Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Valuta 19.05 19.44 19.59 19.74 19.74 20.04

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate -6.40 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 -14 -6 -4.5 -4.5 5.5
Arbeidsledighet 3.00 3.2 3.8 3.8 3.8 3.9
Inflasjon 29.10 29.5 27.3 24.5 18.2 8.5
Rentesats 18.50 23.5 20.5 18.5 15 10
Handelsbalanse -374.50 -280 -280 -280 -280 -280
Nåværende situasjon mot BNP -11.60 -8 -8 -8 -8 -7.7
Regjeringens gjeld mot BNP 32.10 39.5 39.5 39.5 39.5 41.3
Offentlige Budsjetter -8.00 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -3.4
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 18 18 12 12 12

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate -6.40 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.10 -14 -6 -4.5 -4.5 5.5
BNP 11.91 12.61 12.61 12.61 12.61 13.19
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12081383.00 10755457 14374950 14693354 11537721 15501489
Bnp Per Innbygger 3250.40 3600 3800 3800 3800 3800
Bnp Per Innbygger Ppp 12324.74 13000 13800 13800 13800 13800
Hele året BNP-vekst 13.90 -0.9 -0.9 2.5 2.5 2.5
Bnp Faste Priser 241870520.00 139813579 171770968 227358289 230986347 239862995

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Arbeidsledighet 3.00 3.2 3.8 3.8 3.8 3.9
Lønn 9560.80 7000 7000 7000 7000 7000
Lønninger innen produksjon 8194.20 6300 6300 6300 6300 6300
Befolkning 2.59 2.57 2.57 2.57 2.57 2.55
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60.5
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflasjon 29.10 29.5 27.3 24.5 18.2 8.5
Konsumprisindeksen Kpi 3430.98 3556 3589 3791 4047 4113
KjerneInflasjon 15.40 10 6 6 6 5.5
Produsentpriser 183.60 185 184 192 192 204
MatInflasjon 30.20 22 17 13 10 8
produsentprisene endring 26.40 26 20 11.6 7.2 6
Inflasjonen (Månedlig) 2.00 1 0.5 0.1 0.1 0.2

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Rentesats 18.50 23.5 20.5 18.5 15 10
Innskudd Rente 16.50 16.5 21.5 18.5 16.5 11.5
Utlånsrente 10.50 10.5 15.5 12.5 10.5 5.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Handelsbalanse -374.50 -280 -280 -280 -280 -280
Nåværende situasjon mot BNP -11.60 -8 -8 -8 -8 -7.7
Import 770.80 565 565 565 565 565
Eksport 396.30 285 285 285 285 285

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 32.10 39.5 39.5 39.5 39.5 41.3
Offentlige Budsjetter -8.00 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -3.4
Offentlige Utgifter 12351912.00 7932300 8142168 11922102 11796076 12577817

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bedriftens Skattesats 12.00 12 12 12 12 12
Personalinntekt skattesats 12.00 18 18 12 12 12
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 33.00 29 29 29 33 33
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 24.00 23 23 23 24 24
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 9.00 6 6 6 9 9

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Industriell Produksjon -10.40 1 0.8 0.8 0.8 0.8
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.30 7 4 3.7 3.7 5
Industriproduksjonen 2.90 3.4 4 2.8 2.8 2.8
Gruvedrift Produksjon -13.60 8 6 10 10 12

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forbruk 45902695.00 30633297 47809077 52470639 43837074 55356524


Moldova - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.