunnlovsdag
Mar/18 Benito Juárez's Birthday Memorial
Apr/18 Skjærtorsdag
Apr/19 Langfredag
May/01 Labour-Dag
Sep/16 Uavhengighet-Dag
Nov/02 Alle Sjelers Dag
Nov/18 Revolusjon - Dag
Dec/12 Bank-Ferie
Dag for jomfruen av Guadalupe